Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf"

Transkript

1 Nr

2 36 Nr 115

3 Nr 103 Utrop Carlstads Hamn och Kanal Bolag 200 Rdr, 1852, Karlstad, GA.632, bild, storlek 23x39, Som synes pryds aktien av ett vackert litografiskt arbete, en vy över dåtidens Karlstad där vi i dag kan känna igen inte bara domkyrkan utan också huset t v om den samt stenbron. Nr 104 Utrop 400 Eskilstuna Nedre Kanal AB 446 kr, 1898, Eskilstuna, GA.932, bild, mak. storlek 19x27, Nr 105* Utrop Götha-Kanal Bolag 500 Rdr, 1833, Stockholm, SAF.52, GA.1572, bild, storlek 26x42, När den Östra och Västra delen sammanknöts 1832 invigde Karl XIV Johan Göta Kanals hela sträckning genom Sverige med pompa och ståt. Året efter gjordes en nyemission i bolaget och 1810 års aktier utbyttes mot nya av modernt litografiskt tryck. Papperet var av dålig kvalitet och aktien måste åter bytas Göta kanal ägs numera av Domänverket genom Kanalbolaget i Motala. Kanalen är en av värdens vackraste turistleder, vilket omvittnas av resenärer från jordens alla hörn. Nr 106* Utrop Kinda Kanal Verks Bolag 10 Rdr, 1802, Linköping, SAF.20, GA.2160, storlek 21x36,5, lagad, RAR Planer fanns redan under och talet på att anlägga en vattenväg mellan Östergötland och Småland, men det var först på 1750-talet som staden Linköpings behov av ved och virke gjorde att ett bolag bildades för att bygga en vattentransportled mellan sjöarna Åsunden och Stora Rengen ca 10 km söder om staden. Kanalbygget skulle också medge en nivåsänkning av några mindre sjöar för att öka den odlingsbara marken. Slussbyggen påbörjades även men arbetet avstannade långt innan fartleden färdigställts. Arbetet återupptogs på 1850-talet och kanalen kunde öppnas Kinda Kanal hade då sin sträckning från Linköping till Horn, sammanlagt 80 kilometer vattenväg. Nr 107* Utrop Kinda Kanal AB 500 Rdr Rmt, 1871, Linköping, GA.2159, bild, Nr 108 Utrop 300 Rederi AB Orvar 100 kr, 1947, Helsingborg, GA.3519, bild, Nr 109 Utrop 400 Rederi AB Orvar 100 kr, 1947, Helsingborg, GA.3519 Rederi AB Transatlantic 100 kr, 1919, Göteborg, GA.3570, bild, Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, Nr 111* Utrop 500 Rederi och Handels AB Hafsörnen kr, 1917, Göteborg, Ej i GA. bild, Nr 112 Utrop 300 Stockholms Transport-Bogserings AB kr, 1918, Stockholm, GA.4205, bild, Nr 113* Utrop Strömsholms Slussverk 480 Rdr Specie, 1800, Stockholm, SAF.17, GA.4268, bild, utst Claes Grill, storlek 24x37, För att anskaffa mer kapital till kanalens drift och underhåll ansökte direktionen i en skrivelse den 6 augusti 1799 om tillstånd att få göra en nyemission i bolaget. Emissionen genomfördes år 1800 och de nytecknade actierna motsvarade 160 riksdaler specie vardera. Aktiebreven är utställda i Stockholm den 3 mars Vinjetten på aktiebrevet är en av de vackraste litografierna som finns på historiska aktiebrev. Vid tiden för bolagsbildningen (1784) var Gustav III ( ) regent och hans monogram återfinns på skölden ovanför havsguden i vinjetten. Nr 114 Utrop 900 Svenska AB Nobel Diesel 100 kr, 1919, Stockholm, GA.4393, undert Ludvig Nobel, bild, kv.ef Nr 115* Utrop Svenska-Ost-Indiska Compagniet 200 Rdr Specie, 1782, Göteborg, SAF.10, GA.4532, storlek 23x36, 1700-talets största svenska handelsföretag var det 1731 skapade Ostindiska kompaniet. Sagan om detta kompani började med att kommissarien Henrik König ( ) ansökte hos kommerskollegium om en oktroj för ett ostindiskt kompani. Efter segslitna förhandlingar utfärdades den 14 januari 1731 den första oktrojen, gällande för femton år. Vid bolagets bildade deltog personer som Colin Campbell ( ) och Niclas Sahlgren ( ). Bolaget var mycket framgångsrikt och ytterligare fyra oktrojer (1746, 1766, 1786 och 1806) utfärdades. Även bröderna Claes och Patrick Alströmer (söner till Jonas Alströmer), kompaniets stora fartygskonstruktör Fredric Henric af Chapman, direktören i sista oktrojen William Chalmers och direktören Claes Grill var kopplade till kompaniet. Den Ostindiska handeln beredde sina deltagare mycket stora vinster. Det ålåg kompaniet att reexportera så mycket som möjligt av det importerade godset. Kompaniet var även skyldigt att exportera svenska varor. Denna export bestod främst av Järn. Det första skeppet avseglade från Göteborg 1732 och det sista anlöpte i mars Sammanlagt utsändes 132 expeditioner i Ostindiska kompaniets regi. De idag bevarade aktiebreven är från den olycksaliga fjärde oktrojen, som genom skeppsförlisningar och engelsk sjöblockad gick i konkurs den 18 maj 1811, varvid dessa aktier blev värdelösa. Detta exemplar är utställt på bruksägaren Martin Holterman, Niklas Sahlgrens svärson som var gudfar till Jacob Wallenberg. Nr 116 Utrop Svenska-West-Indiska Compagniet Rdr Specie, 1787, Stockholm, SAF.12, GA.4612, utst. Kronprinsen Gustav VI Adolf, storlek 23x36, mak. Redan år 1745 gavs privilegium att skapa ett Västindiskt kompani åt handelshuset Abr. och Jacob Arfwedson & C:o, men då Spanska sändebudet i Stockholm inlämnade en skarp protest mot företaget, avsade sig firman privilegiet. Sedan Sverige 1784 erhållit den västindiska ön S:t Barthélemy, framlade riksrådet Johan Liljencrantz ( ) ett förslag i kommerskollegium om inrättande av ett bolag baserat på aktier för att bedriva handel i Västindien. Den 31 oktober 1786 erhöll bolaget privilegier på 15 år att idka handel och sjöfart på den svenska ön S:t Barthélemy och på övriga öar i Västndien samt Nordamerika, Officiellt räknas dock starten den 1 januari Liljencrantz samt Stockholmsgrosshandlarna Arfwedson, Schinkel och Pauli skulle leda aktieteckningen. Kompaniets handel gick inte som man hoppats. Den första expeditionen gick förlorad som följd av kriget mot Ryssland Längre fram förlamades affären genom utfärdade förbud mot införsel av vissa varor, särskilt kaffe. Även de höga kostnaderna p.g.a. fartygskapningar gjorde att det affärsmässiga resultatet blev dåligt och kompaniet upplöstes Nr 117 Utrop Södertälje Canals Slussverk 500 Rdr, 1819, Södertälje, SAF.33, GA.4680, bild, storlek 20x31,5, Bygget av kanalen, som startades år 1806, utfördes av indelta soldater och krigsfångar under ledning av Erik Nordewall ( ). Kanalen fick en sluss och dess placering blev en källa till många diskussioner. Efter samråd med bl a Balzar von Platen ( ) placerades 37

4 Nr 111 Nr Nr 131

5 Nr

6 slussen vid infarten till Mälaren. Kanalen invigdes 1819 och samma år genomfördes en nyemission i bolaget. Eric Nordewall ingick i bolagets styrelse och är en av undertecknarna av aktiebrevet. Aktiebrevets vinjett är ett elegant kopparstick föreställande den i trä tillverkade vindbryggan invid slussen. Aktiebrevet är utställt i Södertälje den 23 september Södertälje Canal och Slusswerks Bolag inlöstes av staten år Nr 118 Utrop 250 Södertälje Ångslups AB 50 kr, 1906, Södertälje, GA.4685, dek. mak. Nr 119 Utrop Wadstena Hamn Magasins Bolag 1/264 del, 1855, Wadstena, Ej i GA. storlek 21x35, RAR Nr 120 Utrop 200 Vaxholms Skeppsvarv och Motorverkstäder, AB 100 kr, 1918, Stockholm, Ej i GA. bild, Nr 121* Utrop Ångfartygs Bolaget i Upsala 100 Rdr Banco, 1841, Uppsala, Ej i SAF o GA. bild, storlek 24x39, Nr 122 Utrop 300 Ångfartyget Dicido kr, 1921, Helsingborg, GA.5453, bild, storlek 23x16, Nr 123* Utrop Ångfartyget Kongsbacka 150 Rdr Rmt, 1856, Kongsbacka, GA.5457, bild, storlek 22x35, Enda kända ex. RAR STENBRUK LIME/QUARRY/BRICKYARD Nr 124 Utrop 200 Lenabergs Kalkbruk, AB 200 kr, 1907, Uppsala, GA.2447, dek. TELEFON TELECOM Nr 125 Utrop 300 Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB 360 kr, 1909, Stockholm, Ej i GA. bild, undert. M. Wallenberg, Nr 126 Utrop 200 Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB 360 kr, 1915, Stockholm, GA.4363, bild, Nr 127 Utrop 200 Svensk-Dansk-Ryska Telefon AB 360 kr, 1915, Stockholm, GA.4363, bild, TEXTIL/LÄDER/SKOR TEXTILE/LEATHER/SHOES Nr 128 Utrop st Algot Johanson AB kr, 1946, Borås, GA.56, mak. kv.ef Nr 129 Utrop 300 Drufvefors Väfveri AB kr, 1941, Borås, Ej i GA. dek. Nr 130 Utrop 350 Helsingborgs Jacquard Väfveri AB kr, 1917, Helsingborg, GA.1675, bild, kv.ef Nr 131* Utrop Jerla Garferi AB 500 Rdr Rmt, 1873, Stockholm, GA.1967, dek. Nr 132 Utrop 300 Johanson & Björklund, AB kr, 1917, Örebro, GA.1997 Landskrona Skoreparations AB 100 kr, 1911, Landskrona, GA.2402, dek. Nr 133 Utrop 300 Klippans Chromläderfabriks AB kr, 1921, Klippan, GA.2191, bild, OBS ej mak. Nr 134 Utrop 400 Ronnebyläder, AB kr, 1916, Stockholm, GA.3654, storlek 25,5x16 Skandia Läderfabriks AB 500 kr, 19??, Malmö, GA.(3863) dek. Blanket, Nr 135 Utrop 400 Skofabriken Sture, AB 500 kr, 1916, Örebro, GA.3921, bild, Nr 136 Utrop 400 Skånska Yllefabriken, AB 100 kr, 1919, Christianstad, Ej i GA.(3961) bild, Nr 137 Utrop 2000 Gefle Manufaktur AB Rdr, 1849, Gävle, GA.1302, Ej i SAF. Storlek 28x44, bild, hålsag, riss, kv.f Grosshandlaren Per Murén tog initiativet till grundandet av Gefle manufaktur En annan av bolagets stiftare var Lars Johan Hierta samt den tredje C D Engelmark. Murén var VD från starten till i styrelsen ingick också Göran Fredrik Göransson. Aktiebrevets bild visar att Gefle Manufaktur byggde en betydande anläggning i Strömsbron. Från början var det tänkt som enbart spinneri, men man beslöt att även väveri skulle ingå. Drevs av vattenhjul från England, elkraften togs i bruk Fabrikens varumärke var Svanen. TRANSPORT/FORDON TRANSPORTATION/VEHICLES Nr 138* Utrop Bolaget Scandia 1/400 del, 1852, Stockholm, GA.427, mak, undert.o utst. A.O. Wallenberg, ett blad, RAR Nr 139 Utrop 800 Borås Åkeri AB 100 kr, 1919, Borås, GA.468, bild, kv.ef Nr 140* Utrop Ford Motor Company AB 100 kr, 1929, Stockholm, GA.1151, dek, Nr 141 Utrop 500 SAAB AB 100 kr, 1965, Linköping, Ej i GA. dek. mak. kv.ef Nr 142 Utrop 400 Scania-Vabis, AB kr, 1911, Malmö, GA.3792, storlek 30x24,5, Nr 143 Utrop 400 Scania-Vabis, AB kr, 1917, Södertälje, GA.3796, storlek 30x24,5, Nr 144* Utrop 900 Svenska Aeroplan AB kr, 1954, Linköping, Ej i GA. mak. kv.ef Nr 145* Utrop Volvo, AB 50 kr, 1935, första året sällsynt, Göteborg, GA.5152, mak. Nr 146 Utrop 300 Västerås Omnibus AB 500 kr, 1928, Västerås, Ej i GA. TRYCKERI/TIDNING PRINTING/NEWSPAPER Nr 147 Utrop 500 Föreningen för Svensk Hemslöjd Förlags AB 500 kr, 1904, Stockholm, Ej i GA. bild, Utst. HKH Prins Eugen, storlek 21,5x14, Nr 148 Utrop 250 Svensk Bad- och Turist Tidning, AB 100 kr, 1903, Stockholm, GA.4359, dek. Nr 149 Utrop 300 Tidnings- och Förlags AB Dagbladet 500 kr, 1918, Göteborg, GA.4823, 40

7 Nr

8 Nr

9 Nr 140 Nr 144 Nr 145 Nr

10 Nr

11 TRÄVAROR TIMBER/FORESTRY Nr 150* Utrop (Klippans Pappersbruk) Bolaget för Klippans Egendom 175 Rdr, 1808, Klippan, Ej i SAF o GA. storlek 21,5x34,5, sigill, mak. Enda kända ex. RAR Nr 151 Utrop 800 Marma Sågverks AB Rdr, 1865, Söderhamn, GA.2695, dek, storlek 21x32,5, mak. Nr 152 Utrop 300 Snickerifabriks AB Ydria 500 kr, 1899, Sommen, GA.3996, dek. Nr 153 Utrop st Ytterstfors-Munksund, AB 100, kr, 1918, Stockholm, GA.5377, bild, TÄNDSTICKOR MATCHES Nr 154* Utrop Motala Tändsticksfabriks Nya AB kr, 1874, Motala, Ej i GA. bild, Nr 155 Utrop Svenska Tändsticks AB 1000 kr, 1931, Stockholm, Ej i GA. bild, storlek 22,5x31,5, VERKSTAD WORKSHOP Nr 156 Utrop 400 Aga AB 100 kr, 1964, Lidingö, Ej i GA. bild, kv.ef Nr 157 Utrop 500 Baltic, AB kr, 1918, Stockholm, GA.240 C. H. Hagendahls Son, AB 500 kr, 1914, Enköping, GA.1580, Nr 158 Utrop 500 Bofors, AB kr, 1919, Bofors, Ej i GA. bild, mak. Förenade Piano- & Orgelfabriker 100 kr, 1918, Göteborg, GA.1225, dek. Nr 159 Utrop 450 Halmstads Järn och Stålverk, AB kr, 1917, Halmstad, GA.1594, bild, Nr 160 Utrop Malmö-Åkarps Leksaksfabriks AB 500 kr, 1892, Åkarp, Ej i GA. bild, tejp märken fläck, kv.f Nr 161 Utrop Motala Mekaniska Werkstads AB Rdr, 1868, Stockholm, GA.2825, dek. storlek 24x39, riss, Nr 162 Utrop Motala Mekaniska Werkstads AB kr, 1876, Stockholm, GA.2826, bild. storlek 26x34,5, Nr 163 Utrop 400 Motala Mekaniska Verkstads AB Förskrifning kr, 1887, Stockholm, Nr 164 Utrop Munktells Mekaniska Verkstads AB kr, 1879, Eskilstuna, GA.2847, dek. Nr 165 Utrop 250 Förenade Piano- & Orgelfabriker, AB 100 kr, 1918, Göteborg, GA.1225 Nordiska Kullager AB kr, 1918, Göteborg, GA.2956, dek. Nr 166 Utrop 250 Nordiska Kullager AB 100 kr, 1918, Göteborg, GA.2956 Skandinaviska Kullager Fabriks AB 100 kr, 1917, Stockholm, GA.3893, dek, Nr 167 Utrop 300 Oxelösunds Järnverks AB kr, 1931, Stockholm, GA.3292 Svenska Stängselnäts AB 500 kr, 1897, Malmö, GA.4558, dek. Nr 168 Utrop 200 Rob. O. Berglunds Patent, AB 100 kr, 1916, Göteborg, GA.3643, bild, ÖVRIGA POSTER REMAINDER Nr 169 Utrop st aktiebrev Gustaf Heimdal AB 100 kr, 1944, Stockholm, GA.1463 Mossberg & C:o, AB kr, 1924, Stockholm, GA.2822 Nerica, AB kr, 1917, Hallsberg, GA.2898, dek. DANMARK DANISH Nr 170 Utrop Kongelige Octroierede Almindelige Brand Assurance Compagnie 100 Rgd, 1798, Köpenhamn storlek 21x34, mak. FINLAND FINNISH Nr 171 Utrop 300 Finska Sågbladsfabriks AB FM, 1928, Tammerfors, dek. Nr 172 Utrop Kägelban-Bolaget 25 Rubel, 1860, Helsingfors, bild, storlek 22x35,5, HOLLAND DUTCH Nr 173 Utrop Obligation Gustav III Holländska lån, holländska gulden Amsterdam februari 1786, storlek 26,5x41,5, KUNGBREV KINGS LETTER Nr 174* Utrop Oscar I. Signerad Stockholms Slott den 29 september 1853 med kungligt sigill o egenhändig namnteckning, storlek 21,5x35, kv.f Nr 175* Utrop Carl XV. Signerad Stockholms Slott den 8 Mars 1867 Brev till Magnus Berencreutz att vara Direktor på Långholmens Straffängelse, med kungligt sigill o egenhändig namnteckning, storlek 21,5x35, Nr 176 Utrop 500 Oscar II. Signerad Stockholms Slott den 26 Maj 1882 Brev till Martin Rickard Stjernström, med kungligt sigill o egenhändig namnteckning, storlek 21,5x35, kv.ef 45

12 46 Nr 174 framsida

13 Nr 174 baksida 47

14 48 Nr 175

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper. Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se VÄLKOMNA TILL SFHVs auktion # 71 Lördagen den 30 maj

Läs mer

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste

Läs mer

Processen mot de associerade i Växelkontoren.

Processen mot de associerade i Växelkontoren. Processen mot de associerade i Växelkontoren. Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr

MARS 2 2005. Ärkebiskop Wallins medaljskrin. Teaterkonsortiets premieobligationslån. 1889 och 1893. Pris 20 kr MARS 2 2005 Ärkebiskop Wallins medaljskrin Teaterkonsortiets premieobligationslån 1889 och 1893 Pris 20 kr 26 SNT 2 2005 ges ut av SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGEN i samarbete med KUNGL. MYNTKABINETTET

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

K A L I> Ö F J O R I)

K A L I> Ö F J O R I) örewtsjs \ö'föbäd&qo,!i 2t /if..4, «r '^!>,Tlöfi7uaLt '; 0 SÖ stj Tp^lö dkltril m f / / 11 y t a * JLjLgglostP ;«% > w, 30 3j&anmels7tai'sb. \ )U Shiihq>p.slc, / U S ä t -it/ /\ saksb.ql* S tatu /p-patmes

Läs mer

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba

NOVEMBER 7 2011. Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik. Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba NOVEMBER 7 2011 Pollettillverkaren Alfr. Söderkvists Skylt- & Stämpelfabrik i Horndal Vackra Leonor Molina prydde revolutionärt mynt från Kuba Invigningen av ryttarstatyn över Karl XIV Johan i Christiania

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

företagsminnen tidskrift från föreningen stockholms no. 2004;1 Rederihistoria

företagsminnen tidskrift från föreningen stockholms no. 2004;1 Rederihistoria tidskrift från föreningen stockholms företagsminnen no. 2004;1 företagsminnen #1 Rederihistoria Rederiet Nordström & Thulin Från Kajsas till Tinas Kokbok Bengt Stures tragiska historia Hemvärn skapade

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Liljevalch, släkt, härstammande från bonden Måns Persson ( omkr 1570) i Vallerstad, Kärda, Jönk. Hans hustrus förfäder på mödernet skall ha fått

Liljevalch, släkt, härstammande från bonden Måns Persson ( omkr 1570) i Vallerstad, Kärda, Jönk. Hans hustrus förfäder på mödernet skall ha fått Liljevalch, släkt, härstammande från bonden Måns Persson ( omkr 1570) i Vallerstad, Kärda, Jönk. Hans hustrus förfäder på mödernet skall ha fått frälse på denna gård av konung Karl Knutsson (RR). Måns

Läs mer

Globaliseringens tre vågor Sveriges internationalisering under 150 år

Globaliseringens tre vågor Sveriges internationalisering under 150 år Globaliseringens tre vågor Sveriges internationalisering under 150 år Anders Johnson Underlagsrapport nr 3 till Globaliseringsrådet Om omslagsbilden: Svenska företag har haft exportframgångar över hela

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Historik Huvudstadens Golf

Historik Huvudstadens Golf Historik Huvudstadens Golf (Rev 2, feb 2012) Följande beskrivning skildrar hur 2 golfprojekt: Lindös och Huvudstadens golfanläggningar, oberoende av varandra startar och utvecklas för att gå ihop 2004

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

En vandring i Stadsparken

En vandring i Stadsparken En vandring i Stadsparken Utblick på den gamla bebyggelsen Texterna här nedan är sammanställda från ett faktamaterial som jag tog fram hösten 2004. Detta råmaterial användes sedan av andra som underlag

Läs mer

Nr 3-4 1992. Oknytt. Skellefte. bygdens. industri. historia. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift

Nr 3-4 1992. Oknytt. Skellefte. bygdens. industri. historia. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Nr 3-4 1992 Oknytt Skellefte bygdens industri historia Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt Nr 3-4 1992 Årg. 13 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Redaktör: Lars-Erik Edlund Biträdande redaktör:

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Hall- och manufakturrätten

Hall- och manufakturrätten Särtryck ur Berättelse över Arkivnämndens förvaltning och verksamhet under år 1967 Hall- och manufakturrätten i Stockholm Anteckningar om dess bakgrund, historia och arkiv Av Lars O. Berg K L BECKMANS

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Östersjöns största rederi Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN 75 år 1 FLOTTANS MÄN Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 Mars 2010 Årgång 76 ISSN

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2011 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2011 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier Ångfartyg

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

AB LARSSON & KJELLBERG

AB LARSSON & KJELLBERG AB LARSSON & KJELLBERG - en sammanfattning av 130 års verksamhet Under så många som 130 år har mycket hänt och många dokument skapats. Personliga minnen kan finnas från senare tid men för de första åren

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer