moderna läkare Tema: Utanförskap EU-valet Gapminder Karin Johannisson / Hanne Kjöller / Jan Halldin / Mattias Hagberg / Thorne Wallman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "moderna läkare Tema: Utanförskap EU-valet Gapminder Karin Johannisson / Hanne Kjöller / Jan Halldin / Mattias Hagberg / Thorne Wallman"

Transkript

1 moderna läkare SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #03/2009 ÅRGÅNG 68 Nu fler än läsare! Tema: Utanförskap EU-valet Gapminder Karin Johannisson / Hanne Kjöller / Jan Halldin / Mattias Hagberg / Thorne Wallman

2 moderna läkare innehåll 03/2009/2007 Rocken hotad 4-11 Tema Utanförskap 18 Foto: P.O. Bejsjö Guide till valet Ekelius har ordet Foto: Ulla Rudsander 17 Hans Rosling Ledare 3 Sjukdom, utanförskap, identitet 4 Stämplad och bortstädad 6 Läkaren, sjukskrivningen och regelverket 8 Bättre arbetslös än sjukskriven 9 Sjuk av sjukskrivning? 10 Skadas patienter av förtidspensionering? 11 Gapminder 12 Guide till Europaparlamentsvalet Kandidater för och emot EU 16 Ordförande har ordet 17 Den vita rocken hotad 18 Lunchronden 19 SYLF Norrbotten 20 SYLF Uppsala Rapport från SYLF fullmäktige 21 AT-beach 21 Hallands bästa handledare 22 Sudoku 22 SYLF Stockholm 23 Mentorskap 23 Korsord och tävling 24 Linda Skugge 25 Omslagsfoto: Maria Joelsson Sveriges yngre läkares förening SYLF Tidskrift Moderna Läkare Redaktör och ansvarig utgivare: Martin Wohlin, e-post Grafisk produktion: Josefi na Ott Kann. Tryck: Sörmlands Grafi ska, Annonser samt prenumerationer: Joel Hellstrand, SYLFs kansli, Box 5610, Stockholm, tel , fax , e-post Kansli: Joel Hellstrand, SYLFs kansli, Box 5610, Stockholm, tel , fax , e-post Pg 768-2, Bg Internet: och Sveriges Medicine Studerandes Förbund - MSF Tidskrift Appendix: Redaktör och ansvarig utgivare: Mihai Radulesu, e-post Styrelse: Ordförande Yosef Tyson, Maria Ehlin Kolk, Charbél Talani, Alexandra Måneheim, Martin Holmbom, Martina Bengtsson, Hildur Thorarinsdottir, An Namnuan, Mihai Radulescu. Internet: Adressändring: Gå in på SYLFs hemsida och ändra din adress om du fl yttar eller vill ha Moderna Läkare till en alternativ adress. nästa nummer av moderna läkare 04/2009 utgivningsdag 11/9 materialdag 21/8 2

3 ledare SYLF styrelse från vänster: Martin Wohlin, redaktör, Anders Åkvist, Emma Spak, Johan Zelano, Lena Ekelius, ordförande, och Sofi a Rydgren. På bilden saknas Mara Bybrant. Foto: P.O. Bejsjö Utanförskap ett dubbelt underläkarproblem SOM ETT RESULTAT av lågkonjunktur och nedskärningar riskerar nu läkare i allmänhet och underläkare i synnerhet att drabbas av utanförskap. Dels i form av det utanförskap som patienter drabbade av arbetslöshet känner och den ökade sjukvårdskonsumtion som blir resultatet därav. Dels i form av varsel och uppsägningar bland läkarkåren. Att inte förnya läkarvikariat är ett vanligt sätt för sjukvårdens arbetsgivare att minska personalomkostnaderna i svåra tider. Detta mönster går nu igen och drabbar underläkare hårdast. TILL SKILLNAD FRÅN situationen inom andra branscher så sjunker inte efterfrågan på tjänster inom hälso- och sjukvården när den samhälliga ekonomin sviktar. Regeringens har beslutat om ett extra tillskott på sju miljarder till kommuner och landsting 2010 för att försöka få skutan på rätt köl. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting räcker inte detta. Skattehöjningar och personalneddragningar krävs för att ekonomin ska komma i balans. RESURSERNA MÅSTE NU på allvar användas mer effektivt. SYLF ser med stor oro på hur våra arbetsgivare nu tar till samma besparingsprinciper som plågat sjukvården under de gångna årens högkonjunktur. Man försöker åter lösa underskott och strukturella problem genom att fortsätta hyvla av kostnader och läkartjänster. Detta medan de administrativa avdelningarna på många håll lämnas orörda och den totala andelen administrativ personal i sjukvården växer. SYLF anser att neddragningar i tider då efterfrågan förväntas öka är destruktivt för hälso- och sjukvården. VAR ÄR SJUKVÅRDENS ledare? Vilka vågar ta beslut om prioriteringar och avveckling av verksamheter som vi inte har råd med? Vem vågar stå för dessa? Var är protesterna från läkarkåren? Underläkare får slåss om ett fåtal vikariat till allt lägre löner medan kårens överläkare biter ihop och inväntar pensioneringen. Vem tar ansvar för patientsäkerheten och värnar om en värdig arbetsplats i en tid av cynism och kortsiktigt tänkande? Vem värnar om framtidens hälso- och sjukvård? SYLF SER LEDARSKAPET och läkarinflytandet som de avgörande frågorna för fram tidens hälso- och sjukvård. Utan starka ledare och läkare som aktivt deltar i sjuk vårdens utveckling och som sätter gränser när kvalitet, arbetsmiljö och patientsäkerhet hotas, riskerar vi att svensk sjukvård hyvlas ned till en nivå som ingen önskar befinna sig i. Vare sig som arbetstagare eller patient. SYLF TROR ATT med chefsutbildade läkare som ledare inom sjukvården kommer vi att definiera problemen, finna lösningarna och fatta besluten närmare patienterna. Detta genom att fokus flyttas från ekonomi och administration till patient och patientmötet. Det är också utifrån patientmötet vi förstår i vilket sammanhang vi verkar och det är där vi finner vår mening med arbetslivet. Det är därför vi som läkare måste ta ett stort kliv fram och ta ansvar för Sveriges hälso- och sjukvård. Moderna Läkare 03/2009 3

4 Sjukdom, utanförskap, identitet Var och en har ett dubbelt medborgarskap, ett i de friskas rike och ett i de sjukas. Förr eller senare måste alla, åtminstone för ett tag, identifiera sig som medborgare i det där andra riket. SÅ FORMULERADE DEN amerikanske författaren Susan Sontag sjukdomserfarenheten som en annan identitet. I de flesta fall betyder denna andra identitet smärta och förlust, ibland stigmatisering och utanförskap (Illness as Metaphor, 1.ed 1978). Men sjukdom kan också bli en egen identitet. Den kan erbjuda en särskild fri zon, fungera som tröst, flykt, vinst, protest, en roll i brist på andra roller eller en identitet i brist på andra identiteter. Just så har sjukdom genom historien fungerat i många kvinnors liv en väldokumenterad kvinnlig strategi i de övre samhällsklasserna där tillvaron präglades av instängning och förnekad rätt till utbildning, yrke och skapande. På 1960-talet skulle den amerikanska feministen Betty Friedan kalla den kvinnliga patientrollen för problemet utan namn, ett kompensationsfenomen. OCKSÅ MÄN HAR valt patientrollen. Särskilt för den intellektuella 1800-talsmannen kunde fysisk och psykisk sensibilitet göras till en lönsam identitet. Den tillät avskärmande från yttervärlden, ett slags instigande i inre mentala rum som skapade goda möjligheter till koncentration. Inte minst legitimerade den avvikelse från sociala förväntningar och erbjöd en möjlighet att slippa. ETT KLASSISKT EXEMPEL är Charles Darwin (i år firas för övrigt 200-årsjubileet av hans födelse). Han tycks ha dragits med en gåtfull blandning av fysiska åkommor och psykisk skörhet. Själv beskrev han sig som kroniskt illamående och jämt trött mest av allt tröttar mig samtal och spänning. Men hans bräcklighet var också en resurs. Han tycktes kunna ge den den form som för tillfället var mest användbar. En känslig mage befriade honom från trista middagsbjudningar, illamåendet gjorde att han inte tålde att resa, fullständig kraftlöshet efter ett föredrag på tio minuter att han slapp föreläsa. Ohälsa har räddat mig från det sociala och amusanta livets distraktioner, noterade han lakoniskt. OCKSÅ FRIEDRICH NIETZSCHE gestaltade gärna sin sensibilitet som ett slags (upphöjt) utanförskap. Minsta påfrestning eller provokation från omvärlden kunde resultera i migränanfall eller ett spektrum av psykosomatiska symtom från yrsel och rastlöshet till matthet och kräkning. I själva verket var hans sjuklighet ett hälsotecken, hävdade han, ett jagets spontana uppror. SJUKROLLEN KAN ALLTSÅ fungera som en reträtt; temat har varierats flitigt i hela moderniteten. Livet ställer stora krav på den som är frisk och att vara sjuk innebär ofta en befrielse från dessa krav; hävdade en kvinnlig svensk författare som talade av egen erfarenhet. Sjukdoms- och patientidentiteten blir på så sätt ett självvalt (men det betyder därför inte medvetet valt) utanförskap. Dagens erfarenhet illustrerar detta tydligare än någonsin. Patientrollen fyller funktionen av förlösning från känslor av olust, ångest, trötthet, främlingskap och meningslöshet. Det betyder att vi behöver den, om inte annat så som tillflykt. Sjukdom är en av de få socialt accepterade formerna för avvikelse vi har. JUST DÄRFÖR ÄR suget mot diagnoserna så stort. En diagnos säger hur du ska tolka dig själv och hur andra ska tolka dig. Den har en egen makt. Den representerar bekräftelse inför omvärlden, arbets givaren, försäkringskassan och det egna jaget och ger avlastning från ansvar och skuld. Silad genom en bestämd diagnos skapar sjukidentiteten nya gemenskaper och intressefält. I vissa fall kan vistandet i de sjukas rike öppna nya insikter och vägar till kreativitet, naturupplevelse och meningsfullhet; detta är särskilt väldokumenterat i fallet utbrändhet. MEN PATIENTROLLEN ÄR också ett riskfyllt utanförskap. Vad Sontag kallar det andra medborgarskapet tar lätt över och gränserna stängs mot det friska. KARIN JOHANNISSON Melankoliska rum av Karin Johannisson När Karin Johannisson undersöker melankolin historiskt blir det också en samtidskommentar. Ju mer sårbarheten benämns med diagnostiska namn, desto mer riskerar vi att krympa normaliteten. 4

5 Foto: Caroline Andersson ML_0903.indd

6 Stämplad och bortstädad Detta är en brutal historia, en berättelse om Sveriges mörka sidor. Det är en historia om Sandra C, invandrare från Chile, med det handlar också om tusentals andra svenskar i marginalen. Det handlar om dom tysta. Om dom utan röst. Om människorna som inte platsar i det moderna och flexibla kunskapssamhället. Om dom som göms undan i åtgärder och på institutioner. Jag träffade Sandra C första gången hösten Hon var 38 år och hon var lycklig. Ja, jag måste nog använda ordet lycklig. Hon log. Det glittrade i ögonen. Hon sa att hon kände sig nöjd. Hon hade äntligen fått ett jobb. En arbetsplats att gå till. Arbetskamrater att vara med. Allt det där viktiga som gör oss till medborgare. Men. Jo, det fanns ett men. Jobbet kändes inte på riktigt. Några månader tidigare hade hon klassats som arbetshandikappad och skickats från arbetsförmedlingen till statliga Samhall. Någon tjänsteman hade ansett att hon inte var redo för den öppna arbetsmarknaden, att hon inte riktigt platsade, att hon behövde tid att mogna innan hon tog klivet ut i arbetslivet. På Samhall hade hon fått jobb som städare. Fem dagar i veckan städade hon och ett gäng andra arbetshandikappade trapphus för ett av de stora kommunala bostadsbolagen i Göteborg. Det fanns bara ett problem. Jag kunde inte riktigt upptäcka hennes funktionshinder. Vad var det egentligen som gjorde henne arbetshandikappad? Varför var Sandra C på Samhall överhuvudtaget? Hem ma i Chile hade hon jobbat som under sköterska. Varför jobbade hon inte in om vården här i Sverige? Varför hade ar bets för medlingen skickat henne hit, till ett stat ligt företag med uppgift att ge funktions hindrade en sysselsättning? Svaret var märkligt. När jag frågade svarade hon att hon var dyslektiker, ordblind, att hon hade lite extra svårt med sven skan. Annars inget. När jag pratade med hennes kamrater fick jag liknande svar. Många av dom talade om oklara diagnoser och om språkproblem, men sällan om traditionella handikapp. Dom flesta var, precis som Sandra C, invandrare från länder utanför Europa. Avstjälpningsplats för svårplacerade Jag åkte runt med Wilgot Gunnarsson, arbetsledare på Samhall, och besökte flera olika avdelningar i företaget. Överallt samma sak. Många av de arbetshandikappade var inte funktionshindrade inte i ordets vanliga bemärkelse. En majoritet var invandrare från länder utanför Europa. Jag frågade Wilgot Gunnarsson hur många av hans anställda som hade utländsk bakgrund och han svarade att han inte hade några exakta siffror, men att det säkert handlade om två tredjedelar av de som arbetade på Samhall. Hur kan det komma sig, frågade jag. Men han hade inget bra svar. Han ryckte på axlarna och konstaterade kort att det var arbetsförmedlingen som anvisade folk till Samhall, och att han och de andra som jobbade med arbetsledning och administration i företaget bara hade som uppgift att skapa en så bra situation som möjligt för dom som kom till företaget. Han sa att Samhalls uppdrag först och främst var att slussa folk vidare. På Samhall skulle man helst bara stanna ett kort tag. Att det var lite som arbetsträning; en möjlighet att komma in i arbetslivet. Och så konstaterade han att Sandra C var ett bra exempel. Enligt Wilgot Gunnarsson behövde hon bara en liten puff i rätt riktning. Hon skulle snart försvinna från Samhall ut på den reguljära arbetsmarknaden till ett riktigt jobb. Men när jag frågade hur många som gått vidare från hans del av Samhall till vanliga jobb hade han inget svar. Det var nog inte så många, trots allt. Det fanns något obehagligt i hans brist på svar. Något som skrämde mig. Var detta bara en avstjälpningsplats för människor som arbetsförmedlingen hade svårt att placera? För dom som var utestängda från den svenska arbetsmarknaden? För dom som inte riktigt passade in? Är det så vi gömmer problemen? Skrämmande läsning Jag beställde hem allt som gick att läsa om Samhall; årsredovisningar, utredningar och forskningsrapporter. Allt som allt några tusen sidor. Det var skrämmande läsning. Samhall har under de senaste decennierna utvecklats till en jätte på arbetsmarknaden. Med sina över tjugotusen anställda är Samhall ett av de största företagen i Sverige. Och svenskar med utländsk bakgrund är klart överrepresenterade, trots att det inte finns något som talade för att dom skulle vara mer arbetshandikappade än andra. Snabbt växte det fram en bild av ett företag som skapade mer problem än det löste. Människor som en gång fått stämpeln som arbetshandikappade verkade ha svårt att komma bort från den. Dom blev helt enkelt fastlåsta i denna form av utanförskap. Ju mer jag läste, desto tydligare blev bilden. Det här var inte först och främst ett sätt att hjälpa människor med svåra funk tionshinder, det här var något annat. Men vad? Stämplingsteorin tillbaka Ett år senare sökte jag upp Sandra C igen. Jag hade inte riktigt kunnat släppa hennes historia. Jag var tvungen att få veta om hon jobbade kvar på Samhall. När jag träffade henne första gången pratade hon om jobbet på Samhall som något tillfälligt. Så snart hon fick chansen skulle hon söka sig vidare. Kanske till en privat städfirma, ett vårdjobb eller en kurs i Svenska. Men hon var kvar. Städade samma trapp hus som året innan. Pratade om samma drömmar för framtiden, men nu med mindre övertygelse. Hon hade fastnat. Du har hört det förut. Allt det där om att ingen människa är född till avvikare, till utanförskap, att våra identiteter, våra roller, blir till i relation till andra. Ändå. Det måste sägas igen. Vi verkar ju så lätt vilja glömma. Det finns ett ord som kanske mer än något annat förklarar vår social värld, våra hierarkier, nämligen stämpling, i betydelsen att bli inordnad i ett fack, bli tilldelad en roll. Det låter som 1970-tal och gammaldags, och många vill helst glömma och istället prata om gener och hjärnskador 6

7 och individens ansvar, men sanningen är att stämplingsteorin är på väg tillbaka. Forskarna håller på att omvärdera teorin. Det verkar faktiskt finnas belägg för teorin bakom begreppet stämpling. Etikett påverkar beteende Vem är avvikare och varför frågade sig den amerikanske sociologen Howard Becker i en serie artiklar på 1950-talet. Hans svar ställde mycket av det traditionella tänkandet kring brottslingar, mental sjuka och handikappade på huvudet. Enligt Howard Becker berodde kriminalitet, psykisk sjukdom och funktionshinder inte så mycket på individuella egenskaper, som på hur samhället etiketterade vissa beteenden och vissa människor. I boken Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance från 1963 drog han ihop trådarna. Och utifrån den boken växte stämp lingsteorin fram. Tanken var enkel. De stämplar vi ger varandra tender att påverka hur vi behandlar varandra. Den som stämplas som kriminell, förblir kriminell. Den som stämplas som galen, förblir galen. Och den som stämplas som arbetshandikappad förblir arbetshandikappad. Så förvandlas en ordblind kvinna från Chile till en funktionshindrad, och ingen behöver bry sig om varför Sandra C inte får ett riktigt jobb. Hon är ju trots allt inte som vi andra. Det finns ett mönster i detta. Något genomgående och skrämmande. Fängelse ökar brottslighet Samma höst som jag träffade Sandra C för första gången åkte jag runt och besökte några av landets anstalter. Jag såg Hall, Österåker och Kumla från insidan. Jag mötte ensamhet, tristess och apati. Jag såg ett liv målat i betonggrått. Ett liv av ofattbar leda, där de enda ljuspunkterna var träning, cigaretter och teve. På Hall träffade jag K. Han hade åkt in och ut på kåken. Det hade mest varit olika narkotikabrott och stölder, ett typiskt missbruksliv om man så vill. Nu satt han på Hallanstalten efter att ha åkt fast med ett halvt kilo amfetamin. Han berättade om ett torftigt liv innanför murarna; om tristess, frustration och ensamhet; om den märkliga stämning som uppstår när unga kriminella män tvingas leva tätt tillsammans under lång tid. Men han berättade också om ett torftigt liv utanför murarna. Hur han gång på gång muckat till en vardag utan bostad, arbete eller drogfria vänner. Hur den enda konstanten var skulderna. Han berättade om hur smärtsamt lätt det var att falla tillbaka i det gamla när det inte fanns några andra alternativ. Han sa: Vem vill sitta i en lägenhet som man fått av socialen, utan vänner eller jobb? K är inte ensam. Hans erfarenhet är inget undantag. En majoritet av alla som döms till fängelse återfaller i brott. Det finns forskning som pekar på att fängelsestraffet snarare ökar än minskar brottsligheten, att fängelset göder hat och bitterhet och ökar de intagnas utanförskap, i stället för tvärtom. Flera rapporter och reportage har pekat på den omöjliga livssituation som de flesta fångar hamnar i efter avtjänat straff, ett liv utan jobb eller bostad där vägen tillbaka till kriminalitet och missbruk är den enda möjliga. Monumentalt misslyckande Just nu pågår en kraftig utbyggnad av den svenska kriminalvården. Inom loppet av några år kommer Sverige att få två tusen nya platser i fängelser och häkten. Två tusen platser är mycket. Särskilt om man beaktar att Sverige i dag har ungefär fem tusen fängelseplatser. Utbyggnaden kan inte ses som något annat än ett monumentalt misslyckande, såväl politiskt som socialt och ekonomiskt. Alla med inblick i den svenska kriminalvården vet att fängelser inte är någon bra lösning, att fängelset är ett misslyckande. Så varför fortsätter utbyggnaden? Hur kan det komma sig att våra ledande politiker låter fängelsesystemet expandera mot bättre vetande? Det handlar bara om detta: Om vem som är innanför och om vem som är utanför. Om vem som tillåts delta och vem som stämplas som annorlunda och tvingas ut i marginalen. Och det handlar om att dom där utanför blir fler och fler. Alla dom människor som göms bakom etiketterna. Jag samlar på artiklar och rapporter. Lägger ihop och jämför. Samhall och kriminalvården är bara två exempel bland många: Sedan mitten på 1990-talet har antalet barn i särskolan fördubblats (framför allt är det nya diagnoser som damp och adhd som ligger bakom); på de senaste decennierna har antalet förtidspensionerade ungdomar trefaldigats; inom ungdomsvården råder platsbrist eftersom tillströmningen är så stor; och inom psykiatrin finns det forskare som säger att vi byggt upp ett system med bostadskollektiv, avskild arbetsträning och träffpunkter som är lika slutna som mentalsjukhusen var för trettio år sedan. Vi lever i ett land som blir allt mer tolerant, allt mer öppet. Våra möjligheter att välja livsstil och identitet är större än någonsin. Att vara queer är i dag lika provocerande som att ha trasiga jeans. Och samtidigt. Ett allt hårdare klimat. Det är som om normaliteten vidgas och sluts på samma gång. Som om samhället tolererar mer och mer för dem som är innan för medan dom i marginalen förskjuts och förtrycks. Varför har det blivit så? Paralleller med 1500-talet Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet låstes tusentals människor över hela Europa in i tukthus, korrektionsanstalter och hospital. Det handlade framför allt om lösdrivare, tiggare och arbetslösa, människor som vid feodalismens sammanbrott förlorat sina jobb, det vill säga befriats från livegenskapen, men som därmed förlorat sitt levebröd. Människor på drift, på jakt efter arbete, eller bara efter mat för dagen. Människor som hotade samhällsordningen och övergången till en ny ekonomi den kapitalistiska. Den franske filosofen och idéhistoriken Michel Foucault talade på 1970-talet om den stora inspärrningen när han i boken Vansinnets historia beskrev utvecklingen under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Kanske kan man se paralleller mellan dåtidens stora inspärrning och dagens. Sedan några år tillbaka pågår en allmän utvidgning av alla de institutioner som tar hand om de människor som inte passar in i det högeffektiva, flexibla och individuella kunskapssamhället. Fängelserna blir fler, särskolan växer, Samhall blir större, ungdomsvården expanderar, och förtidspensioneringarna bland unga ökar. Moderna Läkare 03/2009 7

8 Det pågår med andra ord en omfattande kriminalisering och medikalisering av alla som inte platsar. Kanske måste vi prata om en ny stor inspärrning, en modern variant av och 1600-talens brutala sätt att kontrollera dom som hamnat utanför under övergången från ett samhällssystem till ett annat. Likheterna mellan då och nu är ofta förbluffande. Makthavarna talar till exempel samma språk. Lägger man dåtidens dokument bredvid dagens blir det tydligt. Då som nu beskrivs institutionerna för alla de människor som inte platsar som vårdinrättningar eller som hjälpstationer. Under 1600-talet talade de europeiska makthavarna gärna och stolt om alla insatser för de vansinniga, de sjuka och de farliga. Människan glöms bort Det talas sällan om denna postmoderna inspärrning. Varken bland politiker, forskare eller journalister. Tystnaden döljer makten. Den som ifrågasätter fängelsesystemets expansion, ungdomsvårdens tillväxt, särskolans ökade antal elever, Samhalls position som Sveriges fjärde största företag, blottar också det moderna kunskapssamhällets djupa orättvisa; att alla inte tillåts delta. Och jag tänker på Sandra C och på vad som händer med ett land som stämplar sina svagaste medborgare som sjuka, funktionshindrade och kriminella och som gömmer dom bakom fängelsemurar eller i åtgärder. Jag tror att det finns en överhängande risk att vi glömmer bort människan och bara ser avvikelsen, stämpeln, och ingenting annat; att vi bara fokuserar på det där som inte passar in för att slippa se den person som vi knuffat ut i marginalen. Och just då, i just det läget, slipper vi se samhällets klasskillnader, arbetsmarknadens stenhårda krav och skolans allt högre tempo och kan istället skylla allt på den enskildes små eller stora brister. Och just då, i just det läget, finns ett embryo till brutalisering: Varför inte straffa än hårdare? Varför inte tvångssterilisera? Varför inte bygga nya ungdomsfängelser och nya muromgärdade institutioner för dom som inte riktigt orkar? Det är en brutal utveckling. Men den är tyvärr närmare än vi tror. MATTIAS HAGBERG Journalist och författare Läkaren, sjukskrivningen och regelverket STÄLLNINGSTAGANDET TILL sjukskrivning sker i mötet mellan en patient och hans/hennes läkare. Läkarens uppgift är att uttala sig om individens sjukdom och funktionstillstånd och hur dessa faktorer påverkar arbetsförmågan [1]. Försäkringskassan har under senare år flyttat fokus från frågan om vem som är sjuk till frågan om vem som är arbetsoförmögen [2]. Det kan åskådliggöras med den så kallade arbetsförmågekedjan. Sjukdom > Symptom > Funktionsnedsättning > Arbetsoförmåga Fokus ligger numera förutom på att diagnosticera sjukdom främst på att kartlägga funktionsnedsättning och arbets oförmåga [2]. Renodlat medicinskt tillstånd Från senare delen av 1970-talet kom man i Sverige att betrakta människan ur ett helhetsperspektiv, sedd i sitt sammanhang. Arbetsoförmåga på grund av sjukdom sågs ur ett fördelningspolitiskt perspektiv vilket influerade 1980 års socialtjänstlag och 1982 års hälso- och sjukvårdslag [3]. Under 1990-talet kom arbetsförmågebegreppet att ses ur ett styrpolitiskt perspektiv [3] ändrades sjukdomsbegreppet genom ett tillägg i paragraf 3:7 i lagen om allmän försäkring där det bland annat står: Vid denna bedömning skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden. Det renodlade sjukdomsbegreppet kri ti seras av Thörn [4] som frågar sig om någon praktiskt arbetande läkare någonsin har sett ett renodlat medicinskt tillstånd? Socialstyrelsen publicerade hösten 2007 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd [1] med övergripande principer vid alla sjuk skriv ningsbedömningar men också speci fika rekommendationer för olika dia gno ser. Det är bra att man i besluts stödet an ger att varje enskilt fall ska fortfarande be dömas individuellt och att avsteg kan göras men då skall läkaren lämna en motive ring. Härigenom tror jag att be sluts stödet kan leda till en kvalitetshöjning. Krav på yrkesbyte och flytt Från 1 juli 2008 inträdde nya regler i sjukförsäkringen med en tidsbegränsad sjukpenning och en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter. Det som varit det stora tvisteämnet och lett till en het debatt är att arbetsförmågan från och med dag 181 skall prövas mot hela den reguljära arbetsmarknaden. Det kan innebära krav på både arbetsplatsoch yrkesbyte och eventuellt flyttning till annan ort. Arbetsförmågeutredningens slutbetänkande skulle ha redovisats i vår men kommer till hösten. I utredningens kommittédirektiv (Dir. 2008:11) [2] står följande: Personliga faktorer som motivation och förhållningssätt kan få alltför stor betydelse i bedömningen av om sjukdom som försäkringsrättsligt ger rätt till ersättning föreligger eller inte. Jag är kritisk till en sådan mening. Till bedömningen av arbetsförmågan till följd av sjukdom hör både motivation och förhållningssätt det ingår i helhetssynen. Sjukskrivning myndighetsutövning Ställningstagande till sjukskrivning kommer sannolikt även fortsättningsvis att i första hand vara en fråga för patienten och den behandlande läkaren. Därför tror jag det är bra om alla kliniskt verksamma läkare får genomgå återkommande utbildning i dessa komplexa försäkringsfrågor. Jag anser också att man bör diskutera om ensamverkande ibland äldre läkare som saknar professionella nätverk och aktiv kontakt med Försäkringskassan skall få fortsätta att använda sjukskrivningsinstrumentet. Varför diskuteras inte primärvårdens vårdval i detta sammanhang? Ställningstagande till sjukskrivning är en form av myndighetsutövning. Att som husläkare säga nej till sjukskrivning kan innebära att patienten listar om sig till en annan mindre nogräknad husläkare varvid den förste husläkaren mister inkomster. Vid förfrågan till Stockholms läns 8

9 debatt Bättre arbetslös än sjukskriven landsting framkommer att man inte undersökt sjukskrivningarna ur denna aspekt. Avslutningsvis, låt det humanistiska helhetsperspektivet på människan återfå sin plats i dessa frågor. JAN HALLDIN Leg läkare, med. dr. Danderyd Referenser: 1. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2007 (fi nns på Socialstyrelsens hemsida). 2. Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder. Delbetänkande av Arbetsförmågeutredningen. Stockholm: Statens offentliga utredningar SOU 2008:66; 2008 (fi nns på nätet, se/content/1/c6/10/75/95/ b.pdf). 3. Vahlne Westerhäll L. Det sjukförsäkringsrättsliga arbetsoförmågebegreppet i lagstiftning och rättstillämpning. I Vahlne Westerhäll L (red): Arbets(o)förmåga ur ett mångdisciplinärt perspektiv. Stockholm: Santérus bokförlag, 2008: Thörn Å. Det >>renodlade>> medicinska arbetsoförmågebegreppet är fejk! Läkartidningen. 2009; 106: Mycket mer att läsa på nätet! Arbetslöshet gör arbetslösa till handikappade Samhall lär ut arbetshandikapp som en social roll Läs Mikael Holmqvists omskakande analyser och resultat av flera års studier av hur Arbets förmedlingen väljer ut vilka som är så kallat arbetshandikappade och hur Riksdagens mycket lågt ställda mål om att fem procent av Samhalls anställda ska slussas ut i arbetslivet misslyckas år efter år. Artiklarna finns på modernalakare.se. Mikael Holmqvist forskar om arbete, hälsa och välfärdsstaten. Han har skrivit böckerna Samhall att bli normal i en onormal organisation, The institutionalization of social welfare och i Hälsans styrning av arbetet. TÄNK OM FÖRSÄKRINGSKASSANS nya sjukskrivningsregler hade varit gamla. Då hade inte en halv miljon svenskar i arbetsför ålder varit förtidspensionerade. Och då hade inte så många nu levt så erbarmliga liv. MEN DET ÄR inte riktigt detta perspektiv som präglat debatten. Medier och oppositionspolitiker har tämligen unisont valt en annan, och måste man säga, faktiskt direkt felaktig beskrivning av verkligheten. Ny regel gör sjukskriven arbetslös, hävdade exempelvis Svenska Dagbladet (15/1). Som om det vore regeln och inte bristen på passande arbete som gjorde den sjukskrivna arbetslös. NEJ. SJUKA OCH arbetsoförmögna kommer inte att tvingas ut i arbete. Förändringen betyder att sjukförsäkringen ska sluta gälla som en yrkesförsäkring, vilket den enligt lagen aldrig varit. Alltså ska inte en 23-årig balettdansös med ett obotligt, trasigt knä sjukskrivas fram till sin ålderspension. Hon ska i stället leta efter ett annat arbete. Fram till att hon hittar något är hon arbetslös inte arbetsoför mögen. I VÅRT GENOMMEDIKALISERADE tidevarv finns gott om människor som odlat sin sjukidentitet och sin känsla av total oförmåga så länge att de med näbbar och klor kommer att kämpa för sin rätt att fortsätta vara sjuka snarare än arbetslösa. Men det handlar förstås om mer än så. Det handlar om olika ersättningsnivåer i de olika systemen och om bortre parenteser. Men framförallt, tror jag, handlar det om det imperativ som finns inbäddat i arbetslöshet men inte i sjukdom. Sjukdom är något som uppfattas stå utanför individens kontroll, något som drabbar och något som någon annan (läkaren, rehabiliteringen etcetera) ska fixa till. Arbetslösheten är förstås i någon mån också något som drabbar. Men det finns en avgörande skillnad. Här är det individen som är den enda som egentligen kan göra något åt problemet. Det är bara den arbetslöse som kan söka arbete, det kan inte ens en aldrig så ambitiös arbetsförmedlare göra åt den sökande. MED MAKTEN ATT göra något åt ett problem följer också ansvar. Det kan kännas tungt, kämpigt och motigt. Men ansvar är i grunden något gott. För värre än att vara svag, sjuk eller fattig är att vara maktlös. Man blir inte maktlös av sjukdom. Däremot kan man göra sig maktlös under sjukdom. Och det gör människor ännu sjukare. PSYKIATRIKERN JÜRGEN LINDER har tillsammans med en ortoped och en rehabläkare undersökt arbetsförmåga, smärta och livskvalitet bland 373 personer som varit sjukskrivna ett år eller mer. Gruppen följdes under tre år. Vid första undersökningen bedömdes 80 procent ha kvarvarande arbetsförmåga, men allteftersom tiden gick, blev vägen tillbaka till arbetsmarknaden och faktiskt också livet längre. Mer än hälften kom att uppfylla kriterierna för depression trots att de inte varit deprimerade när de blev sjukskrivna. 95 procent hade utvecklat smärttillstånd av sådan grad att det påverkade tillvaro och sömn. Livskvaliteten var usel och lägre än för personer med svåra ansiktsbrännskador. Medelåldern var 45 år. DETTA ÄR DEN sanna tragedin. Inte att Försäkringskassan nu, efter ett initiativ av Sveriges första modiga socialförsäkringsminister i modern tid, vill bryta en utveckling som vi numera vet leder till allvarlig sjukdom och förtida död. Att detta gamla och nedbrytande system har så många och så ivriga försvarare är ett mysterium. HANNE KJÖLLER Ledarskribent, Dagens Nyheter Moderna Läkare 03/2009 9

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix

moderna läkare Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #04/2009 ÅRGÅNG 68 Tema: Att läsa utomlands AT-ranking / Korsordstävling / Sudoku / MSF Appendix Nu 8 sidor! Kunskap för klokare vård Välkommen

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa

Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Revansch! 4/2011 Årgång 31 Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa Li Sam: Det här är vad transsexualism egentligen handlar om [4] Utöya: Tragedin berör oss alla [9] Jag har något jag måste

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta Revansch! 2013:5 Årgång 33 Pris 45 kr Utges av RSMH DE ÄR PSYKRADIKALA Tema: Diagnoser Inflation i antalet diagnoser Läkemedelsbolagen vinnare Mikaela blev hjälpt + 13 filmer om psykisk ohälsa REDAKTÖREN

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts

Onådiga. luntanberättelser. utanför. från dom. som ställts Onådiga luntanberättelser från dom som ställts utanför Jag lever i skuggan av mitt eget liv, skriver en kvinna som svarat på Uppropet: Berätta hur du har det! som öppnades på i maj 2012. Det är en alldeles

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap

Socialförsäkringsrapport 2008:4 Social Insurance Report. Ojämlikhet och utanförskap Social Insurance Report Ojämlikhet och utanförskap Rapport från forskarseminarium i Umeå 23 24 januari 2008 Utgivare Upplysningar Hemsida Försäkringskassan Försäkringsutveckling Agneta Kruse 08-786 92

Läs mer

Priset för psykiatrin

Priset för psykiatrin Jonsereds herrgård 14 juni 2010 Kerstin Wallin Kerstin Wallin Jonsereds herrgård 2010 Seminarierapporter från Jonsereds herrgård 1. Universitetet i samhället (2004) 2. Hälsan och samhället (2007) 3.

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

MED HUNDEN SOM REDSKAP

MED HUNDEN SOM REDSKAP Fick sparken: Missbrukade fel drog ProcessKedjan: Ger unga en chans till 1/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Ny serie av Janne Karlsson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

vd:n som vill andra lagen

vd:n som vill andra lagen U en tidning om ledarskap från fackförbundet lönestatistik. Kommuner bäst på jämställdhet sid 5 U nr 1 februari 2013 U Lösnummerpris 60 kr interimschef. På tillfälligt uppdrag sid 26 Så lämnar du dåliga

Läs mer