CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder"

Transkript

1 Nummer CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning hos AstraZeneca s.6 Nytt övervakningssystem leder BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR s.5

2 2 CONTACT SWEDEN NR På Getinge styrs produktionslinan MED TRÅDLÖS HANDENHET Med hjälp av Ascoms Wireless Andon kan Getinge Sterilizations följa vad som händer i produktionslinan direkt från en mobil handenhet. Sedan man gick över till ett taktat flöde och installerade Ascoms system i våras, har ledtiderna halverats och effektiviteten ökat med 20 procent. DET HÄR ÄR ANDON Ett viktigt led i att höja produktiviteten och kvaliteten inom industrin är att tidigt fånga upp avvikelser och störningar i produktionen. Lean Production är ett begrepp som omfattar effektiv resurshantering. TPS, Toyota Production System, är en framgångsrik implementering av Lean Production i bilindustrin som också spridit sig till andra branscher. Andon är den japanska termen för signallampa som indikerar att en arbetsstation har kvalitets- eller processproblem. Ett andonlarm innebär att linan kommer att stoppas om inte problemet löses. På Getinge Sterilizations utvecklar och producerar man autoklaver som säljs till sjukhus och läkemedelsindustrin. Produktionsenheten sysselsätter cirka 250 anställda. För att skapa lönsamhet är det oerhört centralt att varje stopp i produktionen avhjälps så effektivt och fort som möjligt. För två år sedan stod vi inför utmaningen att anpassa produktionen för att möta en större efterfrågan med fler produktvarianter och för att kunna tillgodose variationen i efterfrågan. Ganska snart bestämde vi oss för att gå över till taktad produktion. I Ascom såg vi en partner som var expert på mobila lösningar och som kunde integrera takt- och andonsystem tillsammans med tal i befintlig telefoni, säger Carl Bjärekull, projektledare för produktionen på Getinge Sterilizations. Storbildsdisplay i produktionslokalen Med hjälp av Ascom Wireless Andon hanteras alla meddelanden om eventuella störningar i produktionen via en trådlös handenhet, samtidigt som de visas på en storbildsdisplay i produktionslokalen. I handenheterna kan operatörer kvittera takt och skicka larm om kvalitets- eller processproblem (ett så kallat andonlarm). Även supportansvarig kan ta emot och kvittera ett andonlarm via sin trådlösa handenhet. Ett textmeddelande indikerar om en arbetsstation har problem och att linan kommer att stoppas om problemet inte blir löst. Vanliga problem som innebär stopp är materialstörningar, defekter eller svårigheter att tyda ett underlag. Presentationen på handenheten i kombinationen med talmöjligheten gör att vi får ett kraftfullt verktyg för det dagliga arbetet i och runt linan, säger Carl Bjärekull. Varje arbetsstation längs linan är knuten till en eller flera supportpersoner som får andonlarmet som ett meddelande i handenheten. Meddelandet kan accepteras eller nekas. Om ett meddelande nekas eller förblir obesvarat startas en eskaleringskedja. Fördelen är att support- Getinge Sterilizations tillverkar utrustningar för sterilisering av medicinska instrument. Företagets kunder är framför allt sjukhus och läkemedelsindustrin. På produktionsenheten arbetar cirka 250 av företagets 400 anställda. Fabriken är världsledande och över 95% av produktionen går på export. FOTO: BENGT NORDÉN

3 CONTACT SWEDEN NR SÄKERHETEN TREDUBBLAD på Lövsta skolhem Sedan vi installerade det nya IP-DECT systemet har vi mer än tredubblat säkerheten här, säger Conny Vestlin, driftchef på Lövsta skolhem sedan 13 år tillbaka. I somras bytte man ut sitt teleprotect och installerade en IP-DECT anläggning med brand- och överfallslarm, telefoni och meddelandefunktion i en och samma handenhet. Lövsta har även kopplat ett fullserviceavtal till systemet, vilket är vanligt vid den här typen av verksamheter där systemet måste fungera utan driftstörningar och stop. Vid ett fullserviceavtal ingår förebyggande underhåll där servicetekniker går igenom hela systemet en eller ett par gånger varje år. Om något ändå skulle hända ingår snabb support för att rätta till felet. Det som gör installationen unik är att den har gjorts på en så stor anläggning. Utmaningen har legat i att få en bra täckning över hela området, även utomhus, säger Stig Bonnevier, kundansvarig på Ascom. På Lövsta skolhem finns 32 tvångsomhändertagna elever i åldrarna år. Här finns såväl låsta som öppna avdelningar, behandlingsavdelningar och eget boende. IP-DECT anläggningen ska täcka in ett område på 42 hektar med 700 meter mellan husen, sex olika avdelningar samt en stor utomhusmiljö. Med det nya systemet kan vi förflytta oss från en avdelning till en annan och alltid känna oss säkra, säger Conny Vestlin. Även om det är ovanligt med större incidenter, så uppstår det hotfulla situationer emellanåt. Det kan handla om verbala hot eller handgemäng där en personal känner sig hotad och larmar. Den hotade gör ett knapptryck och all övrig personal ser var denne befinner sig och kan snabbt komma till undsättning. Tidigare har inte all personal haft larm och det uppfattades även som bökigt att ta med sig sin larmsändare. Nu är larmet integrerat i den vanliga telefonin och all personal har det därför alltid med sig. Tillgängligheten och möjligheten att nå varandra har därmed också blivit bättre. Vi bedriver en verksamhet där vårt larmsystem aldrig får ligga nere. Vid störningar måste vi genast bemanna upp varje avdelning och stuga. Sker det under nattetid måste sovande jourpersonal väckas, vilket medför extra personalkostnader. Därför har det känts viktigt att ha ett serviceavtal så att Ascom snabbt kan åtgärda om det blir problem eller störningar, säger Conny Vestlin. Lövsta skolhem ligger strax utanför Vagnhärad och här bor 32 pojkar och flickor mellan 12 och 21 år med allvarliga psykosociala problem, samt pågående kriminalitet och missbruk. Utöver vård och behandling driver Lövsta en fullständig grundskoleverksamhet. Målet är att kunna erbjuda hela vårdkedjan för att så bra som möjligt slussa ut ungdomarna till ett eget liv efter vistelsen på Lövsta. FOTO: VIA LÖVSTA SKOLHEM Stig Bonnevier, FORTS. GETINGE ansvariga inte behöver befinna sig på plats utan kan ta emot larmet och besluta om fortsatta åtgärder, från annan plats. I en databas lagras sedan alla händelser och orsaker till det skickade andonlarmet, vilka kan ligga till grund för företagets förbättringsarbete. Ascom Wireless Andon är ett system som passar för en rad olika verksamheter. Det skapar kostnadseffektivitet och ökad kvalitet i alla produktionsled, vilket resulterar i bland annat förbättrade ledtider och högre effektivitet. Jonas Glimdén,

4 4 CONTACT SWEDEN NR Ascom satsar på HOTELL OCH RETAIL Nu satsar Ascom på att etablera sig stort inom segmenten hotell och retail. Inom de båda branscherna finns stora utvecklingsmöjligheter där vi med modern teknik kan bidra till att höja servicenivån, säger Jonas Glimdén, försäljningschef, Ascom Försäljning Sverige. Ascom arbetar sedan tidigare framför allt mot segmenten industri, sjukhus och säkerhet, där professionell larm och meddelandehantering har använts under en längre tid. Jonas Glimdén, Jonas Ryding, Med relativt enkla lösningar kan vi öka servicegraden inom detaljhandeln. Det kan handla om att snabbt få ökad bemanning vid kassan när kön växer eller när en kund behöver assistans ute i butiken eller i ett provrum. Från en kontrollpanel vid till exempel kassan, kan expediten larma om hjälp. Systemet ser till att rätt personal ute i butiken får larmet i sin bärbara handenhet och snabbt kan assistera, säger Jonas Glimdén. I mataffärerna kan tekniska system larma om det uppstår problem i kyl- och frysdiskar eller blir stopp i exempelvis returglasmaskinen. Genom att omedelbart bli varse problemet och kunna åtgärda det, undviker butikerna irriterade kunder eller förstörda livsmedel. Utöver att höja servicegraden, bidrar systemen även till en säkrare miljö för personal och besökare genom att olika trygghets- och överfallslarm är kopplade till systemen. Effektiva lösningar för hotellen Hotell är ytterligare ett segment där Ascom vill expandera ytterligare. Det här är en spännande miljö där våra trådlösa system kan bidra till stora vinster för hotellen genom ökad service mot gästerna. Jonas Glimdén målar upp ett scenario där information från hotellets front desk system automatiskt kan skickas till rätt person inom personalen. Till exempel kan en av hotellets stamgäster ha som önskemål att få en kopp te på sitt rum i samband med ankomsten. Vid incheckningen går ett meddelande automatiskt om detta till roomservicepersonalen som genast ställer en rykande kopp i rummet! Vi tillhandahåller också system som ökar säkerheten för hörselskadade. Med ett mobilt system kan en hörselskadad gäst placera en vibrerande dyna under kudden och en siren på nattduksbordet som blinkar om brandlarmet går. Det finns också enkla tekniska lösningar som kan öka servicenivån vid konferenser. Genom en kontrollpanel i konferensrummet, kan besökarna med en knapptryckning få tag på en konferensvärdinna om de behöver assistans. För städpersonalen kan arbetet effektiviseras genom att de får ett meddelande om när en gäst checkat ut och vem som ska städa rummet. Städpersonalen slipper onödigt spring och kvitterar istället att de har tagit emot uppdraget direkt i sin bärbara handenhet. Då uppdragen delas ut i realtid erhålls stor flexibilitet att möta oväntade situationer och ändringar. Systemen bidrar också till ökad säkerhet. På hotell är ensam- och nattarbete vanligt och här rör sig även en stor mängd människor. Ett överfallslarm som visar positionen om någon drabbas och direkt ringer upp en väktare, gör hotellpersonalens arbete säkrare. Ascom har idag ett nära samarbete med ett stort antal hotell och det är inom den marknaden man planerar att expandera. Säljare för segmenten hotell och retail är Jonas Ryding.

5 CONTACT SWEDEN NR NYTT ÖVERVAKNINGSSYSTEM till Banverket ICT i Gävle I våras installerade Banverket ICT i Gävle Ascoms nya systemövervakning för bärbar telefoni. Funktionen bygger på produkten Enhanced System Service (ESS) och övervakningsprotokollet SNMP*. Vi har installerat det på prov för att få koll på hur våra DECT-system fungerar och för att lättare och snabbare kunna göra underhåll och felsökningar, säger Joakim Erikson, som jobbar med teknikstöd i Gävle. Banverket ICT är en av landets ledande nätägare och stora delar av Sveriges data- och telekommunikation förmedlas i dag via deras rikstäckande fiberoptiska nät. Nätet är kilometer långt och täcker hela Sverige från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. De erbjuder kommunikationslösningar till såväl järnvägssektorn, som teleoperatörer och stora företag över hela landet. I Gävle arbetar 50 personer med det tekniska stödet för telefoni, transmission och datakommunikation. Där övervakas transmissionsutrustning för fibernät, datakommunikation, 85 traditionella telefonväxlar och ett 20-tal DECT-system över hela landet. Och det är för övervakning av dessa system, som man i våras installerade Ascoms övervakningssystem. Vid ett fel på någon av basstationerna, skickas ett automatiskt meddelande som gör att teknikerna kan reagera och åtgärda felet snabbt för att få igång den trådlösa telefonin igen. Tidigare var det ofta någon användare som upptäckte felet och kontaktade teknikerna. Nu sparar vi både tid och pengar genom att vi snabbt kan reagera och åtgärda felet och därmed få högre tillgänglighet på systemet, säger Joakim Erikson. Genom den nya funktionen är Banverkets samtliga Ascoms system nu med i den övergripande övervakningsplattformen. Det har fungerat felfritt och är oerhört smidigt. En tekniker i Borlänge eller på annan plats i Sverige, kan komma åt systemet i Gävle och till exempel förprogrammera en telefon utan att vara i närheten av systemet, vilket sparar mycket tid i form av onödiga resor, säger Joakim Erikson. Funktionen är speciellt lämplig för verksamheter där eventuella driftstörningar i systemen kan bli kritiska. Det kan handla om allt från system som upptäcker stopp i industriproduktioner till hantering av akuta händelser inom sjukhus. På senare år ingår dessa system allt oftare som en del i en IP-baserad kommunikationsutrustning. Genom att få bättre och snabbare koll på vad som händer i de olika systemen, kan man också agera proaktivt och ge bättre service till användaren, säger Mikael Sundebäck, produktchef på Ascom, Försäljning Sverige. Stig Bonnevier, Banverket ICT (Information and Communications Technology) är en resultatenhet inom myndigheten Banverket, som äger och styr Banverket ICT under företagsliknande former. På Banverket ICT arbetar totalt 250 personer. Företaget utvecklar och levererar heltäckande ICT-lösningar: järnvägs- och transportnära tjänster, kontorsnära tjänster, samt nät- och driftstjänster. Banverket ICT har sitt huvudkontor i Borlänge. * SNMP står för Simple Network Management Protocol och är ett standardiserat protokoll för nätövervakning. FOTO: BANVERKET/KASPER DUDZIG

6 6 CONTACT SWEDEN NR EU-norm fick AstraZeneca att installera AUTOMATISKT TESTSYSTEM Strax innan jul levererade Ascom en kundanpassad applikation som automatiskt testar och larmar om hisstelefonerna på AstraZeneca i Södertälje inte fungerar. En EU-norm från 2003 säger att alla moderna hissar ska vara utrustade med fungerande hisstelefon och att dessa ska testas var tredje dag. I februari tog vi ett stort antal nya och ombyggda hissar i drift och i samband med det sattes det nya systemet i skarp drift, säger Karl-Johan Andersson, nätverksansvarig på AstraZeneca i Södertälje. AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Produkterna säljs i över 100 länder och koncernens försäljning uppgick till 26,5 miljarder USD under Totalt arbetar medarbetare på någon av AstraZenecas anläggningar. Huvudkontoret för forskningen ligger i Södertälje och här finns också några av koncernens största produktionsanläggningar. I Sverige finns även forskningsenheter i Mölndal och Lund. På AstraZeneca i Södertälje finns över 200 hissar och det skulle innebära ett stort arbete att kontrollera samtliga hisstelefoner var tredje dag. Så länge man hade de gamla hissarna räckte ett par gånger/år. Systemet levererades till AstraZeneca i december. Vi har testat systemet sedan leverans och sett att funktionerna fungerat och att de levererar larm, så vi känner oss väldigt nöjda och trygga i att allt ska fungera även fortsättningsvis, säger Karl-Johan Andersson. Om en nödställd fastnar i hissen kan denna med en enkel knapptryckning komma i kontakt med ett dygnet runt-bemannat jourteam. När systemet testas simuleras en liknande knapptryckning och hisstelefonen ringer upp applikationen. Om hisstelefonen inte ringer upp går ett automatiskt larm till jourteamet som tar reda på orsakerna och åtgärdar felet. På AstraZeneca har man valt att sköta testningen av hisstelefonerna själva, även om tjänsten finns att köpa hos hissfirmorna. Ur säkerhets- och sekretessynpunkt vill vi sköta det inom företaget. Dessutom visade det sig att kostnaden för systemet vi investerat i är lägre än vad hissleverantörerna tar för att utföra tjänsten. Det ger oss alltså även en kostandsbesparing. Att vi sköter det internt ger oss också bättre kontroll och vi kan reagera och åtgärda snabbare om något händer, säger Karl-Johan Andersson. Ascoms system kommer i ett första skede att omfatta 100 av AstraZeneca Södertäljes totalt 200 hissar. Systemet lämpar sig för alla typer av verksamheter där det finns många hissar. Anette Seger, FOTO: ASTRAZENECA

7 CONTACT SWEDEN NR UPPGRADERA DIN BEFINTLIGA TELEFON MED MEDDELANDE OCH LARMFUNKTION Som ett led i Ascoms strävan att erbjuda befintliga kunder möjlighet till nya funktioner till en rimlig kostnad, kan alla som har en Ascom telefon av modellen 9d24 MkII Talker eller 9d24 MkII Messenger uppgradera den med meddelande- och personlarmsfunktioner. Ascom 9d24 MkII finns idag i tre olika utföranden: Talker som fungerar som en vanlig telefon med endast talfunktioner, Messenger för avancerad meddelandehantering och Protector med personlarmsfunktion. Flera av våra kunder har endast grundversionen av telefonen, det vill säga en Talker eller Messenger. För vissa har behovet ändrats och de efterfrågar nu meddelandefunktioner och personlarm. Nu kan man köpa tilll detta utan att behöva köpa en helt ny telefon, säger Mikael Sundebäck, produktchef på Ascom, Försäljning Sverige. Uppgraderingen innebär att kunden får en ny kåpa till sin befintliga telefon och en mjukvarukod som man knappar in på telefonen så att denna uppgraderas via systemet. Kontakta orderavdelningen på telefon eller för mer information. LOGGNING FÖR ÖKAD SPÅRBARHET OCH KVALITET Behovet att kunna följa en händelsekedja oavsett om det handlar om ett överfallslarm eller ett produktionslarm blir allt högre hos våra kunder. I takt med det har intresset för Ascoms tilläggstjänst loggning ökat. Fördelen med att logga olika verksamhetssystem är att det ger tillförlitlig statistik vid olika typer av störningar, vilket i sin tur utgör ett bra beslutsunderlag för förbättringsåtgärder. Spårbarhet och kvalitetssäkring är nyckelord inom alla verksamheter idag. För att kunna följa vad som har inträffat, se vilka som har varit inblandade i en viss händelse och kunna fatta beslut om fortsatta åtgärder, är loggningen ett viktigt verktyg, säger Carl-Axel Olsson på Ascom. Loggningsfunktionen kan adderas till alla Ascoms system och efterfrågas inom samtliga kundsegment. Från början var det framför allt kriminalvården och sjukhusen som efterfrågade tjänsten. Men numera är det även ett viktigt verktyg inom tillverkningsindustrin när man vill optimera sin verksamhet. I höstas släppte Ascom den senaste versionen av Netlog ett verktyg som används för att samla in och placera information i rätt databaser ur vilka man sedan kan hämta statistik. Jämfört med tidigare versioner finns det en analysdel här som genom diagram och grafer visualiserar statistiken på ett överskådligt sätt, säger Carl-Axel Olsson. Carl-Axel Olsson,

8 Hur kan du FÖRENKLA VARDAGEN? Hur skall man hinna med det som är viktigt men ännu inte är akut när man har fullt upp med att ta hand om det viktiga som redan har hunnit bli akut? Rubriken väcker ett antal följdfrågor: Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige JONAS RYDING, 31 år, började som säljare på Ascom i oktober i fjol. Jonas kommer tidigare från Siemens Building Technologies där han var säljare för Siemens brandlarmsystem. På Ascom kommer han framför allt att arbeta mot segmenten hotell och retail. Ascom Wireless Solutions Box 8783, Göteborg T F Vad i vardagen kan förenklas? Hur kan dessa förenklingar genomföras? Hur säkerställs att förenklingarna inte leder till kvalitetsförsämringar utan snarare tvärtom? När man pratar med människorna på en arbetsplats finns många idéer kring hur arbetssätt och rutiner skulle kunna förenklas. Ofta handlar det om informationshantering och kommunikation mellan människor eller mellan olika system och människor. Genom att lyssna på dessa idéer, addera egna förslag och omsätta dem i tekniska lösningar har vi på Ascom under årens lopp byggt upp en erfarenhet kring olika branschers krav och utmaningar. Detta är en erfarenhet vi gärna delar med oss av. En tydlig tendens under senare år är att kommunikationssystemen har blivit en strategisk fråga i många verksamheter. Fler och fler konstaterar att effektiv kommunikation bidrar till att konkurrenskraften, servicenivån och säkerheten höjs. Genom att planera hanteringen av olika störningar och händelser kan vardagliga brandsläckningar omhändertas på ett strukturerat sätt eller till och med förebyggas. Kommunikationssystemet spelar här en viktig roll i informationsflödet. Mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter när rätt person är den som åtgärdar uppkomna problem och övriga kollegor kan förlita sig på att rätt åtgärder vidtas. Vardagen förenklas. Dra fördel av Ascoms erfarenhetsbank genom att kontakta oss för en dialog kring hur just din vardag kan förenklas. STIG BONNEVIER ANSVARIG FÖR KRIMINALVÅRDEN OCH SIS Sedan 1 januari är Stig Bonnevier ansvarig för kundkontakterna med kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SIS) i hela landet. Stig arbetade tidigare som kundansvarig säljare mot segmenten Säkerhet och Service. Ascoms personlarm- och telefonilösningar finns idag på cirka 90 procent av landets alla anstalter, frivårdskontor och häkten. Totalt rör det sig om ett par hundra kunder. Jag kommer att vara kontaktpersonen mot dessa samtidigt som jag är säljare utåt för nya kunder inom segmentet Säkerhet, säger Stig, som har varit på Ascom i fyra år. Stig Bonnevier, Ascom (Sweden) AB Ansvarig utgivare: Bengt Nordén Text: Newsroom AB Produktion: MarCom/Ascom Wireless Solutions Tryck: olsson & co Omslagsfoto: Banverket/Kasper Dudzig

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08

NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08 #1/08 SAFETY NEWS ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 Spindeln mellan verksamheterna 4 Nytt miljöledningssystem 5 ADT 100 år av säkerhet 6 Strategiskt brandskydd 8 Ut i världen med ABB 9 Jourservice dygnet

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2013 22 23 oktober 2013 på Rica Talk Hotel i Älvsjö Säkerhetsmässan Sectech är här! Smart teknik

Läs mer

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst

Jobba effektivt & smart med. Internationell utrullning med effektiv metod. Usability sparar tid och pengar. Informationshantering när den är som bäst Nummer 11. Vår/Sommar 2014 Internationell utrullning med effektiv metod Informationshantering när den är som bäst Usability sparar tid och pengar Jobba effektivt & smart med Integrationslösningar får systemen

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Positioner. Mindre trassel med trådlös databas

Positioner. Mindre trassel med trådlös databas Positioner Maj 2000 I N N E H Å L L : Ledaren s. 2 Fyra frågor s. 2 Vinnare i proffssajt -99 s. 3 Skräddarsydd lösning för MCI WorldCom s. 3 Alla bitar på plats s. 3 Produkter s. 4 Mindre trassel s. 4

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer