Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009- -2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET"

Transkript

1 David Bäckström Projektansvarig Jonas Olausson Besiktningsman Prokurator Sverige AB Olof Asklunds Gata Västra Frölunda e-post: Brf Landeri 4-6 VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET BESTÄLLARE: Brf Landeri 4-6 KONSULT: Prokurator Sverige AB Västra Frölunda

2 (2/18) 1. Objekt Beställare: Bostadsrättsföreningen Landeri 4-6 Fastighetsbeteckning: Bagaregården 10:7 Organisationsnummer: Adress: Antal lägenheter Lägenhetsfördelning Antal lokaler Bostadsyta: Lokalyta: Landerigatan 4-6, Göteborg 19 st. 0 st. 1 rok, 6 st. 2 rok, 12 st. 3 rok, 1 st 4 rok. 0 st kvm 0 kvm Byggnadsår /ombyggnadsår 1924/ Uppdragets omfattning Uppdraget har bestått i att för angiven fastighet upprätta vård- och underhållsplan för byggnadens yttre och inre delar. Ventilations-, rör-, värme- och el-anläggningarna bedöms. Aktuell underhållsperiod som tidplaneras årsvis är de kommande 10 åren. Åtgärder därefter är medtagna i tioårsintervall i åtgärdsplanen och i den ekonomiska sammanställningen 30 år framåt. Observera att endast underhållsåtgärder som erfordras för att bibehålla & upprätthålla byggnadernas standard och beständighet har noterats. Energisparåtgärder, standardhöjande åtgärder mm omnämns och föreskrivs endast om de har bärighet för ovanstående.

3 (3/18) 3. Arbetssätt Fastigheten har besiktigats i mars 2009 avseende uppdraget. Besiktningen genomfördes huvudsakligen okulärt men har kompletterats med fuktmätning. Erforderliga uppgifter har hämtats in från kundens arkiv och stadsbyggnadskontorets arkiv. De i kapitel 8 och i tabell 1A noterade kostnaderna skall ses som riktvärden. De i tabell 1B angivna värdena är underhållskostnaden utslagen på 30 år om inget annat anges. Belopp angivna innan åtgärd är att anse som avsättning medan belopp efter åtgärd är att betrakta som avskrivning. Diagram 1 anger likviditetsutveckling i underhållsfond över de första 10 åren 4. Tidigare gjorda större renoveringar, underhåll mm Registrerade bygglov och annan information i stadsbyggnadskontorets arkiv (ej skyltlov) 1924 Nybyggnadslov 1949 Sammanslagning av Landerigatan nr 4 och Nydragning av kopparledningar till kallvatten(numera skrotad anläggning) 1977 Modernisering av bostadshus (Inredning av toaletter) 1978 Omfärgning av fasad (målning) 2004 Ombildning till bostadsrättsförening. Renoveringar som ej noterats i stadsbyggnadskontorets torets arkiv 2005 Ommålning av trapphus och tvättstuga Ommålning av fasad och fönster. Nyläggning av taktegel och takplåt Ny stensättning och dränering av nedre del av gård Slamning insida skorstenar. Plåtning av skorstenar. En ny tvättmaskin. Bestämmelser och servitut Hos tingsrätten är inga servitut registrerade. Gällande detaljplan preciserar inga krav för gällande fastighet, förutom fyra våningar som högsta byggnadshöjd.

4 (4/18) 5. Byggnadsbeskrivning Fastighet Fastigheten Bagaregården 10:7 består av två fastigheter som slagits samman till en. Tidigare beteckning innan 1949 var Bagaregården 2 och 3 som motsvarar Landerigatan 6 och 4. Fastigheten ligger i det nordvästra hörnet av 10:e kvarteret Hunneberg, Bagaregården. Fastighetshistorik Byggnaden uppfördes 1924, som två olika fastigheter, men med identiskt utseende och av samma arkitekt och med största sannolikhet av samma byggherre. Den nuvarande fastigheten uppfattas som en sammanhängande volym. Byggnaden är ett typiskt landshövdingehus i trevåningar, med källare, i ett klassicistiskt utseende och ritades av Karl Magnus Bengtsson. Bengtson var en framstående arkitekt, född 1878 i Dalsland och död 1935 i Göteborg. Sina studier bedrev han framför allt i München men även en tid i Italien. Han har förutom flertalet landshövdingehus även ritat Millesgården, Älvsborgs kyrka, Lorensbergsteatern, nuvarande O Learys och kulturhuset Falken. Hans verk sträcker sig alltså från nationalromantik och klassicism till funktionalism. Fasaden och omfattningar kring portar bär klara klassicerande drag. Tandsnittet i takfrisen som tecknar ett avslut på fasaden, överstycke på andravåningens fönster (piano nobile) som framhäver våningen, rusticerande hörnstenar och slutsten i portvalven. Sammantaget en finkänslig och tydlig hantering av klassicerande teman. Byggnaden var en av de tidigare fastigheter med badkar på varje våningsplan. Det här gällde i och för sig bara trerumslägenheterna. Övriga lägenheter hade toalett i svalen som man delade med grannen och badkar i källaren fram till Då totalrenoverade AB Göteborgshem (nuvarande Poseidon) byggnaden och skapade nya lägenhetsplaner. Badrummens standard höjdes. Trapphusen fick nya fönster och kläddes in i gips samt fick nya lägenhetsdörrar. Vädringsbalkonger togs ned i samband med trapphusens fönsterbyte. Tidigare rann en bäck över tomten. Denna är numera kulverterad och dess sträckning inte klarlagd, men det är möjligt att dess läge påverkar byggnaden.

5 (5/18) Teknisk beskrivning Teknisk beskrivning Byggnadstyp Undergrund Grundläggning Bärande konstruktion Takkonstruktion Yttertak Fasader Fönster & entréer Bjälklag Trapphus Källarvåning Vind Ventilation El Hiss Kabel-TV / Telefon Uppvärmning VA-system Dränering Gård Sophantering Flerbostadshus/landshövdingehus Berg/morän Murar till berg Ytterväggar och hjärtväggar Sadeltak Tvåkupiga tegelpannor (modell Vittinge) med plåtdetaljer. Bottenvåningen är i putsat tegel med dekorelement i puts och första och andra våningen i locklistpanel av trä. Fönster av trä, delvis original och delvis utbytta. Entréportar i aluminium och stål. Trä Terrazzosten (gjutmarmor) upp till andra våningen. Linoleummatta på övriga planen, målade väggar och innerdörrar av trä Cykelrum, barnvagnsrum, tvättstuga och källarutrymmen. Upptas av lägenhetsförråd Självdrag med väggventiler. Trefas till samtliga lägenheter (16A) Nej Koaxialkabel. Koppartråd Centralvärme med leverans från fjärrvärmecentral. Avloppsrör av gjutjärnsrör. Vattenrör av koppar Plaströr/tegelrör. Stensatta ytor, gräsmatta. I miljörum, sex fraktioner: färgat och ofärgat glas, tidningar, wellpapp, komposterbart restavfall och restavfall

6 (6/18) Risker och saneringsmaterial Fukt Kitt i fönster släpper med fuktinträngning till följd. Asbest PCB Radon Tungmetaller Övrigt Kan förekomma i gamla rörböjar och rörisolering, samt pappret i ytterväggsventilen. Plastmattor och mjukfog från talet kan innehålla PCB, inga tester har utförts. Om inte marken har förhöjda radonvärden finns sannolikt ingen förhöjd radonhalt i rumsluften eftersom det inte förekommer byggmaterial med radonhaltigt material.. Bly och kadmium förekommer i äldre rörledningar och elinstallationer. Det går inte utesluta att så är fallet även här. Vid tidigare renoveringar kan blyvitt och kadmiumgult ha använts i framför allt fönster och snickerier. Aktsamhet skall tas vid renovering av dessa. Delar av utomhusmiljön består av tryckimpregnerat virke vilket är att betrakta som miljöfarligt avfall. Spånskivor och lim från 1970-talet kan innehålla formaldehyd. Med tanke på renoveringen 1977 finns alltså ökad risk för detta. Spackel kan innehålla kasein som luktar fruktansvärt om det blir fuktigt.

7 (7/18) 6. Tidplan Tidplanen anger när i tiden en viss byggnadsdel behöver åtgärdas/ses över. Föreslagen åtgärd återfinns i kapitel 8 under motsvarande rubrik. Förslag till periodiserade kostnader för avsättning till fond och förmodade entreprenadkostnader per år återfinns i tabell 1 och 2 sist i underhållsplanen. Byggnadsdel för åtgärd Littra Yttre åtgärder 1.1 Yttertak År Takdetaljer & Skorstenar X X X 1.3 Fasader X X X X 1.4 Balkonger 1.5 Fönster, portar X X X X X 1.6 Gård, uteplatser X 1.7 Dränering och dagvatten X X X X 1.8 Grundläggning, krypgrund 2 Inre åtgärder 2.1 Trapphus, källare, vind X X X X X 2.2 Hyreslägenheter 2.3 Gem. tvättstugor X X X X 2.4 Ventilation X X X 2.5 Värme & vatten X X X 2.6 Avlopp X X X 2.7 Badrum 2.8 El, tele, kabel-tv, bredband X= Byggnadsdel bör åtgärdas eller ses över detta år. Åtgärdsplan 10 år 2009 Renovering av terrazzotrappor. Läggning av klinkergolv i tvättstuga. OVKbesiktning. Värmeinjustering och byte av termostater. Plastinfodring av stammar Skorstenar omfogas. Justering av plåtarbete. Renskrapning och ommålning av fasader mot gården. Renovering av fönster mot innergård. Byte av servis Renovering av fönster mot gata Byte av dränering söder om portgång och mot Jörgensgatan Byte av hälften av maskinerna, en redan bytt Trapphus målas om Fasader mot gata renskrapas och målas. Fasader mot gård målas om. Fönster underhållsmålas Spolning av dränering och dagvatten. OVK-besiktning. Energideklaration.

8 (8/18) 7. Förebyggande driftsunderhåll Följande åtgärder är ett urval över åtgärder som bör utföras regelbundet/årligen för att minimera behovet av byte av byggnadsdelarna och sänka kostnaderna över tid. Kostnaderna härför ligger inom normal driftsbudget. 7.1 Förebyggande åtgärd å tgärder Motionering av ventiler för värme- och vattensystem Intervall Varje sensommar innan värmesäsong Utförs av: FS Klottersanering Vid uppkomst omedelbart E/FS Smörjning av beslag och gångjärn till fönster och dörrar 1 år FS Bättringsmålning/Inoljning av fönster och andra träytor Sommarhalvår 1-3 år B/E Rensning av takavvattning och automatrensar Varje oktober-november FS Storstädning av trapphus(väggar och tak) På våren, vartannat år. S/B Rensning av filter till torktumlare/torkaggregat Kvartalsvis S 7.2 Besiktningsplan Överbelastningskontroll av elsystem 10 år K Spolning av avlopp -, dagvatten- och dränrör 10 år E OVK 9år SK Statusbesiktning Årligen på våren K Injustering värmesystem 5-9 år E Underhållsplan, uppdatering 3 år K Energideklaration 10 år SK FS E B S K SK - Fastighetsskötare - Entreprenör - Boende - Städ - Konsult - Statligt kontrollorgan

9 (9/18) 8. Vård och underhållsåtgärder De kostnadsuppgifter som anges nedan är angivna under förutsättning att arbetet utförs på entreprenad. Angivet belopp omfattar följaktligen kostnad för allt erforderligt material och arbete. Kostnad för byggherrekostnader är ca % av produktionskostnaden och det avser förfrågningshandlingar, anbudsutvärdering, byggledning, kontroll och slutbesiktning. Moms är inte inkluderat i angivna prisnivåer. Angivna belopp är att betrakta som riktvärden, stor variation kan förekomma vid upphandling. På kalkylbelopp har lagts en osäkerhetsmarginal om 15%. Kalkylbelopp är avrundade till närmast 1000-tal och baserar sig på nyckeltal från REPAB, Byggdata och Bygganalys. Alla belopp är angivna i nuvärde. - Kostnadssammanställning och periodisering framgår av tabell 1A och 1B. - Mängdförteckningar framgår av tabell Yttre underhåll 1.1 Yttertak Taket består av tegelpannor som vilar på läkt. Under bärläkten finns ett pappat underlagstak av råspont. Taket är omlagt för och behöver inte åtgärdas inom de närmsta 40 åren. När så sker bör man lägga ny papp av hög kvalitet, t.ex. YEP 2500, eftersom det är pappen som blir dålig först. Taken behöver ses över regelbundet efter stormväder så att inga vattenskador uppstår eller att takpannor ligger lösa. - Kostnad för rengöring och översyn av taket ligger inom driftsbudget. 1.2 Takdetaljer och Skorstenar Takplåtar har utbytts i samband med renoveringen 2005 till ny plastbelagd galvaniserad stålplåt, plåtisol, plastisol. Förutsatt att ingen åverkan görs på plåtarna beräknas dessa klara sig utan underhåll i år och därefter behövs ommålning var sjunde år. Den teoretiska livslängden för plåten är ca 100 år. Plåten kommer på sikt att drabbas av rostskador pga. kondens på undersidan varför den sannolika teoretiska livslängden på plåten är 50 år. Plåtarbetet är dåligt utfört i falsanslutningarna och kommer troligen behöva bytas i samband med pappomläggningen om ca 40 år. Dock måste hål tätas och en del falsar göras om, nu så att dessa inte ytterligare kortar takets livslängd. Hängrännor och stuprör har bytts i samband med övriga takarbeten. Stuprör som frostskadas byts ut omgående vid skada, falsar skall monteras utåt. Invändig slamning av skorstenar med B-bruk. Plåt har satts runt skorstenarna. Det är att föredra att demontera den plåten, putsa/foga om skorstenen och endast slutmontera regnhuvar som skydd för att förhindra frostsprängning. Plåt

10 (10/18) runt skorstenen skadar som regel mer än det skyddar då kondens i skorstenen måste vädras ur, något plåt runt skorstenen förhindrar - Kostnad för omfogning av skorstenar är ca kr st exkl. hjälpmedel. - Kostnad för putsarbeten är ca kr exkl. ställning. 1.3 Ytterväggar/fasader Byggnadernas sockel är i slätputs. Målning och lagning av puts har skett samtidigt med takarbetena. Man kan redan nu notera en viss sprickbildning. Trolig orsak är små sättningar i grunden. Färgen är förmodligen plastfärg. På sikt kommer denna att skada putsen genom att regnvatten inte vädras ut. Man kommer då att få byta putsen. Detta beräknas behövas om ca 20 år. Fasaden är uppförd med en locklistpanel. Panelen är gul med vita knutar och vita fönsteromfattningar. Virket är i gott skick medan bemålningen är dålig. Målning troligen utförd med alkydfärg. Trots att målningsarbetet utfördes för ca 3-4 år sedan släpper färgen redan och det tyder på ett dåligt genomfört arbete med dåliga materialval. Målningsentreprenaden bör reklameras då materialet troligen har längre garantitid än 2 år. Målning av fasader utförs vanligen med olika intervall för de olika väderstrecken. Normalt behöver man måla syd- och västfasader med 5-8 års intervall och nord och östfasader med 8-15 års intervall. Vanligen kan man säga att man målar syd- och västfasaderna var sjunde år och hela huset var femtonde. Fönsterbleck och ventilkåpor är bra underhållna men målas samtidigt med fasaden. - Kostnad för renskrapning och ommålning av byggnaden enligt ovan är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för renskrapning och målning av nord och östfasad är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för renskrapning och målning av väst och sydfasad är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för enbart målning av alla fasader är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för putsning av bottenvåning är ca kr exklusive ställning.

11 (11/18) 1.4 Balkonger Det har tidigare funnits pisk- och vädringsbalkonger i trapplöp mot tredje våningen. I övrigt har inga balkonger funnits. 1.5 Fönster & Portar Fönster är ommålade i samband med fasadentreprenaden. Färgen flagar och krackelerar. Kitt släpper mot glaset. Fönstren togs ner och renoverades, men slutresultatet får anses mer som ett underhåll. Om entreprenadens avsikt var en renovering av fönstren skall även den reklameras. Fönstren har samma dåliga skick både på öst/norrsidan som väst/sydsidan. Fönstren är kopplade utåtgående spröjsade bågar med mittpost. Vid en totalrenovering bör övervägas att byta innerglaset till ett LE-glas. Detta ger en kraftig energibesparing då U-värdet sänks från ca 2,8 till 1,8. Dörrar till trappuppgångar är av aluminium och underhållsfria, vilket i själva verket innebär att de inte går att laga. Dörrarna är väl fungerande så när som på 6B som inte stänger tillfredställande. Portar till soprum är av stål och låsanordningen trasig. I övrigt är portarna väl fungerande. Entréport är väl underhållen och behöver årlig tillsyn samt troligen en större renovering inom den närmsta 10-årsperioden. - Kostnad för underhållsmålning av fönster är ca 530 kr/fönster. - Kostnad för helrenovering av fönster är ca kr/fönster. - Byte till LE-glas kostar ca 200 kr/fönster. - Kostnad för underhållsmålning av alla fönster är ca kr exklusive ställning. - Kostnad för helrenovering av alla fönster är ca kr. - Kostnad för helrenovering av väst- och sydfasadens fönster är ca kr. - Kostnad för helrenovering av öst- och norrfasadens fönster är ca kr. - Byte till LE-glas kostar ca exklusive renovering. - Kostnad för ommålning av portar i soprum ca kr. - Kostnad för ommålning av entréport ca kr. 1.6 Gård & uteplatser Gården består mest av stensatt yta - men även av gräs och lekutrustning, som tillhör samfälligheten. Kostnader tillkommer för återläggning av sten efter dränering. - Kostnad för omläggning av gatsten söder om portgång är ca kr.

12 (12/18) 1.7 Dränering & Dagvatten Dränering och dagvattenledningar är utfört 2008 på norra delen av gården. Dagvatten, dränering, avlopp och inkommande serviser för vatten bör kontrolleras. Nya dränerings- och dagvattenledningar har en livslängd om ca 50 år. Söder om portgång och mot Jörgensgatan är dränering ej utbytt. Lämpligt att genomföra En tillkommande kostnad är spolning och rengöring av dränering som sker med ett intervall på 10 år. - Kostnad för spolning av dränering är ca kr. - Kostnad för byte av dränering söder om portgång och mot Jörgensgatan är ca kr exkl. återställning av markyta. 1.8 Grundläggning Grunden vilar på berg/morän och bör inte innebära några problem. Inga större synliga sprickbildningar i grunden. Lagningar i grunden antyder dock att mindre sättningar/rörelser förekommer. 2. Inre åtgärder 2.1 Trapphus, källare och vind Trapphusens ytskikt på väggar och i tak är tillfredsställande. Trapphusen målades om 2005, men behöver målas om vart sjunde år. Det är däremot sämre ställt med ytskikt på trappor och golv. Mycket stora ytor av terrazzon är utsliten och skadad och behöver renoveras. Tjockleken på marmorgruset är tunnare än normalt och skador har därför uppkommit. Gäller såväl sättsteg som de nedre vilplanen. Vilplanen på första våningen är lagd som terrazzoklinker och har varken lika omfattande skador eller är lika svår att renovera. Terazzo lagas med särskilt terazzobruk. Cirka 41 steg har skador av den omfattning att urfräsning och ilagning är nödvändig. Polering av terrazzo är nödvändig för att förlänga ytans hållbarhet och att behålla vidhäftningen av stenen i gruset mot underlaget.

13 (13/18) Delar av linoleummattan behöver bytas och i kalkylen avses ett byte av alla ytor Vinden är inredd som förrådsutrymme. Inga synliga aktuella fuktskador på innertaket på besiktigade delar av vindsutrymmet. Förrådsutrymmen inte besiktigade, men risker får anses som små med tanke på det nylagda taket. Alla fönster i takkupor behöver helrenoveras. Kittet släpper från glaset. (Kostnaden för denna fönsterrenovering se 1.5.) Viss fuktinträngning sker som på sikt kan skada övriga delar av trapphus. Källare endast delvis utnyttjad. Främst då som tvättstuga eller apparatrum. Om en vindsinredning kommer till stånd är tanken att berörda förråd skall flyttas ner till källaren. - Kostnad för renovering av terrazzo är ca kr. - Kostnad för polering av terrazzo är ca kr. - Kostnad för ommålning av trapphus är ca kr. - Kostnad för nyläggning av linoleummatta är ca kr. 2.2 Hyreslägenheter Föreligger ej 2.3 Gemensamma tvättstugor t Tvättstugan är placerad i 4B och innehåller tre tvättmaskiner, en torktumlare och en centrifug. Utöver det finns två torkrum. Tvättstugan har ett omålat golv som behöver förses med klinker för att bli lättstädat, men behöver inget tätskikt. Tvättmaskinernas livslängd är ca 15 år vilket innebär 1,5 byten under 30 år. - Kostnad per maskin är ca kr - Kostnad för byte av alla maskiner ca kr. - Kostnad för läggning av klinker ca kr. 2.4 Ventilation Lag om OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) från 1991 säger att det i alla flerbostadshus skall utföra OVK- besiktning regelbundet och med olika intervall beroende på typ av ventilation. Vid självdrag gäller vart nionde år. OVK skall utföras av certifierad ventilationskonsult. Luftflödet i lägenheterna är planerat så att tilluft tas genom väggventiler och tas ut i kök och badrum. Det är viktigt att omsättningen av luft är tillräcklig för att inte kvalster och mögel skall trivas för bra. För liten omsättning kan leda till att ni som boende drabbas av sjukdomar som astma och allergier. För att åstadkomma ett gott inomhusklimat krävs både tillräckligt till- och frånluftsflöde. Rensning av kanaler behöver ske vart 15:e år. - Kostnad per OVK-besiktning är ca kr. - Kostnad för rensning av kanaler är ca kr.

14 (14/18) 2.5 Värme ärme,, vatten & energi Värmesystemet är från Fjärrvärmen är utbytt för några år sedan. För att hålla nere värmekostnaderna bör injustering göras. I samband med injustering bör man byta till nya termostatventiler och nipplar. Förutsatt att inga större förändringar görs vad gäller tilläggsisolering eller inredning av vindar behövs ingen ny injustering på ca 10 år. Boende upplever att det är dåligt tryck i ledningarna. För att få svar på detta bör vidare utredning genomföras. Det kan bero på för klena ledningar, för klen inkommande servis, snålspolande munstycken eller att de separata vattenmätarna hämmar flödet. Kulventiler i badrum och källare bör bytas. Analoga vattenmätare i källare bör bytas till digitala fjärravlästa om man önskar lägga vattenmätning på avgifterna. Inkommande servis är korroderad och behöver troligtvis bytas.

15 (15/18) - Kostnad för byte av kulventiler är ca 1500 kr per par. - Kostnad för byte av servis till kopplingspunkt i gata är ca kr exklusive återställning av asfaltsyta. - Kostnad för nya termostatventiler och nippel är ca kr. - Kostnad för injustering är ca kr. 2.6 Avlopp Avloppsstammar är av gjutjärn. De har blivit filmade och deklarerades som väl fungerande, men med avseende på hur korroderade de är vid påsticken genom källargolv bör ny utvärdering göras. Troligen behöver infodring av avloppsstammar göras på rör genom källargolv. Filmning av rör i bottenplattan och ut i gatan bör utföras för att kontrollera status. Om det föreligger stora ojämnheter bör rören fräsas för att bibehålla funktionen. Har de större skador eller hål bör man antingen bila upp golvet och byta ledningarna eller fodra in dem med plastning, exempelvis Relining. Gjutjärn har en livslängd om ca år, plaströr beräknas hålla ca 40 år. - Kostnad för filmning av stammar i källare är ca kr.

16 (16/18) - Kostnad för relining av stammar i källare är ca kr. - Kostnad för spolning av stammar är ca kr. 2.7 Badrum Boende ansvarar för underhåll av badrum. Föreningen bör begära in intyg på att åtgärder är korrekt utförda enligt branschregler. Nya kulventiler och tätbrickor bör sättas in av bostadsrättsföreningen vid en renovering genomförd av boende. 2.8 El,, tele, kabel-tv, Bredband El från 1977 håller ca 60 år och stammarna behöver därmed bytas inom en 30-årsperiod. Tele från 1977 kan behöva dras nytt om kraven på högre bredbandshastigheter önskas. Om så inte är fallet klarar sig teleinstallationerna i ca 60 år. Kabel-TV installationer med koaxialkabel klarar sig i ca 30 år. En mätning av ledningsnät är att rekommendera för att försäkra sig om oskadade kablar. - Kostnad för omdragning av elstammar är ca kr. - Kostnad för omdragning av telefon- och kabel-tv-ledning är ca kr.

17 (17/18) 9. Ekonomi och finansiering Entreprenadkostnader och finansiering Framtidens byggkostnader beror på makroekonomiska faktorer såsom löneläge, ränteutveckling, konjunktur och inflation. De är därför mycket svåra att sia om. Värden är angivna i dagens värde och skall därför årligen räknas upp med Entreprenadindex E84, som erhålles från Statistiska Central Byrån SCB. Pengar för större underhållsinsatser kan tas ur egen kassa eller lånas upp. Med årlig avsättning och god likviditetsplanering minskar behovet av lån. Avsättning till fond bör motsvaras av en reell fondering på bankkonto eller amortering av lån. Hur möjligheterna i framtiden är att låna pengar till underhållet, är naturligtvis i dag omöjligt att spekulera kring. För att kunna ta nya lån bör man amortera på de man har. Amortering bör minst motsvara det belopp som sätts av för renoveringar om man i framtiden inte önskar större avgiftshöjningar. Dessutom finns det en rättviseaspekt. De som bor i huset skall vid varje tidpunkt betala för sin del av slitaget på fastigheten. Kontinuerligt, mindre underhåll är alltid bättre än att ta allt på en gång. Fördelarna med att göra mindre åtgärder är dels att man säkrar fastighetens bestånd, dels att man rent skattemässigt slipper nytt värdeår vilket påverkar taxeringsvärdet. Realistiskt är att föreningen kommer att behöva låna upp pengar till delar av det framtida underhållet och höja månadsavgifterna i motsvarande grad. Alternativet är att genomföra en höjning av insatserna i förhållande till andelstalen. Det kräver dock stadgeändringar. Hur nya lån påverkar framtida avgiftshöjningar måste utredas vid varje tillfälle med hänsyn till räntor och övriga taxehöjningar mm. Den ekonomiska situation föreningen befinner sig i vid varje tillfälle för större reparationer bör utredas i samråd med en ekonomisk förvaltare/rådgivare. Bidrag och statliga stöd Sedan årsskiftet 2007 finns inga bidrag för underhållsåtgärder. Numera finns endast bidrag och stöd för energieffektiviseringar och -investeringar Bidrag för antikvariska/byggnadsvårdande åtgärder kan sökas från länsstyrelsens kulturmiljöenhet sent i november årligen. Bidraget är 50% av överkostnaderna för den byggnadsvårdande insatsen. För vidare information kontakta Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Sannolikheten för bidrag är låg då söktrycket är högt och bidragspotten liten. Ovanstående innebär att föreningen måste räkna med att själv bekosta allt framtida underhåll utan statligt eller kommunalt stöd. Därför är avsättning till renoveringsfond beräknad utifrån de kostnader som beräknas vara de närmaste 30 åren. Anlitande av konsult Att utföra en entreprenad är något som kräver expertis. Både i själva genomförandet men även avseende utredningar, besiktningar, inventeringar mm. Att anlita en byggprojektledare är generellt

18 (18/18) sett lönsamt. Denne kostar visserligen pengar men är även en garant för att entreprenadjuridiken, bygglagstiftningen m.m. efterföljs. Man får även jämförbara priser vid varje tillfälle samt korrekt utförande och samordning av åtgärder. Uppdatering av underhållsplan För att underhållsplanen skall vara ett användbart instrument bör man göra årliga besiktningar för att tillse att inget oväntat underhåll uppkommer samt att underhållsplanen är ajour. Uppdatering av underhållsplanen bör göras minst var tredje år för att vara aktuell. Västra Frölunda Prokurator Besiktningsman Jonas Olausson Tekniskt ansvarig David Bäckström

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Ankarparken 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040

Brf Kilian 9, Malmö. Underhållsplan 2015-2040 Brf Kilian 9, Malmö Underhållsplan 2015-2040 Upprättad av styrelsen 2015 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Arbetssätt 4 3. Tidigare utförda renoveringar 5 4. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 5. Åtgärdsplan 26

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09

Brf Sjöviksskogen. Underhållsplan. Kv Årstaberg 4. ÅF-Infrastructure AB Projektledning. Johan Widell. Datum 2013-01-09 Handläggare Johan Widell Tel +46 (0)10 505 12 44 Mobil +46 (0)76 770 88 43 Fax +46 10 505 00 10 johan.widell@afconsult.com Datum 2013-01-09 Brf Sjöviksskogen Kv Årstaberg 4 Underhållsplan ÅF-Infrastructure

Läs mer

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till

1(7) Brf Smugglaren. Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71. Förslag till 1(7) Brf Smugglaren Göteborg, Olivedal 7:8 Nordenskiöldsgatan 21 Nordhemsgatan 71 Förslag till Underhållsplan 2010 2010-05-17 2(7) Underhållsplanen är upprättad för att översiktligt beskriva vad som omfattar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10

BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 334012 1 (14) Göran Ingelhammar Besiktningsman Hifab AB BRÄMAREGÅRDEN 12:24 RÖRSTRANDSGATAN 1B-KVILLEGATAN 8-10 Teknisk besiktning vid ombildning till Brf. Fastighet: Brämaregården 12:24 Göteborg Utlåtande

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Brf Punktsnurran Uppsala

Brf Punktsnurran Uppsala Brf Punktsnurran Uppsala Protokoll från konditionsbesiktning och underhållsplan Upprättad 2016-03-20 Byggkonsult Urban Nilsson Tångvägen 15, 744 51 Morgongåva Tel 0707-56 77 25 E-post: urban.byggkonsult@gmail.com

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , ,

UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3. Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande , , 1 6 april 2015 Adress Baltzar von Platens Gata 6 112 42 STOCKHOLM Organisationsnummer: 716420-0599 UPPGIFTER OM Brf PONTONJÄREN 3 Kontakt Joakim Ohrbeck, ordförande 08-26 70 28, 0707 73 66 74, joakimohrbeck@hotmail.com

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018

UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018 UNDERHÅLLSPLAN 2009-2018 FÖR DET LÅNGSIKTIGA PERIODISKA UNDERHÅLLET Brf Kvarngärdesgatan 6 Göteborg 2008-11-21 1 1. Objekt Brf Kvarngärdesgatan 6 Organisationsnummer 716444-6267 Fastighetsbeteckning; Bö

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2016-11-04 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Forsa 2:145 Kvarnbacken 12, 830 15 Duved Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19.

Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Genomförda underhålls- och förbättringsåtgärder i Brf. Västeråshus 19. Under årens lopp har nedanstående åtgärder genomförts syftande till att bevara husen i gott skick med minsta möjliga kostnader för

Läs mer

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6

Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplan för Brf Veterinären 5 & 6 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Underhållsplan Kv Sjöråen 18

Underhållsplan Kv Sjöråen 18 Underhållsplan Kv Sjöråen 18 BENGT BORUP AB Rutger Fuchsgatan 4 116 67 Stockholm 08-442 00 79 2007-05-22 Förkortningar L = Luntmakargatan K = Kungstensgatan kv = kallvatten vv = varmvatten vvc = varmvattencirkulation

Läs mer

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet

Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Underhållsplan 2015 Bostadsrättsföreningen Slottshörnet 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1. Allmänna uppgifter... 3 Uppgifter... 3 Allmän information... 3 Beskrivning underhållsplan...

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Fastighet Dykaren Brf Dykaren 12 Alströmergatan 45, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-20 Brf Dykaren 12 Kv Dykaren Alströmergatan 45 112 46 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05

Underhållsplan. Brf Körsbäret 19-21. Annedal 23:19, 23:20, 23:21. Datum för utskrift: 2015-03-05 Underhållsplan Brf Körsbäret 19-21 Datum för utskrift: 2015-03-05 Översikt Grundläggande information om underhållsplanen. Adress Nilssonsberg 411 43 GÖTEBORG Boarea (BOA) 30232 m2 Lokalarea (LOA) 2459

Läs mer

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 TEKNISK STATUSBESIKTNING Bilaga till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan Datum 15 06 11 Samuel Permans gata 2 Tel. 063-12 35 30, 070-632 19 19 Orgnr: 556669-0144 831 01 Östersund

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155,

Underhållsplan 2014. Underhållsplan,2014,, Brf,Sippan,i,Solna,,769605;1155, Underhållsplan 2014 Underhållsplan2014 BrfSippaniSolna769605;1155 Innehållsförteckning NULÄGESANALYS* 3 INSPEKTERADE*FASTIGHETER* 3 STATUSBESIKTNING* 4 RAPPORT* 15 FÖRKORTNINGAR* 15 RÅGEN*9*HUS*13* 16

Läs mer

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande.

Om BRF Citymunken. Ort: Malmö. E-Mail: Kontaktpersoner. Namn: Torbjörn Bodin Telefon: 0768558960. Ansvarsområde i föreningen: Ordförande. Om BRF Citymunken Föreningens juridiska namn: Brf Citymunken Organisationsform: Bostadsrättsförening Organisationsnummer: 7696110217 Föreningens adress: Munkgatan 3 Postnummer: 21147 Hemsida: www.citymunken.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING HÄGRA 4:44 2011-11-01 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Hägra 4:44 Åvägen 14, 835 33 Krokom Independia Norr AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Torekovsgatan 22 C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 39 m² Område Nobeltorget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt läge med nära till city och bra kommunikationer. Flera butiker inom gångavstånd.

Läs mer

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARSLANTEN Org.nr 769608-0923 Järfälla, Stockholms län Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa

Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsplan för Bostadsföreningen Döbeln upa Underhållsbesiktningen har utförts av SBCs byggkonsulter avseende långsiktlig underhållsplan. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller

Läs mer

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro

EKONOMISK PLAN. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIO 769627-8071, Box 22117, 702 04 Örebro Ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010

Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2010 Axets planerade underhåll 09/10, Sammanfattning för perioden 1 sep 2009 31 aug 2010 Axet 3 :: 100 000:- Ränndalar mot gatan åtgärdas Buskage ersätts med cykelställ/gräsmatta 30 000:- A 80 000:- A Axet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10

Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplan för Brf Jasminen 9 & 10 Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Projekt-och byggledning. Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026

Upprättad: 2007-06-14 Underhållsplan för perioden 2007 --- 2026 Bf Håkan Underhållsplan 2007 - version 2007-08-02 AG Kalkylsidor 1/(5) 0 ALLMÄNNA UPPGIFTER Namn: Bf Håkan i Malmö Kontaktperson: Jan & Annika Kluge Moms: 25% Byggår: 1901 Gatuadress: Slussgatan 12 I Lägenheter:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Brf Saltsjöhöjden, Saltsjöbaden

Brf Saltsjöhöjden, Saltsjöbaden Brf Saltsjöhöjden, Saltsjöbaden Underhållsplan. Stockholm 26 maj 2009 ProjektledarHuset AB Hillar Truuberg 1 Kv Rösunda 33:2 och 31:1, Brf Saltsjöhöjden, Saltsjöbaden - Besiktningsutlåtande 1. Uppdrag

Läs mer

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12

VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning 2013-02-12 VITTINGE ÖSBY 5:36 Spjutvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

Underhållsplan Axet 2

Underhållsplan Axet 2 2004-09-07 A 2 Sid 1 Underhållsplan 2004-2005 Axet 2 Planerade åtgärder Objekt Intervall Status 04/05 05/06(2 år) 06/07 (3 år) 07/08 (4 år) 08/09 (5år) Övrigt Utvändigt Tak Matr 30 Ren 92 Färg 10 Äldre

Läs mer

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042

BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 BRF Hvitfeldtsgatan 13 UNDERHÅLLSPLAN 2012 2042 1 Objekt... 2 2 Syfte och omfattning... 2 3 Underlag... 2 4 Tidigare renoveringar... 3 5 Kortfattad byggnadsbeskrivning... 3 6 Sammanfattning av underhållsbehov

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Bilaga 6: Underhållsdatabas

Bilaga 6: Underhållsdatabas Sida 1 (15) Företag 08125 BRF SOLSKENET I LUND Markyta: M1 MARKYTOR 12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 978,0 m² 2025 25 197 165 1,00 m2 12122 Asfalt gångbar, omläggning, maskinläggning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Lycksele Nejlikan 5 Grundtjärnsvägen 49, 921 34 Lycksele Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Underhållsplan för Brf Frisksportaren

Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsplan för Brf Frisksportaren Underhållsbesiktningen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Byggnadsteknisk förvaltning Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad

Läs mer

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01

Bröttjärna 486. Län Dalarna Gatuadress Bröttjärna 486 Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 Län Dalarna Gatuadress Kommun Gagnef Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 105 m² Område Mockfjärd Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Äldre hus på stor tomt, belägen i fin

Läs mer

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N

B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N B O F A K T A K V A R T E R E T K R Ä M A R E N BOFAKTA Krämaren är en förtätning inom fastigheten Krämaren 1 på Fäladstorget. Krämaren utgörs av ett flerbostadshus med 7 våningar fördelat på 24 lägenheter

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-06-08 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Skog 1:35 Ytterskog 204, 870 10 Älandsbro Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1

TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 TEKNISK UTREDNING OCH UNDERHÅLLSPLAN STOCKHOLM, VEKEN 1 Erstagatan 22 / Åsögatan 184, 186 Södermalm Stockholm 2013-02-05 LW 74 022 Teknisk utredning och underhållsplan avseende fastigheten Stockholm Veken

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Slandrom 1:43 Slandrom 410, 832 93 Frösön Datum 15 06 02 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Fyrislundsgatan 56 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 83,5 m² Område Årsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Balkongen kan föreningen renovera. Nära till Gränby Centrum. Bra tvättstuga.

Läs mer

K R OKOM YTTERÅN 9:29

K R OKOM YTTERÅN 9:29 K R OKOM YTTERÅN 9:29 Ytterån 955, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 06 10 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 0631235 30 55 66 69 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp

Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp Information om våtrum och stammar för vatten och avlopp 2014-11-12 HSB Brf Bergshamra Agenda Bakgrund Nuläge varför behöver vi göra något? Styrelsens ställningstagande och förslag till åtgärder Kostnader

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034

Brf Loket 1, Stockholm. Underhållsplan 2014-2034 Brf Loket 1, Stockholm Underhållsplan 2014-2034 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5

INNEHÅLL DEL 1 UNDERHÅLL 9 DEL 2 UNDERHÅLLSPLANER 23. Förord 3 Innehåll 5 FÖRORD Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE Fastighetsbeteckning: Orminge 50:7 Adress / Ort: Sjöängsvägen 12 132 34 Saltsjö-Boo Fastighetsägare: Petra & Herald Ruiter Uppdragsgivare: Petra & Herald Ruiter Närvarande

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer