Åskrapporten Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åskrapporten 2015. Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam"

Transkript

1 Åskrapporten 2015 Ingela Samuelson, Skadeförebyggare Folksam

2 Varför gör vi detta? År 2014 var ett Åskrikt år. Folksam fick in ungefär lika många åskskador som under åren tillsammans. Totalt anmäldes 3236 åskrelaterade skador, av dessa var ungefär hälften orsakade av direkta nedslag. Dessa skador är uppdelade på villa-, hem- och fritidshusförsäkringen. Klimatpåverkan kommer troligen göra att vi i framtiden kommer få vänja oss vid åsknedslag i samma omfattning som 2014 eller mer kommande år. Folksam har två år i rad gjort liknande undersökning av skadade föremål vid åskskador. T idigare års undersökningar har fått stort utrymme i media och har ett brett allmänintresse då resultatet faktiskt visar vad som skadas vid åsknedslag i våra bostäder. Och vad man som enskild person kan göra för att undvika dessa skador. Sammanfattning 2014 Denna rapport redovisar 1586 st. av åskskador orsakade av direkta nedslag (av totalt 3236 st.) som fördelar sig på 1078 villaskador, 433 lägenhetsskador (hemförsäkring) och 75 fritidshusskador. Granskningen visar att 85% (av 1586 st.) av åskskadorna som beror på direktnedslag sker under juni, juli och augusti. Vanligaste skadeföremålen som går sönder är tv och datorer som totalt utgör 48,4% respektive 36,2% av skadehändelserna. Tittar man på specifikt villaskador är fördelningen något lägre. 43% av skadeföremålen omfattar tv. Datorer ligger på samma nivå som totalen 36,0% av skadehändelserna. Något som ökat jämfört med tidigare granskningar är skadade robotgräsklippare. År 2013 fanns det skadade klippare i 2,6% av skadehändelserna, dessa har ökat till 12,3% år Det är en ökning med nästan fyra gången. Även skador på fasta elinstallationer orsakade av åska har jämfört med tidigare år ökat från 11.1% (år 2013) till 27,5% (år 2014). Det är mer än en fördubbling. Orsaken tror vi är att 2014 var det fler

3 åsknedslag (se bilaga 1) och dessa var dessutom av kraftigare slag än tidigare vilket ökar spänningar i elledningar. Åskskador i lägenhet domineras av skadade tv-apparater med att finnas med i 64,4% av skadehändelserna, datorer kommer på andra plats med 48,3%. När det gäller skadade föremål i fritidshus så består 50% av dem av skador på fast elinstallation. (Underlag; se bilaga 2). Bakgrund Åska kan orsaka stor skada på byggnad om brand uppstår. Något som är vanligare är att elektriska föremål skadas då spänningar vid åsknedslag påverkar anslutna apparater. Det är för många kunder inte ekonomiskt eller ens möjligt att installera fasta åskskydd. Vi vill med rapporten visa vad som går sönder vid åsknedslag och hjälpa våra kunder att minska risken genom ökad kunskap och tips på vad de kan göra för att minska risken. Syfte Syftet med rapporten är att över tid se hur antal skadehändelser orsakade av åska utvecklas samt se om det finns skillnader mellan olika år på vilka föremål som skadas. Om det finns föremål som skadas mer och om nya föremål dyker upp som inte funnits tidigare. Arbetsmetod och kategorisering För att ta fram informationen om vilka skadeföremål som skadas vid åsknedslag har vi analyserat varje skadehändelse i skadesystemet HALO och läst bland annat fritexten om vilka föremål som skadats. Föremålen som skadats har indelas i nedanstående kategorier: TV och tillbehör Tv, digitalbox, antenn, parabol mm. Dator och tillbehör Dator, modem, router, hårddisk, skärm, surfplatta mm. Bild och ljud DVD, video, musikanläggning, förstärkare mm. TV-spel X-box, PS3, PS4, Wii mfl. Telefon / skrivare /fax Mobil, telefon, telefonsvarare, skrivare, fax mm. Vitvaror Kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, spis, ugn, fläkt mm. Fast elinstallation värmepump, panna, golvvärme, element, inbyggd belysning, elledning, jordfelsbrytare, eldrivna markiser o garageportar mm. Övrig lös el Köksmaskiner, trädgårdsredskap, dammsugare, belysning, laddare och övrig lösa elprodukter. Icke el-produkter Mat, möbler, väggar, golv mm. Robotgräsklippare. Som exempel har vi i varje enskild skadehändelse noterat hur många föremål samt vilken typ av föremål (se ovanstående kategoriindelning) som skadats. Exempel: En kund som fått tre föremål skadade, två tv-apparater och en dator finns med en (1) skadehändelse i statistiken för tv-apparater och en (1) skadehändelse för skadade datorer. Ofullständiga skador där vi inte kan utläsa vilka föremål som skadats finns inte med i undersökningen. I Genomsnitt skadas 2,6 föremål vid varje enskild åskskada. Totalt har 4106 st. föremål skadats i 1586 st. skador år

4 Resultat Efter grundlig analys av åskskadorna 2014 vet vi att i genomsnitt skadas 2,6 föremål per skadehändelse. Variationen är stor, allt ifrån 1 st. föremål till 25 st. föremål i den skada som har flest skadade föremål. Åskskador i villa - Villaförsäkring Totalt har vi granskat 1078 st. skadehändelser orsakade av åska i villor. Även i år är Tv och dator de föremål som skadas mest. Förklaring: Tabellen visar totalt antal skadehändelser där varje objektkategori skadats. Flera föremål kan ingå i en och samma skadehändelse.

5 Robotgräsklipparen en uppstickare Robotgräsklipparen är något som inte fanns med i någon större utsträckning tidigare år men under 2014 skadades 143 st. i 133 skadehändelser. Vid ett fåtal skadehändelser skadades fler än 1 (en) robotgräsklippare. Det innebär att i 12,3% av skadehändelserna i villa skadades en robotgräsklippare. För år 2013 skadades en robotgräsklippare i bara 2,6% av de granskade villaskadorna. I 13,2% av skadehändelserna fick villaägare skador på värme-/vattensystemet. Att en robotgräsklippare skadas vid åska är nästan lika vanligt som att villaägare får skador på vatten och värmesystemet (vattenpump, värmepump, panna) som var 142 st. Då ska man ta i beaktande att de flesta villakunder har någon form av uppvärmning medan de flesta troligen inte har en robotgräs klippare i trädgården. Detta kan vara något som kan komma att förändras, då robotgräsklipparen stiger i popularitet bland konsumenter. Försäljningssiffrorna pekar stadigt uppåt, varje år säljs drygt st. motorgräsklippare, var tionde som säljs är en robotgräsklippare och om 5 år (det vill säga år 2016) kan så många som nästan hälften var en robotgräsklippare (källa; Sveriges Radio, P3, 2011). Går vi djupare in i granskningen på villaskador så ser vi att det är många föremål som skadas i mindre utsträckning jämfört med robotgräsklipparen. Det allt från routers till tvättmaskiner. Robotgräsklipparen - totalt sett i villa och fritidshus. I vår granskning fann vi 137 skadehändelser (133 st. på villa och 4 st. på fritidshus) med robotgräs klippare. I 62 av skadehändelserna skadades även andra elprodukter men i över hälften av skade händelserna, 75 st. skadades endast robotgräsklipparen. En orsak kan vara att robotgräsklipparen är i ett mer utsatt läge utomhus där spänningarna kan vara större.

6 Åskskador i flerfamiljsboende - Hemförsäkring Totalt har vi granskat 433 skadehändelser i lägenhet. Förklaring: Tabellen visar totalt antal skadehändelser där varje objektkategori skadats. Flera föremål kan ingå i en och samma skadehändelse. När vi ser på lägenhetsskadorna är det tv-apparater som skadas klart mycket mer än andra föremål. I 64,4% av skadehändelserna finns en skadad tv, jämfört med år 2013 då tv-apparater fanns i 48,5%. Det är en ökning mot föregående år med 32,8%. På andra plat s kommer datorer som är representerade i nästan hälften av skadehändelserna, 48,3% (2013; 46,8%) och på tredje plats ljud & bild som 2014 skadades i 17,1% av skadehändelserna (2013; 12,3%).

7 Åskskador i fritidshus fritidshusförsäkringen Totalt har vi granskat 75 st. skadehändelser i fritidshus. Förklaring: Tabellen visar totalt antal skadehändelser där varje objektkategori skadats. Flera föremål kan ingå i en och samma skadehändelse. 50% av skadehändelserna på grund av åska i fritidshus är på fast elinstallation och är därmed vanligast. På andra plats kommer tv-apparater (33,3% av skadehändelserna) och på tredje plats vitvaror (24,0%). Råd vad kan du själv göra? Folksams granskning visar att de flesta åskskador inträffar under sommarmånaderna. Det finns en del saker som varje enskild individ kan göra för att minska risken för att få elektronik skadade av åskan. Att under den åskrika perioden i förebyggande syfte dra ur kontakter innan du går hemifrån är ett enkelt sätt. Så skyddar du hemelektronik vid åska: Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten. Dra också ur laddare de kan skadas även om de just då inte används. Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag. Skydd för robotgräsklipparen: För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen till en kostnad på kr. Ett billigare alternativt är att koppla ur klipparen när du vet att åska är på väg. Fler tips vid åska: Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig. Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet vid ett nedslag.

8 Bilaga 1 Antal åskdagar för 2013 och 2014, per 625 km2. Källa: SMHI

9 Bilaga 2 Granskningsunderlag Tabellen visar procentuellt hur frekvent respektive objektkategorier skadats vid skadehändelse. Flera objekt kan ingå i en och samma skadehändelse. Exempel: En kund som fått tre föremål skadade, två tv-apparater och en dator finns med en (1) skada i statistiken för tv-apparater och en (1) skada för skadade datorer. Totalt Villa - Hem - Fritidshus Fritidshus TV Dator Telefon Övrig el Bild & ljud Vitvaror Fast el Hemlarm Tv-spel Skrivare/fax Övrigt ej el Robotgräsklippare ,4% 36,2% 13,7% 9,0% 14,8% 10,8% 21,4% 7,4% 4,4% 2,8% 4,1% 8,6% ,5% 43,3% 13,9% 8,6% 11,6% 9,5% 7,1% 5,0% 4,0% 2,9% 4,0% 1,3% Antal skador - Totalt Villa TV Dator Telefon Övrig el Bild & ljud Vitvaror Fast el Hemlarm Tv-spel Skrivare/fax Övrigt ej el Robotgräsklippare ,3% 10,7% 10,7% 13,3% 16,0% 24,0% 50,7% 13,3% 0,0% 0,0% 18,7% 5,3% Antal skador - Fritidshus 75 Hem TV Dator Telefon Övrig el Bild & ljud Vitvaror Fast el Hemlarm Tv-spel Skrivare/fax Övrigt ej el Robotgräsklippare ,0% 36,0% 14,5% 9,3% 13,8% 12,6% 27,5% 9,9% 3,7% 3,1% 4,1% 12,3% ,0% 40,6% 17,1% 9,8% 10,7% 11,5% 11,1% 9,4% 5,1% 3,8% 2,6% 2,6% TV Dator Telefon Övrig el Bild & ljud Vitvaror Fast el Hemlarm Tv-spel Skrivare/fax Övrigt ej el Robotgräsklippare ,4% 48,3% 12,5% 7,4% 17,1% 3,9% 1,4% 0,2% 6,9% 2,5% 1,6% 0,0% ,5% 46,8% 11,1% 7,2% 12,3% 6,4% 3,4% 0,8% 3,0% 2,1% 4,7% 0,0% Antal skador - Villa Antal skador - Hem

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Bästa skyddet för. Januari går till historien som

Bästa skyddet för. Januari går till historien som AV FREDRIK NEJMAN Bästa skyddet för vi granskar försäkringsbolagens Träd som rasat och förstört hustaket. Vad täcker egentligen din försäkring? Hur kan du skydda ditt hus från både oväder, inbrott och

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Enkät om energirådgivning

Enkät om energirådgivning . Bo Andersson Energirådgivningen Söderköping/ Valdemarsvik Enkät om energirådgivning.......... Har energirådgivningen påverkat energiomställningen i Söderköping och Valdemarsviks kommuner? Inledning Kommunal

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer