DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015"

Transkript

1

2 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. För att förslag ska kunna upptas till behandling ska förslaget vara skriftligt. 2

3 FÖRSLAG TILL DAGORDNING, DISTRIKTSKONGRESSEN 18 APRIL Distriktskongressen öppnas 2. Val av presidium: a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justerare tillika rösträknare e) Redaktionsutskott 3. Ombudsupprop 4. Förslag om kongressens offentlighet 5. Beslut om dag- och arbetsordning samt om resefördelning 6. Gästerna har ordet 7. Motioner 8. Rapport om Regionen 9. Styrelse- och revisionsberättelse: a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Revisorernas berättelse c) Fastställande av balans- och resultaträkning d) Fråga om ansvarsfrihet e) Fastställande av arvoden och traktamenten 10. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Fråga om ansvarsfrihet 11. Distriktsstyrelsens förslag 12. Val av: a) Ordförande b) Ledamöter i distriktsstyrelse jämte ersättare c) Kassör d) Studie/Utvecklingsledare e) Facklig ledare jämte biträdande f) Internationell ledare g) Ledamöter i verkställande utskott jämte ersättare h) Revisorer jämte ersättare i) Ombud till ABF jämte ersättare j) Fanbärare k) Valberedning 13. Valanalysens slutsatser 14. Utdelning av medlemsvärvarpriser 15. Uttalanden 16. Avslutning, avtackning 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Styrelsen för Socialdemokraterna i Jämtlands län lämnar följande berättelse till distriktskongressen över verksamheten under VERKSTÄLLANDE UTSKOTT, DISTRIKTSSTYRELSEN M.M. Ledaruppdrag: Ordförande Anna-Caren Sätherberg Vice ordförande Björn Sandal Kassör Bengt Bergqvist Utvecklingsledare Pelle Persson Facklig ledare Karin Näsmark Bitr facklig ledare Per-Göran Skoog Internationell ledare Lena Bäckelin VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Anna-Caren Sätherberg, Åre, ordförande, Björn Sandal, Östersund, Bengt Bergqvist, Strömsund, Karin Näsmark, Havsnäs, Kicki Fredriksson, Bispgården. ERSÄTTARE I VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Robert Uitto, Östersund, Anki Syversen, Nälden, Mikael Abramsson, Hackås. DISTRIKTSSTYRELSE: Verkställande utskott samt Mikael Abramsson, Hackås, Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Lena Bäckelin, Sveg, Anki Syversen, Nälden, Lars Andreasson, Norråker, Peter Bergman, Åre, AnnSofie Andersson, Östersund, Robert Uitto, Östersund, Pelle Persson, Frösön. ERSÄTTARE DISTRIKTSSTYRELSEN: Karin Paulsson, Svenstavik, Jörgen Persson, Gällö, Katarina Rosberg, Trångsviken, Lennart Skoog, Stugun, Morgan Olsson, Gäddede, Per-Göran Skoog, Mattmar, Ann-Marie Johansson, Järpen, Lisa Fröberg, Frösön, Emil Burman, Östersund, Tahar Khalfallah, Östersund, Agneta Åhlin, Östersund. REVISORER: Agnetha Danielsson, Frösön, Göte Murén, Brunflo och Bert Nyman, Östersund. REVISORSERSÄTTARE: Staffan Ekström, Östersund och Jim Salomonsson, Hammarstrand. OMBUD TILL ABF: Pelle Persson, Frösön och Britt Carlsson, Aspås ERSÄTTARE FÖR OMBUD TILL ABF: Niklas Daoson, Frösön. FANBÄRARE: Tomas Frank, Frösön, Jens Nilsson, Östersund, Monica Hallquist, Åsarna, Anders Frimert, Stugun och Mona Modin Tjulin, Frösön. VALBEREDNING: Pelle Tjärnlund, AU, Kerstin Wallin, AU, Solveig Danielsson, AU, Dan Martinsson, Berg, Anna-Lisa Isaksson, Bräcke, Leif Nilsson, Härjedalen, Mi Bringsaas, Krokom, Elisabeth Yngström, Ragunda, Bo Gustavsson, Strömsund, Jon Andersson, Åre, Katarina Nyberg Finn, Östersund. Adjungerade: Per-Göran Skoog, LO, Gudrun Olsson, S-kvinnor, samt Anton Waara, SSU. Distriktsexpeditionen Anställda på distriktsexpeditionen: Eva Marcusdotter, ombudsman, Ann-Marie Johansson, ombudsman (tjänstledig), Susanne Wänseth, assistent, Stefan Fax, politisk sekreterare för landstingsgruppen och Mona Modin Tjulin, politisk sekreterare för landstingsgruppen (tjänstledig). Under perioden 1/1-30/ har även Kalle Olsson varit anställd som kommunikatör. Fram till 31/12 har vi haft Liisa Murstam Sihvo som valkretssekreterare på deltid för vår länsbänk, med placering på riksdagsgruppens kansli i Stockholm. 4

5 Distriktsstyrelsen och verkställande utskottet Under supervalåret har distriktsstyrelsen haft 11 möten, varav 1 telefonmöte, och verkställande utskottet 14 möten, varav 5 telefonmöten. Våren handlade till stor del om förberedelser inför de kommande valen till Europaparlamentet 25 maj och riksdag, kommuner och landsting 14 september. En gemensam facklig-politisk valupptakt hölls i februari, och distriktskongressen i Åre blev en valrörelseinspiration med seminarium om EU-valet, besök av Stefan Löfven och antagande av valprogram och listor. Valplanering, med materialproduktion, köpta media, samtalskampanjinsatser, valbudget och uppföljning av dessa upptog styrelsens möten. Likaså valberedandet inför listorna, kandidatpresentationer. Valspurterna genomfördes i god ordning, liksom sommaraktiviteter. Valen präglade förstås också de politiska frågor som upptog dagordningen på styrelsens möten under året, med länsprogram, planering av utspel och mediaaktiviteter, debatter och utfrågningar, uppföljning av centrala utspel. Landstingets ekonomi och den kommande regionbildningen behandlades, och opinionsbildningen fick förstärkning genom den valanställde kommunikatören och den sjukvårdsturné som genomfördes. Efter valet i september vidtog förberedelser och valberedande inför den nya regionen, valanalyserande, nomineringsarbete till SKL m fl organ. Distriktskongressen 2014 Årets distriktskongress, tillika valupptakt, hölls den 5-6 april på Åre Continental Inn, tillsammans med LO-distriktet som också hade sin kongress. Det var 139 ombud närvarande på lördagen och 128 på söndagen. Förutom distriktsstyrelsen besöktes kongressen även av ett antal medlemmar. Kongressen antog fem uttalanden: Ett handslag för ordning och reda, Kvinnojouren räddar liv, Låt Stora Helvetet få sin änglafärd, Trygg och tillgänglig sjukvård, Fler jobb i Jämtlands län. Efter livlig debatt antogs två länsprogram för mandatperioden, Må bäst i Jämtlands län, med Ann- Marie Johansson som föredragande, och Framtidskontrakt för Jämtlands län, med Margareta Winberg som föredragande. Partidistriktet uppmärksammade de medlemmar som gjort stora insatser för att värva fler till partiet. Denna gång bestod priserna av studieresor till Stockholm och riksdagen. De som förärades priserna var Jason O Halloran, Östersund, Yvonne Roswall, Föllinge och SSU-distriktet genom Anton Hammar. Priserna för bästa arbetarekommuner fick Åre Arbetarekommun och Östersunds Arbetarekommun. Ett inspirerande seminarium hölls om EUvalet, med Jens Nilsson, Europaparlamentsledamot, och Mikael Johansson, ordförande i Målarna. Karin Näsmark och Anna-Caren Sätherberg, ordföranden i LO-distriktet respektive partidistriktet, var moderatorer. 5

6 Valsedlar till riksdag och landsting antogs efter flera omröstningar. För riksdagen återfinns Anna- Caren Sätherberg, Gunnar Sandberg, Lena Bäckelin, Kalle Olsson överst på listan. Landstingslistorna är fyra till antalet. Kongressen valde några regionkandidater i särskild ordning. Som kandidat till regionstyrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Johansson, vice ordförande Bengt Bergqvist. Kandidat till regionutvecklingsnämndens ordförande blev Robert Uitto. Kandidater till regionfullmäktiges ordförande samt vice blev Margareta Winberg respektive Anton Hammar. Distriktsstyrelse valdes, med omval av Anna-Caren Sätherberg som ordförande. Stefan Löfven besökte kongressen efter lunch på söndagen, och efter ett mycket uppskattat tal avslutades kongressen med samtalskampanj på Åre torg. Motioner som bifölls under 2014 års distriktskongress och arbetet med dem Kvinnojouren Socialdemokratiska politiker i länet ska arbeta för att fortsätta stödja Kvinnojouren ekonomiskt, och på så sätt ge förutsättningar för fortsatt verksamhet. Under 2015 klarade vi beslutet från distriktskongressen genom att den primärkommunala nämnden på regionförbundet sköt till kronor. För 2016 måste våra s-styrda kommuner tillskjuta den summan själva, förutom de kronor man betalat tidigare per år, och distriktsstyrelsen förutsätter att så kommer att ske för att vi ska fullfölja distriktskongressens beslut. Strategi för nyttjande av Storsjön med mera Att Socialdemokratiska partidistriktet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur Socialdemokraterna i Jämtland ställer sig till nyttjande av Storsjön som resurs samt att värna allt vatten i länet. En vattenanvändningsplan för Storsjön som är ett gemensamt projekt för kommunerna runt Storsjön och Länsstyrelsen är under framtagande. Gynekologisk cellprovskontroll Att den gynekologiska cellprovskontrollen ska fortsätta även efter 60 års ålder med täta intervaller. Kontrollen ska även omfatta kvinnor som opererat bort livmodern. Situationen i dag och den närmaste framtiden är förändrad jämfört med då motionen behandlades. Idag erbjuds kvinnor mellan år cellprovtagning vart 3:e år, därefter vart 5:e år mellan års ålder. Provet erbjuds även kvinnor som opererat bort sin livmoder, detta eftersom av att de flesta har efter den operationen sin livmodertapp- och hals kvar och det är därifrån provet tas. Om cellförändringar finns vid prov som tas i den senare delen av åldersintervallet kommer provtagning självklart att följas upp enligt vårdprogram även om kvinnan passerat 60 år. Socialstyrelsen kommer under våren 2015 att publicera en ny rekommendation, den är nu ute på remiss, där åldersgränsen föreslås höjas till 64 år, även intervallen mellan provtagningarna kan komma att ändras. Att småföretagarnätverket i länet återupplivas Uppgiften kvarstår, och finns angiven i styrelsens förslag till verksamhetsinriktning. Nyttjande av mobiltelefon av förare i kollektivtrafik Rekommendera socialdemokratiska före trädare som deltar i upphandling av yrkes trafik att bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxi företag. Den regeln som partidistriktet önskade sig gäller och Länstrafiken påtalar detta till entreprenörerna vid i stort sett varje förarråd om det kommit fram att någon pratat i mobilen om det inte varit ett nödvändigt tjänstesamtal. Bussarna går på tidtabell och de kan inte vara alltför försenade om det är ett angeläget tjänstesamtal som måste tas under färd. Numer är frågan lagstyrd. 6

7 Första Maj 2014 Att det var valår märktes på antalet deltagare i årets första maj-firande. Allt fler ser de förskräckande resultaten av den borgerliga regeringens politik och vill göra något åt det. Första maj firades i alla arbetarekommuner i olika former och uppslutningen var god. De flesta arbetarekommunerna hade frukostmöten, för att sedan kunna resa in till demonstrationståget i Östersund. Partistyrelsens talare i länet var Gabriel Wikström, SSUs förbundsordförande, som var huvudtalare både i Östersund och i Svenstavik. Förutom honom talade även Karin Paulsson, Therese Zetterman och Alexandra Karlsson i Svenstavik, och i Östersund även Ted Persson, AnnSofie Andersson och Kata Nilsson. På övriga ställen i länet hade vi lokala talare. Ungdomstalare medverkade i alla arbetarekommuner, LOtalare i flera: Anna-Caren Sätherberg och Mikael Bayrak i Bräcke, Margareta Winberg, Rosa Taikon, Gunilla Zetterström Bäcke och Josefin Blå Amundsson i Sveg, Harriet Jorderud, Rolf Lilja, Jaana Pålsson och Niklas Rhodin i Krokom, Marie Nordén, Kjell Berg och Liss Jonasson i Hammarstrand, Bengt Bergqvist, Gudrun Hansson, Angelica Johannesson och Anton Hammar i Strömsund, Gunnar Sandberg, Lars Andreasson och Ida Svanberg i Gäddede, Kata Nilsson, Björn Sahlin och Peter Bergman i Åre. Supervalåret Så fortsatte det som kallats supervalåret, med tre val inom ett år. Vi hade vinden i ryggen efter ett bra resultat i kyrkovalet 15 september Partidistriktets personal fick arbeta hårt under supervalåret, inte minst när processerna med beställning, produktion och leverans av material för de olika valen överlappade varandra. Ett gott humör och stort engagemang hos våra aktiva och valarbetare underlättade och gjorde vårt gemensamma arbete smidigt. Denna mandatperiods sista kampanjledarutbildning tillsammans med Västernorrlands partidistrikt och LO-distriktet avverkades i början av februari. Arbetarekommunernas, partidistriktets och sidoorganisationernas valledare har därefter träffats med jämna mellanrum för att stämma av valrörelsens insatser. Partidistriktets VU utgjorde valledning. Den 13 februari hölls valupptakt i Bispgården tillsammans med LO-distriktet och Västernorrlands partidistrikt. Vi inspirerades av Tobias Baudin, LOs vice ordförande, Carin Jämtin, partisekreterare, Jens Nilsson, Europaparlamentsledamot, Per-Olof Sjöö, ordförande GS-förbundet och Paula Bertolone, ombudsman Metall. De mål vi satte upp för valkampanjandet var för EP-valet att göra ett lika bra resultat som 2009, och att behålla Jens Nilsson som parlamentsledamot. Båda dessa mål nåddes. För septembervalen var målen att nå resultat som innebar s-ledda styren i åtta kommuner och landsting/region. Tack vare bra resultat och förhandlingar leder vi nu sju kommuner och regionen. För båda valen sattes mål om antal samtal per kommun, i valrörelsens olika skeden. Samtalsmålen överträffades med råge på distriktsnivå, och nästan alla arbetarekommuner klarade sina mål. 7

8 8 Vårt viktigaste redskap för att nå målen var samtalskampanjen. Vi skulle nå valsegern genom främst dörrknackning, men också marknader, torgmöten, telefonerande mm. Ambitionen var samtal med kvalitet. I övrigt arbetade vi med köpta media, sociala medier, affischering, folder- och flygbladsutdelning. Kartverktyget för dörrknackningsinsatser var bra men användes av få arbetarekommuner. Sappen blev ett nytt begrepp en app till mobiltelefonen med frågor att ställa till medborgare, möjlighet att registrera kontaktuppgifter och medlemskap. De arbetarekommuner som använde Sappen mest konsekvent var också de som värvade flest medlemmar. Arbetarekommunerna genomförde många utåtriktade insatser under året, och våra riksdagsledamöter och länsföreträdare deltog i många valaktiviteter. Slutspurten inför EP-valet, sommaraktiviteter som marknader mm, och höstens slutspurt blev mycket intensiva. LO genomförde en mycket bra valrörelse med telefonerande, många arbetsplatsbesök och besök av centrala företrädare. SSU jobbade suveränt på skolor och i partiets samtalskampanj, och s- kvinnor syntes och hördes, bland annat med ett feministiskt manifest och feministisk valstuga. Stort tack till LO och våra sidoorgansationer för ett gott valarbete! Europaparlamentvalet Ett intensivt arbete inför nomineringarna gjorde att Norrlands egen parlamentsledamot Jens Nilsson nu fick placeringen fyra på valsedeln. Det var viktigt särskilt som partiet tyvärr tappade det sjätte mandatet, med endast drygt 400 röster. Vi genomförde en bra valrörelse med många aktiviteter runt om i länet. Jens Nilssons besök på hemmaplan fick mycken uppskattning och uppmärksamhet. Jens var igång från mitten av februari och besök på Campus, skolor, arbetsplatser och mediamedverkan avlöste varandra. 6 mars fick vi besök av Carin Jämtin, som åt middag med nya medlemmar, och medverkade i ett samtal om besöksnäring och stora evenemang på Gamla Teatern i Östersund. 17 april träffade Veronica Palm byggföretagare, Östersundshem och besökte gymnasieskola. 28 april medverkade Mikael Damberg vid Åre kapitalmarknadsdagar. Stefan Löfven medverkade på distriktskongressen Åre 5 april. 23 april fanns Anders Ygeman på plats och besökte bland annat Gällö sågverk. Tobias Baudin besökte träindustri i Hammerdal och hade ett öppet möte på Gamla Teatern 13 maj. 16 maj medverkade Margot Wallström på Jämtlands gymnasium, och med rosutdelning i Östersunds centrum. 22 maj föreläste Magdalena Andersson på Campus, delade ut rosor i centrum, samtalade med landstingsföreträdare. Bland material, affischer, valsedelsförsändelser var de flitigast använda förstås foldrar etc med vår egen parlamentsledamot Jens Nilsson. En rad skolbesök, intervjuer och debatter i media genomfördes. 23 maj hade Radio Jämtland aktiviteter hela dagen vid Storsjöteatern. Under valdagen 24 maj genomfördes dörrknackningar, utdelningar. Vi jobbade på tills vallokalerna stängdes!

9 Septembervalet Under sommaren genomfördes runt om i länet många kampanjaktiviteter på marknader, hemvändardagar mm. Partidistriktet fanns på plats på Expo Norr och Fäviken, SSU och LO på Storsjöyran, partidistriktet och Östersunds arbetarekommun på LOdagen i Badhusparken, som också blev en valupptakt. Vi hade under våren en sjukvårdsturné med landstingsgruppen. Under hösten turnerade Marianne Stålberg och Margareta Winberg i en seniorturné, och Gunnar Sandberg och Robert Uitto turnerade med sång och politikerbingo. Uppskattade aktiviteter! Flera centrala besök genomfördes. 16 augusti besökte Ibrahim Baylan Östersund, medverkade i valarbetarutbildning och dörrknackning och kampanjade i city. 1 september fanns Mikael Damberg här för att bland annat samtala med Mittuniversitetets ledning och med elever på Jämtlands gymnasium. Ett stort antal debatter och intervjuer genomfördes i lokala media, som hade höga ambitioner för valbevakningen. Många skolor besöktes, främst av SSU men också av partiets kandidater. Två länsfoldrar om politik producerades, kandidatmaterial, annonsunderlag för webbtidningar, bussbaksidor, dekaler. Annonserna i papperstidningarna gällde främst turnéerna, och mot slutet landstingsfrågor. Radioreklam och tevereklam i spurten inköptes. Av aktiviteterna i samtalskampanjen var det dörrknackning och samtal på torg och vid valstugor som användes mest. Telefonerandet kom igång sent, men några arbetarekommuner hann med många samtal, liksom LO och SSU. Ett bra valarbete ledde till bra valresultat, där vi ökade i Berg och Strömsund, behöll den egna majoriteten i Ragunda, förhandlade bra och leder nu styret i sju av åtta kommuner och i regionen. Målen i samtalskampanjen nåddes med råge. I partidistriktet var målet samtal, och samtal registrerades alltså 128% av målet. Ak s mål Nytt mål Genomförda samtal Berg ,23 Bräcke ,64 Härjedalen ,20 Krokom ,13 Ragunda ,56 Strömsund ,62 Åre ,18 Östersund ,38 Totalt länet ,28 9

10 Programarbete Sedan våren 2012 arbetade två arbetsgrupper med att genom studiebesök, seminarier med mera utveckla politiken inom områdena: Jobb och utveckling i Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län. Må bäst -gruppen har också gjort en översyn inför nytt sjukvårdsprogram. En grupp för utarbetande av länsprogrammet utsågs i september 2013, med Robert Uitto, Harriet Jorderud, Margareta Winberg, Mona Modin Tjulin. Programförslaget sändes på bred remiss för att fortsätta den utåtriktade dialogen. Programmen Framtidskontrakt för Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län antogs på distriktskongressen 5-6 maj. Utifrån dessa program gjordes två valfoldrar, om sjukvård respektive jobb och utveckling. Programmens förslag låg också till grund för septembervalets valsedelsförsändelse, kandidatfoldrar, och politiska utspel. Skogslänssamarbetet Skogslänssamarbetet handlade naturligt nog främst om valen. Gävleborgs partidistrikt har varit värd under året. Förutom träffar med ombudsmän, ordförande och länsbänksansvariga, så hölls den stora skogslänskonferensen oktober i Gävle. Här diskuterades valanalys, nomineringar till SKL och kongressen Förtroenderåd 15 november Förtroenderådets möte hölls den 15 november på OSD, Östersund. 71 ombud närvarade förutom distriktsstyrelsen och gäster. Ordförande Anna-Caren Sätherberg inledde dagen med reflektioner om det gångna Supervalåret. Vi gjorde tre bra val och ska hurra och tacka oss själva. Jens Nilsson föredrog delresultat från partidistriktets valanalysgrupp, och i bikupor gjordes medskick till gruppen. Robert Uitto informerade om den nya regionorganisationen och Ann-Marie Johansson om förhandlingarna med V och MP. Förtroenderådet beslutade därefter om nomineringar till de olika uppdragen efter föredragning av valberedningens ordförande Pelle Tjärnlund. Temat för dagen var Vi bygger partiet med syfte att vara en lärande organisation. Seminarier i plena följde. Under rubriken Medlemsvärvning våra bästa tips samtalade Terese Bengard, Jenny Palmqvist, Yvonne Roswall, Sha Hosein och Lars Andreasson. Ständig dialog och samtalskampanj här delade Pelle Persson, Therese Zetterman, Emil Burman, Susanne Hansson, Peter Bergman med sig av tips. Därefter diskussion i bikupor. Dagen avslutades med apeller Nu bygger vi partiet! av Ann-Marie Johansson, Abbas Khanahmadi och Kata Nilsson. Två uttalanden antogs, om Mobiltelefoni och bredband, och Ungdomsarbetslöshet. Ett mycket bra och inspirerande Förtroenderådsmöte. 10

11 Möten, representation, utåtriktat arbete Partidistriktet är landets näst minsta, men är väl representerat i bland annat SKLs beredningar, vid årskongresser med angränsande partidistrikt och närstående organisationer, i partiets centrala arbetsgrupper som studiekommitté och nu även med Kalle Olsson i en av valanalysgrupperna. Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson har fått strategiska utskott och ansvarsområden. Anna- Caren har i näringsutskottet ansvar för basnäringar och besöksnäring, Kalle har i försvarsutskottet ansvar för krisberedskapsfrågor. Samverkan med Arbeiderpartiet Nord-Tröndelag har vilat under valåret. Utåtriktade aktiviteter har hållits med medverkande från partistyrelsen. De redovisas i valårsavsnitten. Under Expo Norr denna gång på Travets område - fanns vi med en monter med tipsfrågor och värvade många medlemmar. Vi var närvarande under Fäviken Game Fair där också värvade med hjälp av en bra enkät med priser. LO och SSU var på plats under Storsjöyran. Partidistriktet och arbetarekommunen i Östersund hade en monter med central placering och många aktiviteter vid LOs familjedag i Badhusparken 23 augusti. Nätverksarbete Partidistriktet har flera nätverk. Seniornätverket hade möte inför EU-valet med medverkan av Margareta Winberg, och efter septembervalet med medverkan av Kalle Olsson. Småföretagarnätverket och Jakt/rovdjursnätverket var vilande under valåret. Medlemsstatistik Medlemsantal Nya med- Riksdags- Organisalemmar röster tionsgrad Bergs AK % Bräcke AK % Härjedalens AK % Krokoms AK % Ragunda AK % Strömsunds AK % Åre AK % Östersunds AK % Partidistriktet % Medlemsvärvningen får extra fart ett valår. Det är mycket glädjande att så många vill bli medlemmar, bara vi frågar! Vi får också allt fler aktiva som är bra på att värva. Men - vi behöver utveckla hela vår medlemsvärvarkedja, med värvning, mottagande och bra rutiner i arbetarekommunen om avgiften inte har betalats. Vi ökar brutto med 328 medlemmar, men netto med 67 vi har alltså under året tappat hela 261 medlemmar. Partiets centrala mål är 6% ökning per år, vi når 3,1% som distrikt. Bäst nettoökning har Ragunda 28%, Åre 6%, Krokom 5%, Östersund 4%. Det är roligt att kampanja, vi ska fortsätta att vara utåtriktade och värva under hela mandatperioden. Och dessutom utveckla arbetet så att mottagande och bra rutiner ger bättre plusresultat! 11

12 Internationellt arbete och PROS vårt internationella demokratiprojekt 2014 Vi har under 2014 fortsatt arbetet med vårt demokratiprojekt tillsammans med socialdemokraterna i Prilep, Makedonien - genom Olof Palme Center. Projektet har haft målet att introducera studiecirkeln som en arbetsmetod främst i vår partners inre partiarbetet. Det innebär att vi har knutit ABF till oss som resurs och att vi utbildar både cirkelledare något fördjupat och partimedlemmar och cirkeldeltagare generellt i studiecirkelmetodik. Projektet har varit lyckat och har uppfyllt de delmål som projektet har satt upp. Vi har nu ansökt om ett mellanår för projektet 2015 och blivit beviljade medel för detta år. Tanken är att fortsätta arbeta med studiecirkeln som arbetsform under året och samtidigt genomföra seminarier om bl.a. jämställdhet och interndemokrati som inspiration för kommande studiecirklar. Under året ska vårt systerparti komma fram till vad ev. ett projekt ska omfatta och därför har vi också planerat ett seminarium där en ny LFA-matris ska tas fram som underlag för kommande projektperiod. Ansökan för en ev. ny projektperiod ska tas fram första halvåret Under året har den lokala SDSM-avdelningen stöttat projektet på olika sätt, bl.a. genom att upplåta ett rum för studiecirkelverksamheten och projektet i partiets lokaler. Projektet har också stöttat och utrustat lokalen. I januari hade vi fyra ungdomar här hos oss i länet och som deltog i cirkelledarutbildning samt träffade representanter från Östersunds kommun, landstinget och partidistriktet. Fortsättning på cirkelledarutbildningen genomfördes i juli i Prilep. Vidare har projektgruppen i Prilep under hösten arbetat med egna studiecirklar enligt projektplanen. Eftersom projektarbetet tar en hel del tid att planera, genomföra och administrera har vi haft en projektgrupp som stöd i arbetet. Följande personer har bidragit till arbetet i projektgruppen: Emil Burman, Lotta Forsberg, Stefan Fax, Ann-Marie Sandberg, Anette Bergqvist, Martine Eng, Jan Hodann. Före jul skapade vi också en informationsansökan till Palmecentret för projektet. Vi försöker på detta sätt föra ut kunskap om projektet, situationen i Makedonien och då i synnerhet situationen för oppositionen som lever i en mycket ansträngd situation. Det är inte minst mediekoncentrationen och avsaknad av debatt som gör att demokratin i landet har försvagats ännu mer sedan parlamentskrisen julen Utöver projektarbetet har vi tillsammans med S-kvinnor och ABF arrangerat två seminarier, ett i Östersund och ett i Sveg, om Burma. Föreläsare var projektgruppen för Burmautskottet inom S- studenter. Kontakten med våra norska vänner har legat på is under året då vi haft för lite tid utöver det ovan beskrivna detta supervalår. Det internationella arbetet har varit och är ett mycket viktigt engagemang för vårt parti. Det är många medlemmar som är intresserade av dessa frågor, inte minst många yngre medlemmar. Det är viktigt att vi alla diskuterar och utbildar oss i internationella frågor för vi lever i en globaliserad värld. Vi kan arbeta med internationella frågor inom den egna föreningen, arbetarekommunen distriktet eller genom enskilda medlemmars nätverk. Under 2014 har jag återigen väckt frågan i distriktsstyrelsen om ett internationellt utskott i distriktet för att bredda och intensifiera det internationella arbetet. 12

13 När vi nu ser ett allt hårdare klimat mot invandring, mot olika religiösa och etniska grupper så är det ännu viktigare att vi som socialdemokrater skaffar oss kunskaper om andra länder, religioner och gruppers situation i Sverige och i världen idag. Vi socialdemokrater behöver tillsammans bli tydligare vad migrationen betyder för våra kommuner, region, land och för Europa och hur dessa frågor hänger ihop med vår ideologi och politik. Följ Olof Palme Centers arbete med information, utbildningar, konferenser och inte minst de årliga Palmedagarna via hemsidan ABF har också mycket erfarenhet som vi kan ta del av när vi vill utveckla vårt internationella engagemang. Lena Bäckelin Internationell ledare Facklig-politisk verksamhet 2014 En stor del av världens arbetstagare arbetar under usla arbetsvillkor. Tillfälliga och osäkra anställningar undergräver möjligheten att ställa krav på lön, arbetsmiljö och villkor eftersom det kan äventyra nästa tillfälliga kontrakt eller ett förlängt uppehållstillstånd. Ett tydligt exempel är Qatar (bygget inför fotbolls-vm 2022), dit fattiga människor kommer för att arbeta, men utnyttjas grovt och nekas rättigheter som facklig anslutning. Migrantarbetarna tvingas in i det som närmast kan beskrivas som livegenskap och modernt slaveri. Man uppskattar antalet döda arbetare till 4000 innan bygget är klart. Grova övertramp sker även i Sverige, men det vanligaste är att migrantarbetare får lite sämre arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön än där svensk arbetskraft jobbar under kollektivavtal. Det är nog så allvarligt. Diskriminering är aldrig okej. I värsta fall ser vi dödsolyckor som resultat, som värmeverksbygget i Stockholm i höstas med två döda. Malmö har jobbat med Vita Jobb i flera år. Stockholms nya S-majoritet har återigen beslutat om Vita Jobb, som i princip innebär att man ställer starka sociala krav vid upphandling och säkerställer villkor för anställda i företagen. Drygt 600 miljarder upphandlas offentligt varje år i Sverige. Våra skattepengar ska gå till seriös verksamhet. Även här i Jämtland ska vi ställa bättre krav i upphandlingarna. Frukostmöten Under sex fredagar har ordförande och ombudsmän i fackliga avdelningar som har medlemmar i Jämtlands län bjudits in till diskussioner om aktuella politiska frågor. LO-facken Jämtland, våra riksdagsmän och partidistriktets VU är också inbjudna till träffarna, som i övrigt är öppna för den som är intresserad. Årets möten har fokuserat på valrörelsen, LOs krav i båda valen, upphandlingsfrågor och utstationeringsdirektivet. Öppen dagordning och deltagande utan anmälan har visat sig vara både bra och dåligt (få deltagare vissa träffar). Facklig-politiska träffar Tillsammans med LO-distriktet och partidistriktet i Västernorrland sker regelbundna träffar med de facklig-politiskt ansvariga i LO-distriktets medlemsorganisationer. Under året har tre träffar hållits i Bispgården, ibland med central medverkan från partiet eller LO. 13

14 Facklig-politisk valupptakt i Bispgården 13 februari Den 13 februari höll Socialdemokraterna i Jämtlands län, Socialdemokraterna i Västernorrland och LO-distriktet gemensam valupptakt för 120 deltagare från facken och arbetarekommunerna. Tobias Baudin, vice ordförande i LO, talade om LOs krav i de båda valen, och vikten av fackligpolitiskt samverkan. Carin Jämtin, partisekreterare, Socialdemokraterna, talade om vikten av att byta regering och politik och det kommande valarbetet. Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS, talade om hur den gröna näringen är väsentlig för klimat- och miljöfrågor, sysselsättningen och samhällsekonomin. Paula Bertolone, ombudsman på förbundskontoret IF Metall, föreläste enligt Verktygslådan, en metod IF Metall jobbar med för att få sina medlemmar att förstå hur politik och fackliga krav hänger ihop, och att det har betydelse för vilket samhälle vi vill ha. Jens Nilsson, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna, talade om sitt uppdrag i Bryssel, och arbetet med upphandlingsdirektivet och utstationeringsdirektivet. S-fackklubbar En tvärfacklig S-förening, startade under året i Östersund. Den fick snabbt många nya medlemmar. Andra fackliga S-föreningar har anslutit sig till den nystartade föreningen. I Strömsund finns IF Metalls S-fackklubb som lockat nya medlemmar, nominerat och fått in ledamöter i arbetarekommunens styrelse och i politiska församlingar. S-fackklubbar är ett sätt att öka det politiska samtalet ute på arbetsplatserna, och få fler att bli medlem och engagera sig politiskt. Via de fackliga frågorna kommer man naturligt in på de politiska beslut som krävs och att det gör skillnad vem som styr. Fackliga ledare i arbetarekommunerna Fortfarande saknas fackliga ledare i en del arbetarekommuner, samt fackliga utskott. Under året har LO-distriktet gjort en kartläggning av kommunerna i Jämtland, och pratat med ett flertal arbetarekommuner om facklig-politisk samverkan. Familjedag i Badhusparken Partidistriktet och LO-distriktet arrangerade gemensam familjedag den 25 augusti i samarbete med ABF. Partidistriktet, facken och övriga organisationer visade upp sig runt om i parken och Storsjöodjuret Birger bjöd barnen på glass. Talare var LO-distriktets ordförande Karin Näsmark, IFs Metalls vice ordförande Marie Nilsson, GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö, riksdagskandidaterna Gunnar Sandberg och Anna-Caren Sätherberg, samt regionrådskandidat Ann-Marie Johansson. 14

15 Fackligt Utskott En två-dagars överläggning under ledning av facklig-politiske ombudsmannen Anders Bergerus, partistyrelsen, hölls i början på december för ett 15-tal deltagare från VU, Östersunds arbetarekommun och fackligt aktiva. Missförstånd och surdegar från valrörelsen och tidigare år reddes ut och resten av tiden ägnades åt att arbeta fram idéer för hur facklig-politisk samverkan ska fungera på ett bra sätt. Resultatet blev att ett fackligt utskott i partidistriktet bildades. Utskottet ska koncentrera sig på två viktiga frågor under 2015, offentlig upphandling och kommun/landsting som arbetsgivare. I övrigt ska utskottet arbeta för att stärka facklig ledare och fackligt utskott i arbetarekommunerna. Karin Näsmark och Per-Göran Skoog Fackliga ledare Studier och utvecklingsarbete Årets studieverksamhet har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Aktiviteten har förstås varit inriktad på valen, många kulturprogram med talare, mötesmedverkande, föreläsningar, och cirklar med trimningar av argument och metoder. Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland annat finns funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat tillgängliga via ABF. ABF har också ett viktigt pedagogiskt kunnande. En hel del studier sker också i samarbete med LO-distriktet, och partidistriktet i Västernorrland. I början av året avslutades den gemensamma kampanjledarutbildningen. Tillsammas med partidistriktet Västernorrland startades en tvåstegs utbildning för stiftsledamöterna. Partidistriktet finns genom ombudsmannen med i partistyrelsens studiekommitté, som planerar och utarbetar material och studiesatsningar. Studieportalen är mycket viktig för såväl gemensamma som enskilda studier och utvecklingsarbete. Medlemmar och ledare rekommenderas varmt att använda portalen, som är öppen och utan lösenord. Här kan man söka till Bommersviksakademin och andra viktiga utbildningar, ladda ner intressanta studiematerial och annat. Pelle Persson, utvecklingsledare Eva Marcusdotter, ombudsman Inrapporterad verksamhet till ABF JH 2014 (siffran från 2013 inom parentes) Kulturprogram Studiecirkel Annan verksamhet Deltagare Partidistriktet 19 (11) 1 (2) 404 Härjedalens AK 1 (0) 0 (2) 200 Krokoms AK 71 (37) 2 (4) 0 (3) 1654 Ragunda AK 30 (1) 387 Strömsunds AK 5 (2) 0 (2) 4211 Östersunds AK 23 (18) 4 (1) 4 (2) 3706 Åre 14 (0) 349 Bräcke 0 (0) - Berg 12 (0) 1 (0) 433 Totalt i länet - Arrangemang: 187 (85) Deltagare:

16 Slutord 2014 Socialdemokraterna - framtidspartiet. Nu har vi lagt år 2014 bakom oss men det kommer att leva kvar som ett kärt och härligt minne. Ett år, ett supervalår, med full fart. Många nya medlemmar har värvats, valprogram har arbetats fram och valrörelserna bestod av fantastiska insatser och kämpaglöd. Ny teknik som sporrade, och ett partidistrikt som ville vinna många val för att få chansen att förbättra i våra kommuner, i vårt län, i Sverige och i hela EU! Efter kampanjledarutbildning och träffar trappades tempot upp med utåtriktade verksamheter i samband med politikerbesök mm. Facklig-politisk valupptakt hölls i Bispgården 13 februari, med Tobias Baudin, Carin Jämtin, Jens Nilsson m fl. En dag som gav mycket kunskap och argument. Distriktskongress hade vi i Åre den 5-6 april tillsammans med LO, där vår partiordförande Stefan Löfven gästade oss och inspirerade oss i sitt tal om vad Sverige kan göra bättre. Det var två intensiva dagar med seminarier och vi fattade bland mycket annat beslut om spännande motioner, om vårt länsvalprogram och våra listor till region och till riksdag. På första maj märktes valtempot tydligt, många fler deltagare runt om i länet som ville engagera sig. Den 25 maj genomfördes valet till Europaparlamentet, vi hade större förhoppningar på valresultatet men kan glädjas åt att Socialdemokraterna ökade sin andel i länet och att vi återigen har vår egen man i Bryssel, Jens Nilsson - Norrlands röst! I Almedalen i Visby deltog många socialdemokrater från länet, och glädjande nog medverkade många av våra företrädare i viktiga seminarier. Andra sommaraktiviteter som Expo Norr, Fäviken Game Fair och LOs familjedag var också framgångsrika. Valrörelse, hurra! Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, sympatisörer, SSU, S-kvinnor, personalen, LO, ja alla som med själ och hjärta kämpade för valsegrar. När vi är tillsammans, hela folkrörelsen, då händer det. Dörrar har knackats, flygblad har delats, telefonsamtal har ringts, debatter har genomförts, radio- film- tidningsreklam, skyltar har satts upp. Och vi har haft många, många samtal med väljare. Resultatet är fantastiskt vi styr nu i sju av åtta kommuner, Region Jämtland- Härjedalen och i Sverige. Med den glädje som vi alla ska känna över våra framgångar ska vi också ta tag i det negativa med valresultatet SDs ökning. Vi har haft en intensiv höst med förhandlingar för att få till majoriteter runt om i länet. I riksdagen blev hösten skakig, där högerpartierna har majoritet vilket de gjorde klart när samarbetsregeringens budget röstades ner och förslag på extra val väcktes. I december gjordes en överenskommelse över blockgränsen för att säkerställa att minoritetsregeringars budget ska kunna få gehör. Så nu partivänner, ska vi göra verkstad av det förtroende vi fått av väljarna i våra kommuner, i vårt län, i Sverige och i EU. Tillsammans med alla medlemmar, sympatisörer, unga och äldre har vi öppnat dörren till Nu ska vi utbilda nya medlemmar, och våra förtroendevalda. Vi ska värva nya medlemmar och organisera. Vi ska skicka ett härligt gäng till partikongress i Västerås. Vi ska utveckla vår politik. Vi ska stötta varandra och vi ska ta debatten mot de främlingsfientliga åsikterna som tar större plats i Jämtlands län, i Sverige och i EU. Och vi ska ha roligt! Nu kör vi tillsammans! Anna-Caren Sätherberg Ordförande 16

17 Östersund 1 mars 2015 Anna-Caren Sätherberg Björn Sandal Bengt Bergqvist Karin Näsmark Kicki Fredriksson Mikael Abramsson Harriet Jorderud Abbas Khanahmadi Anki Syversen Lars Andreasson Peter Bergman AnnSofie Andersson Robert Uitto Pelle Persson Lena Bäckelin 17

18 Årsbokslut Resultat och Balansräkning för 2014 finns i bifogade årsredovisning. Revisionsberättelse SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande utskottets förvaltning i Socialdemokraterna Jämtlands län för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i partidistriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av partidistriktets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi tillstyrker att distriktskongressen fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Östersund 25 februari 2015 Göte Murén Bert Nyman Agnetha Danielsson 18

19 Motioner Motion 1 - Offentlig Upphandling ett sätt att påverka!? För att göra en bra Socialdemokratisk politik ännu bättre bör länets offentliga upphandlingar också vila på en starkare ideologisk grund. Länets kommunala upphandlingar sker ofta via upphandlingskontoret i Östersund och administreras av Gemensamma nämnden för upphandling, GNU, eller av beställare i den egna kommunen. Någon klar politisk inriktning finns inte, mer än det som regleras i lag och riktlinjer från miljöstyrningsrådet, MSR. Den bristen beklagas av upphandlingskontoret och enskilda beställare. Några rimliga frågeställningar kan vara: - Produceras varan eller tjänsten på hållbart sätt? - Har producenten och underleverantörer kollektivavtal med rimliga löner och arbetsvillkor? - Hur kan vi styra upphandlingar mot fler lokala producenter? - Vilka varor och tjänster ska vi avstå ifrån pga bristande sociala, etiska och miljömässigt tillkortakommanden? - Hur ser vi på Fairtrade märkta varor? Offentlig upphandling finns till för att: främja kostnadseffektivt användande av skattemedel främja fri rörlighet inom EU undanröja ageranden som begränsar konkurrens underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner. Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/ESS och bygger på EG-direktiv. Jag anser att kvalité i en upphandling är att hitta bästa möjliga vara i ett helhetsperspektiv, utifrån våra egna politiska, sociala och etiska krav. Några enkla exempel: Ska vi handla ägg från utländska burhöns då de är billigare än ägg från frigående svenska höns? Ska vi köpa kött från utländska producenter som med svenska mått har en olaglig djurhållning? Ska vi köpa varor från svenska producenter med inhyrda underentreprenörer utan kollektivavtal? Kan vi vikta leverantörer med socialt ansvar och funktionsnedsatta medarbetare högre än de som saknar? Exemplen kan göras många. Jag föreslår att distriktskongressen beslutar: - Att partidistriktet tar fram etiska, sociala mål och riktlinjer för offentlig upphandling. - Att dokumentet förankras i kommunerna och årligen utvärderas/kompletteras till ett levande dokument. Lars Andreasson Norråker Motionen behandlad och antagen som egen vid Strömsunds Arbetarekommuns representantsskapsmöte den 29 januari

20 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1 om Offentlig upphandling Föredragande: Robert Uitto Offentlig upphandling är en central del av kommuners, landstings och Regioners verksamhet som ofta varit vagt styrt av politiken. Upphandlingen är ett kraftfullt verktyg för att påverka viktiga områden som trygghet, miljö, arbetsrättsliga frågor osv. Vi Socialdemokrater behöver därför ta initiativet till att forma tydliga riktlinjer enligt motionärens intentioner, i nära samarbete med våra fackliga organisationer skulle sådana riktlinjer kunna arbetas fram. Även Regeringen har poängterat att frågorna är politiskt viktiga, och EUs nya upphandlingsdirektiv kommer att ge bättre förutsättningar att upphandla utifrån strategiska kriterier. Partidistriktets nybildade fackliga utskott arrangerar 24 april en dag med information om hur upphandling kan användas mer offensivt. Likt motionären får vi anse att kvalitet i en upphandling är att hitta bästa möjliga vara i ett helhetsperspektiv, utifrån våra egna politiska, sociala och etiska krav. Partiet kan dock inte förankra framtagna riktlinjer per automatik i kommunerna, men däremot rekommendera sina representanter att försöka driva frågor utifrån framarbetade riktlinjer. Därför föreslår Distriktsstyrelsen att: - första att-satsen bifalles och - att andra att-satsen avslås med hänvisning till ovanstående, men att dokumentet återkommande diskuteras med arbetarekommunerna. 20

21 Motion 2 - om Geografisk diskriminering på bostadskreditmarknaden Citat från utskickat brev från SBAB till en bostadsrättsförening i Jämtland ; Med en liten organisation och begränsad lokal närvaro måste vi i ännu större utsträckning prioritera och välja väg. För att hävda oss i marknaden och kunna ge våra kunder bästa tänkbara service väljer vi att i högre utsträckning än tidigare fokusera på utvalda segment i geografi och affärsstorlek. Vi kommer framöver att inrikta vår kreditgivning till de expansiva regionerna runt våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt större tillväxt-/högskoleorter där vi har resurser att följa fastighetsmarknadens utveckling. Det innebär att vi också måste avstå från vissa saker som enskilt kan betraktas som bra. Konsekvensen blir då för vissa kunder att vi kanske inte längre kan vara den bästa partnern. Vi skriver till er därför vi framöver inte kommer att ha möjlighet att erbjuda er samma villkor som tidigare och inte heller samma servicegrad. Vi kommer öka våra marginaler, mer än marginellt och i vissa fall även amorteringarna (i förekommande fall se bilaga) Vi tycker det är viktigt att kommunicera detta för att ge berörda kunder möjlighet att i god tid söka och utvärdera andra alternativ, förmodligen i den lokala marknaden. Bostadsrättsföreningen har en kommun som borgenär för lånet. SBAB anser ändå att en affär med en bostadsrättsförening i Norrlands inland är för riskfylld för att fortsätta. Vid kommande villkorsändringstillfälle erbjuds bostadsrättsföreningen drastiskt försämrade räntevillkor vilket uppenbart syftar till att avvisa föreningen från fortsatt kreditgivning. SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, och är idag en oberoende vinstdrivande bank. Sedan början av talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder. Utifrån ovanstående beskrivning av läget framträder en geografisk diskriminering som förhindrar tillväxt och utveckling i de områden som SBAB inte anser vara expansiva. Ett absurt förhållningssätt från ett helägt statligt aktiebolag. Med anledning av ovanstående föreslås; - att riksdagsledamöterna från Jämtlands län arbetar för att denna geografiska diskriminering inte tillåts fortsätta. - att distriktskongressen antar motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen Susanne Hansson, Strömsunds S-förening Motionen behandlad och antagen som egen vid Strömsunds Arbetarekommuns representantsskapsmöte den 29 januari

22 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2 - om Geografisk diskriminering Föredragande: Bengt Bergqvist Motionären lyfter en fråga som är otroligt angelägen, inte bara för innevånare i norrlandskommuner utan även för människor i glesbygd över hela Sverige. Motionärens citat från statens egen bank upprör. När sedan övriga kreditgivare även de avstår är detta ett exempel på att marknaden inte finns och absolut inte går att lita på. Om Svenska bank och kreditväsendet tillåts att välja endast de rikaste områdena och rikaste kunderna i sin jakt på att minimera sin risk och öka sin vinst får detta förlamande konsekvenser för stora delar av befolkningen och landet. Skattebetalarna står som kollektiv garant för det svenska bankväsendet. Historiskt har skattebetalarna vid ett antal tillfällen fått gå in och stötta bankernas fortlevnad. När bank och kreditväsendet i sitt agerande förhindrar utveckling i hela landet blir detta en fråga att lösa politiskt. Socialdemokraterna kan inte medverka till att utvecklingen i landet hålls tillbaka. Vi kan heller inte medverka till ett ekonomiskt system som innebär att investeringar som gjordes för år sedan straffas intill konkursens brant. Politiskt är det möjligt att finna ett system där hela Sverige ges möjlighet att utvecklas. Riskbedömningen måste naturligtvis göras objekt för objekt. Men bankerna ska inte tillåtas lämna marknader bara för att vinsten är högre någon annanstans. Möjliga vägar kan vara att tvinga bankerna genom att skapa ett avgiftssystem där de som inte vill finnas på alla marknader måste böta för det, eller att på annat sätt stimulera/tvinga fram ett annat synsätt. Men naturligtvis måste ett första steg vara att inte tillåta att den statligt ägda banken får resonera på detta vinstfokuserade sätt. Jämtlands läns Socialdemokratiska partidistrikt vill med detta resonemang uppmana samtliga förtroendevalda på alla nivåer att arbeta i motionens anda. Med anledning av ovanstående föreslår Distriktsstyrelsen årskongressen besluta: - Att bifalla motionen 22

23 Riksdagsgruppen År 2014 representerades Socialdemokraterna i Jämtlands län av Marie Nordén och Gunnar Sandberg till slutet av september och därefter av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson. Marie Nordén var ledamot i Finansutskottet, suppleant i Näringsutskottet och ledamot i OSSEdelegationen. Gunnar Sandberg var ledamot i Socialutskottet och suppleant i Miljö och Jordbruksutskottet kallades redan innan det inleddes för supervalåret och de två valrörelserna, Europaparlamentsvalet i maj och de allmänna valen i september, präglade naturligtvis riksdagsledamöternas arbete under året. Flera veckor under våren samt sommaren och den inledande hösten var plenifri och ledamöterna från Jämtlands län deltog aktivt i båda valrörelserna. I riksdagen har arbetet skett genom frågor, interpellationer och andra debatter som var stödjande för både valrörelsen och andra viktiga frågor för Jämtlands län. Ledamöterna har engagerat sig mycket i de särskilda förutsättningar som finns i de norra delarna av landet. Här fanns stort engagemang både för en fungerande samhällsservice i form av postgång, tillgång till apotek och ett fungerande skatteutjämningssystem, äldres hälsa, SVTs regionala sändningar och statlig närvaro i hela landet med mera. Anna-Caren Sätherberg är sedan slutet av september arbetande ersättare i Näringsutskottet och suppleant i Kulturutskottet, Kalle Olsson är arbetande ersättare i Försvarsutskottet. Äntligen har vi en socialdemokratiskt ledd regering tillsammans med miljöpartiet. Men tyvärr har den samlade högern majoritet i Sveriges riksdag vilket varit tydligt under höstens arbete när regeringens budget röstades ner. Förslag om ett eventuellt extra val blev aldrig verkställt efter att en blocköverskridande överenskommelse slöts i slutet av december, vilket ska säkerställa att en minoritetsregerings budget ska få gehör i riksdagen. Som nya ledamöter har vi blivit fint omhändertagna av både partikamrater och riksdagsförvaltningen. Vi har kommit bra in i arbetet som på så många sätt är en helt ny arbetssituation för alla riksdagsledamöter. Gemensamma länsbänksmotioner under allmänna motionstiden. Tillgång till bredband och telefoni i hela landet Den växande medieklyftan Mittuniversitet Stora mästerskap i Sverige Förutsättningar för mathantverk Övriga motioner Därutöver har motioner lämnats in om: Upprustning av E14, Upprustning av Mittbanan, Inlandsbanan, Statlig närvaro i hela landet, Snöskoterns betydelse för friluftsliv och turism, Nationellt stöd till besöksnäringen, Förbud mot brytning av uran. För länsbänken Anna-Caren Sätherberg 23

24 Landstingsgruppen 2014 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Harriet Jorderud, vice ordförande tillika kassör Bengt Bergqvist, sekreterare Stefan Fax, ledamot Monica Hallqvist och ledamot Anna Gundersson. Majoriteten i landstinget bestod i slutet av 2014 av Socialdemokraterna (21 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat) och Miljöpartiet (3). Det innebär 28 mandat av totalt 55 platser i landstingsfullmäktige. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen bestod den sista december 2014 av 21 ledamöter och 28 ersättare. Gruppmöten och s-träffar Under året har landstingsgruppen sammanträtt i samband med fullmäktiges sammanträden samt under två heldagar då fullmäktigekandidaterna var inbjudna i augusti för information och utbildning samt det nyvalda fullmäktige i november. Eftersom regionen skulle bildas den 1 januari i år var alla nya och frågorna var många om den nya organisationen och de nya uppgifterna. Vid sammanträden och träffar så har gruppen diskuterat och beslutat om gruppens ställningstagande i viktiga ärenden för landstinget och även tagit emot information från styrelsen och förvaltningen. Fullmäktigegruppen har även genomfört sammanträden och träffar tillsammans med Vänsterpartiet på samma sätt, varav en heldag 30 april. Styrelsegruppen som består av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter, beredningarnas ordförande och fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för sommar- och jul och nyårsuppehåll. Gruppens medlemmar har under året varit ute vid offentliga möten, s-föreningar, arbetarekommuner och hos syskonorganisationer för att samtala om landstingspolitiken. Viktiga händelser för landstingsgruppen under Supervalåret Valen har naturligtvis präglat det gångna supervalåret som inleddes redan hösten 2013 med val till Svenska kyrkan och fortsatte 2014 med EU-parlamentsval och valen till kommuner, landsting/region och riksdag. Medlemmarna i fullmäktigegruppen var naturligtvis aktiva under samtliga valrörelser. Valresultatet till landstinget medförde att vi tappade 3 mandat, från 24 till 21. Trots vårt tapp samt att Miljöpartiet också tappade 1 mandat lyckades vi efter valet, med minsta möjliga marginal, att bilda en majoritet med Vänster- och Miljöpartiet. Valet till riksdagen blev en rysare med ett fascistiskt parti, Sverigedemokraterna, som vågmästare. Vår partiordförande Stefan Löfven utsågs av riksdagen till statsminister, och han bildade en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet och med stöd från Vänsterpartiet. Vården i framtiden Landstingsgruppen genomförde under februari maj en turné i länets samtliga kommuner för att prata framtidens vård och omsorg med invånarna. Vi vände oss till flera grupper under dagarna och kvällarna avslutas med en offentlig träff. De vi träffade var bland annat pensionärer och fackliga företrädare förutom allmänheten som var inbjudan på kvällarna. Frågeställningarna som behandlades var: Framtidens sjukvård - hur ser den ut? Hur kan vi dra nytta av sjukvårdens utveckling i ett glest befolkat län med en allt äldre befolkning? 24

25 Ekonomi 2014 Regionens ekonomi har en fortsatt dålig utveckling. Gruppen har möjligheter att jobba vidare med den långsiktiga utvecklingsplanen (LUP) under och det kommer att krävas flera svåra beslut. Vi kommer tyvärr inte att kunna skapa en god ekonomisk hushållning utan att det märks hos våra medborgare. I skrivande stund beräknas underskottet i bokslutet 2014 att vara 162 miljoner kronor. Målet med LUP:en är att regionen ska ha en god ekonomisk hushållning under Planen består av 9 paket och först ut var Folktandvården. Ytterligare paket kommer att komma. Gruppen har, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, genomfört offentliga möten på de 9 orter som påverkas mest av förslagen. De offentliga träffarna föregicks av träffar med de lokala s- föreningarna. Det var mestadels positiva möten som visade att vi bör arbeta på ett liknande sätt i framtiden. Med hjälp av Sverigedemokraterna antogs den borgerliga budgeten i riksdagen. Det fick som följd att de ekonomiska förbättringar som vi hade förväntat oss med den nya S+MP regeringen spolierades, och att vi nu lever med en borgerlig statsbudget under innevarande året. Nu ska den s.k. decemberöverenskommelsen medföra att regering tillsammans med Vänsterpartiet ska få igenom sin vårbudget i år samt övriga budgetar fram till valet Överenskommelsen kommer att prövas först vid vårbudgetpropositionen i år. Men vi kan ändå inte förvänta oss några ekonomiska förbättringar vid det tillfället. Våra tre partier i regionens majoritet kommer att uppvakta regeringen så fort som möjligt under 2015 för att uppmärksamma regeringen på vårt svåra ekonomiska läge i regionen. Landstinget Så avslutades då kapitlet Landstinget i Jämtlands län den sista december Den 1 januari började Region Jämtland Härjedalen sitt uppdrag att göra regionen till en plats att bo, verka och längta till. Patientlagen Patientlagen antogs av en nästan enhällig riksdag under Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En viktig nyhet i lagen är att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska sammanfattningsvis få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting. Patienten har således möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och sjukvården, dvs. även de behandlingsalternativ som finns i andra landsting. Patienten ska vidare få möjlighet att också i andra landsting välja en fast läkarkontakt och få tillgång till en fast vårdkontakt. Kostnaderna för t.ex. resa och uppehälle får patienten själv betala. Lagen är både ett problem och en möjlighet för får region. Det blir svårare att planera verksamheten när patienterna kan vända sig till annan vårdgivare, men det finns också möjlighet att patienter från andra delar av landet kommer för vård till vår region. För att arbeta vidare på ett positivt sätt ska vi söka ett ökat samarbete med Västernorrlands landsting. Produktions- och kapacitetsplanering samt Lean Arbetet med Lean fortsatte under året och som ett resultat av bland annat det så har sjukhuset i Östersund blivit rankad från 18 till sjua i landet. På sikt kommer arbetsmiljön för de anställda att bli bättre, liksom att verksamheten kan planeras än effektivare vilket kommer att vara mycket positivt för sjukvårdens patienter. 25

26 Länstrafik och Norrtåg Länstrafiken hade ett bra år. Resandet ökade med 6% totalt inklusive tåg. Ungdomskort nu i Åre, Berg och Bräcke kommuner. Det ger både ökat ungdoms- och vuxenresande. Flera kommuner efterfrågar kortet, men tvekar för kostnaderna. Upphandling av trafiken i Åre kommun. Även Ragunda upphandlades med startar inte förrän Ltr ser problematiskt på kostnadsutvecklingen mellan upphandlingarna samt att det råder brist på konkurrens både vad gäller buss- och taxiföretag. Ökad flyktingström ger ökat resande. Flyktingar förläggs nu företrädesvis på landsbygden med ökade krav på kommunikationer som följd. En spännande och utmanande utveckling där Ltr måste vara på tå för att möta behoven. År 2014 var också ett bra år för Norrtåg. Ett stadigt ökat resande där linjen Sundsvall- Storlien/Trondheim går som tåget. 10% resandeökning. Fler och fler arbetspendlar med tågen och nu kan man även få ta med sig cykeln på denna linje. Tågen som hade en tung vinter 2013 fungerade mycket bättre under Stiftelsen Jamtli År 2014 blev ett år då vi arbetade vidare med både upprätthållandet av bredden och kvalitén i verksamheten samt blickade framåt. Men det blev också ett år med överraskningar. Vi hamnade på besök i allt till anläggningen under året Vi har som riktmärke, men kom inte hela vägen fram under Särskilt arbetet med Nationalmuseum Norrs finansiering har präglat 2014 och det har varit lärorikt och mycket positivt att dra in näringslivet och andra finansiärer i arbetet. Jamtlifamiljen växte med ett nytt dotterbolag I samarbete med Ragunda kommun, Destinations Ragundadalen och Ragunda Hembygdsförening bildade stiftelsen ett bolag som ska arbeta med och för en kommande nominering av Döda fallet som världsarv. För Jämtland Teknikland AB blev 2014 ett märkesår när man för första gången passerade besök. För Härjedalens Fjällmuseum AB blev 2014 ett år där man med spännande fotografisk utställning om ursprungsbefolkning i Amerika och vår egen region samt pedagogisk fokus på bilden av resande folket stärkte sitt varumärke och välförtjänat fick omtal utanför landskapet. De regionala satsningarna är mycket tillfredsställande och vi har anledning att vara stolta över så mycket verksamhet vi uppnår för en relativt lite insats. Stiftelsen är öppen för fler sådana satsningar i regionen. Harriet Jorderud Ordförande 26

27 Socialdemokrater i regionförbundet 2014 Arbetet i Regionförbundet Jämtlands län innehöll under förbundets sista år 2014 många spännande beslut. Regionförbundets stöd till besöksnäring och idrottsturism är ett prioriterat område som under 2014 mestadels inriktade sig på förarbetet inför besluten om VM-arrangemangen i Alpint och Skidskytte. Med ett fantastiskt engagemang från alla inblandade kammade ju regionen hem båda VM för 2019 samtidigt som Regionförbundets arbete för fortsatt stöd pågick. Under 2014 prioriterade Socialdemokratiska gruppen också självklart infrastrukturfrågorna med uppvaktningar, brev, artiklar - men också med besök av infrastrukturansvariga riksdagsmän. Arbetet med 2015 års budget blev i år extra intressant, eftersom dess innehåll skulle ärvas ev den blivande Region Jämtland Härjedalens nämnd för Regional Utveckling. För socialdemokraterna var det viktigt att tillsammans med samarbetspartierna v och mp få till stånd ett innehåll som fokuserade på rättvisa och solidarisk fördelning med hållbarhet som fokus. Fyra prioriterade områden kom att beskriva det som vi ansåg som allra viktigast inför 2015: Inflyttning, Integration, Jämställdhet och näringsliv/jobb. Många av de viktiga områdena i partidistriktets länsprogram fick också genomslag i arbetet, där det handlar om utbildningens, kulturens och näringslivets betydelse för utvecklingen av vår region. Under året har det samtidigt varit ett intensivt arbete in i det sista med EU-fondernas utformning. Fonder som i princip blivit försenade pga olika förhandlingar med över ett år. Eftersom fonderna har stor betydelse för stöd till företagande och jobb har politiken i Regionförbundet haft stort inflytande på framför allt Regionala fondens innehåll och utformning. Nu går vi in i fondernas verkliga period, vilket tillsammans med en politisk inriktning av det kommande regionala utvecklingsarbetet som fått en rejäl Socialdemokratisk prägel skall lyfta regionen och förhoppningsvis vända utflyttning till inflyttning och minskade skatteintäkter till ökande. Förberedelserna för att ta över hela det regionala utvecklingsansvaret från staten har också inneburit kunskapsinhämtande kring ansvaret för Företagsstöd. Arbetet med att få till stånd en utformning av den nya Regionens organisation, så att den fortsatt tar tillvara kommunernas intressen, politikens inflytande och kan vara en stark aktör att räkna med har också tagit upp stora delar det gångna årets tid. Den socialdemokratiska gruppen i Regionförbundet är övertygade om att vi i och med Regionbildningen 2015 har en väl förberedd organisation som kommer att jobba hårt med utvecklingsfrågorna för Regionen parallellt med ansvaret för en av de största välfärdsfrågorna - sjukvården. Med en bra utveckling i länet som ger inflyttning, fler företag och mer arbete får vi också ökade skatteintäkter som såväl sjukvården som kommunernas välfärd kommer att dra nytta av. Robert Uitto 27

28 S-kvinnor i Jämtlands län Året präglades även för s-kvinnor av supervalåret och s-kvinnor deltog aktivt i samtliga val. De två viktigaste valen var dock valet till EU-parlamentet och valet till kommun, landsting och riksdag. Och då s-kvinnor gick till val tillsammans med socialdemokraterna så gjorde vi det med vår politiska valplattform att en jämställd värld är möjlig. S-kvinnors valfrågor i var Ett jämställt arbetsliv, Kunskap genom hela livet samt Jämställd och jämlik vård och omsorg. I valrörelsen upplevde många att jämställdhetsfrågorna gavs ett stort utrymme men i slutändan fick ändå inte förslagen som konkret skulle kunna förbättra och öka jämställdheten tillräcklig med utrymme och tyngd i debatten. Socialdemokraterna gick dock till val på flera av s-kvinnors viktiga frågor som rätt till heltid, en mer jämställd föräldraförsäkring, barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid och ökade resurser till välfärden. Här i länet var s-kvinnor aktiva i nästan samtliga kommuner och våra frågor fick gott utrymme i partidistriktets valplattform och vi kunde synliggöra detta genom ett feministiskt manifest. Och våra gemensamma insatser och fantastiska valrörelse gav resultat. Och Sverige fick till slut den första feministiska regeringen någonsin, ledd av en socialdemokratisk statsminister. En regering vars politik skapar en mer jämställt värld och i regeringsförklaringen och i den budget som regeringen la fram men inte fick igenom så kunde vi konstatera att s-kvinnors frågor fick ett stort utrymme fyllde S-kvinnor i Jämtlands län 75 år och under hösten firade vi 75 år av kvinnokamp för länets kvinnor. Vi vill passa på att tacka partidistriktet och alla andra som uppmärksammade vårt jubileum och också tacka för gåvan till Fistulastiftelsen. Vi vill också tacka partidistriktet för ett gott samarbete under året som gått. För s-kvinnor handlar feminism och jämställdhet om kampen för kvinnors rättigheter; varje kvinnas rätt att forma sitt eget liv. Vår feminism handlar också om att utmana och förändra hela det samhälle, som under sekler har styrts och dominerats av män. Inom varje politikområde finns det plats för feministiska perspektiv. Med en socialdemokratiskt ledd regering har vi nu chansen att gemensamt förverkliga vår politik och tillsammans bygga ett mer jämställt samhälle. Marie Nordén Ordförande Jämtlands läns SSU-distrikt Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av 9 ledamöter varav 1 ordförande med könsfördelningen 6 kvinnor och 3 män varav kvinnlig ordförande och manlig kassör. Detta var sammansättningen fram till maj månad då Isabelle Norlén valde att avgå som ordförande. Distriktsstyrelsen valde då att tillförordna Maja Hedén som ordförande. Valda på distriktsårskonferensen 2014: Isabelle Norlén ordf, Björn Sahlin kassör, Maja Hedén, Liss Jonasson, Petter Edler, Josefin Blå Amundsson, Malin Axelsson, Alexandra Karlsson, Mikael Bayrak. Arbetsutskott verksamhetsåret 2014: Isabelle Norlén (t.o.m maj), Maja Hedén, Björn Sahlin, Liss Jonasson (fr.o.m maj). Adjungerade: Malin Axelsson, valledare (t.o.m oktober), Ida Wiktorsson, ordförande SSU Östersund (t.o.m oktober). 28

29 Kommuner Under verksamhetsåret 2014 har Jämtlands läns SSU-distrikt haft 5 aktiva SSU-kommuner. Detta är en förbättring med 25% sedan verksamhetsåret Dessa kommuner är Östersunds SSUkommun, Strömsunds SSU-kommun, Härjedalens SSU-kommun, Bergs SSU-kommun samt Åre SSU-kommun. Vidare finns det även en aktiv klubb i Östersunds SSU-kommun, s-studenter Pantarei. Val Ett flertal val har ägt rum under 2014 års verksamhetsår. Dessa val har varit europaparlaments-, kommun-, landsting- och riksdagsval. Vid samtliga val har SSU-distriktet kampanjat i samtliga kommuner, dock i olika utsträckning. Huvudfokus har legat i Östersund då vi nått flest människor där. Valarbetet har bestått av dörrknackning, skolbesök, kampanj vid valstugor, kampanj vid diverse marknader, kampanj via sociala medier och mycket annat. Under riksdagsvalet drev SSU-distriktet en egen kandidat, Kalle Olsson, något distriktet var väldigt framgångsrika i. Kalle Olsson blev den 19 mest kryssade kandidaten i Sverige med strax över 3500 kryss och blev den första kandidaten på socialdemokratisk lista i Jämtlands län som kryssat sig in i riksdagen. Vidare tog SSU ett antal kommunfullmäktigeplatser och regionfullmäktigeplatser. Kampanjer och medlemsvärvning Eftersom det varit valår har kampanjer för medlemsvärvning ofta gått hand i hand med valkampanjerna. Detta har gjort att distriktet värvat en hel del under året men tyvärr även tappat en del medlemmar. Nationella evenemang Distriktet har under det gångna året deltagit vid flertalet nationella evenemang anordnade av förbundet. Bland annat har 24 medlemmar i Jämtlands läns SSU-distrikt deltagit vid förbundets valläger. Även vid nyårskurserna hade distriktet folk på plats, 4 medlemmar från kommunerna Härjedalen och Östersund deltog vid dessa kurser. Internationella utbyten Under verksamhetsåret har utbyten gjorts med AUF-distriktet Sör-Tröndelag och studentlag Sör- Tröndelag gjorts i samband med valen. Dessa utbyten har lett till ökad aktivitet i distriktet då många medlemmar uppskattade att samtala med AUF-distriktet om verksamhet, olikheter, likheter och annat. Studier I år har distriktet anordnat fler kurser än på länge. Flertalet medlemmar har deltagit vid både grundkurserna SSU 1:an, SSU 2:an och SSU 3:an samt vid diverse spetsutbildningar. Kurserna har präglats av kvalitet och utifrån de utvärderingar distriktet fått in har utbildningarna ofta varit väldigt uppskattade. LO Den fackliga samverkan har under året förbättrats avsevärt. Distriktet har kampanjat med LO vid flertalet tillfällen, bland annat vid fairtradedagen. Vidare har ett dokument tagits fram där SSUdistriktet utrycker sin ambition att bedriva fler fackliga utbildningar, fler fackliga kampanjer och se fler SSU-aktiva inom LO. Detta har mottagits väl hos LO-distriktet och detta arbete väntas påbörjas kommande verksamhetsår. 29

30 SAP Liksom tidigare år har samarbetet med partiet varit gott. Under valet har en hel del projekt gjorts med partidistriktet. SSU-distriktet och partidistriktet har arbetat tillsammans vid diverse kampanjer runt om i länet och vi har även samordnat anställningar under kommun-, landsting- och riksdagsvalet då fyra SSU-aktiva anställdes av partidistriktet och SSU-distriktet för att valarbeta i länets kommuner. Under sommaren pågick även ett projekt med Östersunds arbetarekommun då fyra SSU-aktiva anställdes av Östersunds arbetarekommun och SSU-distriktet för att starta upp valarbetet. Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis kan vi säga att verksamhetsåret 2014 varit ett bra år för SSU-distriktet. Vi har vunnit val i 7 av länets 8 kommuner. Vi har vunnit landstingsval och vi har vunnit riksdagsval samt fått in vår kandidat i riksdagen. Studieverksamheten har varit god och vår policyutveckling har gått framåt. Maja Hedén T.f. ordförande Unga Örnar i Jämtlands län Under 2014 har distriktets brottats med en allt sämre ekonomi. Vår verksamhetsutvecklare har vi varit tvungna att säga upp pga vår ekonomiska situation. Distriktsstyrelsen har diskuterat hur vi skall få igång fler verksamheter och hur vi kan få fler medlemmar. Vi har gått ut med ett brev till våra medlemsorganisationer om vår verksamhet och att vi behöver hjälp med att värva medlemmar och ledare till aktiviteter, detta som ett led till att få en bättre ekonomi. Det har också bildats Unga Örnars vänner som skall hjälpa till med att finansiera de verksamheter som kan startas. Avdelningar Under 2014 har inga nya avdelningar bildads. Vi har idag avdelningar i Krokom, Strömsund, Tåsjödalen och Östersund. Verksamhet Läxhjälpen är ett samarbetets projekt mellan ABF JH och Unga Örnar. Vi kallar vår läxhjälp för Studiecafé och vi har bedrivit vår verksamhet i det caféet som ABF har i centrum av Torvalla. Vi sökte och fick kr från Stiftelsen Idéer för livet för att kunna fortsätta med läxhjälpen i vårt studiecafé. Två dagar i veckan har vi haft öppet mellan Vi har alltid haft minst en ledare på plats och vi har bjudit på ficka. Vi har haft en bra kontakt med Torvalla skolan och vi har vid flera tillfällen varit på skolan för att informera om vårt Studiecafé. Information har även via skolan gått ut till alla föräldrar. Sammanlagt har ca 15 barn deltagit Vi har också värvat nya medlemmar till Unga Örnar på studiecafét. Avdelningen i Strömsund har deltagit i mässor och utställningar för att visa att vi finns och att vi kan ordna aktiviteter. Krokomsavdelningen har under 2014 varit vilande. Tåsjödalens avdelning har under 2014 varit vilande men har samarbetat med Strömsundsavdelningen vid utställningar och mässor. 1 maj deltog distriktet och Östersundsavdelningen vid 1 maj firandet på Stortorget i Östersund med pyssel och lekverkstad. Den 23 augusti deltog distriktet och Östersundsavdelningen på LO:s familjedag i badhusparken, Östersund. Örnarna hade pyssel och lekverkstad för alla barn. Evenemanget var uppskattat. 30

31 Slutord för Unga Örnars verksamhet under Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och följer dess värderingar men är partipolitiskt obundna. Unga Örnar arbetar också utifrån barnkonventionens intentioner. Unga Örnar Jämtlands län har under 2014 haft som mål att söka bidrag och projekt medel för att kunna starta upp olika typer av verksamhet och även att starta upp fler avdelningar inom distriktet. Vår ekonomi är mycket ansträngd pga att vi har en skuld till ABF JH för vår verksamhetsutvecklare som vi varit tvungna att säga upp. Vi har vid årsskiftet inte sett några direkta resultat av våra projektansökningar och om de inte under början av 2015 ger ett positivt resultat så hamnar vi i en dålig ekonomisk situation. Vi hoppas dock på ett positivt resultat och att vi kan starta upp fler avdelningar runt om i länet, få till mer verksamhet och att medlemsantalet ökar under Vi tackar för det förtroende vi har haft under det gångna året. Anders Frederiksen Ordförande 31

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER

SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER VAL 2014 SAMTALS- KAMPANJEN 1 500 000 SAMTAL FÖR VALSEGER FÖR DIG SOM VALLEDARE I EN ARBETREKOMMUN ELLER PARTIDISTRIKT Sid 2 (6) INLEDNING Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

VAL AV KONGRESSOMBUD

VAL AV KONGRESSOMBUD VAL AV KONGRESSOMBUD Socialdemokraterna i Jämtlands län har 8 ombud på partiets 38:e ordinarie partikongress som hålls i Göteborg 8-12 april 2017. Som medlem i partiet kan du rösta fram vilka 8 ombud som

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 april 2015 40 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar solenergi (RS/471/2015) - yrkande från Thomas Andersson om bifall

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd 1(8) Tid och plats för Nornan, Stugun, den 19 september 2016, kl. 13.00 15.30 sammanträdet Beslutande Robert Uitto (S), ordf Sven-Åke Draxten (S) Therese Kärngård Maria Söderberg (C) Susanne Hansson (S)

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning

Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning Val 2014 Samtalskampanjen - Att organisera och genomföra dörrknackning För dig som dörrknackningsledare/ ansvarig för samtalskampanjen 2 (9) Din insats är viktig Samtal med människor vid dörren är den

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2015 B Avseende dubbelt ordförandeskap Motionärer: Petra Höglund, Krystyna Öbom, Tina Niinisalo, Bengt Franzino och Ashraf Nasseri Representantskap 2014 beslutade om att

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm

STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK. antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm STADGAR 2015 1 STADGAR FÖR SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK antagna på ordinarie föreningsstämma i Stockholm 2015-09-17 Ändringar vid ordinarie föreningsstämma 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 och 2015 har införts.

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer