1. Home Order Skapa inköpsorder Inköpsordrar Fakturor Returer Produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Home... 4 1.1 Order... 4 1.1.1 Skapa inköpsorder... 13 1.1.2 Inköpsordrar... 13 1.1.3 Fakturor... 13 1.1.4 Returer... 14 1.2 Produkter... 15 1.2."

Transkript

1 MANUAL

2 1. Home Order Skapa inköpsorder Inköpsordrar Fakturor Returer Produkter Produktpaket Avtalssortiment Distributörer System-distributörer Tillverkare Begränsningar Sortimentsurval Storsäljare Lagerställen Vikt Produktbevakning CNet SKU Frakt Leveranssätt Fraktmatriser Kategoriinställningar Distributörsinställningar Geografiska områden Frakttest Profileringar Profileringskategorier Rabattkuponger Kategorier Kategorigrupper Produktfamiljer Kategorimappningar Prislogiker Fastpriseditor Pristest Användare Kunder Kundgrupper Administratörer Återförsäljare Biddar Dokument Mailformulär Finansiering Offerter Offertförfrågningar Offertmallar E-post E-postmallar E-postutskick E-postlistor Mallar för nyhetsbrev Registrerade e-postadresser HTML-epost Importer Exporter Exporter för enskilda objekt Statistik Sökstatistik Försäljning Återförsäljarstatistik

3 Produktstatistik Kundgrupp Villkor Betalningssätt Grupper för betalningssätt Momssatser Inställningar Admin-inställningar Anpassa tema Betalningsleverantörer Filer Fälteditor Grafisk profil Javascript Kontaktinformation Länder Nästa fakturanummer Nästa ordernummer Orderstatus PDF Logga in som kund Min profil Presentationsdelen Kundgruppsfunktioner Några Html-tips

4 Home Svensk Användarmanual för Nettailer version Manualen tar upp administrationsavdelningen i den ordningsföljd som arbetsmomenten uppkommer vid uppstart av systemet. Innan produkter kan matas in och den första ordern kan bearbetas skall några övergripande grundinställningar göras. Vi inleder dock med generell information om inloggning och text- och bildhantering. Handgrepp och rutiner är likartade på de olika avdelningarna. Detta gör att du ganska snart kommer att känna igen dig i de olika arbetsmomenten. Eftersom det endast är backend som återspeglas i menyn till vänster, har vi valt att lägga allt som har med frontend att göra i ett separat avsnitt. Om du har behov av hjälp är det enklast att maila oss på alternativt registrera ett supportärende direkt i vår projektportal via projekt.netset.se Ladda ner hela användarmanualen som PDF här Order Orderöversikt Orderstatus Orderrader Order Kundinformation Kommentarer Intern kommunikation Villkor Paket Kontaktinformation Online-orderinformation Online Xml info Vanliga frågor Info När du kommer till ordervyn får du en lista över order som är nya och redo att hanteras. I listvyn finns information om ordernummer samt när och av vem ordern är lagd. För att bearbeta en order så klickar du på den order som ska redigeras. För att se övriga order väljer man status i statusmenyn och klickar på Status. Orderöversikt Orderstatus Sida: 4

5 Status Alla Ej inlämnad Ny Vänta finans Avvakta bank Betalning nekad Behandlad Dellevererad Levererad Levererad, stängd Makulerad Väntar på attest Avslagen Parkerad Vad den betyder I denna vy visas samtliga order oavsett leveransstatus. Kundvagn som inte har blivit ett slutfört köp. I denna vy visas alla nya och obearbetade order. När du behandlat och skiftat status på en order visas den inte längre i denna vy. I denna vy visas de order som ligger hos banken för godkännande och systemet väntar på respons. I denna vy visas de order som ligger hos banken för godkännande och systemet väntar på respons. Order som inte har kommit in då betalningen har nekats I denna vy visas de order som är behandlade men inte levererade eller dellevererade. I denna vy visas de order som är behandlade och endast dellevererade. Det kan också betyda att en del av en orderlinje har blivit levererade (t.ex. 3 datorer av 5. När ordern är fullständigt levererad visas den i denna vy. Efter att ordern stängts visas den i denna vy. I denna vy visas de order som av någon anledning makulerats. Anledningen till att de ligger kvar i systemet är att en komplett orderhistorik ska kunna presenteras. Det är också en fördel eftersom order som av misstag makuleras kan återskapas härifrån. Order som väntar på att bli attesterad. Order som har blivit attesterad och avslagen. Parkerad order, dvs en användare/kund har inte slutfört köpet utan aktivt valt att parkera den för att slutföra den vid ett annat tillfälle. Sida: 5

6 Tips Du kan själv påverka vilka rubriker som skall visas i denna vy genom att gå in och göra justeringar i Inställningar -> Admin-inställningar. Du kan också påverka vad varje status skall heta under Inställningar -> Orderstatus. När du klickar på en rad i ordervyn, får du upp ett formulär med all information kring den aktuella ordern. Orderrader Först visas alla orderrader med dess information. Det är här du kan skicka respektive orderrad till respektive distributör. Det finns också möjlighet att i ett samlat grepp kontrollera aktuella lagersaldon och inköpspriser från dina distributörer. Det går även ändra status på radnivå om så behövs. Man ser per orderrad vilken typ av inköpspris som orderraden är baserad på, till exempel Verva. Om ordern innehåller ett produktpaket så separeras produktpaketets innehåll ut per ingående produkt. Om du vill justera en order väljer du att logga in som kund och lägga till eller ta bort produkter från ordern som om du vore kunden. Ordern är möjlig att justera fram till den tidpunkt som ordern får status behandlad, dvs när du skickar den till distributören eller distributörerna. Du kan läsa mer i avsnittet Logga in som kund. När du behandlar en order sparar du ändringarna genom att klicka Spara & stäng. Nere till vänster finns knapparna Spara & stäng och Stäng. Om du vill ångra dina inmatningar så klickar du på Stäng. Om du förändrar status och sparar en ny order så utesluts den från vyn Nya order. Nu visas den istället i någon av de andra vyerna, beroende på vilken leveransstatus den fått. Den finns alltid under vyn Alla. Här finns samma information som i den för Nya order med tillägg av den aktuella orderstatusen. När du skickat en beställning online till distributörsledet så erhåller Nettailer ytterligare svarsinformation som sparas i fliken Online-information. Följande information tillkommer: Ordernummer (Distributörens), Transaktionsid, Dokumentid, Speditör och Speditörskod. Denna information kan uppdateras löpande. OBS! Alternativet Ny på radnivå innebär att motsvarande orderrad kan beställas online mot distributörsledet. Du kan lägga order online genom att klicka på Beställ ordern online. I det fall du ändrar statusen till Behandlad, Levererad, Dellevererad eller Makulerad på en eller flera orderrader så utesluts dessa rader i det fall som beställningen skickas online till distributörsledet. Alternativet Makulerad används om du av någon anledning inte avser att leverera ordern. Order för utskrift Denna funktion öppnar ett separat fönster där du kan skriva ut din order. Om du vill ha andra rubriker kan du i en viss grad påverka detta genom admin-in ställningar. Sida: 6

7 Beställ ordern online Makulera order Editera kunduppgifter Exportera Radera order Innebär att en order, innehållande samtliga orderrader med statusen Ny skickas elektroniskt och beställs online mot respektive distributör. Det är därför viktigt att du kontrollerar ordern innan du väljer Beställ ordern online. Detta alternativ makulerar ordern. Dock kommer all information finnas kvar, både för dig och din kund. Detta är en direkt länk till kunden kontaktuppgifter om du behöver justera dessa. Denna länk exporterar ordern. Detta fungerar endast om du har satt upp en korrekt exportrutin under Exp ort av enskilda objekt. Denna länk raderar ordern fullständigt. Varken kunden eller du kommer att ha möjlighet att komma åt ordern efter detta ingrepp. Varning Det går inte att återskapa en order efter den har blivit raderad - så var fullständigt säker på att du vill ta bort den innan du genomför denna åtgärd! Logga in som kund Denna länk ger dig en snabb inloggningsmöjlighet som kund Om en produkt inte finns i lager kan du välja att beställa den och delleverera om kunden accepterat detta, eller så kan du makulera den aktuella orderraden genom att logga in som kund (se avsnittet logga in som kund) Under länkarna finns rubriker och funktioner för orderraderna; Rubrik/ Vad den betyder/gör Sida: 7

8 Artikelnummer Antal Inpris Pris ink Total ink Pris ex Total ex TB Status Distributör Produktens artikelnummer. Om du klickar på artikelnumret kan du lägga till orderradsinformation som t.ex. Levererat, Reserverat eller Restat. I det fall man som administratör manuellt vill lägga in ett serienummer eller korrigera befintlig information gör man detta genom att klicka på artikelnumret på en orderrad. I nästa steg kan manuellt skapa orderradsinformation och det skickas med automatik ett mail till kunden när posten sparas. Du kan också gå direkt till produkten i frontend om du vill se hur den ser ut för dina kunder. Visar hur många artiklar som är beställda. Om du behöver ändra antalet kan du göra så, men glöm inte att klicka på "Spara". Visar kostpriset på produkten när den beställdes. Det behöver inte betyda att det är det riktigt inpriset eftersom det är beroende av vilken inprislogik som har använts under inställningarna Visar vad kunden beställde produkten för, inklusive moms. Visar vad kunden beställde produkterna för, inklusive moms. (Dvs. (Pris ink) X (Antal)) Visar vad kunden beställde produkten för, exklusive moms. Visar vad kunden beställde produkterna för, exklusive moms. (Dvs. (Pris ex) X (Antal)) Visar täckningsbidraget för den här orderraden, exklusive moms. (Dvs. ((Pris ex) - (Inpris)) X (Antal)). Visar vilken status orderraden har. I det fall du ändrar statusen till Behandlad, Levererad, Dellevererad eller Makulerad på en eller flera orderrader så utesluts dessa rader i det fall som beställningen skickas online till distributörsledet. Alternativet Makulerad används om du av någon anledning inte avser att leverera ordern. Låter dig välja vilken distributör du önskar att skicka orderraden till. Om inköpet redan är genomfört visar den till vilken distributör orderraden är skickad till. Sida: 8

9 Registrerat inköpspris Returer Kontrollera aktuellt lagersaldo Här registreras inköpspriset vid tillfället som ordern har skickats till distributören. Det kräver dock att du har klickat på "Kontrollera aktuellt lagersaldo" innan. Klicka i denna om kunden vill returnera en vara. Vi vill poängtera möjligheten att i ett samlat grepp kontrollera lagersaldo och inköpspriser från de distributörer som är aktiva i shoppen. När du klickar på knappen Kontrollera aktuellt lagersaldo så erhålls svar från distributörernas affärssystem i realtid. Informationen visas specificerat per orderrad. Baserat på denna information kan du enkelt fatta beslut om hur ordern skall bearbetas vidare. Svaret från distributörerna kan även innehålla besked om framtida inleveranser om sådan information finns tillgänglig. Beräknat leveransdatum visas under rubriken ETA datum. Under information om orderraderna finns några flikar; Rubrik Betalningsinformation Inköpsorder Fakturor Returer Exportloggar Vad det det betyder Denna flik visar betalningsinformation från externa betalningsleverantörer som t.ex. DIBS och dess status. Klicka på transaktionen för mer information. Denna flik visar om det finns någon inköpsorder och dess status. Klicka på inköpsordern för mer information. Denna flik visar om det finns fakturor och dess status. Klicka på fakturan för mer information. Denna flik visar alla returer som har skapats utifrån ordern. Klicka på en retur för mer information. Denna flik visar alla exportloggar till externa system och dess status. Klicka på en export för mer detaljerad information. Order Klicka på fliken Order för att se allmän orderinformation. I denna vy kan du även ändra status för hela ordern vilket uppdaterar samtliga orderrader. Här visas också eventuella kommentarer från kund. I kommentarsfältet kan du själv kommunicera med kunden. När du behandlat ordern skickas det automatiskt ett e-postmeddelande till kunden innehållande en klickbar länk till den aktuella ordern. Kunden kan även vid inloggning i butiken granska sin order med tillhörande kommentarer under rubriken Mina sidor. Sida: 9

10 Ordernummer Internt ordernummer Externt ordernummer Skicka kvittens Status Skicka INTE epost till kunden IP-adress Orderdatum Ändrad datum Önskat leveransdatum Beställd av Godkänd av Säljare Total Total exkl. Visar ditt ordernummer - detta är unikt för din butik. Visar det interna ordernumret - detta är ett unikt internt ordernummer för hela Netset. Visar externt ordernummer och som kan justeras av dig som återförsäljare. Tillåter dig att skicka en order kvittens till kunden. Visar status för hela ordern och kan justeras av dig som återförsäljare. Klicka i denna om du eller kunden inte vill ha orderuppdateringar via under orderprocessen. Visar från vilken IP-adress kunden har lagt ordern ifrån. Visar vilket datum och tid ordern var skickad till dig som återförsäljare. Visar vilket datum och tid ordern har blivit senast justerad (om den har blivit det). Datum när slutkund önskar att få produkterna levererade. Vem som beställde Visar vem som godkände ordern. Om ordern har gått igenom en attestkedja visas den som har attesterat ordern som godkänd. Namnet på säljaren till kunden (om det finns någon). Totala värdet på orden inklusive frakt och småorderavgift, inklusive moms. Totala värdet på orden inklusive frakt och småorderavgift, exklusive moms. Valuta Vilken valuta ordern var beställd i. Sida: 10

11 Tillåt delleverans Registrera med kundens kontaktinformation Visar om kunden tillåter delleverans eller inte. Om du inte vill tillåta din kund att välja detta kan detta redigeras via Fälteditorn. Detta är en flagga för speciella produkter från TechData, huruvida ordern skall skickas med återförsäljarens eller kundens kontaktinformation. Kundinformation Kundkontakt Kundreferens Internt-Kundid Kundnr Direktleverans Namnet på kunden. Om kunden har angivit en referens så kommer det visas här. Internt och unikt identifikationsnummer för kunden. Kundens kundnummer. Om ordern skall gå direkt till kunden skall denna vara ibockad. Varning Om kryssrutan inte fylls i levereras ordern till den administratör som godkänt ordern. Kommentarer Vi vill även poängtera möjligheten till kommentarer på ordernivå. Avsikten är att efter det att en order är lagd så skall så mycket kommunikation som möjligt mellan dig och slutkund, angående den aktuella ordern, kunna hållas på ordernivå. Om du anger en kommentar på en order, exempelvis: Vi kan inte leverera förrän 2010-xx-xx så skickas det automatiskt e-post till slutkund som hänvisar till den aktuella ordern. Kunden kan då bemöta ärendet direkt på ordern och mail går iväg till orderansvarig hos er med hänvisning till den aktuella ordern. En stor fördel med detta scenario är att hela kommunikationstråden sparas på ordernivå vilket gör att man kan undvika odokumenterade överenskommelser. Intern kommunikation Du har även här möjlighet att kommunicera internt, ett kommentarsfält som inte visas för kunden. Du kan bocka för de namn på kollegor som du vill skall ha en notifikation om att du har skrivit en kommentar på ordern. Villkor Sida: 11

12 Godsmärkning Leveranssätt Betalningssätt Betald Om du vill ha en godsmärkning anger du den här. Default är kundens namn. Här visas vilket leveranssätt som kunden har valt. Här visas vilket betalsätt kunden har valt. Visar om ordern är betald. Om du själv fakturerar kan du använda bocka för denna när fakturan har blivit betald. Paket Om du skickar ett paket själv kan du här ange vilket eller vilka kollinummer som används. Välj vilken speditör du har valt och spara. Om speditören inte finns med behöver du ta kontakt med Netset på Kontaktinformation Denna flik visar all information om kunden och där du kan justera denna om nödvändigt. Online-orderinformation Används ej. All information som rör kommunikationen med distributörer har flyttats till Inköpsordrar. Online Xml info Används ej. All information som rör kommunikationen med distributörer har flyttats till Inköpsordrar. Vanliga frågor Jag vill ändra en kunds order? Svar: Om du vill justera en order väljer du att logga in som kund och lägga till eller ta bort produkter från ordern som om du vore kunden. Ordern är möjlig att justera fram till den tidpunkt som ordern får status behandlad, dvs när du skickar den till distributören eller distributörerna. Du kan läsa mer i avsnittet Logga in som kund. Det går inte att ändra orderstatus från en till en annan? Svar: För att ändra status på en order behöver man både ändra status på varje orderlinje för produkterna under fliken "Orderrader", sedan ändra under fliken "Order" och "Status". Klicka sedan på Spara & Stäng. Då kommer ordern ändra orderstatus, både för dig och för slutkunden i dennes konto. Jag vill makulera en order och skicka om den, går det? Ja, det går. Men observera att du behöver kommunicera detta till distributören först! Därefter följer du dessa steg; Ändra status på hela ordern till "Ny" via fliken "Order". Klicka sedan på fliken "Orderrader" och välj den eller de orderrader som skall skickas om och välj status "Ny". Sida: 12

13 Klicka sedan på "Spara". Nu har du möjlighet att skicka om ordern. Skapa inköpsorder Skapa inköpsordrar När du vill skicka samlade order till en distributör kan du använda dig av denna funktionalitet. Denna funktion används oftast när du har egen fysisk butik då du vill slippa flera frakter. Men du kan också samla ihop två order om de dessa order har en och samma leveransadress. Du börjar med att bestämma vilka orderrader du önskar att skicka. När du klickar på en orderrad kommer endast de orderraderna från den specifika distributören att förbli aktiva. När du har markerat de orderrader du önskar att beställa så klickar du på Skapa som för dig till steg 2 i inköpsprocessen. Om det är något du har glömt kan du alltid gå tillbaka till första steget så länge du inte har klickat på "Skapa" i steg 2. Väljer du att inte skapa inköpsordern, och där du går vidare till någon annan sida, kommer inköpsordern inte finnas kvar. I steg 2 finns denna vy där du anger var produkterna skall levereras och hur de skall levereras. Leverera till Godsmärkning Leveransadress Leverans Prio Om du väljer att leverera till Butik kommer automatiskt adressen till din butik att komma upp om du har angivit detta. Om du vill att distributören skall ha med en godsmärkning eller referensnummer anger du det här. Här kan du manuellt påverka var produkterna skall levereras. Ett av de leveransalternativ som distributören erbjuder kan du välja här. Här väljer du vilka orderrader som skall få ordersvar först. Detta har bland annat att göra med var respektive serienummer skall hamna när distributören skickar denna information. Detta går också att justera i efterhand om man så önskar. Inköpsordrar Inköpsordrar Här visas alla inköpsordrar som är skapade och dess status. Om du vill titta närmare på någon inköpsorder klickar du på den. Sida: 13

14 Fakturor Fakturor Under rubriken Fakturor kan du skapa fakturor till din kund. Om du klickar på Skapa kan du ange förfallodag och vad du vill fakturera. När du klickar på Spara skapas denna faktura som en PDF som är tillgänglig via kundens konto och order. Du kan titta på fakturan genom att klicka på förhandsgranska. Om du vill maila ut den går du in på fakturan och klickar på Skicka epost. Tänk på att du behöver ha angivit informationen under Inställningar och PDF för att fakturan skall ha din företagsinformation. Tips Denna funktion kan automatiseras via funktionen "Skapa faktura och skicka den med mail vid ny order" Returer Returer Här visas alla returärenden och dess status. För att behandla ett ärende klickar du på returärendet. Under rubriken Returer finns returstatus rubricerat på samma sätt som för Order. Här finns information angående returdatum, returid, ordernummer, fakturanummer, kundnummer och namn. När man väljer returer visas nya returer som förval. För att se övriga returer väljer man status i statusmenyn och klickar på Filtrera. Följande status finns: Status Alla Nya Behandlad Behandlad - inväntar svar Behandlad - inväntar retur Levererad Levererad, stängd Vad det betyder I denna vy visas samtliga returer oavsett vilken status de har. I denna vy visas alla nya och obehandlade returer. I denna vy visas samtliga fullständigt behandlade order. I denna vy visas samtliga fullständigt behandlade order som väntar svar I denna vy visas samtliga fullständigt behandlade order som väntar på retur När returen är färdighanterad. När returen är färdighanterad sätter man statusen till Levererad, stängd. Sida: 14

15 Makulerad Returns which have been cancelled. I returformuläret finns mer information kring returen tillsammans med kundens kontaktuppgifter. Man kan också se vilken eller vilka produkter som returnerats. Sätt status på returen och skriv en kommentar exempelvis vem kunden ska vända sig till eller vad kunden ska göra i nästa steg för att fullfölja returen. Finns det ett RMA-nummer så kan du fylla i det genom att klicka på den produkt där RMA-numret finns tillgängligt. När du klickar på OK för returen skickas automatiskt ett e-postmeddelande till kunden. Varje gång du ändrar status eller skriver in en kommentar skickas automatiskt ett nytt e-postmeddelande till kunden. Produkter Produkter Produkter Sök efter produkter Skapa produkter Import Bild Verva Specifikation Editera egenskapad produkt Editera system-produkt Bild Distributörsinfo Relaterade produkter Kopplade kunder och kundgrupper Listan över produkter tillåter dig endast att se information om produkter från distributörernas sortiment och redigera en del relevant information. Men du kan självklart ändra dina egenskapade produkter i alla hänseenden. Listvyn över produkter innehåller artikelnummer, leverantörens artikelnummer, produktnamn, inköpspris, finns på lager, Verva och BID. All nödvändig information sparas automatiskt vid importer från distributörsledet. Du kan söka upp den eller de produkter som du vill granska. Du kan söka på exempelvis artikelnummer, namn och så vidare. Man kan sortera om produktlistan genom att klicka på dess rubriker. Produktinformationen kan redigeras genom att du klickar på raden med den produkt som ska editeras. På produktkortet finns möjlighet att radera produkten genom att klicka på Ta bort. Du kan endast ta bort eller editera produkter du har skapat själv. Produktposten kopieras om du klickar på Skapa kopia inne på produktkortet. Detta fungerar endast på de produkter som du har skapat själv. Det här kommandot är användbart om flera likartade produkter ska läggas in manuellt i sortimentet. Om man har ett flertal produkter som man vill utöka butikens sortiment med, rekommenderar vi dock att man istället använder sig av excel-importen. Detta för att i ett senare skede på ett enkelt sätt kunna ändra inköpspriser och produktinformation. Se mer information i avsnittet om importer. Sida: 15

16 Sök efter produkter Sökfält Artikelnr Tillverkare Lev nr. Namn Inpris Internt-id Delar av sökord Typ Har CNet info Kategorisering Distributör Skapad efter Dubletter Vad det betyder Sök efter produkt med hjälp av artikelnummer. Sök efter produkter med hjälp av tillverkare. Sök efter produkt med hjälp av leverantörens artikelnummer. Sök efter produkter med hjälp av dess namn. Sök efter produkter med ett specifik inpris Netset sätter ett unikt produkt-id på samtliga produkter i shoppen. Detta ID är det som syns i slutet av produktens URL i frontend. Använd denna om du vill se alla träffar från delar av sökorder. Denna tillåter dig att söka endast efter produkter med Verva eller BID-priser. Hitta produkter med CNet-information. Hitta produkter som är kategoriserade. Hitta produkter från en specifik distributör. Hitta produkter skapade efter ett specifikt datum. JHitta produkter som är tillgängliga från flera platser. Skapa produkter Gör på följande sätt för att lägga till en ny produkt: Klicka på Skapa. Fyll i de fält som finns i formuläret. Tvingande fält är markerade med *-tecken. Tänk på att produkten måste vara markerad aktiv om den ska synas i sortimentet på hemsidan. Klicka på eller Spara längst ner på sidan. Sortiment som importeras från distributörsledet får produktformulärets fält ifyllda automatiskt. Nedan följer en förklaring till fälten i produktformuläret. En asterisk (*) indikerar att fältet är obligatoriskt. Sida: 16

17 Aktiv Intern Skapad datum Artikelnr Distributörens artikelnummer Namn Namn förlängning EAN Pris Om en produkt är aktiv, är den synlig i butiken. Om du gör den inaktiv kan du redigera produkten utan att kunderna ser produkten i butiken. Om du väljer detta alternativ betyder det att det endast är administratörer eller säljare som kommer kunna se produkten i frontend. Fylls automatiskt i av systemet. Här anger du det artikelnummer som visas i butiken. Vid import fylls tillverkarens artikelnummer i detta fält. Här anger du leverantörens artikelnummer. Produktens benämning. Vissa kategorier, som t.ex. licenser, har långa produktbenämningar. Här skriver du in produktens EAN-kod. Här anges produktens inköpspris exklusive moms. OBS! Om inget pris anges så visas en text istället för pris, och det går inte att lägga produkten i kundvagnen. Priset ska skrivas utan mellanslag i en följd, i annat fall sparas inte värdet. Momssats Intern saldohantering Antal i lager Anger vilken typ av moms som ska läggas på priset. Normalt sett är det alltid 25% och det är endast det som Nettailer stödjer idag. Klicka i denna om du har produkten i ditt eget lager. Anger hur många du vill att systemet skall visa att du har på lager. Sida: 17

18 Sortering Beskrivning Specifikation Här anges om produkten ska ha en unik sorteringsordning. Ett tips är att använda 10, 20, 30 och så vidare, då finns det möjlighet att i efterhand lägga in ett antal produkter mellan exempelvis 10 och 20. Om ingen sorteringsordning anges sorteras produkterna i bokstavsordning efter namn. Lägre nummer är högre prioritet. Det är den här texten som visas för kund under rubriken Information på produktkortet. Text som skrivs in här visas under rubriken Specifikation på produktkortet. Notera Det finns mer sofistikerade verktyg för detta ändamål, se rubriken Specifikation nedan Distributör Tillverkare Kategori Produktfamilj Tillstånd Fraktfri Här anger du vilken distributör som levererar produkten. Om du skapar din egen produkt, välj 'Nettailer'. Välj den tillverkare som tillverkar produkten. Finns inte tillverkaren med, går det att skapa en ny tillverkare i avdelningen Produkter/Tillverkare. Se mer under denna rubrik. Välj den kategori som produkten ska prissättas efter. Denna kategori gäller också för var produkten ska visas i strukturen. Vill du kategorisera produkten i en kategori som inte finns, så kan man skapa egna kategorier i avdelningen Kategorier, se mer om detta under denna rubrik. Här söker du upp och väljer den produktfamilj där du vill att produkten ska visas i kategoristrukturen. Om ingen familj valts kommer produkten att visas under rubriken Övriga produkter. Kategoriträdet byggs upp via vald kategori ovan, plus tillverkare och produktfamilj. Visar om produkten ny, begagnad eller återlämnad. Om detta alternativ är aktivt kommer den inte inkluderas i fraktkalkylen. Sida: 18

19 Kan köpas även om produkt ej finns i lager Om inställningen funktionen "Köp av varor som inte finns i lager" är inställd på "Tillåt inte", kan man här övertriumfera produkter genom att aktivera denna inställning. Import Importera inte produktinformation Skydda namn vid import Skydda beskrivning vid import Skydda specifikation vid import Skydda från borttagning av import Om denna är aktiverad kommer Nettailer inte att använda sig av CNet information, även om den finns. Om denna är aktiverad kommer Nettailer inte skriva över produktnamnet från CNet. Om denna är aktiverad kommer Nettailer inte skriva över beskrivningen/informationen från CNet. Om denna är aktiverad kommer Nettailer inte skriva över specifikationen från CNet. Om denna är aktiverad kommer det vara omöjligt att radera produkten genom en import. Bild Här kan du ladda upp produktbilder för produkten (Normalt så importeras bilder automatiskt baserat på den information som lösningen får från CnetChannel). Notera att den skall vara i formaten PNG, JPEG eller GIF. Fil: Egen huvudbild Fil Egen extrabild Ladda upp den bild som du vill visa som standard Ladda upp fler bilder. Verva Verva Verva avtal Verva inpris Kryssa i rutan om produkten kan säljas på Statskontorets avtal. Här anges Verva-avtalsnumret. Här anges Verva inköpspris. Sida: 19

20 Verva maxpris Skydda från borttagning av import Här anges Verva maxpriset. Det finns också möjlighet att prissätta Verva-sortimentet via prislogiker. Se mer under avsnittet om Prislogik. Verva prislogikerna beräknar utpriset på Verva inköpspriset. Om marginalen är så hög att utpriset blir högre än Verva maxpriset, så kommer Verva maxpriset att visas. Om denna är aktiverad kommer det vara omöjligt att radera produkten genom en import. Specifikation Överst på produktkortet finns en separat flik som heter Specifikation. Vid detta val kan du fylla i specifikationen rad för rad. Specifikationen är den information som visas på produktnivå för kund. När du fyller i fälten så kommer det upp förslag. Om du väljer förslagen kommer produkten att bli jämförbar med andra produkter i shoppen. När fälten är ifyllda så sparar du med Spara eller Spara & stäng knappen. När du klickar på Spara, sparas produkten och flikarna Filer och Relaterade produkter visas under formuläret. Generellt i Nettailer så finns det ett stort antal moment som kan sparas med Spara & stäng eller Spara. Skillnaden mellan alternativen är att Spara & stäng sparar och stänger posten medan Spara sparar posten och du kan fortsatt arbeta vidare i samma vy. Editera egenskapad produkt Efter du har skapat en ny produkt har du möjlighet att dels kopplade relaterade produkter, koppla produkten till en kund eller kundgrupp m.m. Det förklaras i detta avsnitt. Börja med att gå in på produkten, så du ser du dessa länkar i toppen. Länk Redigera Skapa en kopia Ta bort Öppnar upp produktkorten för redigering Kopierar produkten så du kan fortsätta med en ny produkt Radera en produkt Varning Produkten kommer inte kunna återskapas! Sida: 20

Användarmanual v2.0 ADMIN

Användarmanual v2.0 ADMIN Användarmanual v2.0 ADMIN INSTÄLLNINGAR...4 GENERELLT... 4 FRAKT... 12 BESTÄLLNING... 22 REGISTRERINGSEPOST... 25 BETALNING... 27 KUNDVALIDERING... 29 ORDER/KASSA... 32 ANPASSAD CSS... 33 REDIGERA LANDLISTA...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

Komplett e-handelssystem som utvecklats sedan 1996 Färdiga mallar för att snabbare komma igång Beprövad teknik för e-handel

Komplett e-handelssystem som utvecklats sedan 1996 Färdiga mallar för att snabbare komma igång Beprövad teknik för e-handel 30 juni 2015 INTRODUKTION Nordisk e-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Med helhetstjänst menar vi: Komplett e-handelssystem som utvecklats sedan 1996 Färdiga mallar

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

INNEHÅLL. I Systemet 1. INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL. I Systemet 1. INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL I Systemet 1 1 Generella inställningar 2 1.1 Företagsinformation................................. 2 1.2 Butiksinställningar................................. 3 1.3 Designinställningar.................................

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (2005) Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

CASHPOINT AB. Telefon: 016-17 45 40. www.cashpoint.se

CASHPOINT AB. Telefon: 016-17 45 40. www.cashpoint.se MANUAL Back Office CASHPOINT AB Telefon: 016-17 45 40 www.cashpoint.se INSTÄLLNINGAR... 5 INSTÄLLNINGAR... 5 FÖRETAG/REGISTRERA DINA FÖRETAGSUPPGIFTER... 15 KASSOR... 18 OBJEKT... 21 Ny kategori/lägg till

Läs mer