CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder"

Transkript

1 Nummer CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning hos AstraZeneca s.6 Nytt övervakningssystem leder BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR s.5

2 2 CONTACT SWEDEN NR På Getinge styrs produktionslinan MED TRÅDLÖS HANDENHET Med hjälp av Ascoms Wireless Andon kan Getinge Sterilizations följa vad som händer i produktionslinan direkt från en mobil handenhet. Sedan man gick över till ett taktat flöde och installerade Ascoms system i våras, har ledtiderna halverats och effektiviteten ökat med 20 procent. DET HÄR ÄR ANDON Ett viktigt led i att höja produktiviteten och kvaliteten inom industrin är att tidigt fånga upp avvikelser och störningar i produktionen. Lean Production är ett begrepp som omfattar effektiv resurshantering. TPS, Toyota Production System, är en framgångsrik implementering av Lean Production i bilindustrin som också spridit sig till andra branscher. Andon är den japanska termen för signallampa som indikerar att en arbetsstation har kvalitets- eller processproblem. Ett andonlarm innebär att linan kommer att stoppas om inte problemet löses. På Getinge Sterilizations utvecklar och producerar man autoklaver som säljs till sjukhus och läkemedelsindustrin. Produktionsenheten sysselsätter cirka 250 anställda. För att skapa lönsamhet är det oerhört centralt att varje stopp i produktionen avhjälps så effektivt och fort som möjligt. För två år sedan stod vi inför utmaningen att anpassa produktionen för att möta en större efterfrågan med fler produktvarianter och för att kunna tillgodose variationen i efterfrågan. Ganska snart bestämde vi oss för att gå över till taktad produktion. I Ascom såg vi en partner som var expert på mobila lösningar och som kunde integrera takt- och andonsystem tillsammans med tal i befintlig telefoni, säger Carl Bjärekull, projektledare för produktionen på Getinge Sterilizations. Storbildsdisplay i produktionslokalen Med hjälp av Ascom Wireless Andon hanteras alla meddelanden om eventuella störningar i produktionen via en trådlös handenhet, samtidigt som de visas på en storbildsdisplay i produktionslokalen. I handenheterna kan operatörer kvittera takt och skicka larm om kvalitets- eller processproblem (ett så kallat andonlarm). Även supportansvarig kan ta emot och kvittera ett andonlarm via sin trådlösa handenhet. Ett textmeddelande indikerar om en arbetsstation har problem och att linan kommer att stoppas om problemet inte blir löst. Vanliga problem som innebär stopp är materialstörningar, defekter eller svårigheter att tyda ett underlag. Presentationen på handenheten i kombinationen med talmöjligheten gör att vi får ett kraftfullt verktyg för det dagliga arbetet i och runt linan, säger Carl Bjärekull. Varje arbetsstation längs linan är knuten till en eller flera supportpersoner som får andonlarmet som ett meddelande i handenheten. Meddelandet kan accepteras eller nekas. Om ett meddelande nekas eller förblir obesvarat startas en eskaleringskedja. Fördelen är att support- Getinge Sterilizations tillverkar utrustningar för sterilisering av medicinska instrument. Företagets kunder är framför allt sjukhus och läkemedelsindustrin. På produktionsenheten arbetar cirka 250 av företagets 400 anställda. Fabriken är världsledande och över 95% av produktionen går på export. FOTO: BENGT NORDÉN

3 CONTACT SWEDEN NR SÄKERHETEN TREDUBBLAD på Lövsta skolhem Sedan vi installerade det nya IP-DECT systemet har vi mer än tredubblat säkerheten här, säger Conny Vestlin, driftchef på Lövsta skolhem sedan 13 år tillbaka. I somras bytte man ut sitt teleprotect och installerade en IP-DECT anläggning med brand- och överfallslarm, telefoni och meddelandefunktion i en och samma handenhet. Lövsta har även kopplat ett fullserviceavtal till systemet, vilket är vanligt vid den här typen av verksamheter där systemet måste fungera utan driftstörningar och stop. Vid ett fullserviceavtal ingår förebyggande underhåll där servicetekniker går igenom hela systemet en eller ett par gånger varje år. Om något ändå skulle hända ingår snabb support för att rätta till felet. Det som gör installationen unik är att den har gjorts på en så stor anläggning. Utmaningen har legat i att få en bra täckning över hela området, även utomhus, säger Stig Bonnevier, kundansvarig på Ascom. På Lövsta skolhem finns 32 tvångsomhändertagna elever i åldrarna år. Här finns såväl låsta som öppna avdelningar, behandlingsavdelningar och eget boende. IP-DECT anläggningen ska täcka in ett område på 42 hektar med 700 meter mellan husen, sex olika avdelningar samt en stor utomhusmiljö. Med det nya systemet kan vi förflytta oss från en avdelning till en annan och alltid känna oss säkra, säger Conny Vestlin. Även om det är ovanligt med större incidenter, så uppstår det hotfulla situationer emellanåt. Det kan handla om verbala hot eller handgemäng där en personal känner sig hotad och larmar. Den hotade gör ett knapptryck och all övrig personal ser var denne befinner sig och kan snabbt komma till undsättning. Tidigare har inte all personal haft larm och det uppfattades även som bökigt att ta med sig sin larmsändare. Nu är larmet integrerat i den vanliga telefonin och all personal har det därför alltid med sig. Tillgängligheten och möjligheten att nå varandra har därmed också blivit bättre. Vi bedriver en verksamhet där vårt larmsystem aldrig får ligga nere. Vid störningar måste vi genast bemanna upp varje avdelning och stuga. Sker det under nattetid måste sovande jourpersonal väckas, vilket medför extra personalkostnader. Därför har det känts viktigt att ha ett serviceavtal så att Ascom snabbt kan åtgärda om det blir problem eller störningar, säger Conny Vestlin. Lövsta skolhem ligger strax utanför Vagnhärad och här bor 32 pojkar och flickor mellan 12 och 21 år med allvarliga psykosociala problem, samt pågående kriminalitet och missbruk. Utöver vård och behandling driver Lövsta en fullständig grundskoleverksamhet. Målet är att kunna erbjuda hela vårdkedjan för att så bra som möjligt slussa ut ungdomarna till ett eget liv efter vistelsen på Lövsta. FOTO: VIA LÖVSTA SKOLHEM Stig Bonnevier, FORTS. GETINGE ansvariga inte behöver befinna sig på plats utan kan ta emot larmet och besluta om fortsatta åtgärder, från annan plats. I en databas lagras sedan alla händelser och orsaker till det skickade andonlarmet, vilka kan ligga till grund för företagets förbättringsarbete. Ascom Wireless Andon är ett system som passar för en rad olika verksamheter. Det skapar kostnadseffektivitet och ökad kvalitet i alla produktionsled, vilket resulterar i bland annat förbättrade ledtider och högre effektivitet. Jonas Glimdén,

4 4 CONTACT SWEDEN NR Ascom satsar på HOTELL OCH RETAIL Nu satsar Ascom på att etablera sig stort inom segmenten hotell och retail. Inom de båda branscherna finns stora utvecklingsmöjligheter där vi med modern teknik kan bidra till att höja servicenivån, säger Jonas Glimdén, försäljningschef, Ascom Försäljning Sverige. Ascom arbetar sedan tidigare framför allt mot segmenten industri, sjukhus och säkerhet, där professionell larm och meddelandehantering har använts under en längre tid. Jonas Glimdén, Jonas Ryding, Med relativt enkla lösningar kan vi öka servicegraden inom detaljhandeln. Det kan handla om att snabbt få ökad bemanning vid kassan när kön växer eller när en kund behöver assistans ute i butiken eller i ett provrum. Från en kontrollpanel vid till exempel kassan, kan expediten larma om hjälp. Systemet ser till att rätt personal ute i butiken får larmet i sin bärbara handenhet och snabbt kan assistera, säger Jonas Glimdén. I mataffärerna kan tekniska system larma om det uppstår problem i kyl- och frysdiskar eller blir stopp i exempelvis returglasmaskinen. Genom att omedelbart bli varse problemet och kunna åtgärda det, undviker butikerna irriterade kunder eller förstörda livsmedel. Utöver att höja servicegraden, bidrar systemen även till en säkrare miljö för personal och besökare genom att olika trygghets- och överfallslarm är kopplade till systemen. Effektiva lösningar för hotellen Hotell är ytterligare ett segment där Ascom vill expandera ytterligare. Det här är en spännande miljö där våra trådlösa system kan bidra till stora vinster för hotellen genom ökad service mot gästerna. Jonas Glimdén målar upp ett scenario där information från hotellets front desk system automatiskt kan skickas till rätt person inom personalen. Till exempel kan en av hotellets stamgäster ha som önskemål att få en kopp te på sitt rum i samband med ankomsten. Vid incheckningen går ett meddelande automatiskt om detta till roomservicepersonalen som genast ställer en rykande kopp i rummet! Vi tillhandahåller också system som ökar säkerheten för hörselskadade. Med ett mobilt system kan en hörselskadad gäst placera en vibrerande dyna under kudden och en siren på nattduksbordet som blinkar om brandlarmet går. Det finns också enkla tekniska lösningar som kan öka servicenivån vid konferenser. Genom en kontrollpanel i konferensrummet, kan besökarna med en knapptryckning få tag på en konferensvärdinna om de behöver assistans. För städpersonalen kan arbetet effektiviseras genom att de får ett meddelande om när en gäst checkat ut och vem som ska städa rummet. Städpersonalen slipper onödigt spring och kvitterar istället att de har tagit emot uppdraget direkt i sin bärbara handenhet. Då uppdragen delas ut i realtid erhålls stor flexibilitet att möta oväntade situationer och ändringar. Systemen bidrar också till ökad säkerhet. På hotell är ensam- och nattarbete vanligt och här rör sig även en stor mängd människor. Ett överfallslarm som visar positionen om någon drabbas och direkt ringer upp en väktare, gör hotellpersonalens arbete säkrare. Ascom har idag ett nära samarbete med ett stort antal hotell och det är inom den marknaden man planerar att expandera. Säljare för segmenten hotell och retail är Jonas Ryding.

5 CONTACT SWEDEN NR NYTT ÖVERVAKNINGSSYSTEM till Banverket ICT i Gävle I våras installerade Banverket ICT i Gävle Ascoms nya systemövervakning för bärbar telefoni. Funktionen bygger på produkten Enhanced System Service (ESS) och övervakningsprotokollet SNMP*. Vi har installerat det på prov för att få koll på hur våra DECT-system fungerar och för att lättare och snabbare kunna göra underhåll och felsökningar, säger Joakim Erikson, som jobbar med teknikstöd i Gävle. Banverket ICT är en av landets ledande nätägare och stora delar av Sveriges data- och telekommunikation förmedlas i dag via deras rikstäckande fiberoptiska nät. Nätet är kilometer långt och täcker hela Sverige från Ystad i söder till Riksgränsen i norr. De erbjuder kommunikationslösningar till såväl järnvägssektorn, som teleoperatörer och stora företag över hela landet. I Gävle arbetar 50 personer med det tekniska stödet för telefoni, transmission och datakommunikation. Där övervakas transmissionsutrustning för fibernät, datakommunikation, 85 traditionella telefonväxlar och ett 20-tal DECT-system över hela landet. Och det är för övervakning av dessa system, som man i våras installerade Ascoms övervakningssystem. Vid ett fel på någon av basstationerna, skickas ett automatiskt meddelande som gör att teknikerna kan reagera och åtgärda felet snabbt för att få igång den trådlösa telefonin igen. Tidigare var det ofta någon användare som upptäckte felet och kontaktade teknikerna. Nu sparar vi både tid och pengar genom att vi snabbt kan reagera och åtgärda felet och därmed få högre tillgänglighet på systemet, säger Joakim Erikson. Genom den nya funktionen är Banverkets samtliga Ascoms system nu med i den övergripande övervakningsplattformen. Det har fungerat felfritt och är oerhört smidigt. En tekniker i Borlänge eller på annan plats i Sverige, kan komma åt systemet i Gävle och till exempel förprogrammera en telefon utan att vara i närheten av systemet, vilket sparar mycket tid i form av onödiga resor, säger Joakim Erikson. Funktionen är speciellt lämplig för verksamheter där eventuella driftstörningar i systemen kan bli kritiska. Det kan handla om allt från system som upptäcker stopp i industriproduktioner till hantering av akuta händelser inom sjukhus. På senare år ingår dessa system allt oftare som en del i en IP-baserad kommunikationsutrustning. Genom att få bättre och snabbare koll på vad som händer i de olika systemen, kan man också agera proaktivt och ge bättre service till användaren, säger Mikael Sundebäck, produktchef på Ascom, Försäljning Sverige. Stig Bonnevier, Banverket ICT (Information and Communications Technology) är en resultatenhet inom myndigheten Banverket, som äger och styr Banverket ICT under företagsliknande former. På Banverket ICT arbetar totalt 250 personer. Företaget utvecklar och levererar heltäckande ICT-lösningar: järnvägs- och transportnära tjänster, kontorsnära tjänster, samt nät- och driftstjänster. Banverket ICT har sitt huvudkontor i Borlänge. * SNMP står för Simple Network Management Protocol och är ett standardiserat protokoll för nätövervakning. FOTO: BANVERKET/KASPER DUDZIG

6 6 CONTACT SWEDEN NR EU-norm fick AstraZeneca att installera AUTOMATISKT TESTSYSTEM Strax innan jul levererade Ascom en kundanpassad applikation som automatiskt testar och larmar om hisstelefonerna på AstraZeneca i Södertälje inte fungerar. En EU-norm från 2003 säger att alla moderna hissar ska vara utrustade med fungerande hisstelefon och att dessa ska testas var tredje dag. I februari tog vi ett stort antal nya och ombyggda hissar i drift och i samband med det sattes det nya systemet i skarp drift, säger Karl-Johan Andersson, nätverksansvarig på AstraZeneca i Södertälje. AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Produkterna säljs i över 100 länder och koncernens försäljning uppgick till 26,5 miljarder USD under Totalt arbetar medarbetare på någon av AstraZenecas anläggningar. Huvudkontoret för forskningen ligger i Södertälje och här finns också några av koncernens största produktionsanläggningar. I Sverige finns även forskningsenheter i Mölndal och Lund. På AstraZeneca i Södertälje finns över 200 hissar och det skulle innebära ett stort arbete att kontrollera samtliga hisstelefoner var tredje dag. Så länge man hade de gamla hissarna räckte ett par gånger/år. Systemet levererades till AstraZeneca i december. Vi har testat systemet sedan leverans och sett att funktionerna fungerat och att de levererar larm, så vi känner oss väldigt nöjda och trygga i att allt ska fungera även fortsättningsvis, säger Karl-Johan Andersson. Om en nödställd fastnar i hissen kan denna med en enkel knapptryckning komma i kontakt med ett dygnet runt-bemannat jourteam. När systemet testas simuleras en liknande knapptryckning och hisstelefonen ringer upp applikationen. Om hisstelefonen inte ringer upp går ett automatiskt larm till jourteamet som tar reda på orsakerna och åtgärdar felet. På AstraZeneca har man valt att sköta testningen av hisstelefonerna själva, även om tjänsten finns att köpa hos hissfirmorna. Ur säkerhets- och sekretessynpunkt vill vi sköta det inom företaget. Dessutom visade det sig att kostnaden för systemet vi investerat i är lägre än vad hissleverantörerna tar för att utföra tjänsten. Det ger oss alltså även en kostandsbesparing. Att vi sköter det internt ger oss också bättre kontroll och vi kan reagera och åtgärda snabbare om något händer, säger Karl-Johan Andersson. Ascoms system kommer i ett första skede att omfatta 100 av AstraZeneca Södertäljes totalt 200 hissar. Systemet lämpar sig för alla typer av verksamheter där det finns många hissar. Anette Seger, FOTO: ASTRAZENECA

7 CONTACT SWEDEN NR UPPGRADERA DIN BEFINTLIGA TELEFON MED MEDDELANDE OCH LARMFUNKTION Som ett led i Ascoms strävan att erbjuda befintliga kunder möjlighet till nya funktioner till en rimlig kostnad, kan alla som har en Ascom telefon av modellen 9d24 MkII Talker eller 9d24 MkII Messenger uppgradera den med meddelande- och personlarmsfunktioner. Ascom 9d24 MkII finns idag i tre olika utföranden: Talker som fungerar som en vanlig telefon med endast talfunktioner, Messenger för avancerad meddelandehantering och Protector med personlarmsfunktion. Flera av våra kunder har endast grundversionen av telefonen, det vill säga en Talker eller Messenger. För vissa har behovet ändrats och de efterfrågar nu meddelandefunktioner och personlarm. Nu kan man köpa tilll detta utan att behöva köpa en helt ny telefon, säger Mikael Sundebäck, produktchef på Ascom, Försäljning Sverige. Uppgraderingen innebär att kunden får en ny kåpa till sin befintliga telefon och en mjukvarukod som man knappar in på telefonen så att denna uppgraderas via systemet. Kontakta orderavdelningen på telefon eller för mer information. LOGGNING FÖR ÖKAD SPÅRBARHET OCH KVALITET Behovet att kunna följa en händelsekedja oavsett om det handlar om ett överfallslarm eller ett produktionslarm blir allt högre hos våra kunder. I takt med det har intresset för Ascoms tilläggstjänst loggning ökat. Fördelen med att logga olika verksamhetssystem är att det ger tillförlitlig statistik vid olika typer av störningar, vilket i sin tur utgör ett bra beslutsunderlag för förbättringsåtgärder. Spårbarhet och kvalitetssäkring är nyckelord inom alla verksamheter idag. För att kunna följa vad som har inträffat, se vilka som har varit inblandade i en viss händelse och kunna fatta beslut om fortsatta åtgärder, är loggningen ett viktigt verktyg, säger Carl-Axel Olsson på Ascom. Loggningsfunktionen kan adderas till alla Ascoms system och efterfrågas inom samtliga kundsegment. Från början var det framför allt kriminalvården och sjukhusen som efterfrågade tjänsten. Men numera är det även ett viktigt verktyg inom tillverkningsindustrin när man vill optimera sin verksamhet. I höstas släppte Ascom den senaste versionen av Netlog ett verktyg som används för att samla in och placera information i rätt databaser ur vilka man sedan kan hämta statistik. Jämfört med tidigare versioner finns det en analysdel här som genom diagram och grafer visualiserar statistiken på ett överskådligt sätt, säger Carl-Axel Olsson. Carl-Axel Olsson,

8 Hur kan du FÖRENKLA VARDAGEN? Hur skall man hinna med det som är viktigt men ännu inte är akut när man har fullt upp med att ta hand om det viktiga som redan har hunnit bli akut? Rubriken väcker ett antal följdfrågor: Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige JONAS RYDING, 31 år, började som säljare på Ascom i oktober i fjol. Jonas kommer tidigare från Siemens Building Technologies där han var säljare för Siemens brandlarmsystem. På Ascom kommer han framför allt att arbeta mot segmenten hotell och retail. Ascom Wireless Solutions Box 8783, Göteborg T F Vad i vardagen kan förenklas? Hur kan dessa förenklingar genomföras? Hur säkerställs att förenklingarna inte leder till kvalitetsförsämringar utan snarare tvärtom? När man pratar med människorna på en arbetsplats finns många idéer kring hur arbetssätt och rutiner skulle kunna förenklas. Ofta handlar det om informationshantering och kommunikation mellan människor eller mellan olika system och människor. Genom att lyssna på dessa idéer, addera egna förslag och omsätta dem i tekniska lösningar har vi på Ascom under årens lopp byggt upp en erfarenhet kring olika branschers krav och utmaningar. Detta är en erfarenhet vi gärna delar med oss av. En tydlig tendens under senare år är att kommunikationssystemen har blivit en strategisk fråga i många verksamheter. Fler och fler konstaterar att effektiv kommunikation bidrar till att konkurrenskraften, servicenivån och säkerheten höjs. Genom att planera hanteringen av olika störningar och händelser kan vardagliga brandsläckningar omhändertas på ett strukturerat sätt eller till och med förebyggas. Kommunikationssystemet spelar här en viktig roll i informationsflödet. Mer tid kan läggas på värdeskapande aktiviteter när rätt person är den som åtgärdar uppkomna problem och övriga kollegor kan förlita sig på att rätt åtgärder vidtas. Vardagen förenklas. Dra fördel av Ascoms erfarenhetsbank genom att kontakta oss för en dialog kring hur just din vardag kan förenklas. STIG BONNEVIER ANSVARIG FÖR KRIMINALVÅRDEN OCH SIS Sedan 1 januari är Stig Bonnevier ansvarig för kundkontakterna med kriminalvården och Statens Institutionsstyrelse (SIS) i hela landet. Stig arbetade tidigare som kundansvarig säljare mot segmenten Säkerhet och Service. Ascoms personlarm- och telefonilösningar finns idag på cirka 90 procent av landets alla anstalter, frivårdskontor och häkten. Totalt rör det sig om ett par hundra kunder. Jag kommer att vara kontaktpersonen mot dessa samtidigt som jag är säljare utåt för nya kunder inom segmentet Säkerhet, säger Stig, som har varit på Ascom i fyra år. Stig Bonnevier, Ascom (Sweden) AB Ansvarig utgivare: Bengt Nordén Text: Newsroom AB Produktion: MarCom/Ascom Wireless Solutions Tryck: olsson & co Omslagsfoto: Banverket/Kasper Dudzig

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv

Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv system för trådlös internetförbindelse & effektiv hotelldrift Laptop Access System för trådlöst internet och effektiv hotelldrift Laptop Access System är en modern tjänst för hotell som ger dina gäster

Läs mer

Ett knapptryck som kan rädda liv

Ett knapptryck som kan rädda liv 2 2006 September Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden Ett knapptryck som kan rädda liv Hissen kommer, dörrar öppnas, blåljusen går på och jourpersonal kallas allt med ett enkelt knapptryck.

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet Success story Case: Volvo Personvagnar Utmaning Volvo behövde uppgradera ett föråldrat SCADA-program för att öka takten i bilfabriken samt underlätta utvecklingsarbete och support. Lösning Extrema krav

Läs mer

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav.

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Biblioteksdagarna 2011

Biblioteksdagarna 2011 Biblioteksdagarna 2011 Presentation Vad är Lean? Stockholm Södertälje Avslut Lean-filosofin har sitt ursprung i Toyotas system för produktion av bilar En filosofi med avsikten att skapa mervärde åt användare/kunder

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

säkrare, tystare och effektivare sjukhus

säkrare, tystare och effektivare sjukhus case study Kund: Lösning: Centralsjukhuset i Karlstad Ett trådlöst system för intern kommunikation, personsökning, patientkallelser, patienttransporter, medicinteknisk övervakning, hantering av akut- och

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst

Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Fallstudie WM-data Public Partner/ Danderyds Sjukhus 1,2 miljoner e-recept och laboratoriesvar genom landstingets stora meddelandetjänst Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Vision som ger växtkraft

Vision som ger växtkraft Lean on Leab Här får du veta hur vi arbetar för att ständigt bli en ännu bättre kontraktstillverkare som lever upp till nyckelorden Långsiktighet, Pålitlighet och Stabilitet. Vision som ger växtkraft

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart.

SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE. Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. SÄKERHET FLIR THERMAL FENCE Detekterar. Verifierar. Reagerar. Omedelbart. THE FLIR THERMAL FENCE Fullt integrerat varningssystem för omedelbar detektering och verifiering av objekt. FLIR Thermal Fence

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag.

alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. alla möjligheter till säkerhet smidigt och flexibelt Säkerhetscenter ger en säkrare vardag. 1 2 Säkerhetscenter vi skapar trygghet En larmcentral ger associationer till rån, överfall, brand och skadegörelse.

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

-Visar vägen! SeeMe GPS

-Visar vägen! SeeMe GPS Biljettsystem Passagerarinformation Säkerhetssystem GPS Tracking Installation Service & Support SeeMe är ett helt webbaserat GPS system med funktioner till för att underlätta din vardag,öka kvaliteten

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013)

Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) Ett exempel från Sundsvall med sociala tjänster. (Mats Franzén, 2013) 1 1. Varför behöver vi nya arbetssätt 2. Beskrivning av metodik lean för service. 3. Ett exempel inkl resultat 4. Några praktiska erfarenheter

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering

Fallstudie Åhléns Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Integrationsplattformen som ger säkrare filhantering Copyright 2006 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version 2.0 2006-05-29 2 (6) Åhléns Åhléns är inom många

Läs mer

MUR MaskinUppföljning Realtid

MUR MaskinUppföljning Realtid Produktionseffektivisering med MUR-Systemet ger produktions och organisationsförbättringar. Företagsutveckling Ta extern hjälp för att snabbt få igång ert förbättringsarbete. Hur går din maskin egentligen?

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

miljövänliga brandlarm och släcksystem

miljövänliga brandlarm och släcksystem miljövänliga brandlarm och släcksystem Högeffektiva brand- och utrymningslarm, detektorer och släcksystem för alla slags byggnader. Brandlarm en mycket viktig del av brandskyddet. Ett brandlarm har som

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?.

Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. Att på ett systematiskt och strukturerat sätt förändra ett akutsjukhus-lean mission eller Mission Impossible!!?. LEAN i praktiken från Capio S:t Görans Sjukhus Göran Örnung dr med sc Överläkare och processägare

Läs mer

SCADA. Supervisory Control And Data Acquisition. Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling

SCADA. Supervisory Control And Data Acquisition. Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling SCADA Supervisory Control And Data Acquisition Supervisory = övervaknings- Control = reglering Acquisition = förvärva, samla in Fritt översatt: Övervakning, styrning och datainsamling 1 Vad behövs i alla

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft

Metric Power. Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem. Mycket kunskap Samlad kraft Metric Power Sveriges ledande kunskaps- och produktleverantör av kraftsystem Mycket kunskap Samlad kraft Version 1.0 2013 MYCKET KUNSKAP SAMLAD KRAFT Metric Power Systems AB är Sveriges ledande leverantör

Läs mer

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens!

P R O G R A M. Easits Användarkonferens Ärenden för allt. Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! P R O G R A M Easits Användarkonferens Ärenden för allt Välkommen till Easits årliga Användarkonferens! 16-17 september 2 0 1 5 Under dessa två dagar kommer vi visa dig hur ni kan arbeta med våra produkter

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

En dynamisk organisation för effektiv styrning

En dynamisk organisation för effektiv styrning En dynamisk organisation för effektiv styrning - Länstekniks förändringsresa Kristina Jonsson, Henrik Billström Kunder Kompetens Arbetsmiljö Medarbetare Organisation Uppdrag Verksamhetens mognad Kultur

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer