SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper."

Transkript

1 Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates VÄLKOMNA TILL SFHVs auktion # 71 Lördagen den 30 maj kl Med visning från kl Auktionen hålls på Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong B. OBS! Lokalen! OBS! Nr 52. Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag Besök även vår hemsida på Internet

2 Alfred Nobels ljudlösa, elektrifierade droska. Vad skulle en ingenjör och uppfinnare som Alfred Nobel göra om inte konstruera sitt eget eleganta ekipage med material och intressanta innovationer efter sina personliga önskemål? Sagt och gjort. Vagnen byggdes på Alfreds uppdrag av L. Nobels Mekaniska Verkstad i S:t Petersburg. Droskan var förmodligen världens första fordon med den elektriska E-27 belysningen som Thomas Edison fick patent på 1879 och som första gången användes 1882 för installation av belysning vid Pearl Street, Lower Manhattan, New York. Alfreds bror Ludvig Nobel hade samma år installerat Edisons nya koltrådslampor i sitt hem. Inspirerad av detta lät Alfred Nobel 1883 montera elektrisk belysning i framskärmarna av sin droska som var anspänd för tandem, det mest eleganta sätt man på den tiden kunde färdas på i Europa. Droskan är diskret dekorerad med den ryska dubbelörnen, en rättighet som bröderna Nobel fick av den ryske tsaren Alfred Nobel köper Bofors Alfred Nobel köpte Bofors 1893 och flyttade några år senare sina ryska orlovtravare till Björkborn (utanför Karlskoga), från San Remo, där de flitigt använts av Alfred Nobel, ibland för att transporera viktiga gäster men ofta också för sitt eget höga nöje. Vid sin död 1896 uppstod tvister om Testamentet och dess formella brister. Frankrike hävdade att Alfred Nobel vid sin bortgång var bosatt i Paris där han hade en våning på Boulevard Hausmann. Advokaten Maitre Paul Coulet talade emellertid vid förhandlingen i appellationsdomstolen i Paris om de vidsträckta domäner och storartade industriella etablissemang som Alfred Nobel ägde i Bofors och om hans magnifika ekipage och stall med de ryska hästarna. Domstolen blev övertygad om att Björkborn var Alfred Nobels rätta hemvist, vilket medförde att realbehandlingen av målet avvisades av appellationsdomstolen i Paris, vilket i sin tur medförde att testamentet för sin verkställighet hamnade i Sverige. Alfred Nobel torde inte ha anat att den droska han konstruerade skulle få en avgörande betydelse för det pris han instiftade: Nobelpriset. Undangömd droska Efter att ha varit ett undangömt John Örtengren, fil dr SFHVs ordförande föremål i ett helt sekel avtäcktes droskan, som först hade besiktigats av Nobelstiftelsen och grankats av Hovstallet och Tekniska museet, officiellt den 6 december 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm. Varför just där? Jo, därför att Axel Key, dåvarande rektor vid KI varit gäst hos Alfred Nobel i San Remo och under en färd en aprilnatt 1983 tillsammans med Alfred Nobel blev informerad om att Karolinska Institutet var ihåg kommet i hans testamente. Donationen ifråga skulle komma att bli Nobelpriset i Medicin. Nobels förmögenhet Vid sin död uppgick Alfred Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, SFHV, Box , Stockholm. Ordförande/ansvarig utgivare: John Örtengren, arb fax , Redaktör: Per-Göran Carlsson, Kassaförvaltare: Marita Strandberg, fax Sekreterare: Amelie Hjelmstedt, Auktionskommissarie: Bo Niklasson, Övriga ledamöter: Johan Haage, Suppleanter: Hans-Göran Nilsson Birger Strandberg, Bengt Granath, Produktion: EskilstunaMagasinet, Eskilstuna Historiska Värdepapper 2015 Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får vårt medlemsblad. Årsavgiften 300 kr för fysiska personer och 2000 kronor för juridiska personer inbetalas på föreningens plusgiro eller bankgiro For members living outside Sweden fee for 2015 is SEK 300 (EUR 40, GBP 40 or USD 50). Please send cash or Internatio nal Money Order. 2

3 Nobels förmögenhet till 33 miljoner kronor (i dåvarande penningvärde). Alfred Nobel var då ägare till drygt 90 bolag runt om i världen med över 350 patent. Det blev grunden för Nobelpriset som är känt över hela världen. Alfred Nobels unika droska i testamentet benämnd Droska rysk ägs idag av Nobelkännaren och -samlaren Ulf Danielsson, Fristad. John Örtengren Många besökte vår 70:e värdepappersauktion Nr 104 Nr 110 Nr 112 Värdepappersavdelningen på nackan såldes för 15,000 kronor. den 70:e auktionen omfattade 155 objekt, varav 6 utländska. 48 av auktionens aktiebrev var På andra plats kom Morgårdshammars AB 1/30 del 1857, såld för kronor och på tredje emitterade under 1800-talet, plats AB Loos Grufva 1/ del återstoden under 1900-talet. 1846, såld för 3. kronor. Sammanlagt gick 153 objekt för kronor, dvs 552 kronor per objekt. Det dyraste objektet var den historiska aktiealmanacka som Volvo Construction Equipment delade ut till sina anställda 1999, Det äldsta objektet var Götheborghs Discont-Inrättning, 50 rdr 1803, såld för kronor. Liksom vid föreningens 69 tidigare auktioner uttog föreningen av inlämnarna 10 % på varje objekts uppnådda försäljningspris innehållande 12 månadsblad och av köparna 15 % på det med ett aktiebrev för varje företag uppnådda försäljningspriset. som ingått i bolaget; äldst av dessa var Munktells Mekaniska Verkstads AB vars första aktiebrev emitterades Alma- Nr 120 Samtliga objekts uppnådda priser finns redovisade på föreningens hemsida (www.historiskavardepapper.se). Nr 123 Nr 129 3

4 Vårauktion # 71 auktionsregler Vårauktion # 71 hålles lördagen den 30 maj 2015 kl på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Visningen börjar kl Inköpta objekt skall mot betalning, avhämtas omedelbart efter auktionens slut. Ej avhämtat material sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Ej närvarande medlemmars uppdrag för inrop eller postombud mottages av auktionskommisarie Bo Niklasson, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna. E-post: eskilstunamagasinet.se Anbudet måste vara inne senast måndag 25 maj. Insända anbud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. ANBUDSVILLKOR De i auktionsförteckningen utsatta priserna är utropspriser, objekten kan säljas såväl under som över dessa. Inköpsuppdrag till auktionen utförs kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först poststämplade. Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommisarien. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med budgivningen och äger dessutom rätt att slå samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i förhållande till katalogen, om så visar sig nödvändigt. Inropade objekt översändes snarast möjligt med tillägg av försäkrings- och portokostnader. Alla avgifter som måste erläggas i annat land, såsom tull, moms eller dylikt, skall i sin helhet betalas av köparen. Det åligger köparen att tillse att gällande tull- och valutabestämmelser efterföljs i samband med köpet och vi fråntager oss allt ansvar för eventuella överträdelser av dessa. Varje rättsfråga som kan uppstå på grund av denna auktion skall hänskjutas till Stockholms tingsrätt, vilken skall tillämpa svensk lagstiftning. Kvalitetsklasser 0 (UNC) Ocirkulerad aktie utan vikning. 01 (EF) Obetydligt hanterad aktie utan vikning. 1+ (VF) Obetydligt sliten aktie, vikt men ej trasig/nött. 1 (F) Sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 1? (VG) Starkt sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 2 (G) Starkt sliten aktie med flera veck, eller/och pappersförlust. Om inget annat anges är kvaliteten på aktien Förkortningar Riss Liten reva i brevet Mak Makulerad med hål eller stämpel Kv Kvalitet Et. Emitterad SAF Boken Svenska Aktiebrev före B.Strandberg m fl Sthlm GA Boken Katalog över Gamla Aktiebrev. Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper 1998 GA II Boken Katalog över Gamla Aktiebrev del II J Järnvägsdata, Sv. Järnvägsklubben, Stockholm 1992 BL Blankett. Ej emitterad aktie Dek Dekorativ ram eller flerfärgad Bild Någon form av bild eller motiv på aktien * Objektet avbildat i katalogen Var. Varierande (T ex varierande kvalité om flera objekt finns samlade i ett utrop) Storleken är ca A4 om inget annat anges. 4 AUKTIONSVILLKOR Föreningen uttager en avgift på 10 % av inlämnaren på varje objekts uppnådda försäljningspris. 5 % på försäljningspris över 5000 kr. 15 % uttages dessutom av köparen på varje objekts uppnådda försäljningspris. Utjämning till helt krontal tillämpas. Lägsta bud 50 kr. Vid eventuella returer uttager föreningen en avgift på 10 % av begärt minipris. 5 % på begärt minimipris över 5000 kr. Redovisning sker senast 6 veckor efter auktion. Objekten säljes i befintligt skick och kan beses 1 timme före auktionen. Vid en retur från köparen har föreningen rätt att återlämna objektet till inlämnaren och uttaga en avgift av 10 % på minimipriset. Reklamation skall för att beaktas inkomma senast en vecka efter auktionen. Inlämnat auktionsmaterial sändes på eget ansvar till föreningen. Branscher Bad, brunnar, hälsa Bank, finansbolag Bruk Bryggeri Bränsle Bygg, fastigheter El, kraft, vatten Försäkring Glas, porslin Gruv Handel Hotell, restaurang, café Järnväg, spårväg Kemi, läkemedel, tvätt Lantbruk, avel, trädgård Livsmedel, tobak Nöje, teater, sport Sjöfart, varv, hamn Skola, undervisning Sten-, kalk-, tegelbruk Textil, läder, skor Telefon, telegram Transport, fordon Tryckeri, tidning, förlag, papper Trävaru, skog, möbler Tändstickor Verkstad, industri Utländska Övrigt

5 Nr Beskrivning Utrop Pris Köp BAD, BRUNNAR, HÄLSA 1* Winslöfs Badhus, 10 kr, 1913, Winslöf, bolagsordn, kv VG 500 BANK, FINANS 2 Dalarnes Bank, AB, 200 kr, 1904, Falun, bild, kv VF Förvaltningsaktiebolaget Grönlandet Södra, 0 kr, 1910, Stockholm, 1500 nr undert. I Kreuger och P Toll, kv EF 4* Förvaltningsaktiebolaget Grönlandet Södra, 0 kr, Stockholm, nr , 1500 undert. Ivar Kreuger o Paul Toll, kv EF 5 Göteborgs Folkbank AB, kr, 1917, Göteborg, dek, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture 40 kr, 1928, Stockholm, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture kr, 1929, Stockholm, kv VF 7 Kreuger & Toll AB, Debenture 40 kr, 1928, Stockholm, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture kr, 1929, Stockholm, kv VF 8 Provinsbanken AB, 0 kr, 1919, Stockholm, riss, kv VG Rikets Ständers Banks Depositionskontor, RD 360 Rmt, 1864, Stockholm, 500 Insättningsbevis, kv VF 10 Skandinaviska Banken AB, kr, 1953, Göteborg, nr , kv VF Skandinaviska Banken AB, 2000 kr, 1955, Göteborg, nr , kv VF Skandinaviska Banken, kr, 1964, Göteborg, nr , kv VF 11 Stockholms Enskilda Bank AB, 0 kr, 1946, Stockholm, bild, kv EF Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1917, Stockholm, no , kv VF 13 Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1918, Stockholm, kv EF 14 Tabaccos Intressenter AB, 50 kr, 1923, Stockholm, 24x17, bolagsordn, kv VF 15 Uplands Enskilda Bank, 500 kr, Kommandit-lottbref, blankett, kv. VF * Uplands Enskilda Bank, 500 kr, Lottbref, kv VF Vict. Th. Engwall & C:o, 5000 kr, 1949, Gefle, 25x18, bilder, kv VF Värdeförvaltning AB, 5000 kr, 1918, Göteborg, kv VF Värdeförvaltning AB, 0 kr, 1918, Göteborg, kv VF Värdeförvaltning AB, 500 kr, 1918, Göteborg, kv VF 19 Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1917,Stockholm, kv VF Papyrus AB, kr, 1964, Mölndal, mak, kv VF

6 BRUK 20 Borgviks AB, 1500 Rdr, 1863, Carlstad och Borgvik, hålmak, bild, kv VF Säfveåns Aktiebolag, 500 kr, 1959, Göteborg, ej i GA, kv VF 150 Säfveåns Aktiebolag, 500 kr, 1965, Göteborg, kv VF 22 Uddeholms AB, kr, 1951, Uddeholm, hålmak, bild, kv VF 23 Lindors Bruk AB, 500 kr, 1918, Lindor Djura, kv VF Stockholm-Saltsjön Fastighets AB, 0 kr, 1970, Stockholm, bild, kv VF BRYGGERI 24 Alingsås Bryggeri AB, kr, 1909, Alingsås, no 480, kv VF Arboga Bryggeri AB, 0 kr, 1920, Arboga, blankett, bild, kv EF Arboga Bryggeri AB, 500 kr, 1920, Arboga, blankett, bild, kv EF Bryggeri AB Falken, 200 kr, 1900, Falkenberg, no 528, hålmak, bild, * Grundsborgs mineralvattens AB, 250 kr, 1875, Stockholm, no 0151, kv VF H.G. Schuberts Fabriks AB, 500 kr, 1917, Stockholm, no 846, kv VF Schweiziska Alkoholfria Vinimport AB, 250 kr, 1902, Stockholm, bolagsordn, 500 kv VF 31 Stora Bryggeriet AB, 0 kr, 1890, Stockholm, no 78, kv VF Svenska Vinfabriks AB, 500 kr, 1898, Stockholm, no 106, dek, kv VF Walhalls Bryggerier AB, 200 kr, 1890, Göteborg, no 2042, bild, kv VF 900 BRÄNSLE 34* Olof Person Stenkols AB, 500 kr, 1932, Landskrona, bolagsordn, ej i GA, kv VF 35 Skogens Kolaktiebolag, 3000 kr, 1911, Bollnäs, 22x34, bild, kv VF Svensk-Österrikisk-Ungerska Mineralolje AB, 2500 kr, Stockholm, kv VF 37 Torf AB, 500 kr, 1906, Jönköping, dek, bild, kv VF EL, KRAFT, VATTEN 38 Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, kr, 1960, Stockholm, ej i GA, kv VF Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, kr, 1969, Stockholm, ej i GA, kv VF Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, 500 kr, 1961, Stockholm, ej i GA, kv VF * Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1942, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1950, Västerås, dek, kv VF

7 43 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1951, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1958, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1962, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1963, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 0 kr, 1918, Västerås, dek, kv VF * De Lavals Elektriska AB, 0 kr, 1899, Stockholm, utst. På Gustaf de Laval, 800 bild, kv VF 49 Elektriska AB Hj. Smith, 50 kr, 1924, Karlshamn, bolagsordn, kv VF, riss Elektromekaniska Verkstaden AB, kr, 1923, Västerås, kv F 150 Nericia AB, 0 kr, 1917, Hallsberg, kv VF 51 Elmeverkens Aktiebolag, kr, 1917, Elmhult, bolagsordn., kv VF * Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, 0 kr, 1898, Stockholm, undert. Gustaf de Laval, bild, kv VF 500 FASTIGHET 53 Landtmännens Nya Fastighets AB, 250 kr, 1921, Stockholm, kv VF Landtmännens Nya Fastighets AB, 50 kr, 1921, Stockholm, kv VF GLAS, PORSLIN 55 Helsingborgs Glasbruks AB, 500 kr, 1875, Helsingborg, 24x32, bolagsordn, dek, kv VF 500 GRUV 56 Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen, kr, 1923, Stockholm, kv VF * Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, kr, 1909, Stockholm, dek, kv VF Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, kr, 1961, Stockholm, dek, kv VF 400 HANDEL 59 Alb. Söderberg AB, 500 kr, 1913, Stockholm, kv VF American Bazar AB, 5000 kr, 1917, Göteborg, nris , kv VF Carl Jacobsen & Co Maskinaffär AB, 0 kr, no 204, stl 29x15, bild, kv VF

8 62 Förenade Kolonial i Vänersborg AB, kr, 1959, Vänersborg, nr 785, mak, kv VF 300 Bernhard Menath AB, kr, 1917, Stockholm, no 167, stl 24x15,5 Mox AB, 500 kr, 1921, Göteborg, no , stl 27x20 Direkta Inköp AB, kr, 1924, Stockholm, nr * G.O.V. Lindgren & Komp. AB, 500 kr, 1909, Örebro, n:ris , bild, kv VF Hyllén & Liljedahl AB, 500 kr, 1928, Malmö, no 99, kv VF 300 Handels o Industri AB Svenska Iran, kr, 1949, Stockholm, nr 41, kv VF Hofstens Diversehandel AB, 50 kr, 1920, Hofsten, no 320, kv VF 65 Maritima Handels-Aktiebolaget, 0 kr, 1920, Stockholm, N:ris , 250 kv VF Ågrens Jernhandel AB, 0 kr, 1919, Oscarshamn, no 111, kv VF Nickels & Todsen AB, 0 kr, 1918, Stockholm, N:ris , kv VF 66 Nickels & Todsen AB, kr, 1918, Stockholm, nr 9995, kv VF 300 Ljusdals Handels-Aktiebolag, 50 kr, 1906, Ljusdal, no 272, kv VF Assbeck C.F. & Co., AB, 500 kr, 1922, Sköfde, blankett, mak, kv VF 67 Nickels & Todsen, kr, 1918, Stockholm, nr 9972, kv VF 68 Spica AB, kr, 1913, Stockholm, 27x16, ej i GA, kv VF JÄRNVÄG 69 Borås-Ulricehamns Järnvägs AB, 50 kr, 1915, Göteborg, bild, kv VF * Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB, 2000 kr, 1915, Hälsingborg, hålmak, x35, bild, riss, kv F 71 Malmö-Ystads Järnvägs AB, kr, 1922, Ystad, bild, kv VF 400 KEMI, LÄKEMEDEL, TVÄTT 72 Aktiebrev AB Kväfveindustri, kr, 1918, Göteborg, bild, kv VF 200 Aktiebrev AB Kväfveindustri, kr, 1919, Göteborg, bild, kv VF Aktiebrev AB Kväfveindustri, 0 kr, 1918, Göteborg, bild, kv VF 73 Nitro Nobel AB, 0 kr, 1969, Gyttorp, nr , dek, kv VF Nitro Nobel AB, 2000 kr, 1969, Gyttorp, nr , dek, kv VF 300 LANTBRUK, AVEL, TRÄDGÅRD 75 Jordbrukarnes Järn & Maskinaffär, kr, 1919, Örebro, dek, kv VF 76* Westerås Landtbruksmaskiner AB, 0 kr, 1899, Westerås, dek, kv VF

9 LIVSMEDEL 77 Hakon Swenson AB, 500 kr, 1952, Västerås, ej i GA, dek, kv VF 200 SJÖFART, VARV, HAMN 78 Blekinge Ångbåts AB, 500 kr, 1917, Karlshamn, bild, bolagsordn., kv VF Halmstads Varvs AB, 0 kr, 1918, Halmstad, bolagsordn., kv VF Husby-Avesta Ångbåts AB, kr, 1908, Hedemora, bild, kv VF * Höganäs Hamnbyggnads-AB, kr, 1878, Höganäs, bolagsordn. kv F Immelns Ångslups AB, 50 kr, 1910, Immeln, kv VG * Rederi Aktiebolaget Harmonia, 500 kr, 1922, Hälsingborg, bild, kv VF 1 84 Svenska Handels- och Sjöfartskompaniet, 250 kr, 1917, Stockholm, bolagsordn, 200 dek. kv VF Lindholmens Verkstads AB, 500 kr, 1919, Göteborg, bild, kv VF 85 Svenska Landtmännens Rederi AB, kr, 1916, Stockholm, bild, riss, kv F Svenska Landtmännens Rederi AB, 0 kr, 1918, Stockholm, bild, bolagsordn, 500 kv VF 87* Transatlantiska Ångskepps-Bolaget, 0 Rdr.rmt, 1872, Stockholm, bild, kv VF Ångfartygs Aktiebolaget Drottningholm-Fittja, kr, 1918, Stockholm, 26x20, 150 kv VF 89 Ångfartygs Aktiebolaget Göta Kanal, 50 kr, 1949, Göteborg, kv VF 200 STEN-, KALK-, TEGELBRUK 90 Gotländska Cementaktiebolaget Rute, 5000 kr, 1919, Visby, kv VF 300 TEXTIL, LÄDER, SKOR 91 Algot Johansson AB, 0 kr, 1946, Borås, hålmak, kv VF 92 Militär Ekiperings Aktiebolaget MEA, kr, 1924, Stockholm, kv VF 93 Skånska Yllefabriken AB, 0kr, 1947, Kristianstad, bild, kv VF Skånska Yllefabriken AB, 0kr, 1947, Kristianstad, bild, kv VF Textilmaskiner AB, 0 kr, 1918, Norrköping, bolagsordn, ej i GA, kv VF Textilkompaniet AB, 0 kr, 1919, Borås, kv VF Sveriges Industrikreditanstalt, 500 kr, 1917, Stockholm, Riss, kv F

10 TRANSPORT, FORDON 97* Enoch Thulins Aeroplansfabrik AB, kr, 1917, Landskrona, kv VF Enoch Thulins Aeroplansfabrik AB, 0 kr, 1917, Landskrona, kv VF Olléns Tröskmaskinfabrk AB, kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF 200 Olléns Tröskmaskinfabrk AB, 0 kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF Olléns Tröskmaskinfabrk AB, 500 kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF Scania Vabis AB, 5000 kr, 1917, Södertälje, kv VF Walla Tröskmaskiner AB, 0 kr, 1913, bolagsordn, kv VF 250 TRYCKERI, TIDNING, FÖRLAG, PAPPER 104 Föreningens för Svensk Hemslöjd Förlagsaktiebolag, 500 kr, 1904, Stockholm, 300 utställd på Prins Eugen, 22x14, kv VF 105 Nybro Wellkartong AB, 0 kr, 1937, Nybro, bolagsordn, ej i GA, kv VF TRÄVARU, SKOG, MÖBLER 106 Främmestads Fabriks AB, 500 kr, 1875, Främmestad, bild, bolagsordn., kv VF Lagamills AB, 0 kr, 1921, Timsfors, bild, kv VF * Marma Sågverks AB, 2500 Rdr, 1865, Söderhamn, mak, dek, kv VF Mossberg & C:o AB, 0 kr, 1924, Stockholm, kv VF 150 Landtmännens Redskaps AB, 500 kr, 1916, Gefle, 18x28, kv VF 110 Nyqvarns Pappersbruks AB, 0 Rdr, 1870, Stockholm, 22x35, bolagsordn, kv VF Scharins Söner AB, 0 kr, 1937, Clemensnäs, kv VF 112 Scharins Söner AB, 0 kr, 1947, Clemensnäs, riss, kv F 113* Småländska Trävaru AB, kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 0 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 500 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 5000 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF 400 UTLÄNDSKA 117 Amerikanska blanketter, 5 olika 118* Bergens Kreditbank, 200 Nok, 1916, Bergen, 22x34, kv VF

11 119 Bergens Tidene A/S og J.W. Eides bogtrykkeri, 5000 Nok, 1919, Bergen, x36, kv F 120 Bergens Tidene A/S og J.W. Eides Boktrykkeri, 5000 Nok, 1978, Bergen, annulert, x36, kv VF 121* Butler Wangs Rederi A/S, 0 Nok, 1937, Tönsberg, 28x19, kv F Forenede Rederier A/S, 0 Nok, 1922, Kristiania, 28x14, kv VF Forsikrings-Aktieselskapet Corona, 0 Nok, 1919, Sandefjord, bolagsordn, x34, kv VF 124 Kreuger & Toll Company, $0, 1936, New York, NoAM 24243, kv VF Norske Lloyd A/S, 500 Nok, 1918, Kristiania, 24x19, bild, kv VF Premie-Obligation 1898, Kristiania, bild, kv G 127 Rederiaktiebolaget Aura, Fmk 2000, 1920, Åbo, 21x13, bild, kv VF 200 Rederiaktiebolaget Aura, Fmk 250, 1917, Åbo, 21x13, bild, bolagsordn., Mak, kv VF 128 Reparasjonsstillaser AS, NOK, 1937, Oslo, mak, kv VF Rjukan Dagblad A/S, Nok, 1920, Rjukan, bolagsordn, 21x34, kv F Skibaktieselskabet Havsten, 0 Nok, 1931, Tønsberg, 22x34, kv VF * Trondhjems Handelsbank A/S, 150 Nok, 1916, Trondhjem, 24x38, bild, kv VF Tønsbergs Rederiaktieselskab, 0 Nok, 1926, Tønsberg, 21x35 kv VF 1200 VERKSTAD, INDUSTRI st Gamlestadens Fabrikers AB, kr 1935, Göteborg, hålmak, , 200 bild, kv VF 134 Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, kr, 1960, Stockholm, ej i GA, kv VF * Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, kr, 1965, Stockholm, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 25 kr, 1956, Nacka, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 25 kr, 1960, Nacka, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 125 kr, 1965, Nacka, ej i GA, kv VF Baltic AB, 0 kr, 1918, Stockholm, kv VF 125 Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, kr, 1917, Stockholm, bild, kv VF 140* Bångbro Rörverk AB, 0 kr, 1895, Stockholm, bild, utstäld och undertecknad 400 av Gustaf de Laval 141 C.G. Smith s Maskin AB, kr, 1928, Stockholm, kv VF, ej i GA

12 142 C.G. Smith s Maskin AB, 400 kr, 1929, Stockholm, kv F, ej i GA 143 Gamlestadens Fabrikers AB, kr 1935, Göteborg, hålmak, nr 1400, bild, kv VF 200 Gamlestadens Fabrikers AB, 0 kr, 1961, Göteborg, hålmak, bild, kv VF 144 Jonsereds Fabriks AB, kr, 1970, Jonsered, ej i GA, kv VF Kullberg & Co AB, 5000 kr, 1914, Katrineholm, bolagsordn, bild, kv VF Lits Rullgardinkäppfabrik AB, kr, 1930, Lit, ej i GA, bolagsordn, kv VF Finska Sågbladsfabriks AB, 00 FIM, 1928, Tammerfors, bild, kv VF 147 Munktells Verkstads Nya AB, 0 kr, 1923, hålmak, kv VF Oxelösunds Järnverks AB, 500 kr, 1931, Stockholm, kv VF Oxelösunds Järnverks AB, kr, 1938, Stockholm, kv VF 149* Sveaseparatorn AB, 0 kr, 1908, Stockholm, No 286, dek, kv VF C.E. Johansson AB, 500 kr, blankett, kv VF C.E. Johansson AB, 250 kr, blankett, kv VF Möbelcentrum Vingåker AB, kr, 1944, Vingåker, bolagsordn., dek. kv VF 200 ÖVRIGT st handskrivna handlingar från Ulricehamns Rådhusrätt, * Diverse sigill (68 st) Fengersfors Bruks AB, obligation, 0 kr, 1945, Fengersfors, hålmak, kv VF 154 Frikyrklig Tidskrift AB, 25 kr, 1918, Stockholm, bolagsordn, ej i GA, kv VF 125 Göteborgs Urlager AB, kr, 1949, Göteborg, ej i GA, kv EF 155 G. Dahlqvist Import AB, 500 kr, blankett, kv VF 125 Landtmännens Nya Fastighets AB, 50 kr, 1921, Stockholm, dek, kv VF Nybro Wellkartong AB, 0 kr, 1937, Nybro, bolagsordn, ej i GA, riss, kv G 156 Lagfartsbevis Rådhusrätten i Göteborg 3 jan 1887 (med sigill) för Ernst Krüger avseende tomt Nr 74, 13:e roten, Göteborg inkl. registrerad avskrift av Köpebrev Ernst Krüger - Oscar Ekman gällande samma tomt. 157 Lund & Pettersons Eftf. AB, 500 kr, 1943, Hälsingborg, bolagsordn., kv VF Maryvik AB, 0 kr, 1920, Stockholm, kv VF 159 Maryvik AB, 5000 kr, 1920, Stockholm, kv VF 160 Obligation 1924 Niederösterreich 4% inkl. 7 kuponger. Tyskt äktenskapförord av 7 juni 1938 inkl. Notar-stämplar med naziörn. 161* Original order från 4 mars 1754 om pensionsutbetalning på franska undertecknad av franske regenten Louis XV ( ) inkl. signerat porträtt

13 162* Postsparbanksmärken 28 st, valörer kr 163 Stegaktiebolaget, kr, 1936, Malmö, bolagsordn, kv VF Viléns Byggnadsställningar AB, 500 kr, 1926, Göteborg, ej i GA, kv VF 164* Svenska Medicinalväxtföreningen, 10 kr, 1911, Stockholm, andelsbevis, 22x14, kv EF 165 Svenska stämpelmärken 11 st Utländska stämpelmärken 23 st 166 Tri Electronics AB, 0 kr, 1978, Göteborg, nr , ej i GA, kv VF 167 Utdrag ur Göteborgs Stads Dombok 15 januari Originalinteckning Hemmanet Tranered i V Frölunda/Askim 1 feb 1907 Originalavtal om virkesförsäljning i Piteå, Kungl. Domänverket 24 mars 1906 Protokollutdrag Göteborgs stad 23 april * Viléns Byggnadsställningar AB, kr, 1926, Göteborg, ej i GA, kv VF Ytterstfors-Munksund AB, kr, 1918, Stockholm, kv F Forfina Compagnie Financière, Francs, 1926, Bruxelles, kv VF Phelps Dodge Corporation, $125, 1954, kv VF Mines de la Doubovaia Balka, Francs, 1913, Paris, dek, kv VF 170 Uddeholms AB, kr, 1967, Uddeholm, bild, hålmak, kv VF Kreuger & Toll AB, debenture 20 kr, 1928, Stockholm.kv VF Jonsereds Fabriker AB, 0 kr, 1965, Jonsered, bild, hålmak, kv VF Hallbäck & Co AB, 200 kr, 1920, Göteborg, kv VF 150 Ny Bleck- och Plåtslageri AB, kr, blankett, riss, kv F 173 Algot Johansson AB, 0 kr, 1946, Borås, hålmak, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1948, Stockholm, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1946, Stockholm, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1944, Stockholm, kv VF

14 47 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget

15 Nu kan du köpa våra kataloger, I och II, över gamla aktiebrev. Katalog I för 75:- + porto 50:- totalt 125:- Katalog II för :- + porto 30:- totalt 130:- eller båda för 150:- + porto 60:- totalt 210:- Sätt in pengarna på föreningens pg eller bg och böckerna kommer som ett brev på posten. Glöm inte ange namn och postadress! Vi behöver bli flera! Om varje medlem bara skaffade EN (1) ny medlem skulle vi bli dubbelt så många!!! Söker du något aktiebrev? Här kan alla medlemmar annonsera gratis. Kontakta Bo Niklasson om du vill sätta in en annons. eskilstunamagasinet.se Besök vår hemsida på Internet. Här hittar du det senaste som hänt och händer på SFHV. 15

16 BLI VÄN MED OSS Hjälp oss att bevara våra grafiska kunskaper och dess maskiner. Tänk på vad den gamle franske konstförvanten Pierre Simon Fournier sa redan på 1700-talet: Efter det som är nödvändigt för att uppehålla livet, är inget viktigare än böckerna. Här kan vi visa hur man producerade trycksaker för över år sedan. Ett historiskt grafiskt handarbete med lösa trä- och blytyper. Du kan här själv få prova på att sätta och trycka med de gamla metoderna. Varför inte skära i linoleum eller päronträ och skapa ett eget konstverk? Du kan själv få skapa och trycka dina brevpapper, visitkort med mera på det gamla sättet som man gjorde redan på 1500-talet. Varför inte trycka personliga servetter med namn på dina gäster eller skapa en vacker inbjudan. KulturMagazinet # Vi tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser, studiegrupper med flera. Vi erbjuder sakkunnig demonstration av grafiska tekniker och hantverk inom sättning, tryckning med mera samt dess historia. Vi visar vid intresse även exempel på dagens digitala tryckning. Vid studiebesök kan vi även ordna med enkel förtäring. För studiegrupper tar vi ut en mindre avgift. Information, tider och bokningar kontakta Bo Niklasson Det här får du som medlem Du får fri entré till våra temadagar. Under 2015 kommer vi att genomföra en rad olika föreläsningar studiebesök och möten. Vi kommer att arrangera familjedagar där du kan få sätta och trycka, tillverka papper, marmorera papper med mera. Du får också en liten årsgåva som vi tagit fram. Hur blir jag medlem? Hjälp oss att bevara det gamla grafiska hantverket och bli medlem NU! Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Sätt in avgiften på föreningens Bg och du är medlem för 2015! Välkommen! Vi är medlem i: Det Gamla Tryckeriet, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna e-post: Besöksadress: Fridhemsgatan 4, Eskilstuna. 27

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli

Hembygds. filatelisten. Nr 1 2005 Årgång 22. Ur innehållet. Tidskrift för hembygdsfilateli Hembygds filatelisten Tidskrift för hembygdsfilateli Ur innehållet Nr 1 2005 Årgång 22 Ordföranden har ordet 1 Inför årsmötet den 23 februari kl 18.15 2 Maskinstämplar,starten på nya brevnätet 1996 5 Svenska

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Medarbetare i detta nummer:

Omslaget. phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Medarbetare i detta nummer: 1 2010 Omslaget Redaktionens adress: Ove Svensson Rådavägen 26B 431 36 Mölndal Tel 031-873020 phonetiken@stsf.org Webadress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Ulf Collovin Leif Kindahl Raimo

Läs mer

Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13.

Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13. Nr 1 2010 Årgång 19 Medlemstidning för J. P. Johansson Sällskapet Sällskapet har spelat in en CD-skiva med J. P. Johanssons vals och Morgonskift i smedjan. Kan bli din för 60:. Sid 13. Innehåll: Argentina-Chile,

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV

nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Ny trend jobben Berlin Svensk entreprenör i Tyskland FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 nummer 01 år 2010 I www.sviv.se Hemflytt Ny trend Här finns jobben utomlands FOKUS USA 2010! Amerika i centrum för SVIV Ung i Berlin Svensk entreprenör i Tyskland TIPS FÖR

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Glad vinnare! BERLINERMUNK Frysta, färdiga att tina upp! FALUKORV GLÖDLAMPOR. 5x2-pack 39 90. Sidan 9 JANUARI 2012. Swits, 4-pack, 270g.

Glad vinnare! BERLINERMUNK Frysta, färdiga att tina upp! FALUKORV GLÖDLAMPOR. 5x2-pack 39 90. Sidan 9 JANUARI 2012. Swits, 4-pack, 270g. Innehåller även Söderås information från Glad vinnare! JANUARI 2012 FOTOVINNARE PROFILEN Söderås Journalen delas åter ut i Perstorp!!! HUS TILL SALU! Sidan 9 Nu kan du följa oss på ICA Supermarket Klippan

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Hans Rausing. Tema ekonomi. Drömmen om Champagne. Årets svensk i världen. i helfigur

Hans Rausing. Tema ekonomi. Drömmen om Champagne. Årets svensk i världen. i helfigur nummer 2 2007 medlemstidning för svenskar i världen pris 45 kronor www.sviv.se Årets svensk i världen Hans Rausing i helfigur Tema ekonomi Drömmen om Champagne svenskar i världen 2/2007 DITT NYA SKATTEPARADIS

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

K A L I> Ö F J O R I)

K A L I> Ö F J O R I) örewtsjs \ö'föbäd&qo,!i 2t /if..4, «r '^!>,Tlöfi7uaLt '; 0 SÖ stj Tp^lö dkltril m f / / 11 y t a * JLjLgglostP ;«% > w, 30 3j&anmels7tai'sb. \ )U Shiihq>p.slc, / U S ä t -it/ /\ saksb.ql* S tatu /p-patmes

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening. Styrelse 2011-2012. Redaktionens adress: Henrik Lundin Malungsvägen 57 192 71 Sollentuna

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening. Styrelse 2011-2012. Redaktionens adress: Henrik Lundin Malungsvägen 57 192 71 Sollentuna 4 2009 2011 Redaktionens adress: Henrik Lundin Malungsvägen 57 192 71 Sollentuna phonetiken@stsf.org Webadress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Sven Bokander Carl-Fredrik 4 Enell Ole Jacobsen

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

HiB-INFO. När får vi in kvinnorna i branschen? Utkommer i: Danmark Finland Norge Sverige. Sveriges största tidning för håltagning Nummer 2 2001

HiB-INFO. När får vi in kvinnorna i branschen? Utkommer i: Danmark Finland Norge Sverige. Sveriges största tidning för håltagning Nummer 2 2001 HiB-INFO Sveriges största tidning för håltagning Nummer 2 2001 Utkommer i: Danmark Finland Norge Sverige När får vi in kvinnorna i branschen? 02 HIB-INFO INNEHÅLL Mässor Byggmaskiner 2001 i Göteborg Bauma

Läs mer

Innehållsförteckning. Copyright: Förlaget Boksidan 2012 Box 558 146 33 Tullinge. Om att bli rik, ISBN-nummer: 978-91-86199-63-0

Innehållsförteckning. Copyright: Förlaget Boksidan 2012 Box 558 146 33 Tullinge. Om att bli rik, ISBN-nummer: 978-91-86199-63-0 Om att bli rik Gunnar Björing Boksidan Innehållsförteckning Vad är rikedom? 3 Varför bli rik? 4 Inkomster och utgifter 5 Investeringar i värdepapper 7 Aktier 7 Aktiefonder 25 Valutahandel 28 Obligationer

Läs mer

Rosengrens Metallgjuteri AB HYBE Maskin AB. Årsmöte 24 26 april i Stockholm. Företagsbesök

Rosengrens Metallgjuteri AB HYBE Maskin AB. Årsmöte 24 26 april i Stockholm. Företagsbesök GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING NR 1/2014 Box 137, 231 32 Trelleborg info@sjmf.se Företagsbesök Rosengrens Metallgjuteri AB HYBE Maskin AB Årsmöte 24 26 april i Stockholm

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014

NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 NÄRINGSLIV Nr 2 Årg. 11 Vecka 20 2014 Certifierad allt viktigare för att bli vald Sju Sjöars ägare Lene Mortensen. Foto: Fredrik Beckman Ungdomar får jobb Arbetslösheten minskar, trots att vi bara nosar

Läs mer

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha?

Del B. Företagandets villkor. B1. Företagande och företagsformer. B2. Räkna med resultat. B3. Att utveckla kostar pengar. B4. Vad vill marknaden ha? Del B Företagandets villkor B1. Företagande och företagsformer B2. Räkna med resultat B3. Att utveckla kostar pengar B4. Vad vill marknaden ha? B5. Marknadsföring B6. Ekonomisk redovisning och analys Entreprenörshistoria

Läs mer