RATOS HISTORIK bolagets tillkomst, utveckling och nuläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RATOS HISTORIK bolagets tillkomst, utveckling och nuläge"

Transkript

1 Nr 4 - Årgång 32 - Okt 2011 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates Vi besöker börsföretaget RATOS Drottniggatan 2, Stockholm onsd. 23 november kl och får ta del av RATOS HISTORIK bolagets tillkomst, utveckling och nuläge Besöket börjar med en lätt måltid. Anmälan till Marita Strandberg senast den 21 november kl Välkommen till SFHV:s AUKTION # 64 lördagen den 19 november 2011 kl med visning från kl Auktionen hålls på Kungl. Myntkabinettet Sveriges Ekonomiska Museum Slottsbacken 6, Stockholm Besök även vår hemsida på Internet

2 Sedelutgivningen i Sverige När Riksens Ständers Bank tillkom 1668 var det inte som riksbank utan som affärsbank utan ensamrätt att utge sedlar. Den hade föregåtts av Stockholm Banco, även kallad Palmstruchska banken, som emellertid hade tvingats i konkurs på grund av utgivning av för många sedlar i förhållande till bankens reserver. Det var först 1866 som Riksens Ständers Bank antog namnet Sveriges Riksbank, vid den tidpunkten dock fortfarande utan ensamrätt till sedelutgivning. Det dröjde ändå till år 1897 innan Sveriges Riksbank gjordes till nationell centralbank i Sverige. Monopol på sedelutgivning i vårt land fick Sveriges Riksbank från och med 1904 genom 1897 års riksbankslag med övergångsregler till och med Sveriges första privatbank var Skånska Privatbanken i Ystad som grundades Enligt bankens oktroj fick den ge ut sedlar på vissa begränsade villkor. Sedelutgivning var lönsamt för en privatbank, då det i praktiken innebar räntefri inlåning. De närmast följande åren bildades ytterligare 30 svenska privatbanker alla utan uttryckligt förbud att ge ut egna sedlar. Enskilda bankers rätt att utgifva AUKTION Lördag 19 nov 2011 Bland annat 66 utrop med bra aktiebrev. Dessa kommer att ropas ut efter kl Coin Auctions Scandinavia i samarbete med AB PHILEA Svartensgatan Stockholm John Örtengren, fil dr SFHV:s ordförande egna banksedlar reglerades enligt den nådiga kungörelsen av den 12 juni Från och med år 1848 omfattades bankaktiebolagen, dvs de banker som i juridisk bemärkelse var aktiebolag, av den nya aktiebolagslagen. Detta förhållande gällde ända fram till 1886, då Sverige fick en särskild lag om bankaktiebolag som 1903 ersattes av en ny bankaktiebolagslag. För de privatbanker som inte var aktiebolag gällde solidariskt styrelseansvar för bankens förpliktelser fram till 1911, då 1911 års lag om bankrörelse antogs med ikraftträdande den 1 januari Den lag som idag gäller för bankaktiebolag i Sverige, som härstammar från 1886, har sedan dess av riksdagen reviderats över 30 gånger. Av vad som sagts ovan framgår att inga privata banksedlar utgivits efter år Vi samlare av historiska värdepapper får nöja oss med att kunna samla på sådana rariteter. John Örtengren Se hela auktionen på eller beställ katalog på tfn Ordförande/ansvarig utgivare: John Örtengren, arb fax , Redaktör: Per-Göran Carlsson, Sekreterare: Amelie Hjelmstedt, Stf Marita Strandberg, fax Kassaförvaltare: Herbert Arvidson, bost , Auktionskommissarie: Bo Niklasson, arb , bost , fax , Suppleanter: Elver Duvelius, Birger Strandberg, Haidy Tordendahl, Nr 4 - Årgång 32 - Oktober 2011 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, SFHV, Box , Stockholm. Övriga ledamöter: Ian Wiséhn, , fax Produktion: EskilstunaMagasinet, Eskilstuna Historiska Värdepapper 2011 Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får vårt medlemsblad. Årsavgiften 200 kr för fysiska personer och 1500 kronor för juridiska personer inbetalas på föreningens postgiro eller bankgiro For members living outside Sweden fee for 2011 is 200 SEK (EUR 20, GBP 15 or USD 25). Please send cash or Internatio nal Money Order.

3 Höstauktion # 64 auktionsregler Höstauktion # 64 hålles lördagen den 19 nov 2011 kl på Kungl. Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, Slottsbacken 6, Stockholm. Visningen börjar kl Inköpta objekt skall mot betalning, gärna check, avhämtas omedelbart efter auktionens slut. Ej avhämtat material sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Ej närvarande medlemmars uppdrag för inrop eller postombud mottages av auktionskommisarie Bo Niklasson, Box 3010, Eskilstuna. Telefax Anbudet måste vara inne senast torsdag 17 nov. Insända anbud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. ANBUDSVILLKOR De i auktionsförteckningen utsatta priserna är utropspriser, objekten kan säljas såväl under som över dessa. Inköpsuppdrag till auktionen utförs kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först poststämplade. Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommisarien. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med budgivningen och äger dessutom rätt att slå samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i förhållande till katalogen, om så visar sig nödvändigt. Inropade objekt översändes snarast möjligt med tillägg av försäkrings- och portokostnader. Alla avgifter som måste erläggas i annat land, såsom tull, moms eller dylikt, skall i sin helhet betalas av köparen. Det åligger köparen att tillse att gällande tull- och valutabestämmelser efterföljs i samband med köpet och vi fråntager oss allt ansvar för eventuella överträdelser av dessa. Varje rättsfråga som kan uppstå på grund av denna auktion skall hänskjutas till Stockholms tingsrätt, vilken skall tillämpa svensk lagstiftning. Kvalitetsklasser 0 (UNC) Ocirkulerad aktie utan vikning. 01 (EF) Obetydligt hanterad aktie utan vikning. 1+ (VF) Obetydligt sliten aktie, vikt men ej trasig/nött. 1 (F) Sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 1? (VG) Starkt sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 2 (P) Starkt sliten aktie med flera veck, eller/och pappersförlust. Om inget annat anges är kvaliteten på aktien Förkortningar Riss Liten reva i brevet Mak Makulerad med hål eller stämpel Kv Kvalitet et. Emitterad SAF Boken Svenska Aktiebrev före B.Strandberg m fl Sthlm GA Boken Katalog över Gamla Aktiebrev. Sv. Föreningen för Historiska Värdepapper J Järnvägsdata, Sv. Järnvägsklubben, Stockholm 1992 BL Blankett. Ej emitterad aktie Dek Dekorativ ram eller flerfärgad Bild Någon form av bild eller motiv på aktien Storleken är ca A4 om inget annat anges. AUKTIONSVILLKOR Föreningen uttager en avgift på 10 % av inlämnaren på varje objekts uppnådda försäljningspris. 15 % uttages dessutom av köparen på varje objekts uppnådda försäljningspris. Utjämning till helt krontal tillämpas. Lägsta bud 50 kr. Vid eventuella returer uttager föreningen en avgift på 10 % av begärt minipris. Redovisning sker senast 6 veckor efter auktion. Objekten säljes i befintligt skick och kan beses 1 timme före auktionen. Vid en retur från köparen har föreningen rätt att återlämna objektet till inlämnaren och uttaga en avgift av 10 % på minipriset. Reklamation skall för att beaktas inkomma senast en vecka efter auktionen. Inlämnat auktionsmaterial sändes på eget ansvar till föreningen. Branscher Bad, brunnar, hälsa Bank, finansbolag Bruk Bryggeri Bränsle Bygg, fastigheter El, kraft, vatten Försäkring Glas, porslin Gruv Handel Hotell, restaurang, café Järnväg, spårväg Kemi, läkemedel, tvätt Lantbruk, avel, trädgård Livsmedel, tobak Nöje, teater, sport Sjöfart, varv, hamn Skola, undervisning Sten-, kalk-, tegelbruk Textil, läder, skor Telefon, telegram Transport, fordon Tryckeri, tidning, förlag, papper Trävaru, skog, möbler Tändstickor Verkstad, industri Utländska Övrigt

4 Nr 1 Nr 2 Nr 3 BAD/BRUNNAR/HÄLSA BATH/HEALTH Nr Objekt Utrop Nr 1 * Båstads Badhotell, AB, 50 kr, 1904, Båstad, GA.II.233 bild, kv.ef Nr 2 * Kämpingebugtens Strandbad, AB, 200 kr, 1907, Malmö, GA.2379, storlek 27x18, mak. kv.ef 600 Nr 6 Nr 7 Nr 8 BANK/FINANSBOLAG BANKS/FINANCE Nr 3 * Bohusbanken, AB, 100 kr, 1919, Lysekil, GA.II.148, bild, mak. kv.ef 450 Nr 4 Dalslands Bank, AB, 100 kr, 1918, Mellerud, GA.731, bild, mak. kv.ef 200 Nr 5 2 st aktiebrev, Fond & Fastighets, AB, 500 kr, 1918, Stockholm, GA.1148 Fond AB, kr, 1912, Stockholm, GA.1149, kv.ef 250 Nr 6 * Förvaltnings AB Providentia, 100 kr, 1960, Stockholm, GA.1261, mak.(wallenberg),kv.ef 300 Nr 7 * Ito, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.1950, bild, kv.ef 300 Nr 8 * 2 st aktiebrev, Jämtlands Folkbank, AB, 100 kr, 1923, Östersund, GA.2031, riss och kantförlust, Smålands Bank, kr, 1965, Jönköping, GA.3989, bild, kv.vg-ef 4 600

5 Nr 9 Kreuger & Toll, AB, kr, 1921, Stockholm, GA.2293, bild, kv.ef 700 Nr 10 Kreuger & Toll, AB, 100 kr, 1926, Stockholm, GA.2294, bild, kv.ef 400 Nr 11 Kreuger & Toll, AB, 100 kr, 1928, Stockholm, GA.2300, bild, fläck, kv.vf 300 Nr 12 Kreuger & Toll, AB, 500 kr, 1927, Stockholm, GA.2298, bild, kv.vf 500 Nr 13 * Kreuger & Toll, AB, 1 000, 1926, Stockholm, GA2295, bild, undert. Ernst Kreuger, kv.ef 800 Nr 14 2 st. Kreuger & Toll, AB, Debenture, 20, 500 kr, 1929, Stockholm, GA.2303, dek. storlek 22,5x31,5, kv.ef 100 Nr 13 Nr 18 Nr 26 Nr 21 Nr 22 5

6 Nr 15 Nr 16 Nr 17 2 x Kreuger & Toll, AB, Debenture, 40, 100 kr, 1929, Stockholm, GA.2303, dek. storlek 22,5x31,5, kv.ef 4 st aktiebrev 2 x Kreuger & Toll, AB, Debenture, 40 kr, 1928, Stockholm, GA.2303, storlek 22,5x31,5, 2 x Skandinaviska Banken, 500/ 1953, 100/1960, Göteborg, GA , dek. kv.ef 4 st aktiebrev 2 x Kreuger & Toll, AB, Debenture, 40/1928, 500/1929, Stockholm, GA.2303, storlek 22,5x31,5 2 x Skandinaviska Banken, 100/1955, 500/1969, Göteborg, GA.3874, 3882, kv.ef Nr 18 * Majornas Pantlåne AB, 500 Rdr Rmt, 1875, Göteborg, GA.2615, dek. kv.ef 300 Nr 19 Malmö Soliditet, AB, kr, 1935, Malmö, GA.2656, kv.ef 200 Nr 20 Stockholms Folkbank, AB, 200 kr, 1910, Stockholm, GA.4115, kv.ef 200 Nr 21 * Nr 22 * Nr 23 Stockholms Handelsbank, AB, 500, 1917, Stockholm, GA.4123, bild, storlek 22,5x33,5, mak. kv.ef Stockholms Handelsbank, AB, 500 kr, 1906, Stockholm, Ej GA. bild, tryckprov, storlek 22,5x33,5, kv.ef 2 st aktiebrev, Svenska Lantmännens Bank, AB, 100 kr, 1917, Stockholm, GA.4509 Stockholms Enskilda Bank AB, 100 kr, 1946, Stockholm, Preferens, GA.4104, mak, bild, kv.ef Nr 24 Sveriges Industrikreditanstalt Gust. Ericsson & Co. Kommanditbolag, 500 kr, 1917, Stockholm, GA.4604, dek, kv.ef 250 Nr 25 Texseco Kommanditbolag, kr, 1943, Stockholm, Ej GA. kv.ef 100 Nr 26 * Uplands Enskilda Bank AB, 100 kr, 1938, Uppsala, GA.II dek, mak, liten fläck. kv.vf 500 Nr 27 Nr 28 Nr 29 BRUK FACTORY Nr 27 * Kyllejs Kalkverk, AB, 500 kr, 1900, Stockholm, GA.2367, dek. Nr 1, kv.vf 200 Nr 28 * Qvarnö AB, 100 kr, 1917, Stockholm, GA.3398, bild, kv.ef 200 6

7 Nr 30 Nr 33 BRYGGERI - BREWERY Nr 29 * Bjersjö Bryggeri AB, 500 kr, 1896, Bjersjö/ Cimbrishamn, GA.369, bild, kv.ef 900 Nr 30 * Krutmöllans Bränneri & Torkeri, AB, 100 kr, 1917, Krutmöllan, GA.2323, bild, kv.ef Nr 32 Nr 33 7

8 Nr 31 * Munchens Nya Bryggeri AB i Göteborg, 100 kr, 1917, Göteborg, GA.2844, kv.ef 600 Nr 32 * Stockholms Vinfabrik AB, 100 kr, 1898, Stockholm, GA.4214, storlek 22,5x37, dek. kv.ef Nr 33 * Örebro Bryggeri AB, 100 kr, 1917, Örebro, Ej GA, storlek 28x15, bild. kv.ef 700 Nr 34 Nr 36 Nr 37 BRÄNSLE FUEL Nr 34 * Martebo Myr, AB, kr, 1892, Stockholm, GA.2700, dek. kv.ef 300 Nr 35 Skrufstads Torfströfabriks AB, 50 kr, 1907, Skrufstad/Grums, GA.3937, dek, fläck, kv.vf 500 Nr 36 * Toleruds Torfströ AB, 100 kr, 1897, Tolerud/Kil, GA.II.1716, dek, kv.vf 400 Nr 37 * Wängs Kultorf AB, 100 Rdr Rmt, 1872, Stockholm, GA.5341, bild, storlek 25x31, kv.vf 800 Nr 39 Nr 40 Nr 44 8

9 EL/KRAFT/VATTEN ELECTRICITY/POWER Nr 38 Forselles Elektriska AB, 100 kr, 1920, Katrineholm, Ej GA., dek. kv.vf 150 Nr 39 * Forselles Elektriska AB, kr, 1920, Katrineholm, Ej GA., dek. kv.vf 200 Nr 40 * Vattenhammars Elektriska AB, 100 kr, 190?, Borlänge, Ej GA. bild, tryckprov, kv.ef 700 Nr 41 Wesslands Elektriska AB, 50 kr, 1919, Karlholms Bruk, bild, Ej GA. kv.ef 250 FASTIGHET/BYGG - REAL ESTATE/CONSTRUCTION Nr 42 Affärsbyggnads AB i Stockholm, kr, 1898, Stockholm, GA.21, dek. storlek 23,5x15 kv.ef 200 Nr 43 Fastighets AB Ringen, kr, 1908, Stockholm, Ej GA, storlek 25x16, kv.ef 150 Nr 44 * Goodtemplarordens i Malmö Byggnadsgarantiförening U.P.A., 50 kr, 1927, Malmö, storlek 27x17,5, riss, kv.vf 600 Nr 45 * Viléns Byggnadsställningar, AB, 100 kr, 1926, Göteborg, Ej GA. dek, hålslag, kv.ef 300 Nr 45 Nr 46 Nr 48 FÖRSÄKRING - INSURANCE Nr 46 * Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa, 25 kr, 1909, Stockholm, storlek 23x17, dek. kv.ef 350 Nr 47 Järnvägstransport-Försäkrings AB, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.2054, dek, kv.ef 200 Nr 48 * Sjöförsäkrings AB Vega, 500 kr, 1897, Stockholm, GA bild, storlek 25x32, kv.ef 300 GLAS/PORSLIN/KAKEL GLASS/PORCELAIN/TILE Nr 49 Svenska Glasmåleri AB, 100 kr, 1889, Göteborg, GA.4442, dek. fläck, kv.vf 300 9

10 GRUVOR MINES Nr 50 Industri AB Polcirkeln, 500 kr, 1899, Stockholm, GA.191, bild, kv.ef 300 Nr 51 Kuokula Malmfält AB, 1 000, 1902, Stockholm, GA.2352, mak., kv.vf 250 Nr 52 Mellansvenska Malmfälten, AB, 100, 1918, Stockholm, GA.2744, dek. kv.ef 100 Nr 53 * Mellansvenska Malmfälten, AB, kr, 1918, Stockholm, GA.2744, dek. kv.ef 150 Nr 54 * Ofotens Malmfält, AB, 500 kr, 1904, Stockholm, bild, GA.3225, kv.vf 300 Nr 53 Nr 54 Nr 56 HANDEL - TRADE Nr 55 2 st aktiebrev Carl Bergs Specerihandels AB, 100 kr, 1940, Skoghall, GA.616 Garm, AB, 100 kr, 1924, Stockholm, GA.1278, hålslag, kv.vf 200 Nr 56 * Nyhems Handels- AB, 50 kr, 1896, Lit, Ej GA. dek, kv.ef 800 Nr 57 Nr 58 Spansk-Skandinaviska Handelskompaniet AB, kr, 1947, Stockholm, Ej GA. kv.ef Strömma Handels och Industriförening, 25 kr, 1911, Stånga, storlek 23x15, fläckig, kv.vf Nr 59 Upsala Centralmagasin, AB, 100 kr, 1930, Uppsala, GA.5040, kv.ef 100 HOTELL/RESTURANG HOTELS/RESTURANT Nr 60 Hotel AB i Carlskrona, 100 kr, 1890, Karlskrona, GA.1780, storlek 23,5x31, kv.ef 250 Nr 61 * Sköfde Hotellbyggnads AB, 100 kr, 1887, Skövde, GA.3967, dek. kv.ef 250 Nr 62 Sportpalatset Resturangerna, AB, kr, 1933, Stockholm, Ej GA, storlek 22x17,5, kv.ef

11 Nr 61 Nr 64 Nr 67 Nr 63 JÄRNVÄG/SPÅRVÄG RAILROADS Nr 63 * Dalslands Jernvägs AB, 100, 1902, Venersborg, Ej GA, bild, mak, storlek 24x33, kv.vf/ef Nr 64 * Malmö-Ystads Jernvägs AB, 100, 1873, Malmö, GA.2668, bild, (Grevebanan) kv.ef 600 Nr 65 * Norra Östergötlands Jernvägs AB, 500, 1904, Linköping, GA.3009, bild, kv.vf

12 Nr 66 Stockholms Södra Spårvägs AB, 100, 1901, Stockholm, GA.4194, bild, kv.ef 400 Nr 67 * Svenska Järnvägsverkstäderna, AB, 50 kr, 1954, Linköping, GA.4482, bild, undert. M. Wallenberg, kv.ef 800 Nr 68 Uddevalla Lelångens Jernvägs AB, 200, 1894, Uddevalla, GA.4987, bild, kv.ef 400 Nr 69 Ystad-Eslöfs Jernvägs AB, 100 kr, 1901, Ystad, GA.5353, bild, kv.vf/ef 300 Nr 70 * Östra Centralbanans Jernvägs AB, 100 kr, 1900, Linköping, GA.5635, bild, kv. VF 400 Nr 77 Nr 83 KEMI/LÄKEMEDEL/TVÄTT - CHEMISTRY Nr 71 * Acetylengasverk, AB, 200 kr, 1901, Stockholm, GA.6, bild, kv.ef 200 Nr 72 Axel Christiernsson, AB, 2 500, 1918, Stockholm, GA.212, dek. kv.ef 100 Nr 73 Kväfveindustri, AB, 1 000, 1919, Göteborg, GA.2365, bild, Gustaf Dalhén, kv.ef 200 Nr 74 Malmö Oljeslageri- & Happachs Såpfabriks AB, kr, 1920, Malmö, GA.2649 storlek 27x17,5, kv.ef 150 Nr 71 Nr 75 Nr 76 12

13 LANTBRUK/LIVSMEDEL AGRICULTURE/PROVISION Nr 75 * Hornborga Sjösänknings AB, Rdr, Rmt, 1872, Stora Bjurum, GA.1775, bild, fläck, kv.vf/ef Nr 76 * Göteborgs Fruktaktioner, AB, 100 kr, 1926, Göteborg, Ej GA, kv.ef 300 Nr 77 * Strutskompaniet, AB, 100 kr, 1911, Stockholm, GA.4252, bild, 22,5x15, kv.ef 400 Nr 78 2 st aktiebrev Malmö Mjölksteriliserings AB, kr, 1942, Malmö, GA.2647, dek, storlek 29x20,5 Svenska Sockerfabriks AB, 100 kr, 1907, Stockholm, GA.4553, bild, mak, kv.ef 300 Nr 79 * Svenska Sockerfabriks AB, 100 kr, 1907, Stockholm, GA.4553, bild, kv.vf 200 Nr 81 Nr 86 Nr 80 Nr 84 NÖJE/TEATER/SPORT ENTERTAINMENT/THEATER/SPORT Nr 80 * Biologiska Museet i Stockholm, 100 kr, 1893, Stockholm, GA.363, bild, storlek 23,5x36,5, kv.ef

14 Nr 81 * Djursholms Ridhus AB, 100 kr, 1925, Djursholm, GA.770, storlek 29x15,5, kv.ef Nr 82 Eskilstuna Teater AB, 100 kr, 1917, Eskilstuna, GA.937, bild, Henry Dunker, mak. kv.ef 300 Nr 83 Hälsingborgs Konserthus, AB, kr, 1918, Helsingborg, GA.1853, kv.vf 400 Nr 84 * Kongl. Teaterns AB, kr, 1898, Stockholm, GA.2244, bild, kv.ef Nr 85 Sköfde Ridhus AB, 50 kr, 1885, Skövde, Ej GA. lagad, kv.vf 600 Nr 86 * Södermalms Teater AB, 100 kr, 1928, Stockholm, GA dek, blankett, storlek 29x15, kv.ef 400 Nr 88 Nr 90 Nr 101 SJÖFART/VARV/HAMN SHIPPING/WHARFS Nr 87 Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, kr, 1917, Stockholm, GA.310, bild, kv.ef 150 Nr 88 * Blekinge Ångbåts AB, 500 kr, 1917, Karlshamn, GA.385, bild, kv.ef 500 Nr 89 Lindholmens Verkstads AB, 500 kr, 1919, Göteborg, GA.2503, bild, kv.ef 200 Nr 90 * Norrtelje Rederi AB, 100 kr, 1920, Norrtälje, GA.3067, bild, kv.ef 300 Nr 91 Rederi AB Tertia, kr, 1916, Göteborg, GA.3556, kv.ef 250 Nr 92 2 st aktiebrev Nordeuropeiska Handelskompaniet, AB, kr, 1917, Stockholm, GA.2927, bild, hålslag, Rederi AB Malmö, 100 kr, 1924, Malmö, Ej GA, hålslag, varit tejpad, kv F/VF 200 Nr 93 2 x Rederi AB Blanche, 100 kr, 1916, 1917 Stockholm, GA.3435,3436, kv.ef 300 Nr 94 Rederi AB Nordlandia, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.3508, bild, kv.ef 200 Nr 95 Rederi AB Patria, 400 kr, 1894, Stockholm, GA.3524, dek, hålslag, kv.vf 200 Nr 96 Rederi AB Sverige-Nordamerika, 100 kr, 1916, Göteborg, GA.3553, bild, kv.ef 400 Nr 97 2 st aktiebrev, Rederi AB Transatlantic, 500 kr, 1917, Göteborg, GA.3567 Nordeuropeiska Handelskompaniet, AB, 5000 kr, 1917, Stockholm, GA.2928, hålslag, bild, riss, kv.f/vf

15 Nr 98 Stockholms Rederi AB Svea, 500 kr, 1918, Stockholm, GA.4170, dek. mak. kv.ef 150 Nr 103 Nr 105 Nr 106 Nr 99 Stockholms Rederi AB Svea, 50 kr, 1917, Stockholm, GA.4166, dek. kv.ef 150 Nr 100 Strömstads Mek. Verkstad, AB, 200 kr, 1917, Strömstad, GA.4280, bild, kv.ef 200 Nr 101 * Svenska AB Nobel Diesel, 100 kr, 1919, Stockholm, GA.4393, bild, kv.ef 700 Nr 102 Svenska Handels-och Sjöfarts Kompaniet, AB, 250 kr, 1917, Stockholm, GA.4448, dek. kv.ef 200 Nr 103 * Svenska Landtmännens Rederi AB, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.4505, bild, kv.ef 300 Nr 104 Svenska Varvs-&-Rederi AB, 250 kr, 1917, Stockholm, GA.4582, bild, kv.ef 250 Nr 105 * Sölvesborgs Varvs- Rederi AB, 100 kr, 1918, Sölvesborg, GA.4709, bild, kv.ef 350 Nr 106 * Transmarina Kompaniet AB, 100 kr, 1917, Stockholm, GA.4881, bild, kv.ef 250 Nr 107 * Varfs AB Dalaskär, 100 kr, 1920, Bergkvara, GA.5079, bild, kv.ef 350 Nr 108 * Ångbåts AB Byelfven, 50 kr, 1920, Arvika, Ej GA bild, kv.ef 800 Nr 107 Nr

16 Nr 110 Nr111 Nr 112 STENBRUK QUARRY Nr 109 Kis Norrköping, AB, 100, 1916, Norrköping, GA.2167, bild, hålslag, kv.vf 200 Nr 110 * Stenby Jord- och Tegelbruks AB, 15 Rdr Rmt, 1867, Stockholm, GA.4053, dek, kv.vf 800 TELEFON - PHONE Nr 111 * Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB, 360 kr, 1915, Stockholm, GA.4365, bild, undert. M. Wallenberg, kv.ef 300 Nr 114 Nr 115 Nr 118 TEXTIL/LÄDER/SKOR TEXTILE/LEATHER/SHOES Nr 112 * Algot Johanson AB, kr, 1970, Borås, GA.61, mak., kv.ef 100 Nr st aktiebrev, Johanson & Björnlund, AB, kr, 1917, Örebro, GA.1997 Landskrona Skoreparations AB, 100 kr, 1911, Landskrona, GA.2402, dek. kv.vf/ef 400 Nr 114 * Helsingborg Jacquard Väfveri AB, kr, 1917, Helsingborg, GA.1675, bild, kv.ef

17 Nr 115 * Idre Silverräv, AB, 100 kr, 1930, Idre, Ej GA, kv.ef 300 Nr 116 Nr 117 2st aktiebrev Militär Ekiperings AB MEA, 100 kr, 1911, Stockholm, riss, Ej GA, Päls AB Ekdahl & Dornby, 500 kr, 1953, Tranås, GA.3395, bild, kv.f/vf 2st aktiebrev Ronnebyläder, AB, kr, 1916, Stockholm, GA.3654, storlek 25x16 Skofabriken Sture, AB, 500 kr, 1916, Örebro, GA.3920, bild, kv.ef Nr 118* Skara Nya Skofabriks AB, 500 kr, 1916, Örebro, Ej GA, dek., kv.ef 400 Nr 119 Skoaffären Swing, AB, kr, 1932, Stockholm, Ej GA. kv.ef 250 Nr 120 Skånska Yllefabriken, AB, kr, 1947, Kristianstad, GA.3962, bild, storlek 31x22 kv.ef 350 Nr 121 * Svenskt Konstsilke, AB, 100 kr, 1921, Borås, Ej GA. bild, blankett, kv.ef 500 TOBAK - TOBACCO Nr 122 Tobakshandlarnas Riksförbunds Engros AB, 50 kr, 1910, Stockholm, GA.4841, dek, kv.vf 500 Nr 121 Nr 124 Nr 126 TRANSPORT/FORDON TRANSPORTATION/VEHICLES Nr 123 Automobilaffären Fred. H. Ericsson AB, kr, 1943, Örebro, Ej GA, kv.ef 300 Nr 124 * Herald, AB, 500 kr, 1913, Klippan, Ej GA. dek, kv.ef 400 Nr 125 Scania-Vabis, AB. 100 kr, 1911, Malmö, GA.3792 dek, storlek 30x25, kv.ef 400 Nr 126 * Svenska Automobil-Kompaniet AB, kr, 1918, Stockholm, GA.4405, bild, kv.ef 700 TRYCKERI/TIDNING NEWSPAPER/PRINTING Nr 127 Dagsposten, AB, 100 kr, 1941, Stockholm, GA.712 dek., kv.ef 200 Nr 128 Geflepostens Tryckeri AB i Gefle, 500, 1910, Gefle, GA.1330 dek., kv.vf

18 Nr 129 Nya Dagligt Allehandas Tidnings AB, 300 kr, 1880, Stockholm, GA.3115, dek. riss, kv.vf 300 Nr 130 * Öresundspostens Tryckeri- AB, 200 kr, 1893, Helsingborg, GA.5605, bild, kv.ef 300 Nr 130 Nr 132 Nr 133 TRÄVARA/SKOG TIMBER/FORESTRY Nr 131 Forssa Pappersbruks AB, kr, 1898, Forsa, GA.1161, dek, kv.ef 400 Nr 132 * Främmestads Fabriks AB, 500 kr, 1875, Främmestad, GA.1196, bild, kv.ef Nr 133 * Jämtländska Skid- och Snickerifabriken, AB, 100 kr, 1920, Lit, Ej GA, bild, kv.ef 600 Nr 134 * Lagamills AB, 500 kr, 1918, Trimsfors, GA.II.826, bild, kv.ef 400 Nr 135 * Ljusfors AB, kr, 1900, Norrköping, Ej GA, blankett, bild, kv.ef 500 Nr 136 * Saxvikens Sågverk AB, kr, 1926, Mora, GA.3790 bild, kv.ef 400 Nr 137 Skogens kol AB, kr, 1877, Sandviken, GA.3922, bild, storlek 27x38, riss,kv.f/vf 800 Nr 138 Ytterstfors-Munksund, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.5377, bild, kv.ef 200 Nr 139 Örnsbergs Pappers Spinnerier, AB, kr, 1918, Stockholm, GA.5609, bild, Obs ej mak, bild, kv.ef 300 Nr 134 Nr 136 Nr

19 VERKSTAD/INDUSTRI WORKSHOP Nr 140 * Atlas Copco, 250 kr, 1965, Nacka, GA.II.72, mak, (Wallenberg) kv.ef 250 Nr 141 * Andrew Hollingworth & Co, AB, 500 kr, 1911, Stockholm, GA.109, bild, kv.vf 400 Nr 142 Nr 143 3st aktiebrev Armématerial, AB, 200 kr, 1919, Stockholm, GA.141 bild, storlek 29x15 Bergqvista AB, A. M., 100 kr, 1909, Stockholm, GA.295 bild Alb. Söderberg & Co. AB, 500 kr, 1919, Stockholm, GA.37, kv.ef 2st aktiebrev, Bahco, AB, 500 kr, 1965, Stockholm, GA.237, blankett, bild Förenade Piano-& Orgelfabriker, AB, 500 kr, 1918, Göteborg, GA.1225, dek, kv.ef Nr 141 Nr 144 Nr 146 Nr 144 * Gadö Fabriks AB, Rdr Rmt, 1873, Gefle, Ej GA, litet riss, kv.vf 600 Nr 145 * 2x Gamlestadens Fabrikers AB, 100, 500 kr, 1935, Göteborg, GA bild, kv.ef 400 Nr 146 * Gefle Separator, AB, 250 kr, 1906, Gefle, Ej GA. bild, kv.ef 550 Nr 147 * 2 x Götaverken AB, 100 kr, 1951, Göteborg, kr, blankett, Ej GA,kv.EF 500 Nr 148 Halmstads Järn-och Stålverk, AB, kr, 1917, Halmstad, GA.1594, bild, kv.ef 300 Nr 150 Nr 154 Nr 149 * Hammars Mekaniska Verkstad, AB, 250 kr, 1902, Hernösand, Ej GA, bild, tryckprov, kv.ef

20 Nr 150 * Ljungströms Ångturbin, AB, 100 kr, 1916, Stockholm, Ej GA, blankett, kv.ef 400 Nr x Maskin AB Norden, 100, kr, 1920, Katrineholm, Ej GA. storlek 26x15, kv.ef 350 Nr 152 Nr st aktiebrev Gamlestadens Fabrikers AB, 100 kr, 1935, Göteborg, GA.1274, bild, mak Nordiska Kullager AB, 100 kr, 1918, Göteborg, GA.2956, dek, kv.ef Olléns Tröskmaskinfabrik, AB, kr, 1924, Flen, GA.1124, storlek 27,5x15, ett blad, kv.ef Nr 154 * Pyrotypie, AB, 500 kr, 1888, Stockholm, GA.3387, bild, kv.vf Nr 155 Sköfde Mekaniska Verkstads AB, 100 kr, 1917, Stockholm, GA.3969, dek. kv.ef 300 Nr 156 * Svenska Automat Fabriken, AB, 500 kr, 1907, Stockholm, dek., GA.4406, kv.ef 200 Nr 145 Nr 147 Nr 149 Nr 157 Svenska Kullagerfabriken, AB, 500 kr, 1918, Göteborg, GA.4496, dek, mak. kv.ef 100 Nr 158 Svenska Metallverkens, AB, Obligation, kr, 1917, Stockholm, dek, blankett, storlek 35x24, kv.ef 400 Nr 159 Åtvidabergs Förenade Industrier, AB, 100 kr, 1918, Åtvidaberg, GA.5553, storlek 24,5x31,5, kv.ef 200 ÖVRIGA POSTER - REMAINER Nr 160 Nr 161 Nr st aktiebrev Fastighetsbolaget Bondesonen, 100 kr, 1929, Stockholm, GA.1015 Tri Electronics Aktiebolag, 100 kr, 1978, Göteborg, Ej GA kv.ef 2 st aktiebrev, Nickels & Todsen, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, GA.2904 Västan Tryckeri AB, 100 kr, 1948, Göteborg, Ej GA, storlek 21x16 kv.ef 2 st brev, Uppsala Läns Fröodlareförening, 50 kr, 1913, Uppsala, riss Torsta Fröodlingsförening, 1930, Torsta, dek, kv.vf Nr 163 * Skuldbrev, kr, 1934, Stockholm, storlek 22,5x36, kv.vf 250 Nr 164 * Brev - Gustaf Eriksson Eskilstuna 1875, bild, kv. VF

21 Nr 163 Nr 164 Nr 165 * Aktiebref och Obligationer från Linköpings Litografiska AB Pärm A4 med prover, 7 blad Totalt 28 brev åren Patentaktiebolaget Jungers, Kali-Cement, Linköpings Armatur och Metallfabriks AB, Aktiebolaget Förenade Chokladfabrikerna, Aktiebolaget Vättern, Aktiebolaget Johanson & Son, Aktiebolaget Filipstads Bank, AB Hjo Bank, Falu Yllefabriks AB, AB J Pehrson & Comp, Oxelösunds Järnvägs AB, AB Linköpings Förenade Bryggerier, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, Kullberg & Co AB, Bergslagarnas Tegel & Kalkbruks AB, Fastighets AB Malmöhus, Rederiab Johannisborg, Ullriksfors Sulfit AB, Skofabriks AB Oscaria, AB Nericia, AB Lindéns Hemmaskiner, Elektriska AB ECK, Filipstads obligation, Östergötlands Enskilda Bank, Kyrkebyns Sulfit AB, Smedjebackens Valsverks AB, Baltiska Trävaru AB, Mellersta Östergötlands Järnvägs AB, Knutsbro Kraftstations obligation Nr 165 Nr

22 Nr 165 Nr 165 DANMARK - DENMARK Nr 166* De Danske Sprœngstoffabriker, AS, Nkr, 1976, Köpenhamn, storlek 23x39, mak, kv.vf Nr 167 Ejendomsselskabet Taarnby Villaby AS, 200 Nkr, 1907, Köpenhamn, storlek 23x37, kv.ef FINLAND Nr 168 Finska Sågbladsfabrik AB, FMK, 1928, Tammfors, bild, kv.ef 200 Nr 169 Ålands Aktiebank, 500 FMK, 1919, Mariehamn, bild, riss, kv.vf 500 Nr 170 * Ålands Aktiebank, 500 FMK, 1919, Mariehamn, bild, kv.ef 500 HOLLAND Nr 171* Amstel Brouweru N.V., 100 Gulden, 1966, Amsterdam, dek, storlek 22,5x33, kv.ef 400 Nr 172 Koninkrijk Zwedwn 50-jarige 4 pct. Obligatieleening van 1931 Amsterdam, Specimen, kv.ef 400 TYSKLAND/GERMANY Nr 173* 2 x Braunkohle-Benzin Aktiengesellschaft, 500, Reichsmark, 1938, Berlin, dek. mak, kv.ef

23 Nr 166 Nr 170 Nr 171 USA Nr 174 * 2 x Capital Growth Company S.A. 1971, dek. kv.ef 200 Nr 175 * Kreuger & Toll Company, Dollar, 1939, New York, dek, kv.vf 150 Nr 176 Kreuger & Toll Company, 500 Dollar, 1938, New York, dek, kv.vf 150 Nr st. aktiebrev, Boston Butter Copper and Zinc Co. riss, bild Bitter Root Canal and Mining Company, $, 1892, dek. Quartz Kong Mining Co, 1 dollar, 1906, bild, kv.vf 150 Nr 178 Parrot Silver and Coppar Comp, 50 $, 1905, bild, mak, storlek 28,5x19, kv.vf 100 Nr 173 Nr 174 Nr

24 LETA I GÖMMORNA! LÖS IN BEVISET I JÄRNVÄGSLOTTERIET! Göteborgs Handelskompani gav år 1876 ut dessa delaktighetsbevis som motsvarar nutida premieobligationer. Utgivningen hänförde sig till ett lån till Göteborgs Handelskompani med obligationer i Bergslagsbanan som säkerhet. Handelskompaniet gick i konkurs år Pengar avsattes därvid för inlösen av utelöpande delaktighetsbevis. Fortfarande har bevis inte lösts in. Ett bevis är nu värt ca kronor. Handelskompaniet drog i fallet med sig bl a Rosendahls Fabriker AB i Mölndal med sockerraffinaderi, bomullsspinneri och väveri. Antalet arbetare var ca HÄMTA DINA PENGAR! Upplysningar lämnas av Cecilia Sundberg SEB Institutioner & Stiftelser, Göteborg Telefon eller

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper. Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se VÄLKOMNA TILL SFHVs auktion # 71 Lördagen den 30 maj

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf

Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf Nr 106 35 36 Nr 115 Nr 103 Utrop 2 500 Carlstads Hamn och Kanal Bolag 200 Rdr, 1852, Karlstad, GA.632, bild, storlek 23x39, Som synes pryds aktien av ett vackert litografiskt arbete, en vy över dåtidens

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30 SNF:s auktion Söndagen den 30 november 2003 Tid: 13.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 29 november kl 12.00 15.00 och 30 november 9.00-12.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen

Läs mer

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013

NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA. Auktion 132. Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 2013 NUMISMATISKA KLUBBEN I UPPSALA Auktion 132 Pollett- och litteraturauktion med material ur Börje Rådströms samlingar 25 maj 13 NKU auktion 128 13 maj 12 Visning från kl 9:30 Första utrop kl 11:00 Auktionen

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

Internationell auktion 325

Internationell auktion 325 Internationell auktion 325 Torsdag 23 april 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1001-3108 Svartensgatan 6, Stockholm 2620 2621 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon:

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2010 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2010 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2010 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort Filatelisten svensk filatelistisk tidskrift årgång 113 nr 6 2012 Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13 All världens frimärksländer Oman Vykortsgalleri Årtalskort 1xxc 1 TROLLHÄTTANS STÖRSTA FRIMÄRKSFEST

Läs mer

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept:

F Facit. SG Stanley Gibbons L = Låda Utan bokstav = singelmonterat objekt. Vi erbjuder våra inlämnare ett svårslaget koncept: 443: Intyg 5, 5, 5. AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: mail@philea.se Internet: http://www.philea.se Sverige: PG 60

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris II - Familjebank och finansgrupp, 1880-1919 K.A.Wallenbergs

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2011 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2011 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier Ångfartyg

Läs mer

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1244 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se www.philea.se Förord Hjärtligt

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr

NOVEMBER 7 2009. Pris 20 kr NOVEMBER 7 2009 1000-kronorssedlarna som ratades av Bankofullmäktige T. G. Appelgrens arkiv i Västergötlands museum Gellivare herrklubb och dess polletter Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Processen mot de associerade i Växelkontoren.

Processen mot de associerade i Växelkontoren. Processen mot de associerade i Växelkontoren. Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

STOCKHOLMS MYNTKLUBB Myntblad nr 1 Februari 2015

STOCKHOLMS MYNTKLUBB Myntblad nr 1 Februari 2015 STOCKHOLMS MYNTKLUBB Myntblad nr 1 Februari 2015 Redaktören har ordet! Välkomna igen klubbmedlemmar! Snart startar ett nytt år som jag hoppas kommer att vara framgångsrikt och intressant för alla medlemmar.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt

APRIL 3 2012. Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt APRIL 3 2012 Hotell Kung Carls pollettstampar Magiska mynt under masten Brakteatfågeln visade sig vara en kungsörn Half Eagle sällsynt amerikanskt guldmynt Nattvardspolletter från stormaktstidens kyrka

Läs mer