Ett knapptryck som kan rädda liv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett knapptryck som kan rädda liv"

Transkript

1 September Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden Ett knapptryck som kan rädda liv Hissen kommer, dörrar öppnas, blåljusen går på och jourpersonal kallas allt med ett enkelt knapptryck. En ny, enkel och smart larmlösning på förlossningen på Östersunds sjukhus kan rädda liv vid akuta kejsarsnitt. Liv kan räddas med Ascoms lösning. Östersunds sjukhus Östersunds sjukhus är beläget i de centrala delarna av Östersund med utsikt över Storsjön och fjällen. Sjukhuset är det enda i länet och inom upptagningsområdet finns det bara cirka invånare, men skidturismen kan periodvis fördubbla den siffran. Antalet vårdplatser är 416. Verksamheten på sjukhuset är organiserad i områdena akutvård, barn-kvinna, hud-infektion-ögon-öron, kirurgi, medicin, medicinsk service, ortopedi, psykiatri, och RHR (Rehabilitering - Hjälpmedelscentral - Reumatologi). Ett urakut kejsarsnitt utförs då det är omedelbar fara för barnets eller mammans liv. Hittills har personalen på förlossningsavdelningen fått kalla på all jourhavande personal via telefon. Dessutom ska vi ta med en nyckel för att göra akutanrop av sänghissen och ett passerkort för att låsa upp dörren till observationsavdelningen. Det här arbetssättet tar tid och känns framför allt osäkert och otryggt, menar Carina Sjöqvist, som är barnmorska på förlossningen. En bättre lösning Personalen framförde därför sina önskemål om en bättre lösning till Torgny Nilsson, som är teknisk projektledare på sjukhuset. Jag tog direkt kontakt med Ascom och tillsammans har vi arbetat fram en lösning, som installeras i skrivande stund. Snart räcker det med ett tryck på larmknappen på förlossningsavdelningen för att nå jourhavande narkosläkare, barnläkare, operations- och narkossköterskor samt prematursjuksköterska. Larmtexten URAKUT SECTIO visas i samtligas personsökare. En kedja av händelser Knapptrycket startar också en kedja. Sänghissen anropas till förlossningen som väntar där med öppen dörr. Det ges också ett talbesked om att hissen går till plan 7 och att man ska vara vänlig att lämna densamma. Det som också sker är att dörren från hisshallen in till observationsavdelningen på plan 4 öppnas och att blåljusen tänds vid utryckningsvägen genom akutmottagningen. Det ska bli mycket spännande att se om det nya larmsystemet leder till kvalitetsförbättringar. I den stressituation som uppstår i ett akutläge kommer säkerheten att höjas när alla arbetsmoment ersätts med en knapptryckning. Risken att göra fel minimeras, säger Carina Sjöqvist. Per-Arne Nilsson, Försäljning Sverige ascom

2 Nr lösningar Larmlösningen ett lyft för Kirsebergsanstalten kompletterar med nya larmsändaren Ascom a51 Kirsebergsanstalten i Malmö har en larmlösning från Ascom med larmsändare och positionering. Många av de intagna är tungt kriminellt belastade. En snabb respons när något händer är av allra största vikt för både anställda och intagna. Larmsystemet, som vi lät installera för ett par år sedan, har varit ett lyft. Nu kan vi mycket snabbare än tidigare ingripa vid incidenter. Förut hade vi enbart fasta larm, säger Lennart Lindberg, kriminalvårdsinspektör på Kirsebergsanstalten. Samtliga i personalen har larmsändare på sig under arbetstiden. En på varje avdelning ansvarar dessutom för den handenhet med display där positionen anges vid larm. Anstalten har nu också kompletterat med ett antal larmsändare av typen a51, först ut i en helt ny generation larmsändare från Ascom. Ascom a51 är en liten och smidig larmsändare med inbyggd positionering vilket passar mycket bra för, i ett första steg, våra verkmästare som tycker att övriga handenheter är för otympliga att bära under arbetsdagen. På det här sättet kan vi höja säkerheten för alla personalkategorier, säger Lennart Lindberg. Carl Gustaf Jönsson, Försäljning Sverige Kirsebergsanstalten En sluten anstalt med 149 platser i stadsdelen Kirseberg i norra Malmö. De intagna har i allmänhet medellånga till långa fängelsestraff och är dömda för bland annat narkotikabrott, våldsbrott och rån. Den nya larmsändaren Ascom a51 är liten men samtidigt robust, har inbyggd antenn, är laddningsbar och finns med inbyggd IR- och LF-positionering. AKTUELLA ERBJUDANDEN Ascom a51 nya generationens larmsändare för maximal trygghet i arbetet Ascom a51 är designad för arbetsplatser med krav på hög säkerhet och snabb respons. Smidiga men robusta a51 är säkrare och smartare än tidigare larmsändare. Den har dessutom en helt inbyggd antenn och är laddningsbar. Genom vårt erbjudande får du 900 kronor i inbytesrabatt! Läs mer på telecourier 914D personsökaren med hög läsbarhet Ascom 914D är en personsökare som enkelt kan integreras i befintliga system. Den har en lättläst display och kan ta emot meddelanden i tydlig klartext initierade via telefon eller skickade från webbsidor, via eller till exempel i form av automatiska larm från teknisk utrustning. Ascom 914D finns i färgerna ice white och steel grey. Genom vårt erbjudande får du 500 kronor i inbytesrabatt! Läs mer på

3 teknik Nr IP-DECT det bästa från två världar Ascom lanserar nu Ascom IP-DECT, ett kommunikationssystem som förenar IT-nätverk och trådlös kommunikation, och som med hög kvalitet kan hantera såväl telefoni som meddelande och larm. Med IP-DECT kan vi bland annat erbjuda företag som använder Ascoms eller Ericssons DECT-system, totalt över en halv miljon användare, en kostnadseffektiv övergång till IP-världen, säger Bengt Nordén, VD Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige. Kan integreras Ascom IP-DECT fungerar som ett självständigt system men kan också integreras med företagens befintliga telefonisystem, så att redan gjorda investeringar kan utnyttjas. En och samma handenhet för telefoni, meddelandehantering och larmfunktioner samt möjligheten till en enkel och smidig uppgradering av DECT till IP-DECT, gör att hög kostnadseffektivitet kan uppnås. I IP-DECT, som kombinerar DECTtekniken med VoIP (Voice over IP), är IT och telefoni inte längre separata funktioner. Vi plockar det bästa från två olika världar. Beprövad teknik tillsammans med framtidens möjligheter. På så sätt får vi en hög kvalitet på såväl data- som talöverföring. Ett säkert system Ascom IP-DECT kan skräddarsys så att det passar såväl det lilla företaget som det riktigt stora. Systemet kan hantera så många som handenheter. Systemet är också mycket säkert med särskilda och skyddade radiofrekvenser. Detta gör att man kan arbeta lugnt försäkrad om att all information stannar där den hör hemma. IP-DECT kan liksom Ascoms övriga lösningar, användas tillsammans med Ascoms applikationer för till exempel produktions-, drift- och ensamarbetslarm inom industrin, akutlarm, kallelsesystem och transportdirigeringssystem inom sjukvården samt olika säkerhetslösningar för bland annat kriminalvården. IP DECT Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige LÖSNINGAR Tryggheten i arbetet ökar när risken att göra fel minskar Sjukhusen i Norrköping, Linköping och Motala använder ett gemensamt larmsystem för bland annat hjärtstopp och anestesi. Man använder Ascoms NetPage för utalarmering via Internet. Denna funktion har nu, i samarbete med kunden, uppgraderats till en enklare och mer automatiserad version. Daniel M Andersson, Försäljning Sverige Larm från sjukhusens olika avdelningar rings in till den centrala växeln i Linköping via ett fördefinierat larmnummer. Vi larmar vidare genom att trycka på avsedd larmknapp på vår larmpanel på väggen eller via NetPage-funktionen på Internet. Sökt person ringer sedan tillbaka till oss för kvittens och mer information, berättar Eva Hagström, telefonist på Linköpings Universitetssjukhus. NetPage-funktionen har skräddarsytts för de tre sjukhusen. Efter önskemål från kunden har Ascom tillsammans med Östgöta Telesystem AB förbättrat funktionen ytterligare. Webbsidan har blivit enklare att använda tack vare fördefinierade larmknappar. Vi har fått en historikfunktion som gör att man kan kontrollera att man slagit in rätt antal siffror och nummer samt att sökningen verkligen gått ut. Detta sammantaget känns tryggare och säkrare än tidigare säger Eva Hagström.

4 Larm via broadcast når alla inom sex sekunder Långanässkolan i Eksjö tar hand om ungdomar mellan 13 och 20 år som har allvarliga psykosociala problem eller neuropsykiatriska funktionshinder. För att snabbt och direkt nå alla medarbetare i samband med en incident har skolan kompletterat sitt Ascom-system med den nya broadcastfunktionen som höjer säkerheten för såväl personal som intagna ungdomar. lösningar Nr Långanässkolan har totalt nio avdelningar med sammanlagt 46 platser varav 33 är låsbara. De ungdomar som kommer till skolan har ofta problem med kriminalitet och missbruk. När en incident med inslag av hot eller våld inträffar på en avdelning, larmar personalen samtliga medarbetare. Tidigare skickades larmet som i traditionella DECT-system, det vill säga i tur och ordning till personalens handenheter. Den funktionen innebar, i värsta fall, att personalen på avdelningen närmast det inträffade, kunde få larmet sist av alla. Sekunderna är ju oerhört viktiga, säger Stig-Arne Tengmer, institutionschef. För stora larmgrupper I samarbete med Switchcom har skolan därför installerat Ascoms broadcastfunktion, som är speciellt framtagen för kunder med stora larmgrupper där det är viktigt att larmet når alla utan fördröjning. Enkelt knapptryck Alla medarbetare använder handenheten 9d24 Protector med broadcastfunktion. Via ett enkelt knapptryck nås nu samtliga kollegor inom sex sekunder. Textmeddelandet i displayen talar om var incidenten inträffat. Det är förstås en trygghet att veta att arbetskamraterna snabbt kan vara på plats om det inträffar något, säger Stig-Arne Tengmer. Den här typen av meddelandehantering via broadcast är den första i sitt slag och är en unik Ascom-funktion designad speciellt för ökad säkerhet och snabbare respons, säger Fredrik Garpemyr, kundansvarig säljare. Fredrik Garpemyr, Försäljning Sverige Långanässkolan är en av 49 Långanässkolan olika institutioner runt om i landet som drivs av SiS, Statens institutionsstyrelse, som är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern år av sociala skäl samt vuxna missbrukare. NYHET Smart headset för kommunikation i bullriga miljöer Vi kan nu, i samarbete med Oiido AB, erbjuda våra kunder en ny typ av headset ett så kallat benledningsheadset för krävande ljudmiljöer. Vår nya handenhet Ascom 9d24 MkII har en väl tilltagen förstärkarenhet. Detta gör att den, som första DECT-telefon, anpassats för att kunna återge ett fullgott ljudtryck i industriheadset, som till exempel Oiidos headset, säger Mikael Sundebäck, produktchef på Ascom. Med det nya headsetet slipper man varma och åtsittande hörselkåpor och man kan kommunicera med omgivningen både med och utan hörselproppar. Benledningstekniken innebär att headsetet inte täcker öronen utan sitter direkt mot huvudet. Hjälm och ansiktsskydd kan användas utan att headsetet är i vägen. Vårt headset är speciellt utvecklat för bullriga och varma miljöer. Vi har lyckats kombinera resultatet av 25 års forskning om benledningsteknik med en bullerdämpande mikrofon och en smart design, säger Tobias Good på Oiido. För mer information om Ascom 9d24, tala med din säljkontakt på Ascom. Headsetet köps direkt av Oiido:

5 Nr nyheter 9d24 ATEX för explosionsfarliga miljöer Ascoms robusta handenhet 9d24 MkII, som presenterades i förra numret av Contact Sweden, finns nu även i en ATEX-version. 9d24 ATEX används i explosionsfarliga miljöer, som till exempel inom kemisk industri och på bensin- och gasdepåer. Ascom 9d24 ATEX finns i modellerna Messenger för telefoni och meddelandehantering samt Protector för telefoni, meddelandehantering och med personlarmsfunktion. Liksom 9d24 är ATEX-versionen mycket robust och tål extrema påfrestningar. Den är IP64-klassad, har en stor bakgrundsbelyst display och en nötningstålig knappsats. Litiumjon-batterier ger lång samtals- och passningstid. Enheten har också en helt ny radiodel vilket innebär förbättrad tillgänglighet även i radiomässigt svåra miljöer. 9d24 ATEX ersätter 9d23 ATEX. Klassningen för handenheten är II 2G EEx ib IIC T4 för gas och II 3D Ex ibd 22 IP64 T50 C för damm. ATEX ATEX står för ATmosphere EXplosible. Det så kallade ATEXdirektivet, som ingår i svensk lagstiftning, säger att elektrisk och icke elektrisk utrustning och komponenter som skall användas i explosionsfarlig miljö måste vara konstruerade för säker drift. Ascom integrerar bluetooth i OfficeM Ascom kompletterar nu produktsortimentet med en bluetoothmodul integrerad i handenheten OfficeM, som är en DECTtelefon för kontorsmiljö. Detta betyder att vi är ett av de första företagen i världen med att ge DECT-användare möjligheten att nyttja bluetoothtekniken, säger Christin Nilsson, produktchef på Ascom. Installationen av bluetooth-modulen kan enkelt göras av användaren. Ett antal olika headsets för olika miljöer och arbetssituationer har testats av Ascom och kan användas. Modulen stöder 1.2-standarden för bluetooth vilket gör att även andra headsets än de testade fungerar fullt ut. Skydd september Mycket välkomna att hälsa på i vår monter A12:21 på Skydd 2006 i Stockholmsmässan. En entrébiljett får du enklast genom att registrera dig på Vi ses på mässan! Ascom i75 först att klara Cisco-certifiering Ascom i75 är som första VoWiFi-enhet certifierad för Cisco Compatible Extension (CCX) vilket betyder att den med garanti fungerar ihop med världsledande Ciscos infrastrukturer för WLAN. Ascom i75 VoWiFi handset has tested compatible with Cisco Compatible Extension, (CCX) version 2. Go to ws/products_ws/vowifi_ws.htm for disclaimer. SMS Viktig information till kunder som nyttjar GSM-SMS Den 1 december 2006 stänger Telias modempool för SMS. Detta innebär att de av våra kunders anläggningar som har överföring av larm till GSM-SMS via uppringd förbindelse till modempool, behöver programmeras om för att kunna fungera även i fortsättningen. De kunder som har direktförbindelse med GSMopeatör via Ascom GSM Gateway berörs ej av stängningen. För mer information kontakta teknisk support på telefon eller e-post:

6 Fler högtryck på väg När du läser detta känns förmodligen högtrycken från i somras ganska avlägsna. Ascom kan dock bjuda på högtryck i en annan form nya heta systemlösningar. Flödet av nyheter från Ascom är nu större än på länge och under hösten kommer mer. Your contacts Om du vill kontakta oss för adressändring eller liknande gör du det enklast via e-post eller fax. E-post: Fax: I vanlig ordning innebär Ascoms lösningar ofta en ny funktionalitet i ett befintligt system eller en smidig uppgradering av en äldre teknologi. Resultatet är ökad säkerhet och effektivitet. Att redan gjorda investeringar får nytt liv brukar uppskattas av såväl verksamheterna som ekonomerna. Genom Ascoms IP-baserade kommunikationslösningar kombineras det bästa av två världar IT-världens öppna standarder och telekommunikationsvärldens tillförlitlighet. Väl utbyggda IT-nätverk kan nyttjas även för telefoni, larm och meddelandehantering. Öppna standards säkerställer att kunderna enkelt kan lägga till applikationer som antingen är egenutvecklade, levererade av Ascom eller kommer från en fristående applikationsutvecklare. Meddela mailadressen I svaren i vår enkät ser vi att många kan tänka sig att få Contact Sweden via mail. Så kan det också bli lite längre fram. Under tiden uppdaterar vi våra utskickslistor. Meddela gärna aktuell mailadress till Som kund har du också möjlighet att välja plattform för den trådlösa kommunikationen DECT, IP-DECT eller WLAN. Möjligheterna i Ascoms nya lösningar har sitt ursprung i kundernas behov och önskemål att integrera lösningar från flera olika leverantörer i samma system. Som en följd av detta stärker Ascom sitt samarbete med andra företag som fokuserar på systemintegration. Målsättningen är att smarta trådlösa kommunikationssystem skall hjälpa dig i din vardag. Genom snabb och tillförlitlig distribution av information från olika system till rätt person kan många problem undvikas eller snabbt lösas. Missa inte chansen att se våra nyheter och prata en stund med oss på Skydd 2006 där vi finns i monter A12:21. Välkommen! Bengt Nordén, VD, Försäljning Sverige Nya medarbetare Inriktning sjukhus Anders Sjöstrand är sedan den 1 september anställd som säljare med inriktning på sjukhus i Stockholm. Han kommer närmast från AMAB där han i rollen som regionchef ansvarade för försäljningen i Stockholmsregionen. Inriktning service Roberto Cofré är anställd på Ascom som serviceingenjör med placering i Stockholm. Hans huvudsakliga uppgifter blir att stödja Ascoms kunder när det gäller installation, driftsättning samt service och support. Roberto kommer närmast från Univentor där han under mer än 10 år arbetat med driftsättning och underhåll av telefonväxlar och nätverkssystem. Indirekt försäljning Johan Zetterström ansvarar för indirekt försäljning på Ascom, det vill säga försäljning via partners och återförsäljare. Johan Zetterström har tidigare arbetat på Ascoms sälj- och marknadsavdelningar samt med teknisk support. Han har även arbetat inom Ascom Tateco Tyskland. Johan kommer närmast från en tjänst som försäljningsansvarig i telekombranschen. contact Customer Magazine Edition Sweden Ansvarig utgivare Bengt Nordén, VD Försäljning Sverige Text Perspective Communication AB Produktion MarCom, Ascom Wireless Solutions Tryck Handelstryckeriet AB Ascom Wireless Solutions Ascom Wireless Solutions är specialister på kundanpassade lösningar för trådlös internkommunikation. Grunden för våra lösningar är smart integrering med kundernas befintliga system för snabbare respons vid händelser i verksamheten. Lösningarna erbjuder kommunikation av tal, meddelanden och larm. Våra kunder är verksamma i krävande miljöer såsom sjuk- och äldrevård, industri, kriminalvård, hotell och affärscentra. Vi ingår i den schweiziska Ascomkoncernen som är verksam över hela världen. ascom

contact Sweden ascom 2006 April

contact Sweden ascom 2006 April 1 2006 April Customer Magazine Edition Sweden contact Sweden FOTO: SAAB Systemet som klarade tuffa effektivitetskrav på Saab Ascoms AlarmGate gör att fel i driften snabbt och enkelt kan upptäckas. Processlarm

Läs mer

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning

CONTACT SWEDEN MÅSTE ALLT KLAFFA. När det är föreställning Nummer 2 2007 CONTACT SWEDEN I DETTA NUMMER: Tryggare arbetsplats på Östersunds akut s.2 Tystare och säkrare på vattenverket s.7 Brittiska varuhusjätten utrustas av Ascom s.3 När det är föreställning MÅSTE

Läs mer

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder

CONTACT SWEDEN BANVERKET PÅ RÄTT SPÅR. Nytt övervakningssystem leder Nummer 1 2008 CONTACT SWEDEN Ett nyhetsbrev till Ascoms kunder och samarbetspartners I DETTA NUMMER: Trådlös styrning av produktionen på Getinge s.2 Ascom satsar på hotell och retail s.4 Kundanpassad säkerhetslösning

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING December 2007 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 17 Nr 4

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING December 2007 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 17 Nr 4 www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING December 2007 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 17 Nr 4 Lite av innehållet i detta nummer: Ordförande har ordet 3 Radio Skogs digitalradiotest

Läs mer

Autonoma system öppnar sig mot omvärlden sid 4. Telematik snart standard inom bilindustrin sid 8. Fastighetsförvaltning på distans sid 12

Autonoma system öppnar sig mot omvärlden sid 4. Telematik snart standard inom bilindustrin sid 8. Fastighetsförvaltning på distans sid 12 ntime T E M A : A U T O N O M A S Y S T E M Ö P P N A R S I G Nr 2 oktober 2001 Autonoma system öppnar sig mot omvärlden sid 4 Telematik snart standard inom bilindustrin sid 8 Fastighetsförvaltning på

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

SKEF NEWS. mobiler sänker näten. Jakten på den perfekta. Professionell trådlös kommunikation mars 2013. Trygghetslarm via Rakel

SKEF NEWS. mobiler sänker näten. Jakten på den perfekta. Professionell trådlös kommunikation mars 2013. Trygghetslarm via Rakel Komradion smartare än många mobiler NYA HETA PRYLAR SKEF NEWS Sveriges Kommunikations-Elektronik Företagareförening Professionell trådlös kommunikation mars 2013 Trygghetslarm via Rakel Smarta mobiler

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer

Ax S. Vad händer när larmet går? Gör rätt direkt! Det lönar sig alltid. Möt Petter. Från RiTA till ARX. AxS-special Teknikoch kunskapsnummer AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Möt Petter.

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00

Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00 News! Nr 2 - januari 2009 Öppet hus på Koneo i Gislaved torsdag 29 jan kl.10 00-17 00 Vi erbjuder lösningar inom områdena IT, Telefoni, Dokumenthantering och Inredning och riktar oss till alla företag

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet

Ax S. Ibland är en enklare lösning den bästa. Axlås Solidlås och Aptus i Hornstull. Bekväm säkerhet. Vad innebär det? AxS-special Bekväm Säkerhet AxS är en tidning från Axlås Solidlås. Vi är ett av Sveriges äldsta företag i branschen och vår affärsidé är att erbjuda våra kunder Bekväm Säkerhet inom områdena lås, larm och passersystem. Ax S Bekväm

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2

www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2 www.skef.se SVERIGES KOMMUNIKATIONS-ELEKTRONIK FÖRETAGAREFÖRENING Juni 2008 TIDNING FÖR YRKESRADIOANVÄNDARE Årgång 18 Nr 2 Ur innehållet i detta nummer: Ordförande har ordet 3 Rapport från SKEFs årsmöte

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

Början på något stort

Början på något stort Början på något stort DET HÄR ÄR BÖRJAN PÅ NÅGOT STORT. Låt oss presentera två helt nya produkter. En för programutveckling och en för databashantering - Visual Studio 2005 och Microsoft SQL Server 2005!

Läs mer

Vår största framgång är att vara en liten del av Er

Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vår största framgång är att vara en liten del av Er Vi är en av världens ledande utvecklare av mobil säkerhetsteknik. Vi har specialiserat oss på driftsäkra lösningar inom segmenten personsäkerhet, egendomslarm

Läs mer

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF 10 8-10 november nr 2-2010 Varför betala

Läs mer