CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning"

Transkript

1 Nummer CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE ALLT KLAFFA s.4

2 2 CONTACT SWEDEN NR Säkrare på Östersunds akut MED NYTT ÖVERFALLSLARM Akuten vid Östersunds sjukhus har blivit en tryggare arbetsplats. I maj månad installerades Ascoms personlarmsystem teleprotect med nya larmsändaren Ascom a51, ett person- och överfallslarm för såväl dagsom nattpersonal. Vi har installerat larmet helt i preventivt syfte som en trygghet för personalen eftersom det kan förekomma hot eller våldsamma situationer på akutavdelningen, säger avdelningens chef Kjell Nilsson. För mer information: Per-Arne Nilsson, Östersunds sjukhus är beläget i de centrala delarna av Östersund. Sjukhuset är det enda i länet och ombesörjer en yta större än hela Danmark. Inom upptagningsområdet finns bara ca invånare, men skidturismen kan periodvis fördubbla siffran. Inom länssjukvården arbetar ca personer och det finns 416 vårdplatser. På Östersunds sjukhus beslutade man sig för att byta ut det tidigare larmsystemet mot ett säkrare och mer tillförlitligt system. Valet föll på Ascoms teleprotect med nya ficklarmsändaren a51. Systemet är enkelt att använda och det går snabbt att identifiera varifrån larmet kommer. Dessutom ger det betydligt färre falsklarm än tidigare eftersom det inte är lika lätt att komma åt larmknappen av misstag, säger Kjell Nilsson. När personalen på akuten går på sitt pass, hämtar de sin fickenhet i ett laddfack vid receptionen. Runt om på rummen i akuten finns sedan ett antal positionssändare. När en person larmar känner larmet av var personen befinner sig, en siren ljuder och en display vid den bemannade expeditionen indikerar vilket rum larmet kommer från. Dessutom går larmet direkt till väktaren på sjukhuset liksom till SOS alarm som larmar polis. Väktaren som befinner sig i huset kan vara på plats inom två-tre minuter. Och för polisen är sjukhuset ett prioriterat område, så de är här inom fem minuter. För personalen har det nya systemet inneburit en ökad trygghet. Personalen är väldigt nöjd och tycker att systemet är enkelt att använda och bära på sig. En extra trygghet är att de själva kan testa systemet innan de går på sitt pass, säger Kjell Nilsson. Systemet har även en enkel uppbyggnad, som gör att det går lätt att bygga ut till andra verksamheter på sjukhuset. Larmsystemet lämpar sig för alla typer av verksamheter där man behöver ett snabbt och säkert person- och överfallslarm. Det kan handla om allt från sjukhus till industri och kriminalvård, säger Per-Arne Nilsson, kundansvarig säljare inom sjukhussegmentet på Ascom. FOTO: TINA STAFRÉN

3 CONTACT SWEDEN NR Swedish Match UPPGRADERAR larmet På Swedish Matchs tändsticksfabrik i Tidaholm har Ascom uppgraderat företagets personlarm med den nya larmsändaren Ascom a51 och nya textmottagaren Ascom p71. Framför allt handlar det om att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för de personer som vid vissa tillfällen arbetar ensamma i produktionen. FOTO: SWEDISH MATCH För mer information: Fredrik Garpemyr, Det befintliga larmet vid ensamarbete har bytts ut och ersatts med nya sändare. Dessutom har personalen fått bättre handenheter och använder bärbara larmknappar av typen a51. Larmknappen har fem larmtyper en som ger personen möjlighet att själv larma om något inträffar, ett fallarm, ett så kallat ej i rörelse -larm, ett rycklarm samt en funktion som gör det möjligt för personen att själv testa larmet innan den går på sitt pass. På tändsticksfabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor för Skandinavien och ytterligare ett 80-tal länder. Fabriken sysselsätter ca 150 personer. Hos oss handlar det framför allt om att öka säkerheten för truckförare och för personer som ibland arbetar ensamma i förrådsbyggnader. Och det är funktionen att själv kunna larma om något händer, som är den viktigaste för oss, säger Thomas Lind, produktionstekniker på Swedish Match. Vid ett larm går ett larmmeddelande direkt ut till kollegornas textmottagare p71, vilket gör att de snabbt kan hjälpa den nödställde. Om ingen är på plats går larmet vidare till ett externt vaktbolag. Det nya systemet togs i drift hos Swedish Match under juni månad. SVENSK TRÅDLÖS KOMMUNIKATION ÖKAR SERVICEN FÖR ENGELSK BUTIKSKEDJA Ascom Wireless Solutions stärker sin ställning på den engelska varuhusmarknaden genom att leverera en specialanpassad trådlös kommunikationslösning till en av de större butikskedjorna i England. Kunden har över 500 butiker som erbjuder kläder, livsmedel och hushållsartiklar. Centralt för butikskedjan är hur servicen upplevs av kunden. Som ett led i det arbetet har kunden valt en kommunikationslösning från Ascom som ökar personalens servicenivå, samtidigt som den effektiviserar arbetet, säger Bengt Nordén, ansvarig för Ascoms svenska försäljningsbolag. Systemet bygger på trådlös kommunikation och på att personalen alltid har röst- och textkommunikation med övriga kollegor oavsett var de befinner sig. För detta kommer Ascom att leverera 6000 bärbara handenheter. Utöver att systemet ska underlätta kommunikationen mellan de anställda, hanterar det också olika typer av larm. Det kan handla om ett personlarm från någon ur personalen som känner sig hotad och behöver assistans. Men det kan även vara ett fellarm från t ex en frys som har stannat och behöver lagas. Beroende på vilket larm det är, kommuniceras det snabbt till den person som är ansvarig för att åtgärda problemet. Larmet kommer i form av ett textmeddelande, vilket säkerställer att det inte uppstår några missförstånd. Ascom i England är mycket framgångsrika inom området butik och köpcentra. Genom ett nära samarbete med sina kunder har de fått en god förståelse för hur kommunikationssystemen skall implementeras för att skapa mervärden för butiker och köpcentra. I Sverige har vi till exempel levererat system för telefoni och larmhantering till bland annat ICA och ett antal köpcentra. Men hittills har vi inte fokuserat på dessa kundgrupper i den omfattning som vi borde, säger Bengt Nordén. Men det är något som Ascom nu vill ändra på. Nu skall vi komplettera våra egna erfarenheter med lärdomar från våra engelska kollegor och kombinera dessa med modern tillförlitlig teknologi för att också erbjuda svensk handel ytterligare mervärden, säger Bengt Nordén. För mer information: Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige,

4 4 CONTACT SWEDEN NR Viskande kommunikation UNDER FÖRESTÄLLNINGEN När det är föreställning på Göteborgs Stadsteater måste allt klaffa. Och i det arbetet är det tekniska kommunikationssystemet en viktig del. Teknikerna måste kunna kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig. Ljus- och ljudpersonalen måste kunna samordna sitt arbete och scenteknikerna måste komma in på rätt plats vid rätt tid. Dessutom måste kommunikationen vara tydlig även om man viskar till varandra. KOLLAGE: VIA GÖTEBORGS STADSTEATER Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater. Verksamheten omsätter ca 125 Mkr/år och har för närvarande ca 120 tillsvidareanställda medarbetare och därutöver ett stort antal visstidsanställda. Vid årsskiftet uppgraderade Stadsteatern sitt analoga IntraCom-system för tal och meddelandekommunikation till Ascoms digitala plattform. Fördelarna med det digitala systemet är att vi har fått en handenhet som är ännu enklare att hantera och dessutom har fler kanaler vilket gör att fler kan använda sig av systemet samtidigt. Dessutom har vi förbättrad ljudkvalitet, vilket är viktigt eftersom vår personal bär headset flera timmar i sträck, säger Göran Henning, föreställningsteknisk chef på Stadsteatern. Totalt kan 60 användare vara anslutna till systemet samtidigt. Dessutom kan en så kallad superanvändare vara ansluten till flera kanaler och genom ett snabbanrop koppla upp sig på samtliga kanaler på aktuell scen. Inspicienten, som ansvarar och leder föreställningen, styr kommunikationen. Före en föreställning skapas en konfiguration där det anges vilka personer som skall delta och vilken samtalskanal respektive person skall starta på. Inspicienten kan sedan via sin bildskärm följa vilken kanal respektive person befinner sig på. Med det nya digitala IntraCom-systemet har vi fått ett väldigt tydligt och enkelt kommunikationssystem helt utan brus, säger Göran Henning. För mer information: Fredrik Garpemyr, SERVICEAVTAL GER ÖKAD TRYGGHET Ett professionellt kommunikationssystem behöver service och tillsyn för att säkerställa tillförlitlig funktion under många år. Hos kunder med kritisk produktion eller larmkommunikation behöver systemet komma igång snabbt efter en eventuell driftsstörning. Därför erbjuder Ascom alla sina kunder extra trygghet i form av snabb tillgång till expertkompetens genom serviceavtal. En majoritet av våra kunder som vi har erbjudit detta har tecknat avtal, vilket ger en extra trygghet för dem. Alla våra kunder får givetvis hjälp om det uppstår problem, men är man avtalskund är man garanterad att hjälpen kommer snabbt och inom avtalad tid, säger Anders Gunnarsson, servicesäljare. Framför allt är det inom kritiska verksamheter som t.ex. sjukhus, kriminalvård och industrin där en driftstörning innebär stora säkerhetsrisker eller kostnader, som Ascoms kunder tecknar serviceavtal. Kunden kan välja mellan tre olika typer av avtal: Förebyggande underhåll som innebär att servicetekniker går igenom systemet en eller flera gånger varje år för att kunna upptäcka eventuella felaktigheter innan dessa orsakar ett driftavbrott. Supportavtal för teknisk support och fjärrövervakning av systemet samt säkerställande av snabb hjälp vid fel. Fullserviceavtal som är en kombination av förebyggande underhåll och support och där även materiel och arbetstid ingår om något händer. Vill du veta mer om serviceavtal? Besök vår webbplats eller kontakta Anders Gunnarsson på

5 CONTACT SWEDEN NR Smidig personsökare underlättar PATIENTTRANSPORTERNA För transportörerna på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett väl fungerande personsökarsystem avgörande för att effektivt kunna hantera patienttransporterna. Genom att ha ett system som enkelt bokar och planerar transportörernas uppdrag, minskar stressen och det frigörs mer tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna. Nu senast har man uppgraderat sitt system som var baserat på tidigare handenheten U922 med Ascoms nya generation personsökare p71. Ascom p71 11 olika språk Frånvaroindikering då den placeras i laddfacket Meddelanden och larm direkt till definierade grupper av användare Fjärrstyrningsfunktioner från fickenheten, t.ex. öppna en dörr eller starta/stoppa en process Funktionsknappar som ändrar karaktär och funktion utifrån den situation användaren befinner sig i Vibrator, ljud- eller ljussignal som indikerar när ett meddelande eller larm mottages i fickenheten Rackladdare för 6 fickenheter som kan laddas på ett och samma ställe Eget SIM-kort som gör att kortet enkelt kan flyttas över till en annan enhet För mer information: Daniel Andersson, På SÄS i Borås finns 460 vårdplatser. Transportörerna hjälper till när patienterna ska flyttas mellan avdelningar eller när de körs till och från operationssalarna. När en patient ska flyttas går vårdpersonalen in via datorn och beställer en transport. Systemet söker upp en ledig transportör och skickar ett meddelande om var patienten ska hämtas, vilken typ av transport det är och vart den ska. Transportören accepterar uppdraget via sin personsökare och trycker klar när uppdraget är utfört. Sjukhuset har använt sig av Ascoms personsökarsystem sedan 2005 och successivt täckt in stora delar av sjukhuset. Och nu senast har man alltså uppgraderat till Ascoms senaste produkt, p71. Nu har vi båda typerna av personsökare. Själv föredrar jag den mindre p71:an. Den är smidigare och ligger bra i handen. Dessutom har den en större display som gör att texten kan ligga still, till skillnad mot tidigare version där den rullade, säger Lotta Nilsen-Hultqvist, transportör på SÄS. Ascom p71 är speciellt utformad för arbetsplatser där akuta situationer kräver en omedelbar åtgärd. Den är tillförlitlig, robust och enkel att använda. Tack vare den inbyggda antennen behöver inte användaren vara orolig för att enheten skall fastna i kläderna eller att enheten obemärkt får försämrade radioegenskaper på grund av skadad antenn. Dessutom har den ett SIM-kort som går att byta precis som på en vanlig mobiltelefon, säger Daniel Andersson, kundansvarig säljare för sjukhus på Ascom. Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett akutsjukhus med Cancerklinik, Förlossning, Infektion, Internmedicin, Kirurgklinik, Ortopedklinik, Psykiatrisk klinik. Sjukhuset har cirka 460 vårdplatser och anställda. FOTO: LENNART MAGNUSSON

6 6 CONTACT SWEDEN NR Ändrat klientel gjorde att anstalten Viskan INSTALLERADE ÖVERFALLSLARM Anstalten Viskan utanför Sundsvall är en öppen anstalt med 118 platser för kriminellt belastade. Vår verksamhet har ändrats från att vara en rattfyllerianstalt när den startade 1971 till att idag ta emot alla typer av vålds-, relations-, narkotika och sexualbrottslingar, säger säkerhetsansvarig för anstalten Magnus Eriksson. Det nya överfallslarmet har gjort att vardagen känns lugnare för de 60-talet personer som arbetar på anstalten. När en situation blir hotfull trycker personen på en knapp på den bärbara telefonen och ett meddelande skickas till en larmkedja. De som får larmet ser vem som har larmat samt var han befinner sig och en specialutbildad grupp rycker ut för att lösa situationen. Det ändrade klientelet tillsammans med en tuffare attityd bland dem som sitter inne, har gjort att anstalten i våras installerade personlarm för första gången. Den nya installationen är baserad på Ascoms DECT-system med överfallslarm. Den stora fördelen är att vi har fått ett personlarm som är enkelt att bära med sig. I handenheten ryms såväl telefoni som meddelandehantering och personlarm, säger Magnus Eriksson. Eftersom anstalten är en så kallad öppen anstalt, rör sig de intagna relativt fritt i området. Under dagarna jobbar vissa interner på anstalten. Andra går kurser och ytterligare några går i program och terapi. Alla sysslor, som att tvätta, laga mat och städa sköts av de intagna. De som sitter på Viskan har olika bakgrunder och är dömda för olika typer av brott. Här sitter personer inne från 14 dagar upp till åtta år vid narkotikabrott. Och givetvis uppstår det hotfulla situationer i verksamheten. Det händer att vi larmar några gånger varje månad, säger Magnus Eriksson. Larmet är optimalt för olika typer av verksamheter där det finns en hotbild på socialkontor och mottagningar, men även på sjukhus och vid ensamarbete inom t.ex industrin. Med den nya plattformen har kunden möjlighet att bygga vidare med presentation av brandlarm och även andra typer av verksamhetskritiska larm, säger Anders Sjöstrand på Ascom. För mer information: Anders Sjöstrand, NYA MEDARBETARE PÅ ASCOM ANDERS AVERDAL, 33 har börjat som kundansvarig säljare inom Service & Säkerhet. Anders kommer tidigare från Imprint Computer Logistics där han har arbetat som säljare och projektledare. På Ascom kommer han framför allt att arbeta med kriminalvården, SiS och olika serviceföretag. ANDERS GUNNARSSON, 29 år, är servicesäljare med ansvar för att våra kunder har rätt nivå på sina driftsäkerhetsavtal i förhållande till kraven de ställer på sina systems tillgänglighet. Anders kommer tidigare från Thintech där han har arbetat som Key account manager i Sverige och Norge och med rekrytering av återförsäljare. JONAS GLIMDÉN, 40 år, är ny försäljningschef inom Ascom Försäljning Sverige sedan 13/9 då han tog över efter Kent Badenfors. Jonas kommer närmast från Nortel där han arbetat som försäljningsdirektör. Som ny försäljningschef på Ascom kommer han främst arbeta med att ytterligare förädla Ascoms kunderbjudande och att delta i uppbyggandet av företagets partnerstruktur.

7 CONTACT SWEDEN NR Tystare och säkrare med NYTT DIGITALT SYSTEM Ljudet från pumparna i maskinhallen är öronbedövande på Lovö vattenverk utanför Stockholm. Här arbetar ett 20-tal drift- och underhållspersonal dygnet runt för att förse stora delar av Stockholm med dricksvatten. Vi har bytt ut vårt gamla analoga CTS-system mot en ny digital kommunikationslösning. Och ljudkvaliteten är mycket bättre, vilket är viktigt eftersom vi jobbar i en bullrig miljö, säger underhållsplaneraren Niclas Eriksson. I våras bytte Lovö vattenverk ut Ascoms analoga bärbara telefonsystem mot ett nytt digitalt DECT-system. Telefonerna kan kopplas direkt till personalens hörselskydd för optimal ljudkvalitet. Men det är inte bara den förbättrade tal- och ljudkvaliteten som har gjort det nya systemet så uppskattat. En annan stor fördel som gjorde att vi bytte till det digitala systemet är larmfunktionen som är kopplad till telefonen, säger Niclas Eriksson. Telefonen kan både skicka larm vid ensamarbete och ta emot larm från produktionsövervakningssystemet. Eftersom de 20 anställda jobbar relativt ensamma i delar av produktionen, är ett ensamarbetslarm en förutsättning för att arbetsplatsen ska kännas trygg. Vi kan snubbla, fastna i något eller få något över oss när vi jobbar vid pumparna och då är det oerhört viktigt att vi kan få snabb hjälp. Tidigare hade vi en larmknapp och en telefon, nu är de två integrerade. Dessutom är det enkelt att larma. När någon trycker på larmknappen eller om någon faller och blir liggande, går det ut ett textmeddelande till övriga som arbetar om vem det är som larmar, typ av larm samt var personen befinner sig. Kollegorna kan svara på larmet och snabbt komma till undsättning. Larm från produktionsövervakningssystemet indikerar också stopp i produktionen direkt till ansvarig operatörs telefon, vilket gör att man snabbt kan åtgärda fel. Något som är viktigt med tanke på att Lovö vattenverk levererar 6000 m 3 dricksvatten i timmen till invånarna i Stockholm. För mer information: Anette Seger, FOTO: LOVÖ VATTENVERK ENKEL ÖVERGÅNG TILL TRÅDLÖS IP-TELEFONI Under två år har Ascom arbetat med att utveckla och testa ett system som gör det möjligt att migrera trådlös telefoni till trådlös IP-telefoni. Ett system företaget är ensamt om på marknaden. Systemet heter IP-DECT Gateway och är unikt genom att det tillåter användaren att behålla sina gamla system. Via en enkel koppling kan ett företag koppla sitt gamla Dectsystem till den nya IP-telefonin. En lösning som gör det möjligt för 1000-tals kunder som idag sitter på gamla Dectsystem eller gamla växlar från Ascom eller Ericsson att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig till en nyare teknik. Under två år har företaget arbetat med att utveckla systemet, som hade kravet att fungera för såväl nya som gamla kunder. IP-DECT, är ett skalbart och modulärt system som kan anpassas till både stora och små verksamheter. Totalt handlar det om att sänka tröskeln för en övergång till IPtelefoni för två tredjedelar av Sveriges professionella Dect-användare. Många av våra kunder har påbörjat resan mot IP-baserad fast telefoni och nu vill man även knyta den trådlösa telefonin till detta. Genom vår IP-DECT Gateway kan kunden på ett enkelt sätt få tillgång till den nya IP-teknologin utan att behöva byta ut tidigare investeringar. Dessutom är systemet fristående och oberoende av vilken växelplattform företaget har eller kommer att välja i framtiden, säger produktchef Mikael Sundebäck. IP-DECT basstationen blev klar förra året och har väckt stort intresse på marknaden. Flera stora kunder som Volvo AB och Västra Götalandsregionen har investerat i den nya tekniken. Och i juni i år lanserades IP-DECT Gateway. Att kunna erbjuda ett helt system med IP-ansluten basstation och en gateway för traditionella basstationer som en fungerande helhet, är en lösning som Ascom är ensamma om på världsmarknaden. Vi gjorde rigorösa tester hos kunden innan vi släppte systemet för att kunna säkerställa att vårt IP-baserade system är lika robust och tillförlitligt som ett traditionellt system, säger Mikael Sundebäck. För mer information: Mikael Sundebäck,

8 Undvik obehagliga ÖVERRASKNINGAR I dialogen med våra kunder används ofta begreppet verksamhetskritisk kommunikation. Beroende på typ av verksamhet kan detta begrepp betyda vitt skilda saker allt ifrån säkerställande av att produktionen löper utan störningar till att rädda liv när farliga situationer uppstår. Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige ASCOM a71 VANN PRIS Ascoms nya produkt a71 tilldelades priset för bästa innovation i klassen säkerhet för ensamarbete under den trettonde Preventica Show i Frankrike. Ascom tog hem priset i hård konkurrens med 350 utställare, bland andra Blick och Icom. Juryn bestod av representanter från organisationen CRAM, partners och journalister. Under utställningen deltog tillverkare och distributörer av säkerhetsprodukter, certifieringsorganisationer och andra aktörer inom säkerhetssegmentet. Catégorie Dispositif de Protection du Travailleur Isolé Ascom Wireless Solutions Box 8783, Göteborg T F Listan över viktiga faktorer vid val av lösningar för att stödja verksamhetskritisk kommunikation kan göras lång och dess innehåll varierar från kund till kund. Inom Ascom ser vi några grupper av krav som ofta återkommer och som vi låter återspeglas i hur vi bygger systemlösningar och paketerar tjänster. I grunden ligger leverantörens förmåga att förstå kundens frågeställning och att kunna omsätta funktionskrav i en teknisk lösning. Vi har nyligen förstärkt Ascoms kompetens genom rekrytering och kontinuerligt genomgår vi gamla medarbetare vidareutbildningar. Det handlar om kompetens inom såväl trådlös kommunikation som våra kunders verksamhet. Nästa nivå handlar om hur tillförlitliga systemen i sig är. Hur säkerställs hög tillgänglighet idag och i framtiden? Är systemen kompatibla med andra system och hur kan de vidareutvecklas? System som övervakar sig själva och erbjuder redundans i kombination med applikationer som kvalitetssäkrar kommunikationen genom kvittensförfarande är här viktiga faktorer. Genom att bygga system baserade på etablerade standards och erbjuda öppna gränssnitt underlättas vidareutveckling av det ursprungliga systemet när kraven förändras. Den sista nivån handlar om hur eventuella problem i kommunikationssystemet kan förebyggas eller snabbt avhjälpas om de faktiskt skulle uppstå. Här kommer support- och servicetjänsterna in i bilden. Ett serviceavtal med lämplig omfattning säkerställer att systemet kommer att leverera tillförlitlig kommunikation med hög tillgänglighet år efter år. I denna upplaga av Contact Sweden kan du i vanlig ordning ta del av intressanta lösningar hos olika typer av verksamheter. Vi passar också på att informera om nya produkter och tjänster. Jag hoppas att du finner läsningen intressant och att den väcker idéer om hur din verksamhet kan vidareutvecklas utan obehagliga överraskningar. UPPGRADERA OCH FÅ RABATT Just nu får du som äger en Ascom U970 eller U922 inbytesrabatt när du uppgraderar till den nya generationens larmsändare; Ascom a51 eller a71. Kampanjen gäller till och med Läs mer på Ascom (Sweden) AB Ansvarig utgivare: Bengt Nordén Text: Newsroom AB Produktion: MarCom/Ascom Wireless Solutions Tryck: olsson & co Omslagsfoto: via Göteborgs Stadsteater

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2 www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2 Ur innehållet i detta nummer: Ordförande har ordet 3 Rapport från SKEFs årsmöte

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav

SKEF NEWS. Så hörs du på. Professionell trådlös kommunikation december 2012. 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås kan bli krav Så blir du din egen mobiloperatör Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening SKEF NEWS Professionell trådlös kommunikation december 2012 NYA HETA PRYLAR 5G tar form På kryss med SKEF Alkolås

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen

Kunden bestämmer! Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM. ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Nummer 12. Höst/Vinter 2014 Vilka företag överlever digitaliseringen? Skapa goda kundrelationer med social CRM ifood höjer kvaliteten i matvarubranschen Kunden bestämmer! Big Data ger svar om kunderna

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer