FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953"

Transkript

1 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv D. Finansieringsplan E. Beräknade löpande kostnader och intäkter F. Nyckeltal G. Lägenhetsredovisning H. Ekonomisk prognos I. Känslighetsanalys J. Särskilda förhållanden K. Enligt Bostadsrättslagen föreskrivet intyg L. Stadgar M. Teknisk besiktning N. Fastighetsinfo O. Registreringsbevis

2 A. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Brf Visby Borgen 2 ( ), som har registrerats hos Bolagsverket den , har till syfte att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Ägarna till fastigheten Gotland Visby Borgen 2, Fastighetsbolaget i innerstan AB ( ) har erbjudit föreningen att förvärva fastigheten. Planerat tillträde december Försäljningen kommer ske genom transportköp. Fastigheten har fem lägenheter i två olika byggnader och är belägen i Visby innerstad. De två byggnaderna ligger så nära varandra att bostadsrättsinnehavarna kan samverka på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med vad som stadgas i 3 kap. 1 Bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Bostadsrätterna kommer att upplåtas när den ekonomiska planen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under december månad Teknisk statusbesiktning har den utförts av besiktningsman Roine Ivarsson. Uppgifterna i planen grundar sig på förhållanden som är kända vid tidpunkten för planens upprättande.

3 B. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning: Gotland Visby Borgen 2 Adress: Upplåtelseform: Tomtens areal: Antal byggnader: Byggnadsår: Byggnadens utformning: Antal bostadslägenheter: Lägenhetsarea: Medlemsytor: Fastighetsförsäkring: Typkod: Taxeringsvärde mark: Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde Fastighet: Berggränd 4A, 4B 4C, Visby Äganderätt 378 kvm Två byggnader på fastigheten, huvudbyggnad och gårdshus. Nybyggnadsår 1860, gårdshus från Flerfamiljshus Totalt 5 bostadslägenheter. Lägenheten i källaren upplåts inte. 315 kvm 265 kvm Under upphandling med försäkringsbolag 320, hyreshus för bostäder kr kr kr Gemensamma anordningar och utrymmen: Vatten/avlopp: Uppvärmning: Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet, stammarna bytta år 2000 Centralvärme

4 El: Ventilation: Kabel-tv: Bredband: Tvättstuga: Sophantering: Hiss: Separata mätare till varje lägenhet. Ny el år 2000 Självdrag i alla lägenheter Alla har egna abonnemang Alla har egna abonnemang Gemensam tvättstuga. Behållare för hushållssopor finns. Gemensamt abonnemang. Nej Byggnadsbeskrivning Källare: Vind: Antal våningar: Grundläggning: Grundstomme: Fasadbeklädnad: Yttertak: Balkonger: Fönster: Portar/dörrar: Fastigheten har källare som klassas som boarea om ca 50 kvm, resterande biarea om 80 kvm utgörande gemensamma ytor såsom tvättstuga och fjärrvärmeservis. Vindsutrymmen oinrett Två plan och källarplan i huvudbyggnad och två bostadsplan i gårdshus. Grundmur av kalksten Kalksten Byggnaden har putsad fasad Taktegel på huvudbyggnad och plåt på gårdshus Balkonger återfinns vid en lägenhet Målade träfönster, 2-glasfönster. Kopplade bågar. Trä/glas

5 Trapphus: Finns i huvudbyggnad Lägenhetsbeskrivning: Entréutrymmen: Kök: Hygienrum: Vardagsrum: Övriga rum: I huvudsak parkettgolv/trägolv. Kök från 80-tal i huvudbyggnaden Kaklade väggar och plastmatta Parkettgolv/trägolv Parkettgolv/trägolv Underhållsbehov Kostnader för åtgärdsbehov har enligt utförd besiktning bedömts till kr inkl. moms. Finansiering av dessa kostnader kommer att ske genom avsättning till reparationsfond vid föreningens fastighetsförvärv. Försäkringar Föreningen kommer att teckna fullvärdesförsäkring. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv (kronor) Köpeskilling Lagfart Reparationsfond Pantbrevskostnad 0 Summa total och slutlig känd Anskaffningskostnad D. Finansieringsplan år 1 Lån Belopp Bindningstid Ränta Räntor Amortering Summa Lån år Villkoren för lånen är baserade på kalkylerade räntor. Säkerhet för lånen är pantbrev i fastighet.

6 Summa lån Insatser Upplåtelseavgifter 0 Summa finansiering E. Beräknade löpande kostnader och intäkter (kr) Kapitalkostnader Räntor Avskrivningar/amorteringar Avskrivningar och amortering är kr per år. Driftskostnader kr Driftskostnaderna är beräknade utifrån att samtliga lägenheter är upplåtna som bostadsrätter. Driftskostnader inkl moms Ekonomisk / administrativ förvaltning Vattenförbrukning Uppvärmning Elförbrukning Renhållning Försäkringar Fastighetsskötsel / reparationer Samtliga kostnader är baserade på de kostnader som fastigheten tidigare haft. Övriga kostnader Fastighetsavgift Avsättning/uttag underhållsfond

7 Summa kostnader år 1, inkl. amorteringar exkl. avskrivningar Årsavgifter Hyresintäkter totalt Varav Bostäder Summa intäkter år exkl. kapitalintäkter Summa intäkter år F. Nyckeltal Anskaffningskostnad per kvm Belåning per kvm Insats per kvm i genomsnitt Driftskostnader per kvm år Årsavgifter per kvm år G. Lägenhetsredovisning Lgh nr Kvm Antal rum Andelstal % Basinsats Insats Kr/kvm Årsavg Kr / m2 Månadsavgift ROK 30, ROK 30, ROK 18, ROK 20, ROK , Hyra Årsavgifternas fördelning I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar ska årsavgifterna fördelas efter andelstalet.

8 H. Ekonomisk prognos EKONOMISK PROGNOS Löpande penningvärde År KAPITALKOSTNADER Låneräntor Avskrivningar Reservrad DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Reservrad ÖVRIGA KOSTNADER Fastighetsskatt el motsv Tomträttsavgäld Inkomstskatt Övrigt INTÄKTER EXKL ÅRSAVGIFTER Hyror bostäder Hyror lokaler, p-platser mm Ränteintäkter Bidrag m.m Övrigt AMORTERINGAR/AVSÄTTNINGAR Amorteringar lån Avsättningar underhåll Avsättningar andra ändamål PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR Låneräntor, viktat medel 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Intäktsräntor, viktat medel 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Inflation 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Total bostadsrättsarea NETTO FÖRE ÅRSAVGIFTER Nettokostnader Nettoutbetalningar NÖDVÄNDIG NIVÅ PÅ ÅRSAVGIFTER Löpande penningvärde, totalt Löpande penningvärde/kvm Fast penningvärde, totalt Fast penningvärde/kvm

9 I. Känslighetsanalys KÄNSLIGHETSANALYS I Fast penningvärde År Huvudalternativ enl ekonomisk prognos Nettokostnader SEK Nettoutbetalningar SEK Nettokostnader SEK/KVM/(BR)/ÅR Nettoutbetalningar SEK/KVM/(BR)/ÅR Huvudalternativ men låneränta +1 procentenhet Nettokostnader SEK Nettoutbetalningar SEK Nettokostnader SEK/KVM/(BR)/ÅR Nettoutbetalningar SEK/KVM/(BR)/ÅR Ändring av nödvändig nivå på årsavgift 0,0% 12,4% 12,3% 12,1% 12,0% 11,8% 10,9% Huvudalternativ men inflation +1 procentenhet Nettokostnader SEK Nettoutbetalningar SEK Nettokostnader SEK/KVM/(BR)/ÅR Nettoutbetalningar SEK/KVM/(BR)/ÅR Ändring av nödvändig nivå på årsavgift 0,0% 0,7% 1,5% 2,2% 3,1% 3,9% 4,2%

10 J. Särskilda förhållanden Medlem som innehar bostadsrättslägenhet skall erlägga årsavgift med belopp som styrelsen fattar beslut om. Upplåtelseavgift, pantsättningsavgift och överlåtelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen. Ändring av årsavgiften skall beslutas av föreningsstämman. Det åligger styrelsen att bevaka förändringar i kostnadsläget som bör kräva höjningar av årsavgifter för att föreningens ekonomi skall vara i balans. Respektive bostadsrättsinnehavare skall ha eget abonnemang för hushållsel. Medlem skall teckna s.k. tilläggsförsäkring för bostadsrätt till hemförsäkring. Denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående beräknade kostnader och intäkter m.m. hänför sig till tidpunkten för planens upprättande och kända förutsättningar. Varje bostadsrätt har rätt till anvisad uteplats. Visby den Bostadsrättsföreningen Visby Borgen Ronnie Holm Johanna Storm Eva Holm

11 L. Stadgar

12

13

14 M. Teknisk besiktning

15

16

17 N. Fastighetsinfo

18

19 O. Registreringsbevis

20

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. LAXNÄS nr 3 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXNÄS nr 3 Storumans kommun ORG NR xxxxxx-xxxx Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Engelsmannen 4 Holbergsgatan 90 & Björnsonsgatan 58, Bromma Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Engelsmannen 4 biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq.

EKONOMISK PLAN TJÖRN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS. Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 ... N... O N 396934/12. Brf Tångehus Orq. Orq.nr 769621-0215 396934/12 00 ("t') ~ I.() O \O... O... N... O N EKONOMISK PLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TÅNGEHUS TJÖRN Registrerades av Bolagsverket 2012-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning - förutsättningar,

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Forellgränd 1-72 och Trålargränd 1-61, Järfälla Denna ekonomiska plan är upprättad av styrelsen i Brf Glädjen i Viksjö biträdda av Ombildningskonsulten

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN

Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN /449615/13 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN BoKlok Apotekaren Växjö Växjö kommun GRG NR 769623~5139 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker Sid A. Allmänna förutsättningar

Läs mer

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD

KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EDSGATAN I KARLSTAD Org.nr: 769621-8218 Karlstad kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna förutsättningar... 2 B. Beskrivning av fastigheterna... 3 C. Kostnader

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun

Kostnadskalkyl FÖR. bostadrättsföreningen. Sommerwind. Org. nr 769624-8173. Uppsala Kommun Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIMPAN 14 I KALMAR Kalmar kommun Org. nr 769621-1577 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: A. Allmänna förutsättningar sid 2 B. Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Kostnadskalkyl för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) BRILJANTERNA 2 Örebro kommun Organisationsnummer 769629-3864 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar.

Läs mer

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan

Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Ekonomisk plan för Brf Aspgärdan Kråkbärsvägen 1A-H, Umeå Bostadsrättsföreningen Aspgärdan, 904 34 UMEÅ, org. nr: 769627-1068 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen.

Ekonomisk plan för. Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Bostadsrättsföreningen. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Krabban (769613-0157) Malmö Upprättad i december 2008 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehåll 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN (BRF) VÄNNERNA Örebro kommun Organisationsnummer 6622 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar. B. Beskrivning

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STOCKHOLMS KOMMUN Organisationsnummer 716420-1183 1. Allmänna forutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten och lägenheterna 3. Kostnader för förvärv av fastigheten 4. Finansieringsplan

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning.

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5. Kalmar (769623-7622) Upprättad i april 2012 av. SBR Svensk Bostadsrättsbildning. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Gösen 5 (769623-7622) Kalmar Upprättad i april 2012 av SBR Svensk Bostadsrättsbildning part of Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av

Läs mer

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar

Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Boverket Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd om Ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2 Boverket

Läs mer

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla

Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Ekonomisk plan for Brf Stengodset Bravalla Bravallagatan 7, Stockholm Bostadsrattsfdreningen Stengodset Bravalla, 113 36 Stockholm, orgnr: 769604-5439. Denna ekonomiska plan bar upprattats med foljande

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer