DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen."

Transkript

1

2 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. För att förslag ska kunna upptas till behandling ska förslaget vara skriftligt. 2

3 FÖRSLAG TILL DAGORDNING, DISTRIKTSKONGRESSEN 5-6 APRIL 2014, ÅRE 1. Distriktskongressen öppnas 2. Val av presidium: a) Två ordförande b) Två sekreterare c) Två justerare d) Två rösträknare e) Redaktionsutskott 3. Ombudsupprop 4. Förslag om kongressens offentlighet 5. Beslut om dag- och arbetsordning samt om resefördelning 6. Gästerna har ordet 7. Föredragning av förslag till länsprogram och sjukvårdsprogram 8. Fastställande av valsedel till riksdagen 9. Kandidater till regionen: a) Regionstyrelsens ordförande b) Regionstyrelsens vice ordförande c) Regionutvecklingsnämndens ordförande d) Regionfullmäktiges ordförande e) Regionfullmäktiges vice ordförande 10. Fastställande av valsedlar till landstinget 11. Motioner 12. Styrelse- och revisionsberättelse: a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Revisorernas berättelse c) Fastställande av balans- och resultaträkning d) Fråga om ansvarsfrihet e) Fastställande av arvoden och traktamenten 13. Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond a) Godkännande av styrelsens årsberättelse b) Fråga om ansvarsfrihet 14. Distriktsstyrelsens förslag 15. Val av: a) Ordförande b) Ledamöter i distriktsstyrelse jämte ersättare c) Kassör d) Utvecklingsledare e) Facklig ledare jämte biträdande f) Internationell ledare g) Ledamöter i verkställande utskott jämte ersättare h) Revisorer jämte ersättare i) Ombud till ABF jämte ersättare j) Fanbärare k) Valberedning 16. Utdelning av medlemsvärvarpriser 17. Fastställande av länsprogram och sjukvårdsprogram 18. Avslutning 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Styrelsen för Socialdemokraterna i Jämtlands län lämnar följande berättelse till distriktskongressen över verksamheten under VERKSTÄLLANDE UTSKOTT, DISTRIKTSSTYRELSEN M.M. Ledaruppdrag: Ordförande Anna-Caren Sätherberg Vice ordförande Björn Sandal Kassör Bengt Bergqvist Utvecklingsledare Pelle Persson Facklig ledare Karin Näsmark Bitr facklig ledare Per-Göran Skoog Internationell ledare Lena Bäckelin VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Anna-Caren Sätherberg, Åre, ordförande, Björn Sandal, Östersund, Bengt Bergqvist, Strömsund, Karin Näsmark, Havsnäs, Kicki Fredriksson, Bispgården. ERSÄTTARE I VERKSTÄLLANDE UTSKOTT: Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Robert Uitto, Östersund, Eva Handmark, Krokom, Dan Martinsson, Svenstavik. DISTRIKTSSTYRELSE: Verkställande utskott samt Dan Martinsson, Svenstavik, Harriet Jorderud, Pilgrimstad, Abbas Khanahmadi, Sveg, Lena Bäckelin, Sveg, Eva Handmark, Krokom, Angelica Johannesson, Strömsund, Peter Bergman, Åre, AnnSofie Andersson, Östersund, Robert Uitto, Östersund, Pelle Persson, Frösön. ERSÄTTARE DISTRIKTSSTYRELSEN: Monica Hallquist, Åsarna, Jörgen Persson, Gällö, Katarina Rosberg, Trångsviken, Anders Frimert, Stugun, Birgitta Guldbrandsson, Strömsund, Per-Göran Skoog, Mattmar, Ann-Marie Johansson, Järpen, Abbe Elhachimi, Östersund, Emil Burman, Östersund, Tahar Khalfallah, Östersund, Agneta Åhlin, Östersund. REVISORER: Agnetha Danielsson, Frösön, Göte Murén, Brunflo och Bert Nyman, Östersund. REVISORSERSÄTTARE: Staffan Ekström, Östersund, Majken Bergqvist, Strömsund och Jim Salomonsson, Hammarstrand. OMBUD TILL ABF: Pelle Persson, Frösön ERSÄTTARE FÖR OMBUD TILL ABF: Anette Bergqvist, Strömsund och Niklas Daoson, Frösön. FANBÄRARE: Tomas Frank, Frösön, Katarina Nyberg Finn, Frösön, Jens Nilsson, Östersund, Monica Hallquist, Åsarna och Anders Frimert, Stugun. VALBEREDNING: Pelle Tjärnlund, AU, Kerstin Wallin, AU, Solveig Danielsson, AU, Mikael Abramsson, Berg, Anna-Lisa Isaksson, Bräcke, Leif Nilsson, Härjedalen, Mi Bringsaas, Krokom, Elisabeth Yngström, Ragunda, Bo Gustavsson, Strömsund, Jon Andersson, Åre, Katarina Nyberg Finn, Östersund. Adjungerade: Per-Göran Skoog, LO, Gudrun Olsson, S-kvinnor, samt Anton Waara, SSU. 4

5 Distriktsexpeditionen Fast anställda på distriktsexpeditionen: Eva Marcusdotter, ombudsman, Ann-Marie Johansson, ombudsman (tjänstledig), Susanne Wänseth, assistent, Stefan Fax, politisk sekreterare för landstingsgruppen och Mona Modin Tjulin, politisk sekreterare för landstingsgruppen (tjänstledig). Liisa Murstam Sihvo finns som valkretssekreterare på deltid för vår länsbänk, med placering på riksdagsgruppens kansli i Stockholm. Från och med 1 januari 2014 är även Kalle Olsson anställd, som kommunikatör, fram till 30/ Distriktsstyrelsen och verkställande utskottet Distriktsstyrelsen har haft 12 möten. Verkställande utskottet har haft 11 möten. Styrelsens arbete under våren blev intensivt och präglades av förberedelser inför distriktskongress, partikongress i Göteborg och kyrkoval. Distriktskongressen avverkades med bland annat valsedlar till kyrkomöte och stiftsfullmäktige och uppskattad medverkan av Leif Pagrotsky. Partikongressen blev en framgång för partidistriktet som uppmärksammades för sin kompetenta och unga delegation, som satte avtryck i kongressens beslut. Arbetet inför kyrkovalet 15 september innehöll ett aktivt valberedande, kandidatutbildningar, sommaraktiveteter på mässor, kampanjande av aktiva runt om i länet och mobilisering av medlemmar. Supervalåret startade bra med goda resultat i kyrkovalet. Därefter vidtog förberedelsearbetet inför EU-val 25 maj 2014 och de allmänna valen 14 september, med valplaner, nomineringar och valberedande. Glädjande är att Jens Nilsson fortsätter som kandidat, nu på plats 4 på valsedeln till Europa-parlamentet. Bland de övriga frågor som återkom i styrelsearbetet under året var regionbildningen, och opinionsarbete gentemot Mittmedias sparpaket för LT. I verksamheten märktes bland annat 600-ledarutbildningen som slutfördes under året, en viktig framtidsinvestering. Distriktskongressen 2013 Distriktskongressen hölls 23 mars på OSD i Östersund. 118 ombud var närvarande förutom distriktsstyrelsen och gäster. Leif Pagrotsky var partistyrelsens representant, och höll ett mycket uppskattat anförande om politikens möjligheter att förändra, behovet av mer omvärldsanalys och framtidsinriktning i socialdemokratins politik. Leif framhöll Jämtlands län som föregångare, med hälften av kongressombuden under 34 år, och avslutade med att säga att han är optimistisk om socialdemokratins framtid. Talade gjorde även Stiven Wiklund, LO-distriktets vice ordförande, och Kata Nilsson, SSU-distriktets ordförande. Utskottsarbete genomfördes under ledning av partikongressombuden, där distriktets ombud och gäster under livlig diskussion kunde skicka med sina åsikter i olika ämnen. Det kunde man också göra via klotterplank med post-itlappar som fanns uppsatta på kongresshallens väggar under hela dagen. Årsmötesförhandlingar inklusive motionsbehandling och val genomfördes. Anna-Caren Sätherberg omvaldes som distriktsordförande med applåder. I samband med att distriktsstyrelsens förslag behandlades redogjorde Mona Modin-Tjulin också för förslag från organisationsutredningen som arbetat de senaste två åren, i dialog med arbetarekommunerna. Här fanns bland annat förslag om och riktlinjer för en ny sammansättning av valberedningen, med ak-representanter plus ett aktivt arbetande arbetsutskott, handledning för förtroendevalda med mera. 5

6 Den viktiga medlemsvärvningen uppmärksammades och priser delades ut. Krokom respektive Östersunds arbetarekommuner blev bästa medlemsvärvare, och fick en varsin plats på en Brysselresa. Även de enskilda medlemsvärvarna Anki Syversen, Sven Vigren och Marianne Stålberg uppmärksammades med jämtländska delikatesser. Uttalanden antogs om stöd till Syriens barn, stöd för LT/protest mot Mittmedias besparingar, och ungdomsarbetslösheten, där vi ställde upp på SSUs krav inför partikongressen. Motioner som bifölls under 2013 års distriktskongress och arbetet med dem. Motion angående pensionen Motionen pekar på de orättvisor som påverkar pensionärerna eftersom de betalar högre skatt än lönearbetare med motsvarande inkomst. Motionen föreslår att en översyn görs för att om möjligt rätta till pensionsnivån, och svängningarna inom systemet och att uppdra till våra riksdagsledamöter att motionera i frågan. Riksdagsgruppen har aktivt drivit frågan om pensioner och hade i sitt budgetförslag för 2014 nedanstående skrivning om pensioner. Regeringens misslyckande med jobben drabbar varje generation idag. Det är den höga arbetslösheten som får bromsen i pensionssystemet att slå till, så att många äldre får mindre i plånboken nästa år. Den höga arbetslösheten och försämringarna av A-kassa och sjukförsäkring innebär att staten vältrar över kraftigt stigande kostnader för försörjningsstöd, vilket i sin tur leder till att kommunerna får svårare att upprätthålla kvaliteten i vård och omsorg för de äldre. Regeringen har dessutom skapat en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare, till pensionärernas nackdel. För att kunna värna de äldres intressen måste arbetslösheten bekämpas. Att vi får leva allt längre och att vi får behålla våra nära och kära allt längre i livet är en stor framgång för vårt samhälle. Sverige måste ha en politik som fungerar för dagens äldre och för de många fler som förhoppningsvis kommer att leva än längre. Därför vill vi ha ett tydligt och förutsägbart pensionssystem som är till för pensionärerna inte för de som vill sko sig på systemet genom höga kostnader för förvaltning, rådgivning och placering. Detta vill vi driva inom ramen för pensionsöverenskommelsen. I och med det är motionen åtgärdad. Partikongress Göteborg Efter några månaders förberedelser åkte en länsdelegation med åtta ombud ett mer än förra kongressen! personal, observatörer till partikongress i Göteborg i april. Ett 50-tal motioner från länet, med mycket fokus på jobb och välfärd, och ett tiotal gemensamma skogslänsmotioner, där vårt partidistrikt skrivit en viktig motion om utbildning och kompetensförsörjning, bevakades. Kongressen antog det politiska programmet Framtidskontraktet och nytt partiprogram. Stämningen var hög under kongressen, och framtidspartiet levde upp till sitt namn. Stefan Löfven mötte stor uppskattning. Med undantag från några negativa inslag i valprocedurerna blev det en framgångsrik kongress. Vår kompetenta och unga ombudsdelegation, med medelålder på 34 år, gjorde mycket bra ifrån sig. Angelica Johannesson, Kata Nilsson, Gunilla Zetterström Bäcke, Anton Waara, Terese Bengard, Malin Axelsson, Monica Hallqvist och Katarina Nyberg Finn syntes och hördes i både kongressalen och media och såg till att länet gjorde avtryck i besluten. 6

7 Första Maj 2013 Solen lyste över de många deltagarna i årets första maj-firande, inte minst märktes fler fackliga deltagare, när konsekvenserna av den borgerliga regeringens politik blir allt mer uppenbara. Första maj firades i alla arbetarekommuner i olika former och uppslutningen var god. De flesta arbetarekommunerna hade frukostmöten, för att sedan kunna resa in till demonstrationståget i Östersund. Partistyrelsens talare i länet var Matilda Ernkrans, ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som var huvudtalare både i Östersund och i Pilgrimstad. Härjedalen hade Ingvar Carlsson som huvudtalare i Sveg, tillsammans med Abbas Khanahmadi och Gunilla Zetterström-Bäcke. På övriga ställen hade vi våra lokala huvudtalare: Anna-Caren Sätherberg, Karin Paulsson och Kalle Olsson i Svenstavik, Anton Waara, Rolf Lilja och Eva Handmark i Krokom, Gunnar Sandberg och Terese Bengard i Stugun, Margareta Winberg och Allan Olsson i Backe, Marie Nordén och Björn Sandal i Undersåker. I Östersund talade förutom Matilda Ernkrans även IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pecka Säikkälä, och de lokala talarna Pelle Persson, AnnSofi Andersson och Kholod Mahmood.. SSU talade på de flesta ställen: Isabelle Norlén i Svenstavik, Kata Nilsson i Pilgrimstad, Douglas Knutsson i Sveg, Anna Norlén i Stugun, Malin Axelsson i Backe, Sofie Holten i Undersåker och Niklas Rhodin i Östersund. På flera håll fanns även LO-talare. Supervalåret startade kyrkovalet! Tre val inom ett års tid, och en upptrappning i vilka grupper som ska mobiliseras. Valplanen för kyrkovalet antogs av Förtroenderådets möte i november 2012, så framförhållningen var god. Partidistriktets referensgrupp för kyrkovalet träffades med jämna mellanrum, liksom arbetarekommunernas kampanjansvariga, inte minst i de gemensamma samlingarna med partidistriktet i Västernorrland. Arbetet med nomineringar och valsedlar avlöpte relativt friktionsfritt, och föryngring uppnåddes delvis om än en hel del arbete återstår. Partiets centrala valmaterial upplevdes mycket positivt, om än det anlände sent. Många arbetarekommuner gjorde därutöver egna program/material. Målgruppen i kyrkovalet var främst egna medlemmar som behöver mobiliseras för att rösta i kyrkovalet. En hel del ringinsatser gjordes därför. Aktiviteten var hög med utdelningar, torgkaffe mm. En uppskattad kandidatutbildning med Wanja Lundby-Wedin med flera genomfördes i Östersund 25 maj. En valupptakt med arbetarekommunernas val/kampanjledare hölls i samband med LOs familjedag 24 augusti, med medverkan av Lewi Bergström. Valarbetet gav god utdelning vi ökade i så gott som hela länet. Tack alla, för alla otroligt viktiga insatser! Nu fortsätter vi det goda arbetet i de kommande valen! Europaparlamentval på ingående Nästa val under supervalåret är valet till Europa-parlamentet 25 maj. En studieresa till Bryssel genomfördes därför tredje året i rad, denna gång tillsammans med Västernorrlands partidistrikt den 29/9-2/10, för att öka kunskapen inför valrörelsen. Det intressanta och välfyllda programmet hjälpte s-kansliet vid parlamentet till med. Deltog gjorde företrädare för arbetarekommunernas ledningar. En hel del arbete har också lagts ned på nomineringsarbetet inför valsedeln, där vi kan konstatera att Jens Nilsson får fortsätta sitt viktiga jobb i Europa-parlamentet, med en säker plats 4. Nu fortsätter jobbet med valplanering, mobilisering av valarbetare, framtagande av material, inför EU-valet. 7

8 Programarbete Sedan våren 2012 har två arbetsgrupper arbetat med att genom studiebesök, seminarier med mera utveckla politiken inom områdena: Jobb och utveckling i Jämtlands län och Må bäst i Jämtlands län. Må bäst -gruppen har också gjort en översyn inför nytt sjukvårdsprogram. En grupp för utarbetande av länsprogrammet utsågs i september, med Robert Uitto, Harriet Jorderud, Margareta Winberg, Mona Modin Tjulin. Programförslaget sändes på bred remiss för att fortsätta den utåtriktade dialogen, som ska gå vidare inför valet, via sociala media, webb, flygblad, torgbordsaktiviteter mm. Innehållet i den mer kortfattade versionen ska stämma överens med arbetet med framtidspartiet/framtidskontraktet. Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. - Jobb och utveckling i Jämtlands län - Skola och utbildning - Må bäst i Jämtlands län. Trygg sjukvård. Skogslänssamarbetet Skogslänssamarbetet under året blev fokuserat inte minst på partikongressen i april, med politiska frågor och val, och på valberedningsarbetet inför valet till Europaparlamentet i maj Västerbottens partidistrikt har varit värd under året. Förutom träffar med ombudsmän, ordförande och länsbänksansvariga, så hölls den stora skogslänskonferensen i Lycksele i oktober. Här var valstrategin inför supervalåret allra viktigast. Förtroenderåd 16 november Förtroenderådets möte hölls den 16 november på Storsjöteatern i Östersund. 58 ombud närvarade förutom distriktsstyrelsen och gäster. Partidistriktets ordförande Anna-Caren Sätherberg inledde dagen med inspiration inför Supervalåret. Natalie Sial från partistyrelsens expedition informerade om den centrala valplanen, mål, målgrupp, metoder. Eva Marcusdotter berättade om partidistriktets valplan. Utåtriktat jobb genomfördes i Östersunds centrum under lunchen. Därefter workshops om utåtriktat arbete media och kommunikation, sociala medier, dörrknackning/telefonerande. Beslut om uppdrag i Härnösands stift genomfördes. Sammantaget ett konstruktivt och välmatat Förtroenderådsmöte. Möten, representation, utåtriktat arbete Partidistriktet håller sig framme i många viktiga representativa sammanhang, såväl vid SKLs olika beredningar som årskongresser med angränsande partidistrikt och närstående organisationer, i partiets centrala arbetsgrupper som studiekommittén, och vid partikongressen. Anna-Caren Sätherberg har under året utsetts till regionalpolitisk talesperson för partiet, tillsammans med Sven-Eric Bucht, Norrbotten. Det är glädjande inte minst eftersom det visar att det jobb partidistriktet gör för utveckling i hela Sverige uppmärksammas och uppskattas. 8

9 Samverkan med Arbeiderpartiet Nord-Tröndelag har fortsatt, med Karin Näsmark, Lena Bäckelin, Anna-Caren Sätherberg och Marie Nordén som deltagare från vårt partidistrikt. Utåtriktade aktiviteter har hållits med medverkande från partistyrelsen. Stefan Löfven medverkade 6 februari i ett spännande seminarium på Vemdalsskalets högfjällshotell, med företrädare för besöksnäringen. Ett välbesökt kvällsmöte hölls i Östersund. Peter Hultqvist besökte 17 maj Saab Aerotech, Trygghetens Hus, och Sportstech på Mittuniversitetet. Tomas Eneroth besökte Oviken 20 maj och fick information om uranprospekteringen, deltog på seniornätverkets möte och hos Krokom arbetarekommun på kvällen. En utställning om uranbrytning i Europa och dess konsekvenser visades under våren i flera arbetarekommuner, tillsammans med föreläsning, i samarbete med ABF. Under Expo Norr fanns vi med en väl placerad monter, dialogkampanjande, tipsfrågor, många medlemmar värvades. Vi var närvarande under Fäviken Game Fair där vi var extra framgångsrika med medlemsvärvning tack vara en bra enkät med priser. Vi hade en monter med central placering och många aktiviteter vid LOs familjedag i Badhusparken 24 augusti. Nätverksarbete Partidistriktet har flera nätverk Seniornätverket, Småföretagarnätverket, Jakt/rovdjursnätverket. De blir ännu viktigare nu under valåret! Medlemsstatistik Medlemsantal Nya med- Riksdags- Organisalemmar röster tionsgrad Bergs AK % Bräcke AK % Härjedalens AK % Krokoms AK % Ragunda AK % Strömsunds AK % Åre AK % Östersunds AK % Partidistriktet % Vi värvar en hel del medlemmar men måste höja ambitionerna ytterligare för att öka i medlemsantal. Det gäller dels att värva fler, dels gäller det också att behålla medlemmarna, med ett bra mottagande och bra rutiner i arbetarekommunen om medlemsavgiften inte har betalats. Nu är vi inne i verksamhetsår med ständig samtalskampanj, och vi vet att det i valtider är allra lättast att värva. I ett län som vårt, med gott stöd för socialdemokratin, är det alldeles självklart att ha medlemsvärvningen som en röd tråd i kampanjandet. Det ger resultat! Internationellt arbete 2013 PROSGO vårt internationella demokratiprojekt Vi har under 2013 fortsatt arbetet med vårt demokratiprojekt tillsammans med socialdemokraterna i Prilep, Makedonien - genom Olof Palme Center. Däremot har vi gjort en paus i samarbetet med Bosnien efter många år av intressant och givande partnerskap. Vi hade ett avslutningsseminarium i augusti där vi bjöd in statsvetaren Stig-Björn Ljunggren för att hålla ett föredrag och diskussion om Den svenska 9

10 modellen samt riksdagsledamoten Jasenko Omanovic för diskussioner om demokrati och ideologi. Det var ett uppskattat seminarium och vi hoppas att våra två systerpartiers lokala avdelningar i Makedonien och Bosnien fortsätter samarbetet utanför projektet. Projektet har som mål att introducera studiecirkeln som en arbetsmetod främst i vår partners inre partiarbete. Det innebär att vi knyter ABF till oss som resurs och att vi utbildar både cirkelledare något fördjupat och partimedlemmar och cirkeldeltagare generellt i studiecirkelmetodik. Vi har nu fått besked om möjlig förlängning av projektet med ett år t.o.m vilket känns mycket roligt och tillfredsställande. Det har varit ett turbulent år för Makedonien och det har påverkat vårt arbete i projektet. Kulmen på oroligheterna och missnöjet i landet kom när den konservativa regeringens företrädare slängde ut oppositionens ledamöter och journalister ut ur parlamentet 24 dec Efter det var frågan om att bojkotta valet i mars 2013 eller ej som stod högst på agendan i det politiska arbetet för vårt systerparti. Allt fokus låg här och projektet fick stryka på foten i en prioritering när det gäller tid och engagemang. Efter diplomatiska påtryckningar så gick oppositionen till slut med på att delta i valet. Tyvärr blev resultatet frustrerande - valfusk, oklarheter och stor förlust för oppositionen. I maj 2013 bestämde vi oss för att projektet måste komma igång så fort som möjligt och vi har sedan dess arbetat på med god fart och hög aktivitet. Vi har utbildat cirkelledare och de har i sin tur arbetat med studiecirklar på hemmaplan. Vi har haft två seminarier med ett tjugotal deltagare varje gång och även haft planering och samtal med den nya lokala partiledningen som är positiva till projektet. I oktober besökte partiordförande för SDSM - Zoran Zaev - vårt seminarium när han besökte orten Struga där vi höll vårt seminarium. Han var mycket intresserad och stöttade projektet helhjärtat efter presentation och samtal med vår projektgrupp och seminariedeltagarna. Utöver vårt distrikts engagemang i projektet i Makedonien har vi haft två informella träffar med SAP/LO i Steinkjer och deras Internationella utskott. Karin Näsmark, LO och Anna-Caren Sätherberg, Lena Bäckelin och Marie Nordén, Jämtlands läns partidistrikt, har vid olika tillfällen representerat och bidragit med erfarenheter och utbyte med våra norska vänner. Karin N och Lena B deltog också i Socialdemokrokraternas valupptaktsmöte i Steinkjer under våren Syftet var att dela med oss av vad det borgerliga styret i Sverige inneburit de senaste sex åren ur LOs och SAPs perspektiv. Det internationella arbetet har varit och är ett mycket viktigt engagemang för vårt parti. Det är många medlemmar som är intresserade av dessa frågor, inte minst många yngre medlemmar. Det är viktigt att vi alla diskuterar och utbildar oss i internationella frågor för vi lever i en globaliserad värld. Vi kan arbeta med internationella frågor inom den egna föreningen, arbetarekommunen eller genom enskilda medlemmars nätverk. Följ Olof Palme Centers arbete med information, utbildningar, konferenser och inte minst de årliga Palmedagarna via hemsidan ABF har också mycket erfarenhet som vi kan ta del av när vi vill utveckla vårt internationella engagemang. Lena Bäckelin Internationell ledare 10

11 Facklig-politisk verksamhet 2013 Under året har vi sett hur klyftorna ökar mellan fattiga och rika i Europa. Politikerna har fullständigt misslyckats med sin politik för att möta den ekonomiska krisen, vilket öppnat vägen för populistiska och fascistiska krafter som pekar ut grupper av människor, inte sällan de fattigaste, som orsaken till problemet. Europa-facket har starkt kritiserat den passiva politiken och krävt satsningar för att komma ur krisen. Sverige präglas också av en passiv politik, med en i stort sett obefintlig arbetsmarknadspolitik, trots att arbetslösheten större än när alliansregeringen tillträdde 2006, och är rekordstor bland ungdomar. LO har under året släppt tio rapporter (Vi vill jobba) om arbetsmarknadspolitiken med lokala siffror ner på kommunnivå. De visar på regeringens misslyckanden och där beskrivs LOs krav och förslag för en aktiv och verkningsfull arbetsmarknadspolitik. Genomgående vittnar de fackliga organisationerna om allt hårdare villkor på arbetsmarknaden. Anställda pressas till oskäliga arbetsvillkor. Särskilt vanligt är detta i vissa branscher, bland alla med osäkra anställningar eller anställda via bemanningsföretag. Utländsk arbetskraft behandlas fortfarande ofta som en andra klassens arbetstagare. ILO har gett Byggnads rätt i Lavalfallet, Europarådet säger att det strider mot mänskliga rättigheter att behandla människor olika och i januari beslutade EU-parlamentet om att sociala krav bör ställas i offentliga upphandlingar. Snart är det bara den svenska regeringen som tycker att det är okej att behandla människor olika utifrån ursprungsland. Där vi socialdemokrater styr måste vi bli skarpare i våra krav i offentlig upphandling, bli bättre arbetsgivare, arbeta för fler fasta anställningar, besluta bort möjligheten att stapla visstider på varandra och se till att heltid är en rättighet. Det här har distriktskongressen tidigare fattat beslut om, och det finns mycket kvar att göra för att bevisa att det gör skillnad vem som styr. Under 2014 fortsätter Supervalåret. Valet till EU-parlamentet 25 maj är lika viktigt som valet till riksdag, landsting och kommuner 15 september. Vi har mer gemensamt med arbetarrörelsen ute i Europa än med moderater och folkpartister från Sverige. Därför är det fullständig fokus på valarbetet under hela 2014 för samtliga fackliga organisationer inom LO. Frukostmöten Under sex fredagar har ordförande och ombudsmän i fackliga avdelningar som har medlemmar i Jämtlands län bjudits in till diskussioner om aktuella politiska frågor. LO-facken Jämtland, våra riksdagsmän och partidistriktets VU är också inbjudna till träffarna. Det är en uppskattad möjlighet att regelbundet träffas för att få en överblick vad som händer hos facken och inom politiken. Årets möten har fokuserat på exempelvis avtalsrörelsen, jobbpakten, EUfrågor, partikongressens frågor och kyrkovalet. Facklig-politiska träffar och samverkansdokument Tillsammans med LO-distriktet och partidistriktet i Västernorrland sker regelbundna träffar med de facklig-politiskt ansvariga i LO-distriktets medlemsorganisationer. Under året har tre träffar hållits i Bispgården, ibland med central medverkan från partiet eller LO. Under årets träffar har ett gemensamt facklig-politiskt samverkansdokument tagits fram. Initiativtagare var partidistriktet i Jämtland och dokumentet gäller för LO-distriktet och partidistrikten i Jämtland och Västernorrland. 11

12 Konferens 7 februari, Bispgården Offensiv socialdemokratisk arbetsgivarpolitik Den 7 februari ordnade Kommunal och de båda partidistrikten en konferens om arbetsgivaransvaret i politiskt styrda organisationer och hur offentlig upphandling kan ställa krav på sociala villkor. Ett arbetsgivarnätverk för socialdemokratiska politiker med uppdrag som innebär arbetsgivaransvar har bildats under ledning av vice ordförande för SKL, Lasse Dahlberg (S). Syftet är att socialdemokratiska politiker ska bli bättre arbetsgivare med arbetarrörelsevärderingar som grund och sprida arbetssätt och tips till varandra om hur man framgångsrikt till exempel genomfört rätt till heltid. Det gavs även information om projektet Vita Jobb i Malmö samt hur Ånge kommun arbetat för att kunna erbjuda heltider åt alla anställda. Konferensen var välbesökt och uppskattad av fackliga förtroendevalda och politiker på plats. S-fackklubbar I Strömsund finns IF Metalls s-fackklubb som lockat nya medlemmar, nominerat och fått in ledamöter i arbetarekommunens styrelse och i politiska församlingar. Deras erfarenheter är intressanta och en väg att gå för att öka intresset för fler att bli medlemmar i partiet och engagera sig politiskt. S-fackklubbar kan vara ett sätt att öka det politiska samtalet ute på arbetsplatserna. Handels har startat en s-fackklubb under året och IF Metall är på gång att starta en till i Östersund. Fackliga ledare i arbetarekommunerna Under året har ingen utbildning eller samling skett med de fackliga ledarna ute i arbetarekommunerna. Fortfarande saknas fackliga ledare i en del arbetarekommuner, samt fackliga utskott. Familjedag i Badhusparken Partidistriktet och LO-distriktet arrangerade gemensam familjedag den 24 augusti i samarbete med ABF. Partidistriktet, facken och övriga organisationer visade upp sig runt om i parken och Storsjö-odjuret Birger bjöd barnen på glass. Det var mer folk än tidigare år, kanske beroende på det vackra sommarvädret eller att arrangemanget börjar sätta sig. No Comments stod för underhållningen från scenen. LO-distriktets ordförande Karin Näsmark inledde dagen. LOs vice ordförande Tobias Baudin och partidistriktets ordförande Anna-Caren Sätherberg höll de stora talen senare på dagen. Karin Näsmark och Per-Göran Skoog Fackliga ledare Studier och utvecklingsarbete I arbetarekommunernas och partidistriktets studier ökar nu valtemperaturen, med argumenttrimningar och annat. Alla våra studier bedrivs självklart i samarbete med ABF, som är en viktig resurs i studiearbetet. Bland det viktigaste är att grundläggande studier, som funktionsutbildningar för olika styrelseposter, valberedningar och annat finns tillgängliga via ABF. En hel del studier sker också i samarbete med LO-distriktet, och partidistriktet i Västernorrland. 12

13 En grundutbildning för nya medlemmar, och en dags fortsättningsutbildning/förtroendemannautbildning genomfördes av partidistriktet under året. Därutöver genomför flera arbetarekommuner introduktionsträffar för nya medlemmar och Uppdraget för förtroendevalda. Ledarutbildningen "600ledare", gemensam med socialdemokraterna i Västernorrland, slutfördes under året efter fem internat , och mellanliggande träffar på hemmaplan. 22 framtida ledare deltog från Jämtlands län. Kampanj- och utåtriktat arbete behöver vara en röd tråd i utvecklingsarbetet. Det är då vi kan värva medlemmar, och öka stödet för vår politik. Den kampanjledarutbildning/valledarutbildning vi drivit tillsammans med Västernorrlands partidistrikt och LO-distriktet, fortsatte under året. Fokus läggs på strategi och metoder för väljardialog och på facklig-politisk samverkan, för att utveckla ännu bättre och förankrad politik inför kommande val. Även i år har partidistriktet deltagare i Bommersviksakademin, denna gång tre medlemmar. Det är viktigt att se till att vi finns med i denna kvalificerade och spännande utbildning. Partidistriktet finns genom ombudsmannen med i partistyrelsens studiekommitté, som planerar och utarbetar material och studiesatsningar. Studieportalen är mycket viktig för såväl gemensamma som enskilda studier och utvecklingsarbete. Medlemmar och ledare rekommenderas varmt att använda portalen, som är öppen och utan lösenord. Här kan man söka till Bommersviksakademin och andra viktiga utbildningar, ladda ner intressanta studiematerial och annat. Nu i valrörelsetider finns också mycken kunskap och inspiration att hämta på studieportalen till argumentation, insändarskrivande och annat. Pelle Persson, utvecklingsledare Eva Marcusdotter, ombudsman Inrapporterad verksamhet till ABF JH Kulturarr Studiecirkel Annan verksamhet Partidistriktet 11 2 Härjedalens AK 2 Krokoms AK Ragunda AK 1 Strömsunds AK 2 2 Östersunds AK Totalt i länet Årsbokslut Resultat och Balansräkning för 2013 finns i bifogade årsredovisning. 13

14 Slutord 2013 Socialdemokraterna - framtidspartiet. Nu är det dags att vända blad för år Ett år med full fart, medlemsvärvning, verksamhetsutveckling och valrörelse, som upptrappning inför supervalåret 2014! Vi startade med bra tempo och fick 6 februari besök av vår partiordförande Stefan Löfven. Han träffade företrädare från besöksnäringen i Vemdalen, såg nya innovationer på Mittuniversitetet och han höll ett bejublat tal, på ett till sista stol fullt, medlemsmöte på Storsjöteatern. Distriktskongressen den 23 mars besöktes av Leif Pagrotsky som tog oss med på en spännande omvärldsresa. Distriktsombuden jobbade även med förslagen och argumenten till partikongressen. Till partikongressen i Göteborg sände socialdemokraterna i Jämtlands län den yngsta delegationen. Kata, Malin, Angelica, Terese, Anton, Katarina, Gunilla och Monica gjorde helt fantastiskt ifrån sig med stöd av Eva Marcusdotter och Stefan Fax. Delegationen fick igenom många av sina förslag som har stor betydelse för oss här hemma och för hela Sverige. Den 14 juni utsåg partistyrelsen två nya regionalpolitiska talespersoner, Sven-Erik Bucht som är riksdagsledamot från Norrbotten och Anna-Caren Sätherberg. För att det av partikongressen beslutade målet att arbetslösheten år 2020 ska vara lägst i EU, kan och ska hela Sverige bidra. Fram till nu har uppdraget bestått av inlyssnande resor i Sverige och möten med organisationer. Det kommer att bli allt mer offensivt inför valet. I Almedalen i Visby deltog många jämtlänningar, och glädjande många av våra företrädare medverkade i viktiga seminarier. Andra sommaraktiviteter som Expo Norr, Fäviken Game Fair och LOs familjedag var också framgångsrika. Partidistriktet har tagit fram en valstrategi och även prioriterat och ordnat utbildningar. Allt för att vi ska vara tydliga, kompetenta, handlingskraftiga och framtidsorienterade. Utbildningen ledare 600 avslutades i år och vi har nya deltagare på Campus Bommersvik. Vi har fortsatt det stora framtids-arbetet i partiet, vi har stärkt vår position i många sakfrågor när medborgarna bland annat tar del av våra förslag på satsningar för fler jobb och utbildning. Valrörelse, hurra! Den nya valberedningen, ledd av Pelle Tjärnlund, har jobbat på ett nytt och spännande sätt under året. I kyrkovalet i september gick vi fram i stort sett i hela länet. Den 22 november fastställde partistyrelsen kandidatlistan till EUs parlamentsval i 25 maj 2014 och till vår glädje finns vallokomotivet Jens Nilsson på fjärde plats. En arbetsgrupp ledd av Margareta Winberg har jobbat fram ett länsprogram som vi ska gå till val på efter distriktskongressen har sagt sitt. Grunden till länsprogrammet lades av arbetsgrupperna Jobb och utveckling i Jämtlands län - med Marie Nordén och Robert Uitto respektive Må bäst i Jämtlands län med Harriet Jorderud och Gunnar Sandberg, som fört dialog med företagare och medborgare och fått in många synpunkter. Tillsammans med alla medlemmar, sympatisörer, unga och äldre öppnar vi på dörren till Tillsammans ska vi vinna val för att vi vet att Sverige kan bättre. Vi ska ta fighten för jobben, utbildningen och välfärden. Vi ska ta debatten mot de främlingsfientliga åsikterna som tar större plats i Jämtlands län, i Sverige och i EU. Tillsammans ska vi slipa argumenten, värva nya medlemmar, utbilda och organisera många fler. Och vi ska ha roligt! Nu kör vi tillsammans! Anna-Caren Sätherberg Ordförande 14

15 Östersund 1 mars 2014 Anna-Caren Sätherberg Björn Sandal Bengt Bergqvist Karin Näsmark Kicki Fredriksson Dan Martinsson Harriet Jorderud Abbas Khanahmadi Eva Handmark Angelica Johannesson Peter Bergman AnnSofie Andersson Robert Uitto Pelle Persson Lena Bäckelin 15

16 Revisionsberättelse SOCIALDEMOKRATERNA I JÄMTLANDS LÄN Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande utskottets förvaltning i Socialdemokraterna Jämtlands län för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi har planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i partidistriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av partidistriktets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med partidistriktets stadgar. Vi tillstyrker att distriktskongressen fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Östersund 18 februari 2014 Göte Murén Bert Nyman Agnetha Danielsson 16

17 Motioner Motion 1 - om Kvinnojouren Kvinnojouren har nu påbörjat sin avveckling eftersom flera kommuner i länet väljer att inte stödja jouren ekonomiskt. Till Kvinnojouren kan kvinnor via polis, sjukhusets akutintag och socialtjänsten komma till jouren vilken tid på dygnet som helst. Detta är inte en verksamhet som bedrivs vardagar mellan Förutom boende ger Kvinnojouren annan flexibel service som inte erbjuds av kommunerna. Att medverka till Kvinnojourens nedläggning är att sparka undan fötterna för de kvinnor och barn som under en lång tid har fått uppleva rädsla och frustation över att inte ha kunnat uppleva trygghet ens i det egna hemmet. Kvinnor som blir hotade och slagna av sina män och sambos ska ha rätt till ett skyddat boende med kompetent och empatisk personal där de kan bo utan risk för att behöva möta män. Östersunds kommun har på ett ansvarsfullt sätt avsatt pengar till verksamhet för hela 2014 medan ytterligare tre kommuner bidrar med pengar för det första halvåret. Från övriga kommuner har inget besked angående ekonomiskt stöd inkommit. För att verksamheten ska kunna fortsätta längre än till halvårsskiftet krävs helårsbidrag från samtliga kommuner, halvårsbidrag eller inget bidrag alls är i dagsläget lika med bidrag till avveckling. Mäns våld mot kvinnor är i teorin ett prioriterat område. I praktiken är det helt annorlunda. Kvinnojourerna kämpar ständigt, år efter år med minskade anslag till verksamhet ofta med hot om nedläggning. När klyftorna ökar i samhället ökar också mäns våld mot kvinnor. Det är män som står för merparten av allt våld som förekommer i samhället. Därför kräver vi S-kvinnor att samtliga kommuner stödjer verksamheten i den kvinnojour som i dagsläget har hela Jämtlands län och lite därtill som upptagningsområde. Vi yrkar: Att Att länets kommuner tillsammans stödjer Kvinnojouren ekonomiskt så att verksamheten kan fortsätta på nuvarande nivå. kvinnor som får rådgivning eller skyddat boende ska erbjudas verksamhet som ger rätt till anonymitet. Östersund den 7 januari 2014 Distriktsstyrelsen S-kvinnor i Jämtlands län Marie Nordén Östersunds AK har antagit motionen som sin egen. Distriktsstyrelsens yttrande över motion 1 - om Kvinnojouren Föredragande: Eva Handmark När samhället inte förmådde ta ansvar för stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor startade de första kvinnohusen och kvinnojourerna i landet i slutet av 1970-talet. Några år senare startade kvinnojouren i Östersund och idag finns hundratals kvinnojourer över hela landet. Deras arbete har påverkat synen på mäns våld mot kvinnor från något som då sågs som en privat familjeangelägenhet till att idag anses vara ett samhällsproblem och en politisk fråga. 17

18 Över tid har också kommunernas ansvar skärpts. Kommunerna är idag skyldiga att erbjuda alla som upplever våld i nära relationer stöd och skydd; kvinnor, barn, män, unga, äldre, utländsk härkomst, homo- bi- transsexuella, funktionshindrade, de i missbruk och de som utsätts för hedersrelaterat våld. Den grupp som socialstyrelsen menar att kommunerna har ett särskilt ansvar för är våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i nära relationer. Kvinnojouren och Centrum mot våld (CMV) I Jämtland samarbetar kommunerna sen många år med Kvinnojouren och bidrar finansiellt till verksamheten. Kvinnor som söker hjälp via socialtjänsten placeras ibland på Kvinnojourens skyddade boende (myndighetsbeslut). De här placeringarna är få i jämförelse med det stora antal kvinnor som söker sig till Kvinnojouren på egen hand och utan att socialtjänsten är inblandad. Utöver skyddat boende har Kvinnojouren en omfattande stöd- och informationsverksamhet och har också jour dygnet runt. Kommunerna sökte 2010 statliga medel till ett gemensamt projekt, Centrum mot våld (CMV), för att kunna möta upp de ökade kraven från Socialstyrelsen och öka kompetensen i kommunerna. CMV jobbar bland annat med samtalsstöd för alla som upplevt våld i nära relationer, kompetensstöd till kommunerna och med barn som bevittnat våld. De har i dagsläget inget skyddat boende och verksamheten bedrivs på dagtid och enstaka kvällar vid behov. Idag finns alltså två verksamheter i länet som arbetar med våld i nära relationer, Kvinnojouren som är en frivillig organisation och Centrum mot våld som ägs av kommunerna tillsammans. Båda verksamheterna behövs och kompletterar varandra. Kommunerna måste möta upp det behov som Kvinnojouren inte kan eller vill utföra. Samtidigt skulle kommunerna inte klara av att bedriva delar av den verksamhet som Kvinnojouren gör. När möjligheten för Kvinnojourer att söka statliga medel ändrades för några år sen fördubblade kommunerna i länet det ekonomiska bidraget till Kvinnojouren. Nu har reglerna ändrats igen så det återigen är möjligt för kvinnojourer att söka statliga medel. Statliga medel och projektpengar finns dock inte att söka för befintlig verksamhet. Länets kommuner är överens om att samarbete mellan kommunerna i den här frågan är nödvändig. Ingen av länets kommuner, möjligen med undantag för Östersund, klarar att med rätt kompetens och skyddat boende på egen hand erbjuda stöd och skydd i den omfattning socialstyrelsen kräver. Finansiering för 2014 är klar Länets kommuner har tillsammans beslutat att finansiera Kvinnojourens och CMVs verksamhet första halvåret Efter gemensam ansökan från samtliga kommuner har Regionförbundet (Primärkommunala nämnden) beslutat finansiera det andra halvåret, det vill säga hela 2014 är finansierat för båda verksamheterna. Även om det är positivt att staten höjer kraven på kommunerna i arbetet med våld i nära relationer, så är det symptomatiskt att man inte reglerat om ersättning för det ökade ansvaret, något vi sett på många olika områden de senaste åren. Nu pågår en diskussion om hur länets kommuner ska samarbeta kring våld i nära relationer och hur det ska finansieras inför 2015 och framåt. För oss socialdemokrater är frågan viktig och precis som motionsställaren skriver så är det absolut största behovet fortfarande stöd och skydd för kvinnor utsatta för mäns våld. Det finns också ett behov av att få vara anonym och få hjälp utan att behöva kontakta socialtjänsten. Många hyser en misstro till myndigheter och vill inte bli registrerade och skulle inte söka hjälp annars. 18

19 Vi socialdemokrater ska arbeta för att alla som utsatts för våld i nära relationer och barn som bevittnat våld får det stöd och skydd de har rätt till. Kvinnojouren har en upparbetad kompetens inom området som behöver tillvaratas och ska även i fortsättningen stödjas ekonomiskt. Styrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar Att socialdemokratiska politiker i länet ska arbeta för att fortsätta stödja Kvinnojouren ekonomiskt, och på så sätt ge förutsättningar för fortsatt verksamhet samt Att motionens första att-sats avslås Att motionens andra att-sats bifalles *********** Motion 2 - om Storsjöns vatten Hur tar vi hand om Storsjöns vatten? Vi socialdemokrater kräver bättre uppföljning av utsläppen i sjön. Samhället utnyttjar vattenresurserna allt hårdare. Det handlar om markexploateringar, strandremsor som tas i bruk och bebyggs och båttrafik inte minst. Även exploateringar som fiskodlingar riskerar en stor framtida påverkan på livet i sjön. Vi behöver skydda våra vattenresurser genom att få kontroll på det totala antalet utsläppskällor som finns i kommunerna idag. Det handlar om enskilda avlopp, utsläpp från jordbruket och påverkan från båtar bland annat. Informationen till båtägare idag är bristfällig både när det gäller toalettavfall liksom hur båtägare kan minimera utsläpp av drivmedel och andra farliga ämnen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Storsjön är en viktig miljö för både flora och fauna. Vi menar att försiktighetsprincipen bör råda. Ett första steg för att värna Storsjöns vatten är att få kontroll på de sammanlagda utsläppen i sjön. Genom att minimera utsläppen där det går, kan vi kanske tillåta utsläpp från andra källor där nyttan bedöms vara större. Vi efterfrågar ett strategiskt arbete för att värna vattnet i Storsjön. Vi föreslår: Att Att Socialdemokratiska partidistriktet verkar för att värna Storsjöns vatten genom ökad samverkan mellan kommunerna runt Storsjön. Socialdemokratiska partidistriktet får i uppdrag att ta fram en strategi för hur Socialdemokraterna i Jämtland ställer sig till nyttjande av Storsjön som resurs. Socialdemokraterna i Krokom Judit Hult, Gabriella Carlsson Antagen som sin egen vid representantskapsmöte i Krokoms arbetarekommun Göran Carlsson, sekr 19

20 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 2 - om Storsjöns vatten Föredragande: Björn Sandal Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga om hållbarhet och samarbete kring våra gemensamma naturresurser, och vårt vatten. Storsjön är en enorm tillgång för vårt län och används av invånare och besökare på många olika sätt. Motionärerna menar att de värden som finns i och kring Storsjön i högre grad måste värnas och genom samarbete kring en gemensam strategi ska Storsjöns alla värden skyddas och utvecklas hållbart. Styrelsen håller med om att samverkan mellan kommunerna i denna fråga är viktig. Styrelsen instämmer i att socialdemokraterna i Jämtland behöver ha en övergripande strategi kring användningen av Storsjön som resurs. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar Att bifalla motionen. ************ Motion 3 - om gynekologisk cellprovstagning Kvinnor som behandlats för cellförändringar i underlivet löper större risk än andra kvinnor att drabbas av livmoderhals- eller vaginalcancer när de blir äldre. Ny forskning visar att risken ökar efter 60-års ålder. I Sverige kallas idag samtliga kvinnor mellan 23 och 49 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 60 års ålder kallas man vart femte år, därefter upphör kontrollen helt. Tack vare denna cellprovskontroll har dödligheten i livmoderhals- och vaginalcancer minskat med hela 60 %! Det är dags att även ge kvinnor över 60 år denna förbättrade chans till ett långt, friskt liv. Därför kräver vi Att Att Att Att den gynekologiska cellprovskontrollen ska fortsätta även efter 60 års ålder med täta intervaller. Kontrollen ska även omfatta kvinnor som opererat bort livmodern! distriktskongressen tillstyrker motionen våra landstingspolitiker får i uppdrag att verka för att detta genomförs inom vårt landsting våra riksdagsledamöter driver denna fråga nationellt Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas, Eva Handmark, Viveca Asproth Antagen som sin egen av Krokoms arbetarekommuns representantskapsmöte Göran Carlsson, sekr 20

21 Distriktsstyrelsens yttrande över motion 3 om gynekologisk cellprovstagning Föredragande: Harriet Jorderud Motionärerna tar upp frågan om gynekologisk cellprovstagning efter 60 års ålder. Detta då kvinnor som behandlats för cellförändringar i underlivet löper större risk än andra kvinnor att drabbas av livmodershals- eller vaginalcancer när de blir äldre, samt att ny forskning visar att risken ökar efter 60 års ålder. Enligt socialstyrelsen ska alla kvinnor erbjudas provtagning från 23 års ålder till och med 60 års ålder. Så görs även i vårt landsting, och om sista provet togs vid 56, 57, 58, 59 år innebär det i praktiken att provet tas vid 64 års ålder. Kvinnor med tidigare uttalade cellförändringar som behandlats med konisering eller total hysterektomi (operation då livmodern tas bort) bör fortsätt lämna prov vartannat år även efter 60 år och i minst 25 år efter behandling, troligen livslångt. Detta är nytt i landstingets vårdprogram sedan 2012, utifrån relativt ny kunskap. Dessa 25 år kommer troligen att ändras till mer än 25 år. Det pågår utredningar och diskussioner inom såväl socialstyrelsen som norra sjukvårdsregionen i frågan, och som motionärerna beskriver finns ny forskning inom området. Styrelsen anser det viktigt att frågan inte stannar upp eller senareläggs. Styrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att bifalla motionen. ********** Motion 4 - om Näringslivsprogram/småföretagargrupp Vi socialdemokrater har fattat ett ambitiöst beslut som går ut på att Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU år Det är en målsättning som förpliktigar. Vi behöver öka sysselsättningen - fler måste jobba - och då behövs fler jobb och fler nya företag. Vi vill att fler tar klivet ut och startar eget företag. Men ska fler våga starta företag är det också viktigt att de sociala trygghetssystemen utvecklas och ger ett bra skydd även för företagare. Vi behöver en ny företagarpolitik för att undanröja hinder för nya företag att etableras och för befintliga företag att expandera. Vi behöver ta fram ett näringslivsprogram för länet. Det småföretagararbete som fanns en gång i tiden inom partiet måste återuppstå! Vi har i olika omgångar haft ett socialdemokratiskt småföretagarnätverk i länet. Senast återuppstod detta nätverk i maj 2010 för att läggas ner efter en kort period. Varför? Syftet med detta nätverk har bl.a. varit att skapa en arena där man kan träffa andra företagare och påverka den socialdemokratiska företagspolitiken. Vi har massor av duktiga småföretagare i vårt län som skapar jobb, tillväxt och framtidstro. Vi behöver utveckla företagandet för att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft. Vi behöver bli ännu fler medlemmar som vill förändra och förbättra vårt samhälle med utgångspunkt från de socialdemokratiska idéerna. 21

22 Därför yrkar vi Att småföretagarnätverket i länet återupplivas Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas, Maria Jacobsson Antagen som sin egen av Krokoms arbetarekommuns representantskap Göran Carlsson, sekr Distriktsstyrelsens yttrande över motion 4 om näringslivprogram/småföretagargrupp Föredragande: Robert Uitto Länets utveckling kräver en bra politik för regional utveckling. Hela vår välfärd och områden som vården, skolan och omsorgen behöver ökade skatteintäkter för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Socialdemokraterna i länet har under många år markerat vikten av ett gott samspel med näringslivet och en politik som underlättar näringslivets etablering och utveckling för länets bästa. Detta i sin tur kräver en målmedveten politik som bygger på erfarenheter och idéer från näringslivet själva. Av den anledningen har vi också fokuserat extra på näringslivets förutsättningar i länet när vi arbetat fram underlaget till vårt nya länsprogram. Flera av de ansvariga för framtagande har under lång tid besökt små och större företag. Talat med företagsledare och anställda, samt skaffat sig erfarenheter från de olika förutsättningar som vårt läns näringsliv kan ha. Med detta som grund vill Socialdemokraterna i länet bedriva och arbeta för en politik som gör vårt län till ett län där företagande, idéer och entreprenörskap blir självklara. Ett småföretagarnätverk eller en förening i dess anda är mycket välkommet, men måste bygga på ett antal intresserade personers engagemang för att fungera. Vi har under vissa tillfällen haft sådana engagemang i länet och välkomnar nya initiativ, även om distriktsstyrelsen inte anser att detta kan beslutas fram på en kongress. Styrelsen avser att diskutera frågan igen i samband med kommande verksamhetsplanering. Styrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att motionen därmed är besvarad. ********** Motion 5 - om Säkerhet på vägen Frågan om lämpligheten med att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör bil har livligt debatterats. I flera länder är detta förbjudet, här får vi inte prata eller SMSa om det påverkar trafiksäkerheten! Något som är ännu mer angeläget är dock förhållandet yrkestrafik och mobiltelefoner. Många av våra yrkeschaufförer har dagligen ansvar för att transportera tusentals människor i alla åldrar längre eller kortare sträckor. 22

23 Att se buss- eller taxichaufförer hantera sitt fordon, kanske fyllt med skolbarn, med ena handen medan den andra handen är fast förankrad runt telefonen ger mig olustkänslor. Jag anser det självklart att när man som chaufför har stort ansvar för andra människors liv ska mobiltelefoni inte förekomma! "Samtal med föraren förbjudet under färd." Varför fanns/finns dessa skyltar i bussarna? Därför yrkar jag Att Att distriktskongressen tillstyrker motionen våra företrädare i länstrafiken ser till att det vid upphandling av buss- och taxiresor, ställs krav på att telefonsamtal under körning inte ska förekomma. Vaplans socialdemokratiska kvinnoklubb Mi Bringsaas Antagen som sin egen av Krokoms socialdemokratiska arbetarekommun vid repskapsmöte. Göran Carlsson, sekr Distriktsstyrelsens yttrande över motion 5 - om Säkerhet på vägen Föredragande: Bengt Bergqvist Motionen behandlar om den mycket viktiga frågan om mobilanvändande i trafiken, och då särskilt mobilanvändandet i yrkestrafiken. Mobil i bil på våra vägar är en fråga där Sverige släpat efter lagstiftningsmässigt. Sedan den 1 december 2013 gäller dock en ny paragraf i trafikförordningen som lyder Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. En luddig skrivning kan tyckas men den riktar sig mot mobilanvändande, kommenterande på sociala medier, programmering av GPSer, smsande mfl distraherande aktiviteter under färd. Enligt rapporter i media har redan ett antal trafikanter fällts för brott mot denna paragraf. Ovanstående gäller förstås i än högre grad för yrkeschaufförer. I de bussföretag som kör för länstrafiken finns idag interna regler som endast tillåter mobilsamtal med koppling till uppdragsgivaren och då med handsfreeutrustning. Att chauffören ska ha möjlighet att nå arbetsgivare, polis eller 112 är för chaufförerna en arbetsmiljö- och säkerhetsfråga. Att i alla situationer totalförbjuda mobilsamtal inte skulle gagna vare sig passagerare eller chaufförer. Partidistriktets styrelse delar dock motionärens uppfattning om det olämpliga med onödiga samtal under färd och rekommenderar därför att de partikamrater som deltar i upphandling av yrkestrafik ska bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxiföretag Styrelsen föreslår kongressen besluta Att bifalla motionen genom att rekommendera socialdemokratiska företrädare som deltar i upphandling av yrkestrafik att bevaka att interna regelverk finns och tillämpas av aktuella buss- och taxiföretag. 23

24 Riksdagsgruppen År 2013 representerades Socialdemokraterna i Jämtlands län av två riksdagsledamöter. Marie Nordén är ledamot i Finansutskottet, suppleant i Näringsutskottet och ledamot i OSSEdelegationen. Gunnar Sandberg är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Miljö- och Jordbruksutskottet. Riksdagsarbetet har haft starkt fokus på arbete och näringspolitik. Regeringen har kritiserats hårt för sin oförmåga att pressa ner arbetslösheten i landet. Samtidigt har vi presenterat ett stort antal förslag till hur nya jobb kan växa till genom satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Även regeringens skolpolitik har bemötts med kraftig kritik mot bakgrund av att resultaten i skolan nu har sjunkit sju år i rad. I våra motioner och budgetförslag har vi föreslagit omfattande investeringar i skolan hela vägen från förskola till högre studier. Detta har lett till att väljarnas förtroende för Socialdemokraternas politik har ökat, vilket har visat sig i positiva opinionssiffror, men också i kontakter med människor under besök på arbetsplatser, organisationer och institutioner. Länsbänken har i riksdagen genom frågor, interpellationer och motioner tagit upp olika för länet angelägna frågor. När det gäller jobb har småskalig matproduktion, turism och stora mästerskap i Sverige lyfts upp som möjlighet att öka sysselsättningen, varför motioner om bättre vägar och pålitlig tågtrafik har lagts i riksdagen. Regional utveckling med service på landsbygden, postutdelning, utbyggnad av bredband och mobil telefoni har särskilt varit i fokus liksom förbud mot brytning av uran och alunskiffer. Även Rett Center, jordbrukspolitik och Inlandsinnovation har debatterats med ansvariga ministrar. På skogslänsträffar har man främst diskuterat gemensamma aktuella frågor som har resulterat i debatter med ansvariga ministrar. Hemma i valkretsen har ledamöterna deltagit i ett stort antal möten och gjort besök på arbetsplatser, hos organisationer och institutioner. Därutöver har ledamöterna synts i lokal media genom artiklar, insändare och nyheter samt deltagit i debatter i etermedia. Gemensamma länsbänksmotioner under allmänna motionstiden Stora mästerskap till Sverige Förbud mot uranbrytning Förutsättningar för mathantverk Häkte i Östersund Nationellt stöd till besöksnäringen Övriga motioner Därutöver har ett stort antal motioner lämnats in av de enskilda ledamöterna eller tillsammans med ledamöter från andra valkretsar. Redovisning av uppdrag utanför riksdagsarbetet: Marie Nordén Distriktsordförande Jämtlands S-kvinnor Gunnar Sandberg Ordförande i lokalföreningen Riksbyggen i Östersund Ordförande i Jämtland-Härjedalens Skidförbund För länsbänken Marie Nordén 24

25 Landstingsgruppen 2013 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Harriet Jorderud, vice ordförande/kassör Bengt Bergqvist, sekreterare Stefan Fax, ledamot Monica Hallqvist och ledamot Anna Gundersson. Majoriteten i landstinget bestod i slutet av året av Socialdemokraterna (24 mandat) och Vänsterpartiet (4 mandat). Det innebär 28 mandat av totalt 55 platser i landstingsfullmäktige. Den Socialdemokratiska landstingsgruppen bestod den sista december 2013 av 24 ledamöter och 27 ersättare. Dessa var: Västra valkretsen Härjedalen och Bergs kommuner Ordinarie ledamöter: Lena Bäckelin Mikael Abramsson Monica Hallquist Jonny Springe Åre och Krokoms kommuner Ordinarie ledamöter: Ann-Marie Johansson Britt Carlsson Thomas Hägg Judith Hult Östra valkretsen Bräcke, Strömsund och Ragunda kommuner Ordinarie ledamöter: Harriet Jorderud Bengt Bergqvist Cathrine Blomqvist Hans Lundqvist Gun-Marie Axelsson Jan-Ove Johansson Ersättare: Therese Zetterman Dan Martinsson Solveig Haugen Leif D Sivertsson Karin Paulsson Ersättare: Peter Bergman Lollo Ljuslin Stefan Fax Henny Möhlnhoff-Lindkvist Anitha Olofsson Helena Lassen Wikén Ersättare: Solveig Lövlie Elmer Andersson Brittinger Håkansson Thure W Carlsson Jim Salomonsson Annika Eklund, ny ers efter Inga-Maj Persson Östersunds valkrets Ordinarie ledamöter: Robert Uitto Anna Gundersson Glenn Löfblad Gudrun Olsson Tahar Khalfallah Björn Karlsson Agnetha Danielsson David Berglund Alvi Berglund Leif Persson, ny ers efter Linnea Swedenmark Ersättare: Carina Abidi Tord Andnor Latifa Motia Bendigt Eriksson Ruth Karlsson Roland Sundström Mona Modin Tjulin Tommy Pettersson, ny ers efter Leif Persson Inger Breil, ny ers efter Pernilla Johansson Kjell Karlsson, ny ers efter Anita Milde 25

26 Gruppmöten och s-träffar Under året har landstingsgruppen sammanträtt i samband med fullmäktiges sammanträden samt träffar under två heldagar varav en i februari och en i oktober. Vid sammanträden och träffar har gruppen diskuterat och beslutat om gruppens ställningstagande i viktiga ärenden för landstinget och även tagit emot information från styrelsen och förvaltningen. Fullmäktigegruppen har även genomfört sammanträden och träffar tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på samma sätt, varav en heldag i maj. Styrelsegruppen som består av styrelsens Socialdemokratiska ordinarie ledamöter och fullmäktiges ordförande har träffats en gång per månad under året, med uppehåll för sommar-, jul- och nyårsuppehåll. De två Socialdemokratiska ordföranden i beredningarna har deltagit vid ungefär hälften av träffarna. Gruppens medlemmar har under året varit ute i s-föreningar, arbetarekommuner och hos syskonorganisationer för att samtala om landstingspolitiken. Viktiga händelser för landstingsgruppen under Ekonomin 2012 Under 2012 klarade landstinget inte av att uppfylla målet om en ekonomi i balans och inte målet om en god ekonomisk hushållning. Det medförde att fullmäktige gav styrelsen en anmärkning vid sammanträdet under juni Fullmäktigegruppen var fullt medveten om landstingets ekonomiska problem när 2012 närmade sig sitt slut. Skillnaden på prognosen under november och det preliminärt bokslutet som presenterades under februari 2013 var dock mycket stor. Av det redovisade underskottet, 92 mkr, hade 86 mkr gått till hälso- och sjukvård, 6 mkr till länstrafiken. I samband med att bokslutet 2012 hanterades, beslutade landstingsdirektör Karin Nöjd- Strandberg att lämna in sin avskedsansökan. Den 1 oktober 2013 kom den nya landstingsdirektören Björn Eriksson på plats. Han påbörjade omedelbart ett långsiktigt arbete för att få verksamhet och ekonomi i balans. Region Landstinget ansökte hos regeringen att under året att bilda region. Arbetet med att skapa regionen har pågått under hela året. Riksdagens beslut kommer att tas under våren Styrgruppen för regionbildning arbetar just nu fram alla de praktiska åtgärder som behöver vidtas, samt den politiska organisationen som skall styra den nya Regionen från Eftersom vi organiserat de regionala utvecklingsfrågorna, och effektiviserat dem inom Regionförbundets ram, är processen inte så komplicerad när dessa frågor nu skall in i den nya regionen. Arbetet för en stark region med Socialdemokratiskt styre går vidare, där regional utveckling kommer att bidra till ökade resurser för att regionen ska klara välfärdens utmaningar i framtiden. Vårdval Det nuvarande avtalet för ersättningssystemet inom vårdvalet går ut den sista december i år Därför har landstingsstyrelsen och fullmäktige påbörjat en översyn av detta. Ambitionen med förändringar i det ersättningssystem som börjar gälla 1 jan 2015 är att det ska bidra till att säkerställa att alla invånare i länet ska ha en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Den största felaktigheten i dag är att i vissa fall ersätts vårdgivaren efter var hälsocentralen finns utan hänsyn till var patienten bor. Har till exempel patienten fått vård på Nya Närvårdens filial i Hammerdal har ersättning utgått efter att deras hälsocentral finns i Hoting där ersättningen är högre. Det innebär en orättvisa i systemet som är omöjlig att försvara. 26

27 Ersättningen tar även större hänsyn till socioekonomiska faktorer eftersom det är veten skapligt belagt att det också innebär ökad ohälsa. Landstinget kommer även att öka ersättningen till privata utförare för administration. Produktions- och kapacitetsplanering samt Lean Arbetet har nu kommit igång inom verksamheterna i hela landstinget. På sikt kommer arbetsmiljön för de anställda att bli bättre, liksom att verksamheten kan planeras effektivare vilket kommer att vara mycket positivt för landstingets patienter. Ny filial på Vemdalsskalet Besöksnäringen växer i länet. Det innebär fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till bl.a. vården. Nära hälso- och sjukvård är något som turisterna efterfrågar när de bokar sin fjällsemester och på Vemdalsskalet har Skistar efterfrågat en filial, något som hälsocentralen i Sveg nu öppnar. Fjällhälsan i Hede fick frågan först men valde att avstå. Övervägandet och beslutet att avstå är helt deras eget men när nu landstingets primärvård öppnar en filial så har vi Socialdemokrater meddelat att vi gärna ser ett samarbete med Fjällhälsan inom ramen för vad som tillåts i lagen. Landstinget har ett helhetsansvar för att länets invånare får en god och likvärdig vård, även på orter där det inte lönar sig för privata vårdgivare att etablera sig. Landstinget ska också ha beredskap för att erbjuda hälso- och sjukvård om en privat utförare av vård lägger ner i ett område. Det ansvaret har ingen av de privata utförarna. Östersund Sedan 1,5 år tillbaka pågår ett arbete inom Östersunds primärvård för att modernisera och anpassa vården till framtida krav och behov hos patienter och medborgare och samtidigt forma attraktiva arbetsplatser. Större och färre hälsocentraler inom Östersund gör att läkare och annan personal kan jobba smartare tillsammans, samtidigt som patienterna får kontinuitet och slipper stafettläkare. Hälsocentralerna kompletteras med Hälsomottagningar bemannade med distriktssköterskor och annan personal. Vad som ska finnas vart när det gäller Hälsocentralen i Odensala och Hälsomottagningen i Torvalla ska nu arbetas fram. Satsning på hälsa och förbyggande insatser, telemedicin och läkarkontakt via video, samling av psykosocial verksamhet är bl.a. sådant som diskuteras. Samtidigt går arbetet med att samordna resten av primärvården i Östersund vidare. Miljöpartiet klev av majoritetssamarbetet På morgonen tre dagar före fullmäktiges sammanträde i november meddelade Miljöpartiet till media att man skulle komma att rösta för en skattehöjning med 25 öre under det kommande mötet. Styrelsens S-grupp fick samma meddelande för kännedom. Eftersom gruppen ansåg att detta var ett avgörande avsteg från den överenskommelse vi tecknat mellan S, V och Mp inför innevarande mandatperiod togs kontakter för att diskutera det uppkomna läget. Det medförde att Miljöpartiet lämnade samarbetet eftersom de inte längre kunde ställa upp på innehållet i vårt avtal. Vi Socialdemokrater försöker ändå hålla goda kontakter med Miljöpartiet även om de numera inte finns inom landstingets majoritet. Ekonomi 2013 Landstinget uppvisar ett bättre resultat 2013 än under 2012, men obalansen är fortfarande betydande. Vi delar ekonomiproblemet med i stort sett samtliga landsting i landet, och det krävs att regering och riksdag skjuter till pengar till hälso- och sjukvården. 27

28 Länstrafik och Norrtåg År 2013 präglades av några saker för kollektivtrafiken. Total katastrof i början av året för Norrtåg. Svåra väderförhållanden framförallt efter Norrlandskusten gjorde att de nya tågen behövde servas betydligt mer än vad som var tänkt. Problem med bromsar, toaletter, elkablage som isade igen, hjul som behövde svarvas om mer än som var tänkt mm mm. Det gjorde att årets första två månader ägnades åt detta i stor utsträckning. Resten av året fungerade tågen betydligt bättre och inför vintersäsongen 13/14 vintermodifierades tågen ytterligare och det ser ut att fungera betydligt bättre. Länstrafiken hade ett bra år. En stor prishöjning i slutet av 2012 medförde betydliga intäktsökningar trots att tågtrafiken ersatt mycket busstrafik. En ny kostnadsfördelningsmodell infördes som minskar landstingets andel något. Det äts till viss del upp av ökade kostnader för att resenärer åker mer tåg i stället för buss. Upphandling av småbilstrafik i länet betyder något högre kostnader. JLL måste mer arbeta för att sjukresenärer åker tåg och buss i stället för taxi. Åre och Bergs kommuner har infört ungdomskort för alla från 7-19 år. Gratis ungdomsresande har givit ca 16% högre vuxenresande i Åre det första året. Jamtli 2013 blev ett år med både konsolidering och ett antal strategiska framsteg. För fjärde gången någonsin hade Jamtli över besök, nämligen Ekonomiskt blev 2013 ett acceptabelt år, men samtidigt är det tydligt att diskrepans mellan uppskrivningar och kostnadsökningar på grund av prisökningar nu har nått en nivå där vi ser att det var helt korrekt när stiftelsen i vintern 2010/2011 aktiverade väckarklockan för våra stiftare. På ett antal områden blev det också till framsteg av strategisk betydelse för stiftelsens arbete. Det regionala arbetet har vi önskat att förstärka genom den metod vi kallar regional samverkan där vi låter oss inspireras av framgångarna för Härjedalens Fjällmuseum AB och Jämtlands Teknikland AB. När 2013 började fortsatte diskussionerna om Mus-Olles Museum och Ströms Hembygdsgård samt Storsjöodjurscentret. På hemmaplan fick stiftelsen Jamtli extra uppmärksamhet under 2013, som vi är mycket stolta över. I maj månad fick vi utmärkelsen årets museum i Sverige en utmärkelse från en gemensam jury från Riksförbundet Sveriges Museer och ICOM-Sverige. Harriet Jorderud Ordförande Socialdemokrater i regionförbundet har varit ett mycket intensivt år för de förtroendevalda i Regionförbundet och den Socialdemokratiska gruppen och våra socialdemokratiska ledamöter har drivit och medverkat i många spännande processer och beslut. Året har präglats av diskussionerna kring Regionbildningen, där ansökan under året behandlats av Socialdepartementet och skickats ut som en positiv skrivelse på remiss. Regeringens företrädare har intygat att vårt landsting skall få ombildas till Region 2015, vilket gjort att arbetet med förberedelserna är i full gång och den valda grupperingen som utgör Regionbildningens styrgrupp jobbar hårt med bla den politiska organisationen. Hela året har präglats av denna fråga och 2014 blir ett intensivt år för att möta Regionbildningen

29 Som ansvariga för den formella Regionala utvecklingen i länet har Regionstyrelsen också arbetat med framtagandet av länets kanske viktigaste politiska styrdokument, den Regionala utvecklingsstrategin - RUS. Parallellt med detta har stora delar av det politiska arbetet legat på programmeringen och utformningen av EU:s nya program inför den nya programperioden. Regionförbundet har uppdraget att skriva den Regionala fondens innehåll tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland. För länet har det varit en viktig fråga, där vi Socialdemokrater fortsatt slåss för att stora delar av dessa medel kan komma att användas till olika insatser kring infrastruktur i länet. Under året har just frågan om den urusla tilldelningen av medel till våra vägar från staten gjort att vi tagit initiativet till ett antal uppvaktningar gentemot regeringen och infrastrukturministern. Allt ifrån uppvaktningar kring telenät, mobiltäckning, medel till förbättring av vägar, tågsatsningar, lokalisering av Mittuniversitet och kultursatsningar har funnits på agendan Många av de regionala utvecklingsmedlen har tillsammans med EU-medel avsatts till besöksnäringen i flera delar av länet och för satsningar på ökad attraktionskraft i form av särskilda utvecklingsprojekt och insatser på tex Inlandsbanan. Hösten har också präglats av arbetet med 2014 års budget för den regionala utvecklingen, där vi prioriterar Integration, Jämställdhet, Inflyttning och satsningar på näringslivsutveckling. Socialdemokraterna i Regionförbundet har försökt att prioritera insatser under året oavsett om det handlat om kultursatsningar, näringslivsstöd, infrastruktur, utbildning eller direkta stöd i form av medel till projekt som skall gynna hela länets utveckling på bästa sätt. Med en Socialdemokratisk politik för den regionala utvecklingen kan vi skapa de bästa förutsättningarna i hela länet och i kommunerna för välfärdens utveckling. Robert Uitto Regionråd S-kvinnor i Jämtlands län Under året som gått har S-kvinnor i Jämtlands läns arbete och engagemang fokuserat på de allt större klyftorna mellan kvinnor och män men även de ökade klyftorna i samhället i stort. Jämlikhet och jämställdhet har alltid gått hand i hand. Med en allt hårdare arbetsmarknad och ett kallare samhälle är det kvinnorna som betalar det högsta priset. I maj genomförde S-kvinnor sitt förbundsmöte i Stockholm. Jämtland var väl representerat med tre ombud. I riksdagen samlades s-kvinnor från hela landet och under två dagar debatterades lagda motioner som hanterade allt från regionalpolitik till vapenexport, alltid med ett jämställdhets-perspektiv, samt förbundets politiska plattform. Men den slog förbundsmötet fast att en jämställd värld är möjlig men att det kräver en annan politik och framför allt en socialdemokratisk regering. Carina Ohlsson valdes till ny förbundsordförande. Gudrun Hansson är ersättare i förbundsstyrelsen och Marie Nordén valdes in i förbundets valberedning. 29

30 I september anordnades en medlemshelg i Åre. Ett tjugotal medlemmar samlades för att diskutera verksamheten och lägga upp arbetet inför det kommande valåret och i november genomfördes ett medlemsmöte med fokus på det BM och det politiska läget. Under hösten startades en studiecirkel i social medier för att ge medlemmar som inte känner sig hemma i dessa sammanhang och vill lära sig mer om hur vi arbetar mer effektivt på nätet. S-kvinnor har under året uppmärksammat situationen som uppstått med det ekonomiska stödet till Kvinnojouren. Mäns våld mot kvinnor är i teorin ett prioriterat område. I praktiken är det helt annorlunda. Kvinnojourerna kämpar ständigt, år efter år med minskade anslag till verksamhet, ofta med hot om nedläggning. När klyftorna ökar i samhället ökar också mäns våld mot kvinnor. Det är män som står för merparten av allt våld som förekommer i samhället. Arbetet som Kvinnojouren utför, till stor del med ideella insatser är avgörande för kvinnor och barn i utsatta situationer och det är ett arbete som sträcker sig utanför det som kommunerna kan utföra. Därför krävs det att samtliga kommuner stödjer verksamheten i den kvinnojour som i dagsläget har hela Jämtlands län och lite därtill som upptagningsområde. Ännu ett förlorat år för ett mer jämställt samhälle har gått och det är uppenbart att med en borgerlig regering står vi allt längre bort från ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Sju år av borgerligt styre har satt sina spår på samhället. Inte minst på de offentligt finansierade verksamheterna, där många kvinnor arbetar. Antalet anställda ligger nu på samma nivå som i slutet på 90-talet, då efter en tuff sanering av ekonomin, nu efter Borgs kraftigt minskade skatter. Kvaliteten i omsorgen, arbetsmiljön och arbetstider påverkas naturligtvis av detta. Och igen, precis som på 90-talet, är det kvinnorna som bär det tyngsta lasset och betalar ett högt pris i skuggan av minskade resurser till välfärden. S-kvinnor vet att en jämställd värld är möjlig, det är vad som driver oss i vårt politiska arbete. Och vi vet att det bara kan uppnås tillsammans och 2014 är året då vi med gemensamma krafter tar tillbaka regeringsmakten. S-kvinnor vill tacka partidistriktet för det goda samarbetet under det gångna året. Marie Nordén Ordförande Jämtlands läns SSU-distrikt Distriktsstyrelsen Under 2013 har SSU-distriktets styrelse bestått av 9 ledamöter, 4 kvinnor och 5 män, samt 2 ersättare. Detta fram till augusti då Amanda Werin valde att avgå från styrelsen. På årsmötet valdes: Kata Nilsson (ordf), Douglas Knutsson (kassör), Maja Hedén, Amanda Werin, Isabelle Norlén, Björn Sahlin, Andreas Jonsson, Liss Jonasson, Niklas Rhodin Ersättare: Josefin Blå Amundsson, Dennis Fredriksson. Arbetsutskottet har bestått av Kata, Maja, Douglas och Amanda, samt ombudsman. När Amanda avgick från styrelsen så valdes Isabelle Norlén till studieledare i Amandas ställe, och valdes därmed också in i arbetsutskottet. Ombudsman I oktober 2012 anställdes Anna Norlén som ombudsman för SSUdistriktet och vi är väldigt nöjda över Anna som verkligen gjorde ett jävulskt bra jobb. Anna meddelade distriktsstyrelsen att hon önskade avsluta sin anställning i oktober 2013, varpå jakten på en ny ombudsman inleddes. 30

31 Arbetsutskottet beslutade att fråga Anton Hammar, tidigare kassör i distriktet och just då ombudsman i Hallands SSUdistrikt, om han inte ville komma hem. Det ville Anton. Han påbörjade sin anställning i januari och vi är hittills väldigt nöjda med Anton. I september, under höstkampanjen, hade vi även en extra ombudsman anställd som jobbade med kampanj och värvning. Extra ombudsman var då Ida Wiktorsson, och även hon gjorde ett förträffligt jobb. Kommuner Under verksamhetsåret har vi haft fyra aktiva SSUkommuner i distriktet, SSU Östersund, SSU Härjedalen, SSU Berg, och SSU Åre. Under verksamhetsåret har vi dessutom haft som ambition att starta upp SSU Strömsund på nytt, vilket vi lyckats med, och det känns otroligt kul! Under året har vi också sett S-Studentklubben växa, något vi ser otroligt positivt på. SSUdistriktet och S-studenter har träffats och haft möten kring hur vi ska locka fler studerande till vår verksamhet, och planerar utökat samarbete kommande verksamhetsår. Kampanjer och medlemsvärvning SSUdistriktet har under året genomfört flertal kampanjer, framför allt skolkampanjer. Kampanjerna har under året kostat en del (se den ekonomiska berättelsen) men detta beror på att vi i år har varit ofantligt mycket mer i kommunerna runt om i länet, och inte bara Östersund. På Storsjöyran hade vi en kampanj där en kunde sparka på uranbrytning i Jämtlands län, en kampanj med stort genomslag och som ombudsmannen Anna var upphovsman till. Under en av yrandagarna hade vi dessutom besök av SSUs nationella kampanjgrupp. Höstkampanjen kickades igång med besök av Gabriel Wikström, som blev utfrågad om SSUs politik på ett möte med 30 nyvärvade medlemmar. Medlemsantalet ökade framförallt under hösten, då vi gick från 118 medlemmar till nuvarande 175. Vi har en ambition om att i år fördubbla nuvarande medlemsantal. Minst. Ett rimligt mål tycker vi är att Jämtlands Läns SSUdistrikt ska vara 401 medlemmar vid årsskiftet Nationella evenemang Vårt distrikt skickade, i augusti, en delegation på 6 ombud till SSUförbundets kongress i Täby. Vi fick igenom allt vi ville, och en kan gott säga att kongressen 2013 går till historien som segerkongressen Bland våra frågor fanns en rad regionalpolitiska förslag, som vi tagit fram och drev tillsammans med SSUdistrikten i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Alla dessa klubbades av kongressen. På SSU-förbundets nyårskurser hade vi 5 platser, och de som åkte var Maja Hedén, Ida Wiktorsson, Isabelle Norlén, Liss Jonasson och Malin Axelsson. Internationella utbyten Våren 2013 hade vi ett internationellt utbyte då Douglas och Josefin åkte till Island för att starta upp samarbete med Isländska SSUare. Hösten 2013 åkte vi tillsammans med SSUdistriktet i Västernorrland till Trondheim för att kampanja i riksdagsvalet i Norge. De som åkte från vårt distrikt var Kata Nilsson, Isabelle Norlén, Maja Hedén och Stina Bodell. Studier SSUdistriktet har detta verksamhetsår haft fler studier än föregående verksamhetsår. Vi hade i juli ett eget sommarläger, där vi peppade inför valen i år. Detta arrangerades i Pilgrimstad. Lägret hade tyvärr ganska lågt deltagande, men de 15 medlemmar som var där var väldigt nöjda. Under hösten har vi genomfört våra traditionella grundkurser, SSUettan, SSUtvåan, och SSUtrean. Vi har inte haft lika många grundkurser i år som året innan, däremot har kurserna haft otroligt mycket fler deltagare, detta troligtvis kopplat till den stora medlemsökning vi hade under hösten. 31

32 Vi har också flitigt besökt andra kurser, bland annat Framtidskonferensen, arrangerad i Halmstad av Västdistrikten, Om Facket, arrangerad av LOdistirktet, SSU Västernorrlands fabulösa EUkurs, I love Europe, och SSU Östergötlands ekonomisk-politiska spetskurs Snabba cash. LO Vår relation med LOdistriktet har under året stärkts, bland annat genom den regionala ungdomskommitén, och deltagande på LOdistriktets kurser. Distriktsstyrelsens fackligt ansvarige, Björn Sahlin har tagit stort ansvar för den facklig/politiska framgången, och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med LOdistriktet. SAP Vår relation till partiet är en sann kärlekshistoria. Vi deltar i den mån vi kan på partidistriktets styrelsemöten, och på våra lokala plan så är SSUare runtom i länet flitiga på att komma på arbetare-kommunernas möten. Vi förväntar oss såklart att partiet gör sitt absoluta för att uppnå målet om 25% unga på listorna inför alla stundande val, och vi förväntar oss att få vara en aktiv del i hur detta mål ska uppnås. Socialdemokraterna vinner inga val utan SSU. Så är det bara! Sammanfattningsvis 2013 har varit ett fantastiskt år för vårt SSUdistrikt. Vi har fått igenom våra frågor på förbundets kongress, vi har haft enorm medlemstillväxt, och lagt en god aktiv medlemsgrund inför valen Vi blickar hoppfyllt mot framtiden och tror att 2014 blir året då vi växer till minst 401 medlemmar, har sjukt mycket verksamhet i hela länet, och såklart vinner alla val. Kata Nilsson Ordförande Unga Örnar i Jämtlands län Under 2013 har distriktets brottats med en allt sämre ekonomi. Vår verksamhetsutvecklare Marie Olofsson har vi varit tvungna att säga upp pga vår ekonomiska situation. Distriktsstyrelsen har diskuterat hur vi skall få igång fler verksamheter och hur vi kan få fler medlemmar. Vi har gått ut med ett brev till våra medlemsorganisationer om vår verksamhet och att vi behöver hjälp med att värva medlemmar och ledare till aktiviteter, detta som ett led till att få en bättre ekonomi. Det har också bildats Unga Örnars vänner som skall hjälpa till med att finansiera de verksamheter som kan startas. Avdelningar Under 2013 har inga nya avdelningar bildads. Vi har idag avdelningar i Krokom, Strömsund, Tåsjödalen och Östersund. Verksamhet Läxhjälpen är ett samarbetets projekt mellan ABF JH och Unga Örnar. Vi kallar vår läxhjälp för Studiecafé och vi har bedrivit vår verksamhet i det caféet som ABF har i centrum av Torvalla. Vi sökte och fick kr från Stiftelsen Idéer för livet för att kunna fortsätta med läxhjälpen i vårt studiecafé. Två dagar i veckan har vi haft öppet mellan Vi har alltid haft minst två ledare på plats och vi har bjudit på ficka. 32

33 Vi har haft en bra kontakt med Torvallaskolan och vi har vid flera tillfällen varit på skolan för att informera om vårt Studiecafé. Information har även via skolan gått ut till alla föräldrar. Sammanlagt har ca 20 barn deltagit. Vi har också värvat nya medlemmar till Unga Örnar på studiecaféet. Avdelningen i Strömsund har deltagit i mässor och utställningar för att visa att vi finns och att vi kan ordna aktiviteter. Krokomsavdelningen har precis kommit i gång med sin verksamhet och har planer på att satsa på läxhjälp i samarbete med PRO. Tåsjödalens avdelning har under 2013 varit vilande men har samarbetat med Strömsundsavdelningen vid utställningar och mässor. 1 maj deltog distriktet och Östersundsavdelningen vid 1 maj firandet på Stortorget i Östersund med pyssel och lekverkstad. Den 24 augusti deltog distriktet och Östersundsavdelningen på LO:s familjedag i badhusparken, Östersund. Örnarna hade pyssel och lekverkstad för alla barn. Evenemanget var uppskattat. Unga Örnars Kongress genomfördes på Bommersvik där vår ordförande Anders Frederiksen deltog och där vi fick motta Strategi 20-utmärkelse för värvning av nya medlemmar under kongressperioden. Slutord för Unga Örnars verksamhet under Unga Örnar är arbetarrörelsens barnorganisation och följer dess värderingar men är partipolitiskt obundna. Unga Örnar arbetar också utifrån barnkonventionens intentioner. Unga Örnar Jämtlands län har under 2013 haft som mål att söka bidrag och projekt medel för att kunna starta upp olika typer av verksamhet och även att starta upp fler avdelningar inom distriktet. Vår ekonomi är mycket ansträngd pga att vi har en skuld till ABF JH för vår verksamhetsutvecklare som vi varit tvungna att säga upp. Vi har vid årsskiftet inte sett några direkta resultat av våra projektansökningar och om de inte under början av 2014 ger ett positivt resultat så hamnar vi i en dålig ekonomisk situation. Vi hoppas dock på ett positivt resultat och att vi kan starta upp fler avdelningar runt om i länet, få till mer verksamhet och att medlemsantalet ökar under Vi tackar för det förtroende vi har haft under det gångna året. Anders Frederiksen Ordförande 33

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

VAL AV KONGRESSOMBUD

VAL AV KONGRESSOMBUD VAL AV KONGRESSOMBUD Socialdemokraterna i Jämtlands län har 8 ombud på partiets 38:e ordinarie partikongress som hålls i Göteborg 8-12 april 2017. Som medlem i partiet kan du rösta fram vilka 8 ombud som

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress.

Likalydande beslut fattas på partidistriktet i Jämtlands distriktskongress. 2 (7) a) Arvode 2017 Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att arvode till revisorerna utgår med 500 kronor/revision b) Extern revisor Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL MELLAN JÄMTLANDS KOMMUNER OCH CENTRUM MOT VÅLD

SAMVERKANSAVTAL MELLAN JÄMTLANDS KOMMUNER OCH CENTRUM MOT VÅLD 1(4) SAMVERKANSAVTAL MELLAN JÄMTLANDS KOMMUNER OCH CENTRUM MOT VÅLD Den länsgemensamma verksamheten Centrum mot våld (CMV) startade 2011 i projektform genom statliga medel. I Sociala samrådsgruppen den

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009

Själevads 1 (6) Socialdemokratiska förening 9 februari 2009 Själevads 1 (6) Själevads 2 (6) Dagordning för årsmöte måndag 9 februari 2009 18:30 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordningen 3 Godkännande av kallelse 4 Parentation 5 Val av Presidium: A. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

Protokoll fört vid Arbetarekommunens årsmöte i Härjedalen

Protokoll fört vid Arbetarekommunens årsmöte i Härjedalen Härjedalen Protokoll fört vid Arbetarekommunens årsmöte i Härjedalen 2014-03-15 Plats: Folkets Hus i Sveg Tid: kl. 12.00-17.00 Bilaga: Närvarolista 1. Inledning. Abbas Khanahmadi, ordförande i arbetarekommunen,

Läs mer

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger

Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger Val 2014 Samtalskampanjen - 1 500 000 samtal för valseger För dig som valledare i en arbetarekommun eller partidistrikt 2 (6) Inledning Det är de personliga samtalen som medverkar till att övertyga osäkra

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE I enlighet med stadgarna får Jämtlands Läns Nämndemannaförening avlämna följande berättelse över verksamheten 2011-01- 01 2011-12 -31. STYRELSEN Lillemor Rydow Bert Nyman Maj-Britt

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd 1(8) Tid och plats för Nornan, Stugun, den 19 september 2016, kl. 13.00 15.30 sammanträdet Beslutande Robert Uitto (S), ordf Sven-Åke Draxten (S) Therese Kärngård Maria Söderberg (C) Susanne Hansson (S)

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation Extrak Extrakongress rn Wiechel, 27 år arvikarie tiska intresseområden: Samhällsplanering, tsmarknad, socialpolitik, utveckling av ntlig sektor. förande SSU Västerbotten, ersättare ialnämnden, ersättare

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress, 3-7 april 2013 FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING Onsdagen den 3 april 14.00 Öppningsprogram Inledningstal Stefan Löfven, partiordförande Formalia 1. Kongressens

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer