Förstudie Förekomsten ändrings

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Förekomsten ändrings"

Transkript

1 Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Metod Iakttagelser Rutiner och riktlinjer Interna riktlinjer Branschbestämmelser Teknikmöten Investeringsprocessen Förstudie/projektering Genomförande Uppföljning av ÄTA-arbeten Slutredovisning av projekten Bedömning...5

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Kalmar kommuns revisorer har utifrån en riskbedömning funnit det relevant att genomföra en förstudie av hur servicenämnden arbetar för att minimiera förekomsten av ÄTA- arbeten (ändring, tillägg och avdrag) i syfte att erhålla ett underlag för bedömning om en eventuell fördjupad granskning ska ske. Revisorerna beslutade på sitt sammanträde den 22 maj 2014 att ge i uppdrag att genomföra förstudien 1.2. Metod Intervju med chefen för avdelningen fastigheter samt en byggprojektledare inom serviceförvaltningen. 1 av 5

4 2. Iakttagelser Kalmar kommuns fastighetsavdelning är organiserad under serviceförvaltningen. Avdelningen består av enhet bygg och enhet fastighetsservice. Uppgiften är att se till att kommunen har ändamålsenliga lokaler. Inom enhet bygg finns fem byggprojektledare och en projektledare för planerade underhållsprojekt Rutiner och riktlinjer Interna riktlinjer I kommunens verksamhetshandbok finns processen att lösa verksamhetens behov av lokaler som ska syfta till att vägleda företrädare för verksamheten för att lösa behovet av lokaler samt klara ut de olika rollerna och deras ansvar. Processen inleds med att fastighetsförvaltarna bjuder in övriga förvaltningar till ett möte om deras lokalbehov i september månad. Förvaltningarna presenterar sitt behov av lokaler och fastighetsförvaltarna utreder olika alternativ för att lösa behovet, till exempel om det finns lediga lokaler som kan byggas om, om det går att hyra externa lokaler, om fristående paviljonger kan vara ett alternativ eller om det krävs en nybyggnation. Utredningen grundar sig på gällande lokalnormer som för närvarande finns för kontor, förskola och skola. Om resultatet av utredningen visar att det krävs en investering i lokaler ska de övervägda alternativen dokumenteras på en framtagen blankett, som ska ingå i beslutsunderlaget till kommunfullmäktige. Vid alternativet bygga om eller bygga nytt beställer fastighetsförvaltaren en utredning av byggkostnader med mera av fastighetsavdelningens byggenhet. Processbeskrivningen skulle behöva uppdateras eftersom kommunstyrelsen infört ett planutskott där anbud för byggprojekt ska presenteras Branschbestämmelser AB Svensk Byggtjänst och Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är parter inom byggsektorn som tar fram handböcker och dokumentation för att sprida kunskap och skapa enhetlighet i branschfrågor. Enligt AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader) definieras ÄTA-arbeten som ändrings- eller tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa samt avgående arbete. De allmänna bestämmelserna reglerar när ersättning för ÄTA-arbeten kan tas ut och hur ersättningen ska beräknas. Det finns även allmänna bestämmelser för totalentreprenader (ABT 06) samt för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09) Teknikmöten Inom byggenheten hålls ett teknikmöte en gång i månaden där avdelningschefen och byggprojektledarna deltar. På mötena behandlas bland annat kvalitetsfrågor 2 av 5

5 och erfarenheter från byggprojekt. Mallar för lämnande av anbud, tilldelningsbeslut och bilagor till förfrågningsunderlag har till exempel arbetats fram och diskuterats på mötena. Det sker även en erfarenhetsåterföring från olika byggprojekt i syfte att förbättra rutinerna Investeringsprocessen Förstudie/projektering Förvaltningarnas behov av lokaler utreds gemensamt av förvaltningen/nyttjaren och fastighetsförvaltaren. Behovet av ytor och en beskrivning av vilken verksamhet som ska nyttja ytorna sammanställs i ett lokalprogram i enlighet med den dokumenterade investeringsprocessen. För byggenheten är det viktigt att lokalprogrammen är genomarbetade eftersom de utgör verksamhetens beställning av nya/renoverade lokaler. Byggprojektledaren gör en första kostnadsberäkning av projektet baserat på lokalprogrammet. Vid nybyggnation avsätts ca 5 % av entreprenadens budget till ÄTA-arbeten. I ett renoveringsprojekt är andelen för ÄTA-arbeten högre till exempel eftersom osäkerheten ökar när markförhållandena under en fastighet inte går att undersöka till en rimlig kostnad. Osäkerheten kan även bero på brister i ritningsunderlag eller avsaknad av dokumentation av tekniska lösningar. För att förebygga ÄTA-arbeten är det viktigt att tid avsätts i projekteringsfasen. Avstämningar görs med verksamheten och kontroller görs att det finns underlag till exempel i form av ritningar att lämna till konsulterna som anlitas för projekteringen. Där det inte finns aktuella ritningar måste detta åtgärdas under denna fas. I budgetarbetet har önskemål framställts om att få medel till ett projekt som syftar till att uppdatera ritningar för de kommunala fastigheterna. När förfrågningsunderlaget och övriga handlingar tagits fram sker en samgranskning av alla handlingar. Handlingarna granskas av projektgruppen. Detta är ett viktigt moment där det finns möjlighet att upptäcka och åtgärda brister som i ett senare skede kan leda till att ÄTA-arbeten uppstår Genomförande Under byggnationsfasen av projektet anlitas byggkontrollanter som är projektledarens förlängda arm gentemot entreprenören. Byggkontrollanter har handlats upp via ramavtal. Kontrollanten godkänner tillsammans med projektledaren de ÄTAarbeten som entreprenören för fram. Ett sätt att förebygga ÄTA-arbeten senare i projekten vore om byggkontrollanten kom in i projekten i ett tidigare skede till exempel under projekteringsfasen. Detta har inte prövats ännu Uppföljning av ÄTA-arbeten ÄTA-arbeten numreras och förtecknas i Excel eftersom avdelningen inte har något projektverktyg. Underlag sparas i pärm. Det är upp till varje projektledare hur ingående orsakerna till ÄTA-arbetena analyseras och kategoriseras. 3 av 5

6 Slutredovisning av projekten Enligt processen för investering i lokaler ska investeringsobjekten slutredovisas genom att en redovisnings av utfall och kostnader görs till ansvarig nämnd och till kommunstyrelsens arbetsutskott. Denna slutrapport har inte efterfrågats och fastighetsavdelningen har inte haft någon rutin för rapporteringen. 4 av 5

7 3. Bedömning Vi bedömer att servicenämnden bedriver ett arbete i syfte att minimera förekomsten av ÄTA-arbeten. De främsta iakttagelserna som stöder denna bedömning är medvetenheten i organisationen vilka delar i investeringsprocessen som är viktiga för att förebygga framtida ÄTA-arbeten. Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete främst inom ramen för teknikmöten där anpassning sker av rutiner och mallar samt inom projektet att uppdatera ritningar för de kommunala fastigheterna. Vi bedömer att uppföljningen av ÄTA-arbeten skulle kunna förtydligas om kostnaderna redovisades baserat på orsaken, till exempel för ofullständiga handlingar och beställarändringar. En gemensam rutin bör införas så att en samlad kategorisering av ÄTA-arbeten kan göras. Vi bedömer att ingen fördjupad granskning behöver ske, men att en muntlig uppföljning kan göras vid kommande möten mellan revisionen och servicenämndens presidium. Vi bedömer därför att ingen fördjupad granskning behöver ske Caroline Liljebjörn Projektledare Pär Sturesson Uppdragsledare 5 av 5

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun

Granskning av simhallsprojektet. port 1 Trosa kommun www.pwc.se Leif Karlsson Jukka Törrö Revisionsrapport Granskning av simhallsprojektet Safiren port 1 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...2 2. Inledning...5 2.1.

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober/November 2012 Norrköpings kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Granskning av investeringsprojekt

Granskning av investeringsprojekt www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Granskning av investeringsprojekt Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3

Läs mer

Granskning av entreprenadtjänster

Granskning av entreprenadtjänster Revisionsrapport Granskning av entreprenadtjänster Kramfors kommun Lisbet Östberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset investeringsprocess avseende Ridhuset Revisionsrapport KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 1.1 Revisionsfrågor och avgränsningar 1 2. Styrdokument relevanta för ärendehanteringen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Analys av projekthantering

Analys av projekthantering Analys av projekthantering Tekniska förvaltningen, Luleå kommun Förord Att analysera hur projekt genomförs och ska genomföras kan göras i all oändlighet. Ändå kommer man aldrig att komma fram till någon

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Hylte kommun. Granskning av upphandling av konsulttjänster GRANSKNING AV UPPHANDLING I HYLTE KOMMUN. BDO Consulting Group Stockholm AB SLUTRAPPORT

Hylte kommun. Granskning av upphandling av konsulttjänster GRANSKNING AV UPPHANDLING I HYLTE KOMMUN. BDO Consulting Group Stockholm AB SLUTRAPPORT Hylte kommun Granskning av upphandling av konsulttjänster 1(17) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 GENOMFÖRANDE OCH METODIK... 4 BAKGRUND... 4 STYRANDE REGLER FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING... 4 NÄMNDEN FÖR

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen Botkyrka kommun Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av två investeringar

Granskning av två investeringar Revisionsrapport Granskning av två investeringar - Exploatering, Toftanäs norra - Gatutrafikbroar, Hyllie broar vid stationstorg Tekniska nämnden, Malmö stad Oktober 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG

Uddevalla kommun. El ERNST&YOUNG Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2013 Uddevalla kommun Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer"

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

Granskning av kommunens projekthantering

Granskning av kommunens projekthantering Revisionsrapport Granskning av kommunens projekthantering Katrineholms kommun Annika Hansson och Tobias Bjöörn, Certifierade kommunala revisorer 5 december 2012 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTAD REVISIONELL

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer