Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration"

Transkript

1 Installation av digitala enheter Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration DinBox 2015

2 02 03 Åtaganden vid beställning av digitala produkter Boenderegistret I och med beställning av någon av DinBox digitala enheter exempelvis fastighetsboxar, digitala våningsregister och läsare till passersystem så måste man också innan leverans ansluta sig till Boenderegistret. Leveransöversikt En beställning på en eller flera digitala enheter sker. DinBox skapar ett användarkonto på och informerar om inloggningsuppgifter. Innehåll 0 Åtaganden vid beställning av digitala produkter 0 Generella riktlinjer för kabeldragning 0 Montering av Wallpad 08. Montering av läsare 1 Montering av digital fastighetsbox 16. Monteringshöjder för fastighetsboxar 18. Integration i nätverk 20. Specifikationer Boenderegistret är en tjänst där fastighetsägare kan göra ändringar direkt över internet via en hemsida. Man kan där styra bland annat elektroniska taggar, bokningschema i tvättstugan och namn på postfack. På kan man läsa mer om funktioner och möjligheter. För att digitala enheter ska komma igång så snabbt som möjligt och för att installationen ska gå smidigt ber vi dig läsa igenom denna kom-igång-guide. Det finns några punkter som fastighetsskötare måste genomföra i samband med beställning av digitala enheter.! Observera att om namnen inte läggs in enligt punkt 3 så kommer boxarna inte att visa något namn vid leverans. Om problem skulle uppstå med internetuppkopplingen vid installationen innebär det att inga namn visas förrän uppkopplingen är återställd. Om däremot namnen läggs in kommer boxarna att visa namnen så fort boxen strömsätts. A) Fastighetsansvarige behöver nu logga in på kontot och fylla i adresser samt de boende på adresserna. Detta måste ske senast en vecka innan leverans. B) Den som köpt tjänsten, och där DinBox ska lägga in de boende, behöver skicka in namnen till oss senast två veckor innan leverans. I samband med packning och leverans av enheterna lägger DinBox in rätt enhet på rätt adress på Boenderegistret. När enheterna levereras är de alltså redan inlagda med rätt MAC-adress i systemet, och det enda som kvarstår är att koppla upp enheten mot internet. Vid fastighetsboxar med elektroniska lås levereras alla nyckeltaggar tillsammans med respektive fastighetsbox. Nycklarna är redan inlagda i systemet. 6. Enheterna skickas sedan från DinBox lager till adressen där de monteras. 7. För att enheterna som ska kunna installeras måste det finns internetanslutning i fastigheten samt tillgång till 230 V strömanslutning. Beroende på nätverk i fastigheten kan nätverksutrustningen behöva konfigureras för att ge enheterna åtkomst till internet. 8. Efter att enheterna är uppkopplade kan fastighetsskötaren själv logga in i Boenderegistret och ändra namn, elektroniska nycklar och dylikt Åtaganden vid beställning av digitala produkter

3 04 05 Generella riktlinjer för kabeldragning Montering av Wallpad Allmän information Elektroniska enheter från DinBox sin strömförsörjning och internetanslutning via PoE, Power over Ethernet. Från en router eller switch dras en nätverkskabel via PoE-adaptern, och slutligen till den digitala enheten. Därigenom strömförsörjs också produkten, och ingen separat strömförsörjning behövs. TP-kabel (nätverkskabel) av typ kategori 5-kabel (Cat 5e) eller nyare skall användas för anslutning till den digitala enheten och adaptern. Tänk på att förvara installerade kablar, routrar samt annan utrustning i en säker och skyddad miljö, där de inte kan nås för extern påverkan. Kabeldragning Tänk på följande när nätverkskabeln dras: Montera inte kabeln i en alltför skarp böj, då detta kan skada ledarna i kabeln. Nätverk och strömförsörjning Wallpad strömförsörjs och får nätverk från en och samma nätverkskabel, Cat5e eller senare med RJ45-kontakt. Denna kabel utgår från en PoE-adapter, som i sin tur är ansluten till en router eller switch med nätverk, samt med stickkontakt till ett vanligt eluttag. PoEadaptern behöver inte anslutas i närheten till Wallpad, utan kan placeras i elrum eller vid fastighetens router. Kablage Wallpadens baksida har tre stycken 40 mm hål för att kablage som kommer från väggen kan monteras direkt in i Wallpad. Monteras kabeln utanpå väggen med kabelrännor kan kablen löpa ut från hål på både ovan- och undersidan av Wallpaden. Kabel bör vara dragen till platsen innan Wallpad monteras. I förpackningen Wallpad och PoE-adapter medföljer. PoE-adapter har 70 cm kabel från adaptern till stickkontakt. PoE-adaptern har standard IEEE803at, vilket innebär att annan adapter med samma standard kan användas. Kläm inte åt kabeln för hårt med buntband eller spikklamrar. Ha inte mer än 100 m kabel mellan två enheter. Kablarna bör inte ligga alltför nära starkströmsledningar då de är känsliga för elektromagnetisk störning. Skruv för att fästa Wallpad på väggen medföljer ej. Dessa bör anpassas efter väggens material. Kablage medföljer ej, då denna är så pass beroende på var och hur Wallpad monteras. Kabeln dras från närmaste nätverksuttag med internettillgång (ofta en router eller switch monterad i fastighetens elrum). Flera enheter Ska flera enheter installeras på samma plats kan en switch användas. Switchen skall Generella riktlinjer för kabeldragning placeras mellan router och PoE-adaptern. Det går alltså bra att använda en router, en switch, och fritt antal PoE-adaptrar (en till varje enhet). Wallpad PoE-adapter Montering av Wallpad

4 06 07 Front Använd medföljande nyckel och lås upp Wallpaden, samt ta isär den i dess tre beståndsdelardelar - frontkåpa, monteringsplåt och skärm. Borra hål och fäst monteringsplåten på väggen med skruv och plugg. Om kabel ska gå direkt från väggen in i Wallpad, dra kabeln genom en av monteringsplåtens utstansningar. 373 Anslut nätverkskabeln i uttaget på kretskortet på skärmens baksida. Häng sedan upp skärmen på monteringsplåten som är fäst i väggen. Häng på frontkåpan över skärmen och monteringsplåten. Säkra Wallpad genom att låsa låset. 515 Monteringsplåt Koppla i andra änden av nätverkskabeln i PoEadeptern och anslut adaptern till ett eluttag för att strömförsörja Wallpaden. Från PoE-adaptern ska ytterligare en nätverkskabel gå till en switch eller router med nätverksanslutning Generella riktlinjer för kabeldragning Generella riktlinjer för kabeldragning

5 08 09 Montering av läsare Front Nätverk och strömförsörjning DinBox läsare strömförsörjs och får nätverk från en och samma nätverkskabel, Cat5e eller senare med RJ45-kontakt. Denna kabel utgår från en PoE-adapter, som i sin tur är ansluten till en router eller switch med nätverk, samt med stickkontakt till ett vanligt eluttag. PoEadaptern behöver inte anslutas i närheten till läsaren, utan kan placeras i elrum eller vid fastighetens router. Kablage Läsarens baksida har en 30 mm utstansning för att kablage som kommer från väggen kan monteras direkt in i läsaren. Monteras kabeln utanpå väggen med kabelrännor kan kablen löpa ut från ett hål från läsarens undersida. Kabel bör vara dragen till platsen innan läsaren monteras. I förpackningen Läsare, 2 m nätverkskabel och PoE-adapter medföljer. PoE-adaptern är DinBox egna standard, vilket innebär att annan adapter från anna tillverkare inte kan användas. Skruv för att fästa läsare på väggen medföljer ej. Dessa bör anpassas efter väggens material Monteringsplåt Montering av läsare Läsare PoE-adapter 134 Montering av läsare

6 10 11 Öppna läsaren med hexnyckel samt ta isär den i dess två beståndsdelardelar - frontkåpa och monteringsplåt. Borra hål och fäst monteringsplåten på väggen med skruv och plugg. Om kabel ska gå direkt från väggen in i läsaren, dra kabeln genom monteringsplåtens utstansning. Anslut nätverkskabeln i uttaget på kretskortet i läsaren. Häng upp läsaren på monteringsplåten. Säkra läsaren genom att skruva tillbaka skruvarna på läsarens undersida. Koppla i andra änden av nätverkskabeln i PoEadeptern och anslut adaptern till ett eluttag för att strömförsörja läsaren. Från PoE-adaptern ska ytterligare en nätverkskabel gå till en switch eller router med nätverksanslutning. 6. Om läsaren ska fungera som passagesystem kopplas läsaren därefter samman med dörrslutblecket med en låskabel. I annat fall kopplas RS485-kabeln till fastighetsboxen. Installation av fastighetsbox Kablage, nätverk och strömförsörjning Fastighetsboxar med antingen digital namnskylt, elektroniskt lås eller båda strömförsörjs och får nätverk från en och samma nätverkskabel, Cat5e eller senare med RJ45-kontakt. Denna kabel utgår från en PoE-adapter, som i sin tur är ansluten till en router eller switch med nätverk, samt med stickkontakt till ett vanligt eluttag. PoE-adaptern behöver inte anslutas i närheten till fastighetsboxen, utan kan placeras i elrum eller vid husets router. Kablage Kablar löper ut från fastighetsboxens undersida, horisontellt centrerat. För fastighetsboxar med inbyggd läsare finns cirka 2 m nätverkskabel ut från fastighetsboxen, för boxar med extern läsare finns cirka 2 m RS485-kabel att koppla till läsare eller annan fastighetsbox. I förpackningen Medföljer gör fastighetsbox, 2 m nätverkskabel, PoE-adapter samt extern läsare när denna har beställts externt. Alla lås och namnskyltar är monterade vid leverans. PoE-adaptern är DinBox egna standard, vilket innebär att annan adapter från anna tillverkare inte kan användas. Skruv för att fästa fastighetsboxen på väggen medföljer ej. Dessa bör anpassas efter väggens material. Läsare från annan leverantör Fastighetsboxar som ska kopplas samman med läsare från annan leverantör levereras utan extern läsare och med låskablar tillgängliga från fastighetsboxens undersida. Låskablarna är två-poliga och cirka 50 cm finns tillgängligt för skalning och att fästa i läsarleverantörens relä på undersidan av fastighetsboxen. Montering av läsare Fastighetsbox Monteringsskena PoE-adapter Installation av fastighetsbox

7 12 13 Fastighetsbox, inbyggd läsare Fastighetsbox, extern läsare Separat från fastighetsboxen levereras huvudlåset. Fäst låskolven i låskistan och montera sedan på huvudlåset på fastighetsboxen. Kontrollera att huvuddörren öppnas och stängs som den ska utan problem. kontrollera även att väggen där fastighetsboxen ska monteras är rak. Separat från fastighetsboxen levereras huvudlåset. Fäst låskolven i låskistan och montera sedan på huvudlåset på fastighetsboxen. Kontrollera att huvuddörren öppnas och stängs som den ska utan problem. kontrollera även att väggen där fastighetsboxen ska monteras är rak. Skruva loss den övre monteringslisten från fastighetsboxen. Märk ut korrekt höjd och skruva fast monteringslisten i väggen. Skruva loss den övre monteringslisten från fastighetsboxen. Märk ut korrekt höjd och skruva fast monteringslisten i väggen. Häng upp fastighetsboxen på väggen och säkra från insidan med de tillhörande muttrarna. Dra inte åt muttrarna för hårt, då detta kan spänna fastighetsboxens över väggen. Häng upp fastighetsboxen på väggen och säkra från insidan med de tillhörande muttrarna. Dra inte åt muttrarna för hårt, då detta kan spänna fastighetsboxens över väggen. Utan att ta ner fastighetsboxen, borra igenom hålen i den nedre monteringslisten och säkra med plugg och skruv. Utan att ta ner fastighetsboxen, borra igenom hålen i den nedre monteringslisten och säkra med plugg och skruv. Se till att huvuddörren går enkelt och smidigt att öppna. Om den kärvar, testa först att lossa något på skruvar och muttrar i fastighetsboxens upphängning. Löser inte detta problemet kan det vara nödvändigt med distanser mellan fastighetsbox och vägg. Se till att huvuddörren går enkelt och smidigt att öppna. Om den kärvar, testa först att lossa något på skruvar och muttrar i fastighetsboxens upphängning. Löser inte detta problemet kan det vara nödvändigt med distanser mellan fastighetsbox och vägg. 6. Från fastighetsboxens undersida löper en nätverkskabel ut. Koppla in denna i medföljande PoE-adapter och anslut adapter till strömuttag och nätverkskabel. 6. Från fastighetsboxens undersida löper en RS485-kabel ut, som ska anslutas till läsaren. Montera läsaren enligt läsarens specifika monteringsanvisningar och koppla sedan samman fastighetsboxen med läsaren. Fastighetsboxen strömförsörjs genom läsaren. Läsare från annan leverantör! Läsare från annan leverantör

8 14 15 Flera fastighetsboxar, inbyggd läsare Flera fastighetsboxar, extern läsare Separat från fastighetsboxen levereras huvudlåset. Fäst låskolven i låskistan och montera sedan på huvudlåset på fastighetsboxen. Kontrollera att huvuddörren öppnas och stängs som den ska utan problem. kontrollera även att väggen där fastighetsboxen ska monteras är rak. Separat från fastighetsboxen levereras huvudlåset. Fäst låskolven i låskistan och montera sedan på huvudlåset på fastighetsboxen. Kontrollera att huvuddörren öppnas och stängs som den ska utan problem. kontrollera även att väggen där fastighetsboxen ska monteras är rak. Skruva loss den övre monteringslisten från fastighetsboxen. Märk ut korrekt höjd och skruva fast monteringslisten i väggen. Skruva loss den övre monteringslisten från fastighetsboxen. Märk ut korrekt höjd och skruva fast monteringslisten i väggen. Häng upp fastighetsboxen på väggen och säkra från insidan med de tillhörande muttrarna. Dra inte åt muttrarna för hårt, då detta kan spänna fastighetsboxens över väggen. Häng upp fastighetsboxen på väggen och säkra från insidan med de tillhörande muttrarna. Dra inte åt muttrarna för hårt, då detta kan spänna fastighetsboxens över väggen. Utan att ta ner fastighetsboxen, borra igenom hålen i den nedre monteringslisten och säkra med plugg och skruv. Utan att ta ner fastighetsboxen, borra igenom hålen i den nedre monteringslisten och säkra med plugg och skruv. Se till att huvuddörren går enkelt och smidigt att öppna. Om den kärvar, testa först att lossa något på skruvar och muttrar i fastighetsboxens upphängning. Löser inte detta problemet kan det vara nödvändigt med distanser mellan fastighetsbox och vägg. Se till att huvuddörren går enkelt och smidigt att öppna. Om den kärvar, testa först att lossa något på skruvar och muttrar i fastighetsboxens upphängning. Löser inte detta problemet kan det vara nödvändigt med distanser mellan fastighetsbox och vägg. 6. Från varje fastighetsbox undersida löper en nätverkskabel ut. Koppla in denna i medföljande PoE-adapter och anslut adapter till strömuttag och nätverkskabel. 6. Från fastighetsboxens undersida löper en RS485- kabel ut, som ska anslutas till läsaren. Seriekoppla alla fastighetsboxar förutom den som ska anslutas till läsare. En och samma läsare kan hantera upp till 30 stycken fack. 7. Montera läsaren enligt läsarens specifika Läsare från annan leverantör! monteringsanvisningar och koppla sedan samman fastighetsboxen med läsaren. Fastighetsboxen strömförsörjs genom läsaren. Läsare från annan leverantör

9 16 17 Monteringshöjder för fastighetsboxar Svenskboxen Framtid Observera! Posten har vissa krav för hur och på vilka höjder fastighetsboxar får monteras, beräknat utifrån högsta och lägsta inkast (max 1600 mm och min 700 mm). Fastighetsboxens yttermått saknar betydelse. För att vara säker på ett godkännande från Posten vid besiktning, använd måtten nedan för monteringslisten. Svenskboxen Liggande och Utomhus Placering Måtten max, rekommenderad och min nedan gäller för placering av fastighetsboxens övre monteringsskena. Mät från golvet upp till mitten av monteringsskenan, markera höjden, och fäst sedan skenan i väggen. Översta inkastet hamnar på samma höjd som monteringsskenan. Fack i höjd Max Rekommenderad Min Fack i höjd Max Rekommenderad Min Boxens underkant, max Boxens underkant, min (mm) 1600 Svenskboxen Stående 700 Fack i höjd Max Rekommenderad Min Boxens underkant, max Boxens underkant, min (mm) Monteringshöjder för fastighetsboxar Svenskboxen Kompakt Fack i höjd Max Rekommenderad Min Boxens underkant, max Boxens underkant, min (mm) Boxens underkant, max Boxens underkant, min (mm) Monteringshöjder för fastighetsboxar

10 18 19 Integration i nätverk Exempel (om nätverket inte stöder DCHP) Nätverkskrav DinBox elektroniska enheter kräver ett nätverk med koppling till internet. Fast uppkoppling rekommenderas, men 3G- eller 4G-förbindelser fungerar också. På det lokala nätverket måste det finnas DHCP. Nätverk med enbart statiska IP utan DHCP stöds för närvarande ej. Det behövs inga inkommande portar öppna på nätverkets brandvägg. Utåtgående port 80 måste vara öppen för de digitala produkterna. De kommer enbart att kontakta servern boenderegistret.se för att få data. Om ingen DNS finns innanför brandväggen bör även utåtgående port 53 vara öppen. Normal konfiguration (DHCP) DHCP finns i nätverket IP / Netmask / Gateway / DNS tilldelas automatiskt Inga inkommande portar behöver öppnas Om inte utåtgående port 80 är öppen behöver den öppnas för att nå boenderegistret.se Statisk IP (Ingen DHCP finns på det lokala nätverket) Våra enheter behöver DHCP för att fungera. Lösningen är att sätta upp ett subnät på en ny lokal router. Den konfigureras som följande: Mot enheterna DHCP DNS (Behöver bara kunna lösa boenderegistret.se) Gateway sätts till den nya routern För att även förhindra obehörig åtkomst till nätverket via routerns portar, skulle följande åtgärder även kunna genomföras i routerns brandvägg: Filtrera så bara enheternas MAC-adresser accepteras. Släpp bara igenom utåtgående port 80. Filtrera även så bara trafik till boenderegistret.se kommer fram Ert nätverk (Fast IP) Boenderegistret.se Internet Router och brandvägg Lägenhet Lägenhet Befintligt nät IP range: * Netmask: Router/Brandvägg: Öppna portar: Utåtgående port 80 för DNS: Ny router Utåt (mot nätverk) IP: Netmask: Gateway: DNS: Inåt (mot DinBox enheter) IP range: * Intern IP ny router: DHCP som ger: Gateway / DNS: Netmask: MAC filtering och IP-tilldelning: BC:C1:68:00:00:01» BC:C1:68:00:00:02» BC:C1:68:00:00:03» DNS, antingen generisk som får data från extern DNS eller specifik som bara löser boenderegistret.se Mot ert nät Den nya routern konfigureras till fast IP / normal netmask och gateway Brandväggen behöver släppa igenom utåtgående trafik på port 80 från den nya routern Router och brandvägg Integration i nätverk Subnet (DHCP) Fastighetsbox Passersystem Wallpad Exempel

11 20 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Specifikationer Digital fastighetsbox Antal användare 1-18 Strömförsörjning 15 V DC 1 A via anpassad PoE Nätverk Ethernet 10/100 Mbps Kortläsare NFC (mifare typ A 13,56 MHz) Driftstemperatur -20 till +60 C Passerläsare Antal användare Oändligt Strömförsörjning 15 V DC 1 A via anpassad PoE Nätverk Ethernet 10/100 Mbps Kortläsare NFC (mifare typ A 13,56 MHz) Driftstemperatur -20 till +60 C Elektroniskt lås Typ Solenoid Aktiv öppningstid 5-7 s Strömförsörjning 12 V 250 ma Driftstemperatur -20 till +60 Spolresistans 55 Ohm vid +20 Anpassad PoE Adapter Input V AC 50/60 Hz Output 15 V 1 A Kablage RJ45, Ethernetkabel Cat5 eller högre Driftstemperatur -20 till +60 C Vikt ca 0,1 kg Mått (BxHxD) 83 x 47 x 69 mm Material Polykarbonat Färg Svart Wallpad Skärmstorlek 21,5 Display Backlight LED Upplösning 1920 x 1080 Strömförsörjning PoE (IEEE803at) över nätverkskabel Nätverkskablage RJ45, ethernetkabel Cat5 eller högre Effekt Max 30 W Driftstemperatur -20 till +60 C Läsavstånd ca 5 cm Vikt 8 kg Mått (BxHxD) 515 x 373 x 60 mm Material Plåt Färg Svart Specifikationer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Passersystem och porttelefoni

Passersystem och porttelefoni Passersystem och porttelefoni Underlättar nyckelhantering Skapar trygghet Enkel integration Hantera över internet Support för att snabbt komma igång Sammankoppla med bokningstavla och fastighetsbox Översikt

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

Passagesystem. DinBox fastighetssystem

Passagesystem. DinBox fastighetssystem Passagesystem Underlättar nyckelhantering Skapar trygghet Enkel integration Hantera över internet Support för att snabbt komma igång Sammankoppla med bokningstavla och postbox DinBox fastighetssystem DinBox

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket.

Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi. Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. DATORTEKNIK 1A Router med WiFi Inlämningsuppgift 12b Router med WiFi Namn: Datum: Här ska du: Installera och konfigurera en trådlös router i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer,

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se

ANVÄNDARMANUAL www.boenderegistret.se ANVÄNDARMANUAL 2 Innehåll Boenderegistret vad är det? 4 Boenderegistrets funktioner 5 Att beställa digitala enheter 6 Kom-igång-guide 7 Introduktionsguider 8 Lägga till boende 8 Ändra uppgifter på en boende

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Med kraftfullt WiFi! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 HEM 4393 Technicolor TG389ac GUIDE_1507_195x195mm.indd 1 2015-07-16

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen...2 2. Detta krävs för

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Ingenico Elite 510 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2

DIGITALA PRODUKTER. DinBox Sverige AB Växel: 08-698 39 00 info@dinbox.se www.dinbox.se 2 DIGITALA PRODUKTER FÖRBÄTTRAD BOENDEUPPLEVELSE MINSKADE KOSTNADER DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boendemiljö

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Kundnummer. Inteno FG500 installation

Kundnummer. Inteno FG500 installation Kundnummer Inteno FG500 installation Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno FG500 Mediabox Startlådan Kontrollera att följande finns med i startlådan. Inteno FG500 Mediabox Strömadapter

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30

Teletec Connect AB. Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 08/10/2012 Ins-30202-SE Net2 Entry - Svarsapparat Paxton Teknisk support 08 602 16 66 Teletec Connect AB Teknisk support finns tillgänglig Måndag-Fredag 08:00-16:30 Övrig dokumentation finns tillgänglig

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Instal ationsmanual smartcomfort50

Instal ationsmanual smartcomfort50 Installationsmanual smartcomfort50 Ingående produkter i paketet: 1.Termostat (inkl batterier) 2.Smart-plug 3.Gateway (inkl kablage) 4. Smart comfort App Viktigt! Läs igenom varje installationssteg innan

Läs mer

Med kraftfullt WiFi! Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1

Med kraftfullt WiFi! Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Med kraftfullt WiFi! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Power Wireless GHz Wireless Ghz Förpackningen innehåller WiFi-router

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband!

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Netgear C7000B HEM 4162 Installationsguide NETGEAR BB174-1411.indd 1 2014-11-04 11:16 Tips! Spara och sätt upp

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Nybro Energis Fibernät

Nybro Energis Fibernät Nybro Energis Fibernät Kom-igång-guide fiber.nybroenergi.se Välkommen som kund i Nybro Energis fibernät! Hela vårt nät baseras enbart på just fiber och det borgar för att investeringen är framtidssäker

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning 1. Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net

Landskrona Stadsnät. kom igång guide. landskrona.net Landskrona Stadsnät kom igång guide landskrona.net Landskrona Stadsnät Landskrona Stadsnät rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Power INTRODUKTION Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur kablarna ska vara kopp lade när du har installerat klart. Följ bara de olika stegen i den

Läs mer

1. Inkoppling med telefonibox (modell HT502) 1.1 Ett telefonjack och en telefon.

1. Inkoppling med telefonibox (modell HT502) 1.1 Ett telefonjack och en telefon. Inkopplingsbeskrivning telefoni Innehåll 1. Inkoppling med telefonibox (modell HT502) 1.1. Ett telefonjack och en telefon 1.2. Flera telefonjack och flera telefoner med samma telefonnummer. 2. Inkoppling

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING

SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN UTRUSTNING Gäller för bostadswitchen inteno www.varbergenergi.se Bostadsswitchen för att ansluta dig till tjänsterna i net@seaside behöver du en bostadsswitch. switchen ansluter

Läs mer

Installationsguide. - Växellösning från Phonera

Installationsguide. - Växellösning från Phonera Installationsguide - Växellösning från Phonera Välkommen till Phonera! I den här försändelsen får du den utrustning som behövs för att du ska kunna börja använda din växeltjänst. Detta häfte hjälper dig

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2

Läs mer

SW - 131. Varning innan installation. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

SW - 131. Varning innan installation. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk LAN EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs

Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Standards Kabelsystem Hur hänger det ihop? Standardnytt EN 50174-1 EN 50174-2 EN 50174-3 Information technology - Cabling installation Specification and Quality Assurance Information technology - Cabling

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide FE8174V Fixed Dome Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Dutch Dansk Indonesia 5MP 360 Surround View

Läs mer

Montering och installation av utrustning

Montering och installation av utrustning 1 Montering och installation av utrustning Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Anslutningsbox/Fiberuttag... 3 3. Fiberpatchkabel... 3 4. Montering av fiberpatchkabeln i fiberuttaget...

Läs mer

Kom-igång-guide: STADSNÄTSBOXEN

Kom-igång-guide: STADSNÄTSBOXEN Kom-igång-guide: STADSNÄTSBOXEN www.sundbybergsstadsnat.se Grattis du har blivit med stadsnätsboxen som kommer att ge dig mycket nöje via internet, tv, och telefoni! Den här guiden beskriver hur enkelt

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

Information inför er stadsnätsanslutning

Information inför er stadsnätsanslutning Information inför er stadsnätsanslutning Inför ert kommande val av att ansluta er till Stadsnätet finns här information som beskriver hur vi nu går vidare. Den utrustning som installeras för anslutning

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

SW - 131. Varning innan installation. Paketinnehåll. Se din användarmanual för drifttemperatur.

SW - 131. Varning innan installation. Paketinnehåll. Se din användarmanual för drifttemperatur. Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i nätverkskameran

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

Snabbguide Trådlöst modem

Snabbguide Trådlöst modem Snabbguide Trådlöst modem Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! HEM 2355-Wireless_TE067-1106.indd 1 2011-06-28 11.14 Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort.

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! Valfrihet för dig! Söderort. S redband Valfrihet för dig! Söderort nvändarguide för S redband et är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders eget bredbandsnät, S redband, är ett

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Instruktion montera GENEXIS mediabox

Instruktion montera GENEXIS mediabox Instruktion montera GENEXIS mediabox Mediaboxen ägs av Splitvision och levereras utan kostnad till varje hushåll som är medlemmar i Kråkereds fiberförening och som har beställ en fiberanslutning. Splitvision

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router!

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Grattis till ett bra val! Det här är en enkel steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång och kan använda din nya trådlösa router. Utöver

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

1. Inkoppling med telefonibox (modell HT502) 1.1 En telefon utan telefonjack.

1. Inkoppling med telefonibox (modell HT502) 1.1 En telefon utan telefonjack. Inkopplingsbeskrivning HT 502 Inkoppling av telefonibox ska ske på eller efter leveransdagen. Leveransdatumet är det datum som framgår av abonnemangsbeviset och är det datum abonnemanget aktiveras. Om

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Webbholken från www.masen.com

Webbholken från www.masen.com Webbholken från www.masen.com Tack för att ni har valt en webbholk från Måsen, vi ger er vind under vingarna. Då holken innehåller elektronisk utrustning som är känslig för väta och extrema temperaturer,

Läs mer

Lycka till med era nya fastighetsboxar

Lycka till med era nya fastighetsboxar Lycka till med era nya fastighetsboxar Varje box är individuell och märkt med ett nummer och ett namn. Det är samma namn på boxen som står på namntavlan i trappen, det vill säga lägenhetsinnehavarens.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer