Information. från Läkemedelsverket. Vill du arbeta på Läkemedelsverket? Aktuella platsannonser finns på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. från Läkemedelsverket. Vill du arbeta på Läkemedelsverket? Aktuella platsannonser finns på www.lakemedelsverket.se"

Transkript

1 Information från Läkemedelsverket Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta ny rekommendation... 9 Neuropatisk smärta utmärks av ett antal negativa och positiva symtom och statusfynd, till exempel nedsatt känsel eller smärtsam överkänslighet. Behandlingsrekommendationen baseras delvis på nyligen publicerade europeiska behandlingsalgoritmer. EU:s barnförordning leder till nya krav på läkemedelsföretag...5 En ny EU-barnförordning som trädde i kraft i början av 2007 syftar till förbättrad hälsa hos barn genom bättre reglering av de läkemedel som används till barn. Fri förskrivning införs inte för Concerta och Ritalin... 6 I oktober 2007 skickade Läkemedelsverket ut ett förslag på remiss om att upphäva begränsningarna för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD. Läkemedelsverket har nu beslutat att inte införa förslaget. Medicintekniska produkter rapporter om tillbud... 7 Tillbud med en extrautrustad anestesiapparat som riskerar att tippa, en taklyft där lyftbandet lossnat och en barnvåg vars vågskål kan tippa. Biverkningsnytt Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade under 2005 och 2006 Sammanställning av de läkemedelsbiverkningar som Sveriges veterinärer har rapporterat till Läkemedelsverket under 2005 och De flesta rapporterna rör hund och därefter följer katt och häst. Allvarliga fall av överkänslighetssyndrom vid behandling med Protelos Sexton fall av DRESS (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) syndrom har rapporterats i samband med Protelosbehandling (strontiumranelat) av postmenopausal osteoporos. Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) överväger riskerna Den europeiska läkemedelskommittén har gjort en ny nytta-risk-bedömning för rosiglitazon och pioglitazon vid behandling av typ 2-diabetes, och kommit fram till att nyttan med läkemedlen överväger riskerna. Nya läkemedel Aclasta (zoledronsyra) ny indikation Cosmofer (järn(iii)hydroxiddextran) Increlex (mecasermin) Optaflu (influensavaccin) Remicade (infliximab) ny indikation Revlimid (lenalidomid) LFN informerar Foto: Sjöberg Bild Vill du arbeta på Läkemedelsverket? Aktuella platsannonser finns på 1 Information från Läkemedelsverket NN:2004 Läkemedelsverkets webbplats

2 Innehåll Observanda EU:s barnförordning leder till nya krav på läkemedelsföretag... 5 Läkemedelsverkets kommentar angående mistelpreparat... 6 Fri förskrivning införs inte för Concerta och Ritalin... 6 Extrautrustad anestesiapparat riskerar att tippa... 7 Tillbud med barnvåg även modell IN-22 berörs... 7 Risk för tillbud vid användning av Inalto taklyft... 8 Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Behandlingsrekommendation... 9 Bakgrundsdokumentation Definitioner, klassifikation, diagnostik och differentialdiagnoser Epidemiologi Patofysiologiska mekanismer vid neuropatisk smärta Evidensbaserad läkemedelsbehandling av neuropatisk smärta (NPS) Effekt och biverkningar av opioider vid neuropatisk smärta Utfallsmått för läkemedelsbehandling vid neuropatisk smärta Biverkningsnytt Marknadsföringen av Somadril och Somadril comp upphör Allvarliga fall av överkänslighetssyndrom vid behandling med Protelos Biverkningsnytt forts. Nyttan med rosiglitazon (Avandia) och pioglitazon (Actos) överväger riskerna Försäljningstillståndet för Trasylol dras in tillfälligt Läkemedelsbiverkningar hos djur rapporterade under 2005 och Rapportering av läkemedelsbiverkningar hos djur Läkemedelsmonografier Aclasta (zoledronsyra) ny indikation Cosmofer (järn(iii)hydroxiddextran) Increlex (mecasermin) Optaflu (influensavaccin) Remicade (infliximab) ny indikation Revlimid (lenalidomid) Läkemedelsförmånsnämnden informerar Begränsad subvention för Parkinsonplåster Ingen subvention för vaccin mot magsjuka Kolesterolsänkande läkemedel nekas subvention Advagraf in i högkostnadsskyddet Experter utsedda till granskning av inkontinensläkemedel Snabbguide till LFN:s beslut Biverkningsblanketter Biverkningsblankett Vad skall rapporteras Biverkningsblankett för djur Rapportering av läkemedelsbiverkningar Information från Läkemedelsverket Box 26, Uppsala Telefon Telefax E-post: Ansvarig utgivare: Gunnar Alvan Redaktion: Fredrik Brounéus, Kristina Bergström, Christina Brandt, Christina Hambn och Martina Tedenborg Ytterligare exemplar kan rekvireras från: Kommunikationsenheten, Medicinsk information ISSN AB Danagårds Grafiska Information från Läkemedelsverket 6:2007

3 Moderator Göran Rosenberg Program Välkomna! Kjell Asplund, generaldirektör, Socialstyrelsen Marknadsföringsknep för dold påverkan på patienter och förskrivare Magnus Söderlund, docent, Handelshögskolan, Stockholm Vem skall styra informationen till patienten? Vilket ansvar har myndigheter att informera patienter? Gunnar Alvan, generaldirektör, Läkemedelsverket Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, Läkemedelsförmånsnämnden Vem skall ansvara för informationen efter apoteksmonopolets fall? Ulrica Ohlsson, sekreterare i Apoteksmarknadsutredningen Hur vill regeringen stödja patienternas ställning på läkemedelsområdet? Göran Hägglund, Socialminister KAFFE/TE Patientföreningarna en växande maktfaktor Bengt Lindqvist, ordförande i Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning, tidigare utredare av patientföreningarnas ställning Läkemedelsreklam håller EU-kommissionen på att byta fot? Anders Olauson, Europas representant i Pharmaceutical Forum, Ågrenska, Hovås Direkt marknadsföring till konsument för och emot Björn Beermann, professor, Läkemedelsverket Richard Bergström, VD, Läkemedelsindustriföreningen Diskussion med mentometeromröstning Medverkan av förmiddagens talare LUNCH EMEA:s strategi för öppenhet och kommunikation Thomas Lönngren, executive director, EMEA, London Vem skall styra informationen till läkarna? Eva Nilsson Bågenholm, ordförande, Läkarförbundet Kerstin Hulter-Åsberg, ordförande, Sveriges Läkemedelskommittéer och i kommittén för läkemedelsfrågor inom Svenska Läkaresällskapet Johan Brun, medicinsk chef, Pfizer Kjell Asplund, generaldirektör, Socialstyrelsen Måns Rosen, direktör, SBU Diskussion och mentometerröstning Medverkande under eftermiddagen Avslutning och sammanfattning av dagen Gunnar Alvan, generaldirektör, Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket 6:2007 3

4 4 Information från Läkemedelsverket 6:2007

5 Observanda EU:s barnförordning leder till nya krav på läkemedelsföretag Den nya EU-barnförordningen som trädde i kraft i början av 2007 syftar till att förbättra hälsan hos barn genom förbättrad reglering av de läkemedel som används för behandling av barn. Alla företag som har tillstånd för marknadsföring av läkemedel ska senast den 26 januari 2008 rapportera in de läkemedel där det finns studier på användning för barn. För närvarande är endast en liten del av de läkemedel som används till barn specifikt studerade på dem. Kännedom om långtidskonsekvenserna av läkemedel hos växande barn är därför begränsad. Målet med den nya EU-barnförordningen som trädde i kraft i början av 2007 är att: underlätta utvecklingen av, och öka tillgängligheten till, läkemedel avsedda för behandling av barn upp till 17 år, säkerställa att läkemedel för barn är föremål för högkvalitativ etisk forskning och på ett lämpligt sätt godkänns för användning på barnpopulationen, förbättra tillgänglig information om användning av läkemedel i olika barnpopulationer. Dessa mål bör uppnås utan att barnpopulationen utsätts för onödiga kliniska prövningar och utan att godkännandet av läkemedel för andra ålderspopulationer fördröjs. Paediatric Committee (PDCO), vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, är en nyetablerad kommitté som ska arbeta med den nya förordningen. Huvuduppgiften kommer att vara att utvärdera insända Paediatric Investigational Plans (PIP). En PIP ska lämnas in tidigt under läkemedelsutvecklingen för att få fram läkemedel till barn så snart som möjligt. PIP kan dock ändras allteftersom mer kunskap om läkemedlet erhålls. Stimulans och krav för nya läkemedel Barnförordningen omfattar läkemedel i samtliga faser. Förordningen innefattar både ekonomiska stimulansåtgärder och nya krav. Krav ställs på företagen att utveckla läkemedel för barn, och om studier genomförs enligt en fastställd plan (PIP) får företaget ytterligare sex månaders exklusivitet på marknaden oavsett om studierna leder till en barnindikation eller ej. Vid godkännande av nya läkemedel krävs att resultat av samtliga studier som ingår i den PIP som tidigare godkänts av PDCO föreligger, om inte PDCO beslutat om deferral eller waiver. En deferral innebär en senareläggning av studierna tills man fått ytterligare erfarenhet från användning hos vuxna patienter. En waiver innebär att studier inte behöver göras och ges exempelvis om säkerhetsproblem förväntas hos barn eller om aktuell sjukdom inte förekommer hos barn. Redan godkända läkemedel Man har på olika sätt i den nya barnlagstiftningen försökt befrämja att så mycket information som möjligt vad beträffar läkemedelsanvändning på barn blir offentlig för att undvika att barn utsätts för onödiga kliniska prövningar. Barnförordningens artikel 45 innebär bland annat att företag som innehar godkända läkemedel har en skyldighet att skicka in alla studier avseende barn som tidigare har gjorts. Det ska enligt förordningen göras senast den 26 januari EMEA och koordineringsgruppen CMD(h) har bestämt att i ett första steg endast begära en lista på företagens godkända produkter. Den listan ska sedan användas för att fördela arbetet med utvärdering av barnstudier mellan länderna. Prenumerera på nyheter från Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket 6:2007 5

6 Observanda Läkemedelsverkets kommentar angående mistelpreparat EU-dom kan påverka de antroposofiska medlens ställning. Mistelpreparat, som Iscador, har funnits på den svenska marknaden sedan 1980-talets början. Vid godkännandet som naturmedel för injektion gjordes en värdering av produkten grundad på tidigare erfarenhet, däremot gjordes ingen värdering av effekt kom den nya läkemedelslagstiftningen varvid den juridiska grunden för godkännandet försvann. Produkterna omklassificerades som läkemedel och fick tillfälliga försäljningstillstånd kopplat till en begäran om uppdatering av dokumentationen som kunde stödja produkternas användning som läkemedel. Försäljningstillstånden har sedan successivt förlängts, huvudsakligen mot bakgrund av att produkterna använts länge utan alarmerande akuta biverkningar men också på grund av att forskning fortfarande bedrivs inom området. Samhällets önskemål om tillgång till alternativa behandlingsmetoder avspeglas bland annat i läkemedelslagen där man konstaterar att tillstånd till försäljning av antroposofiskt medel kan ges om det finns särskilda skäl. Så har också skett genom att Regeringen har gett tidsbegränsade försäljningstillstånd för dessa. En EU-dom, som kom nyligen, slår fast att lagstiftningen inom EU är harmoniserad för alla typer av läkemedel. Det innebär att inget särskilt undantag längre kan göras för antroposofiska läkemedel. Tillverkaren är ombedd att komma in med dokumentation så att Läkemedelsverket kan bedöma den enligt gällande praxis. Fri förskrivning införs inte för Concerta och Ritalin Läkemedelsverket har beslutat att inte införa fri förskrivningsrätt av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD. I oktober 2007 skickade Läkemedelsverket ut ett förslag på remiss om att upphäva de begränsningar som idag finns för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD. Förslaget innebar att fri förskrivning av läkemedlen Concerta och Ritalin skulle tillåtas från och med den 1 januari I dagsläget får dessa läkemedel bara förskrivas av läkare med specialistkompens i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Läkare med annan specialistkompetens kan endast skriva ut läkemedlen om Läkemedelsverket har beviljat dispens. Bland annat med anledning av de synpunkter som kommit in från remissinstanserna har Läkemedelsverket beslutat att inte införa fri förskrivning på det sätt som planerats. Läkemedelsverket arbetar nu med att ta fram ett nytt förslag som innebär en viss utvidgning av förskrivningsrätten för de aktuella läkemedlen. Det nya förslaget kommer att skickas ut på remiss före beslut. 6 Information från Läkemedelsverket 6:2007

7 Observanda Extrautrustad anestesiapparat riskerar att tippa Dräger Medical har meddelat Läkemedelsverket att det finns risk för tippning med anestesiapparaten Dräger Cato där tilläggsenhet för patientövervakning används tillsammans med felaktiga eller otillåtna komponenter. Eftersom denna risk gäller generellt för alla anestesiapparater, oavsett fabrikat, där tilläggsenheter monterats, vill Läkemedelsverket göra sjukvården uppmärksam på problemet. Inom ramen för Drägers produktbevakningsverksamhet har företaget fått ta del av ett fall där ett hjul på en anestesiapparat modell Dräger Cato gått sönder vid manövrering av apparaten. Apparaten tippade, men ingen människa kom till skada. En närmare undersökning visade att apparaten i efterhand hade utrustats med en extra enhet för patientövervakning och att en nödvändig komponent inte hade monterats. Apparatkombinationen hade inte godkänts av tillverkaren. Tillverkaren utför omfattande kompatibilitetstester och säkerhetsundersökningar innan apparatkombinationer kan godkännas. För att säkerställa en tillräcklig stabilitet och tippsäkerhet på denna typ av apparatkombinationer, vid till exempel transport inom sjukhuset, är det nödvändigt att göra ändringar i apparatens konstruktion. Av den här orsaken medföljer även ramkomponenter (hjul, viktelement och så vidare) förutom mekaniska anslutningselement mellan apparat och patientmonitor. Tillverkarens marknadsbevakning visar också att anestesiapparater i efterhand har utrustats med ytterligare monitorenheter från tredje part och/eller i sjukhusens egen regi utan att ta hänsyn till den nödvändiga stabiliteten och tippsäkerheten (det vill säga ramkonstruktionen är inte tillräckligt stabil). För att uppnå tillförlitlighet och säkerhet på apparatkombinationen är modifikationer tillåtna bara om man följer tillverkarens anvisningar. I dessa fall tar tillverkaren ansvar för kombinationen. I ovan nämnda fall kan det hända att ansvaret hamnar hos det tredje-parts-företag som monterat monitorenheten eller att ansvaret kan hamna hos sjukhuset om man själv har genomfört monteringen och inte följt tillverkarens råd och anvisningar. Vårdgivare som själva eller genom tredje part har utrustat anestesiapparater från Dräger Medical med en enhet för patientövervakning rekommenderas att kontrollera kombinationen med avseende på tillförlitlighet och säkerhet. Frågor i ärendet bör i första hand riktas till leverantören av anestesiapparaten. Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta Läkemedelverket. Tillbud med barnvåg även modell IN-22 berörs Även en äldre modell av barnvåg, IN-22, har ett konstruktionsfel som gör att vågskålen kan tippa. Läkemedelsverket har tidigare informerat om att barnvåg UWE AIN 15 och UWE AIN 22 har detta fel. Läkemedelsverket har tidigare varnat för en barnvåg av märket UWE AIN 15 och UWE AIN 22. Detta efter att ett barn varit nära att falla i golvet när vågskålen tippade. Det har nu kommit fram att detta konstruktionsfel även berör den äldre vågmodellen IN-22. Tillverkaren UWE corp ska nu förbättra även denna modell genom att förstärka vågskålens fäste i vågplattan. Kunder som köpt vågen genom Umedico AB erbjuds kostnadsfri justering genom att kontakta Sunnex Tillquist AB. Vårdgivare som använder någon av dessa barnvågar uppmanas att så snart som möjligt kontakta Sunnex Tillquist AB, telefon , eller returnera svarstalongen i det kundbrev som leverantören skickat ut. Information från Läkemedelsverket 6:2007 7

8 Observanda Risk för tillbud vid användning av Inalto taklyft Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Inalto taklyft på en möjlig risk för olyckstillbud när lyften används i kombination med annan utrustning. Läkemedelsverket har fått kännedom om tre tillbud i Sverige med Inalto taklyft där lyftbandet lossnat från lyftgalgen. Låshylsan till lyftbandet har på något sätt frigjorts vilket har inneburit att lyftgalgen lossnat från lyftbandet och patienterna fallit ner i sängen. Att lyftgalgen lossnar innebär en allvarlig säkerhetsrisk. Tillverkaren Invacare International har redovisat en teori om att låshylsan för lyftbandet vid ett flertal lyfttillfällen kan ha kolliderat med sängdävert och på så sätt ha orsakat att hylsan lossnat. Låshylsan kan inte frigöras på annat sätt än genom kraftig yttre påverkan. Taklyften Inalto tillverkades åren Efter 2005 har försäljningen upphört, tillverkaren vet inte hur många lyftar som finns i bruk. Läkemedelsverket vill därför fästa uppmärksamhet på risken att låshylsan kan lossna om den utsätts för yttre påverkan, till exempel vid kollision med sängdävert eller annan utrustning kring sängen. Säkerhetskontroll av låshylsan bör göras inför användandet av lyften (se bild). Illustration ur manual för Inalto taklyft, Invacare. Sök läkemedelsfakta 8 Information från Läkemedelsverket 6:2007

9 Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Behandlingsrekommendation Den april 2007 anordnades en workshop om farmakologisk behandling av neuropatisk smärta. Behandlingsrekommendationen baseras delvis på nyligen publicerade europeiska behandlingsalgoritmer (se Figur 1). Neuropatisk smärta utmärks av ett antal negativa och positiva symtom och statusfynd, till exempel nedsatt känsel eller smärtsam överkänslighet. I många fall är det lätt att identifiera neuropatisk smärta, medan det i andra fall kan krävas detaljerad utredning. Dessutom är det inte ovanligt att neuropatisk smärta förekommer tillsammans med nociceptiva smärtor, till exempel hos patienter med cancer eller postoperativ smärta. Diagnostik av neuropatisk smärta vilar på den samlade bilden som framkommer i den detaljerade anamnesen och statusundersökningen med särskild inriktning mot förekomst av känselrubbningar. Definition Enligt en intresseförening (Neuropathic Pain Special Interest Group) inom International Association for the Study of Pain (IASP) skall neuropatisk smärta definieras som smärta som uppstår som en direkt konsekvens av en lesion eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet. Utifrån dagens kunskapsläge inkluderas inte i denna definition av neuropatisk smärta smärttillstånd med misstänkta dysfunktioner i det somatosensoriska systemet som fibromyalgi, komplext regionalt smärtsyndrom typ I (CRPS-I), irritabel tarm (IBS) och vissa typer av ländryggssmärta. Neuropatisk smärta, med den svenska termen nervsmärta, har nu ersatt den tidigare termen neurogen smärta. Det bör uppmärksammas att evidensen för behandling av neuropatiska smärttillstånd i mycket stor utsträckning vilar på undersökningar av tillstånd med säkerställda eller högst sannolika lesioner av nervsystemet såsom smärtsam diabetespolyneuropati, postherpetisk neuralgi, postamputationssmärta och poststroke smärta. Klassifikation Det finns inte någon vedertagen klinisk klassifikation av neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta kan dock klassificeras enligt några andra modeller. Anatomisk klassifikation Anatomiskt skiljer man på central (hjärna och ryggmärg) och perifer neuropatisk smärta beroende på var i nervsystemet skadan är belägen. Centrala neuropatiska smärtor förekommer vid till exempel stroke, MS och ryggmärgsskador. De perifera neuropatierna indelas oftast i polyneuropatier med symmetrisk utbredning (till exempel smärtsam diabetisk polyneuropati), mononeuropatier med asymmetrisk utbredning (till exempel postherpetisk neuralgi), nervrotssmärtor och plexopatier med engagemang till exempel av plexus brachialis (Pancoast syndrom) eller plexus lumbosacralis. Etiologisk klassifikation Baseras på en beskrivning av trolig orsak till smärtans uppkomst. Etiologin kan vara olika infektiösa agens, metabola störningar, trauma, läkemedel, tumörer, blödningar, tromboser, ischemi, systemsjukdomar och strålbehandling. Mekanismbaserad klassifikation Då vi saknar avgörande kunskaper om relationer mellan symtom, statusfynd och bakomliggande patofysiologiska mekanismer är en sådan indelning ännu inte möjlig. Epidemiologi Kunskapen om den neuropatiska smärtans epidemiologi är begränsad. De siffror som presenteras i denna text baseras därför på uppskattningar. Genomförda prevalensundersökningar via telefonintervjuer och frågeformulär har stora svagheter genom att symtombilden vid många neuropatiska smärttillstånd överlappar den vid nociceptiv smärta. Befolkningsdata Förekomsten av neuropatisk smärta i den engelska befolkningen har angivits till 1 %. Bland patienter remitterade till specialiserad smärtklinik är neuropatisk smärta betydligt vanligare. I Storbritannien befanns i en studie 25 % av remisspatienterna ha neuropatisk smärta och andelen steg till 33 % hos patienter över 65 år samt 50 % över 70 års ålder. Liknande siffror har rapporterats i Sverige. 40 % av patienterna remitterade till den multidisciplinära smärtmottagningen i Malmö under en treårsperiod hade ett neuropatiskt smärttillstånd. Baserat på detta material beräknades remissincidensen för behandlingskrävande neuropatisk smärta till 12/ och år för kvinnor mellan 40 och 90 år. För män var incidensen lägre och nådde kvinnornas nivå först vid 90 års ålder. Information från Läkemedelsverket 6:2007 9

10 Behandlingsrekommendation Prevalens och incidens Grunddata för den neuropatiska smärtans prevalens och incidens är således osäkra och sannolikt underskattas problemet kraftigt. Baserat på malmömaterialet kan en grov uppskattning av prevalensen göras; 1,5 % av befolkningen ( kvinnor och män) uppskattas ha en behandlingskrävande neuropatisk smärta. Utifrån samma antaganden kan antalet nya behandlingskrävande vuxenfall av neuropatisk smärta i Sverige beräknas till per år av vilka är kvinnor och män. Neuropatisk smärta bland patienter efter kirurgi eller med cancersjukdom är grupper där en underskattning av problemet sker. Baserat på uppgifter om att 2 10 % av patienter efter kirurgi får långvarig svår neuropatisk smärta och att drygt 1 miljon operationer årligen utförs blir den potentiella gruppen stor. Det anges att cancerpatienter i cirka 50 % utvecklar svåra smärttillstånd varav cirka 30 % med neuropatisk smärtkomponent på grund av sjukdomen i sig eller behandlingen. Mekanismer/patofysiologi Vid neuropatisk smärta föreligger ofta flera olika smärtkomponenter. Mekanismer bakom fenomen som spontan pågående och intermittent/paroxysmal smärta samt stimulusinducerad smärta är ofullstän- digt kända. Patofysiologisk, etiologisk forskning baseras främst på djurexperimentella studier. Symtom och statusfynd kan i dagsläget inte kopplas till specifika bakomliggande patofysiologiska mekanismer. Följande fyra mekanismer antas vara av särskild betydelse för uppkomst och underhåll av perifer neuropatisk smärta. 1. Förändrat uttryck av natrium-jonkanaler Förändrat uttryck av vissa natriumkanaler leder till faciliterad nervaktivitet vid och i närheten av nervskadan samt i området kring dorsalrotsgangliet. 2. Uppreglering av kalcium-jonkanaler Ökad transmittorfrisättning från nociceptiva afferenter (inåtledande smärtfibrer) genom ökat uttryck av och förändrad funktion hos presynaptiska kalciumkanaler. 3. Aktivering av NMDA-receptorer Vid upprepad kraftig smärtstimulering kan NMDAreceptorer aktiveras vilket resulterar i ökad retbarhet på spinal nivå. 4. Ökad nedåtstigande facilitering eller försvagad hämning i smärtsignalerande banor Antas bero på förändrad balans i bansystem mellan hjärnstam och ryggmärg. Förändring i graden av nedåtstigande facilitering respektive inhibition resulterar i nettofacilitering. 10 Information från Läkemedelsverket 6:2007

11 Behandlingsrekommendation Diagnostik och utredning Diagnostik av neuropatisk smärta baseras på en integrerad bedömning av sjukhistoria, kroppsundersökning och undersökning av känseln (Faktaruta 1), eventuellt med tillägg av riktade bilddiagnostiska undersökningar, neurofysiologiska undersökningar och klinisk-kemiska undersökningar. Kriterier för neuropatisk smärta är: sjukhistoria som tyder på en lesion eller sjukdom i nervsystemet som primär etiologi till smärtan, en neuroanatomiskt korrelerbar smärtutbredning motsvarande innervationsområdet eller projektionsområdet för den drabbade nervstrukturen (perifer nerv, plexus, nervrot, central struktur), störning inom det somatosensoriska systemet med känselrubbning i smärtans utbredningsområde. I de flesta fall skall dessa kriterier vara uppfyllda, men vid vissa väldefinierade neuropatier finns avsaknad av känselrubbningar, till exempel trigeminusneuralgi, eller en smärtutbredning utöver det primära innervationsområdet, till exempel långvarig intensiv neuropatisk smärta. I den neurologiska undersökningen ingår även bedömning av andra tecken på lesion eller sjukdom i de perifera eller centrala nervsystemen. Efter noggrann bedömning av sjukhistorien och den sensoriskt inriktade kroppsundersökningen bör en hypotes om smärttillståndets etiologi kunna uppställas. En genomgång av indikationerna för laboratorieundersökningar ligger utanför ramen för denna workshop. Patientomhändertagande vårdnivå Patienter med neuropatisk smärta uppträder i de flesta medicinska verksamheter. De vanliga tillstånden som postherpetisk smärta eller smärtsam diabetespolyneuropati utreds och behandlas vanligen där patienterna i övrigt får sin vård. Som vid behandlingen av all långvarig smärta bör vaksamhet och beredskap för behandling finnas för samtidig funktionshindrande psykosocial problematik, depression och/eller ångestsjukdom. I ett primärt osorterat patientflöde där upp till 30 % av patienterna söker med smärtproblematik som primär eller sekundär orsak till kontakt med sjukvården är de neuropatiska smärttillstånden sannolikt få. Ett betydande antal patienter måste dock utredas för att påvisa eller avskriva tillstånd där nerver hotar att skadas som karpaltunnelsyndrom, andra former av nerventrapment, rotpåverkande diskbråck och neuroborrelios. Inom alla specialiteter som bedömer patienter i postoperativt eller posttraumatiskt skede eller behandlar och/eller bedömer cancerpatienter bör uppmärksamhet finnas på onormal smärtrapportering, något som kan leda till att ett neuropatiskt smärttillstånd kan identifieras tidigt. Genom att använda ett antal enkla hjälpmedel som smärtteckning, smärtdagbok, neurologisk utredning och några basala laboratorieutredningar kan ofta misstanken avskrivas eller förstärkas till en trolig nivå. För att fastställa neuropatisk smärtdiagnos i mer komplicerade fall kan specialistens erfarenhet och utredningsmöjligheter behövas. Vid ställningstagande till långvarig behandling med läkemedel som påtagligt inverkar på patientens livskvalitet kan konsultation med smärtmottagning behövas. När patienter med fastställt neuropatiskt smärttillstånd efter avslutad utredning och utprovande av läkemedel hos smärtspecialist återremitteras till primärvården är det viktigt att känna till de individuella rekommendationer som patienten fått samt att få ta del av de behandlingskontrakt som eventuellt finns vid långvarig behandling med opioider. För patienter i arbetsför ålder har tidsfaktorn visats ha en avgörande betydelse för rehabilitering vid långvarig smärta även inkluderande de med neuropatisk genes. Läkemedelsbehandling vid olika typer av neuropatisk smärta Det finns ett antal läkemedel som är godkända på indikationen neuropatisk smärta. Myndighetskrav för godkännande på indikationen perifer neuropatisk smärta utan specificering är att smärtlindrande effekt på minst två olika etiologiska tillstånd har visats. Indikationen central neuropatisk smärta, till exempel efter stroke eller vid metastaserande tumör, har godkänts efter positiva resultat vid ett etiologiskt tillstånd. För vissa äldre läkemedel finns god evidens för effekt på neuropatisk smärta, men ansökan om godkännande vid denna indikation har aldrig inkommit till Läkemedelsverket eller EMEA, den europeiska läke- Fataruta 1. Exempel på instrument för undersökning av sensibilitet. 1) VADDPINNE ELLER PENSEL Beröring (Aβ) Beröringsallodyni (dynamisk/statisk) 2) NÅL PÅ TUNGSPATEL Smärta (Aδ/C) Hyperalgesi 3) METALLRULLE Kyla (Aδ) Köldallodyni Värme (C ) Hypoestesi Information från Läkemedelsverket 6:

12 Behandlingsrekommendation Dostitrering Generellt rekommenderas vid behandling av neuropatisk smärta en låg startdos av det aktuella läkemedlet (oftast lägre än den som anges i FASS/promedelsmyndigheten. Exempel på detta är tricykliska antidepressiva och vissa opioider. I Tabell I återfinns en farmakologisk översikt av läkemedel som är aktuella vid behandling av neuropatisk smärta. Det finns endast enstaka studier som direkt jämför två olika aktiva substanser vid neuropatisk smärta. Indirekta jämförelser av resultat från randomiserade placebokontrollerade kliniska studier talar tillsammans med klinisk erfarenhet för att tricykliska antidepressiva är mest effektiva, följda av gabapentin/pregabalin och SNRI. Substanserna har olika biverkningsprofil, något som kan ha betydelse för vilket läkemedel som väljs för behandling. ger generellt sett bäst effekt på stimulusoberoende smärtkomponenter dvs. vilovärk, koncentrationsförmåga och sömn. Stimulusberoende smärtkomponenter dvs. möjlighet till aktivitet i form av till exempel att gå, stå och sitta på en obekväm stol påverkas marginellt. Läkemedelsval vid olika typer av neuropatisk smärta Trigeminusneuralgi Karbamazepin (Rekommendationsgrad B) alternativt oxkarbazepin (Rekommendationsgrad B). Vid misstanke om trigeminusneuralgi bör neurolog konsulteras. Vid behandlingssvikt remittering till neurokirurg. Perifer neuropatisk smärta Kontrollerade kliniska prövningar finns bara för smärtsam polyneuropati och postherpetisk neuralgi. Klinisk erfarenhet indikerar att man får smärtlindrande effekt av de läkemedel som listas nedan även vid andra perifera neuropatiska tillstånd. 1:a hand: Gabapentin (Rekommendationsgrad A) eller tricykliska antidepressiva (amitriptylin/nortriptylin) (Rekommendationsgrad A). God dokumentation och mångårig klinisk erfarenhet stödjer valet av dessa preparat som förstahandsval. Vid behandlingssvikt skiftas om möjligt till det alternativa förstahandsvalet. 2:a hand: Pregabalin (Rekommendationsgrad A). Pregabalin får ännu betraktas som andrahandsmedel, eftersom det är tämligen nytt på marknaden, med åtföljande begränsad klinisk erfarenhet inklusive av säkerheten. Det finns inga kliniska studier som visar att pregabalin har effekt hos patienter som inte svarat på gabapentin. 3:e hand: SNRI (duloxetin/venlafaxin). Duloxetin (Rekommendationsgrad A) har mer omfattande dokumentation än venlafaxin (Rekommendationsgrad A). Genom omfattande användning inom psykiatrin av venlafaxin är dock dess biverkningsbild bättre känd än den för duloxetin. 4:e hand: Tramadol (Rekommendationsgrad A). Viss risk för beroendeutveckling finns. Depotberedningar förordas. 5:e hand: Starka opioider. Evidens finns framför allt för morfin och oxykodon (Rekommendationsgrad A). Metadon (Rekommendationsgrad B) är ett mer svårhanterligt preparat och kräver noggrannare dostitrering och monitorering. Tillräckligt goda jämförande studier saknas för att bedöma om någon av dessa opioider är effektmässigt överlägsen de andra. Depotberedningar eller långtidsverkande opioidpreparat förordas. Långtidseffekterna är ofullständigt klarlagda. Det finns data som talar för risk för hormonella och kognitiva störningar vid långtidsbehandling. Beroendeproblematiken bör beaktas och det krävs en organisation som garanterar kontinuitet i vården och kontroll av opioidförskrivningen. Vid cancerrelaterad neuropatisk smärta med progredierande tumörsjukdom kan opioider övervägas tidigare än vid annan etiologi. Capsaicin har en underordnad roll i behandlingen av neuropatisk smärta på grund av svag effekt och besvärande biverkningar. Central neuropatisk smärta Vanligen behandlas central neuropatisk smärta med amitriptylin, sedan gabapentin/pregabalin och härefter möjligen opioider. I texten nedan ansluter sig rekommendationerna till de senaste evidensbaserade riktlinjerna från European Federation of Neurological Societies (EFNS, 2006), och indelas efter etiologi. Central neuropatisk smärta efter stroke 1:a hand: amitriptylin (Rekommendationsgrad B). 2:a hand: lamotrigin (Rekommendationsgrad B). Central neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada Pregabalin (Rekommendationsgrad A) eller gabapentin (Rekommendationsgrad B). Central neuropatisk smärta vid multipel skleros (MS) Se ovan angående vanlig behandlingsstrategi. Det finns evidens för effekt av cannabinoider vid behandling av central neuropatisk smärta vid MS. Godkända läkemedel saknas. Inför eventuell licensansökan rekommenderas kontakt med smärtspecialist. Beröringsallodyni Vid små områden med beröringsallodyni (smärta vid lätt beröring) kan lidokainplåster övervägas (Rekommendationsgrad A). Det finns en viss osäkerhet vad gäller effekterna vid långtidsbehandling med lidokain, vilket kan bli aktuellt vid beröringsallodyni. En metabolit av lidokain har visats vara genotoxisk vid långtidsbehandling av råtta. Den kliniska betydelsen av detta är dock inte klarlagd. 12 Information från Läkemedelsverket 6:2007

Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Bakgrundsdokumentation

Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Bakgrundsdokumentation Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte

Läs mer

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011

Ständigt full beredskap. Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern. Prionliknande spridning vid Parkinson. nr 2-2011 nr 2-2011 Prionliknande spridning vid Parkinson Tuberös skleros Multidisciplinär och koordinerad vård är viktigast Neuropatisk smärta: En utmaning för klinikern Neurologiska kliniken i Lund: Ständigt full

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård

Rapport 2014:3. Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Rapport 2014:3 Smärtanalys och Diagnossättning vid Kroniska Smärtor inom Specialiserad Smärtvård Diagnosgruppen inom Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS) Britt-Marie Stålnacke, Emmanuel Bäckryd,

Läs mer

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv

Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Smärtpatientens vårdkedja och det upplevda omhändertagandet sett ur patientens perspektiv Om författaren: Elisabeth Rasmusson är studerande på läkarprogrammet, termin 5, vid Lunds Universitet i Malmö.

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer Information från Läkemedelsverket Årgång 21 nummer 6 december 2010 sid 14 Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation Smärtlindring i livets slutskede ska alltid ses i ett helhetsperspektiv där

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Lundberg & Axelsson Behandling av långvarig smärta SAMMANFATTAT Av de cirka 20 procent av befolkningen som upplever svår eller måttlig smärta har cirka 15 procent smärtor i ansikte och käkar. De samhällsekonomiska

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens överaktiv blåsa ny rekommendation

Information från. Läkemedelsverket. Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens överaktiv blåsa ny rekommendation Information från Läkemedelsverket Årgång 22 nummer 2 april 2011 sid 12 Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens överaktiv blåsa ny rekommendation Urinträngningar och trängningsinkontinens

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11

Information. från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av ADHD ny rekommendation...11 Information från Läkemedelsverket Årgång 20 NummeR 1 februari 2009 ny rekommendation...11 Foto: Sjöberg Bild Läkemedelsbehandlingen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ska vara en del i

Läs mer

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd

Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd Ett särskilt utredningsuppdrag för Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN) Landstinget i Östergötland Wolfgang Doerfler¹ ² Anna

Läs mer

Äldres smärta och ångest vid livets slut

Äldres smärta och ångest vid livets slut Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Äldres smärta och ångest vid livets slut Om sjuksköterskans arbete med symtomlindring i hemsjukvården Stella Hanner VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-3-0

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 13 NR 4 JULI 2002 F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T Nedan visas en kort presentation av utvalda delar ur detta nummer. Du hittar ytterligare artiklar inuti tidningen. Behandling av kroniskt

Läs mer

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA

AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA Hälsa och samhälle AKUPUNKTURENS EFFEKT VID LÅNGVARIG SMÄRTA EN LITTERATURSTUDIE MATTIAS NIKKU HELENA NÄSLUND Examensarbete Omvårdnad 46-55 poäng Sjuksköterskeprogrammet Juni 2007 Malmö högskola Hälsa

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression Depression Genomgången av läkemedel mot depression Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression Genomgången av läkemedel

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord av Bo Johnels...2 Författarens förord...3 Inledning...5 Smärta i befolkningen...7 Kvinnor och smärta... 7 Män och smärta... 8 Äldre personer och smärta... 9 Smärtans centrala

Läs mer

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action.

Karolinska stroke update. Många får inte den avancerade terapi de behöver. Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action. nr 3-2011 Avancerande fas vid PS: Många får inte den avancerade terapi de behöver Neurologen vid NUS: Stark forskningskultur i Umeå Funktionell Mri kan avbilda hjärnan in action Karolinska stroke update

Läs mer

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna Stöd för beslut om behandling Kompletterande kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. Socialstyrelsen, 2014 Utredning

Läs mer

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD... 4 1. 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk från ordföranden I DETTA NUMMER Det våras för miljön Mars är ju traditionellt den första vårmånaden och kanske någon

Läs mer

Kirurgisk behandling av

Kirurgisk behandling av Kirurgisk behandling av SMÄRTA Kirurgi har i århundranden använts för att behandla smärta. I denna artikel ges en översikt av dagens metoder av med dr Hans Ericson, överläkare vid Neurokirurgiska kliniken,

Läs mer