Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelnummer. Smådelstvätt, 150 l"

Transkript

1 Artikelnummer Smådelstvätt, 150 l

2 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och rolig are. Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund. Vi ser fram emot nya kontakter! 2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk. Garanti: Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. Reklamation: Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början. Kontaktinformation: Miljöskydd/Skrotning Verktygsboden Erfilux AB Källbäcksrydsgatan 1 SE Borås Telefon: Mejl: Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 2

3 Specifikationer: Dimensioner: Dimensioner tank Max kapacitet lösningsmedel Flöde /l/min) Vikt 115x56x90 cm 113,5x54,5x32 cm 150 l 2,7-3,3 l/min 45 kg Viktigt! Läs noga igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktioner och monteringsanvisningar innan du använder produkten. På så sätt får du ut mesta möjliga av din apparat och felaktig användning undviks. Spara bruksanvisningenför framtida behov. Säkerhetsföreskrifter för smådelstvättar Använd smådelstvätten på ett plant underlag. Stickkontakten får enbart anslutas till ett jordat 230V/50 Hz eluttag. Ta hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där tvätten används. Rökning förbjuden. Lösningsmedelsångor kan vara giftiga. Används endast i väl ventilerade utrymmen. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till tvätten och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med. Smådelstvätten är konstruerad för att rengöra mindre maskin- eller motordelar och får inte användas till annat arbete än vad den är tillverkad för. Smådelstvätten får inte användas med lättantändliga lösningsmedel eller med brandfarliga ämnen. Endast vattenlösliga produkter får användas. Om rengöringsmedlet kommer i kontakt med huden bör medlet tvättas bort omedelbart. Rengöringsmedlet/vattnet får inte vara varmare än 40 C. Tillsats av andra kemikalier till rengöringsmedlet (bensin, eldningsolja, fotogen, etc.), kan öka brandfaran. Tillsätt ALDRIG något till rengöringsmedlet. Torka genast upp spill. Om smådelstvätten läcker, reparera läckan så snart det är möjligt. Använd INTE smådelstvätten om den läcker. Följ hygienföreskrifterna vid hantering av lösningsmedel. Lägg INTE i varma delar i smådelstvätten. Använd endast medel med en flampunkt som är högre än 65 C. OBS: Undvik lösningsmedel med instabila beståndsdelar. Elsladden får inte utsättas för skarpa kanter, olja eller värme. Om sladden skadas ökar risken för elchocker. Om elkabeln är skadad måste den bytas av tillverkaren, servicetekniker eller person med motsvarande kompetens för att undvika fara. Smådelstvätten får bara användas inomhus. 3

4 MONTERINGSANVISNINGAR 1. Ta bort maskinen från kartongen och kontrollera eventuella synliga skador. 2. Ta bort delar inuti maskinen. 3. Lägg ren och hård papp på golvet och lägg maskinen på locket. (Se till att du håller omslaget stängt när maskinen läggs på locket.) 4. Montera fyra ben på stället med M6X12 philips huvudskruvar och M6 muttrar. OBS: DRA INTE ÅT. 5. Placera nedre hyllan mellan benen med platt yta upp och fäst på benen med M6X12 Philipsskruvar och M6 muttrar. 6. Pressa benen tätt mot nedre hyllan, dra åt alla skruvar till nedre hyllan. 7. Dra åt alla skruvar som är installerade i steg Ställ upp maskinen, var försiktig med att hålla locket stängt. 9. Sätt arbetshylla och korg i maskinen. 10. Montera pumpenheten i spåret på sidan av maskinen och placera sedan filterskärmen i läge. 11. Anslut maskinen till standard 230Volt 50Hz jordat uttag och fyll i rätt mängd vätska (max 150 l). 12. Slå på strömbrytaren. Vätska borde nu strömma från den flexibla tappen. RENGÖRINGSMEDEL Godkända rengöringsmedel: Vatten/hushållstvättmedel (PH 6 ~ 8) VARNING Pumpen på din smådelstvättmaskin kan bli skadad om du använder andra lösningsmedel än de som anges ovan som metyletylketon (MEK), perkloretylen eller trikloretylen. FELSÖKNING Det problem du kan uppleva med din smådelstvättmaskin är minskat volymflöde eller inget flöde av rengöringsvätska från flexslangmunstycket. Den sannolika orsaken är främmande ämnen i flexslangen. 4

5 ÅTGÄRD VID FEL ENLIGT OVAN. 1. Kontrollera om indikatorlampan på strömbrytaren är tänd. 2. Använd en isolerad handtagskruvmejsel för att lätt röra spetsen på motorhuset. Ett magnetiskt ryck indikerar att strömmen når motorn. 3. Koppla ur nätkontakten, ta bort flexslangen från pumpflöde. 4. Demontera pumphusets framsida genom att ta bort 3 skruvar. Rengör eventuella främmande ämnen som ligger runt pumphjulet. 5. Montera i omvänd ordning. 5

6 6

7 Verktygsboden Borås Sweden Verktygsboden Erfilux AB, Källbäcksrydsgatan 1, Borås 7

Artikelnummer Smådelstvätt

Artikelnummer Smådelstvätt Artikelnummer 488475 Smådelstvätt Om Verktygsboden: Kontaktinformation: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000

Läs mer

Artikelnummer. Svetsvagn

Artikelnummer. Svetsvagn Artikelnummer 488476 Svetsvagn Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Artikelnummer Karossnurra

Artikelnummer Karossnurra Artikelnummer 86801 Karossnurra Om Verktygsboden Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer Hydrauliska hjulramper Artikelnummer 494628 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Motorlyft. Lyftkapacitet 2000Kg. Artikelnummer

Motorlyft. Lyftkapacitet 2000Kg. Artikelnummer Motorlyft Lyftkapacitet 2000Kg Artikelnummer 53408 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer

Snabbklyv. Modell BM Artikelnummer Snabbklyv Modell BM11056 Artikelnummer 498235 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Ångtvätt. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder ångtvätten.

Ångtvätt. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder ångtvätten. Ångtvätt Artikelnummer 502441 Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder ångtvätten. Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet.

Läs mer

Artikelnummer HYDRAULISK RÖRBOCK MODELL: HTB-1000

Artikelnummer HYDRAULISK RÖRBOCK MODELL: HTB-1000 Artikelnummer 80240 HYDRAULISK RÖRBOCK MODELL: HTB-1000 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000

Läs mer

Artikelnummer. Domkraft. Modell HJ ton

Artikelnummer. Domkraft. Modell HJ ton Artikelnummer 502993 Domkraft Modell HJ5602 2.5 ton Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

Artikelnummer. Kombimaskin, 760 mm

Artikelnummer. Kombimaskin, 760 mm Artikelnummer 64748 Kombimaskin, 760 mm Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och

Läs mer

Artikelnummer. Rundbockningsmaskin W01-0.8x305

Artikelnummer. Rundbockningsmaskin W01-0.8x305 Artikelnummer 489049 Rundbockningsmaskin W01-0.8x305 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

Träbandssåg. Modell: HBS250N. Artikelnummer

Träbandssåg. Modell: HBS250N. Artikelnummer Träbandssåg Modell: HBS250N Artikelnummer 498186 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Plåtbockningsmaskin 915mm. W1.5 x 915 (36") Artikelnummer

Plåtbockningsmaskin 915mm. W1.5 x 915 (36) Artikelnummer Plåtbockningsmaskin 915mm W1.5 x 915 (36") Artikelnummer 489045 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns

Läs mer

Pelarborrmaskin T-25AC. Artikelnummer

Pelarborrmaskin T-25AC. Artikelnummer Pelarborrmaskin T-25AC Artikelnummer 80235 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och

Läs mer

Artikelnummer Saxlyft

Artikelnummer Saxlyft Artikelnummer 506431 Saxlyft Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Artikelnummer Lyft

Artikelnummer Lyft Artikelnummer 502782 Lyft Om Verktygsboden Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med

Läs mer

Artikelnummer. Enpelarlyft

Artikelnummer. Enpelarlyft Artikelnummer 498004 Enpelarlyft Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Parkeringslyft, fyrpelare

Parkeringslyft, fyrpelare Parkeringslyft, fyrpelare 3,2 ton Artikelnummer 85268 Om Verktygsboden Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

Lyftborde, hydrauliskt

Lyftborde, hydrauliskt Lyftborde, hydrauliskt 400Kg Artikelnummer 53394 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Artikelnummer. Blästertank, 20 l

Artikelnummer. Blästertank, 20 l Artikelnummer 74149 Blästertank, 20 l Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Verkstadspress. 50 ton. Artikelnummer

Verkstadspress. 50 ton. Artikelnummer Verkstadspress 50 ton Artikelnummer 86716 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och

Läs mer

Frihjulslyft. Modell U-X20TQ. Artikelnummer

Frihjulslyft. Modell U-X20TQ. Artikelnummer Frihjulslyft Modell U-X20TQ Artikelnummer 509236 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Vedkap. Modell LS500. Artikelnummer

Vedkap. Modell LS500. Artikelnummer Vedkap Modell LS500 Artikelnummer 488446 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik och

Läs mer

Pelarborrmaskin. Modell T-32. Artikelnummer

Pelarborrmaskin. Modell T-32. Artikelnummer Pelarborrmaskin Modell T-32 Artikelnummer 80237 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Saxlyft. 2700kg HP-L6000 HP-L6000L. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften.

Saxlyft. 2700kg HP-L6000 HP-L6000L. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften. Saxlyft HP-L6000 HP-L6000L Lyftkapacitet Artikelnummer 69439 76864 2700kg Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften. Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och

Läs mer

Satineringsmaskin PO100. Artikelnummer

Satineringsmaskin PO100. Artikelnummer Satineringsmaskin PO100 Artikelnummer 509658 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Borr & fräs. Modell BF42P. Artikelnummer

Borr & fräs. Modell BF42P. Artikelnummer Borr & fräs Modell BF42P Artikelnummer 85416 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Svetshjälm. Modell SUN7. Artikelnummer

Svetshjälm. Modell SUN7. Artikelnummer Svetshjälm Modell SUN7 Artikelnummer 414154 414155 414156 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3

Läs mer

Servicelyft. Artikelnummer. Lyftkapacitet 3 ton

Servicelyft. Artikelnummer. Lyftkapacitet 3 ton Servicelyft Artikelnummer 498003 Lyftkapacitet 3 ton Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm

Läs mer

Kompressor. Tystgående OD400. Artikelnummer 89725

Kompressor. Tystgående OD400. Artikelnummer 89725 Kompressor OD400 Tystgående Artikelnummer 89725 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik

Läs mer

Lyftbord SD1005A. 450 kg. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften.

Lyftbord SD1005A. 450 kg. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften. Lyftbord SD1005A Lyftkapacitet 450 kg Artikelnummer 64891 Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften. Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner

Läs mer

Art nr: Blästerskåp

Art nr: Blästerskåp Art nr: 502331 Blästerskåp Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med

Läs mer

Digital Punktsvets. Modell FY-88A. Artikelnummer

Digital Punktsvets. Modell FY-88A. Artikelnummer Digital Punktsvets Modell FY-88A Artikelnummer 491526 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000

Läs mer

Polermaskin. Modell EP801. Artikelnummer

Polermaskin. Modell EP801. Artikelnummer Polermaskin Modell EP801 Artikelnummer 486179 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik

Läs mer

Mutterdragare. Modell YU-1281T. Artikelnummer

Mutterdragare. Modell YU-1281T. Artikelnummer Mutterdragare Modell YU-1281T Artikelnummer 74923 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm

Läs mer

Plåtfalsmaskin. Artikelnummer

Plåtfalsmaskin. Artikelnummer Plåtfalsmaskin Artikelnummer 86772 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

Fristrålebläster. 20 liter. Artikelnummer

Fristrålebläster. 20 liter. Artikelnummer Fristrålebläster 20 liter Artikelnummer 74149 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik

Läs mer

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE

ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE ELEKTRISK TERRASSVÄRMARE HN 12362 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla

Läs mer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer Vinsch 12V Artikelnummer 77927 Dragkapacitet 4536 kg Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi

Läs mer

Metallkap JG356. Artikelnummer

Metallkap JG356. Artikelnummer Metallkap JG356 Artikelnummer 76535 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

IR-tork Modell FY-2WH 2000W. Artikelnummer

IR-tork Modell FY-2WH 2000W. Artikelnummer IR-tork Modell FY-2WH 2000W Artikelnummer 491528 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Artikelnummer. Blästerskåp, 220 liter

Artikelnummer. Blästerskåp, 220 liter Artikelnummer 497931 Blästerskåp, 220 liter Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer Vinsch 12V Artikelnummer 77925 Dragkapacitet 1588 kg Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Contura 3 Svensk bruksanvisning 1 Stopplatta 2 Påmatare/Resthållare 3 Vagnlås 4 Vred för skivtjocklek 5 Vippströmbrytare (temp/kont drift) 6 Uppsamlarbricka 7 Typskyllt 8 Kabelvinda 9 Nätsladd 10 Matarvagn

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Compact 1 Compact 5 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Variabel hastighetsjustering (endast Compact 5 ) Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK

Art BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Art 90011 BAIN MARIES VATTENBAD ANVÄNDARHANDBOK Vi är glada att du har valt vår produkt 90011 BAIN MARIES. Produkten har en modern och smart design och är producerad av stål med hög kvalitet. För att du

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer Vinsch 12V Artikelnummer 77926 Dragkapacitet 3629 kg Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi

Läs mer

Markant 01 Markant 05

Markant 01 Markant 05 Markant 01 Markant 05 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strömbrytare (temp/kont drift) Vred för skivtjocklek Stopplatta Kabelvinda Typskylt Positionsplatta Matarvagn bestående av 7a Fingerskydd

Läs mer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer

Vinsch 12V kg. Dragkapacitet. Artikelnummer Vinsch 12V Artikelnummer 77928 Dragkapacitet 5897 kg Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi

Läs mer

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk.

TERRASSVÄRMARE HN Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. TERRASSVÄRMARE HN 12356 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Packa upp terrassvärmaren och kontrollera att alla delar finns

Läs mer

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art Bruksanvisning Art. 9027882 Dränkbar pump Dränkbar pump - Art. 9027882 Beskrivning: Dränkbar pump 230 V med plastvinge. Levereras med 10 meter kabel och motor på 1.100 W. Användningsområden: Pumpen är

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Ultraljudstvätt Artikelnummer

Ultraljudstvätt Artikelnummer Ultraljudstvätt Artikelnummer 505267 Ultraljudstvätt 4 L 505268 Ultraljudstvätt 9 L 509667 Ultraljudstvätt 17 L 505270 Ultraljudstvätt 27 L Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Artikelnummer. Skurmaskin DQX6

Artikelnummer. Skurmaskin DQX6 Artikelnummer 506538 Skurmaskin DQX6 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor

Läs mer

CANVAC Q CLEAN V390. Dammsugare. Bruksanvisning. Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

CANVAC Q CLEAN V390. Dammsugare. Bruksanvisning. Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. CANVAC Q CLEAN V90 Dammsugare SE Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. User manual in english at www.canvac.se/manuals DAMMSUGARENS

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Pappspikpistol. Modell: B6801 (CN45) Artikelnummer

Pappspikpistol. Modell: B6801 (CN45) Artikelnummer Pappspikpistol Modell: B6801 (CN45) Artikelnummer 89736 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 SV CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Träbandsåg. Modell MJ344N. Artikelnummer

Träbandsåg. Modell MJ344N. Artikelnummer Träbandsåg Modell MJ344N Artikelnummer 498188 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

XJ-800 BRUKSANVISNING. JONISK LUFTRENARE FÖR FORDON mm. Elektronisk

XJ-800 BRUKSANVISNING. JONISK LUFTRENARE FÖR FORDON mm. Elektronisk XJ-800 Elektronisk JONISK LUFTRENARE FÖR FORDON mm BRUKSANVISNING Bitar av väldoft att lägga i doftbehållaren Doftbehållaren skruvas loss underifrån POWER-knapp Reglage för val av arbetslägen Kabel till

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

DRAFTLINE 15 - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE 15 - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MSS 5572 Elektrisk Knivslip

MSS 5572 Elektrisk Knivslip MSS 5572 Elektrisk Knivslip Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 2 Bruksanvisning Tack för att du valt en av våra produkter! Hoppas du

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Registrera din produkt och få support på SBA3210/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på   SBA3210/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SBA3210/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs och ta till dig varningstexten. Följ samtliga instruktioner.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Mini sandbläster. Artikelnummer

Mini sandbläster. Artikelnummer Mini sandbläster Artikelnummer 488498 Om Verktygsboden: Miljöskydd/Skrotning Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3

Läs mer