De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De nya riktlinjerna för sjukskrivning. Michael McKeogh Företagsläkare"

Transkript

1 De nya riktlinjerna för sjukskrivning Michael McKeogh Företagsläkare

2 Nationellt beslutsstöd för sjukskrivning Regeringsuppdrag Socialstyrelsen och Försäkringskassan Kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker sjukskrivningsprocess Försäkringsmedicinska riktlinjer

3 Sjukskrivningstider olika diagnoser Hjärtinfarkt Sverige 73 dgr USA 46 dgr Astma 21 dgr 15 dgr Ryggont 36 dgr 21 dgr Depression 108 dgr 49 dgr Huvudvärk 50 dgr 8dgr

4 Sjukskrivningstider

5 Varför?

6 Orsaker till olika längd av sjukskrivning Förlängd sjukskrivning Olika Sjukskrivnings Praxis Förlängd sjukskrivning -Oklar diagnos/ Behandling -Passiv väntan - Attityder -Bristande kontinuitet Förlängd sjukskrivning -Patienter med flera Diagnoser -Sjukskrivningsskadad Patienter -Saknar arbetsgivare -Arbetsgivare alt Patient vill inte tillbaka till arbetet

7 Medicinska riktlinjer För normal fysiologisk läkningstid.

8 Krav på beslutsstödet legitimitet och användbarhet

9 Struktur/modell 1) Övergripande principer 2) Detaljerade rekommendationer för vissa diagnoser

10 Moment i rekommendationerna för utvalda diagnoser/symptombilder: Behandling och prognos Konsekvens för funktionstillstånd Tid för återvunnen funktion samt tid för normal läkning Bedömning arbetsförmåga Åtg. vid ej avslutat fall inom rekommenderad tid

11 Exempel: hypertoni Förväntad konsekvens för funktionstillstånd Hypertoni påverkar sällan funktionstillståndet. Vid stress kan patienten uppleva oro för att drabbas av hjärt- /kärlsjukdom.

12 Exempel: Epikondylit Symtom, prognos och behandling: Ett smärttillstånd i muskelfästena vid yttre eller inre kondylen (ledhuvudet) på armbågen. Symtomen är rörelserelaterade smärtor kring armbågen. Behandlas medicinskt, fysioterapeutiskt och i enstaka fall kirurgiskt. Vila eller avlastning förbättrar inte sjukdomen på sikt.

13 Exempel: knä och höftartros Vid arbeten som inte belastar knä- eller höftleder är arbetsförmågan normalt inte nedsatt, oavsett artrosens svårighet. Vid försämringsperioder, lätt eller medelsvår artros och vid arbete som innebär hög belastning (som tunga eller upprepande lyft), kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor. Vid svåra artrosbesvär och belastande arbete kan deltidssjukskrivning bli aktuellt i avvaktan på åtgärder. Efter artroplastik (byte av led) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 8 veckor i lätta arbeten som inte belastar leden och i upp till 4 månader vid måttligt tunga arbeten.

14 Exempel: Akut lumbago Det finns inga medicinska belägg för att tungt arbete vid ryggsmärtor förlänger läkningen eller innebär risker för fortsatta besvär eller komplikationer. Vid fysiskt lätt arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 1 vecka. Vid fysiskt tunga arbeten (med lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 2 veckor främst för att det är svårt med tyngre lyft.

15 Exempel: Lumbago ischias (diskbråck) Vid fysiskt lätta arbeten (med få lyft, böjningar och vridningar) kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor. Vid fysiskt tunga arbeten (med många lyft, böjningar och vridningar) kan det ta upp till 6 veckor innan arbetsförmågan är återställd. Efter diskbråcksoperationer kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 2 månader, i enstaka fall ännu längre

16 Utmattningssyndrom

17 Några viktiga punkter Ambitionen inte att korta sjukskrivningar välgrundade bedömningar och mindre skillnader i praxis

18 Vad händer framöver? SoS färdigställer beslutsstödet Tryck text plus nätet Implementering, utbildning Uppföljning, revidering Utvärdering Överväga göra riktlinjerna styrande i form av t.ex. föreskrifter

19 Medicinsk underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom FK7263

20

21

22 Receptet mot det sjuka sjukskrivandet Ändra inställningen till sjukskrivning en aktiv behandling överdoseringen farlig Tidigare insatser än tidigare rakt igenom Kontakten med arbetslivet avgörande Onödigt ineffektivt utredande rensas ut Den enskildes engagemang o ansvar måste stärkas Arbetsförmågan måste lyftas in från start Offensiv partnersamverkan Ändrad roll för försäkringsläkaren

23 Försäkringsmedicinska riktlinjer Vad är det? stöd referenspunkt förenkling och djup

24 Rehabiliteringskedjan Månad 1-3 prövas arbetsförmågan mot de vanliga arbetsuppgifterna Månad 4-6 prövas arbetsförmågan mot den egna arbetsgivarens verksamhet Efter månad 6 prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden med vissa undantag

25 Rehabiliteringskedjan Dag 15 dag 90 Dag 91 dag 180 Dag 180 dag 365 Dag 365 Prövning mot arbetsplatsen Prövning mot hela arbetsmarknaden påbörjas Prövning mot hela arbetsmarknaden Förlängd sjukpenning Sjuk-/ aktivitetsersättning

26 Tidsgränserna - Dag 1-90 Rätt till sjukpenning avgörs av den försäkrades förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder.

27 Utlåtande av arbetsgivaren Försäkringskassan ska kunna begära att en person som gör anspråk på sjukpenning lämnar ett utlåtande till Försäkringskassan med uppgift om de möjligheter som finns på arbetsplatsen att ta till vara den försäkrades arbetsförmåga.

28 Tidsgränserna - Dag Prövning om den försäkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Om inte ska kontakt med arbetsförmedlingen etableras. Med stöd av arbetsförmedlingen ska den försäkrade kunna använda tiden med sjukpenning till att söka nytt arbete hos en annan arbetsgivare. Denna möjlighet ges till och med dag 180 utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts.

29 Rätt till ledighet för att prova ett nytt arbete Rätt att söka arbete dag under sjukperioden samt att pröva annat arbete under dag Förhoppningen är att ledighetsrätten kan utgöra ett incitament för den enskilde att aktivt söka annat arbete som kan passa hans eller hennes sjukdomsbild bättre.

30 Tidsgränserna - Dag Från och med den 181:a dagen av en sjukperiod ska bedömning göras om den försäkrade kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.

31 Undantag vid 6 månader Om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader Om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader Om man väntar på en operation som normalt möjliggör återgång i arbete Om man har kommit tillbaka på deltid och det finns en plan för återgång på heltid

32 Vad händer efter 12 månader? Förlängd sjukpenning, 75% Vanlig sjukpenning, 80%, vid allvarliga sjukdomar Obligatorisk prövning av förtidspension avskaffas

33 Allvarliga sjukdomstillstånd Personer som genomgår medicinsk behandling för mycket allvarliga sjukdomstillstånd ska få 80 procent utan någon tidsbegränsning alls. Det ska handla om synnerliga skäl och svåra sjukdomar så som organtransplantation, lider av ALS eller vissa tumörsjukdomar.

34 Vad innebär reformen i praktiken? Baserad på tidigare regler arbetsförmåga i förhållande till ordinarie arbete i förhållande till arbetsplatsen i förhållande till arbetsmarknaden Största skillnaderna: Tidsgränserna Avskaffandet av tidsbegränsad Sjukersättning.

35 Sjukersättning Avskaffning av tidsbegränsad sjukersättning 1 juli 2008 Sjukersättning ska i fortsättningen endast beviljas om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom och att rehabilitering inte bedöms kunna leda till att någon arbetsförmåga återfås. Det kommer att finnas övergångsbestämmelser till 2012 för personer som idag har tidsbegränsad sjukersättning.

36 Resursjobb Resursjobb i stället för socialbidrag ska skapas åt sjukskrivna som efter två och ett halvt år är för friska för att vara sjukskrivna och för sjuka för att arbeta. En arbetsgrupp utreder frågan. Staten står för finansieringen.????????????????

37 Frågor?

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning reviderad 2012 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vägledning för sjukskrivning 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett medicinskt underlag innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett medicinskt underlag (FK 7263) behöver innehålla. Läkarens försäkringsmedicinska uppdrag I arbetet med sjukskrivning

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande:

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande: Helt avgörande för att förstå hur erna ska fungera är följande: na avser att vara vägledande i normalfallet. Om det inte handlar om ett normalfall, kanske en inte kan tillämpas och avsteg kan göras. Läkaren

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Analys av rättsläget avseende sjukförsäkringsreformerna

Analys av rättsläget avseende sjukförsäkringsreformerna 1 (42) Analys av rättsläget avseende sjukförsäkringsreformerna Carl Johan Hardt Marie Olsson. Processförare och koordinator för sjukpenning Processförare och koordinator för SA Wimi 2005 FK90010_003_G

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Samordna rehabiliteringen

Samordna rehabiliteringen Samordna rehabiliteringen Stöd till utveckling av arbetsinriktad rehabilitering för personer med psykisk Sjukdom eller funktionsnedsättning arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/försörjningsförmåga Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:89 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer