Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)"

Transkript

1 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer El leverantör E-On Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) Bredabands operatör Telefoni operatör Digital tv operatör Telia Telia Telia Material leverantör Material leverantör till projektet genom Bravida Strömställare, uttag, kablar, installations rör, etc.. Belysnings armaturer Kabel tv utrustning etc.. AhiselI AB Malmö se fabrikat via armatur specifikation Sydantenn o tele AB Nätverk ( ej aktiva komponenter) schneider-electric AB Information gällande produkter återfinns på leverantörers hemsida. I handling finns även produktblad på följande materiel. Armaturer, Handukstork, Golvvärme, Brandvarnare, Nätverk. Strömbrytare, samt tele och kraftuttag.

2 2(9) ELSÄKERHET ELSÄKERHET Driftspänning i anläggningen är 230 / 400V. Arbetet med anläggningen får endast ske strömlöst. Elsäkerhet skall alltid beaktas i alla lägen. Att frångå dessa punkter är förenat med livsfara. Trasiga apparater, sladdar skall ej anslutas till anläggningen. VID FEL Brytströmmen, kontrollera fel orsak. Åtgärda fel eller koppla ur trasig utrustning. Åter inkoppla strömmen. Vid upprepat fel kontakta fackkunnig personal. DET ÄR ALLTID ATT BEAKTA KUNSKAP. MED NÖDIG KUNSKAP FÅR MAN UTFÖRA VISSA BEGRÄNSADE ÅTGÄRDER. KONTAKTA FACKKUNNIGPERSONAL.

3 Felsökning 3(9) Utlöst dvärgbrytare (automatsäkring) Det finns alltid möjligheter till felaktigheter i elektrisk anläggning. Fel kan förekomma i den fasta installationen i huset, men även och kanske oftare i lampor och apparater och i deras anslutningsledningar. Om en dvärgbrytare löser kan det bero på: Stadigvarande felaktighet Tillfällig belastning Tillfälligt fel, t ex då en glödlampa gått sönder Dvärgbrytaren är tillslagen när brytaren är placerad uppåt. När dvärgbrytaren löser ut faller brytaren ner. När en dvärgbrytare löst ut, och man inte vet vad felet beror på, slår man till dvärgbrytaren igen, löser den ut omedelbart igen tyder det på ett stadigvarande fel i den fasta installationen eller på ett tillfälligt fel i ett anslutet bruksföremål (lampa eller apparat). Drag sladdarna till lampor och apparater ur de vägguttag, som enligt gruppförteckningen hör till den utlösta dvärgbrytaren, och slå till dvärgbrytaren igen. Blir dvärgbrytaren tillslagen är felet att söka i något av föremålen. Om den löser ut igen ligger felet i den fasta installationen och man bör då tillkalla elmontör. Det är fel att slå till dvärgbrytaren om och om igen. På det sättet kan man orsaka antändning i felstället genom de upprepade strömstötarna. Skulle dvärgbrytaren lösa ut efter någon eller några minuter tyder det på tillfällig överbelastning. Koppla då ur en eller ett par apparater. OBS OBS OBS Man skall alltid beakta elsäkerhet vid felsökning i el anläggning.

4 Utlöst jordfelsbrytare 4(9) Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas: slå till jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Omjordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en dvärgbrytare i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Omjordfe1sbrytaren löser ut igen innan några dvärgbrytare återställs finns felet i eller före centralen. Elinstallatörens hjälp behövs. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickpropsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om j ordfeisbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills j ordfeisbrytaren ånyo utlöser. Det är den sista anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera. Underhåll på jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall. OBS OBS OBS Man skall alltid beakta elsäkerhet vid felsökning i el anläggning.

5 5(9) KabelTV Kabel tv operatör till området är Canal digital. Kabel tv ombesörjs via samfälligheten. Inkommande signal och central utrustning är placerad i Elrum i källaren. Signalen fördelas till husens olika antenn uttag via en fördelare placerad i teknikskåp. Uttag är multimedia uttag. Tre anslutningar Tv, Radio, Multimedia. Multimedia anslutningen är avslutad med slutmotstånd och ej aktiv idag. Anläggningen kan anslutas för bredbands leverans i framtiden via koaxialnätet med viss utrustnings anpassning. Bredband, Telefoni, Digital Tv via bredband Tlll området är Telia operatör för Bredband, Telefoni, Digital tv via bredband. Avtal kan tecknas enskilt med denna leverantör för ovan nämnda tjänster. Telia levererar fiber anslutning till fastigheten. I lägenheten är ett nätverk av prestandard kategori 6 utp twistwdjpair (klass E) installerat från teknikskåp till uttag i rum. I teknikskåp finns uttagspanel monterad. Uttagen är märkt 1-12, ute i lägenheten återfinns uttag med motsvarande siffra.. Exempel Uttag i kök märkt nr 1 motsvarar uttag i uttags panel nr 1. För att koppla ut funktion till aktuellt rum (kök). Ansluts patchkabel i aktivutrustning andra änden på patchkabel i uttags panel nr 1. I uttag märkt 1 i kök ansluts den aktuella apparaten för den funktion man korskopplat fram. Gällande anslutning i aktiva komponenter operatörs instruktioner. och apparater se leverantör eller Bravida ansvarar ej för leverantör eller operatörs utrustningar funktioner. eller

6 6(9) TEKNIKSKÅP PLACERADE I GROVKÖK o 1 Bakom monteringsplåt finns antenn fördelar O 2 för kabel tv via samfålligheten monterad. O 3 Från denna sprids antenn signal till uttag 1-5 placerade i rum 4./ 5 V Uttagspanel O 6 Monterat av O 7 Bravida O 8 O O t.>: Smart telefoni Levererad av O O Bravida 0[3 TELIA'S ANSLUTNING O O O 9 O 12 sl.i I " EGEN AKTIV KOMPONENT EXEMPEL (Rauter/switch)... " TELIA AKTIV KOMPONENT. EXEMPEL (Digital tv switch) '. ~ '... : 230V uttag r. ~~... ~... ~... ~...~....~.... ~ ~ ~~ ~.~ ~ ~ ~ ~~ ~ :.~ ~~...~.. 1 TELIA AKTIV KOMPONE EXEMPEL (Inkommande multimedia) T 230V uttag TELIA AKTIV KOMP O EXEMPEL (Telefoniadapter) ENT \ -.

7 z ~ bravida Projekt 7(9) Oatum Exempel på olika typer av kopplingar i teleanläggning Anslutning av Tv, video, radio till kabel tv nät. Antennuttag märkt Tv ansluts tv eller video. Anslut utrustning med levererad anslutningskabel till huset. Antennuttag märkt R ansluts radio. Beakta alltid apparatens (tv, video, radio etc handhavande instruktionerer. Bravida ansvarar ej för ansluten utrustning till kabel tv nät. Anslutning av telefoni. Telias inkommande uttag (1) i denna ansluts anslutnings kabel till (2) Telias multimedia (3)( i denna aktiva komponent kan följande beställda tjänster plockas ut. Telefoni, Bredband, Digital Tv.) Från mulimedia boxens (3) telefoni utgång till (4) Telefoniadapter. Från telefoniadapter (4) till smart telefoni (6) med kabel (5) märkt telefoni i nedreskåpet (fastmonterad kabel). Från smart telefoni (6) ansluts (7) dom rum man vill koppla upp en telefon via uttagspanel (8). I rummets uttag (9) ansluts telefon, fax. Viktigt att tänka på att telefon eller fax måste ha en anslutnings kabel med 8 polig Rj 45 i den ände som skall kopplas in i uttag. Beakta alltid leverantörers beskrivningar och 'tekniska funktioner. I denna anläggning Telias instruktioner. Bravida ansvarar ej för felaktigt anslutna utrustningar eller fel på inkopplade apparater. ', l Exem el flödes schema: D 4 3

8 8(9) Bredband Telias inkommande uttag (1) i denna ansluts anslutnings kabel till (2) Telias multimedia (3)( i denna aktiva komponent kan följande beställda tjänster plockas ut. Telefoni, Bredband, Digital Tv.) Från mulimedia boxens (3) Data utgång till Rauter/switch (4) (om man skall ansluta mer än en dator).från rauter/swltch (4) ansluts dom rum man vill koppla upp en dator via uttagspanel (5). I rummets uttag (6) ansluts dator, printer etc.. Vid uppkoppling av endast en dator behövs ingen reuter/switch. Beakta alltid leverantörers beskrivningar och tekniska funktioner innan utrustning ansluts. I denna anläggning Telias instruktioner. Bravida ansvarar ej för felaktigt anslutna utrustningar eller fel på inkopplade apparater. r~ ~ E?!!.l.P.~L. f.i.9..g.e??.?..<::.h.e?.!!.l.9...:...., Digital tv via bredband Se Telias instruktioner typ av utrustning. Kopplings funktionen i samma princip som bredbands uppkoppling men annan utrustning.

9 -f bravida Projekt 9(9) Generellt Viktigt att alltid läsa instruktioner från leverantörer. Använda rätt anslutnings kablar. Vid osäkerhet kontakta leverantör eller operatör för funktion av utrustning eller apparater. Bravida ansvarar inte för aktiva komponenters eller apparaters funktion eller tjänster som levereras. Kontrollera alltid din utrustnings funktion innan fel anmälan. ~ Vid fel handhavande eller fel ansluten utrustning ansvarar fastighets ägare själv för servicekostnaderna.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

T3 Telefoni med GoCore24 ATA

T3 Telefoni med GoCore24 ATA T3 Telefoni med GoCore24 ATA rev.090917 Välkommen! GoCore24 Mini-ATA är en telefondosa som gör att du kan ringa via internet med dina vanliga telefoner. Följ denna manual för att snabbt och smidigt komma

Läs mer

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0

Ett hål i väggen. och sen då? Författare: Jan Andersson. Hemteknikgruppen: Hemteknik@fibernat.se. Version: 1.0 Ett hål i väggen och sen då? Författare: Sida: 1 Sida: 2 Sida: 3 Sida: 4 Sida: 5 Sida: 6 Sida: 7 Sida: 8 Sida: 9 Sida: 10 Sida: 11 Trådlöst? Författare: Sida: 12 Hjälp? Författare: Sida: 13 Ett hål i väggen

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. Söderort. S redband Valfrihet för våra hyresgäster us med endast fibernät Söderort nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, RN O telon sid Om S redband nnehåll Svenska

Läs mer

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.

För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se. För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2. T2BT342g För kundservicefrågor: bredbandstelefonikundservice@tele2.se För teknisk support och installationshjälp: bredbandstelefonisupport@tele2.se För ytterligare information. Gå in på: www.tele2.se/bredbandstelefoni

Läs mer

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE

SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE SAMSUNG DCS-408 TELEFONSYSTEM INSTALLATION & HANDHAVANDE Samsung DCS 408 installation & handhavande 3 Samsung DCS 408 Installation & handhavande Information AxCom AB förbehåller sig rätten att ändra i

Läs mer

Uppstart av er bredbandsuppkoppling

Uppstart av er bredbandsuppkoppling Byggprojektet 19 sep 2007 1 / 10 sförteckning ALLMÄNT...2 KAREBY BREDBAND... 2 K-NET... 2 TJÄNSTER... 2 INTERNET / E-POST...2 INTERNETHASTIGHET... 2 E-POST... 3 TELEFONI...3 IP-TELEFONI... 3 KOSTNADER...3

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst!

Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Din portkod är: Välkommen som hyresgäst! Rum för livet Innehåll Vad är EHB 3 Vårda lägenheten väl 4 Service 4 Lägenhetsunderhåll 4 Måla och tapetsera själv 4 Hyresgästens ansvar 4 Installationer 4 Ohyra

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer