Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad"

Transkript

1 Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi

2 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet och robusta design. Ascom IP-DECT kombinerar nu det bästa från den etablerade och väl fungerade radiostandarden DECT med möjligheterna som erbjuds genom IPbaserad nätverkskommunikation. Ascom IP-DECT kombinerar beprövad DECT standard med IPtelefoni och ger dig fördelarna av paketerad data och förstklassig anslutning av tal i samma nätverksinfrastruktur. Du kan se fram emot en perfekt Quality of Service (QoS) och kraftfull meddelandehantering i en säker radiomiljö. Tack vare sömlös handover och 120 tillgängliga kanaler som återanvänds i systemet och medger tals samtidiga samtal, behöver du inte oroa dig för avbrott eller förlorad information, vilket kan få förödande konsekvenser i verksamhetskritiska tillämpningar. IP-DECT erbjuder kryptering samt dedicerade och skyddade frekvenser vilket innebär såväl bekymmersfri radioplanering som en säkerhetsbarriär mot obehörig avlyssning. Det gör att du kan koncentrera dig på ditt jobb och samtidigt känna dig trygg med att all verksamhetskritisk information stannar där den hör hemma. Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Genom lanseringen av Ascom IP-DECT kan du se fram emot en betydande kostnadsbesparing med avseende på såväl reducerade installationskostnader som synergier möjliga att uppnå med en helhetslösning för såväl fast som trådlös IP-telefoni. IP-DECT innebär också att en enhetlig nätverksinfrastruktur kan nyttjas och därmed minskad risk för fel. Dessutom minimeras och förenklas systemunderhållet. Telefoni och IT är sedan en lång tid tillbaka inte längre separerade funktioner. Samma möjlighet erbjuds nu även för trådlös kommunikation samma nät och tillvägagångssätt för administration kan användas för det trådlösa telefonisystemet såväl som för datanätet. Resultatet en lägre totalkostnad (TCO, Total Cost of Ownership).

3 ASCOM IP-DECT 3 Ascom IP-DECT trådlös IP-telefoni och säkerhet i harmoni Fördelar: All kommunikation som VoIP över IP-nätverk Förbättrad rörlighet, skalbarhet och kapacitet möjlighet till migration av befintliga DECT installationer till VoIP Skalbart från små till stora system Distribuerad arkitektur /Inget behov av varken centralutrustning eller telefonväxel på olika verksamhetsorter central administration av såväl system som handenheter möjlighet till smart integration med befintliga verksamhets- och IT-system Enkel konfiguration Verifieras kontinuerligt för interoperabilitet med ledande IP-telefonimiljöer (Cisco, Avaya, Aastra etc) Ett flexibelt system Ascom IP-DECT är ett skalbart och modulärt system. Oavsett om du arbetar inom en stor eller liten verksamhet levererar vi den lösning du behöver. Ascom IP-DECT erbjuder ett flexibelt sätt att skapa ett trådlöst nätverk för telefoni uppbyggt med basstationer. Systemet stödjer såväl basstationer direkt anslutna till IP-nätverket som Ascom IP-DECT Gateway, för central anslutning av traditionella basstationer över traditionellt telefonikablage. Systemet kan dessutom som unik funktion fritt kombinera Ascom IP-DECT nätverksanslutna basstationer med traditionella basstationer anslutna via Ascom IP-DECT Gateway vilket gör att du kan förflytta dig mellan olika typer av basar utan avbrott i kommunikationen. Ascoms lösning omfattar även möjligheten att uppgradera ditt befintliga Ascom eller Ericsson DECT-system till att stödja framtidssäker IP-telefoni. Du kommer att upptäcka att möjligheten till ett enhetligt trådlöst telefonisystem, utan behov av flera nätverkskopplade telefonväxlar, är både bekvämt och kostnadseffektivt. Systemet kan med fördel anslutas emot en växelmiljö centralt och i övrigt bestå av basstationer spridda inom verksamheten. Bakomliggande IP-nätverk gör att systemet agerar som ett och samma system oavsett på vilken verksamhetsort utrustningen installeras. Systemet är extremt skalbart för att täcka behoven inom såväl mindre som mycket stora verksamheter Varje IP-DECT basstation har tolv radiokanaler och klarar åtta samtidiga samtal. Ascom IP-DECT Gateway kan ansluta upp till 16 traditionella basstationer per enhet och genom att kombinera flera enheter i ett och samma system kan så stora system som upp till basstationer och handenheter hanteras. Ascom IP-DECT Gateway gör det möjligt att återanvända och ta tillvara de investeringar du kanske redan har gjort i dina traditionella DECT basstationer och enkelt migrera systemet till VoIP, utan att äventyra din säkerhet.

4 4 Ascom IP-DECT Vi har tagit hänsyn till både historik och framtid Varför välja ett Ascom IP-DECT system? Beprövad och vedertagen radioteknologi Hög säkerhetsnivå (kryptering) Framtidssäker teknologi (VoIP) Hög talkvalitet Interaktiv meddelandehantering Larmfunktioner Enkelt att installera och underhålla Robust mot radiostörningar (reserverat radiospektrum) Med Ascom IP-DECT utgör traditionella PBX-baserade system inget hinder. Uppgradering av befintligt DECT-system med traditionella basar kan enkelt göras genom att ansluta dem till en eller flera Ascom IP-DECT Gateway. Därefter kan utbyggnad och komplettering ske på valfritt sätt - IP-DECT basstationer direktanslutna till IP-nätverket eller tillkoppling av traditionella basstationer via IP-DECT Gateway. Du kan alltså använda en mix av IP-DECT basstationer och traditionella basstationer i kombination med IP- DECT Gateway och på så sätt uppnå ett IP-baserat system anslutet mot en traditionell telefonväxel. För anslutning mot IP-telefonimiljöer direkt utan gateways nyttjar Ascom IP-DECT standardprotokoll för IP-telefoni baserat på SIP och H.323. Ascom IP-DECT testas och verifieras också kontinuerligt mot flertalet fabrikat IP-telefonimiljöer, detta inom ramen för dessa tillverkares samt Ascoms certifieringsprogram. Ascom strävar efter interoperabilitet med stöd även för tilläggstjänster inom så många leverantörers certifieringsprogram som möjligt allt för att du som kund skall ha valfrihet att välja den kombination av system som passar din verksamhet bäst. Vi ger dig ett system med oändliga möjligheter. En kostnadseffektiv lösning som tar dig in i framtiden

5 ASCOM IP-DECT 5 Byggstenarna i systemet: IP-DECT basstation basstation som ansluts direkt till ethernet baserat nätverk IP-DECT Gateway ansluter traditionella basstationer till IP-DECT systemet BS3xx traditionella basstationer för anslutning till Ascom IP-DECT Gateway VoIP Gateway används om man önskar ansluta IP-DECT till traditionell växel via ISDN/QSIG FXO används om man önskar ansluta IP-DECT analogt till traditionell växel. IMS2 interface för anslutning till Ascom Unite för meddelande- och larmtjänster, samt central administration Vägen till framtiden Ascom erbjuder även flera typer av VoIP Gateway för anslutning av IP-DECT system till traditionella telefonväxlar. Anslutning via såväl ISDN som analoga kopplingar sk. FXO-lösningar finns att tillgå. På så vis kan ett IP-baserat DECT-system anslutas till en redan installerad PBX en kostnadseffektiv uppgradering som låter dig implementera IP-telefoni i den takt som passar din verksamhet. Smidig installation, drift och underhåll Installationen av IP-DECT och IP-DECT Gateway kan planeras och genomföras på ett sätt som innebär minimala störningar i din verksamhet. Ascoms utbud av tjänster och kraftfulla verktyg i kombination med kompetenta medarbetare innebär att du får det stöd du behöver under systemets hela livslängd. Via web-gränssnitt administrerar du systemet som också är förberett för fjärranslutning vilket ökar din flexibilitet vid valet av nyttjande av egen kompetens eller externa resurser. Ascom IP-DECT Såväl äldre som nyare DECT telefoner från Ascom och Ericsson såsom DT288, DT310, DT360, DT368, DT570, 9d23, DT292, DT4xx, OfficeT, DT590, OfficeM, 9d24, d41, d62 och d81 är kompatibla med vår IP-DECT lösning. Denna bakåtkompatibilitet avseende telefoner och traditionella basstationer via IP-DECT Gateway betyder att befintliga DECT-system mycket kostnadseffektivt kan uppgraderas till IP-DECT för anslutning till en modern IP-telefoniplattform av valfritt fabrikat Sömlös handover Traditionella basstationer Ascom IP-DECT Gateway Local Area Network IP-DECT basstationer UNITE larm och meddelandeplattform Ascom Centralized Management Alt 1 SIP/H.323 Alt 3 Alt 2 IP-telefonimiljö Ascom FXO Ascom VoIP Gateway Traditionell analog växel Traditionell digital växel Flera anslutningar eller alt 1-3 ovan kan även kombineras i ett och samma system.

6 6 Ascom IP-DECT Huvudkontor Säljkontor Säljkontor Säljkontor Ascom IP-DECT funktioner: Skalbar och flexibel lösning baserad på endast två grundprodukter: Ascom IP-DECT Gateway och Ascom IP-DECT Basstation. Lastbalansering Möjlighet till simultan koppling till en eller flera telefonimiljöer av samma eller olika fabrikat Central administration över radio Active Directory och/eller LDAP integrerat Implementerad IP-säkerhet i olika nivåer Möjlighet till systemövervakning automatisk felanmälan och statistik Avancerade interaktiva larm- och meddelandetjänster. Positioneringsfunktioner Komradiotjänster (PTT Push-To-Talk)

7 ASCOM IP-DECT 7 Ascoms lösning för larm- och meddelandehantering Integrated Messaging Server 2 snabbare respons, högre säkerhet Integrated Messaging Server (IMS2) säkerställer sömlös integration med Ascom Unite larm-, meddelande-, positionerings- och händelsehanteringsplattform. Ascom IMS2 erbjuder tvåvägskommunikation mellan Ascom IP-DECT och Ascom Unite vilket tillåter er att föra en interaktiv kommunikation via meddelandehantering mellan applikationer och de handenheter som ingår i Ascom IP-DECT system. Larm- och meddelanden till och från varje enskild handenhet kan prioriteras enligt satta kriterier. Åtgärder kan vidtas oavsett var man befinner sig, inte enbart för att öka säkerheten för din personal utan även för att skapa högre rörelsefrihet i din organisation. Ascom IP-DECT i kombination med Integrated Messaging Server 2 är ett kraftfullt koncept för tillförlitlig larm- och meddelandehantering. Möjligheten att adressera individer, grupper eller samtliga användare sparar dyrbar tid i kritiska situationer. Ascom Unite smart integration har blivit ännu smartare Smart integration sammankoppling av trådlösa kommunikationssystem med dina befintliga system inom verksamheten är Ascoms specialitet och gör våra lösningar unika. Ascom IP-DECT i kombination med Ascom Unite ger dig ett kraftfullt verktyg för att göra information från olika system tillgängliga för mobila användare. Genom standardiserade öppna gränssnitt får du via din handenhet tillgång till information från ditt produktionssystem, säkerhetssystem eller brandlarm för att nämna några exempel. Ascom IP-DECT är integrerbart både med externa system och Ascoms övriga system för personsäkerhet, transportdirigering, akutlarm, processövervakning etc. Utöver standardprotokoll såsom XML, HL7, OPC etc kan Ascom dessutom erbjuda ett stort antal leverantörsunika protokoll för att lösa integrationen med såväl dina äldre befintliga system som nya planerade system från en mängd olika tillverkare. Fördelarna är uppenbara; snabbare respons på händelser i verksamheten, färre driftstopp, mindre administration och förbättrad säkerhet. Systemet omfattar också möjlighet till positioneringstjänster och avancerade taltjänster så som PTT (Push To Talk).

8 ASCOM WIRELESS SOLUTIONS är marknadsledande inom trådlös internkommunikation för bl a sjukvården, tillverknings- och processindustrin samt säkerhets- & servicebranscherna. Mer än system är installerade hos ledande företag och offentliga verksamheter runt om i världen Företaget erbjuder ett brett sortiment av professionella kommunikationslösningar som skapar mervärde för kunderna genom att stödja och optimera deras verksamhetskritiska processer. Tillförlitlig kommunikation av tal, meddelanden och larm säkerställs genom egen produktutveckling och implementation av etablerade standards såsom DECT, IP-DECT och VoWLAN i kombination med integration av kundernas befintliga informationssystem. Företaget grundades på 1950-talet och har sitt huvudkontor i Göteborg med totalt 1200 anställda världen över. Ascom Wireless Solutions är en del av Ascomkoncernen, som är listad på den schweiziska börsen. Ascom Wireless Solutions Box Göteborg T F December.2009 M Ver A Ascom (Sweden) AB Specifications are subject to change without notice.

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 2 2015 Ur innehållet Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv 2 En lång tradition av omsorg Det som definierar Bosch Group mer än något annat är att vi bryr oss. Vi levererar förstklassiga produkter och lösningar

Läs mer

När kommer ZigBee RF4CE till Europa?

När kommer ZigBee RF4CE till Europa? När kommer ZigBee RF4CE till Europa? Av Cees Links, CEO GreenPeak Technologies www.greenpeak.com ZigBee RF4CE förklarad ZigBee RF4CE (Radio Frequency 4 Consumer Electronics) är det populära, trådlösa kommunikationsprotokollet

Läs mer

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR FRAMTIDEN ÄR HÄR Med nya riktlinjer och regleringar för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Det är inte lätt att hitta rätt nätverksteknik för att

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR

MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR MRM NYA TIDER KRÄVER NYA LÖSNINGAR FÖR ATT NÅ NYA MEDLEMMAR 2 MRM - ETT MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMMARNA Som medlem och konsument ställer man allt högre krav på vad man får för sina pengar eller medlemsavgifter.

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer

Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer Rapport om lösningar för hälso- och sjukvård Trender inom trådlösa nätverk för hälso- och sjukvårdsorganisationer IT-experter som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet får allt fler nya utmaningar och

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele.

Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. Just nu är det väldigt lätt att bli hjälte på ditt företag. Med ett enda samtal kan du integrera Data, IT och Tele. DITT är landets ledande företagsgrupp för Data-, IT- och Telelösningar Inom DITT samarbetar

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer