SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper."

Transkript

1 Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates VÄLKOMNA TILL SFHVs auktion # 71 Lördagen den 30 maj kl Med visning från kl Auktionen hålls på Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong B. OBS! Lokalen! OBS! Nr 52. Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag Besök även vår hemsida på Internet

2 Alfred Nobels ljudlösa, elektrifierade droska. Vad skulle en ingenjör och uppfinnare som Alfred Nobel göra om inte konstruera sitt eget eleganta ekipage med material och intressanta innovationer efter sina personliga önskemål? Sagt och gjort. Vagnen byggdes på Alfreds uppdrag av L. Nobels Mekaniska Verkstad i S:t Petersburg. Droskan var förmodligen världens första fordon med den elektriska E-27 belysningen som Thomas Edison fick patent på 1879 och som första gången användes 1882 för installation av belysning vid Pearl Street, Lower Manhattan, New York. Alfreds bror Ludvig Nobel hade samma år installerat Edisons nya koltrådslampor i sitt hem. Inspirerad av detta lät Alfred Nobel 1883 montera elektrisk belysning i framskärmarna av sin droska som var anspänd för tandem, det mest eleganta sätt man på den tiden kunde färdas på i Europa. Droskan är diskret dekorerad med den ryska dubbelörnen, en rättighet som bröderna Nobel fick av den ryske tsaren Alfred Nobel köper Bofors Alfred Nobel köpte Bofors 1893 och flyttade några år senare sina ryska orlovtravare till Björkborn (utanför Karlskoga), från San Remo, där de flitigt använts av Alfred Nobel, ibland för att transporera viktiga gäster men ofta också för sitt eget höga nöje. Vid sin död 1896 uppstod tvister om Testamentet och dess formella brister. Frankrike hävdade att Alfred Nobel vid sin bortgång var bosatt i Paris där han hade en våning på Boulevard Hausmann. Advokaten Maitre Paul Coulet talade emellertid vid förhandlingen i appellationsdomstolen i Paris om de vidsträckta domäner och storartade industriella etablissemang som Alfred Nobel ägde i Bofors och om hans magnifika ekipage och stall med de ryska hästarna. Domstolen blev övertygad om att Björkborn var Alfred Nobels rätta hemvist, vilket medförde att realbehandlingen av målet avvisades av appellationsdomstolen i Paris, vilket i sin tur medförde att testamentet för sin verkställighet hamnade i Sverige. Alfred Nobel torde inte ha anat att den droska han konstruerade skulle få en avgörande betydelse för det pris han instiftade: Nobelpriset. Undangömd droska Efter att ha varit ett undangömt John Örtengren, fil dr SFHVs ordförande föremål i ett helt sekel avtäcktes droskan, som först hade besiktigats av Nobelstiftelsen och grankats av Hovstallet och Tekniska museet, officiellt den 6 december 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm. Varför just där? Jo, därför att Axel Key, dåvarande rektor vid KI varit gäst hos Alfred Nobel i San Remo och under en färd en aprilnatt 1983 tillsammans med Alfred Nobel blev informerad om att Karolinska Institutet var ihåg kommet i hans testamente. Donationen ifråga skulle komma att bli Nobelpriset i Medicin. Nobels förmögenhet Vid sin död uppgick Alfred Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, SFHV, Box , Stockholm. Ordförande/ansvarig utgivare: John Örtengren, arb fax , Redaktör: Per-Göran Carlsson, Kassaförvaltare: Marita Strandberg, fax Sekreterare: Amelie Hjelmstedt, Auktionskommissarie: Bo Niklasson, Övriga ledamöter: Johan Haage, Suppleanter: Hans-Göran Nilsson Birger Strandberg, Bengt Granath, Produktion: EskilstunaMagasinet, Eskilstuna Historiska Värdepapper 2015 Som medlem har du rätt att delta i föreningens aktiviteter och får vårt medlemsblad. Årsavgiften 300 kr för fysiska personer och 2000 kronor för juridiska personer inbetalas på föreningens plusgiro eller bankgiro For members living outside Sweden fee for 2015 is SEK 300 (EUR 40, GBP 40 or USD 50). Please send cash or Internatio nal Money Order. 2

3 Nobels förmögenhet till 33 miljoner kronor (i dåvarande penningvärde). Alfred Nobel var då ägare till drygt 90 bolag runt om i världen med över 350 patent. Det blev grunden för Nobelpriset som är känt över hela världen. Alfred Nobels unika droska i testamentet benämnd Droska rysk ägs idag av Nobelkännaren och -samlaren Ulf Danielsson, Fristad. John Örtengren Många besökte vår 70:e värdepappersauktion Nr 104 Nr 110 Nr 112 Värdepappersavdelningen på nackan såldes för 15,000 kronor. den 70:e auktionen omfattade 155 objekt, varav 6 utländska. 48 av auktionens aktiebrev var På andra plats kom Morgårdshammars AB 1/30 del 1857, såld för kronor och på tredje emitterade under 1800-talet, plats AB Loos Grufva 1/ del återstoden under 1900-talet. 1846, såld för 3. kronor. Sammanlagt gick 153 objekt för kronor, dvs 552 kronor per objekt. Det dyraste objektet var den historiska aktiealmanacka som Volvo Construction Equipment delade ut till sina anställda 1999, Det äldsta objektet var Götheborghs Discont-Inrättning, 50 rdr 1803, såld för kronor. Liksom vid föreningens 69 tidigare auktioner uttog föreningen av inlämnarna 10 % på varje objekts uppnådda försäljningspris innehållande 12 månadsblad och av köparna 15 % på det med ett aktiebrev för varje företag uppnådda försäljningspriset. som ingått i bolaget; äldst av dessa var Munktells Mekaniska Verkstads AB vars första aktiebrev emitterades Alma- Nr 120 Samtliga objekts uppnådda priser finns redovisade på föreningens hemsida (www.historiskavardepapper.se). Nr 123 Nr 129 3

4 Vårauktion # 71 auktionsregler Vårauktion # 71 hålles lördagen den 30 maj 2015 kl på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm. Visningen börjar kl Inköpta objekt skall mot betalning, avhämtas omedelbart efter auktionens slut. Ej avhämtat material sändes mot postförskott, varvid porto tillkommer. Ej närvarande medlemmars uppdrag för inrop eller postombud mottages av auktionskommisarie Bo Niklasson, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna. E-post: eskilstunamagasinet.se Anbudet måste vara inne senast måndag 25 maj. Insända anbud skall ange ett bestämt högsta bud för ett bestämt objekt. ANBUDSVILLKOR De i auktionsförteckningen utsatta priserna är utropspriser, objekten kan säljas såväl under som över dessa. Inköpsuppdrag till auktionen utförs kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först poststämplade. Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommisarien. Auktionsledningen avgör eventuella tvistefrågor i samband med budgivningen och äger dessutom rätt att slå samman, utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten i förhållande till katalogen, om så visar sig nödvändigt. Inropade objekt översändes snarast möjligt med tillägg av försäkrings- och portokostnader. Alla avgifter som måste erläggas i annat land, såsom tull, moms eller dylikt, skall i sin helhet betalas av köparen. Det åligger köparen att tillse att gällande tull- och valutabestämmelser efterföljs i samband med köpet och vi fråntager oss allt ansvar för eventuella överträdelser av dessa. Varje rättsfråga som kan uppstå på grund av denna auktion skall hänskjutas till Stockholms tingsrätt, vilken skall tillämpa svensk lagstiftning. Kvalitetsklasser 0 (UNC) Ocirkulerad aktie utan vikning. 01 (EF) Obetydligt hanterad aktie utan vikning. 1+ (VF) Obetydligt sliten aktie, vikt men ej trasig/nött. 1 (F) Sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 1? (VG) Starkt sliten aktie utan veck eller pappersförlust. 2 (G) Starkt sliten aktie med flera veck, eller/och pappersförlust. Om inget annat anges är kvaliteten på aktien Förkortningar Riss Liten reva i brevet Mak Makulerad med hål eller stämpel Kv Kvalitet Et. Emitterad SAF Boken Svenska Aktiebrev före B.Strandberg m fl Sthlm GA Boken Katalog över Gamla Aktiebrev. Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper 1998 GA II Boken Katalog över Gamla Aktiebrev del II J Järnvägsdata, Sv. Järnvägsklubben, Stockholm 1992 BL Blankett. Ej emitterad aktie Dek Dekorativ ram eller flerfärgad Bild Någon form av bild eller motiv på aktien * Objektet avbildat i katalogen Var. Varierande (T ex varierande kvalité om flera objekt finns samlade i ett utrop) Storleken är ca A4 om inget annat anges. 4 AUKTIONSVILLKOR Föreningen uttager en avgift på 10 % av inlämnaren på varje objekts uppnådda försäljningspris. 5 % på försäljningspris över 5000 kr. 15 % uttages dessutom av köparen på varje objekts uppnådda försäljningspris. Utjämning till helt krontal tillämpas. Lägsta bud 50 kr. Vid eventuella returer uttager föreningen en avgift på 10 % av begärt minipris. 5 % på begärt minimipris över 5000 kr. Redovisning sker senast 6 veckor efter auktion. Objekten säljes i befintligt skick och kan beses 1 timme före auktionen. Vid en retur från köparen har föreningen rätt att återlämna objektet till inlämnaren och uttaga en avgift av 10 % på minimipriset. Reklamation skall för att beaktas inkomma senast en vecka efter auktionen. Inlämnat auktionsmaterial sändes på eget ansvar till föreningen. Branscher Bad, brunnar, hälsa Bank, finansbolag Bruk Bryggeri Bränsle Bygg, fastigheter El, kraft, vatten Försäkring Glas, porslin Gruv Handel Hotell, restaurang, café Järnväg, spårväg Kemi, läkemedel, tvätt Lantbruk, avel, trädgård Livsmedel, tobak Nöje, teater, sport Sjöfart, varv, hamn Skola, undervisning Sten-, kalk-, tegelbruk Textil, läder, skor Telefon, telegram Transport, fordon Tryckeri, tidning, förlag, papper Trävaru, skog, möbler Tändstickor Verkstad, industri Utländska Övrigt

5 Nr Beskrivning Utrop Pris Köp BAD, BRUNNAR, HÄLSA 1* Winslöfs Badhus, 10 kr, 1913, Winslöf, bolagsordn, kv VG 500 BANK, FINANS 2 Dalarnes Bank, AB, 200 kr, 1904, Falun, bild, kv VF Förvaltningsaktiebolaget Grönlandet Södra, 0 kr, 1910, Stockholm, 1500 nr undert. I Kreuger och P Toll, kv EF 4* Förvaltningsaktiebolaget Grönlandet Södra, 0 kr, Stockholm, nr , 1500 undert. Ivar Kreuger o Paul Toll, kv EF 5 Göteborgs Folkbank AB, kr, 1917, Göteborg, dek, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture 40 kr, 1928, Stockholm, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture kr, 1929, Stockholm, kv VF 7 Kreuger & Toll AB, Debenture 40 kr, 1928, Stockholm, kv VF Kreuger & Toll AB, Debenture kr, 1929, Stockholm, kv VF 8 Provinsbanken AB, 0 kr, 1919, Stockholm, riss, kv VG Rikets Ständers Banks Depositionskontor, RD 360 Rmt, 1864, Stockholm, 500 Insättningsbevis, kv VF 10 Skandinaviska Banken AB, kr, 1953, Göteborg, nr , kv VF Skandinaviska Banken AB, 2000 kr, 1955, Göteborg, nr , kv VF Skandinaviska Banken, kr, 1964, Göteborg, nr , kv VF 11 Stockholms Enskilda Bank AB, 0 kr, 1946, Stockholm, bild, kv EF Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1917, Stockholm, no , kv VF 13 Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1918, Stockholm, kv EF 14 Tabaccos Intressenter AB, 50 kr, 1923, Stockholm, 24x17, bolagsordn, kv VF 15 Uplands Enskilda Bank, 500 kr, Kommandit-lottbref, blankett, kv. VF * Uplands Enskilda Bank, 500 kr, Lottbref, kv VF Vict. Th. Engwall & C:o, 5000 kr, 1949, Gefle, 25x18, bilder, kv VF Värdeförvaltning AB, 5000 kr, 1918, Göteborg, kv VF Värdeförvaltning AB, 0 kr, 1918, Göteborg, kv VF Värdeförvaltning AB, 500 kr, 1918, Göteborg, kv VF 19 Svenska Lantmännens Bank AB, kr, 1917,Stockholm, kv VF Papyrus AB, kr, 1964, Mölndal, mak, kv VF

6 BRUK 20 Borgviks AB, 1500 Rdr, 1863, Carlstad och Borgvik, hålmak, bild, kv VF Säfveåns Aktiebolag, 500 kr, 1959, Göteborg, ej i GA, kv VF 150 Säfveåns Aktiebolag, 500 kr, 1965, Göteborg, kv VF 22 Uddeholms AB, kr, 1951, Uddeholm, hålmak, bild, kv VF 23 Lindors Bruk AB, 500 kr, 1918, Lindor Djura, kv VF Stockholm-Saltsjön Fastighets AB, 0 kr, 1970, Stockholm, bild, kv VF BRYGGERI 24 Alingsås Bryggeri AB, kr, 1909, Alingsås, no 480, kv VF Arboga Bryggeri AB, 0 kr, 1920, Arboga, blankett, bild, kv EF Arboga Bryggeri AB, 500 kr, 1920, Arboga, blankett, bild, kv EF Bryggeri AB Falken, 200 kr, 1900, Falkenberg, no 528, hålmak, bild, * Grundsborgs mineralvattens AB, 250 kr, 1875, Stockholm, no 0151, kv VF H.G. Schuberts Fabriks AB, 500 kr, 1917, Stockholm, no 846, kv VF Schweiziska Alkoholfria Vinimport AB, 250 kr, 1902, Stockholm, bolagsordn, 500 kv VF 31 Stora Bryggeriet AB, 0 kr, 1890, Stockholm, no 78, kv VF Svenska Vinfabriks AB, 500 kr, 1898, Stockholm, no 106, dek, kv VF Walhalls Bryggerier AB, 200 kr, 1890, Göteborg, no 2042, bild, kv VF 900 BRÄNSLE 34* Olof Person Stenkols AB, 500 kr, 1932, Landskrona, bolagsordn, ej i GA, kv VF 35 Skogens Kolaktiebolag, 3000 kr, 1911, Bollnäs, 22x34, bild, kv VF Svensk-Österrikisk-Ungerska Mineralolje AB, 2500 kr, Stockholm, kv VF 37 Torf AB, 500 kr, 1906, Jönköping, dek, bild, kv VF EL, KRAFT, VATTEN 38 Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, kr, 1960, Stockholm, ej i GA, kv VF Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, kr, 1969, Stockholm, ej i GA, kv VF Aktiebolaget Skandinaviska Elverk, 500 kr, 1961, Stockholm, ej i GA, kv VF * Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1942, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1950, Västerås, dek, kv VF

7 43 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1951, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1958, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1962, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kr, 1963, Västerås, dek, kv VF Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 0 kr, 1918, Västerås, dek, kv VF * De Lavals Elektriska AB, 0 kr, 1899, Stockholm, utst. På Gustaf de Laval, 800 bild, kv VF 49 Elektriska AB Hj. Smith, 50 kr, 1924, Karlshamn, bolagsordn, kv VF, riss Elektromekaniska Verkstaden AB, kr, 1923, Västerås, kv F 150 Nericia AB, 0 kr, 1917, Hallsberg, kv VF 51 Elmeverkens Aktiebolag, kr, 1917, Elmhult, bolagsordn., kv VF * Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, 0 kr, 1898, Stockholm, undert. Gustaf de Laval, bild, kv VF 500 FASTIGHET 53 Landtmännens Nya Fastighets AB, 250 kr, 1921, Stockholm, kv VF Landtmännens Nya Fastighets AB, 50 kr, 1921, Stockholm, kv VF GLAS, PORSLIN 55 Helsingborgs Glasbruks AB, 500 kr, 1875, Helsingborg, 24x32, bolagsordn, dek, kv VF 500 GRUV 56 Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen, kr, 1923, Stockholm, kv VF * Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, kr, 1909, Stockholm, dek, kv VF Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, kr, 1961, Stockholm, dek, kv VF 400 HANDEL 59 Alb. Söderberg AB, 500 kr, 1913, Stockholm, kv VF American Bazar AB, 5000 kr, 1917, Göteborg, nris , kv VF Carl Jacobsen & Co Maskinaffär AB, 0 kr, no 204, stl 29x15, bild, kv VF

8 62 Förenade Kolonial i Vänersborg AB, kr, 1959, Vänersborg, nr 785, mak, kv VF 300 Bernhard Menath AB, kr, 1917, Stockholm, no 167, stl 24x15,5 Mox AB, 500 kr, 1921, Göteborg, no , stl 27x20 Direkta Inköp AB, kr, 1924, Stockholm, nr * G.O.V. Lindgren & Komp. AB, 500 kr, 1909, Örebro, n:ris , bild, kv VF Hyllén & Liljedahl AB, 500 kr, 1928, Malmö, no 99, kv VF 300 Handels o Industri AB Svenska Iran, kr, 1949, Stockholm, nr 41, kv VF Hofstens Diversehandel AB, 50 kr, 1920, Hofsten, no 320, kv VF 65 Maritima Handels-Aktiebolaget, 0 kr, 1920, Stockholm, N:ris , 250 kv VF Ågrens Jernhandel AB, 0 kr, 1919, Oscarshamn, no 111, kv VF Nickels & Todsen AB, 0 kr, 1918, Stockholm, N:ris , kv VF 66 Nickels & Todsen AB, kr, 1918, Stockholm, nr 9995, kv VF 300 Ljusdals Handels-Aktiebolag, 50 kr, 1906, Ljusdal, no 272, kv VF Assbeck C.F. & Co., AB, 500 kr, 1922, Sköfde, blankett, mak, kv VF 67 Nickels & Todsen, kr, 1918, Stockholm, nr 9972, kv VF 68 Spica AB, kr, 1913, Stockholm, 27x16, ej i GA, kv VF JÄRNVÄG 69 Borås-Ulricehamns Järnvägs AB, 50 kr, 1915, Göteborg, bild, kv VF * Hälsingborg-Hässleholms Järnvägs AB, 2000 kr, 1915, Hälsingborg, hålmak, x35, bild, riss, kv F 71 Malmö-Ystads Järnvägs AB, kr, 1922, Ystad, bild, kv VF 400 KEMI, LÄKEMEDEL, TVÄTT 72 Aktiebrev AB Kväfveindustri, kr, 1918, Göteborg, bild, kv VF 200 Aktiebrev AB Kväfveindustri, kr, 1919, Göteborg, bild, kv VF Aktiebrev AB Kväfveindustri, 0 kr, 1918, Göteborg, bild, kv VF 73 Nitro Nobel AB, 0 kr, 1969, Gyttorp, nr , dek, kv VF Nitro Nobel AB, 2000 kr, 1969, Gyttorp, nr , dek, kv VF 300 LANTBRUK, AVEL, TRÄDGÅRD 75 Jordbrukarnes Järn & Maskinaffär, kr, 1919, Örebro, dek, kv VF 76* Westerås Landtbruksmaskiner AB, 0 kr, 1899, Westerås, dek, kv VF

9 LIVSMEDEL 77 Hakon Swenson AB, 500 kr, 1952, Västerås, ej i GA, dek, kv VF 200 SJÖFART, VARV, HAMN 78 Blekinge Ångbåts AB, 500 kr, 1917, Karlshamn, bild, bolagsordn., kv VF Halmstads Varvs AB, 0 kr, 1918, Halmstad, bolagsordn., kv VF Husby-Avesta Ångbåts AB, kr, 1908, Hedemora, bild, kv VF * Höganäs Hamnbyggnads-AB, kr, 1878, Höganäs, bolagsordn. kv F Immelns Ångslups AB, 50 kr, 1910, Immeln, kv VG * Rederi Aktiebolaget Harmonia, 500 kr, 1922, Hälsingborg, bild, kv VF 1 84 Svenska Handels- och Sjöfartskompaniet, 250 kr, 1917, Stockholm, bolagsordn, 200 dek. kv VF Lindholmens Verkstads AB, 500 kr, 1919, Göteborg, bild, kv VF 85 Svenska Landtmännens Rederi AB, kr, 1916, Stockholm, bild, riss, kv F Svenska Landtmännens Rederi AB, 0 kr, 1918, Stockholm, bild, bolagsordn, 500 kv VF 87* Transatlantiska Ångskepps-Bolaget, 0 Rdr.rmt, 1872, Stockholm, bild, kv VF Ångfartygs Aktiebolaget Drottningholm-Fittja, kr, 1918, Stockholm, 26x20, 150 kv VF 89 Ångfartygs Aktiebolaget Göta Kanal, 50 kr, 1949, Göteborg, kv VF 200 STEN-, KALK-, TEGELBRUK 90 Gotländska Cementaktiebolaget Rute, 5000 kr, 1919, Visby, kv VF 300 TEXTIL, LÄDER, SKOR 91 Algot Johansson AB, 0 kr, 1946, Borås, hålmak, kv VF 92 Militär Ekiperings Aktiebolaget MEA, kr, 1924, Stockholm, kv VF 93 Skånska Yllefabriken AB, 0kr, 1947, Kristianstad, bild, kv VF Skånska Yllefabriken AB, 0kr, 1947, Kristianstad, bild, kv VF Textilmaskiner AB, 0 kr, 1918, Norrköping, bolagsordn, ej i GA, kv VF Textilkompaniet AB, 0 kr, 1919, Borås, kv VF Sveriges Industrikreditanstalt, 500 kr, 1917, Stockholm, Riss, kv F

10 TRANSPORT, FORDON 97* Enoch Thulins Aeroplansfabrik AB, kr, 1917, Landskrona, kv VF Enoch Thulins Aeroplansfabrik AB, 0 kr, 1917, Landskrona, kv VF Olléns Tröskmaskinfabrk AB, kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF 200 Olléns Tröskmaskinfabrk AB, 0 kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF Olléns Tröskmaskinfabrk AB, 500 kr, 1924, Flen, 27x15, kv VF Scania Vabis AB, 5000 kr, 1917, Södertälje, kv VF Walla Tröskmaskiner AB, 0 kr, 1913, bolagsordn, kv VF 250 TRYCKERI, TIDNING, FÖRLAG, PAPPER 104 Föreningens för Svensk Hemslöjd Förlagsaktiebolag, 500 kr, 1904, Stockholm, 300 utställd på Prins Eugen, 22x14, kv VF 105 Nybro Wellkartong AB, 0 kr, 1937, Nybro, bolagsordn, ej i GA, kv VF TRÄVARU, SKOG, MÖBLER 106 Främmestads Fabriks AB, 500 kr, 1875, Främmestad, bild, bolagsordn., kv VF Lagamills AB, 0 kr, 1921, Timsfors, bild, kv VF * Marma Sågverks AB, 2500 Rdr, 1865, Söderhamn, mak, dek, kv VF Mossberg & C:o AB, 0 kr, 1924, Stockholm, kv VF 150 Landtmännens Redskaps AB, 500 kr, 1916, Gefle, 18x28, kv VF 110 Nyqvarns Pappersbruks AB, 0 Rdr, 1870, Stockholm, 22x35, bolagsordn, kv VF Scharins Söner AB, 0 kr, 1937, Clemensnäs, kv VF 112 Scharins Söner AB, 0 kr, 1947, Clemensnäs, riss, kv F 113* Småländska Trävaru AB, kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 0 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 500 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF Småländska Trävaru AB, 5000 kr, 1918, Stockholm, ej i GA, dek, kv EF 400 UTLÄNDSKA 117 Amerikanska blanketter, 5 olika 118* Bergens Kreditbank, 200 Nok, 1916, Bergen, 22x34, kv VF

11 119 Bergens Tidene A/S og J.W. Eides bogtrykkeri, 5000 Nok, 1919, Bergen, x36, kv F 120 Bergens Tidene A/S og J.W. Eides Boktrykkeri, 5000 Nok, 1978, Bergen, annulert, x36, kv VF 121* Butler Wangs Rederi A/S, 0 Nok, 1937, Tönsberg, 28x19, kv F Forenede Rederier A/S, 0 Nok, 1922, Kristiania, 28x14, kv VF Forsikrings-Aktieselskapet Corona, 0 Nok, 1919, Sandefjord, bolagsordn, x34, kv VF 124 Kreuger & Toll Company, $0, 1936, New York, NoAM 24243, kv VF Norske Lloyd A/S, 500 Nok, 1918, Kristiania, 24x19, bild, kv VF Premie-Obligation 1898, Kristiania, bild, kv G 127 Rederiaktiebolaget Aura, Fmk 2000, 1920, Åbo, 21x13, bild, kv VF 200 Rederiaktiebolaget Aura, Fmk 250, 1917, Åbo, 21x13, bild, bolagsordn., Mak, kv VF 128 Reparasjonsstillaser AS, NOK, 1937, Oslo, mak, kv VF Rjukan Dagblad A/S, Nok, 1920, Rjukan, bolagsordn, 21x34, kv F Skibaktieselskabet Havsten, 0 Nok, 1931, Tønsberg, 22x34, kv VF * Trondhjems Handelsbank A/S, 150 Nok, 1916, Trondhjem, 24x38, bild, kv VF Tønsbergs Rederiaktieselskab, 0 Nok, 1926, Tønsberg, 21x35 kv VF 1200 VERKSTAD, INDUSTRI st Gamlestadens Fabrikers AB, kr 1935, Göteborg, hålmak, , 200 bild, kv VF 134 Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, kr, 1960, Stockholm, ej i GA, kv VF * Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, kr, 1965, Stockholm, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 25 kr, 1956, Nacka, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 25 kr, 1960, Nacka, ej i GA, kv VF Atlas Copco AB, 125 kr, 1965, Nacka, ej i GA, kv VF Baltic AB, 0 kr, 1918, Stockholm, kv VF 125 Bergsunds Mekaniska Verkstads AB, kr, 1917, Stockholm, bild, kv VF 140* Bångbro Rörverk AB, 0 kr, 1895, Stockholm, bild, utstäld och undertecknad 400 av Gustaf de Laval 141 C.G. Smith s Maskin AB, kr, 1928, Stockholm, kv VF, ej i GA

12 142 C.G. Smith s Maskin AB, 400 kr, 1929, Stockholm, kv F, ej i GA 143 Gamlestadens Fabrikers AB, kr 1935, Göteborg, hålmak, nr 1400, bild, kv VF 200 Gamlestadens Fabrikers AB, 0 kr, 1961, Göteborg, hålmak, bild, kv VF 144 Jonsereds Fabriks AB, kr, 1970, Jonsered, ej i GA, kv VF Kullberg & Co AB, 5000 kr, 1914, Katrineholm, bolagsordn, bild, kv VF Lits Rullgardinkäppfabrik AB, kr, 1930, Lit, ej i GA, bolagsordn, kv VF Finska Sågbladsfabriks AB, 00 FIM, 1928, Tammerfors, bild, kv VF 147 Munktells Verkstads Nya AB, 0 kr, 1923, hålmak, kv VF Oxelösunds Järnverks AB, 500 kr, 1931, Stockholm, kv VF Oxelösunds Järnverks AB, kr, 1938, Stockholm, kv VF 149* Sveaseparatorn AB, 0 kr, 1908, Stockholm, No 286, dek, kv VF C.E. Johansson AB, 500 kr, blankett, kv VF C.E. Johansson AB, 250 kr, blankett, kv VF Möbelcentrum Vingåker AB, kr, 1944, Vingåker, bolagsordn., dek. kv VF 200 ÖVRIGT st handskrivna handlingar från Ulricehamns Rådhusrätt, * Diverse sigill (68 st) Fengersfors Bruks AB, obligation, 0 kr, 1945, Fengersfors, hålmak, kv VF 154 Frikyrklig Tidskrift AB, 25 kr, 1918, Stockholm, bolagsordn, ej i GA, kv VF 125 Göteborgs Urlager AB, kr, 1949, Göteborg, ej i GA, kv EF 155 G. Dahlqvist Import AB, 500 kr, blankett, kv VF 125 Landtmännens Nya Fastighets AB, 50 kr, 1921, Stockholm, dek, kv VF Nybro Wellkartong AB, 0 kr, 1937, Nybro, bolagsordn, ej i GA, riss, kv G 156 Lagfartsbevis Rådhusrätten i Göteborg 3 jan 1887 (med sigill) för Ernst Krüger avseende tomt Nr 74, 13:e roten, Göteborg inkl. registrerad avskrift av Köpebrev Ernst Krüger - Oscar Ekman gällande samma tomt. 157 Lund & Pettersons Eftf. AB, 500 kr, 1943, Hälsingborg, bolagsordn., kv VF Maryvik AB, 0 kr, 1920, Stockholm, kv VF 159 Maryvik AB, 5000 kr, 1920, Stockholm, kv VF 160 Obligation 1924 Niederösterreich 4% inkl. 7 kuponger. Tyskt äktenskapförord av 7 juni 1938 inkl. Notar-stämplar med naziörn. 161* Original order från 4 mars 1754 om pensionsutbetalning på franska undertecknad av franske regenten Louis XV ( ) inkl. signerat porträtt

13 162* Postsparbanksmärken 28 st, valörer kr 163 Stegaktiebolaget, kr, 1936, Malmö, bolagsordn, kv VF Viléns Byggnadsställningar AB, 500 kr, 1926, Göteborg, ej i GA, kv VF 164* Svenska Medicinalväxtföreningen, 10 kr, 1911, Stockholm, andelsbevis, 22x14, kv EF 165 Svenska stämpelmärken 11 st Utländska stämpelmärken 23 st 166 Tri Electronics AB, 0 kr, 1978, Göteborg, nr , ej i GA, kv VF 167 Utdrag ur Göteborgs Stads Dombok 15 januari Originalinteckning Hemmanet Tranered i V Frölunda/Askim 1 feb 1907 Originalavtal om virkesförsäljning i Piteå, Kungl. Domänverket 24 mars 1906 Protokollutdrag Göteborgs stad 23 april * Viléns Byggnadsställningar AB, kr, 1926, Göteborg, ej i GA, kv VF Ytterstfors-Munksund AB, kr, 1918, Stockholm, kv F Forfina Compagnie Financière, Francs, 1926, Bruxelles, kv VF Phelps Dodge Corporation, $125, 1954, kv VF Mines de la Doubovaia Balka, Francs, 1913, Paris, dek, kv VF 170 Uddeholms AB, kr, 1967, Uddeholm, bild, hålmak, kv VF Kreuger & Toll AB, debenture 20 kr, 1928, Stockholm.kv VF Jonsereds Fabriker AB, 0 kr, 1965, Jonsered, bild, hålmak, kv VF Hallbäck & Co AB, 200 kr, 1920, Göteborg, kv VF 150 Ny Bleck- och Plåtslageri AB, kr, blankett, riss, kv F 173 Algot Johansson AB, 0 kr, 1946, Borås, hålmak, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1948, Stockholm, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1946, Stockholm, kv VF Reineborg & Lind AB, kr, 1944, Stockholm, kv VF

14 47 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget

15 Nu kan du köpa våra kataloger, I och II, över gamla aktiebrev. Katalog I för 75:- + porto 50:- totalt 125:- Katalog II för :- + porto 30:- totalt 130:- eller båda för 150:- + porto 60:- totalt 210:- Sätt in pengarna på föreningens pg eller bg och böckerna kommer som ett brev på posten. Glöm inte ange namn och postadress! Vi behöver bli flera! Om varje medlem bara skaffade EN (1) ny medlem skulle vi bli dubbelt så många!!! Söker du något aktiebrev? Här kan alla medlemmar annonsera gratis. Kontakta Bo Niklasson om du vill sätta in en annons. eskilstunamagasinet.se Besök vår hemsida på Internet. Här hittar du det senaste som hänt och händer på SFHV. 15

16 BLI VÄN MED OSS Hjälp oss att bevara våra grafiska kunskaper och dess maskiner. Tänk på vad den gamle franske konstförvanten Pierre Simon Fournier sa redan på 1700-talet: Efter det som är nödvändigt för att uppehålla livet, är inget viktigare än böckerna. Här kan vi visa hur man producerade trycksaker för över år sedan. Ett historiskt grafiskt handarbete med lösa trä- och blytyper. Du kan här själv få prova på att sätta och trycka med de gamla metoderna. Varför inte skära i linoleum eller päronträ och skapa ett eget konstverk? Du kan själv få skapa och trycka dina brevpapper, visitkort med mera på det gamla sättet som man gjorde redan på 1500-talet. Varför inte trycka personliga servetter med namn på dina gäster eller skapa en vacker inbjudan. KulturMagazinet # Vi tar gärna emot studiebesök av föreningar, skolklasser, studiegrupper med flera. Vi erbjuder sakkunnig demonstration av grafiska tekniker och hantverk inom sättning, tryckning med mera samt dess historia. Vi visar vid intresse även exempel på dagens digitala tryckning. Vid studiebesök kan vi även ordna med enkel förtäring. För studiegrupper tar vi ut en mindre avgift. Information, tider och bokningar kontakta Bo Niklasson Det här får du som medlem Du får fri entré till våra temadagar. Under 2015 kommer vi att genomföra en rad olika föreläsningar studiebesök och möten. Vi kommer att arrangera familjedagar där du kan få sätta och trycka, tillverka papper, marmorera papper med mera. Du får också en liten årsgåva som vi tagit fram. Hur blir jag medlem? Hjälp oss att bevara det gamla grafiska hantverket och bli medlem NU! Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Sätt in avgiften på föreningens Bg och du är medlem för 2015! Välkommen! Vi är medlem i: Det Gamla Tryckeriet, Fridhemsgatan 4, Eskilstuna e-post: Besöksadress: Fridhemsgatan 4, Eskilstuna. 27

SFHV:s AUKTION # 68. Välkomna till. Auktionen hålls på Kungl. Myntkabinettet Sveriges Ekonomiska Museum Slottsbacken 6, Stockholm.

SFHV:s AUKTION # 68. Välkomna till. Auktionen hålls på Kungl. Myntkabinettet Sveriges Ekonomiska Museum Slottsbacken 6, Stockholm. Nr 4 - Årgång 34 - Nov 2013 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se Välkomna till SFHV:s AUKTION # 68 lördagen den 30 nov

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först poststämplade. Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommisarien.

kostnadsfritt. I händelse av flera identiska bud skall förtur ges åt det först poststämplade. Skriftliga uppdrag ställs till auktionskommisarien. Jubileumsauktion # 60 auktionsregler Jubileumsauktion # 60 hålles söndagen den 18 okt 2009 kl. 13.00 på Kungl. Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum, Slottsbacken 6, Stockholm. Visningen börjar kl.

Läs mer

www.historiskavardepapper.press.se

www.historiskavardepapper.press.se Nr - Årgång - Mars 004 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.press.se Välkomna till SFHV:s 49:e AUKTION lördagen den 7 mars

Läs mer

Välkommen till SFHV:s AUKTION # 61

Välkommen till SFHV:s AUKTION # 61 Nr 3 Årgång 31 - April 2010 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.press.se Välkommen till SFHV:s AUKTION # 61 onsdagen den

Läs mer

RATOS HISTORIK bolagets tillkomst, utveckling och nuläge

RATOS HISTORIK bolagets tillkomst, utveckling och nuläge Nr 4 - Årgång 32 - Okt 2011 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se Vi besöker börsföretaget RATOS Drottniggatan 2, Stockholm

Läs mer

Välkomna till SFHV:s AUKTION # 53. lördagen den 8 april kl. 11.00 med visning från kl 10.00

Välkomna till SFHV:s AUKTION # 53. lördagen den 8 april kl. 11.00 med visning från kl 10.00 Nr 2 Årgång 27 - Mars 2006 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.press.se Välkomna till SFHV:s AUKTION # 53 lördagen den

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

100-årsjubilerande Landsarkivet i Uppsala

100-årsjubilerande Landsarkivet i Uppsala Nr 4 - Årgång 24 - Nov 2003 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.press.se Studiebesök hos 100-årsjubilerande Landsarkivet

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf

Nr 110 Utrop 400 Rederi AB Sverige-Nordamerika 100 kr, 1917, Göteborg, GA.3553, bild, kv.vf Nr 106 35 36 Nr 115 Nr 103 Utrop 2 500 Carlstads Hamn och Kanal Bolag 200 Rdr, 1852, Karlstad, GA.632, bild, storlek 23x39, Som synes pryds aktien av ett vackert litografiskt arbete, en vy över dåtidens

Läs mer

Välkomna till. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.se

Välkomna till. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.se Nr 2 - Årgång 35 - April 2014 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se Välkomna till SFHV:s auktion # 69 lördagen den 10

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

150-års jubilaren Sandvik tisdagen den 24 april 2012. Välkomna till. Vi besöker

150-års jubilaren Sandvik tisdagen den 24 april 2012. Välkomna till. Vi besöker Nr 2 - Årgång 33 - April 2012 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www. historiskavardepapper.se Välkomna till SFHV:s auktion # 65 lördagen den 12

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

EL/KRAFTVERK ELECTRICITY & POWER

EL/KRAFTVERK ELECTRICITY & POWER 24 Nr 14 av en sådan bank. Wermländska Provincial-Banken skulle förvaltas av en direktion i Karlstad. Den 8 januari kunde den första ordinarie bolagsstämman hållas. Verksamheten grundade sig redan från

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong B. MYNTETS DAG söndagen den 25 oktober 2015

Sheraton Stockholm Hotel Tegelbacken 6, Stockholm, Mälarsalong B. MYNTETS DAG söndagen den 25 oktober 2015 Nr 4 - Årgång 36 - juli 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se MYNTETS DAG söndagen den 25 oktober 2015 Detta breda,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Välkommen till vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.press.se

Välkommen till vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.press.se Nr 2 - Årgång 26 - Mars 2005 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.press.se SFHV:s ÅRSMÖTE onsdag den 13 april kl 16.00

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel

Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Datum 29 mars 2012 Vår referens JH Handläggare John Haataja Svensk Handel 103 29 Stockholm Varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Svensk Handel Med hänvisning till de i brev

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993

Intelligent Infrastructure by Infracontrol. Since 1993 Intelligent Infrastructure by Infracontrol Since 1993 Intelligent Infrastruktur Driftövervakning För många tekniska utrustningar lever ensamma Infracontrol Online Korta fakta om Infracontrol 30 personer

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE PRISLISTA 2013 METROS METROPOLITER Metro är Sveriges största tidning med ca 1,4 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges storstadsregioner där unga, moderna storstadsmänniskor rör sig.

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

213 historiska aktiebrev att välja mellan

213 historiska aktiebrev att välja mellan 1 Ordförande har ordet: 213 historiska aktiebrev att välja mellan Föreningens höstauktion 2005 (lörd den 12 november) innehåller 180 poster, många till mycket låga utropspriser. Auktionsobjekten fördelar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-09-01 B E S L U T Swedbank Robur Fonder AB Att. Tomas Hedberg FI Dnr 15-10434 105 34 STOCKHOLM Delgivning nr 2 Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36%

Örebro 23 maj 2007. Total energianvändning uppdelat på sektorer. Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Örebro 23 maj 2007 Lars Håkansson 021-32 10 23 0705-32 10 23 lars.hakansson@yit.se!!" Total energianvändning uppdelat på sektorer Transport 25% Industri 39% Byggnader 36% Total förbrukning 402 TWh, Industri

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Vårkampanj 2014. 31 mars-25 maj

Vårkampanj 2014. 31 mars-25 maj Vårkampanj 2014 31 mars-25 maj Varmt välkommen till Folkpool Härligt med egen pool hemma, ett underbart badparadis och en naturlig samlingsplats där alla trivs. Poolen är en investering ni ska vara nöjda

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Jubileumsböcker och årsskrifter

Jubileumsböcker och årsskrifter Jubileumsböcker och årsskrifter Kår Titel Tryckt År Sid Ill Förlag Alströmer 60 år 1923-1983? 10 J Arboga Arboga scoutkårs minnesskrift Arboga 1929 58 J Arboga-Postens tryckeri Arlöv Arlövs scoutkår 25

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-08-27 BESLUT Handelsbanken Fonder AB FI Dnr 14-5055 Verkställande direktören Javiera Ragnartz Delgivning nr 2 Blasieholmstorg 12 106 70 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt.

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. HERKULES motorn x 3 En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. När man vid Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm började tillverka sin liggande 4 takts motor benämnd Herkules motor var man

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi

Mitt bland alla tusen ord. förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi förskoleprogram på Nobelmuseet om böcker och fantasi Innehållsförteckning Praktisk information s. 3 Förslag på förarbete s. 5 Upplägg av museibesök med program med museipedagog i 50 minuter s. 8 Förslag

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 29 jun-13 dec 2014

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer