CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning"

Transkript

1 Nummer CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE ALLT KLAFFA s.4

2 2 CONTACT SWEDEN NR Säkrare på Östersunds akut MED NYTT ÖVERFALLSLARM Akuten vid Östersunds sjukhus har blivit en tryggare arbetsplats. I maj månad installerades Ascoms personlarmsystem teleprotect med nya larmsändaren Ascom a51, ett person- och överfallslarm för såväl dagsom nattpersonal. Vi har installerat larmet helt i preventivt syfte som en trygghet för personalen eftersom det kan förekomma hot eller våldsamma situationer på akutavdelningen, säger avdelningens chef Kjell Nilsson. För mer information: Per-Arne Nilsson, Östersunds sjukhus är beläget i de centrala delarna av Östersund. Sjukhuset är det enda i länet och ombesörjer en yta större än hela Danmark. Inom upptagningsområdet finns bara ca invånare, men skidturismen kan periodvis fördubbla siffran. Inom länssjukvården arbetar ca personer och det finns 416 vårdplatser. På Östersunds sjukhus beslutade man sig för att byta ut det tidigare larmsystemet mot ett säkrare och mer tillförlitligt system. Valet föll på Ascoms teleprotect med nya ficklarmsändaren a51. Systemet är enkelt att använda och det går snabbt att identifiera varifrån larmet kommer. Dessutom ger det betydligt färre falsklarm än tidigare eftersom det inte är lika lätt att komma åt larmknappen av misstag, säger Kjell Nilsson. När personalen på akuten går på sitt pass, hämtar de sin fickenhet i ett laddfack vid receptionen. Runt om på rummen i akuten finns sedan ett antal positionssändare. När en person larmar känner larmet av var personen befinner sig, en siren ljuder och en display vid den bemannade expeditionen indikerar vilket rum larmet kommer från. Dessutom går larmet direkt till väktaren på sjukhuset liksom till SOS alarm som larmar polis. Väktaren som befinner sig i huset kan vara på plats inom två-tre minuter. Och för polisen är sjukhuset ett prioriterat område, så de är här inom fem minuter. För personalen har det nya systemet inneburit en ökad trygghet. Personalen är väldigt nöjd och tycker att systemet är enkelt att använda och bära på sig. En extra trygghet är att de själva kan testa systemet innan de går på sitt pass, säger Kjell Nilsson. Systemet har även en enkel uppbyggnad, som gör att det går lätt att bygga ut till andra verksamheter på sjukhuset. Larmsystemet lämpar sig för alla typer av verksamheter där man behöver ett snabbt och säkert person- och överfallslarm. Det kan handla om allt från sjukhus till industri och kriminalvård, säger Per-Arne Nilsson, kundansvarig säljare inom sjukhussegmentet på Ascom. FOTO: TINA STAFRÉN

3 CONTACT SWEDEN NR Swedish Match UPPGRADERAR larmet På Swedish Matchs tändsticksfabrik i Tidaholm har Ascom uppgraderat företagets personlarm med den nya larmsändaren Ascom a51 och nya textmottagaren Ascom p71. Framför allt handlar det om att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för de personer som vid vissa tillfällen arbetar ensamma i produktionen. FOTO: SWEDISH MATCH För mer information: Fredrik Garpemyr, Det befintliga larmet vid ensamarbete har bytts ut och ersatts med nya sändare. Dessutom har personalen fått bättre handenheter och använder bärbara larmknappar av typen a51. Larmknappen har fem larmtyper en som ger personen möjlighet att själv larma om något inträffar, ett fallarm, ett så kallat ej i rörelse -larm, ett rycklarm samt en funktion som gör det möjligt för personen att själv testa larmet innan den går på sitt pass. På tändsticksfabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor för Skandinavien och ytterligare ett 80-tal länder. Fabriken sysselsätter ca 150 personer. Hos oss handlar det framför allt om att öka säkerheten för truckförare och för personer som ibland arbetar ensamma i förrådsbyggnader. Och det är funktionen att själv kunna larma om något händer, som är den viktigaste för oss, säger Thomas Lind, produktionstekniker på Swedish Match. Vid ett larm går ett larmmeddelande direkt ut till kollegornas textmottagare p71, vilket gör att de snabbt kan hjälpa den nödställde. Om ingen är på plats går larmet vidare till ett externt vaktbolag. Det nya systemet togs i drift hos Swedish Match under juni månad. SVENSK TRÅDLÖS KOMMUNIKATION ÖKAR SERVICEN FÖR ENGELSK BUTIKSKEDJA Ascom Wireless Solutions stärker sin ställning på den engelska varuhusmarknaden genom att leverera en specialanpassad trådlös kommunikationslösning till en av de större butikskedjorna i England. Kunden har över 500 butiker som erbjuder kläder, livsmedel och hushållsartiklar. Centralt för butikskedjan är hur servicen upplevs av kunden. Som ett led i det arbetet har kunden valt en kommunikationslösning från Ascom som ökar personalens servicenivå, samtidigt som den effektiviserar arbetet, säger Bengt Nordén, ansvarig för Ascoms svenska försäljningsbolag. Systemet bygger på trådlös kommunikation och på att personalen alltid har röst- och textkommunikation med övriga kollegor oavsett var de befinner sig. För detta kommer Ascom att leverera 6000 bärbara handenheter. Utöver att systemet ska underlätta kommunikationen mellan de anställda, hanterar det också olika typer av larm. Det kan handla om ett personlarm från någon ur personalen som känner sig hotad och behöver assistans. Men det kan även vara ett fellarm från t ex en frys som har stannat och behöver lagas. Beroende på vilket larm det är, kommuniceras det snabbt till den person som är ansvarig för att åtgärda problemet. Larmet kommer i form av ett textmeddelande, vilket säkerställer att det inte uppstår några missförstånd. Ascom i England är mycket framgångsrika inom området butik och köpcentra. Genom ett nära samarbete med sina kunder har de fått en god förståelse för hur kommunikationssystemen skall implementeras för att skapa mervärden för butiker och köpcentra. I Sverige har vi till exempel levererat system för telefoni och larmhantering till bland annat ICA och ett antal köpcentra. Men hittills har vi inte fokuserat på dessa kundgrupper i den omfattning som vi borde, säger Bengt Nordén. Men det är något som Ascom nu vill ändra på. Nu skall vi komplettera våra egna erfarenheter med lärdomar från våra engelska kollegor och kombinera dessa med modern tillförlitlig teknologi för att också erbjuda svensk handel ytterligare mervärden, säger Bengt Nordén. För mer information: Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige,

4 4 CONTACT SWEDEN NR Viskande kommunikation UNDER FÖRESTÄLLNINGEN När det är föreställning på Göteborgs Stadsteater måste allt klaffa. Och i det arbetet är det tekniska kommunikationssystemet en viktig del. Teknikerna måste kunna kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig. Ljus- och ljudpersonalen måste kunna samordna sitt arbete och scenteknikerna måste komma in på rätt plats vid rätt tid. Dessutom måste kommunikationen vara tydlig även om man viskar till varandra. KOLLAGE: VIA GÖTEBORGS STADSTEATER Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater. Verksamheten omsätter ca 125 Mkr/år och har för närvarande ca 120 tillsvidareanställda medarbetare och därutöver ett stort antal visstidsanställda. Vid årsskiftet uppgraderade Stadsteatern sitt analoga IntraCom-system för tal och meddelandekommunikation till Ascoms digitala plattform. Fördelarna med det digitala systemet är att vi har fått en handenhet som är ännu enklare att hantera och dessutom har fler kanaler vilket gör att fler kan använda sig av systemet samtidigt. Dessutom har vi förbättrad ljudkvalitet, vilket är viktigt eftersom vår personal bär headset flera timmar i sträck, säger Göran Henning, föreställningsteknisk chef på Stadsteatern. Totalt kan 60 användare vara anslutna till systemet samtidigt. Dessutom kan en så kallad superanvändare vara ansluten till flera kanaler och genom ett snabbanrop koppla upp sig på samtliga kanaler på aktuell scen. Inspicienten, som ansvarar och leder föreställningen, styr kommunikationen. Före en föreställning skapas en konfiguration där det anges vilka personer som skall delta och vilken samtalskanal respektive person skall starta på. Inspicienten kan sedan via sin bildskärm följa vilken kanal respektive person befinner sig på. Med det nya digitala IntraCom-systemet har vi fått ett väldigt tydligt och enkelt kommunikationssystem helt utan brus, säger Göran Henning. För mer information: Fredrik Garpemyr, SERVICEAVTAL GER ÖKAD TRYGGHET Ett professionellt kommunikationssystem behöver service och tillsyn för att säkerställa tillförlitlig funktion under många år. Hos kunder med kritisk produktion eller larmkommunikation behöver systemet komma igång snabbt efter en eventuell driftsstörning. Därför erbjuder Ascom alla sina kunder extra trygghet i form av snabb tillgång till expertkompetens genom serviceavtal. En majoritet av våra kunder som vi har erbjudit detta har tecknat avtal, vilket ger en extra trygghet för dem. Alla våra kunder får givetvis hjälp om det uppstår problem, men är man avtalskund är man garanterad att hjälpen kommer snabbt och inom avtalad tid, säger Anders Gunnarsson, servicesäljare. Framför allt är det inom kritiska verksamheter som t.ex. sjukhus, kriminalvård och industrin där en driftstörning innebär stora säkerhetsrisker eller kostnader, som Ascoms kunder tecknar serviceavtal. Kunden kan välja mellan tre olika typer av avtal: Förebyggande underhåll som innebär att servicetekniker går igenom systemet en eller flera gånger varje år för att kunna upptäcka eventuella felaktigheter innan dessa orsakar ett driftavbrott. Supportavtal för teknisk support och fjärrövervakning av systemet samt säkerställande av snabb hjälp vid fel. Fullserviceavtal som är en kombination av förebyggande underhåll och support och där även materiel och arbetstid ingår om något händer. Vill du veta mer om serviceavtal? Besök vår webbplats eller kontakta Anders Gunnarsson på

5 CONTACT SWEDEN NR Smidig personsökare underlättar PATIENTTRANSPORTERNA För transportörerna på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett väl fungerande personsökarsystem avgörande för att effektivt kunna hantera patienttransporterna. Genom att ha ett system som enkelt bokar och planerar transportörernas uppdrag, minskar stressen och det frigörs mer tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna. Nu senast har man uppgraderat sitt system som var baserat på tidigare handenheten U922 med Ascoms nya generation personsökare p71. Ascom p71 11 olika språk Frånvaroindikering då den placeras i laddfacket Meddelanden och larm direkt till definierade grupper av användare Fjärrstyrningsfunktioner från fickenheten, t.ex. öppna en dörr eller starta/stoppa en process Funktionsknappar som ändrar karaktär och funktion utifrån den situation användaren befinner sig i Vibrator, ljud- eller ljussignal som indikerar när ett meddelande eller larm mottages i fickenheten Rackladdare för 6 fickenheter som kan laddas på ett och samma ställe Eget SIM-kort som gör att kortet enkelt kan flyttas över till en annan enhet För mer information: Daniel Andersson, På SÄS i Borås finns 460 vårdplatser. Transportörerna hjälper till när patienterna ska flyttas mellan avdelningar eller när de körs till och från operationssalarna. När en patient ska flyttas går vårdpersonalen in via datorn och beställer en transport. Systemet söker upp en ledig transportör och skickar ett meddelande om var patienten ska hämtas, vilken typ av transport det är och vart den ska. Transportören accepterar uppdraget via sin personsökare och trycker klar när uppdraget är utfört. Sjukhuset har använt sig av Ascoms personsökarsystem sedan 2005 och successivt täckt in stora delar av sjukhuset. Och nu senast har man alltså uppgraderat till Ascoms senaste produkt, p71. Nu har vi båda typerna av personsökare. Själv föredrar jag den mindre p71:an. Den är smidigare och ligger bra i handen. Dessutom har den en större display som gör att texten kan ligga still, till skillnad mot tidigare version där den rullade, säger Lotta Nilsen-Hultqvist, transportör på SÄS. Ascom p71 är speciellt utformad för arbetsplatser där akuta situationer kräver en omedelbar åtgärd. Den är tillförlitlig, robust och enkel att använda. Tack vare den inbyggda antennen behöver inte användaren vara orolig för att enheten skall fastna i kläderna eller att enheten obemärkt får försämrade radioegenskaper på grund av skadad antenn. Dessutom har den ett SIM-kort som går att byta precis som på en vanlig mobiltelefon, säger Daniel Andersson, kundansvarig säljare för sjukhus på Ascom. Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett akutsjukhus med Cancerklinik, Förlossning, Infektion, Internmedicin, Kirurgklinik, Ortopedklinik, Psykiatrisk klinik. Sjukhuset har cirka 460 vårdplatser och anställda. FOTO: LENNART MAGNUSSON

6 6 CONTACT SWEDEN NR Ändrat klientel gjorde att anstalten Viskan INSTALLERADE ÖVERFALLSLARM Anstalten Viskan utanför Sundsvall är en öppen anstalt med 118 platser för kriminellt belastade. Vår verksamhet har ändrats från att vara en rattfyllerianstalt när den startade 1971 till att idag ta emot alla typer av vålds-, relations-, narkotika och sexualbrottslingar, säger säkerhetsansvarig för anstalten Magnus Eriksson. Det nya överfallslarmet har gjort att vardagen känns lugnare för de 60-talet personer som arbetar på anstalten. När en situation blir hotfull trycker personen på en knapp på den bärbara telefonen och ett meddelande skickas till en larmkedja. De som får larmet ser vem som har larmat samt var han befinner sig och en specialutbildad grupp rycker ut för att lösa situationen. Det ändrade klientelet tillsammans med en tuffare attityd bland dem som sitter inne, har gjort att anstalten i våras installerade personlarm för första gången. Den nya installationen är baserad på Ascoms DECT-system med överfallslarm. Den stora fördelen är att vi har fått ett personlarm som är enkelt att bära med sig. I handenheten ryms såväl telefoni som meddelandehantering och personlarm, säger Magnus Eriksson. Eftersom anstalten är en så kallad öppen anstalt, rör sig de intagna relativt fritt i området. Under dagarna jobbar vissa interner på anstalten. Andra går kurser och ytterligare några går i program och terapi. Alla sysslor, som att tvätta, laga mat och städa sköts av de intagna. De som sitter på Viskan har olika bakgrunder och är dömda för olika typer av brott. Här sitter personer inne från 14 dagar upp till åtta år vid narkotikabrott. Och givetvis uppstår det hotfulla situationer i verksamheten. Det händer att vi larmar några gånger varje månad, säger Magnus Eriksson. Larmet är optimalt för olika typer av verksamheter där det finns en hotbild på socialkontor och mottagningar, men även på sjukhus och vid ensamarbete inom t.ex industrin. Med den nya plattformen har kunden möjlighet att bygga vidare med presentation av brandlarm och även andra typer av verksamhetskritiska larm, säger Anders Sjöstrand på Ascom. För mer information: Anders Sjöstrand, NYA MEDARBETARE PÅ ASCOM ANDERS AVERDAL, 33 har börjat som kundansvarig säljare inom Service & Säkerhet. Anders kommer tidigare från Imprint Computer Logistics där han har arbetat som säljare och projektledare. På Ascom kommer han framför allt att arbeta med kriminalvården, SiS och olika serviceföretag. ANDERS GUNNARSSON, 29 år, är servicesäljare med ansvar för att våra kunder har rätt nivå på sina driftsäkerhetsavtal i förhållande till kraven de ställer på sina systems tillgänglighet. Anders kommer tidigare från Thintech där han har arbetat som Key account manager i Sverige och Norge och med rekrytering av återförsäljare. JONAS GLIMDÉN, 40 år, är ny försäljningschef inom Ascom Försäljning Sverige sedan 13/9 då han tog över efter Kent Badenfors. Jonas kommer närmast från Nortel där han arbetat som försäljningsdirektör. Som ny försäljningschef på Ascom kommer han främst arbeta med att ytterligare förädla Ascoms kunderbjudande och att delta i uppbyggandet av företagets partnerstruktur.

7 CONTACT SWEDEN NR Tystare och säkrare med NYTT DIGITALT SYSTEM Ljudet från pumparna i maskinhallen är öronbedövande på Lovö vattenverk utanför Stockholm. Här arbetar ett 20-tal drift- och underhållspersonal dygnet runt för att förse stora delar av Stockholm med dricksvatten. Vi har bytt ut vårt gamla analoga CTS-system mot en ny digital kommunikationslösning. Och ljudkvaliteten är mycket bättre, vilket är viktigt eftersom vi jobbar i en bullrig miljö, säger underhållsplaneraren Niclas Eriksson. I våras bytte Lovö vattenverk ut Ascoms analoga bärbara telefonsystem mot ett nytt digitalt DECT-system. Telefonerna kan kopplas direkt till personalens hörselskydd för optimal ljudkvalitet. Men det är inte bara den förbättrade tal- och ljudkvaliteten som har gjort det nya systemet så uppskattat. En annan stor fördel som gjorde att vi bytte till det digitala systemet är larmfunktionen som är kopplad till telefonen, säger Niclas Eriksson. Telefonen kan både skicka larm vid ensamarbete och ta emot larm från produktionsövervakningssystemet. Eftersom de 20 anställda jobbar relativt ensamma i delar av produktionen, är ett ensamarbetslarm en förutsättning för att arbetsplatsen ska kännas trygg. Vi kan snubbla, fastna i något eller få något över oss när vi jobbar vid pumparna och då är det oerhört viktigt att vi kan få snabb hjälp. Tidigare hade vi en larmknapp och en telefon, nu är de två integrerade. Dessutom är det enkelt att larma. När någon trycker på larmknappen eller om någon faller och blir liggande, går det ut ett textmeddelande till övriga som arbetar om vem det är som larmar, typ av larm samt var personen befinner sig. Kollegorna kan svara på larmet och snabbt komma till undsättning. Larm från produktionsövervakningssystemet indikerar också stopp i produktionen direkt till ansvarig operatörs telefon, vilket gör att man snabbt kan åtgärda fel. Något som är viktigt med tanke på att Lovö vattenverk levererar 6000 m 3 dricksvatten i timmen till invånarna i Stockholm. För mer information: Anette Seger, FOTO: LOVÖ VATTENVERK ENKEL ÖVERGÅNG TILL TRÅDLÖS IP-TELEFONI Under två år har Ascom arbetat med att utveckla och testa ett system som gör det möjligt att migrera trådlös telefoni till trådlös IP-telefoni. Ett system företaget är ensamt om på marknaden. Systemet heter IP-DECT Gateway och är unikt genom att det tillåter användaren att behålla sina gamla system. Via en enkel koppling kan ett företag koppla sitt gamla Dectsystem till den nya IP-telefonin. En lösning som gör det möjligt för 1000-tals kunder som idag sitter på gamla Dectsystem eller gamla växlar från Ascom eller Ericsson att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig till en nyare teknik. Under två år har företaget arbetat med att utveckla systemet, som hade kravet att fungera för såväl nya som gamla kunder. IP-DECT, är ett skalbart och modulärt system som kan anpassas till både stora och små verksamheter. Totalt handlar det om att sänka tröskeln för en övergång till IPtelefoni för två tredjedelar av Sveriges professionella Dect-användare. Många av våra kunder har påbörjat resan mot IP-baserad fast telefoni och nu vill man även knyta den trådlösa telefonin till detta. Genom vår IP-DECT Gateway kan kunden på ett enkelt sätt få tillgång till den nya IP-teknologin utan att behöva byta ut tidigare investeringar. Dessutom är systemet fristående och oberoende av vilken växelplattform företaget har eller kommer att välja i framtiden, säger produktchef Mikael Sundebäck. IP-DECT basstationen blev klar förra året och har väckt stort intresse på marknaden. Flera stora kunder som Volvo AB och Västra Götalandsregionen har investerat i den nya tekniken. Och i juni i år lanserades IP-DECT Gateway. Att kunna erbjuda ett helt system med IP-ansluten basstation och en gateway för traditionella basstationer som en fungerande helhet, är en lösning som Ascom är ensamma om på världsmarknaden. Vi gjorde rigorösa tester hos kunden innan vi släppte systemet för att kunna säkerställa att vårt IP-baserade system är lika robust och tillförlitligt som ett traditionellt system, säger Mikael Sundebäck. För mer information: Mikael Sundebäck,

8 Undvik obehagliga ÖVERRASKNINGAR I dialogen med våra kunder används ofta begreppet verksamhetskritisk kommunikation. Beroende på typ av verksamhet kan detta begrepp betyda vitt skilda saker allt ifrån säkerställande av att produktionen löper utan störningar till att rädda liv när farliga situationer uppstår. Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige ASCOM a71 VANN PRIS Ascoms nya produkt a71 tilldelades priset för bästa innovation i klassen säkerhet för ensamarbete under den trettonde Preventica Show i Frankrike. Ascom tog hem priset i hård konkurrens med 350 utställare, bland andra Blick och Icom. Juryn bestod av representanter från organisationen CRAM, partners och journalister. Under utställningen deltog tillverkare och distributörer av säkerhetsprodukter, certifieringsorganisationer och andra aktörer inom säkerhetssegmentet. Catégorie Dispositif de Protection du Travailleur Isolé Ascom Wireless Solutions Box 8783, Göteborg T F Listan över viktiga faktorer vid val av lösningar för att stödja verksamhetskritisk kommunikation kan göras lång och dess innehåll varierar från kund till kund. Inom Ascom ser vi några grupper av krav som ofta återkommer och som vi låter återspeglas i hur vi bygger systemlösningar och paketerar tjänster. I grunden ligger leverantörens förmåga att förstå kundens frågeställning och att kunna omsätta funktionskrav i en teknisk lösning. Vi har nyligen förstärkt Ascoms kompetens genom rekrytering och kontinuerligt genomgår vi gamla medarbetare vidareutbildningar. Det handlar om kompetens inom såväl trådlös kommunikation som våra kunders verksamhet. Nästa nivå handlar om hur tillförlitliga systemen i sig är. Hur säkerställs hög tillgänglighet idag och i framtiden? Är systemen kompatibla med andra system och hur kan de vidareutvecklas? System som övervakar sig själva och erbjuder redundans i kombination med applikationer som kvalitetssäkrar kommunikationen genom kvittensförfarande är här viktiga faktorer. Genom att bygga system baserade på etablerade standards och erbjuda öppna gränssnitt underlättas vidareutveckling av det ursprungliga systemet när kraven förändras. Den sista nivån handlar om hur eventuella problem i kommunikationssystemet kan förebyggas eller snabbt avhjälpas om de faktiskt skulle uppstå. Här kommer support- och servicetjänsterna in i bilden. Ett serviceavtal med lämplig omfattning säkerställer att systemet kommer att leverera tillförlitlig kommunikation med hög tillgänglighet år efter år. I denna upplaga av Contact Sweden kan du i vanlig ordning ta del av intressanta lösningar hos olika typer av verksamheter. Vi passar också på att informera om nya produkter och tjänster. Jag hoppas att du finner läsningen intressant och att den väcker idéer om hur din verksamhet kan vidareutvecklas utan obehagliga överraskningar. UPPGRADERA OCH FÅ RABATT Just nu får du som äger en Ascom U970 eller U922 inbytesrabatt när du uppgraderar till den nya generationens larmsändare; Ascom a51 eller a71. Kampanjen gäller till och med Läs mer på Ascom (Sweden) AB Ansvarig utgivare: Bengt Nordén Text: Newsroom AB Produktion: MarCom/Ascom Wireless Solutions Tryck: olsson & co Omslagsfoto: via Göteborgs Stadsteater

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

Respond Kallelsesignalsystem

Respond Kallelsesignalsystem www.tjeders.se Respond Kallelsesignalsystem Larm- och kommunikationssystem för framtidens sjukhus och vårdinrättningar. Tjeders utvecklar, tillverkar och marknadsför system och komponenter för larm och

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Ett knapptryck som kan rädda liv

Ett knapptryck som kan rädda liv 2 2006 September Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden Ett knapptryck som kan rädda liv Hissen kommer, dörrar öppnas, blåljusen går på och jourpersonal kallas allt med ett enkelt knapptryck.

Läs mer

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder Nummer 1 2008 CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning

Läs mer

Contact Sweden Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners

Contact Sweden Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners Nummer 2 2008 Contact Sweden Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Ökade effektiviteten med 35 procent s.2 Stororder med säkerhetsföretag s.5 Nytt automatiserat akutlarm

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör

Din guide till IP. Tema trådlöst IP DECT och WLAN. Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP. Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör for you Nummer 4 2010 Din guide till IP Ur innehållet Tema trådlöst IP DECT och WLAN Porttelefonsystem Bild och ljud i porten via SIP Övervaka talkvalitet VoIPFuture ny leverantör Talk Telecom Distribution,

Läs mer

contact Sweden ascom Snusfabrikens nya larmsystem minskar risken för produktionsbortfall vid oplanerade stopp 2007 Februari

contact Sweden ascom Snusfabrikens nya larmsystem minskar risken för produktionsbortfall vid oplanerade stopp 2007 Februari 1 2007 Februari Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden Snusfabrikens nya larmsystem minskar risken för produktionsbortfall vid oplanerade stopp Snusfabriken i Göteborg. Swedish Match snusfabrik

Läs mer

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav.

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION DIGITAL KOMMUNIKATION SIGNEX Lyft blicken och se möjligheterna... DIGITAL KOMMUNIKATION NÄR DEN ÄR SOM BÄST -INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar

Läs mer

Din guide till IP WLAN. Snom Talk guldpartner 2011. Porttelefoni via SIP - Gislaved Hus helnöjda. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP WLAN. Snom Talk guldpartner 2011. Porttelefoni via SIP - Gislaved Hus helnöjda. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 1 2011 Ur innehållet WLAN Ascom lanserar ny lur för 802.11n Snom Talk guldpartner 2011 Porttelefoni via SIP - Gislaved Hus helnöjda TALK TELECOM Distribution, Installation,

Läs mer

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet

Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Nyhet! SMART 1 Gör arbetet smartare och frigör tid till er kärnverksamhet Vi vill förenkla vardagen med all kommunikation i ett verktyg God service gör skillnad! Bra intern kommunikation är en nödvändighet

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje

Din guide till IP. IP-DECT Behovet växer. Brandväggar Intertex hanterar det mesta. Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje for you Nummer 5 2010 Din guide till IP Ur innehållet IP-DECT Behovet växer Brandväggar Intertex hanterar det mesta Gateways - Flytta samtalen till en billigare telefonlinje TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

säkrare, tystare och effektivare sjukhus

säkrare, tystare och effektivare sjukhus case study Kund: Lösning: Centralsjukhuset i Karlstad Ett trådlöst system för intern kommunikation, personsökning, patientkallelser, patienttransporter, medicinteknisk övervakning, hantering av akut- och

Läs mer

Akuta medicinska larm vid SÄS Borås

Akuta medicinska larm vid SÄS Borås 2015-03-18 9485 1 (16) Sammanfattning I syfte att höja patientsäkerheten har denna riktlinje för akuta medicinska larm (AML) tagits fram för att ligga till grund för sjukhusets arbete med AML. Riktlinjen

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Vägledning för gemensam Rakelanvändning

Vägledning för gemensam Rakelanvändning Vägledning för gemensam Rakelanvändning Västernorrlands län Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 10 Sida 3 av 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Användningsområden... 4 2.1 Mötesformer med Rakel...

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se

Din Trygghet. Dygnet Runt. www.lh-alarm.se Din Trygghet Dygnet Runt www.lh-alarm.se Vår syn på säkerhet Trygghet är målet, säkerhet är vägen. Och säkerhet uppnås genom pålitliga samarbetspartners och driftsäkra larmsystem. För oss på LH Alarm handlar

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Det Aktiva Varularmet Mercury

Det Aktiva Varularmet Mercury Det Aktiva Varularmet Mercury Intelligent varularm för butiker och varuhus Forsec Mercury - Den nya generationen av varularm för butiker och varuhus. Forsec AB lanserar i hela Europa det nya digitala varularmet

Läs mer

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13 NYHET Alerty Säkerhet Trygghet Assistans Utgåva 1.13 Alerty - Mer än ett personlarm. Alerty är en mobilapplikation som laddas ner direkt till din smartphone. Larm skickas via Premium-SMS till förvalda

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

Få total överblick över ditt larmsystem.

Få total överblick över ditt larmsystem. ALARM COMMUNICATION SERVICES EagleEye Få total överblick över ditt larmsystem. Tjänsten EagleEye innebär att du via vår larmservicecentral får total kontroll över din säkerhetsinstallation. Via en app

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm

IQ8Wireless. - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm IQ8Wireless - Att kombinera trådbundet och trådlöst brandlarm Börjar där kablarna slutar: Revolutionerande lösningar för branddetektion Det finns områden och byggnader där vanlig kabelinstallation kan

Läs mer

Life is on. Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser. Livet är nu. www.phonak.se www.dynamicsoundfield.

Life is on. Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende. Lev ett liv utan gränser. Livet är nu. www.phonak.se www.dynamicsoundfield. Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem, som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Trådlöst Nya M-serien från snom Broadsoft snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång

for you Din guide till (S)IP Trådlöst Nya M-serien från snom Broadsoft snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 1 2015 Ur innehållet Trådlöst Nya M-serien från snom snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

EkoTek. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav. 34-1

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

komradio För bygg och ENTREPRENAd www.zodiac.se

komradio För bygg och ENTREPRENAd www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för bygg och entreprenad zodiac proline+ Zodiac Proline+ serie är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Tydlig display Programmerbara

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Så här fungerar det. För tryggare arbetsmiljö.!! Kollega. Larm central. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och

Läs mer

Hot och våld. Fastställt av: Förvaltning Gäller från: 2008-05-28 Senast redigerat:

Hot och våld. Fastställt av: Förvaltning Gäller från: 2008-05-28 Senast redigerat: Hot och våld HANDLINGSPLAN VID EKONOMISEKTIONEN Det är sällan ekonomisektionen utsätts för hot och våld. Det är dock viktigt att det finns en beredskap om det skulle ske. Rutiner och förhållningssätt All

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund

Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund Innan vi börjar Några små tips Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund Tre delar Enkäten Centralantennanläggningen

Läs mer

FAKTA OM Trygghet genom samverkan

FAKTA OM Trygghet genom samverkan FAKTA OM GrannLarm är systemet för villor, radhus, kedjehus och lägenheter. Bostädernas larminstallationer sammankopplas i en grupp, som i sin tur kan anslutas gemensamt till larmcentral. GrannLarm har

Läs mer

System 5000 Framtidens trygghetskoncept

System 5000 Framtidens trygghetskoncept System 5000 Framtidens trygghetskoncept CareTechs internsystem för vårdboenden System 5000 anpassas utifrån verksamhet och personal. Den boende kan röra sig helt fritt i huset och personalen kan ta emot

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland

Rakel - nya polisradion. Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Rakel - nya polisradion Polisens införande av Rakel Hösten 2008 Etapp 3: Halland, Västra Götaland Polisens införande av Rakel Rikspolisstyrelsen arbetar med införandet av nya radiosystemet Rakel inom hela

Läs mer

Nu är din fiberanslutning klar att använda!

Nu är din fiberanslutning klar att använda! Nu är din fiberanslutning klar att använda! Hej! Nu när mediaomvandlaren är installerad hos dig kommer vi med startupphjälp från Agera IT. Startupphjälp med internet Varje medlem har möjlighet till fri

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Det är kyrkomötet som har beslutat

Det är kyrkomötet som har beslutat Åke Nordlundh är i sin roll som samordnare av det riktade församlingsbidraget 2011 2012 en av flera entusiaster och tillskyndare av en gemensam IT-plattform i Svenska kyrkan. IT-samverkan ger minskade

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Trygghetslarm i Osby kommun

Trygghetslarm i Osby kommun Trygghetslarm i Osby kommun Bakgrund Enligt Socialstyrelsens föreskrifter Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Industribyggnader i Borås AB

Industribyggnader i Borås AB Välkommen till IBAB:s Nyhetsbrev i april. I detta nummer läser vi om organisationsförändringar i ledningsfunktionen i IBAB. Bolagets årsberättelse är klar och det intressanta arbetet med att öka tillgänglighet

Läs mer