LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel"

Transkript

1 . et mest flexibla hemnätverket med, Tele och ata i samma kabel TEKNISK INFORMTION/PROJEKTERING 2002:03 LEX22660

2 Ett strukturerat nätverk för privat boende är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. et ger en universell och heltäckande installation speciellt för tele-, data- och /radioanslutningar. kan anslutas till t.ex. bredband, vilket gör det möjligt att utnyttja alla tjänster som följer med denna teknik. kan anpassas för såväl små installationer i enskilda lägenheter som till flera installationer i en hel fastighet. Varje lägenhet förses då med ett eget system som kopplas till fastighetens stamnät för Tele/ /ata. Kort sagt: är bostadens nya huvudnätverk för IT, kommunikation och underhållning. Flexibelt Nätverket är ett s.k. strukturerat nätverk där ett antal uttag av samma typ är förbundna via kablar till en distributionscentral. Inkommande ledningar för tele, data,, etc. ansluts i distributionscentralen. Husets alla uttag ansluts till patchmoduler och med patchkablar ansluts uttagen till önskad inkommande signal. etta ger en stor flexibilitet, då man enkelt kan koppla om så att ett uttag som använts till t.ex. telefon istället kan användas för etc. Systemet är baserat på öppna kommunikationsstandarder som bl.a. Ethernet och är uppbyggt av moduler som lätt kan bytas ut. et gör det lätt att koppla samman systemet med andra nätverk och att lägga till/ta bort funktionsmoduler. Lättinstallerat är utvecklat för hög prestanda och driftsäkerhet och installeras mycket snabbt tack vare genomtänkta monteringsmetoder. Lexel har utvecklat och valt ut marknadens bästa produkter som har testats noga för att fungera tillsammans. llt för att erbjuda högkvalitativa produkter som lätt kan kombineras utan kompatibilitetsproblem. Nätverket ger en infrastruktur för tre medier (data, tele och ) i en och samma kabel, vilket tidigare krävt en speciell kabeltyp för varje medium. omfattar även ett tydligt märkningssystem, vilket underlättar vid installation såväl som vid användning. (Vid parabolsignaler, ca 2,1 GHz, dras "kompletterande" koaxialkabel parallellt med huvudkabeln, se kopplingsexempel sid 19.) Hög kapacitet är byggt för att klara dagens och morgondagens krav på överföringshastigheter. Systemet har mycket hög kapacitet med ett frekvensomfång på 862 MHz, vilket idag används för t.ex. kabel-. atakomponenter i är godkända enligt kraven för kategori 5e för att klara framtida krav på hastighet i nätverket. ataöverföringshastigheten beror på vilka dataenheter som ansluts till systemet, med grundmodulerna är hastigheten 10 Mbit/s. å systemet är moduluppbyggt är det enkelt att byta ut delar för att få högre hastigheter. Framtidssäkert Tack vare den höga flexibiliteten och kapaciteten tillsammans med lättinstallerade komponenter och standardiserad öppen teknik, är säkert inför framtiden. Systemet hanterar de vanligaste kommunikationsbehoven (tele, och data) och, då det är lätt att lägga till nya funktioner och tjänster, täcker Lexom Home in i stort sett alla behov av kommunikation. LEX akom luckan på distributionscentralen ser det ut ungefär som en gammaldags telefonväxel. Varje jack i ett rum motsvaras av ett jack i centralen med samma siffermärkning. LEX22060 Lätt att byta funktion på uttagen 2. Med en korskopplingskabel i centralen förbinds jacket i rumsuttaget med antingen -modulen, telefonmodulen eller datamodulen. LEX22070 ata Tele 3. Om man t.ex. vill byta funktion på ett -jack i ett rum till ett datorjack så flyttar man korskopplingskabeln från -modulen till ett ledigt jack på datamodulen. I rummet kan sedan datorns anslutningskabel jackas i det som förut var ett -jack. /Video Telefon ata 2 /M1770SE/0203

3 Full frihet att utnyttja alla media i alla rum Flexibel anslutning av apparater Genom den flexibla anslutningen av apparater till nätverket är det lätt att flytta utrustning i hemmet. et ger även nya användare stor frihet att planera sina rum. Videodistribution Se din favoritfilm (video/v etc.) var som helst i hemmet via bostadens nya nätverk. P-Player Spela din MP3 musik i kvalitet eller lyssna till internetradio på vilken stereo som helst via 75 ohm FMingång. LEX41740 Tele ata entrala funktioner i en fastighet Med en utbyggd infrastruktur för kommunikation i fastigheterna är det enkelt att införa system så att hyresgäster kan komma åt gemensamma funktioner i andra system i fastigheten såsom bokning av tvättstugor, avläsning av el, vattenförbrukningen etc. etta kan kräva integrering med t.ex. ett Lexel EI eller Lexel IH system. redbandstjänster i hemmet Ett höghastighetsnät i hemmet är en förutsättning för att ta del av de tjänster som kommer med en bredbandsanslutning. Fakta om byggstandard för IT-installationer i hem Svensk Standard (SS ) definierar en placering och omfattning av uttag och antal jack i byggnaden enligt följande: Två jack för det strukturerade fastighetsnätet placeras i varje boningsrum, hall och kök. Ytterligare ett jack placeras vid eluttag i utrymme som nyttjas som arbetsrum. I uppehållsrum och gemensamt utrymme, såsom samlingslokal, placeras två jack vid eluttag. När en byggnad förses med ett strukturerat fastighetsnät som, uppfyller det kraven på separata - och telefoninät i byggnaden. ersätter dessa två separata nät med ett nät gemensamt för både, Tele- och datakommunikation. /M1770SE/0203 3

4 Produktöversikt är uppbyggt av separata kommunikationsmoduler för att underlätta underhåll och uppgraderingar i takt med att tekniken utvecklas och nya standarder kommer in på marknaden. lla aktiva moduler 1 istributionscentral istributionscentralen är själva hjärtat i systemet. Här ansluts till huset inkommande ledningar, som via patchmodulerna kopplas vidare till rummens alla uttag. entralen bestyckas med olika moduler som hanterar inkommande signaler (tele, /radio och data). Genom att byta ut moduler i distributionscentralen kan man enkelt uppgradera med nya funktioner. En tydlig uppmärkning gör det enkelt att se hur uttagen ska kopplas. istributionscentralen finns för både utvändigt och infällt montage. En distributionscentral har nio modulplatser som kan utnyttjas efter behov. Varje patchmodul har fyra uttag, vilket ger 24 uttagsportar om tre av platserna används till tele-, /Radio- och datamoduler. Uttagen är alltid försedda med dubbla RJ45 jack och två kablar dras fram till uttagen för att koppla in det. 2 Strömförsörjning Transformator (12 V-) för matningsspänning till data- och /Radiomodul. Installeras inuti distributionscentralens övre del. 3 Patchmodul Patchmodulen är en panel dit alla uttag i rummen är kopplade. Med hjälp av en patchkabel kopplas uttagen i de olika rummen till önskad modul. Varje patchmodul har fyra portar. Patchmodulen är utvecklad så att den skall klara både dagens och morgondagens krav på hastigheter och funktioner. en hanterar hela frekvensområdet MHz. 4 atamodul atamodulen är navet för datakommunikationen i nätverket. Modulen är en hubb med fyra portar för anslutning av datorer, skrivare och övrig utrustning med nät- drivs från strömförsörjningsenheten i distributionscentralen och uppfyller både nationella och europeiska krav på elsäkerhet. verkskort. Modulen har dessutom en s.k. expansionsport för anslutning till ett externt nätverk via uplink-modul som t.ex. ett bredbandsnät. Modulen stödjer Ethernetprotokollet 10ase-T (10 Mbit/s). atamodulen uppfyller kraven för IEEE , EN och EN atamodulen strömförsörjes av transformatorn. 5 Telemodul I telemodulen ansluts inkommande telefonledningar. Modulen kan användas för två analoga linjer alternativt en analog och en ISN-linje. Modulen har åtta portar för vidarekoppling till telefonuttag och levereras i parallell-, seriell- och ISN-version. Modulen har en rad olika inställningsmöjligheter för att gruppera och prioritera de olika uttagen. Eftersom bygger på en fullt skärmad och jordad miljö, kopplas inkommande telefonledningar i telemodulen automatiskt till jord och filtreras för att undvika störningar. Om det finns behov av överspänningsskydd måste detta installeras separat. Telemodulen uppfyller kraven för IE-512-2, 1985 Test 3 metod. Telemodulen kräver ingen strömförsörjning. 6 /Radiomodul /Radiomodulen är en förstärkare som överför radiooch -signaler till nätverket. Modulen har en ingång för inkommande antennkabel samt fyra portar för vidarekoppling till rummen. et finns ytterligare tre varianter som stöder returtrafik. /Radiomodulerna uppfyller kraven för EN /Radiomodulen strömförsörjes av transformatorn. Modulen har alltid en ingång (kvalitetsgrad 2) och levereras med ett antal olika uttag T LEX22030 TELE LEX25770 LEX LEX22690 LEX22700 LEX /M1770SE/0203

5 7 Patchkabel Patchkablar används uteslutande i distributionscentralen av användaren till att koppla de inkommande signalerna till det önskade uttaget. Kabel och kontakt är helskärmade, ljusgrå (RJ45 - RJ45). Levereras i ett kit med 3 olika kabellängder i en förpackning om 24,5 cm, 28 cm och 32 cm. Kortast möjliga kabel skall användas i distributionscentralen för att locket skall gå lätt att stänga. 8 nslutningskabel data Kabeln används för att koppla en P, skrivare etc. (med ett nätverkskort) till ett uttag. Kabeln är skärmad kategori 5e, RJ45 - RJ45. Längder om 0,5/1/2/3/5 m. 9 nslutningskabel tele nslutningskabel för telefoni-apparater. nvändes för att ansluta analoga och digitala (ISN) telefoner, fax, modem etc till uttaget. Oskärmad kabel och modularplugg (RJ11-RJ45). Levereras 1 st per förpackning i två alternativa längder 2 m eller 5 m. 10 nslutningskabel Radio- nslutningskabel för radio och apparater till ett Lexom Home uttag. När en radio ansluts till kabeln användes den medföljande hon-adaptern. Kabeln kan förlängas med traditionell anslutningskabel för antennmateriel. Koaxialkabeln och kontakterna är skärmade (RJ45 - Koax) med inbyggd balun för impedansomvandling från 100 ohm balanserad signal till 75 ohm obalanserad. Levereras i 2-meters längd, 1 st per förpackning. 11 Uplink-moduler Uplink-modulerna ansluts till expansionsporten på datamodulen för att ansluta datamodulen till ett stamnät eller sammankoppla två stycken datamoduler i en installation med två distributionscentraler. Vid sammankoppling av två datamoduler skall "korsad" anslutningskabel användas. Uplink-modulerna finns i två versioner, 10 ase-t och 10 ase-f. Uplinkmodulen strömförsörjs via expansionsporten på datamodulen. Skärmad modularplugg med mekanisk kodning av plugg/jack (RJ45) mot expansionsport på datamodul. Extern interface, 10ase-T: RJ45, 10ase-F: 2 st. ST fiberkontakter för Rx och Tx. åda modulerna är försedda med en lysdiod (LE) som indikerar etablerad Link. Levereras i 1 st per förpackning. 12 ISN-adapter daptern används för att returnera analoga telefonlinjer från en ISN-router. Routern omvandlar den digitala S0 bussen från terminaladaptern (T) och konverterar signalen till Ethernet trafik och analoga telefonlinjer. ISN-adaptern placeras normalt ute vid en dator där S0 bussen är framkopplad till routern. e analoga telefonlinjerna kopplas tillbaka via -uttaget till Telemodulen i centralen och de analoga/isn ( & ) telefonlinjerna blir på detta sätt tillgängliga för resten av anläggningen. Nödvändigt kablage mellan Router och ISN-adaptern medföljer. daptern är en oskärmad enhet för bordsplacering bredvid ISN routern. Medföljande kablage 1st RJ45-RJ11 0,5 m 2 st RJ11-RJ11 0,5 m. Levereras i 1 st per förpackning. 13 Installationskabel nvänds till den fasta installationen i spridningsnätet. Kabeln förbinder uttagen med patchmodulerna i distributionscentralen. Kabelns höga bandbredd och signalkapacitet klarar alla trafiktyper (tele, data, Radio/). Kopparkabeln är partvinnad, individuellt parskärmad med gemensam kopparfläta med en ytterdiameter på 7,5 mm. Max böjningsradie 3 x diametern utan prestandaförsämring. 14 Uttag Uttagen placeras där behoven finns. Normalt installeras två, eller flera, uttag i varje rum. Samma typ av uttag används i hela installationen och respektive uttagsfunktion styrs från centralen och kan markeras på det fysiska uttaget med hjälp av medföljande symboler. För att ansluta olika apparater används olika anslutningskablar beroende på vilken funktion som är vald för det aktuella uttaget. Uttagen finns i enhetliga designserier (Lexel Senso och Eljo Trend) för att passa ihop med strömställare, eluttag, dimrar etc. Uttagen är alltid försedda med dubbla RJ45 jack och två kablar dras fram till uttagen för att koppla in det LEX25760 LEX25760 LEX22770 LEX29330 LEX22740 LEX22760 LEX22750 LEX /M1770SE/0203 5

6 Installation Installation av ett nätverk skall göras av en certifierad installatör för att erhålla Lexels garanti (se sid. 12). etta avsnitt ger en översikt av hur ett nätverk bör installeras. etaljerade uppgifter om komponenterna och hur de ska installeras och konfigureras finns i den dokumentation som medföljer produkterna vid leverans. Innan installation är det viktigt att man har förberett och planerat installationen, så att man vet var uttag och distributionscentral ska monteras och vilka komponenter som ska ingå i nätverket LEX24860 Hemnätverkets baskomponenter 1. Universaluttag med två jack. 2. Skärmad installationskabel med 8 ledare. 3. istributionscentral där inkommande kablar från antenn, telefon och fastighetssnätverk ansluts till hemnätverket. 4. Patchkablar för enkel omkoppling av signalen till vägguttagen. 5. Universella korskopplingsmoduler. 6. /Radiomodul för 4 -anslutningar. 7. istributionsmodul för 8 anslutningspunkter för telefon/isn/telefax/modem. 8. atamodul för datornätverk med 4 anslutningar. 6 /M1770SE/0203

7 Montering 1. Montera distributionscentral inklusive strömförsörjning. 4. Montera och kontaktera modularuttagen i bostaden och märk kontakten med samma nummer som på distributionscentralen. 2. ra kablar från distributionscentral till uttag, utanpåliggande i minikanaler eller infällda i rör. 5. nslut och kontaktera kablarna från uttagen till patchpanelens portar. 3. Montera patchmodulerna. 6. Märk upp länkarna med löpnummer på uttag motsvarande på patchmodulerna. Fyll i länkförteckning och placera i distributionscentralen. LEX25580 LEX25590 LEX25520 LEX LEX25540 LEX25560 LEX25570 LEX25530 LEX nslut inkommande ledningar till tele-, data- och /radiomodulerna. 8. nslut transformatorn och spänningssätt /radio- och datamodulerna. nslut även jordkabel till jordplint på mellersta IN-skenan. 9. Mät länkarna i installationen enligt kategori 5e. Åtgärda ev. fel. För teknisk info, se sid. 11. LEX25610 LEX25620 LEX Montera lock på distributionscentral. 11. nslut patchkablar mellan patchpanel och /Radio-, tele- och datamo- tillsammans med slutanvändarens 12. Utfärda garantibevis och sigill, som duler. dokumentation placeras i distributionscentralen. /M1770SE/0203 7

8 Planering Installation av ett nätverk skiljer sig kraftigt från traditionella el- och teleinstallationer. Om installationen inte görs på rätt sätt kan kapaciteten försämras. ärför är det viktigt att installatörer och montörer har korrekt teoretisk och praktisk utbildning. En certifierad installatör kan även verifiera installationen och utfärda certifikat som ger förlängd funktions- och reservdelsgaranti. Med alla produkter följer utförliga instruktioner och specifikationer. Med distributionscentralen följer även en monteringsöversikt. essa instruktioner förutsätter dock att man vet vilka produkter som ska installeras och var de ska placeras. Följande avsnitt beskriver några punkter som är viktiga att beakta och ger en vägledning om hur man bör planera nätverket. är ett strukturerat nätverk är utformat som ett stjärnnätverk som förbinder alla rum i en bostad. I centrum av nätverket finns aktiva enheter installerade tele, /Radio- och datamodul samt signalkällor från tele, och datasignaler med gränsflöde till både fiber- och kopparförbindelser. essa olika element är förbundna i en specialutvecklad distributionscentral. Från centralen distribueras signalerna via nätverket till de enkla vägguttagen i bostaden efter behov. Uttagen kan förbindas till precis den signalkälla man har behov av på den aktuella platsen i bostaden dvs. datanätverk, en eller flera telefonlinjer, radio/ eller andra V-former. etta ger en hitintill okänd flexibilitet. ostadens vägguttag förbindes till en specifik signalkälla i centralen med hjälp av egna utvecklade patchkablar. entralen medger anknytning för upp till 24 stycken anslutningspunkter. Installationen kan naturligtvis utvidgas med flera distributionscentraler efter behov. Telefon, ISN, SL redbandsnät ntenn, Kabel- LEX29630 = Universaluttag med RJ45 kontakter är ett stjärnnätverk som förbinder och förgrenar sig ut till alla rum i bostaden. installationen sprider sig ut till alla rum och ger därmed möjlighet att etablera den önskade förbindelsen. et är upp till brukaren att välja den signal som ska ut till uttaget, om det är, telefon eller data. Även om det bara rör sig om en förbindelse mellan rum till t.ex. högtalare. ehov et är viktigt att man på ett tidigt stadium definierar sitt behov med hänsyn till infrastrukturen. I distributionscentralerna finns det möjlighet att koppla in 24 stycken uttag. Önskas fler kan man koppla ihop flera distributionscentraler. Kommunikationen mellan dessa centraler löser man för varje applikation. (HU-Uplink/ via splitter etc.) Framtida behov för nya funktioner/applikationer kan däremot lätt införas genom att byta en modul. Ledningslängder För att bibehålla full kapacitet mellan distributionscentral och uttag får ingen kabel överstiga 40 meter. För att undvika överstyrningar av -signalen bör ingen installationskabel vara kortare än 8 meter. Placering av distributionscentral Placera distributionscentralen så centralt som möjligt så att ledningslängderna till uttagen minimeras, dock ej mindre än åtta meter. Planera en central för varje individuellt nät. Tänk på att de som har tillgång till centralen kan koppla om alla uttag som den omfattar. ärför skall man inte använda samma central till olika hushåll. entralen kan placeras bredvid elcentral eller annan kontrollpanel, men även självständigt. entralen bör ha eluttag och jordanslutning i närheten då centralen ska jordanslutas och flera av komponenterna i centralen kan kräva elanslutning. Placera centralen i en lämplig höjd för drift och underhåll. Omgivningstemperaturen ska ligga inom ±0 till +40. tt tänka på generellt: Placera en apparatdosa med dubbla rör in till centralen för att framtida inkommande signaler skall kunna implementeras i centralen utan att göra hål i kapslingen. Mata transformatorn via rör med 230 V. Vid infälld central: jupet på centralen är 90 mm, normal regelvägg är 70 mm. 8 /M1770SE/0203

9 Placering av uttag Planera för åtminstone två uttag i varje rum för att möta framtida behov och erbjuda flexibilitet. Enligt Svensk yggstandard ska det finnas ett rikstelefonuttag i varje rum, hall, kök och tvättstuga samt ett antennuttag i varje rum och kök. En distributionscentral med tele-, data- och -modul kan användas för upp till 24 uttag, d.v.s. 12 stycken dosor med två uttag i varje. Kabeldragning/Förläggning Kablar ska dras från alla uttag till distributionscentralen. Vid installation i nya objekt används normalt infällda rör för snyggaste kabeldragning. å man oftast installerar två uttag i varje rum måste även två kablar per uttag dras dit. nvänd med fördel 2 x 16 mm rör till varje uttag då två kablar i ett 20 mm rör blir trångt. Vid installation i befintliga objekt kan man med fördel använda Thorsman minikanaler, typ TMK 1020, och kanalhörn för kabeldragningen, då dessa ger en enkel och snygg installation. Planera då för kabeldragning i minikanaler efter golv och taklister samt längst fönsterkarmar på det mest estetiska sättet. Utnyttja Thorsman kanalhörn för att undvika skarpa böjar (kabeln får ej böjas mer än till en radie på 25 mm). eräkna så att kabeln har minst 0,5 meter tillgodo vid centralen och uttagen för att räcka till vid kontaktering och anslutning. eräkna också att säkerhetsavståndet från 230 V starkströmsinstallationer är 30 cm vid parallell dragning. 25 mm LEX22730 LEX22600 ubbla VP16-rör dras fram till varje apparatdosa. LEX24960 Max böjningsradie av kabeln är 25 mm. Thorsmans minikanaler typ TMK användes för att dölja utanpåliggande kabel. /M1770SE/0203 9

10 Märkning För att hålla reda på hur uttagen är kopplade till distributionscentralen, märks distributionscentralens portar och bostadens uttag med nummer. För att förtydliga uttagens funktion kan de även kompletteras med symboler. Principen för uppmärkning är enkel. Panel entralens portar numreras löpande från vänster till höger på respektive panel och uppifrån och nedåt. Uttagen i de olika rummen, som är kopplade till portarna, märks med samma nummer. Översikt LEX25040 För uppmärkning av nätverket finns en översiktsblankett och självhäftande etiketter som medföljer centralen vid leverans. Nummeretiketterna fästes vid distributionscentralens motsvarande uttag. lla uttag dokumenteras sedan på översiktsschemat, genom att ange var respektive uttag är placerat. Översiktsschemat ska sedan finnas tillgängligt innanför distributionscentralens lock och gör det enkelt att hitta rätt vid omkopplingar i centralen. LEX25060 LEX22900 LEX22890 istributionscentralens portar numreras löpande från vänster till höger, uppifrån och ner. Vid installation av fler än en central (t.ex. två centraler sammankopplade) ersätts den befintliga löpande numreringen på den andra centralen med nya medföljande nummeretiketter (25-48). Uttag insats Symboler Uttagen märks med samma nummer som porten i distributionscentralen som den är ansluten till. etta görs på uttagets insatslock. Nummeretiketterna kan ses genom öppningar i frontplattan bakom märkfönstrets lucka. Uttag front LEX22670 Vidare kan uttaget förses med en symboletikett som tydligare beskriver uttagets funktion. etta görs genom att infoga en symboletikett i uttagets märkfönster. Med centralen följer även ark med symboletiketter. essa infogas i uttagens märkfönster för att tydliggöra uttagets funktion. Notera dock att om uttaget omkopplas i distributionscentralen, så kan funktionen ändras. Symbolen gäller då inte längre och bör bytas ut för att undvika felaktiga anslutningar. 10 /M1770SE/0203

11 Provning och verifiering När en installation är utförd ska den testas för att erhålla Lexel förlängda fem års garanti samt för att verifiera att alla anslutningar är rätt gjorda och att de uppfyller anläggningskraven. Ett nätverk ska uppfylla kraven enligt ett Kategori 5e nätverk, Länkklass +. För mätning av nätverket finns mätinstrument som klarar mätningar enligt Kategori 5e/klass + och som ger bra underlag för mätprotokoll. Vid krav från beställaren på protokoll för -nät, nyttjas ett traditionellt mätinstrument för -installationer (fältstyrkemeter). Vid mätning av frekvensbandet för kopplas -signalen ut från /Radiomodulen via patchmodulen i distrubutionscentralen till uttaget. Signalstyrkan mäts av instrumentet via anslutningskabeln för vid varje mätpunkt. Styrkan på inkommande signal skall mätas upp och dokumenteras (62-80 d micro volt). För att kunna certifiera installationen och erhålla Lexels förlängda funktions- och reservdelsgaranti på fem år måste installationen dokumenteras enligt nedanstående specifikation. Utförligare beskrivning finns för nedladdning på Följande mätningar ska göras: Uppmätning av samtliga länkar i installationen. Mätningen skall utföras med minst ett Level II instrument enligt TS 67. Mätningen utförs enligt kraven för länkklass + enligt SS Om krav på mätning av -nät med fältstyrkemeter ställs från beställaren skall dessa protokoll bifogas. För utfärdande av certifikat/garanti krävs: Namn- och adressuppgifter på installatör och brukare (fastighetsägare). Ritningsunderlag för anläggningen (placering av uttag, central samt kabel). llt material skall vara levererat av Lexel Electric. Underlaget sänds in till Lexel Electric som utfärdar certifikat och anläggningsgaranti efter kontroll. Ett nätverk kan kopplas till andra nätverk, t.ex. fastighetens bredbandsnät, genom en anslutning i distributionscentralen. etta kan dock kräva andra mellansteg som brandväggar eller s.k. Routers för att säkerställa kommunikationen. nslutning till externa nät enna handledning täcker ej projektering av nätsammankopplingar utan det bör projekteras för sig. Flera aktörer på marknaden erbjuder tjänster för att integrera olika nätverk med varandra. Flerfamiljshus Lägenhet Fastighetsnätverk som distribuerar, Tele och ata till varje lägenhet. istributionscentralen i är förbunden med kabel i ett stjärnnät till uttag för, telefon och dator i varje rum. ata Tele LEX23040 Tele ata ata (bredband), Tele och fram till huset från företag som bygger och äger bredbandsnät kan via fastighetsnätet anslutas till nätverket. /M1770SE/

12 Support Installation av höghastighetsnät skiljer sig kraftigt från traditionella el- och teleinstallationer. Kapaciteten försämras om installationen inte görs på rätt sätt; hörn ska ligga i lösa mjuka bågar, kablar ska inte buntas för hårt och så vidare. ärför är det viktigt att installatörer och montörer har tillräcklig teoretisk och praktisk kunskap om nätverk. Lexel Training & ompetence Lexel Training & ompetence utbildar installatörer, montörer och konsulter med målet att sprida och höja kunskapen om system och produkter från Lexel. Utbildningen ger installatörer och montörer en större säkerhet i installationer som ställer höga krav på kompetens och kunnande. Utbildningen syftar även till LEX27710 LEX27560 att höja installatörers och konsulters konkurrensförmåga på så sätt att dessa kan erbjuda sina kunder den senaste tekniken på området. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med nätverk. Kurserna omfattar både teoretiska och praktiska övningar. Efter genomgången kurs får varje deltagare en licens, som ett bevis på sin kompetens. Kontakta oss för mer information. LEX22620 LEX22650 ertifikat Lexel erbjuder certifiering av installationer som utförts av licensierade montörer. ertifikatet är ett kvitto på att installationen uppfyller de krav som ställs på ett strukturerat hemnätverk med /Radio/ata i samma nätverk. Garanti När Lexel står för certifieringen av nätverket via licensierade montörer erbjuds Lexels förlängda funktions- och reservdelsgaranti på upp till fem år. 12 /M1770SE/0203

13 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Kopplingsexempel istribution av Tele, och ata ger en infrastruktur för flera medier i ett nätverk. I detta exempel kopplas inkommande signaler för data, tele och in till distributionscentralens aktiva moduler och korskopplas till önskat uttag. Kabel- och rörförläggningen för inkommande signaler kan skilja kraftigt åt beroende på vilket applikationsexempel som föredras. Framför allt koaxialkabeln från parabol, kabel- eller antenn bör noggrant projekteras. eakta speciellt att signaler mellan microvågshuvud och satellitmottagare inte distribueras av systemet då det krävs en koaxialkabel mellan microvågshuvud med eventuell iseq växlare och satellitmottagaren. å dylika styrsignaler existerar eller kan förväntas att existera skall koaxialkabeln gå mellan parabolantennutrustningen och platsen där satellitmottagaren skall stå. Förslagsvis huvud platsen eller plats där ljud skall distribueras till ljudanläggningen. UPLINK NSLUTNING Fiber eller kopparkabel Telefonabonnemang RUM 1 RUM 2 KOX KEL 12V 0V RUM 3 signaler Ethernet-kommunikation Telefonkommunikation ( analog ) LEX27580 Enkel /ntenndistribution lla -apparater är här uppkopplade mot kabel- och som tillägg är en radio uppkopplad mot antennsystemet. När radion kopplas till antennsystemet utnyttjas medföljande Hon-adapter. KOX KEL Vardagsrums 32" Wide Screen RUM 1 RUM 2 signaler (inkl. Radio) LEX27610 Radio /M1770SE/

14 Pwr RF input R / 100 Gain Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 istribution av ISN och Tele Telemodulen i har anslutning för ISN. I detta exempel kopplas inkommande ISN till distributionscentralen och vidarekopplas till ett uttag där man ansluter ISN utrustningen. I ISN routern fördelas inkommande ISN till två digitala portar för anslutning av datorer samt två analoga portar för anslutning av telefoner. I detta exempel kopplas de två analoga portarna tillbaka via ISN adaptern till telemodulen och blir där tillgängliga i telepanelens portar. TELEKEL tvinnad NT- ox RUM 3 RUM 2 + RUM 1 Teledapter = ISN-port ISN (S0-bus) nalog linje från ISN-T/ ISN-modem/router inkl. T/ LEX27600 Internetuppkoppling via kabel- () Exemplet visar en Internetuppkoppling via kabel-. Här sätter man in ett filter för att dela på antenn- och datasignaler. Från respektive filter och kabel- modul förs signaler in på via /Radiomodul 100 och datamodul H100. Kabel- modem och and-stop filter ingår inte i Lexom Home. KOX KEL RUM 1 and-stop Filter Patch Kabel 0V 12V 12V 0V UpLink Modul RUM 2 LEX /M1770SE/0203

15 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Internetuppkoppling via kabel- med returtrafik är här anknutet till kabel- via /Radio modul 110. Lämplig version av /Radiomodul anpassas mot kabel- operatörens returband. (5-30 MHz, 5-55 MHz eller 5-65 MHz.) KOX KEL RUM 1 RUM 2 LEX23870 nsluta flera datamoduler Exemplet visar endast ett internetnätverk med två sammankopplade datamoduler via uplink-moduler. atamodulerna kan placeras i två olika centraler. Nätverket kan nu delas mellan åtta P/skrivare och flera centraler kan sättas upp vid behov i stora bostäder. Patchkabel Korsad RUM 1 RUM 2 UpLink Moduler 12V 0V 12V 0V RUM 3 Ethernet-kommunikation LEX27640 /M1770SE/

16 Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Pwr ol Exp Link/ata Pwr ol Exp Link/ata Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Exp. Port 10 Mbps ata hub H100 Nätverk med datorer och skrivare och anslutning till externt nätverk (t.ex. bredband) kan användas för att bygga upp interna datanätverk. I detta exempel korskopplas uttagen till distributionscentralens datamodul. etta medger då kommunikation mellan alla uttag anslutna till datamodulen. I exemplet ansluts även ett externt nätverk via en uplink-modul, t.ex. bredband eller en fast Internetanslutning. enna blir också tillgänglig för alla uttag anslutna till datamodulen. UPLINK NSLUTNING Fiber eller kopparkabel RUM 1 RUM 2 Patchkabel Korsad Uplink modul 12V 0V 12V 0V RUM 3 Ethernet-kommunikation LEX27590 elad Internetanslutning via ISN I det här exemplet har alla P uppkoppling via en ISN-linje (Internet-server). en P som används som Internet-server ska alltid vara påslagen när Internet är i bruk. Servern konfigureras exempelvis till Proxy- server. Till denna konfiguration behöver du endast ett internetabonnemang. 12V 0V LEX /M1770SE/0203

17 ISN us-distribution Exemplet visar inkoppling av ISN-utrustning telemodul T110. enna modul kan distribuera åtta samtidiga ISN S0 bus anknytningar. Genom att anknyta en ISN router är det möjligt att koppla upp en P mot Internet. Till denna konfiguration krävs det ISN-telefonapparater. TELEKEL tvinnad NT- ox RUM 3 RUM 2 ISN-telefon ISN-telefon RUM 1 ISN-modem eller router V-Link är kopplat mot kabel- och flera satellitmottagare samtidigt som det finns flera Voch videoutrustningar. Kabel- kopplas direkt in på en /Radio modul 110. Satellitmottagare och video/v kopplas upp mot en modulator som placeras vid huvud n. Huvud n kan (för att uppnå bättre -signal och stereoljud) kopplas direkt till satellitmottagare eller video/v via scartkabel. V- Link ger möjlighet att blanda och sända dessa signaler till alla uttag när V-modulatorn kopplas till V-linkport på /Radio modulen. et finns dessutom möjlighet att kontrollera/styra ST/Video, V och liknande utrustning via IR-Link i /Radiomodulen och modulatorn. KOX KEL RUM 1 = V-PORT signaler RF-signals i V-Link V från video-composite + V-Signaler RUM 2 LEX23910 LEX27660 /M1770SE/

18 Infra Red Link (IR) Exemplet visar kabel- in på /Radio modul 110. I anläggningen finns en Vmodulator som kan ta emot signaler från fyra videokällor (video, V etc.). essa videokällor kan styras från alla rum via IR-mottagare. V-modulator måste kopplas till V-linkport på /Radio modul 110 via uttag och patchmodul. lla sex utgångarna på /Radio modulen kan ta emot IR-kontrollsignaler. IR-kontrollsignaler sändes alltid ut på /Radio modulens V-linkport och den speciellt förberedda IR-utgången. KOX KEL IR-sändare Kapsling Rum 1 IR-sändare Max 4 Rum 2 IR-Mott Rum 3 IR-Mott LEX23880 Satellit, centralt placerad satellitmottagare Kabel- och parabol kopplas ihop i ett sammankopplingsfilter (passiv diplexer med spärrfilter för satellitsignalen) där satellit- och kabel- signaler förenas och kopplas in på s /Radio modul. Om satellitmottagaren ska placeras på ett annat ställe än i vardagsrums n bör den kunna styras via IR-Link. LEX /M1770SE/0203

19 Satellit//Videodistribution med de-central placering Satellitmottagaren och videon är här placerade vid till systemet. Satellit//video-signalerna distribueras till alla anslutande -apparater. huvud platsen. Satellitmottagaren/videon tar emot signaler från parabolen och sänder dessa vidare TERREST PROL RUM 1 Ev. SRT-kontakt Vardagsrums 32" Wide Screen VIEO UT Signal koax kabel koax kabel ST IN ST. MOTTGRE Sat. + Video (RF-mono) + ST + Video RUM 2 2:a LEX27620 Satellit, de-central satellitmottagare är här uppkopplat mot både kabel- och Satellit där satellitsystemet är installerat till en central placering vid huvud n. Genom att koppla in en modulator (som knyts upp mot Vlinkporten på 110 via uttag och patchmodul) kan andra -apparater se både kabel- och den kanal satellitmottagaren är inställd på. Om IRsändare/mottagare är installerade i anlägningen kan satellitmottagaren betjänas och kontrolleras från alla -apparater via IR-Link i antannförstärkaren och modulatorn. LEX23900 /M1770SE/

20 Interaktiv Kabel- via returväg kan också kopplas upp mot digital-. Exemplet nedan visar inkoppling med kabel- och setup box. Returtrafiken i detta exempel går från setup boxen via systemet till systemoperatören. Exempel på returtrafik är "pay per view". Via V-Link kan man från övriga -apparater se från setup boxen. Om IR-sändare/mottagare är installerade i anlägningen kan setup boxen dessutom kontrolleras från övriga -apparater om IR-system anslutes till IR-Link. LEX23920 Kameraövervakning I exemplet nedan utnyttjar man systemet till att överföra signaler från övervakningskamera till alla -apparater som är knutna till systemet. Signalen från videokameran justeras till en ledig -kanalplats och kan ses när kanalen väljs på apparaten. Kamera och modulator kan flyttas och kopplas till ett ledigt uttag i systemet. Kamera strömförsörjs från modulatorn. LEX /M1770SE/0203

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c)

Stadsnät. Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Senda, Boxer 1 5. Teracom. Analog, Digital (DVB-c) Viasat, Canaldigital Digital (DVB-s) Analog, digital (DVB-t) Teracom Senda, Boxer 1 5 2 4 Kabel TV Operatör TripplePlay Analog, Digital (DVB-c) Fiber, Koppar 3 ComHem, UPC, Gotnet IP TV Operatör Stadsnät

Läs mer

Den intelligenta fastigheten

Den intelligenta fastigheten 1 De tekniska framstegen under senare år har möjliggjort den intelligenta fastigheten. Det är modern och intressant teknik som attraherar, motiverar och stimulerar de flesta. Tekniken är här för att stanna.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! Valfrihet för våra hyresgäster. S redband I N N E R S T N Valfrihet för våra hyresgäster nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets bästa bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning Bäst i klassen Nr: 1, 2013 130601. Q-BOSS, LTE-adapter Gör din antenn intelligent

Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning Bäst i klassen Nr: 1, 2013 130601. Q-BOSS, LTE-adapter Gör din antenn intelligent SOMMAR 2013 Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Tidning DAT-45HD BOSS-790 Nytt med Q-BOSS är förmågan att först aktivt filtrera bort LTE-störningar och därefter via en lågbrusförstärkare höja

Läs mer

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17

Nätverk, terminologi och beskrivningar 2005-10-17 2005-10-17 Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt., för något som helst ändamål utan uttryckligt medgivande från Honeywell

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Så här kommer du igång med Svenska Bostäders fibernät. Valfrihet för våra hyresgäster. S redband Valfrihet för våra hyresgäster Hus med endast fibernät Västerort och Järva nvändarguide för S redband Så här kommer du igång med Svenska ostäders fibernät TV, REN OH telefoni sid Om S redband

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53

Version C 2015-05-04. Designregler Passivt nät-lan. Designregler. Passivt nät - LAN. Version C 2015-05-04. Sida 1 av 53 Designregler Passivt nät - LAN Version C 2015-05-04 Sida 1 av 53 Innehållsförteckning 1 Bilagor och referenser... 5 2 Dokumentförändring... 5 3 Bakgrund... 5 4 Dokumentets mål och syfte... 6 5 Definitioner...

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm

Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm Ansvarig utgivare: Gert Maulin, Marknadsansvarig Macab etablerar sig med hämtlager i Stockholm Nya DigiNova BOSS 790 Den populära antennen Diginova, som varit många installatörers räddning har nu kompletterats

Läs mer

Elsystem, jordning och transientskydd

Elsystem, jordning och transientskydd Elsystem, jordning och transientskydd För moderna fastigheter med bredbandsinstallationer Elforsk rapport 00:12 Birka Nät Ericsson Luleå Tekniska Universitet Telia - UPN - Åskskyddskonsult Februari 2000

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort

Smarta Villor TM. Säkerhet Trygghet Besparing Komfort Smarta Villor TM Säkerhet Trygghet Besparing Komfort Den intelligenta fastigheten 4 Säkerhet, Trygghet, Besparing, Komfort 6 Larm: Inbrott, - Brand, - Läckage 10 Barnsäkerhet, Handikappvänligt, Äldreanpassat,

Läs mer

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07

Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 1 Nätverk CAFÉ VENTILEN 2015-05-07 Agenda 2 Inledning Varför (trådlöst) nätverk? Praktik Hur går det till att installera och konfigurera ett trådlöst nätverk? Teori Lokala hemnätverk hur sätta upp och

Läs mer

Nytt distributionssätt för TV

Nytt distributionssätt för TV Ring oss for kampanjepriser og mere info på Tlf: 32 22 99 90 Kampanjepriser frem til 20.12. 2012 Nytt distributionssätt för TV Televés H-60 Storebror till Televes H-45 7 Catline har blivit en succé och

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

APPLIKATIONS- EXEMPEL

APPLIKATIONS- EXEMPEL APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta

Läs mer