Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador."

Transkript

1 Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador.

2 Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett larm minskar du risken betydligt. Här kommer några goda råd på hur du håller tjuven borta. inbrott. Att tänka på: Lås dörrar och fönster. Lägg undan värdeföremål. Märk och gör en lista över värdeföremål. Inkrypningsskydd. Inbrottslarm. Tänd ytterbelysningen.

3 Inbrott 3 P Lås dörrar och fönster Se till att alla ytterdörrar är låsta när lokalen lämnas. Glöm inte balkongdörrar och dörrar till utrymmen som har genomgång till lokalen eller fastigheten. För att försäkringen ska gälla fullt ut krävs att skalskyddet (till exempel tak, väggar, golv, dörrar, karmar, lås och slutstycken) uppfyller vissa krav. Öppningsbara fönster i gatuplanet ska vara låsta när lokalen lämnas, i vissa fall med fönsterlås. Fasta glas och lister måste säkras så att de inte går att lyfta ur hela glaspaketet. Kontakta en auktoriserad låssmed om du har några frågor eller behöver en genomgång och råd om lås. P Lägg undan värdeföremål Datorer, projektorer, kameror och andra föremål som kan uppfattas som värdefulla och stöldbegärliga ska förvaras undanlagda i skåp eller lådor så att de inte är synliga utifrån eller är lätta att upptäcka. P Inkrypningsskydd Om galler finns för till exempel källarfönster ska dessa vara på plats och fastlåsta. P Inbrottslarm Om det finns ett inbrottslarm ska detta vara inkopplat. Kontrollera att detektorer inte är skymda, vridna ur sitt läge eller på annat sätt övertäckta. P Tänd ytterbelysning Se till att all utvändig belysning fungerar och inte är övertäckt. En ljus ingång avskräcker från intrång. P Ser något konstigt ut? Om det plötsligt finns varor, material eller påsar placerade nära en ytterdörr kan detta vara förberedelse till brott. Kontrollera innehållet och se till att det flyttas. P Märk och gör en lista över värdeföremål Märk datorer, projektorer, kameror och andra värdeföremål på ett beständigt sätt. Det gör dem mindre stöldbegärliga och lättare att återfå. Det är också bra att fotografera och/eller göra en lista över de värdeföremål som finns. Ange då gärna inköpsår, pris och fabrikat/märkning. Listan bör förvaras på ett betryggande sätt, gärna med en kopia på annan plats. Att bokföra inventarier är en bra lösning som verifierar värdet.

4 Brand Varje år inträffar tusentals bränder i våra fastigheter. Många hade kunnat förhindras eller begränsas med rätt kunskap och rätt utrustning. Här kommer några råd på hur du kan undvika bränder och minska risken för skador om olyckan ändå skulle vara framme. brand. Att tänka på: Släck levande ljus. Byt ut blinkande lysrör. Gör rent bakom kyl, frys, tvättmaskin och torktumlare. Installera timers. Installera brandvarnare. Skaffa brandsläckningsutrustning. Se till att utrymningsvägar är fria. Installera jordfelsbrytare. Se över el-centraler så att de inte sned-/överbelastas.

5 Brand 5 P Släck levande ljus Levande ljus och annan öppen eld ska släckas när ingen vistas i lokalen. Se också till att förvara tändstickor och tändare på ett betryggande sätt så att till exempel inte barn kan komma åt dem. P Byt ut blinkande lysrör När ett lysrör börjar blinka kan det vara ett tecken på att röret börjar bli gammalt. Röret bör omgående släckas och den så kallade glimtändaren bytas ut mot en säkerhetsglimtändare. P Gör rent bakom kyl, frys, tvättmaskin och torktumlare Det samlas en hel del damm bakom kylar, frysar, tvättmaskiner och torktumlare som kan fastna på kompressorerna. Detta utgör en brandrisk och bör därför tas bort med jämna mellanrum. P Installera timers Överhettning av till exempel kaffebryggare eller spis är vanliga brandorsaker. Installera timers på dessa och andra elektriska apparater. Detta är speciellt viktigt i lokaler där många personer vistas och det är lätt att tro att någon annan har säkert stängt av. P Installera brandvarnare Brandvarnare bör finnas i alla rum och på alla våningsplan. Kontrollera regelbundet att de har fungerande batterier. P Skaffa brandsläckningsutrustning En brandsläckare och brandfilt bör finnas på varje våningsplan. Speciellt viktigt är det att en brandfilt finns i närheten av till exempel köksspis och öppen spis. Om huset har fler än två våningar måste någon form av brandstege finnas från de övre våningarna. P Se till att utrymningsvägar är fria Kontrollera regelbundet att alla nödutgångar och utrymningsvägar är fria och att det är enkelt att få upp dörrarna inifrån. Kom också ihåg att kolla på utsidan så att ingen t ex parkerat en bil eller ställt en soptunna framför nödutgångsdörren. P Installera jordfelsbrytare En jordfelsbrytare kan slå till vid till exempel ett åsknedslag och därmed förhindra överslag i olika elektriska apparater. Var dock noga med att någon ansvarar för att återställa jordfelsbrytaren så att strömavbrottet inte blir långvarigt. Annars finns risken att till exempel en frys blir strömlös och orsakar en vattenskada. P Se över el-centraler så att de inte sned-/överbelastas I takt med att verksamheten utvecklas och allt mer el-krävande utrustning behövs, kan ni behöva se över elinstallationerna och dess dimensionering. Kanske har till exempel nya ljudanläggningar installerats som kan överbelasta och/eller snedbelasta befintliga el-centraler. Det kan utgöra en uppenbar brandrisk.

6 Vattenskador Vattenskador i fastigheter blir allt vanligare och kan kosta mycket pengar. Generellt sett inträffar de flesta vattenskador i våtutrymmen. Gamla fastigheter har ofta slitna vattenledningar och det är därför viktigt att ha lite extra koll på dessa. Genom att upptäcka skadorna i tid kan du spara både pengar och besvär. Här kommer några goda råd på vad du kan göra för att förhindra att olyckan är framme. vattenskador. Att tänka på: Rensa golvbrunnar regelbundet. Kolla rör och badrum. Kolla vattenkopplingar. Byt ut gamla vattenslangar. Lägg en skyddsmatta under diskmaskinen. Stäng av vattnet när det är möjligt. Kolla isoleringen på in- och utledningar. Slå gärna av vattnet under vintern. Anlita behörig VVS-installatör.

7 Vattenskador 7 P Rensa golvbrunnar regelbundet Se till att vattnet lätt rinner ner i brunnen. Kontrollera samtidigt att golvbrunnens klämring sitter fast invändigt och att golvmattan är väl ansluten till brunnen. P Kolla rör och badrum Många vattenskador beror på slitna rör och vattenledningar. Kontrollera därför dessa regelbundet och se till att skarvar och fogar är täta. Gamla rör och ledningar kan angripas av rost och bör bytas ut liksom avloppsrör av PVC-plast, som visat sig ha kort livslängd. P Kolla vattenkopplingar Kolla att kopplingar på kall- och varmvattenledningar är hela och täta. Det gäller också kopplingar och installationer till tvätt- och diskmaskiner. P Byt ut gamla vattenslangar Gäller framför allt slangar till tvätt- och diskmaskiner. P Lägg en skyddsmatta under diskmaskinen Med en särskild skyddsmatta, eller hel plastmatta med uppvikta kanter, under diskmaskinen är chansen större att upptäcka en vattenläcka i ett tidigt skede. P Kolla isoleringen på in- och utledningar Se till att isoleringen vid vattensystemets in- och utledningar är tillräcklig och inte skadad. P Slå gärna av vattnet under vintern I hus som inte regelbundet används och som har vatten indraget, bör man slå av vattnet på vintern och tömma vattenledningarna för att undvika frysskador. Om vattnet inte går att slå av är det viktigt att vintertid hålla en så hög temperatur i lokalen att vattnet i systemen inte fryser. P Anlita behörig VVS-installatör Alla installationer som har med vatten och avlopp att göra bör göras av en behörig VVS-installatör. När det gäller ytskikt i våtutrymmen är det ett krav att arbetet är utfört av fackman för att försäkringen ska gälla. Övrigt P Skotta snö från taken Om det kommer mycket snö bör snön skottas bort från taken så att inte trycket blir för hårt. P Stäng av vattnet när det är möjligt De flesta diskmaskiner har en särskild kran där vattnet kan stängas av när maskinen inte används. Använd den! Om möjligt stäng av vattnet i fastigheter som inte har daglig tillsyn.

8 Alla som bedriver en verksamhet och/eller äger, förvaltar eller sköter en fastighet vet att det alltid finns saker att se över och förbättra. Även en välskött verksamhet eller fastighet kan drabbas av skada men det finns en hel del man kan göra för att förhindra och lindra omfattningen av densamma. Tydliga regler är alltid A och O, till exempel vem som ska ansvara för att låsa efter dagens slut. Att se till lokalen eller fastigheten kontinuerligt för att förebygga skador är också viktigt. Det är inte alltid det går att göra det varje dag men det är bra om det ändå kan ske så ofta som möjligt. Med denna folder vill vi ge tips och råd till dig som bedriver en verksamhet, eller har hand om en fastighet, så att skador kan förebyggas eller bli så lindriga som möjligt. Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta SalusAnsvar Företag, telefon , e-post Välkommen! : SA 14050: SA