DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen."

Transkript

1

2 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. För att förslag ska kunna upptas till behandling ska förslaget vara skriftligt. 2

3 FÖRSLAG TILL DAGORDNING, DISTRIKTSKONGRESSEN 5-6 APRIL 2014, ÅRE 1. Distriktskongressen öppnas 2. Val av presidium: a) Två ordförande b) Två sekreterare c) Två justerare d) Två rösträknare e) Redaktionsutskott 3. Ombudsupprop 4. Förslag om kongressens offentlighet 5. Beslut om dag- och arbetsordning samt om resefördelning 6. Gästerna har ordet 7. Föredragning av förslag till länsprogram och sjukvårdsprogram 8. Fastställande av valsedel till riksdagen 9. Kandidater till regionen: a) Regionstyrelsens ordförande b) Regionstyrelsens vice ordförande c) Regionutvecklingsnämndens ordförande d) Regionfullmäktiges ordförande e) Regionfullmäktiges vice ordförande 10. Fastställande av valsedlar till landstinget 11. Motioner 12. Styrelse- och revisionsberättelse: a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Revisorernas berättelse c) Fastställande av balans- och resultaträkning d) Fråga om ansvarsfrihet e) Fastställande av arvoden och traktamenten 13. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Fråga om ansvarsfrihet 14. Distriktsstyrelsens förslag 15. Val av: a) Ordförande b) Ledamöter i distriktsstyrelse jämte ersättare c) Kassör d) Utvecklingsledare e) Facklig ledare jämte biträdande f) Internationell ledare g) Ledamöter i verkställande utskott jämte ersättare h) Revisorer jämte ersättare i) Ombud till ABF jämte ersättare j) Fanbärare k) Valberedning 16. Utdelning av medlemsvärvarpriser 17. Fastställande av länsprogram och sjukvårdsprogram 18. Avslutning 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Styrelsen för Socialdemokraterna i Jämtlands län lämnar följande berättelse till distriktskongressen över verksamheten under VERKSTÄLLANDE UTSKOTT, DISTRIKTSSTYRELSEN M.M. Ledaruppdrag: Ordförande Anna-Caren Sätherberg Vice ordförande Björn Sandal Kassör Bengt Bergqvist Utvecklingsledare Pelle Persson Facklig ledare Karin Näsmark Bitr facklig ledare Per-Göran Skoog Internationell ledare Lena Bäckelin VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Anna-Caren Sätherberg, Åre, ordförande, Björn Sandal, Östersund, Bengt Bergqvist, Strömsund, Karin Näsmark, Havsnäs, Kicki Fredriksson, Bispgården. ERSÄTTARE I VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Robert Uitto, Östersund, Eva Handmark, Krokom, Dan Martinsson, Svenstavik. DISTRIKTSSTYRELSE: Verkställande utskott samt Dan Martinsson, Svenstavik, Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Lena Bäckelin, Sveg, Eva Handmark, Krokom, Angelica Johannesson, Strömsund, Peter Bergman, Åre, AnnSofie Andersson, Östersund, Robert Uitto, Östersund, Pelle Persson, Frösön. ERSÄTTARE DISTRIKTSSTYRELSEN: Monica Hallquist, Åsarna, Jörgen Persson, Gällö, Katarina Rosberg, Trångsviken, Anders Frimert, Stugun, Birgitta Guldbrandsson, Strömsund, Per-Göran Skoog, Mattmar, Ann-Marie Johansson, Järpen, Abbe Elhachimi, Östersund, Emil Burman, Östersund, Tahar Khalfallah, Östersund, Agneta Åhlin, Östersund. REVISORER: Agnetha Danielsson, Frösön, Göte Murén, Brunflo och Bert Nyman, Östersund. REVISORSERSÄTTARE: Staffan Ekström, Östersund, Majken Bergqvist, Strömsund och Jim Salomonsson, Hammarstrand. OMBUD TILL ABF: Pelle Persson, Frösön ERSÄTTARE FÖR OMBUD TILL ABF: Anette Bergqvist, Strömsund och Niklas Daoson, Frösön. FANBÄRARE: Tomas Frank, Frösön, Katarina Nyberg Finn, Frösön, Jens Nilsson, Östersund, Monica Hallquist, Åsarna och Anders Frimert, Stugun. VALBEREDNING: Pelle Tjärnlund, AU, Kerstin Wallin, AU, Solveig Danielsson, AU, Mikael Abramsson, Berg, Anna-Lisa Isaksson, Bräcke, Leif Nilsson, Härjedalen, Mi Bringsaas, Krokom, Elisabeth Yngström, Ragunda, Bo Gustavsson, Strömsund, Jon Andersson, Åre, Katarina Nyberg Finn, Östersund. Adjungerade: Per-Göran Skoog, LO, Gudrun Olsson, S-kvinnor, samt Anton Waara, SSU. 4

5 Distriktsexpeditionen Fast anställda på distriktsexpeditionen: Eva Marcusdotter, ombudsman, Ann-Marie Johansson, ombudsman (tjänstledig), Susanne Wänseth, assistent, Stefan Fax, politisk sekreterare för landstingsgruppen och Mona Modin Tjulin, politisk sekreterare för landstingsgruppen (tjänstledig). Liisa Murstam Sihvo finns som valkretssekreterare på deltid för vår länsbänk, med placering på riksdagsgruppens kansli i Stockholm. Från och med 1 januari 2014 är även Kalle Olsson anställd, som kommunikatör, fram till 30/ Distriktsstyrelsen och verkställande utskottet Distriktsstyrelsen har haft 12 möten. Verkställande utskottet har haft 11 möten. Styrelsens arbete under våren blev intensivt och präglades av förberedelser inför distriktskongress, partikongress i Göteborg och kyrkoval. Distriktskongressen avverkades med bland annat valsedlar till kyrkomöte och stiftsfullmäktige och uppskattad medverkan av Leif Pagrotsky. Partikongressen blev en framgång för partidistriktet som uppmärksammades för sin kompetenta och unga delegation, som satte avtryck i kongressens beslut. Arbetet inför kyrkovalet 15 september innehöll ett aktivt valberedande, kandidatutbildningar, sommaraktiveteter på mässor, kampanjande av aktiva runt om i länet och mobilisering av medlemmar. Supervalåret startade bra med goda resultat i kyrkovalet. Därefter vidtog förberedelsearbetet inför EU-val 25 maj 2014 och de allmänna valen 14 september, med valplaner, nomineringar och valberedande. Glädjande är att Jens Nilsson fortsätter som kandidat, nu på plats 4 på valsedeln till Europa-parlamentet. Bland de övriga frågor som återkom i styrelsearbetet under året var regionbildningen, och opinionsarbete gentemot Mittmedias sparpaket för LT. I verksamheten märktes bland annat 600-ledarutbildningen som slutfördes under året, en viktig framtidsinvestering. Distriktskongressen 2013 Distriktskongressen hölls 23 mars på OSD i Östersund. 118 ombud var närvarande förutom distriktsstyrelsen och gäster. Leif Pagrotsky var partistyrelsens representant, och höll ett mycket uppskattat anförande om politikens möjligheter att förändra, behovet av mer omvärldsanalys och framtidsinriktning i socialdemokratins politik. Leif framhöll Jämtlands län som föregångare, med hälften av kongressombuden under 34 år, och avslutade med att säga att han är optimistisk om socialdemokratins framtid. Talade gjorde även Stiven Wiklund, LO-distriktets vice ordförande, och Kata Nilsson, SSU-distriktets ordförande. Utskottsarbete genomfördes under ledning av partikongressombuden, där distriktets ombud och gäster under livlig diskussion kunde skicka med sina åsikter i olika ämnen. Det kunde man också göra via klotterplank med post-itlappar som fanns uppsatta på kongresshallens väggar under hela dagen. Årsmötesförhandlingar inklusive motionsbehandling och val genomfördes. Anna-Caren Sätherberg omvaldes som distriktsordförande med applåder. I samband med att distriktsstyrelsens förslag behandlades redogjorde Mona Modin-Tjulin också för förslag från organisationsutredningen som arbetat de senaste två åren, i dialog med arbetarekommunerna. Här fanns bland annat förslag om och riktlinjer för en ny sammansättning av valberedningen, med ak-representanter plus ett aktivt arbetande arbetsutskott, handledning för förtroendevalda med mera. 5

6 Den viktiga medlemsvärvningen uppmärksammades och priser delades ut. Krokom respektive Östersunds arbetarekommuner blev bästa medlemsvärvare, och fick en varsin plats på en Brysselresa. Även de enskilda medlemsvärvarna Anki Syversen, Sven Vigren och Marianne Stålberg uppmärksammades med jämtländska delikatesser. Uttalanden antogs om stöd till Syriens barn, stöd för LT/protest mot Mittmedias besparingar, och ungdomsarbetslösheten, där vi ställde upp på SSUs krav inför partikongressen. Motioner som bifölls under 2013 års distriktskongress och arbetet med dem. Motion angående pensionen Motionen pekar på de orättvisor som påverkar pensionärerna eftersom de betalar högre skatt än lönearbetare med motsvarande inkomst. Motionen föreslår att en översyn görs för att om möjligt rätta till pensionsnivån, och svängningarna inom systemet och att uppdra till våra riksdagsledamöter att motionera i frågan. Riksdagsgruppen har aktivt drivit frågan om pensioner och hade i sitt budgetförslag för 2014 nedanstående skrivning om pensioner. Regeringens misslyckande med jobben drabbar varje generation idag. Det är den höga arbetslösheten som får bromsen i pensionssystemet att slå till, så att många äldre får mindre i plånboken nästa år. Den höga arbetslösheten och försämringarna av A-kassa och sjukförsäkring innebär att staten vältrar över kraftigt stigande kostnader för försörjningsstöd, vilket i sin tur leder till att kommunerna får svårare att upprätthålla kvaliteten i vård och omsorg för de äldre. Regeringen har dessutom skapat en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare, till pensionärernas nackdel. För att kunna värna de äldres intressen måste arbetslösheten bekämpas. Att vi får leva allt längre och att vi får behålla våra nära och kära allt längre i livet är en stor framgång för vårt samhälle. Sverige måste ha en politik som fungerar för dagens äldre och för de många fler som förhoppningsvis kommer att leva än längre. Därför vill vi ha ett tydligt och förutsägbart pensionssystem som är till för pensionärerna inte för de som vill sko sig på systemet genom höga kostnader för förvaltning, rådgivning och placering. Detta vill vi driva inom ramen för pensionsöverenskommelsen. I och med det är motionen åtgärdad. Partikongress Göteborg Efter några månaders förberedelser åkte en länsdelegation med åtta ombud ett mer än förra kongressen! personal, observatörer till partikongress i Göteborg i april. Ett 50-tal motioner från länet, med mycket fokus på jobb och välfärd, och ett tiotal gemensamma skogslänsmotioner, där vårt partidistrikt skrivit en viktig motion om utbildning och kompetensförsörjning, bevakades. Kongressen antog det politiska programmet Framtidskontraktet och nytt partiprogram. Stämningen var hög under kongressen, och framtidspartiet levde upp till sitt namn. Stefan Löfven mötte stor uppskattning. Med undantag från några negativa inslag i valprocedurerna blev det en framgångsrik kongress. Vår kompetenta och unga ombudsdelegation, med medelålder på 34 år, gjorde mycket bra ifrån sig. Angelica Johannesson, Kata Nilsson, Gunilla Zetterström Bäcke, Anton Waara, Terese Bengard, Malin Axelsson, Monica Hallqvist och Katarina Nyberg Finn syntes och hördes i både kongressalen och media och såg till att länet gjorde avtryck i besluten. 6

7 Första Maj 2013 Solen lyste över de många deltagarna i årets första maj-firande, inte minst märktes fler fackliga deltagare, när konsekvenserna av den borgerliga regeringens politik blir allt mer uppenbara. Första maj firades i alla arbetarekommuner i olika former och uppslutningen var god. De flesta arbetarekommunerna hade frukostmöten, för att sedan kunna resa in till demonstrationståget i Östersund. Partistyrelsens talare i länet var Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som var huvudtalare både i Östersund och i Pilgrimstad. Härjedalen hade Ingvar Carlsson som huvudtalare i Sveg, tillsammans med Abbas Khanahmadi och Gunilla Zetterström-Bäcke. På övriga ställen hade vi våra lokala huvudtalare: Anna-Caren Sätherberg, Karin Paulsson och Kalle Olsson i Svenstavik, Anton Waara, Rolf Lilja och Eva Handmark i Krokom, Gunnar Sandberg och Terese Bengard i Stugun, Margareta Winberg och Allan Olsson i Backe, Marie Nordén och Björn Sandal i Undersåker. I Östersund talade förutom Matilda Ernkrans även IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pecka Säikkälä, och de lokala talarna Pelle Persson, AnnSofi Andersson och Kholod Mahmood.. SSU talade på de flesta ställen: Isabelle Norlén i Svenstavik, Kata Nilsson i Pilgrimstad, Douglas Knutsson i Sveg, Anna Norlén i Stugun, Malin Axelsson i Backe, Sofie Holten i Undersåker och Niklas Rhodin i Östersund. På flera håll fanns även LO-talare. Supervalåret startade kyrkovalet! Tre val inom ett års tid, och en upptrappning i vilka grupper som ska mobiliseras. Valplanen för kyrkovalet antogs av Förtroenderådets möte i november 2012, så framförhållningen var god. Partidistriktets referensgrupp för kyrkovalet träffades med jämna mellanrum, liksom arbetarekommunernas kampanjansvariga, inte minst i de gemensamma samlingarna med partidistriktet i Västernorrland. Arbetet med nomineringar och valsedlar avlöpte relativt friktionsfritt, och föryngring uppnåddes delvis om än en hel del arbete återstår. Partiets centrala valmaterial upplevdes mycket positivt, om än det anlände sent. Många arbetarekommuner gjorde därutöver egna program/material. Målgruppen i kyrkovalet var främst egna medlemmar som behöver mobiliseras för att rösta i kyrkovalet. En hel del ringinsatser gjordes därför. Aktiviteten var hög med utdelningar, torgkaffe mm. En uppskattad kandidatutbildning med Wanja Lundby-Wedin med flera genomfördes i Östersund 25 maj. En valupptakt med arbetarekommunernas val/kampanjledare hölls i samband med LOs familjedag 24 augusti, med medverkan av Lewi Bergström. Valarbetet gav god utdelning vi ökade i så gott som hela länet. Tack alla, för alla otroligt viktiga insatser! Nu fortsätter vi det goda arbetet i de kommande valen! Europaparlamentval på ingående Nästa val under supervalåret är valet till Europa-parlamentet 25 maj. En studieresa till Bryssel genomfördes därför tredje året i rad, denna gång tillsammans med Västernorrlands partidistrikt den 29/9-2/10, för att öka kunskapen inför valrörelsen. Det intressanta och välfyllda programmet hjälpte s-kansliet vid parlamentet till med. Deltog gjorde företrädare för arbetarekommunernas ledningar. En hel del arbete har också lagts ned på nomineringsarbetet inför valsedeln, där vi kan konstatera att Jens Nilsson får fortsätta sitt viktiga jobb i Europa-parlamentet, med en säker plats 4. Nu fortsätter jobbet med valplanering, mobilisering av valarbetare, framtagande av material, inför EU-valet. 7

8 Programarbete Sedan våren 2012 har två arbetsgrupper arbetat med att genom studiebesök, seminarier med mera utveckla politiken inom områdena: Jobb och utveckling i Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län. Må bäst -gruppen har också gjort en översyn inför nytt sjukvårdsprogram. En grupp för utarbetande av länsprogrammet utsågs i september, med Robert Uitto, Harriet Jorderud, Margareta Winberg, Mona Modin Tjulin. Programförslaget sändes på bred remiss för att fortsätta den utåtriktade dialogen, som ska gå vidare inför valet, via sociala media, webb, flygblad, torgbordsaktiviteter mm. Innehållet i den mer kortfattade versionen ska stämma överens med arbetet med framtidspartiet/framtidskontraktet. Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. - Jobb och utveckling i Jämtlands län - Skola och utbildning - Må bäst i Jämtlands län. Trygg sjukvård. Skogslänssamarbetet Skogslänssamarbetet under året blev fokuserat inte minst på partikongressen i april, med politiska frågor och val, och på valberedningsarbetet inför valet till Europaparlamentet i maj Västerbottens partidistrikt har varit värd under året. Förutom träffar med ombudsmän, ordförande och länsbänksansvariga, så hölls den stora skogslänskonferensen i Lycksele i oktober. Här var valstrategin inför supervalåret allra viktigast. Förtroenderåd 16 november Förtroenderådets möte hölls den 16 november på Storsjöteatern i Östersund. 58 ombud närvarade förutom distriktsstyrelsen och gäster. Partidistriktets ordförande Anna-Caren Sätherberg inledde dagen med inspiration inför Supervalåret. Natalie Sial från partistyrelsens expedition informerade om den centrala valplanen, mål, målgrupp, metoder. Eva Marcusdotter berättade om partidistriktets valplan. Utåtriktat jobb genomfördes i Östersunds centrum under lunchen. Därefter workshops om utåtriktat arbete media och kommunikation, sociala medier, dörrknackning/telefonerande. Beslut om uppdrag i Härnösands stift genomfördes. Sammantaget ett konstruktivt och välmatat Förtroenderådsmöte. Möten, representation, utåtriktat arbete Partidistriktet håller sig framme i många viktiga representativa sammanhang, såväl vid SKLs olika beredningar som årskongresser med angränsande partidistrikt och närstående organisationer, i partiets centrala arbetsgrupper som studiekommittén, och vid partikongressen. Anna-Caren Sätherberg har under året utsetts till regionalpolitisk talesperson för partiet, tillsammans med Sven-Eric Bucht, Norrbotten. Det är glädjande inte minst eftersom det visar att det jobb partidistriktet gör för utveckling i hela Sverige uppmärksammas och uppskattas. 8

9 Samverkan med Arbeiderpartiet Nord-Tröndelag har fortsatt, med Karin Näsmark, Lena Bäckelin, Anna-Caren Sätherberg och Marie Nordén som deltagare från vårt partidistrikt. Utåtriktade aktiviteter har hållits med medverkande från partistyrelsen. Stefan Löfven medverkade 6 februari i ett spännande seminarium på Vemdalsskalets högfjällshotell, med företrädare för besöksnäringen. Ett välbesökt kvällsmöte hölls i Östersund. Peter Hultqvist besökte 17 maj Saab Aerotech, Trygghetens Hus, och Sportstech på Mittuniversitetet. Tomas Eneroth besökte Oviken 20 maj och fick information om uranprospekteringen, deltog på seniornätverkets möte och hos Krokom arbetarekommun på kvällen. En utställning om uranbrytning i Europa och dess konsekvenser visades under våren i flera arbetarekommuner, tillsammans med föreläsning, i samarbete med ABF. Under Expo Norr fanns vi med en väl placerad monter, dialogkampanjande, tipsfrågor, många medlemmar värvades. Vi var närvarande under Fäviken Game Fair där vi var extra framgångsrika med medlemsvärvning tack vara en bra enkät med priser. Vi hade en monter med central placering och många aktiviteter vid LOs familjedag i Badhusparken 24 augusti. Nätverksarbete Partidistriktet har flera nätverk Seniornätverket, Småföretagarnätverket, Jakt/rovdjursnätverket. De blir ännu viktigare nu under valåret! Medlemsstatistik Medlemsantal Nya med- Riksdags- Organisalemmar röster tionsgrad Bergs AK % Bräcke AK % Härjedalens AK % Krokoms AK % Ragunda AK % Strömsunds AK % Åre AK % Östersunds AK % Partidistriktet % Vi värvar en hel del medlemmar men måste höja ambitionerna ytterligare för att öka i medlemsantal. Det gäller dels att värva fler, dels gäller det också att behålla medlemmarna, med ett bra mottagande och bra rutiner i arbetarekommunen om medlemsavgiften inte har betalats. Nu är vi inne i verksamhetsår med ständig samtalskampanj, och vi vet att det i valtider är allra lättast att värva. I ett län som vårt, med gott stöd för socialdemokratin, är det alldeles självklart att ha medlemsvärvningen som en röd tråd i kampanjandet. Det ger resultat! Internationellt arbete 2013 PROSGO vårt internationella demokratiprojekt Vi har under 2013 fortsatt arbetet med vårt demokratiprojekt tillsammans med socialdemokraterna i Prilep, Makedonien - genom Olof Palme Center. Däremot har vi gjort en paus i samarbetet med Bosnien efter många år av intressant och givande partnerskap. Vi hade ett avslutningsseminarium i augusti där vi bjöd in statsvetaren Stig-Björn Ljunggren för att hålla ett föredrag och diskussion om Den svenska 9

10 modellen samt riksdagsledamoten Jasenko Omanovic för diskussioner om demokrati och ideologi. Det var ett uppskattat seminarium och vi hoppas att våra två systerpartiers lokala avdelningar i Makedonien och Bosnien fortsätter samarbetet utanför projektet. Projektet har som mål att introducera studiecirkeln som en arbetsmetod främst i vår partners inre partiarbete. Det innebär att vi knyter ABF till oss som resurs och att vi utbildar både cirkelledare något fördjupat och partimedlemmar och cirkeldeltagare generellt i studiecirkelmetodik. Vi har nu fått besked om möjlig förlängning av projektet med ett år t.o.m vilket känns mycket roligt och tillfredsställande. Det har varit ett turbulent år för Makedonien och det har påverkat vårt arbete i projektet. Kulmen på oroligheterna och missnöjet i landet kom när den konservativa regeringens företrädare slängde ut oppositionens ledamöter och journalister ut ur parlamentet 24 dec Efter det var frågan om att bojkotta valet i mars 2013 eller ej som stod högst på agendan i det politiska arbetet för vårt systerparti. Allt fokus låg här och projektet fick stryka på foten i en prioritering när det gäller tid och engagemang. Efter diplomatiska påtryckningar så gick oppositionen till slut med på att delta i valet. Tyvärr blev resultatet frustrerande - valfusk, oklarheter och stor förlust för oppositionen. I maj 2013 bestämde vi oss för att projektet måste komma igång så fort som möjligt och vi har sedan dess arbetat på med god fart och hög aktivitet. Vi har utbildat cirkelledare och de har i sin tur arbetat med studiecirklar på hemmaplan. Vi har haft två seminarier med ett tjugotal deltagare varje gång och även haft planering och samtal med den nya lokala partiledningen som är positiva till projektet. I oktober besökte partiordförande för SDSM - Zoran Zaev - vårt seminarium när han besökte orten Struga där vi höll vårt seminarium. Han var mycket intresserad och stöttade projektet helhjärtat efter presentation och samtal med vår projektgrupp och seminariedeltagarna. Utöver vårt distrikts engagemang i projektet i Makedonien har vi haft två informella träffar med SAP/LO i Steinkjer och deras Internationella utskott. Karin Näsmark, LO och Anna-Caren Sätherberg, Lena Bäckelin och Marie Nordén, Jämtlands läns partidistrikt, har vid olika tillfällen representerat och bidragit med erfarenheter och utbyte med våra norska vänner. Karin N och Lena B deltog också i Socialdemokrokraternas valupptaktsmöte i Steinkjer under våren Syftet var att dela med oss av vad det borgerliga styret i Sverige inneburit de senaste sex åren ur LOs och SAPs perspektiv. Det internationella arbetet har varit och är ett mycket viktigt engagemang för vårt parti. Det är många medlemmar som är intresserade av dessa frågor, inte minst många yngre medlemmar. Det är viktigt att vi alla diskuterar och utbildar oss i internationella frågor för vi lever i en globaliserad värld. Vi kan arbeta med internationella frågor inom den egna föreningen, arbetarekommunen eller genom enskilda medlemmars nätverk. Följ Olof Palme Centers arbete med information, utbildningar, konferenser och inte minst de årliga Palmedagarna via hemsidan ABF har också mycket erfarenhet som vi kan ta del av när vi vill utveckla vårt internationella engagemang. Lena Bäckelin Internationell ledare 10

11 Facklig-politisk verksamhet 2013 Under året har vi sett hur klyftorna ökar mellan fattiga och rika i Europa. Politikerna har fullständigt misslyckats med sin politik för att möta den ekonomiska krisen, vilket öppnat vägen för populistiska och fascistiska krafter som pekar ut grupper av människor, inte sällan de fattigaste, som orsaken till problemet. Europa-facket har starkt kritiserat den passiva politiken och krävt satsningar för att komma ur krisen. Sverige präglas också av en passiv politik, med en i stort sett obefintlig arbetsmarknadspolitik, trots att arbetslösheten större än när alliansregeringen tillträdde 2006, och är rekordstor bland ungdomar. LO har under året släppt tio rapporter (Vi vill jobba) om arbetsmarknadspolitiken med lokala siffror ner på kommunnivå. De visar på regeringens misslyckanden och där beskrivs LOs krav och förslag för en aktiv och verkningsfull arbetsmarknadspolitik. Genomgående vittnar de fackliga organisationerna om allt hårdare villkor på arbetsmarknaden. Anställda pressas till oskäliga arbetsvillkor. Särskilt vanligt är detta i vissa branscher, bland alla med osäkra anställningar eller anställda via bemanningsföretag. Utländsk arbetskraft behandlas fortfarande ofta som en andra klassens arbetstagare. ILO har gett Byggnads rätt i Lavalfallet, Europarådet säger att det strider mot mänskliga rättigheter att behandla människor olika och i januari beslutade EU-parlamentet om att sociala krav bör ställas i offentliga upphandlingar. Snart är det bara den svenska regeringen som tycker att det är okej att behandla människor olika utifrån ursprungsland. Där vi socialdemokrater styr måste vi bli skarpare i våra krav i offentlig upphandling, bli bättre arbetsgivare, arbeta för fler fasta anställningar, besluta bort möjligheten att stapla visstider på varandra och se till att heltid är en rättighet. Det här har distriktskongressen tidigare fattat beslut om, och det finns mycket kvar att göra för att bevisa att det gör skillnad vem som styr. Under 2014 fortsätter Supervalåret. Valet till EU-parlamentet 25 maj är lika viktigt som valet till riksdag, landsting och kommuner 15 september. Vi har mer gemensamt med arbetarrörelsen ute i Europa än med moderater och folkpartister från Sverige. Därför är det fullständig fokus på valarbetet under hela 2014 för samtliga fackliga organisationer inom LO. Frukostmöten Under sex fredagar har ordförande och ombudsmän i fackliga avdelningar som har medlemmar i Jämtlands län bjudits in till diskussioner om aktuella politiska frågor. LO-facken Jämtland, våra riksdagsmän och partidistriktets VU är också inbjudna till träffarna. Det är en uppskattad möjlighet att regelbundet träffas för att få en överblick vad som händer hos facken och inom politiken. Årets möten har fokuserat på exempelvis avtalsrörelsen, jobbpakten, EUfrågor, partikongressens frågor och kyrkovalet. Facklig-politiska träffar och samverkansdokument Tillsammans med LO-distriktet och partidistriktet i Västernorrland sker regelbundna träffar med de facklig-politiskt ansvariga i LO-distriktets medlemsorganisationer. Under året har tre träffar hållits i Bispgården, ibland med central medverkan från partiet eller LO. Under årets träffar har ett gemensamt facklig-politiskt samverkansdokument tagits fram. Initiativtagare var partidistriktet i Jämtland och dokumentet gäller för LO-distriktet och partidistrikten i Jämtland och Västernorrland. 11

12 Konferens 7 februari, Bispgården Offensiv socialdemokratisk arbetsgivarpolitik Den 7 februari ordnade Kommunal och de båda partidistrikten en konferens om arbetsgivaransvaret i politiskt styrda organisationer och hur offentlig upphandling kan ställa krav på sociala villkor. Ett arbetsgivarnätverk för socialdemokratiska politiker med uppdrag som innebär arbetsgivaransvar har bildats under ledning av vice ordförande för SKL, Lasse Dahlberg (S). Syftet är att socialdemokratiska politiker ska bli bättre arbetsgivare med arbetarrörelsevärderingar som grund och sprida arbetssätt och tips till varandra om hur man framgångsrikt till exempel genomfört rätt till heltid. Det gavs även information om projektet Vita Jobb i Malmö samt hur Ånge kommun arbetat för att kunna erbjuda heltider åt alla anställda. Konferensen var välbesökt och uppskattad av fackliga förtroendevalda och politiker på plats. S-fackklubbar I Strömsund finns IF Metalls s-fackklubb som lockat nya medlemmar, nominerat och fått in ledamöter i arbetarekommunens styrelse och i politiska församlingar. Deras erfarenheter är intressanta och en väg att gå för att öka intresset för fler att bli medlemmar i partiet och engagera sig politiskt. S-fackklubbar kan vara ett sätt att öka det politiska samtalet ute på arbetsplatserna. Handels har startat en s-fackklubb under året och IF Metall är på gång att starta en till i Östersund. Fackliga ledare i arbetarekommunerna Under året har ingen utbildning eller samling skett med de fackliga ledarna ute i arbetarekommunerna. Fortfarande saknas fackliga ledare i en del arbetarekommuner, samt fackliga utskott. Familjedag i Badhusparken Partidistriktet och LO-distriktet arrangerade gemensam familjedag den 24 augusti i samarbete med ABF. Partidistriktet, facken och övriga organisationer visade upp sig runt om i parken och Storsjö-odjuret Birger bjöd barnen på glass. Det var mer folk än tidigare år, kanske beroende på det vackra sommarvädret eller att arrangemanget börjar sätta sig. No Comments stod för underhållningen från scenen. LO-distriktets ordförande Karin Näsmark inledde dagen. LOs vice ordförande Tobias Baudin och partidistriktets ordförande Anna-Caren Sätherberg höll de stora talen senare på dagen. Karin Näsmark och Per-Göran Skoog Fackliga ledare Studier och utvecklingsarbete I arbetarekommunernas och partidistriktets studier ökar nu valtemperaturen, med argumenttrimningar och annat. Alla våra studier bedrivs självklart i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland det viktigaste är att grundläggande studier, som funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat finns tillgängliga via ABF. En hel del studier sker också i samarbete med LO-distriktet, och partidistriktet i Västernorrland. 12

13 En grundutbildning för nya medlemmar, och en dags fortsättningsutbildning/förtroendemannautbildning genomfördes av partidistriktet under året. Därutöver genomför flera arbetarekommuner introduktionsträffar för nya medlemmar och Uppdraget för förtroendevalda. Ledarutbildningen "600ledare", gemensam med socialdemokraterna i Västernorrland, slutfördes under året efter fem internat , och mellanliggande träffar på hemmaplan. 22 framtida ledare deltog från Jämtlands län. Kampanj- och utåtriktat arbete behöver vara en röd tråd i utvecklingsarbetet. Det är då vi kan värva medlemmar, och öka stödet för vår politik. Den kampanjledarutbildning/valledarutbildning vi drivit tillsammans med Västernorrlands partidistrikt och LO-distriktet, fortsatte under året. Fokus läggs på strategi och metoder för väljardialog och på facklig-politisk samverkan, för att utveckla ännu bättre och förankrad politik inför kommande val. Även i år har partidistriktet deltagare i Bommersviksakademin, denna gång tre medlemmar. Det är viktigt att se till att vi finns med i denna kvalificerade och spännande utbildning. Partidistriktet finns genom ombudsmannen med i partistyrelsens studiekommitté, som planerar och utarbetar material och studiesatsningar. Studieportalen är mycket viktig för såväl gemensamma som enskilda studier och utvecklingsarbete. Medlemmar och ledare rekommenderas varmt att använda portalen, som är öppen och utan lösenord. Här kan man söka till Bommersviksakademin och andra viktiga utbildningar, ladda ner intressanta studiematerial och annat. Nu i valrörelsetider finns också mycken kunskap och inspiration att hämta på studieportalen till argumentation, insändarskrivande och annat. Pelle Persson, utvecklingsledare Eva Marcusdotter, ombudsman Inrapporterad verksamhet till ABF JH Kulturarr Studiecirkel Annan verksamhet Partidistriktet 11 2 Härjedalens AK 2 Krokoms AK Ragunda AK 1 Strömsunds AK 2 2 Östersunds AK Totalt i länet Årsbokslut Resultat och Balansräkning för 2013 finns i bifogade årsredovisning. 13

14 Slutord 2013 Socialdemokraterna - framtidspartiet. Nu är det dags att vända blad för år Ett år med full fart, medlemsvärvning, verksamhetsutveckling och valrörelse, som upptrappning inför supervalåret 2014! Vi startade med bra tempo och fick 6 februari besök av vår partiordförande Stefan Löfven. Han träffade företrädare från besöksnäringen i Vemdalen, såg nya innovationer på Mittuniversitetet och han höll ett bejublat tal, på ett till sista stol fullt, medlemsmöte på Storsjöteatern. Distriktskongressen den 23 mars besöktes av Leif Pagrotsky som tog oss med på en spännande omvärldsresa. Distriktsombuden jobbade även med förslagen och argumenten till partikongressen. Till partikongressen i Göteborg sände socialdemokraterna i Jämtlands län den yngsta delegationen. Kata, Malin, Angelica, Terese, Anton, Katarina, Gunilla och Monica gjorde helt fantastiskt ifrån sig med stöd av Eva Marcusdotter och Stefan Fax. Delegationen fick igenom många av sina förslag som har stor betydelse för oss här hemma och för hela Sverige. Den 14 juni utsåg partistyrelsen två nya regionalpolitiska talespersoner, Sven-Erik Bucht som är riksdagsledamot från Norrbotten och Anna-Caren Sätherberg. För att det av partikongressen beslutade målet att arbetslösheten år 2020 ska vara lägst i EU, kan och ska hela Sverige bidra. Fram till nu har uppdraget bestått av inlyssnande resor i Sverige och möten med organisationer. Det kommer att bli allt mer offensivt inför valet. I Almedalen i Visby deltog många jämtlänningar, och glädjande många av våra företrädare medverkade i viktiga seminarier. Andra sommaraktiviteter som Expo Norr, Fäviken Game Fair och LOs familjedag var också framgångsrika. Partidistriktet har tagit fram en valstrategi och även prioriterat och ordnat utbildningar. Allt för att vi ska vara tydliga, kompetenta, handlingskraftiga och framtidsorienterade. Utbildningen ledare 600 avslutades i år och vi har nya deltagare på Campus Bommersvik. Vi har fortsatt det stora framtids-arbetet i partiet, vi har stärkt vår position i många sakfrågor när medborgarna bland annat tar del av våra förslag på satsningar för fler jobb och utbildning. Valrörelse, hurra! Den nya valberedningen, ledd av Pelle Tjärnlund, har jobbat på ett nytt och spännande sätt under året. I kyrkovalet i september gick vi fram i stort sett i hela länet. Den 22 november fastställde partistyrelsen kandidatlistan till EUs parlamentsval i 25 maj 2014 och till vår glädje finns vallokomotivet Jens Nilsson på fjärde plats. En arbetsgrupp ledd av Margareta Winberg har jobbat fram ett länsprogram som vi ska gå till val på efter distriktskongressen har sagt sitt. Grunden till länsprogrammet lades av arbetsgrupperna Jobb och utveckling i Jämtlands län - med Marie Nordén och Robert Uitto respektive Må bäst i Jämtlands län med Harriet Jorderud och Gunnar Sandberg, som fört dialog med företagare och medborgare och fått in många synpunkter. Tillsammans med alla medlemmar, sympatisörer, unga och äldre öppnar vi på dörren till Tillsammans ska vi vinna val för att vi vet att Sverige kan bättre. Vi ska ta fighten för jobben, utbildningen och välfärden. Vi ska ta debatten mot de främlingsfientliga åsikterna som tar större plats i Jämtlands län, i Sverige och i EU. Tillsammans ska vi slipa argumenten, värva nya medlemmar, utbilda och organisera många fler. Och vi ska ha roligt! Nu kör vi tillsammans! Anna-Caren Sätherberg Ordförande 14

15 Östersund 1 mars 2014 Anna-Caren Sätherberg Björn Sandal Bengt Bergqvist Karin Näsmark Kicki Fredriksson Dan Martinsson Harriet Jorderud Abbas Khanahmadi Eva Handmark Angelica Johannesson Peter Bergman AnnSofie Andersson Robert Uitto Pelle Persson Lena Bäckelin 15

16 Revisionsberättelse SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande utskottets förvaltning i Socialdemokraterna Jämtlands län för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i partidistriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av partidistriktets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi tillstyrker att distriktskongressen fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Östersund 18 februari 2014 Göte Murén Bert Nyman Agnetha Danielsson 16

17 Motioner Motion 1 - om Kvinnojouren Kvinnojouren har nu påbörjat sin avveckling eftersom flera kommuner i länet väljer att inte stödja jouren ekonomiskt. Till Kvinnojouren kan kvinnor via polis, sjukhusets akutintag och socialtjänsten komma till jouren vilken tid på dygnet som helst. Detta är inte en verksamhet som bedrivs vardagar mellan Förutom boende ger Kvinnojouren annan flexibel service som inte erbjuds av kommunerna. Att medverka till Kvinnojourens nedläggning är att sparka undan fötterna för de kvinnor och barn som under en lång tid har fått uppleva rädsla och frustation över att inte ha kunnat uppleva trygghet ens i det egna hemmet. Kvinnor som blir hotade och slagna av sina män och sambos ska ha rätt till ett skyddat boende med kompetent och empatisk personal där de kan bo utan risk för att behöva möta män. Östersunds kommun har på ett ansvarsfullt sätt avsatt pengar till verksamhet för hela 2014 medan ytterligare tre kommuner bidrar med pengar för det första halvåret. Från övriga kommuner har inget besked angående ekonomiskt stöd inkommit. För att verksamheten ska kunna fortsätta längre än till halvårsskiftet krävs helårsbidrag från samtliga kommuner, halvårsbidrag eller inget bidrag alls är i dagsläget lika med bidrag till avveckling. Mäns våld mot kvinnor är i teorin ett prioriterat område. I praktiken är det helt annorlunda. Kvinnojourerna kämpar ständigt, år efter år med minskade anslag till verksamhet ofta med hot om nedläggning. När klyftorna ökar i samhället ökar också mäns våld mot kvinnor. Det är män som står för merparten av allt våld som förekommer i samhället. Därför kräver vi S-kvinnor att samtliga kommuner stödjer verksamheten i den kvinnojour som i dagsläget har hela Jämtlands län och lite därtill som upptagningsområde. Vi yrkar: Att Att länets kommuner tillsammans stödjer Kvinnojouren ekonomiskt så att verksamheten kan fortsätta på nuvarande nivå. kvinnor som får rådgivning eller skyddat boende ska erbjudas verksamhet som ger rätt till anonymitet. Östersund den 7 januari 2014 Distriktsstyrelsen S-kvinnor i Jämtlands län Marie Nordén Östersunds AK har antagit motionen som sin egen. Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1 - om Kvinnojouren Föredragande: Eva Handmark När samhället inte förmådde ta ansvar för stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor startade de första kvinnohusen och kvinnojourerna i landet i slutet av 1970-talet. Några år senare startade kvinnojouren i Östersund och idag finns hundratals kvinnojourer över hela landet. Deras arbete har påverkat synen på mäns våld mot kvinnor från något som då sågs som en privat familjeangelägenhet till att idag anses vara ett samhällsproblem och en politisk fråga. 17

18 Över tid har också kommunernas ansvar skärpts. Kommunerna är idag skyldiga att erbjuda alla som upplever våld i nära relationer stöd och skydd; kvinnor, barn, män, unga, äldre, utländsk härkomst, homo- bi- transsexuella, funktionshindrade, de i missbruk och de som utsätts för hedersrelaterat våld. Den grupp som socialstyrelsen menar att kommunerna har ett särskilt ansvar för är våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i nära relationer. Kvinnojouren och Centrum mot våld (CMV) I Jämtland samarbetar kommunerna sen många år med Kvinnojouren och bidrar finansiellt till verksamheten. Kvinnor som söker hjälp via socialtjänsten placeras ibland på Kvinnojourens skyddade boende (myndighetsbeslut). De här placeringarna är få i jämförelse med det stora antal kvinnor som söker sig till Kvinnojouren på egen hand och utan att socialtjänsten är inblandad. Utöver skyddat boende har Kvinnojouren en omfattande stöd- och informationsverksamhet och har också jour dygnet runt. Kommunerna sökte 2010 statliga medel till ett gemensamt projekt, Centrum mot våld (CMV), för att kunna möta upp de ökade kraven från Socialstyrelsen och öka kompetensen i kommunerna. CMV jobbar bland annat med samtalsstöd för alla som upplevt våld i nära relationer, kompetensstöd till kommunerna och med barn som bevittnat våld. De har i dagsläget inget skyddat boende och verksamheten bedrivs på dagtid och enstaka kvällar vid behov. Idag finns alltså två verksamheter i länet som arbetar med våld i nära relationer, Kvinnojouren som är en frivillig organisation och Centrum mot våld som ägs av kommunerna tillsammans. Båda verksamheterna behövs och kompletterar varandra. Kommunerna måste möta upp det behov som Kvinnojouren inte kan eller vill utföra. Samtidigt skulle kommunerna inte klara av att bedriva delar av den verksamhet som Kvinnojouren gör. När möjligheten för Kvinnojourer att söka statliga medel ändrades för några år sen fördubblade kommunerna i länet det ekonomiska bidraget till Kvinnojouren. Nu har reglerna ändrats igen så det återigen är möjligt för kvinnojourer att söka statliga medel. Statliga medel och projektpengar finns dock inte att söka för befintlig verksamhet. Länets kommuner är överens om att samarbete mellan kommunerna i den här frågan är nödvändig. Ingen av länets kommuner, möjligen med undantag för Östersund, klarar att med rätt kompetens och skyddat boende på egen hand erbjuda stöd och skydd i den omfattning socialstyrelsen kräver. Finansiering för 2014 är klar Länets kommuner har tillsammans beslutat att finansiera Kvinnojourens och CMVs verksamhet första halvåret Efter gemensam ansökan från samtliga kommuner har Regionförbundet (Primärkommunala nämnden) beslutat finansiera det andra halvåret, det vill säga hela 2014 är finansierat för båda verksamheterna. Även om det är positivt att staten höjer kraven på kommunerna i arbetet med våld i nära relationer, så är det symptomatiskt att man inte reglerat om ersättning för det ökade ansvaret, något vi sett på många olika områden de senaste åren. Nu pågår en diskussion om hur länets kommuner ska samarbeta kring våld i nära relationer och hur det ska finansieras inför 2015 och framåt. För oss socialdemokrater är frågan viktig och precis som motionsställaren skriver så är det absolut största behovet fortfarande stöd och skydd för kvinnor utsatta för mäns våld. Det finns också ett behov av att få vara anonym och få hjälp utan att behöva kontakta socialtjänsten. Många hyser en misstro till myndigheter och vill inte bli registrerade och skulle inte söka hjälp annars. 18

19 Vi socialdemokrater ska arbeta för att alla som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld får det stöd och skydd de har rätt till. Kvinnojouren har en upparbetad kompetens inom området som behöver tillvaratas och ska även i fortsättningen stödjas ekonomiskt. Styrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar Att socialdemokratiska politiker i länet ska arbeta för att fortsätta stödja Kvinnojouren ekonomiskt, och på så sätt ge förutsättningar för fortsatt verksamhet samt Att motionens första att-sats avslås Att motionens andra att-sats bifalles *********** Motion 2 - om Storsjöns vatten Hur tar vi hand om Storsjöns vatten? Vi socialdemokrater kräver bättre uppföljning av utsläppen i sjön. Samhället utnyttjar vattenresurserna allt hårdare. Det handlar om markexploateringar, strandremsor som tas i bruk och bebyggs och båttrafik inte minst. Även exploateringar som fiskodlingar riskerar en stor framtida påverkan på livet i sjön. Vi behöver skydda våra vattenresurser genom att få kontroll på det totala antalet utsläppskällor som finns i kommunerna idag. Det handlar om enskilda avlopp, utsläpp från jordbruket och påverkan från båtar bland annat. Informationen till båtägare idag är bristfällig både när det gäller toalettavfall liksom hur båtägare kan minimera utsläpp av drivmedel och andra farliga ämnen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Storsjön är en viktig miljö för både flora och fauna. Vi menar att försiktighetsprincipen bör råda. Ett första steg för att värna Storsjöns vatten är att få kontroll på de sammanlagda utsläppen i sjön. Genom att minimera utsläppen där det går, kan vi kanske tillåta utsläpp från andra källor där nyttan bedöms vara större. Vi efterfrågar ett strategiskt arbete för att värna vattnet i Storsjön. Vi föreslår: Att Att Socialdemokratiska partidistriktet verkar för att värna Storsjöns vatten genom ökad samverkan mellan kommunerna runt Storsjön. Socialdemokratiska partidistriktet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur Socialdemokraterna i Jämtland ställer sig till nyttjande av Storsjön som resurs. Socialdemokraterna i Krokom Judit Hult, Gabriella Carlsson Antagen som sin egen vid representantskapsmöte i Krokoms arbetarekommun Göran Carlsson, sekr 19

20 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2 - om Storsjöns vatten Föredragande: Björn Sandal Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga om hållbarhet och samarbete kring våra gemensamma naturresurser, och vårt vatten. Storsjön är en enorm tillgång för vårt län och används av invånare och besökare på många olika sätt. Motionärerna menar att de värden som finns i och kring Storsjön i högre grad måste värnas och genom samarbete kring en gemensam strategi ska Storsjöns alla värden skyddas och utvecklas hållbart. Styrelsen håller med om att samverkan mellan kommunerna i denna fråga är viktig. Styrelsen instämmer i att socialdemokraterna i Jämtland behöver ha en övergripande strategi kring användningen av Storsjön som resurs. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar Att bifalla motionen. ************ Motion 3 - om gynekologisk cellprovstagning Kvinnor som behandlats för cellförändringar i underlivet löper större risk än andra kvinnor att drabbas av livmoderhals- eller vaginalcancer när de blir äldre. Ny forskning visar att risken ökar efter 60-års ålder. I Sverige kallas idag samtliga kvinnor mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 60 års ålder kallas man vart femte år, därefter upphör kontrollen helt. Tack vare denna cellprovskontroll har dödligheten i livmoderhals- och vaginalcancer minskat med hela 60 %! Det är dags att även ge kvinnor över 60 år denna förbättrade chans till ett långt, friskt liv. Därför kräver vi Att Att Att Att den gynekologiska cellprovskontrollen ska fortsätta även efter 60 års ålder med täta intervaller. Kontrollen ska även omfatta kvinnor som opererat bort livmodern! distriktskongressen tillstyrker motionen våra landstingspolitiker får i uppdrag att verka för att detta genomförs inom vårt landsting våra riksdagsledamöter driver denna fråga nationellt Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas, Eva Handmark, Viveca Asproth Antagen som sin egen av Krokoms arbetarekommuns representantskapsmöte Göran Carlsson, sekr 20

21 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 3 om gynekologisk cellprovstagning Föredragande: Harriet Jorderud Motionärerna tar upp frågan om gynekologisk cellprovstagning efter 60 års ålder. Detta då kvinnor som behandlats för cellförändringar i underlivet löper större risk än andra kvinnor att drabbas av livmodershals- eller vaginalcancer när de blir äldre, samt att ny forskning visar att risken ökar efter 60 års ålder. Enligt socialstyrelsen ska alla kvinnor erbjudas provtagning från 23 års ålder till och med 60 års ålder. Så görs även i vårt landsting, och om sista provet togs vid 56, 57, 58, 59 år innebär det i praktiken att provet tas vid 64 års ålder. Kvinnor med tidigare uttalade cellförändringar som behandlats med konisering eller total hysterektomi (operation då livmodern tas bort) bör fortsätt lämna prov vartannat år även efter 60 år och i minst 25 år efter behandling, troligen livslångt. Detta är nytt i landstingets vårdprogram sedan 2012, utifrån relativt ny kunskap. Dessa 25 år kommer troligen att ändras till mer än 25 år. Det pågår utredningar och diskussioner inom såväl socialstyrelsen som norra sjukvårdsregionen i frågan, och som motionärerna beskriver finns ny forskning inom området. Styrelsen anser det viktigt att frågan inte stannar upp eller senareläggs. Styrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att bifalla motionen. ********** Motion 4 - om Näringslivsprogram/småföretagargrupp Vi socialdemokrater har fattat ett ambitiöst beslut som går ut på att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU år Det är en målsättning som förpliktigar. Vi behöver öka sysselsättningen - fler måste jobba - och då behövs fler jobb och fler nya företag. Vi vill att fler tar klivet ut och startar eget företag. Men ska fler våga starta företag är det också viktigt att de sociala trygghetssystemen utvecklas och ger ett bra skydd även för företagare. Vi behöver en ny företagarpolitik för att undanröja hinder för nya företag att etableras och för befintliga företag att expandera. Vi behöver ta fram ett näringslivsprogram för länet. Det småföretagararbete som fanns en gång i tiden inom partiet måste återuppstå! Vi har i olika omgångar haft ett socialdemokratiskt småföretagarnätverk i länet. Senast återuppstod detta nätverk i maj 2010 för att läggas ner efter en kort period. Varför? Syftet med detta nätverk har bl.a. varit att skapa en arena där man kan träffa andra företagare och påverka den socialdemokratiska företagspolitiken. Vi har massor av duktiga småföretagare i vårt län som skapar jobb, tillväxt och framtidstro. Vi behöver utveckla företagandet för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft. Vi behöver bli ännu fler medlemmar som vill förändra och förbättra vårt samhälle med utgångspunkt från de socialdemokratiska idéerna. 21

22 Därför yrkar vi Att småföretagarnätverket i länet återupplivas Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas, Maria Jacobsson Antagen som sin egen av Krokoms arbetarekommuns representantskap Göran Carlsson, sekr Distriktsstyrelsens yttrande över motion 4 om näringslivprogram/småföretagargrupp Föredragande: Robert Uitto Länets utveckling kräver en bra politik för regional utveckling. Hela vår välfärd och områden som vården, skolan och omsorgen behöver ökade skatteintäkter för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Socialdemokraterna i länet har under många år markerat vikten av ett gott samspel med näringslivet och en politik som underlättar näringslivets etablering och utveckling för länets bästa. Detta i sin tur kräver en målmedveten politik som bygger på erfarenheter och idéer från näringslivet själva. Av den anledningen har vi också fokuserat extra på näringslivets förutsättningar i länet när vi arbetat fram underlaget till vårt nya länsprogram. Flera av de ansvariga för framtagande har under lång tid besökt små och större företag. Talat med företagsledare och anställda, samt skaffat sig erfarenheter från de olika förutsättningar som vårt läns näringsliv kan ha. Med detta som grund vill Socialdemokraterna i länet bedriva och arbeta för en politik som gör vårt län till ett län där företagande, idéer och entreprenörskap blir självklara. Ett småföretagarnätverk eller en förening i dess anda är mycket välkommet, men måste bygga på ett antal intresserade personers engagemang för att fungera. Vi har under vissa tillfällen haft sådana engagemang i länet och välkomnar nya initiativ, även om distriktsstyrelsen inte anser att detta kan beslutas fram på en kongress. Styrelsen avser att diskutera frågan igen i samband med kommande verksamhetsplanering. Styrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att motionen därmed är besvarad. ********** Motion 5 - om Säkerhet på vägen Frågan om lämpligheten med att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör bil har livligt debatterats. I flera länder är detta förbjudet, här får vi inte prata eller SMSa om det påverkar trafiksäkerheten! Något som är ännu mer angeläget är dock förhållandet yrkestrafik och mobiltelefoner. Många av våra yrkeschaufförer har dagligen ansvar för att transportera tusentals människor i alla åldrar längre eller kortare sträckor. 22

23 Att se buss- eller taxichaufförer hantera sitt fordon, kanske fyllt med skolbarn, med ena handen medan den andra handen är fast förankrad runt telefonen ger mig olustkänslor. Jag anser det självklart att när man som chaufför har stort ansvar för andra människors liv ska mobiltelefoni inte förekomma! "Samtal med föraren förbjudet under färd." Varför fanns/finns dessa skyltar i bussarna? Därför yrkar jag Att Att distriktskongressen tillstyrker motionen våra företrädare i länstrafiken ser till att det vid upphandling av buss- och taxiresor, ställs krav på att telefonsamtal under körning inte ska förekomma. Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas Antagen som sin egen av Krokoms socialdemokratiska arbetarekommun vid repskapsmöte. Göran Carlsson, sekr Distriktsstyrelsens yttrande över motion 5 - om Säkerhet på vägen Föredragande: Bengt Bergqvist Motionen behandlar om den mycket viktiga frågan om mobilanvändande i trafiken, och då särskilt mobilanvändandet i yrkestrafiken. Mobil i bil på våra vägar är en fråga där Sverige släpat efter lagstiftningsmässigt. Sedan den 1 december 2013 gäller dock en ny paragraf i trafikförordningen som lyder Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. En luddig skrivning kan tyckas men den riktar sig mot mobilanvändande, kommenterande på sociala medier, programmering av GPSer, smsande mfl distraherande aktiviteter under färd. Enligt rapporter i media har redan ett antal trafikanter fällts för brott mot denna paragraf. Ovanstående gäller förstås i än högre grad för yrkeschaufförer. I de bussföretag som kör för länstrafiken finns idag interna regler som endast tillåter mobilsamtal med koppling till uppdragsgivaren och då med handsfreeutrustning. Att chauffören ska ha möjlighet att nå arbetsgivare, polis eller 112 är för chaufförerna en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga. Att i alla situationer totalförbjuda mobilsamtal inte skulle gagna vare sig passagerare eller chaufförer. Partidistriktets styrelse delar dock motionärens uppfattning om det olämpliga med onödiga samtal under färd och rekommenderar därför att de partikamrater som deltar i upphandling av yrkestrafik ska bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxiföretag Styrelsen föreslår kongressen besluta Att bifalla motionen genom att rekommendera socialdemokratiska företrädare som deltar i upphandling av yrkestrafik att bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxiföretag. 23

24 Riksdagsgruppen År 2013 representerades Socialdemokraterna i Jämtlands län av två riksdagsledamöter. Marie Nordén är ledamot i Finansutskottet, suppleant i Näringsutskottet och ledamot i OSSEdelegationen. Gunnar Sandberg är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Miljö- och Jordbruksutskottet. Riksdagsarbetet har haft starkt fokus på arbete och näringspolitik. Regeringen har kritiserats hårt för sin oförmåga att pressa ner arbetslösheten i landet. Samtidigt har vi presenterat ett stort antal förslag till hur nya jobb kan växa till genom satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Även regeringens skolpolitik har bemötts med kraftig kritik mot bakgrund av att resultaten i skolan nu har sjunkit sju år i rad. I våra motioner och budgetförslag har vi föreslagit omfattande investeringar i skolan hela vägen från förskola till högre studier. Detta har lett till att väljarnas förtroende för Socialdemokraternas politik har ökat, vilket har visat sig i positiva opinionssiffror, men också i kontakter med människor under besök på arbetsplatser, organisationer och institutioner. Länsbänken har i riksdagen genom frågor, interpellationer och motioner tagit upp olika för länet angelägna frågor. När det gäller jobb har småskalig matproduktion, turism och stora mästerskap i Sverige lyfts upp som möjlighet att öka sysselsättningen, varför motioner om bättre vägar och pålitlig tågtrafik har lagts i riksdagen. Regional utveckling med service på landsbygden, postutdelning, utbyggnad av bredband och mobil telefoni har särskilt varit i fokus liksom förbud mot brytning av uran och alunskiffer. Även Rett Center, jordbrukspolitik och Inlandsinnovation har debatterats med ansvariga ministrar. På skogslänsträffar har man främst diskuterat gemensamma aktuella frågor som har resulterat i debatter med ansvariga ministrar. Hemma i valkretsen har ledamöterna deltagit i ett stort antal möten och gjort besök på arbetsplatser, hos organisationer och institutioner. Därutöver har ledamöterna synts i lokal media genom artiklar, insändare och nyheter samt deltagit i debatter i etermedia. Gemensamma länsbänksmotioner under allmänna motionstiden Stora mästerskap till Sverige Förbud mot uranbrytning Förutsättningar för mathantverk Häkte i Östersund Nationellt stöd till besöksnäringen Övriga motioner Därutöver har ett stort antal motioner lämnats in av de enskilda ledamöterna eller tillsammans med ledamöter från andra valkretsar. Redovisning av uppdrag utanför riksdagsarbetet: Marie Nordén Distriktsordförande Jämtlands S-kvinnor Gunnar Sandberg Ordförande i lokalföreningen Riksbyggen i Östersund Ordförande i Jämtland-Härjedalens Skidförbund För länsbänken Marie Nordén 24

25 Landstingsgruppen 2013 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Harriet Jorderud, vice ordförande/kassör Bengt Bergqvist, sekreterare Stefan Fax, ledamot Monica Hallqvist och ledamot Anna Gundersson. Majoriteten i landstinget bestod i slutet av året av Socialdemokraterna (24 mandat) och Vänsterpartiet (4 mandat). Det innebär 28 mandat av totalt 55 platser i landstingsfullmäktige. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen bestod den sista december 2013 av 24 ledamöter och 27 ersättare. Dessa var: Västra valkretsen Härjedalen och Bergs kommuner Ordinarie ledamöter: Lena Bäckelin Mikael Abramsson Monica Hallquist Jonny Springe Åre och Krokoms kommuner Ordinarie ledamöter: Ann-Marie Johansson Britt Carlsson Thomas Hägg Judith Hult Östra valkretsen Bräcke, Strömsund och Ragunda kommuner Ordinarie ledamöter: Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Cathrine Blomqvist Hans Lundqvist Gun-Marie Axelsson Jan-Ove Johansson Ersättare: Therese Zetterman Dan Martinsson Solveig Haugen Leif D Sivertsson Karin Paulsson Ersättare: Peter Bergman Lollo Ljuslin Stefan Fax Henny Möhlnhoff-Lindkvist Anitha Olofsson Helena Lassen Wikén Ersättare: Solveig Lövlie Elmer Andersson Brittinger Håkansson Thure W Carlsson Jim Salomonsson Annika Eklund, ny ers efter Inga-Maj Persson Östersunds valkrets Ordinarie ledamöter: Robert Uitto Anna Gundersson Glenn Löfblad Gudrun Olsson Tahar Khalfallah Björn Karlsson Agnetha Danielsson David Berglund Alvi Berglund Leif Persson, ny ers efter Linnea Swedenmark Ersättare: Carina Abidi Tord Andnor Latifa Motia Bendigt Eriksson Ruth Karlsson Roland Sundström Mona Modin Tjulin Tommy Pettersson, ny ers efter Leif Persson Inger Breil, ny ers efter Pernilla Johansson Kjell Karlsson, ny ers efter Anita Milde 25

26 Gruppmöten och s-träffar Under året har landstingsgruppen sammanträtt i samband med fullmäktiges sammanträden samt träffar under två heldagar varav en i februari och en i oktober. Vid sammanträden och träffar har gruppen diskuterat och beslutat om gruppens ställningstagande i viktiga ärenden för landstinget och även tagit emot information från styrelsen och förvaltningen. Fullmäktigegruppen har även genomfört sammanträden och träffar tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på samma sätt, varav en heldag i maj. Styrelsegruppen som består av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter och fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för sommar-, jul- och nyårsuppehåll. De två Socialdemokratiska ordföranden i beredningarna har deltagit vid ungefär hälften av träffarna. Gruppens medlemmar har under året varit ute i s-föreningar, arbetarekommuner och hos syskonorganisationer för att samtala om landstingspolitiken. Viktiga händelser för landstingsgruppen under Ekonomin 2012 Under 2012 klarade landstinget inte av att uppfylla målet om en ekonomi i balans och inte målet om en god ekonomisk hushållning. Det medförde att fullmäktige gav styrelsen en anmärkning vid sammanträdet under juni Fullmäktigegruppen var fullt medveten om landstingets ekonomiska problem när 2012 närmade sig sitt slut. Skillnaden på prognosen under november och det preliminärt bokslutet som presenterades under februari 2013 var dock mycket stor. Av det redovisade underskottet, 92 mkr, hade 86 mkr gått till hälso- och sjukvård, 6 mkr till länstrafiken. I samband med att bokslutet 2012 hanterades, beslutade landstingsdirektör Karin Nöjd- Strandberg att lämna in sin avskedsansökan. Den 1 oktober 2013 kom den nya landstingsdirektören Björn Eriksson på plats. Han påbörjade omedelbart ett långsiktigt arbete för att få verksamhet och ekonomi i balans. Region Landstinget ansökte hos regeringen att under året att bilda region. Arbetet med att skapa regionen har pågått under hela året. Riksdagens beslut kommer att tas under våren Styrgruppen för regionbildning arbetar just nu fram alla de praktiska åtgärder som behöver vidtas, samt den politiska organisationen som skall styra den nya Regionen från Eftersom vi organiserat de regionala utvecklingsfrågorna, och effektiviserat dem inom Regionförbundets ram, är processen inte så komplicerad när dessa frågor nu skall in i den nya regionen. Arbetet för en stark region med Socialdemokratiskt styre går vidare, där regional utveckling kommer att bidra till ökade resurser för att regionen ska klara välfärdens utmaningar i framtiden. Vårdval Det nuvarande avtalet för ersättningssystemet inom vårdvalet går ut den sista december i år Därför har landstingsstyrelsen och fullmäktige påbörjat en översyn av detta. Ambitionen med förändringar i det ersättningssystem som börjar gälla 1 jan 2015 är att det ska bidra till att säkerställa att alla invånare i länet ska ha en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Den största felaktigheten i dag är att i vissa fall ersätts vårdgivaren efter var hälsocentralen finns utan hänsyn till var patienten bor. Har till exempel patienten fått vård på Nya Närvårdens filial i Hammerdal har ersättning utgått efter att deras hälsocentral finns i Hoting där ersättningen är högre. Det innebär en orättvisa i systemet som är omöjlig att försvara. 26

27 Ersättningen tar även större hänsyn till socioekonomiska faktorer eftersom det är veten skapligt belagt att det också innebär ökad ohälsa. Landstinget kommer även att öka ersättningen till privata utförare för administration. Produktions- och kapacitetsplanering samt Lean Arbetet har nu kommit igång inom verksamheterna i hela landstinget. På sikt kommer arbetsmiljön för de anställda att bli bättre, liksom att verksamheten kan planeras effektivare vilket kommer att vara mycket positivt för landstingets patienter. Ny filial på Vemdalsskalet Besöksnäringen växer i länet. Det innebär fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till bl.a. vården. Nära hälso- och sjukvård är något som turisterna efterfrågar när de bokar sin fjällsemester och på Vemdalsskalet har Skistar efterfrågat en filial, något som hälsocentralen i Sveg nu öppnar. Fjällhälsan i Hede fick frågan först men valde att avstå. Övervägandet och beslutet att avstå är helt deras eget men när nu landstingets primärvård öppnar en filial så har vi Socialdemokrater meddelat att vi gärna ser ett samarbete med Fjällhälsan inom ramen för vad som tillåts i lagen. Landstinget har ett helhetsansvar för att länets invånare får en god och likvärdig vård, även på orter där det inte lönar sig för privata vårdgivare att etablera sig. Landstinget ska också ha beredskap för att erbjuda hälso- och sjukvård om en privat utförare av vård lägger ner i ett område. Det ansvaret har ingen av de privata utförarna. Östersund Sedan 1,5 år tillbaka pågår ett arbete inom Östersunds primärvård för att modernisera och anpassa vården till framtida krav och behov hos patienter och medborgare och samtidigt forma attraktiva arbetsplatser. Större och färre hälsocentraler inom Östersund gör att läkare och annan personal kan jobba smartare tillsammans, samtidigt som patienterna får kontinuitet och slipper stafettläkare. Hälsocentralerna kompletteras med Hälsomottagningar bemannade med distriktssköterskor och annan personal. Vad som ska finnas vart när det gäller Hälsocentralen i Odensala och Hälsomottagningen i Torvalla ska nu arbetas fram. Satsning på hälsa och förbyggande insatser, telemedicin och läkarkontakt via video, samling av psykosocial verksamhet är bl.a. sådant som diskuteras. Samtidigt går arbetet med att samordna resten av primärvården i Östersund vidare. Miljöpartiet klev av majoritetssamarbetet På morgonen tre dagar före fullmäktiges sammanträde i november meddelade Miljöpartiet till media att man skulle komma att rösta för en skattehöjning med 25 öre under det kommande mötet. Styrelsens S-grupp fick samma meddelande för kännedom. Eftersom gruppen ansåg att detta var ett avgörande avsteg från den överenskommelse vi tecknat mellan S, V och Mp inför innevarande mandatperiod togs kontakter för att diskutera det uppkomna läget. Det medförde att Miljöpartiet lämnade samarbetet eftersom de inte längre kunde ställa upp på innehållet i vårt avtal. Vi Socialdemokrater försöker ändå hålla goda kontakter med Miljöpartiet även om de numera inte finns inom landstingets majoritet. Ekonomi 2013 Landstinget uppvisar ett bättre resultat 2013 än under 2012, men obalansen är fortfarande betydande. Vi delar ekonomiproblemet med i stort sett samtliga landsting i landet, och det krävs att regering och riksdag skjuter till pengar till hälso- och sjukvården. 27

28 Länstrafik och Norrtåg År 2013 präglades av några saker för kollektivtrafiken. Total katastrof i början av året för Norrtåg. Svåra väderförhållanden framförallt efter Norrlandskusten gjorde att de nya tågen behövde servas betydligt mer än vad som var tänkt. Problem med bromsar, toaletter, elkablage som isade igen, hjul som behövde svarvas om mer än som var tänkt mm mm. Det gjorde att årets första två månader ägnades åt detta i stor utsträckning. Resten av året fungerade tågen betydligt bättre och inför vintersäsongen 13/14 vintermodifierades tågen ytterligare och det ser ut att fungera betydligt bättre. Länstrafiken hade ett bra år. En stor prishöjning i slutet av 2012 medförde betydliga intäktsökningar trots att tågtrafiken ersatt mycket busstrafik. En ny kostnadsfördelningsmodell infördes som minskar landstingets andel något. Det äts till viss del upp av ökade kostnader för att resenärer åker mer tåg i stället för buss. Upphandling av småbilstrafik i länet betyder något högre kostnader. JLL måste mer arbeta för att sjukresenärer åker tåg och buss i stället för taxi. Åre och Bergs kommuner har infört ungdomskort för alla från 7-19 år. Gratis ungdomsresande har givit ca 16% högre vuxenresande i Åre det första året. Jamtli 2013 blev ett år med både konsolidering och ett antal strategiska framsteg. För fjärde gången någonsin hade Jamtli över besök, nämligen Ekonomiskt blev 2013 ett acceptabelt år, men samtidigt är det tydligt att diskrepans mellan uppskrivningar och kostnadsökningar på grund av prisökningar nu har nått en nivå där vi ser att det var helt korrekt när stiftelsen i vintern 2010/2011 aktiverade väckarklockan för våra stiftare. På ett antal områden blev det också till framsteg av strategisk betydelse för stiftelsens arbete. Det regionala arbetet har vi önskat att förstärka genom den metod vi kallar regional samverkan där vi låter oss inspireras av framgångarna för Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtlands Teknikland AB. När 2013 började fortsatte diskussionerna om Mus-Olles Museum och Ströms Hembygdsgård samt Storsjöodjurscentret. På hemmaplan fick stiftelsen Jamtli extra uppmärksamhet under 2013, som vi är mycket stolta över. I maj månad fick vi utmärkelsen årets museum i Sverige en utmärkelse från en gemensam jury från Riksförbundet Sveriges Museer och ICOM-Sverige. Harriet Jorderud Ordförande Socialdemokrater i regionförbundet har varit ett mycket intensivt år för de förtroendevalda i Regionförbundet och den Socialdemokratiska gruppen och våra socialdemokratiska ledamöter har drivit och medverkat i många spännande processer och beslut. Året har präglats av diskussionerna kring Regionbildningen, där ansökan under året behandlats av Socialdepartementet och skickats ut som en positiv skrivelse på remiss. Regeringens företrädare har intygat att vårt landsting skall få ombildas till Region 2015, vilket gjort att arbetet med förberedelserna är i full gång och den valda grupperingen som utgör Regionbildningens styrgrupp jobbar hårt med bla den politiska organisationen. Hela året har präglats av denna fråga och 2014 blir ett intensivt år för att möta Regionbildningen

29 Som ansvariga för den formella Regionala utvecklingen i länet har Regionstyrelsen också arbetat med framtagandet av länets kanske viktigaste politiska styrdokument, den Regionala utvecklingsstrategin - RUS. Parallellt med detta har stora delar av det politiska arbetet legat på programmeringen och utformningen av EU:s nya program inför den nya programperioden. Regionförbundet har uppdraget att skriva den Regionala fondens innehåll tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland. För länet har det varit en viktig fråga, där vi Socialdemokrater fortsatt slåss för att stora delar av dessa medel kan komma att användas till olika insatser kring infrastruktur i länet. Under året har just frågan om den urusla tilldelningen av medel till våra vägar från staten gjort att vi tagit initiativet till ett antal uppvaktningar gentemot regeringen och infrastrukturministern. Allt ifrån uppvaktningar kring telenät, mobiltäckning, medel till förbättring av vägar, tågsatsningar, lokalisering av Mittuniversitet och kultursatsningar har funnits på agendan Många av de regionala utvecklingsmedlen har tillsammans med EU-medel avsatts till besöksnäringen i flera delar av länet och för satsningar på ökad attraktionskraft i form av särskilda utvecklingsprojekt och insatser på tex Inlandsbanan. Hösten har också präglats av arbetet med 2014 års budget för den regionala utvecklingen, där vi prioriterar Integration, Jämställdhet, Inflyttning och satsningar på näringslivsutveckling. Socialdemokraterna i Regionförbundet har försökt att prioritera insatser under året oavsett om det handlat om kultursatsningar, näringslivsstöd, infrastruktur, utbildning eller direkta stöd i form av medel till projekt som skall gynna hela länets utveckling på bästa sätt. Med en Socialdemokratisk politik för den regionala utvecklingen kan vi skapa de bästa förutsättningarna i hela länet och i kommunerna för välfärdens utveckling. Robert Uitto Regionråd S-kvinnor i Jämtlands län Under året som gått har S-kvinnor i Jämtlands läns arbete och engagemang fokuserat på de allt större klyftorna mellan kvinnor och män men även de ökade klyftorna i samhället i stort. Jämlikhet och jämställdhet har alltid gått hand i hand. Med en allt hårdare arbetsmarknad och ett kallare samhälle är det kvinnorna som betalar det högsta priset. I maj genomförde S-kvinnor sitt förbundsmöte i Stockholm. Jämtland var väl representerat med tre ombud. I riksdagen samlades s-kvinnor från hela landet och under två dagar debatterades lagda motioner som hanterade allt från regionalpolitik till vapenexport, alltid med ett jämställdhets-perspektiv, samt förbundets politiska plattform. Men den slog förbundsmötet fast att en jämställd värld är möjlig men att det kräver en annan politik och framför allt en socialdemokratisk regering. Carina Ohlsson valdes till ny förbundsordförande. Gudrun Hansson är ersättare i förbundsstyrelsen och Marie Nordén valdes in i förbundets valberedning. 29

30 I september anordnades en medlemshelg i Åre. Ett tjugotal medlemmar samlades för att diskutera verksamheten och lägga upp arbetet inför det kommande valåret och i november genomfördes ett medlemsmöte med fokus på det BM och det politiska läget. Under hösten startades en studiecirkel i social medier för att ge medlemmar som inte känner sig hemma i dessa sammanhang och vill lära sig mer om hur vi arbetar mer effektivt på nätet. S-kvinnor har under året uppmärksammat situationen som uppstått med det ekonomiska stödet till Kvinnojouren. Mäns våld mot kvinnor är i teorin ett prioriterat område. I praktiken är det helt annorlunda. Kvinnojourerna kämpar ständigt, år efter år med minskade anslag till verksamhet, ofta med hot om nedläggning. När klyftorna ökar i samhället ökar också mäns våld mot kvinnor. Det är män som står för merparten av allt våld som förekommer i samhället. Arbetet som Kvinnojouren utför, till stor del med ideella insatser är avgörande för kvinnor och barn i utsatta situationer och det är ett arbete som sträcker sig utanför det som kommunerna kan utföra. Därför krävs det att samtliga kommuner stödjer verksamheten i den kvinnojour som i dagsläget har hela Jämtlands län och lite därtill som upptagningsområde. Ännu ett förlorat år för ett mer jämställt samhälle har gått och det är uppenbart att med en borgerlig regering står vi allt längre bort från ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Sju år av borgerligt styre har satt sina spår på samhället. Inte minst på de offentligt finansierade verksamheterna, där många kvinnor arbetar. Antalet anställda ligger nu på samma nivå som i slutet på 90-talet, då efter en tuff sanering av ekonomin, nu efter Borgs kraftigt minskade skatter. Kvaliteten i omsorgen, arbetsmiljön och arbetstider påverkas naturligtvis av detta. Och igen, precis som på 90-talet, är det kvinnorna som bär det tyngsta lasset och betalar ett högt pris i skuggan av minskade resurser till välfärden. S-kvinnor vet att en jämställd värld är möjlig, det är vad som driver oss i vårt politiska arbete. Och vi vet att det bara kan uppnås tillsammans och 2014 är året då vi med gemensamma krafter tar tillbaka regeringsmakten. S-kvinnor vill tacka partidistriktet för det goda samarbetet under det gångna året. Marie Nordén Ordförande Jämtlands läns SSU-distrikt Distriktsstyrelsen Under 2013 har SSU-distriktets styrelse bestått av 9 ledamöter, 4 kvinnor och 5 män, samt 2 ersättare. Detta fram till augusti då Amanda Werin valde att avgå från styrelsen. På årsmötet valdes: Kata Nilsson (ordf), Douglas Knutsson (kassör), Maja Hedén, Amanda Werin, Isabelle Norlén, Björn Sahlin, Andreas Jonsson, Liss Jonasson, Niklas Rhodin Ersättare: Josefin Blå Amundsson, Dennis Fredriksson. Arbetsutskottet har bestått av Kata, Maja, Douglas och Amanda, samt ombudsman. När Amanda avgick från styrelsen så valdes Isabelle Norlén till studieledare i Amandas ställe, och valdes därmed också in i arbetsutskottet. Ombudsman I oktober 2012 anställdes Anna Norlén som ombudsman för SSUdistriktet och vi är väldigt nöjda över Anna som verkligen gjorde ett jävulskt bra jobb. Anna meddelade distriktsstyrelsen att hon önskade avsluta sin anställning i oktober 2013, varpå jakten på en ny ombudsman inleddes. 30

31 Arbetsutskottet beslutade att fråga Anton Hammar, tidigare kassör i distriktet och just då ombudsman i Hallands SSUdistrikt, om han inte ville komma hem. Det ville Anton. Han påbörjade sin anställning i januari och vi är hittills väldigt nöjda med Anton. I september, under höstkampanjen, hade vi även en extra ombudsman anställd som jobbade med kampanj och värvning. Extra ombudsman var då Ida Wiktorsson, och även hon gjorde ett förträffligt jobb. Kommuner Under verksamhetsåret har vi haft fyra aktiva SSUkommuner i distriktet, SSU Östersund, SSU Härjedalen, SSU Berg, och SSU Åre. Under verksamhetsåret har vi dessutom haft som ambition att starta upp SSU Strömsund på nytt, vilket vi lyckats med, och det känns otroligt kul! Under året har vi också sett S-Studentklubben växa, något vi ser otroligt positivt på. SSUdistriktet och S-studenter har träffats och haft möten kring hur vi ska locka fler studerande till vår verksamhet, och planerar utökat samarbete kommande verksamhetsår. Kampanjer och medlemsvärvning SSUdistriktet har under året genomfört flertal kampanjer, framför allt skolkampanjer. Kampanjerna har under året kostat en del (se den ekonomiska berättelsen) men detta beror på att vi i år har varit ofantligt mycket mer i kommunerna runt om i länet, och inte bara Östersund. På Storsjöyran hade vi en kampanj där en kunde sparka på uranbrytning i Jämtlands län, en kampanj med stort genomslag och som ombudsmannen Anna var upphovsman till. Under en av yrandagarna hade vi dessutom besök av SSUs nationella kampanjgrupp. Höstkampanjen kickades igång med besök av Gabriel Wikström, som blev utfrågad om SSUs politik på ett möte med 30 nyvärvade medlemmar. Medlemsantalet ökade framförallt under hösten, då vi gick från 118 medlemmar till nuvarande 175. Vi har en ambition om att i år fördubbla nuvarande medlemsantal. Minst. Ett rimligt mål tycker vi är att Jämtlands Läns SSUdistrikt ska vara 401 medlemmar vid årsskiftet Nationella evenemang Vårt distrikt skickade, i augusti, en delegation på 6 ombud till SSUförbundets kongress i Täby. Vi fick igenom allt vi ville, och en kan gott säga att kongressen 2013 går till historien som segerkongressen Bland våra frågor fanns en rad regionalpolitiska förslag, som vi tagit fram och drev tillsammans med SSUdistrikten i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Alla dessa klubbades av kongressen. På SSU-förbundets nyårskurser hade vi 5 platser, och de som åkte var Maja Hedén, Ida Wiktorsson, Isabelle Norlén, Liss Jonasson och Malin Axelsson. Internationella utbyten Våren 2013 hade vi ett internationellt utbyte då Douglas och Josefin åkte till Island för att starta upp samarbete med Isländska SSUare. Hösten 2013 åkte vi tillsammans med SSUdistriktet i Västernorrland till Trondheim för att kampanja i riksdagsvalet i Norge. De som åkte från vårt distrikt var Kata Nilsson, Isabelle Norlén, Maja Hedén och Stina Bodell. Studier SSUdistriktet har detta verksamhetsår haft fler studier än föregående verksamhetsår. Vi hade i juli ett eget sommarläger, där vi peppade inför valen i år. Detta arrangerades i Pilgrimstad. Lägret hade tyvärr ganska lågt deltagande, men de 15 medlemmar som var där var väldigt nöjda. Under hösten har vi genomfört våra traditionella grundkurser, SSUettan, SSUtvåan, och SSUtrean. Vi har inte haft lika många grundkurser i år som året innan, däremot har kurserna haft otroligt mycket fler deltagare, detta troligtvis kopplat till den stora medlemsökning vi hade under hösten. 31

32 Vi har också flitigt besökt andra kurser, bland annat Framtidskonferensen, arrangerad i Halmstad av Västdistrikten, Om Facket, arrangerad av LOdistirktet, SSU Västernorrlands fabulösa EUkurs, I love Europe, och SSU Östergötlands ekonomisk-politiska spetskurs Snabba cash. LO Vår relation med LOdistriktet har under året stärkts, bland annat genom den regionala ungdomskommitén, och deltagande på LOdistriktets kurser. Distriktsstyrelsens fackligt ansvarige, Björn Sahlin har tagit stort ansvar för den facklig/politiska framgången, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med LOdistriktet. SAP Vår relation till partiet är en sann kärlekshistoria. Vi deltar i den mån vi kan på partidistriktets styrelsemöten, och på våra lokala plan så är SSUare runtom i länet flitiga på att komma på arbetare-kommunernas möten. Vi förväntar oss såklart att partiet gör sitt absoluta för att uppnå målet om 25% unga på listorna inför alla stundande val, och vi förväntar oss att få vara en aktiv del i hur detta mål ska uppnås. Socialdemokraterna vinner inga val utan SSU. Så är det bara! Sammanfattningsvis 2013 har varit ett fantastiskt år för vårt SSUdistrikt. Vi har fått igenom våra frågor på förbundets kongress, vi har haft enorm medlemstillväxt, och lagt en god aktiv medlemsgrund inför valen Vi blickar hoppfyllt mot framtiden och tror att 2014 blir året då vi växer till minst 401 medlemmar, har sjukt mycket verksamhet i hela länet, och såklart vinner alla val. Kata Nilsson Ordförande Unga Örnar i Jämtlands län Under 2013 har distriktets brottats med en allt sämre ekonomi. Vår verksamhetsutvecklare Marie Olofsson har vi varit tvungna att säga upp pga vår ekonomiska situation. Distriktsstyrelsen har diskuterat hur vi skall få igång fler verksamheter och hur vi kan få fler medlemmar. Vi har gått ut med ett brev till våra medlemsorganisationer om vår verksamhet och att vi behöver hjälp med att värva medlemmar och ledare till aktiviteter, detta som ett led till att få en bättre ekonomi. Det har också bildats Unga Örnars vänner som skall hjälpa till med att finansiera de verksamheter som kan startas. Avdelningar Under 2013 har inga nya avdelningar bildads. Vi har idag avdelningar i Krokom, Strömsund, Tåsjödalen och Östersund. Verksamhet Läxhjälpen är ett samarbetets projekt mellan ABF JH och Unga Örnar. Vi kallar vår läxhjälp för Studiecafé och vi har bedrivit vår verksamhet i det caféet som ABF har i centrum av Torvalla. Vi sökte och fick kr från Stiftelsen Idéer för livet för att kunna fortsätta med läxhjälpen i vårt studiecafé. Två dagar i veckan har vi haft öppet mellan Vi har alltid haft minst två ledare på plats och vi har bjudit på ficka. 32

33 Vi har haft en bra kontakt med Torvallaskolan och vi har vid flera tillfällen varit på skolan för att informera om vårt Studiecafé. Information har även via skolan gått ut till alla föräldrar. Sammanlagt har ca 20 barn deltagit. Vi har också värvat nya medlemmar till Unga Örnar på studiecaféet. Avdelningen i Strömsund har deltagit i mässor och utställningar för att visa att vi finns och att vi kan ordna aktiviteter. Krokomsavdelningen har precis kommit i gång med sin verksamhet och har planer på att satsa på läxhjälp i samarbete med PRO. Tåsjödalens avdelning har under 2013 varit vilande men har samarbetat med Strömsundsavdelningen vid utställningar och mässor. 1 maj deltog distriktet och Östersundsavdelningen vid 1 maj firandet på Stortorget i Östersund med pyssel och lekverkstad. Den 24 augusti deltog distriktet och Östersundsavdelningen på LO:s familjedag i badhusparken, Östersund. Örnarna hade pyssel och lekverkstad för alla barn. Evenemanget var uppskattat. Unga Örnars Kongress genomfördes på Bommersvik där vår ordförande Anders Frederiksen deltog och där vi fick motta Strategi 20-utmärkelse för värvning av nya medlemmar under kongressperioden. Slutord för Unga Örnars verksamhet under Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och följer dess värderingar men är partipolitiskt obundna. Unga Örnar arbetar också utifrån barnkonventionens intentioner. Unga Örnar Jämtlands län har under 2013 haft som mål att söka bidrag och projekt medel för att kunna starta upp olika typer av verksamhet och även att starta upp fler avdelningar inom distriktet. Vår ekonomi är mycket ansträngd pga att vi har en skuld till ABF JH för vår verksamhetsutvecklare som vi varit tvungna att säga upp. Vi har vid årsskiftet inte sett några direkta resultat av våra projektansökningar och om de inte under början av 2014 ger ett positivt resultat så hamnar vi i en dålig ekonomisk situation. Vi hoppas dock på ett positivt resultat och att vi kan starta upp fler avdelningar runt om i länet, få till mer verksamhet och att medlemsantalet ökar under Vi tackar för det förtroende vi har haft under det gångna året. Anders Frederiksen Ordförande 33

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS

STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS Stockholms läns kristna socialdemokrater Stockholms läns SKSF-distrikt Broderskapsrörelsen STOCKHOLMS LÄNS KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS 60:E ORDINARIE DISTRIKTSÅRSKONFERENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Distriktsårsmötets

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision

2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision 2 (7) a) Arvode 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Medlemsavgifter 2016 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park.

fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Västmanland Protokoll fört vid Västmanlands Socialdemokratiska Partidistrikts ordinarie kongress, 3 april 2004 i Sala Folkets Park. Närvarande: Kongressordföranden: Sekreterare: Protokolljusterare: Justerad

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer