CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning"

Transkript

1 Nummer CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE ALLT KLAFFA s.4

2 2 CONTACT SWEDEN NR Säkrare på Östersunds akut MED NYTT ÖVERFALLSLARM Akuten vid Östersunds sjukhus har blivit en tryggare arbetsplats. I maj månad installerades Ascoms personlarmsystem teleprotect med nya larmsändaren Ascom a51, ett person- och överfallslarm för såväl dagsom nattpersonal. Vi har installerat larmet helt i preventivt syfte som en trygghet för personalen eftersom det kan förekomma hot eller våldsamma situationer på akutavdelningen, säger avdelningens chef Kjell Nilsson. För mer information: Per-Arne Nilsson, Östersunds sjukhus är beläget i de centrala delarna av Östersund. Sjukhuset är det enda i länet och ombesörjer en yta större än hela Danmark. Inom upptagningsområdet finns bara ca invånare, men skidturismen kan periodvis fördubbla siffran. Inom länssjukvården arbetar ca personer och det finns 416 vårdplatser. På Östersunds sjukhus beslutade man sig för att byta ut det tidigare larmsystemet mot ett säkrare och mer tillförlitligt system. Valet föll på Ascoms teleprotect med nya ficklarmsändaren a51. Systemet är enkelt att använda och det går snabbt att identifiera varifrån larmet kommer. Dessutom ger det betydligt färre falsklarm än tidigare eftersom det inte är lika lätt att komma åt larmknappen av misstag, säger Kjell Nilsson. När personalen på akuten går på sitt pass, hämtar de sin fickenhet i ett laddfack vid receptionen. Runt om på rummen i akuten finns sedan ett antal positionssändare. När en person larmar känner larmet av var personen befinner sig, en siren ljuder och en display vid den bemannade expeditionen indikerar vilket rum larmet kommer från. Dessutom går larmet direkt till väktaren på sjukhuset liksom till SOS alarm som larmar polis. Väktaren som befinner sig i huset kan vara på plats inom två-tre minuter. Och för polisen är sjukhuset ett prioriterat område, så de är här inom fem minuter. För personalen har det nya systemet inneburit en ökad trygghet. Personalen är väldigt nöjd och tycker att systemet är enkelt att använda och bära på sig. En extra trygghet är att de själva kan testa systemet innan de går på sitt pass, säger Kjell Nilsson. Systemet har även en enkel uppbyggnad, som gör att det går lätt att bygga ut till andra verksamheter på sjukhuset. Larmsystemet lämpar sig för alla typer av verksamheter där man behöver ett snabbt och säkert person- och överfallslarm. Det kan handla om allt från sjukhus till industri och kriminalvård, säger Per-Arne Nilsson, kundansvarig säljare inom sjukhussegmentet på Ascom. FOTO: TINA STAFRÉN

3 CONTACT SWEDEN NR Swedish Match UPPGRADERAR larmet På Swedish Matchs tändsticksfabrik i Tidaholm har Ascom uppgraderat företagets personlarm med den nya larmsändaren Ascom a51 och nya textmottagaren Ascom p71. Framför allt handlar det om att ytterligare öka tryggheten och säkerheten för de personer som vid vissa tillfällen arbetar ensamma i produktionen. FOTO: SWEDISH MATCH För mer information: Fredrik Garpemyr, Det befintliga larmet vid ensamarbete har bytts ut och ersatts med nya sändare. Dessutom har personalen fått bättre handenheter och använder bärbara larmknappar av typen a51. Larmknappen har fem larmtyper en som ger personen möjlighet att själv larma om något inträffar, ett fallarm, ett så kallat ej i rörelse -larm, ett rycklarm samt en funktion som gör det möjligt för personen att själv testa larmet innan den går på sitt pass. På tändsticksfabriken i Tidaholm tillverkas tändstickor för Skandinavien och ytterligare ett 80-tal länder. Fabriken sysselsätter ca 150 personer. Hos oss handlar det framför allt om att öka säkerheten för truckförare och för personer som ibland arbetar ensamma i förrådsbyggnader. Och det är funktionen att själv kunna larma om något händer, som är den viktigaste för oss, säger Thomas Lind, produktionstekniker på Swedish Match. Vid ett larm går ett larmmeddelande direkt ut till kollegornas textmottagare p71, vilket gör att de snabbt kan hjälpa den nödställde. Om ingen är på plats går larmet vidare till ett externt vaktbolag. Det nya systemet togs i drift hos Swedish Match under juni månad. SVENSK TRÅDLÖS KOMMUNIKATION ÖKAR SERVICEN FÖR ENGELSK BUTIKSKEDJA Ascom Wireless Solutions stärker sin ställning på den engelska varuhusmarknaden genom att leverera en specialanpassad trådlös kommunikationslösning till en av de större butikskedjorna i England. Kunden har över 500 butiker som erbjuder kläder, livsmedel och hushållsartiklar. Centralt för butikskedjan är hur servicen upplevs av kunden. Som ett led i det arbetet har kunden valt en kommunikationslösning från Ascom som ökar personalens servicenivå, samtidigt som den effektiviserar arbetet, säger Bengt Nordén, ansvarig för Ascoms svenska försäljningsbolag. Systemet bygger på trådlös kommunikation och på att personalen alltid har röst- och textkommunikation med övriga kollegor oavsett var de befinner sig. För detta kommer Ascom att leverera 6000 bärbara handenheter. Utöver att systemet ska underlätta kommunikationen mellan de anställda, hanterar det också olika typer av larm. Det kan handla om ett personlarm från någon ur personalen som känner sig hotad och behöver assistans. Men det kan även vara ett fellarm från t ex en frys som har stannat och behöver lagas. Beroende på vilket larm det är, kommuniceras det snabbt till den person som är ansvarig för att åtgärda problemet. Larmet kommer i form av ett textmeddelande, vilket säkerställer att det inte uppstår några missförstånd. Ascom i England är mycket framgångsrika inom området butik och köpcentra. Genom ett nära samarbete med sina kunder har de fått en god förståelse för hur kommunikationssystemen skall implementeras för att skapa mervärden för butiker och köpcentra. I Sverige har vi till exempel levererat system för telefoni och larmhantering till bland annat ICA och ett antal köpcentra. Men hittills har vi inte fokuserat på dessa kundgrupper i den omfattning som vi borde, säger Bengt Nordén. Men det är något som Ascom nu vill ändra på. Nu skall vi komplettera våra egna erfarenheter med lärdomar från våra engelska kollegor och kombinera dessa med modern tillförlitlig teknologi för att också erbjuda svensk handel ytterligare mervärden, säger Bengt Nordén. För mer information: Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige,

4 4 CONTACT SWEDEN NR Viskande kommunikation UNDER FÖRESTÄLLNINGEN När det är föreställning på Göteborgs Stadsteater måste allt klaffa. Och i det arbetet är det tekniska kommunikationssystemet en viktig del. Teknikerna måste kunna kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig. Ljus- och ljudpersonalen måste kunna samordna sitt arbete och scenteknikerna måste komma in på rätt plats vid rätt tid. Dessutom måste kommunikationen vara tydlig även om man viskar till varandra. KOLLAGE: VIA GÖTEBORGS STADSTEATER Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater. Verksamheten omsätter ca 125 Mkr/år och har för närvarande ca 120 tillsvidareanställda medarbetare och därutöver ett stort antal visstidsanställda. Vid årsskiftet uppgraderade Stadsteatern sitt analoga IntraCom-system för tal och meddelandekommunikation till Ascoms digitala plattform. Fördelarna med det digitala systemet är att vi har fått en handenhet som är ännu enklare att hantera och dessutom har fler kanaler vilket gör att fler kan använda sig av systemet samtidigt. Dessutom har vi förbättrad ljudkvalitet, vilket är viktigt eftersom vår personal bär headset flera timmar i sträck, säger Göran Henning, föreställningsteknisk chef på Stadsteatern. Totalt kan 60 användare vara anslutna till systemet samtidigt. Dessutom kan en så kallad superanvändare vara ansluten till flera kanaler och genom ett snabbanrop koppla upp sig på samtliga kanaler på aktuell scen. Inspicienten, som ansvarar och leder föreställningen, styr kommunikationen. Före en föreställning skapas en konfiguration där det anges vilka personer som skall delta och vilken samtalskanal respektive person skall starta på. Inspicienten kan sedan via sin bildskärm följa vilken kanal respektive person befinner sig på. Med det nya digitala IntraCom-systemet har vi fått ett väldigt tydligt och enkelt kommunikationssystem helt utan brus, säger Göran Henning. För mer information: Fredrik Garpemyr, SERVICEAVTAL GER ÖKAD TRYGGHET Ett professionellt kommunikationssystem behöver service och tillsyn för att säkerställa tillförlitlig funktion under många år. Hos kunder med kritisk produktion eller larmkommunikation behöver systemet komma igång snabbt efter en eventuell driftsstörning. Därför erbjuder Ascom alla sina kunder extra trygghet i form av snabb tillgång till expertkompetens genom serviceavtal. En majoritet av våra kunder som vi har erbjudit detta har tecknat avtal, vilket ger en extra trygghet för dem. Alla våra kunder får givetvis hjälp om det uppstår problem, men är man avtalskund är man garanterad att hjälpen kommer snabbt och inom avtalad tid, säger Anders Gunnarsson, servicesäljare. Framför allt är det inom kritiska verksamheter som t.ex. sjukhus, kriminalvård och industrin där en driftstörning innebär stora säkerhetsrisker eller kostnader, som Ascoms kunder tecknar serviceavtal. Kunden kan välja mellan tre olika typer av avtal: Förebyggande underhåll som innebär att servicetekniker går igenom systemet en eller flera gånger varje år för att kunna upptäcka eventuella felaktigheter innan dessa orsakar ett driftavbrott. Supportavtal för teknisk support och fjärrövervakning av systemet samt säkerställande av snabb hjälp vid fel. Fullserviceavtal som är en kombination av förebyggande underhåll och support och där även materiel och arbetstid ingår om något händer. Vill du veta mer om serviceavtal? Besök vår webbplats eller kontakta Anders Gunnarsson på

5 CONTACT SWEDEN NR Smidig personsökare underlättar PATIENTTRANSPORTERNA För transportörerna på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett väl fungerande personsökarsystem avgörande för att effektivt kunna hantera patienttransporterna. Genom att ha ett system som enkelt bokar och planerar transportörernas uppdrag, minskar stressen och det frigörs mer tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna. Nu senast har man uppgraderat sitt system som var baserat på tidigare handenheten U922 med Ascoms nya generation personsökare p71. Ascom p71 11 olika språk Frånvaroindikering då den placeras i laddfacket Meddelanden och larm direkt till definierade grupper av användare Fjärrstyrningsfunktioner från fickenheten, t.ex. öppna en dörr eller starta/stoppa en process Funktionsknappar som ändrar karaktär och funktion utifrån den situation användaren befinner sig i Vibrator, ljud- eller ljussignal som indikerar när ett meddelande eller larm mottages i fickenheten Rackladdare för 6 fickenheter som kan laddas på ett och samma ställe Eget SIM-kort som gör att kortet enkelt kan flyttas över till en annan enhet För mer information: Daniel Andersson, På SÄS i Borås finns 460 vårdplatser. Transportörerna hjälper till när patienterna ska flyttas mellan avdelningar eller när de körs till och från operationssalarna. När en patient ska flyttas går vårdpersonalen in via datorn och beställer en transport. Systemet söker upp en ledig transportör och skickar ett meddelande om var patienten ska hämtas, vilken typ av transport det är och vart den ska. Transportören accepterar uppdraget via sin personsökare och trycker klar när uppdraget är utfört. Sjukhuset har använt sig av Ascoms personsökarsystem sedan 2005 och successivt täckt in stora delar av sjukhuset. Och nu senast har man alltså uppgraderat till Ascoms senaste produkt, p71. Nu har vi båda typerna av personsökare. Själv föredrar jag den mindre p71:an. Den är smidigare och ligger bra i handen. Dessutom har den en större display som gör att texten kan ligga still, till skillnad mot tidigare version där den rullade, säger Lotta Nilsen-Hultqvist, transportör på SÄS. Ascom p71 är speciellt utformad för arbetsplatser där akuta situationer kräver en omedelbar åtgärd. Den är tillförlitlig, robust och enkel att använda. Tack vare den inbyggda antennen behöver inte användaren vara orolig för att enheten skall fastna i kläderna eller att enheten obemärkt får försämrade radioegenskaper på grund av skadad antenn. Dessutom har den ett SIM-kort som går att byta precis som på en vanlig mobiltelefon, säger Daniel Andersson, kundansvarig säljare för sjukhus på Ascom. Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås är ett akutsjukhus med Cancerklinik, Förlossning, Infektion, Internmedicin, Kirurgklinik, Ortopedklinik, Psykiatrisk klinik. Sjukhuset har cirka 460 vårdplatser och anställda. FOTO: LENNART MAGNUSSON

6 6 CONTACT SWEDEN NR Ändrat klientel gjorde att anstalten Viskan INSTALLERADE ÖVERFALLSLARM Anstalten Viskan utanför Sundsvall är en öppen anstalt med 118 platser för kriminellt belastade. Vår verksamhet har ändrats från att vara en rattfyllerianstalt när den startade 1971 till att idag ta emot alla typer av vålds-, relations-, narkotika och sexualbrottslingar, säger säkerhetsansvarig för anstalten Magnus Eriksson. Det nya överfallslarmet har gjort att vardagen känns lugnare för de 60-talet personer som arbetar på anstalten. När en situation blir hotfull trycker personen på en knapp på den bärbara telefonen och ett meddelande skickas till en larmkedja. De som får larmet ser vem som har larmat samt var han befinner sig och en specialutbildad grupp rycker ut för att lösa situationen. Det ändrade klientelet tillsammans med en tuffare attityd bland dem som sitter inne, har gjort att anstalten i våras installerade personlarm för första gången. Den nya installationen är baserad på Ascoms DECT-system med överfallslarm. Den stora fördelen är att vi har fått ett personlarm som är enkelt att bära med sig. I handenheten ryms såväl telefoni som meddelandehantering och personlarm, säger Magnus Eriksson. Eftersom anstalten är en så kallad öppen anstalt, rör sig de intagna relativt fritt i området. Under dagarna jobbar vissa interner på anstalten. Andra går kurser och ytterligare några går i program och terapi. Alla sysslor, som att tvätta, laga mat och städa sköts av de intagna. De som sitter på Viskan har olika bakgrunder och är dömda för olika typer av brott. Här sitter personer inne från 14 dagar upp till åtta år vid narkotikabrott. Och givetvis uppstår det hotfulla situationer i verksamheten. Det händer att vi larmar några gånger varje månad, säger Magnus Eriksson. Larmet är optimalt för olika typer av verksamheter där det finns en hotbild på socialkontor och mottagningar, men även på sjukhus och vid ensamarbete inom t.ex industrin. Med den nya plattformen har kunden möjlighet att bygga vidare med presentation av brandlarm och även andra typer av verksamhetskritiska larm, säger Anders Sjöstrand på Ascom. För mer information: Anders Sjöstrand, NYA MEDARBETARE PÅ ASCOM ANDERS AVERDAL, 33 har börjat som kundansvarig säljare inom Service & Säkerhet. Anders kommer tidigare från Imprint Computer Logistics där han har arbetat som säljare och projektledare. På Ascom kommer han framför allt att arbeta med kriminalvården, SiS och olika serviceföretag. ANDERS GUNNARSSON, 29 år, är servicesäljare med ansvar för att våra kunder har rätt nivå på sina driftsäkerhetsavtal i förhållande till kraven de ställer på sina systems tillgänglighet. Anders kommer tidigare från Thintech där han har arbetat som Key account manager i Sverige och Norge och med rekrytering av återförsäljare. JONAS GLIMDÉN, 40 år, är ny försäljningschef inom Ascom Försäljning Sverige sedan 13/9 då han tog över efter Kent Badenfors. Jonas kommer närmast från Nortel där han arbetat som försäljningsdirektör. Som ny försäljningschef på Ascom kommer han främst arbeta med att ytterligare förädla Ascoms kunderbjudande och att delta i uppbyggandet av företagets partnerstruktur.

7 CONTACT SWEDEN NR Tystare och säkrare med NYTT DIGITALT SYSTEM Ljudet från pumparna i maskinhallen är öronbedövande på Lovö vattenverk utanför Stockholm. Här arbetar ett 20-tal drift- och underhållspersonal dygnet runt för att förse stora delar av Stockholm med dricksvatten. Vi har bytt ut vårt gamla analoga CTS-system mot en ny digital kommunikationslösning. Och ljudkvaliteten är mycket bättre, vilket är viktigt eftersom vi jobbar i en bullrig miljö, säger underhållsplaneraren Niclas Eriksson. I våras bytte Lovö vattenverk ut Ascoms analoga bärbara telefonsystem mot ett nytt digitalt DECT-system. Telefonerna kan kopplas direkt till personalens hörselskydd för optimal ljudkvalitet. Men det är inte bara den förbättrade tal- och ljudkvaliteten som har gjort det nya systemet så uppskattat. En annan stor fördel som gjorde att vi bytte till det digitala systemet är larmfunktionen som är kopplad till telefonen, säger Niclas Eriksson. Telefonen kan både skicka larm vid ensamarbete och ta emot larm från produktionsövervakningssystemet. Eftersom de 20 anställda jobbar relativt ensamma i delar av produktionen, är ett ensamarbetslarm en förutsättning för att arbetsplatsen ska kännas trygg. Vi kan snubbla, fastna i något eller få något över oss när vi jobbar vid pumparna och då är det oerhört viktigt att vi kan få snabb hjälp. Tidigare hade vi en larmknapp och en telefon, nu är de två integrerade. Dessutom är det enkelt att larma. När någon trycker på larmknappen eller om någon faller och blir liggande, går det ut ett textmeddelande till övriga som arbetar om vem det är som larmar, typ av larm samt var personen befinner sig. Kollegorna kan svara på larmet och snabbt komma till undsättning. Larm från produktionsövervakningssystemet indikerar också stopp i produktionen direkt till ansvarig operatörs telefon, vilket gör att man snabbt kan åtgärda fel. Något som är viktigt med tanke på att Lovö vattenverk levererar 6000 m 3 dricksvatten i timmen till invånarna i Stockholm. För mer information: Anette Seger, FOTO: LOVÖ VATTENVERK ENKEL ÖVERGÅNG TILL TRÅDLÖS IP-TELEFONI Under två år har Ascom arbetat med att utveckla och testa ett system som gör det möjligt att migrera trådlös telefoni till trådlös IP-telefoni. Ett system företaget är ensamt om på marknaden. Systemet heter IP-DECT Gateway och är unikt genom att det tillåter användaren att behålla sina gamla system. Via en enkel koppling kan ett företag koppla sitt gamla Dectsystem till den nya IP-telefonin. En lösning som gör det möjligt för 1000-tals kunder som idag sitter på gamla Dectsystem eller gamla växlar från Ascom eller Ericsson att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig till en nyare teknik. Under två år har företaget arbetat med att utveckla systemet, som hade kravet att fungera för såväl nya som gamla kunder. IP-DECT, är ett skalbart och modulärt system som kan anpassas till både stora och små verksamheter. Totalt handlar det om att sänka tröskeln för en övergång till IPtelefoni för två tredjedelar av Sveriges professionella Dect-användare. Många av våra kunder har påbörjat resan mot IP-baserad fast telefoni och nu vill man även knyta den trådlösa telefonin till detta. Genom vår IP-DECT Gateway kan kunden på ett enkelt sätt få tillgång till den nya IP-teknologin utan att behöva byta ut tidigare investeringar. Dessutom är systemet fristående och oberoende av vilken växelplattform företaget har eller kommer att välja i framtiden, säger produktchef Mikael Sundebäck. IP-DECT basstationen blev klar förra året och har väckt stort intresse på marknaden. Flera stora kunder som Volvo AB och Västra Götalandsregionen har investerat i den nya tekniken. Och i juni i år lanserades IP-DECT Gateway. Att kunna erbjuda ett helt system med IP-ansluten basstation och en gateway för traditionella basstationer som en fungerande helhet, är en lösning som Ascom är ensamma om på världsmarknaden. Vi gjorde rigorösa tester hos kunden innan vi släppte systemet för att kunna säkerställa att vårt IP-baserade system är lika robust och tillförlitligt som ett traditionellt system, säger Mikael Sundebäck. För mer information: Mikael Sundebäck,

8 Undvik obehagliga ÖVERRASKNINGAR I dialogen med våra kunder används ofta begreppet verksamhetskritisk kommunikation. Beroende på typ av verksamhet kan detta begrepp betyda vitt skilda saker allt ifrån säkerställande av att produktionen löper utan störningar till att rädda liv när farliga situationer uppstår. Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige ASCOM a71 VANN PRIS Ascoms nya produkt a71 tilldelades priset för bästa innovation i klassen säkerhet för ensamarbete under den trettonde Preventica Show i Frankrike. Ascom tog hem priset i hård konkurrens med 350 utställare, bland andra Blick och Icom. Juryn bestod av representanter från organisationen CRAM, partners och journalister. Under utställningen deltog tillverkare och distributörer av säkerhetsprodukter, certifieringsorganisationer och andra aktörer inom säkerhetssegmentet. Catégorie Dispositif de Protection du Travailleur Isolé Ascom Wireless Solutions Box 8783, Göteborg T F Listan över viktiga faktorer vid val av lösningar för att stödja verksamhetskritisk kommunikation kan göras lång och dess innehåll varierar från kund till kund. Inom Ascom ser vi några grupper av krav som ofta återkommer och som vi låter återspeglas i hur vi bygger systemlösningar och paketerar tjänster. I grunden ligger leverantörens förmåga att förstå kundens frågeställning och att kunna omsätta funktionskrav i en teknisk lösning. Vi har nyligen förstärkt Ascoms kompetens genom rekrytering och kontinuerligt genomgår vi gamla medarbetare vidareutbildningar. Det handlar om kompetens inom såväl trådlös kommunikation som våra kunders verksamhet. Nästa nivå handlar om hur tillförlitliga systemen i sig är. Hur säkerställs hög tillgänglighet idag och i framtiden? Är systemen kompatibla med andra system och hur kan de vidareutvecklas? System som övervakar sig själva och erbjuder redundans i kombination med applikationer som kvalitetssäkrar kommunikationen genom kvittensförfarande är här viktiga faktorer. Genom att bygga system baserade på etablerade standards och erbjuda öppna gränssnitt underlättas vidareutveckling av det ursprungliga systemet när kraven förändras. Den sista nivån handlar om hur eventuella problem i kommunikationssystemet kan förebyggas eller snabbt avhjälpas om de faktiskt skulle uppstå. Här kommer support- och servicetjänsterna in i bilden. Ett serviceavtal med lämplig omfattning säkerställer att systemet kommer att leverera tillförlitlig kommunikation med hög tillgänglighet år efter år. I denna upplaga av Contact Sweden kan du i vanlig ordning ta del av intressanta lösningar hos olika typer av verksamheter. Vi passar också på att informera om nya produkter och tjänster. Jag hoppas att du finner läsningen intressant och att den väcker idéer om hur din verksamhet kan vidareutvecklas utan obehagliga överraskningar. UPPGRADERA OCH FÅ RABATT Just nu får du som äger en Ascom U970 eller U922 inbytesrabatt när du uppgraderar till den nya generationens larmsändare; Ascom a51 eller a71. Kampanjen gäller till och med Läs mer på Ascom (Sweden) AB Ansvarig utgivare: Bengt Nordén Text: Newsroom AB Produktion: MarCom/Ascom Wireless Solutions Tryck: olsson & co Omslagsfoto: via Göteborgs Stadsteater

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder Nummer 1 2008 CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning

Läs mer

Ett knapptryck som kan rädda liv

Ett knapptryck som kan rädda liv 2 2006 September Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden Ett knapptryck som kan rädda liv Hissen kommer, dörrar öppnas, blåljusen går på och jourpersonal kallas allt med ett enkelt knapptryck.

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek 2.0. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek 2.0 är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav.

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

säkrare, tystare och effektivare sjukhus

säkrare, tystare och effektivare sjukhus case study Kund: Lösning: Centralsjukhuset i Karlstad Ett trådlöst system för intern kommunikation, personsökning, patientkallelser, patienttransporter, medicinteknisk övervakning, hantering av akut- och

Läs mer

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP

Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP for you Nummer 5 2012 Smält för IP-telefoni med din guide till (S)IP Ur innehållet Unified Communications snom och Microsoft Lync Workshops IP-DECT & snom i mars Trådlös IP-telefoni - Nya lurar från Gigaset

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare

headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare headsetguiden ett komplett sortiment med rekommenderade produkter till Solus-användare Trådlöst Bluetooth STATIONÄRT MOBILT P C/DATOR STEREO, MOBIL Voyager Pro HD Taltid Bullerdämpning Vindreducering MultiPoint

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Möte rörande trygghetslarm och IP

Möte rörande trygghetslarm och IP MINNESANTECKNINGAR 2008-02-26 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Björn Björk Möte rörande trygghetslarm och IP Plats: Hornsgatan 15, Bellman Tid: 13.00 16.00 Närvarande: Björn Björk Sven Lusensky

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Trådlöst Nya M-serien från snom Broadsoft snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång

for you Din guide till (S)IP Trådlöst Nya M-serien från snom Broadsoft snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 1 2015 Ur innehållet Trådlöst Nya M-serien från snom snom & Yealink godkända Rivstart - Försäljningen av Gigaset Maxwell 10 igång TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

EkoTek. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken.

EkoTek. - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek - trygghet för dig som arbetar i utsatta yrken. EkoTek är ett trådlöst och lättanvänt personlarm med positionering som enkelt kan byggas ut och anpassas efter verksamhetens behov och krav. 34-1

Läs mer

DIGITAL KOMMUNIKATION

DIGITAL KOMMUNIKATION DIGITAL KOMMUNIKATION SIGNEX Lyft blicken och se möjligheterna... DIGITAL KOMMUNIKATION NÄR DEN ÄR SOM BÄST -INVESTERING FÖR FRAMTIDEN Inom detaljhandeln har man sett att rörliga bilder i butiken ökar

Läs mer

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN

Människans behov... ...AV KOMMUNIKATION. Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 I DEN HÄR UTGÅVAN Nyhetsbrevets datum Volym 4, utgåva 1 Människans behov......av KOMMUNIKATION Varför kommunicerar vi och hur gör vi det? Under årtusenden har vi haft behov av att kommunicera med varandra. Från början användes

Läs mer

Det Aktiva Varularmet Mercury

Det Aktiva Varularmet Mercury Det Aktiva Varularmet Mercury Intelligent varularm för butiker och varuhus Forsec Mercury - Den nya generationen av varularm för butiker och varuhus. Forsec AB lanserar i hela Europa det nya digitala varularmet

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Din guide till (S)IP. IP-telefoner Nya modeller från snom. Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner

Din guide till (S)IP. IP-telefoner Nya modeller från snom. Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner for you Nummer 1 2012 Din guide till (S)IP Ur innehållet IP-telefoner Nya modeller från snom Trådlöst headset Bluetooth till bordstelefoner Trådlös IP-telefoni - Gigaset lanserar PRO-sortimentet TALK TELECOM

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Vasaloppet och andra idrottsarrangemang!

Vasaloppet och andra idrottsarrangemang! Nyhetsbrevets 2012-03-02 Volym 3, utgåva 1 Vasaloppet och andra idrottsarrangemang! Har ni tänkt på vad mycket trådlös teknik det är inblandat vid idrottsarrangemang? Vi har för det första all kommunikationsteknik

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov

Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov Trygghetstelefon 62 IP, analogt eller GSM Trygghetstelefon 62 passar dina behov 2 Förbättrad säkerhet för oberoende boende hemma Vi har utvecklat vårt trygghetslarm för människor som vill leva ett självständigt

Läs mer

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk

Din guide till IP. IP-DECT Central Telefonbok i Ascom. VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP. Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk for you Din guide till IP Nummer 2 2011 Ur innehållet IP-DECT Central Telefonbok i Ascom VoIPgateways Kampanj ISDN till SIP Snom One - IP-PBX för dig som vill ha allt på burk TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla.

Din guide till (S)IP. Interop snom och Microsoft Lync. IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE. Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla. for you Nummer 3 2012 Din guide till (S)IP Ur innehållet Interop snom och Microsoft Lync IP-Växel Attraktivt paket med snom ONE Trådlöst: Talk har IP-DECT för alla TALK TELECOM Distribution, Installation,

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Din guide till (S)IP. Yealink T48G Ny toppmodell från yealink. Utvärdering T46G hyllas av testpiloter

Din guide till (S)IP. Yealink T48G Ny toppmodell från yealink. Utvärdering T46G hyllas av testpiloter for you Nummer 1 2014 Din guide till (S)IP Ur innehållet Yealink T48G Ny toppmodell från yealink Utvärdering T46G hyllas av testpiloter Porttelefoni - Paketpris på förkonfigurerat system TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv

Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv Bosch Care Solutions Skydd och säkerhet för ett bättre liv 2 En lång tradition av omsorg Det som definierar Bosch Group mer än något annat är att vi bryr oss. Vi levererar förstklassiga produkter och lösningar

Läs mer

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP. Interop Snom och Ascom hos Telia. WLAN Ascom i62 på lager. Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering. Ur innehållet TALK TELECOM for you Nummer 3 2011 Din guide till IP Ur innehållet Interop Snom och Ascom hos Telia WLAN Ascom i62 på lager Ascom IP-DECT - larm och meddelandehantering TALK TELECOM Distribution, Installation, Integration

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN

Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Med BEST proactive finns säkerheten vid din sida. EN PRODUKT FRÅN Skillnaden mellan fara och skada kan mätas i sekunder. BEST Proactive överfallslarm står alltid redo för skarpa situationer. SÄNDARE Bärs

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Pass dig för lillgran...

Pass dig för lillgran... Nyhetsbrevets 2012-01-03 Volym 2, utgåva 1 Pass dig för lillgran......sa en kompis till mig när vi skulle gå från backen till stugan efter en dags skidåkning. Tänk att dessa små granar kan sätta käppar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010 Allt trängre på landets fängelser rapport från SEKO april 2010 Ny undersökning från SEKO: Allt trängre på landets fängelser Det blir allt trängre på landets fängelser. Mer än varannan kriminalvårdare tycker

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 2 2015 Ur innehållet Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN

Hemlarm SÄKERHETSBUTIKEN Hemlarm Hemlarm Trådlöst larm Ingen dyr och ful kabel-dragning behövs. Snyggt och enkelt samtidigt som det ger dig möjlighet att larma platser som förut varit mycket kostsamt. Säkerhetssystem Alla sändare

Läs mer

Äntligen höst! 2012-09-07 September 2012 I DEN HÄR UTGÅVAN

Äntligen höst! 2012-09-07 September 2012 I DEN HÄR UTGÅVAN 2012-09-07 September 2012 Äntligen höst! Efter nyhetsbrevets sommaruppehåll kommer här höstens första nummer fullspäckat med intressant läsning. Sommaren kom och gick, ganska obemärkt förbi.är det någon

Läs mer

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga

Trygghetslarm. Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att skapa trygghet för dig och dina anhöriga Ansökan av trygghetslarm Du som har behov av trygghetslarm kan ansöka om det med hjälp av förenklad biståndsbedömning.

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort!

COBS Porttelefoner från 2N. -För ökad säkerhet och komfort! COBS Porttelefoner från 2N -För ökad säkerhet och komfort! Porttelefonen - din dörrvakt På grund av bland annat vandalisering så är kontroll i dagens samhälle en nödvändighet. Ett vanligt krav för nästan

Läs mer

Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för

Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för for you Nummer 2 2012 Din guide till (S)IP - det vi alla brinner för Ur innehållet IP-telefoner Yealink ny leverantör IP-Växel Mobilstöd snom ONE Tjänster: Förenkla vardagen med Talk Plug and Play TALK

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

SNABB, SÄKER OCH LÖNSAM LARMÖVERFÖRING med Rakel eller Tetra Contal Security AB är ett av Sveriges ledande företag inom in- och utalarmering, integrerade säkerhetssystem och larmsändare. Med ett flexibelt

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Datum 2007-03-24 Dnr REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV MOBILTELEFONER OCH ANNAN RADIOBUREN KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING I SJUKHUSMILJÖ Detta dokument ersätter förra versionen daterad 2005-12-02 Ändringen gäller säkerhetsgränsen

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Comfort Digisystem utprovningsväska

Comfort Digisystem utprovningsväska Comfort Digisystem utprovningsväska Utprovningsväskan innehåller ett urval av Comfort Digisystem som gör det möjligt att prova hörselprodukter i arbetet. I denna översikt återfinns ett antal situationer

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation www.bmsab.se BMS Produkter AB 441 95 Alingsås 0322-53347 Phoenix, framtidens aggregat är här BMS Produkter AB har sedan starten 1989 marknadsfört

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå ÖVERFALLSLARM. Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D116/03 Tony Kassis. Dataingenjörsprogrammet 120 p. Örebro vårterminen 2003

Examensarbete 10 poäng C-nivå ÖVERFALLSLARM. Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D116/03 Tony Kassis. Dataingenjörsprogrammet 120 p. Örebro vårterminen 2003 Examensarbete 10 poäng C-nivå ÖVERFALLSLARM Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D116/03 Tony Kassis Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2003 Examinator: Jack Pencz ASSAULT ALARMS Örebro universitet Örebro

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund

Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund Innan vi börjar Några små tips Försök att ställa allmänna frågor Skriv gärna ner din fråga... kanske kommer svaret i presentationen Avslutningsvis blir det en öppen frågestund Tre delar Enkäten Centralantennanläggningen

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall

2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall Sida l (3) Ä\ KAMMARRÄTTEN T3I7CTTTT Mål nr 2141-12 O.COJLU i 2012-12- 1 O Meddelat i Sundsvall KLAGANDE Sweguard, Svenska Bevakningsföretag, 802008-1694 Mikael Johansson Box 1233 164 28 Kista ÖVERKLAGAT

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com

EÅ DATA AB Enhagsslingan. 23 187 40 Täby Tel. 08 55 67 17 44, Fax. 0702-45 19 07, E-post info@ea-data.com Internet www.ea-data.com Inbyteskampanj hösten 2009 Nu ges svenska företag en unik chans att uppgradera sin telefoni till IP från Mitel. Mitels över 30 åriga erfarenhet inom kommunikationslösningar ligger till grund för en av

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM.

RETROFITKIT FÖR KONE KRM. Generellt sett så räcker detta kit för att ta över larmhantering på en hiss med Kone KRM. INSTALLATIONSMANUAL R E T RO F I T K I T FÖR KO N E K RM Ert installationspaket RETROFITKIT FÖR KONE KRM Artikelnummer: 252325 Vikt: 540gram Ingående artiklar: FältCom ECII Flex - 202187-01 Retrofit Kone

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer