CV Anders Sundqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CV 2013-11-01 Anders Sundqvist"

Transkript

1 Utbildningar Personlig ledarskapsutveckling, LMI Att kunna "leda sig själv" i alla situationer i livet, att styra själv, att inte låta omständigheterna göra det, att ha kontroll och att använda den valfriheten till egen utveckling. Fastighetsföretagande i offentlig sektor 7,5 högskole png KTH Kvalitetsansvarig Bygg Lagar & Föreskrifter samt kvalitet & miljö. Kvalitetssystem/Kvalitetssäkring/Miljöledning Behörighet för kontroll av komplicerad art K Lagstiftning/Föreskrifter Behörighet för kontroll av komplicerad art K Ej certificerad längre Digital Bildbehandling, 7,5 högskole png 2008 Högskolan för lärande & kommunikation, Jönköping, Sverige Bachelor of Business Administration Inriktning: Marknadsföring Austin Peay State University, U.S.A Studentexamen, 3-årig ekonomisk inriktning 1985 Skärholmens Gymnasium Kurser Byggherrerollen dagars utbildning i byggherrerollen idag och i framtiden, lagkrav på byggherren, entreprenadjuridik med mera Att umgås med massmedier heldags utbildning med Anita Jakander Samverkans- & partneringutbildning dagar BAS-P, BAS-U Steg 1 LOU Grundkurs 2008 Grundkurs i lagen om offentlig upphandling Offentligheten som kund, vad en leverantör måste veta om upphandlingsreglerna,

2 anskaffningsprocessen, förfrågningsunderlaget, prövning av anbud, överprövning samt skadestånd. Kvalitetsansvarig Bygg N/K 2008 Kvalitetsansvarig Bygg, Normal samt Komplicerad art. Lagar & föreskrifter samt kvalitet och miljö. Security Sally, internutbildning i säkerhet, Ericsson AB 2007 Charlies Rond, Utbildning i arbetsmiljö, Ericsson AB 2004 Security at Ericsson 2004 Grundläggande säkerhetsutbildning Ericsson AB SAP/R3 grundläggande rapporthantering, Ericsson Radio Access AB 1999 Ericsson Leadership 1-5, LM ERICSSON 1999 Obligatorisk chefsutbildning för alla chefer på Ericsson 1, Ledarskap & kommunikation 2, Förstå sig själv & andra 3, Situationsanpassat ledarskap 4, Stresshantering 5, Effektivt samarbete Beställare av Projekt, Active Learning, Ericsson Radio Access AB PROPS for project managers, Projekt- och produktionsledning Ericsson Project Management Institute AutoCAD LT 97, Steg 1, City Data. Ericsson Radio Access AB Produktkännedom RSA s produkter, Ericsson Radio Access AB Human skills for project managers, Ericsson Radio Access AB Arbetsmiljöutbildning, Ericsson Components AB 1999 MS Project, LM Ericsson Data AB 1997

3 Microsoft Windows NT 4.0, uppgraderingen, Lexicon 1997 Brandskyddsutbildning (grundläggande) Stockholm's brandsförsvar 1996 Värnplikt Norrlandsjägare, stabsgruppchef, 1992 Vald till förtroendeman för skvadronen, ingick i skvadronsnämnden, utbildning utförd vid K4, Arvidsjaur, Sverige. Språk Svenska: Flytande i tal och skrift Engelska: Flytande i tal och skrift Tyska: Förstående i tal Anställningar Byggprojektansvarig/projektchef på fastighetskontoret (fko). Sitter i staben på Fastighetskontoret, 25 st medarbetare. - Projektengagemang Projektledning Hus AB Projektledare - bygg Ericsson AB Workplace Management, Arbetsmiljö, samt Site Security Officer Medlem i: CSK (Central Security Committee), SRMSC (Stockholm Risk Management & Security Council), SCMTF (Stockholm Crises Mgmt Task Force). Ansvarade för koordinering av Ericssons behov av arbetsplatsfunktioner. Säkerställde att Ericssons medarbetare hade en störningsfri, kostnads effektiv och väl fungerande arbetsplatsmiljö. Säkerställde att leverantörer av infrastruktur hade en hög prestanda och ett för Ericsson kostnads effektivt arbetssätt. Styrde och ledde Ericssons FM-leverantörer. Var Ericssonmedarbetares lokala kanal för arbetsplats relaterade frågor. Aktivt deltog i utvecklingen av infrastrukturen för Ericssons kontor. Följde upp och rapporterade prestanda hos Ericssons FM-partners. Tog fram kostnadsbesparingar och nya lösningar som förbättrade leveransen till Ericsson. Kontinuerligt ledde möten med Ericssons leverantörer. Koordinerade och ledde genomförande av leveransförändringar hos Ericssons leverantörer. Säkerställde och följde upp att leverantörer korrigerade avvikelser i leveransen. Arbetade aktivt med att utveckla en standard för infrastruktur i Ericssons kontor. Informerade, kommunicerade och svarade på frågor om avtalade leveranser för Ericssons kontor. Säkerställde att Ericssons hyrda lokaler nyttjades optimalt och planerade behovet för framtiden. Styrde och ledde flytt verksamhet av Ericssons personal och utrustning inom utvecklingsavdelning i Kista. Planerade, beställde och godkände alla ombyggnadsprojekt i Ericssons lokaler

4 inom utvecklingen i Kista. Deltog i arbetsmiljöronder i Ericssons lokaler. Satt med i 5 st arbetsmiljö kommittéer där arbetet gick ut på att säkerställa att företaget upptäckte och åtgärdade risker och dålig arbetsmiljö i tid. Säkerställde att utbildade utrymningsledare fanns samt genomförde utrymningsövningar kontinuerligt. Regelbundet rapporterade incidenter och pågående verksamhet till EAB säkerhets chef Ericsson Radio Access AB (ca:1400 anställda) Workplace Management samt Säkerhets Chef (fysisk säkerhet). Koordination samt planering av fastighetsfrågor, rationalisering samt förbättring av admin.frågor samt ordförande & sekreterare i företagets arbetsmiljökommitté. Beställare av alla ny- samt ombyggnadsprojekt inom företaget ( Kista & Gävle ). Säkerhetschef, fysisk säkerhet för företaget WM-Data Företagsservice AB Workplace Management, Stockholm Rådgivare samt projektledare i stora lokalprojekt. Upprättande en lokalpolicy inom WM-data, skötte hyresförhandlingar mot externa FÄ, avvecklade lokaler, nytecknade lokaler, beställde externa tjänster med samarbets partners i lokalärenden, drev lokalplanerings projekt, upprättade service levels descriptions för WM-datas företagsservice alla interntjänster, Upprättade en kundtjänst för WM.data, pilot projekt, Upprättade en grupp för flyttprojekt rutiner instruktioner. Ericsson Radio Access AB (RSA, ca: 1400 anställda) Workplace Management inom produktionsenheten. Administrativ Chef: ansvarade för företagets (RSA) internservice, koordination samt planering av fastighetsfrågor, rationalisering samt förbättring av admin.frågor samt arbetsmiljöfrågor. Ansvarade för enhetens planering, budgetering, ledning samt arbetsfördelning. Ansvarade för utredningar av interna tjänster samt utvärdering respektive ekonomisk uppföljning avseende leverantörer. LM Ericsson Fastigheter AB (inhyrd genom KGS Bygg AB) Projektledare byggprojekt upp till SEK samt nybyggnation av grusparkering, 3 MSEK, samt ombyggnation av Ericsson personalmatsal, 2 MSEK

5 Son till egen företagare K-G Sundqvist Byggnads AB KGS Bygg AB Projekt- & byggledning, samt ekonomiansvarig Tennistränare Tony Roach Tennis Academy, Nelson Bay, Australien Tennistränare under vintermånaderna (dec, jan, feb) Paul Scarpa Tennis Academy, South Carolina, USA 1998 Tennistränare 6 veckor (summer camp) Ungdomsföretag PUSH UF (Pigg Ungdom Sveriges Hopp), 1985 Marknadsföringsansvarig Genomförda & pågående uppdrag Projektchef vid hyresgästanpassning Kantarellen 4 till bostadshotell Plan 5-8 Lidingö sjukhem byggs om till bostadshotell Ca m2. Projektbudget: 150 mnkr Tid: 36 månader Projektchef vid nybyggnation av Rudboda skola Ett samverkansprojekt mellan & Skanska Ca 5700 m2 inkl.ny idrottshall. Miljöbyggnad Silver. Projektbudget: 200 mnkr Tid: 36 månader Projektchef vid upprustning av Breviksbadet En totalentreprenad avseende totalrenovering av utomhusbadet Brevik på Lidingö. Projektbudget: 60 mnkr Tid 18 mån 2012-pågår 2011-pågår 2011-pågår

6 Projektchef vid sammanslagning av gymnasieskolorna Hersby & Gångsätra gymnasium Ett samverkasnprojekt mellan & Skanska. Verksamhetsanpassningar på båda skolorna samt utbyggnad av matsal Hersby gymnasium. Projektbudget: 20,3 mnkr Tid 12 mån Projektchef vid nybyggnation av gruppboende av fastigheten Kv. Björnen Nytt gruppboende för äldre och handikappsförvaltningen avser 6 st lägenheter i en nybyggnad. Projektbudget: 35 mnkr Tid 18 månader Projektchef vid ombyggnation av Gula Villan Om- tilbyggnad av gruppbodende för området för särskilt stöd inom ÄHO på Lidingö. Projektbudget 9,3 mnkr Tid 18 månader Projektledare vid nybyggnation av Torsviks förskola Ett samverkansprojekt mellan & Skanska 1700 m2 i två plan. Miljöbyggnad Brons. Projektbudget: 44,6 mnkr Tid: 12 månader Övergripande ansvarig för samtliga investerings- och underhållsprojekt som genomför genom fastighetskontoret (FKO) 2012-pågår 2011-pågår pågår

7 Lidingöhem BAS-U vid uppförande av 4 st lägenheter till ensamvarande flyktingar Ombyggnation av lägenheter Projektbudget: 1,5 mkr Tid: 12 veckor Kontaktperson Lidingöhem: uppges vid förfrågan Coor SM Ställföreträdande förvaltare samt projektledare på SAS Hangar 1, 2, 3 och 4. Tid: 3 månader. Z-Z Holding AB Flyttgeneral vid SAS flytt från Frösundavik till Arlanda, Ca 800 personer. Tid: 5 månader. Huge Fastigheter AB Projektledare, byggledare, BAS-U samt BAS-P vid av anpassning av butiker Skogås Centrum. Projektbudget: idag okänd, Tid: 3 månader. Projektengagemang AB Flyttgeneral samt huvudprojektledare av hyresgästanpassning av kontorslokaler. Projektbudget: ca: 2,5 Mkr, Tid: 3 månader. Coor SM BAS-P samt BAS-U vid utökning av kraft och kyla i Hus 72, 80 samt 83 i Kista. Projektbudget: ca: 10 Mkr, Tid: 6 månader. Coor SM BAS-P samt BAS-U vid ombyggnation av utvecklingslabet LTE Design inom Ericssons lokaler i Kista. Projektbudget: 3,5 Mkr, Tid: 4 månader.

8 Coor SM BAS-P samt BAS-U vid ombyggnation av utvecklingslabet BSC inom Ericssons lokaler i Kista. Projektbudget: 1,7 Mkr, Tid: 3 månader. SL Huvudprojektledare för projektet Platsmärkning av rum inom SL s anläggningar i Stockholm. Projektbudget: 9,5 Mkr, Tid: 14 månader. Coor SM Huvudprojektledare samt besiktningsman bygg vid ombyggnation av utvecklingslab, EMC samt Safety lab. Projektbudget: 3 Mkr, Tid: 3 månader. Ett våningsplan Coor SM 2008 Huvudprojektledare samt besiktningsman bygg vid ombyggnation av utvecklingslab, Grå, Svarta samt Bruna labet Projektbudget: 7 Mkr, Tid: 3 månader. Ett våningsplan. Coor SM 2008 Huvudprojektledare samt besiktningman installation av fiber samt ombyggnation av förråd. Projektbudget: ca 400 Kkr. Tid: ca 6 veckor, ett våningsplan. Bravida Sverige AB 2008 Resursförstärkning i projekt Fjädern, utbyte av elmätare i Närke kommun. Uppdraget avsåg specialistkunskap inom AB-04 som detta projekt var kontrakterat. Ericsson AB 2008 Genomförande av arbetsmiljörond samt säkerhetsrond (150 pers samt 800m2 lab) med inriktning på den fysiska arbetsmiljön hos Ericsson Research i Kista i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

9 Coor SM 2008 Byggprojektledare samt besiktningsman bygg gällande ombyggnation av kontorsytor till öppet landskap, konferensrum samt pausutrymme. Projektbudget: ca 1,2 Mkr, Tid: 6 månader, ett våningsplan. ERICSSON AB 2008 Beställarens ombud gällande ekonomisk uppföljning, tidplaner, fysiskt säkerhet samt riskanalyshantering i ombyggnation av produktionslab samt byggnation av släckningsanläggning i produktionslab, Projektbudget: ca 20 Mkr, tid 8 månader, ett våningsplan. Beställare samt Projektansvarig, ansvarig av nybyggnation av produktionslab samt hyresgästanpassningar, Projektbudget: 65 Mkr, tid 12 månader, ett våningsplan/projektdel. Kontaktpersoner: uppges vid förfrågan CRND-projektet. Beställare samt projektansvarig av hyresgästanpassning, flytt av testlab samt personer, Projektbudget: ca 40 MSEK, tid: 6 månader, 1 våningsplan. Beställarens ombud för nybyggnation av ca m2 kontor samt m2 lablokaler, Borgafjordsgatan 18, Kista. Tid 18 månader, 6 våningsplan. Kontaktpersoner: uppges vid förfrågan Beställare av underhållsarbeten i kontor samt labmiljö, Ericssons lokaler, ca MSEK/år.

10 Projektansvarig för hyresgästanpassning av nybyggnation av kontor samt lab av före detta restaurang Kista Värdshus på Kistagången i Kv. Skalholt för Ericsson. Ca 300 kvm kontor samt 75 m2 lab, ett våningsplan. Projektansvarig samt beställare, installation av komfortkyla i Ericsson lokaler, Kistagången i Kv Skalholt, Kista. Antal m2: ca m2, tid 4 månader, ett våningsplan. Projektledare, utbyte av samtliga printers i Ericsson lokaler i Kista (ca 8500 medarbetare). Projektansvarig samt beställare, flytt av klimatkammare, Ericsson utveckling, Projektbudget: ca 2,2 Mkr, tid 3 månader, ett våningsplan. Projektledare samt beställare av en internkurs Bestående av framtagande av webutbildningen Fire Safety Course, grundläggande kunskaper i brandsäkerhet. Används internt på Ericsson AB i Sverige. WM-data Företagsservice AB Projektledare för införande av kundtjänst inom WM-data, upprättande av lokalpolicy för WM-data koncernen, upprättande av interna hyreskontrakt gentemot WM-datas internbolag (kunderna). Upprättande av samtliga service level descriptions.

11 ERICSSON RADIO ACCESS AB Beställare samt projektansvarig för projektet KEM, ombyggnationer i produktionsmiljö: Projektbudget: ca 37 Mkr, tid 9 månader. ERICSSON RADIO ACCESS AB Beställare samt projektansvarig för samtliga ombyggnationer inom produktionen utvecklingsmiljö samt produktionens kontor (ca 800 anställda vid RSA produktion). LM ERICSSON Fastigheter AB Projektledare för ca: 50 projekt/år. Samtliga byggprojekt med kostnad under 250 Kkr/styck. Varierande entreprenadformer. Kuriosa Kontaktuppgifter Fritidsintressen: Familjen, tennis, slalom, fotboll, golf, F1, samt digital bildbehandling Österdalsvägen JÄRFÄLLA Mob: E-post:

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10

Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat - Hur fungerar ert arbetsmiljöarbete? Niklas Wikström Business Development Manager WSP Sverige AB 2014-03-10 Handen på hjärtat Vid våra webinar inom arbetsmiljöområdet presenterar WSP

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999

Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 CV Uppdaterad: 2011-10-11 Tobias Wallter Projektledare och Deployment Manager Födelseår 1979 Konsult sedan 2002 IT-erfarenhet sedan 1999 Språkfärdigheter Utbildning Kontaktuppgifter Svenska modersmål Engelska

Läs mer

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011

volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it photo: Niklas Bernstone UPPDRAGET >> Stockholms stad-projektet GS-IT 2009-2011 volvo it Main data center Göteborg MAGNUS CARLANDER CEO Volvo IT och CIO Volvo Group MAGNUS CARLANDER OM VOLVO IT:S

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD SEKTORN FÖR TEKNIK- OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Lasse Jönsson Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse2007

Verksamhetsberättelse2007 Verksamhetsberättelse2007 Krävande kunder är det bästa ett företag kan ha - då utvecklas företaget. Under året har vi haft förmånen att arbeta med många personer som besitter djup kunskap inom sina områden.

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag

6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Förfrågningsunderlag , Sidantal 39 Källtorpsvägen 60, 176 74 Järfälla 6.1.1 Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Dnr: Upprättad av Järfälla kommun Stockholm BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15

Locum i korthet 5. Vd har ordet 6. Ordförande har ordet 7. Framtidens vårdbehov 9. Styrning mot strategiska mål 11. Attraktiv arbetsgivare 15 1 2 Årsredovisning OM ÅRSREDOVISNINGEN Detta är en gemensam årsredovisning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). I årsredovisningen är också Locums hållbarhetsredovisning integrerad i

Läs mer