Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI."

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson EGU Lasse Persson LPE Helena Axelsson HAX Övriga: Carina Westlin CWE Micke Melander MME Bo Appelqvist BAP Roger Wiklund RWI Frånvarande: Catarina Midskog CMI Christer Grähs CGR Lennart Persson LEP Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI. 1 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt. 3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 4 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Punkter som återstår är Utdelning av förtjänsttecken i guld till Peter Fredin, förslag till skrivning av nya medlemsregler för klubbar, samt en fortsatt dialog med BK S;t Erik angående regelverk och medlemmar. Se 5. 5 Rapport från Medlemskommittén (MK) Allmänt Ett Riksläger kommer att anordnas i Örebro under påsken. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Rekryten har kommit igång. Endast ett fåtal klubbar/distrikt har än så länge visat intresse. De junioransvariga på Island är mycket intresserade av konceptet och vi för en dialog med dem. Enligt önskemål från bridgelärarutbildningen i Örebro kommer MK att ta fram ett antal miniutbildningar som klubbarna kan använda som kortkurser före spel på klubben. Syftet är att få fler spelare att vilja spela tävlingsbridge.

2 Då MK inte håller fysiska möten kommer kommittén att utökas med ett antal medlemmar som kan bidra med idéer och projektarbeten. Samtalen med BK S:t Erik angående medlemskap och regler fortsätter. Vår sakrevisor påpekar att det är mycket viktigt att en lösning kommer till stånd. Distriktsträffen var tydlig med att vårt regelverk måste följas även av landets största klubb. Det slutliga förslaget om regler och klubbar avvaktas tills det kommer en lösning med BK S:t Erik. Disciplinnämnden (DN) Inga aktuella ärenden finns. Då Kjell Swanström tragiskt gått bort har Ingerun Syrén Sjösvärd & MK funnit en ersättare som tackat ja. Per-Ola Cullin kommer att ersätta Kjell. Ingerun föreslår att DN framåt består av tre ordinarie ledamöter: Börje Dahlberg, Per-Ola Cullin och Ingemar Borg, samt Bertil Södermark som suppleant. Vid behov vill Ingerun få förtroende att ta ut andra ersättare, inkl sig själv, tex när jäv hindrar flera medlemmar. Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget. IT-Kommittén (ITK) Kommittén har beslutat att ha telefonmöten en gång/månad för löpande uppföljning. Nya servern fungerar bra. Man har gjort en prioritetsordning på åtgärdslistan till Spader som man skickat till Jan Sparud. Tävlingsledare till BBO Nordics tävlingar samt en webbmaster till en svensk sida på BBO Nordic söks. Driften av Syskon och Medlem på nätet kommer att flyttas till IPSI. MS Access skall migreras till MySQL. Tidplanen är ännu inte beslutad. Styrelsen gör ett medskick till ITK att migrering av MS access till MySQL bör ha stor prioritet. Utbildningskommittén (UtbK) UtbK har haft en uppskattad utbildning av bridgelärare i Örebro. Arbetet med Norge och Danmark med det gemensamma kursmaterialet fortsätter. Internt material fräschas upp och kompletteras löpande. 6 Rapport från Tävlingskommittén (TK) TK har beslutat att ta fram en specifikation över vad Förbundet önskar justera i nuvarande hcpsystem samt att det nya systemet också tämligen enkelt ska kunna byggas på med en modul för hcp i lagtävlingar. April och oktobersilvertävlingar ska få spelas även under övriga delar av året, men kommer att fortsätta att heta detsamma. Simultana April och oktobersilvertävlingar kommer att avskaffas fr o m 1/ En funktion för att registrera TL i ligamodulen i Spader är beställd. TK har beslutat att ta bort B-finalen i SM Par Open. I och med instiftandet av Guldgruvan (se rapport från Festivalkommittén), anser TK att det knappast kommer

3 att finnas ett vettigt underlag för att spela en B final i SM Par. Således spelas Sista Chansen som vanligt i Festivalen dagen före semifinalen, som fortfarande omfattar 170 par som betalar 200 kr/spelare i bordsavgift. De 52 främsta går till final och erlägger en ny bordsavgift om 250 kr/spelare. Arbetet med att höja nivån på våra tävlingsledare, samt att få fler tävlingsledare på alla nivåer, fortsätter. Helgen januari arrangeras Steg 3 utbildning på Scandic Väst i Örebro TK utser årligen Elit tävlingsledare bland de bästa av landets Steg 3 tävlingsledare. Strävan är att Förbundet på sikt ska ha tio tävlingsledare av graden Steg 3 Elit. För att erhålla och behålla tilldelad Steg 3 Elit, ska man, förutom föreskriven aktivitet, visa prov på erkänt skickligt tävlingsledarskap i tävlingar av hög klass, exempelvis Allsvenskans Elitserie, SM finaler, Chairman s Cup och guldtävlingar. Steg 3 Elit för 2011 är: Pontus Adolfsson, Örebro, Henrik Johansson, Varberg, Linus Jorner, Örebro samt Carl Ragnarsson, Linköping. (Christer Grähs, Halmstad, omfattas inte eftersom han innehar den högre licensen, Steg 4 EBL.) Silverpoängsskalorna för lagtävlingar har setts över; i korthet innebär det att det gamla systemet med full skala vid 24 brickorsmatcher, halv skala vid brickor och kvarts skala vid 6 11 brickor slopas. Grundregeln blir istället att vinnande lag får 1 silverpoäng per bricka som matchen omfattar vid minst 6 brickor/match; vid oavgjort delar lagen på poängen. De nya tabellerna träder ikraft den 1 juli Guldpoäng till segrarna och tvåan i Allsvenskan division 3 avskaffas fr o m 1 juli Istället erhåller spelarna silverpoäng jämte en bonus om 2 guldpoäng/spelare till vinnande lag, 1 guldpoäng/spelare till tvåan. Bonuspoängen är inte rankingpoänggrundande. Guldpoäng införs i SM Lag semifinal fr o m 1 juli Semifinalerna jämställs med Allsvenskan division 2. Således utdelas 6 gp/lag och vunnen match i SM Lag semifinal. Traditionellt har Allsvenskan spelat tre sammandrag, sista helgen i varje månad september - november. Speciellt den sista helgen har en tendens att vara besvärlig när vinterväglaget sätter in. I våra grannländer spelar man motsvarigheten till allsvenskan under två helger och TK avser att till sista sammandraget genomföra en gallup för ett sådant upplägg för division 2 samt Elitserien. 7 Rapport UK samt Internationellt JKA rapporterade om internationella representationer där de främsta framgångarna uppnåtts av par från det öppna landslaget. Peter Fredin och Björn Fallenius tog ett VM-Par silver i Philadelphia i ett mycket starkt startfält och Peter Bertheau, Fredrik Nyström vann en mycket starkt besatt inbjudningstävling i Köpenhamn i början av november. NBU NM-lag för öppen och damklass kommer att spelas i Örebro maj BBO-Nordic har startat sitt spel på BBO. 192 par deltog i invigningsturneringen. Till en början är turneringarna gratis, men fr o m december kommer det att kosta pengar i vissa turneringar, 1-2 usd, där 40 % går till BBO och 60% till BBO Nordic.. Även utbildning, baserat på det nya utbildningsmaterialet ska kunna hållas via BBO. Fr o m mitten av 2011 ska BBO-Nordic vara självfinansierat eller gå med vinst.

4 EBL och WBF JKA rapporterade från möte med EBL i november och WBF i oktober. Se bilaga 1. 8 Rapport från Festivalkommittén (FK) LPE rapporterade om nyheter i festival 2011 Stormästarträffen tas bort och ersätts av Stormguld. En partävling för endast stormästare, maximerad till 32 par. Festivalklippet erbjuds för sista helgen där vi har minst besökare. Ett spelkort kan köpas för 300 kr där man får spela valfritt antal tävlingar, exkl SM-par, under fredag söndag- Tex 7 brons, 4 brons + guldtävling, två brons, en silver en guld etc. Kortet är personligt och märkt med medlemsnummer. 10 nyttopriser/dag fredag-söndag lottas ut till innehavare av Festivalklippet. Guldtävlingen under sista helgen byter format igen och döps om till Guldgruvan. På lördagen spelas ett kval i Gröna Hissen format. På söndagen delas fältet in i 16- parsgrupper där alla grupper spelar om guldpoäng. Prispengar delas endast ut i A- gruppen. Banketten får färre och färre besökare. För att ändå ha banketten kvar tar man bort soloartisten, men behåller dansen och sänker priset till 250 kr/person. LPE vill ha en utredning om Festivalen och hur den ska se ut i framtiden vad gäller bl a löner för personal, vad vi gör om vi vid nästa avtalsskrivning får högre kostnader, får Festivalen gå back etc Beslut: HAX, RWI och EGU får i uppdrag att göra en utredning av hur det ser ut idag samt ta fram förslag till hur det kan se ut i framtiden och göra ett underlag som styrelsen sedan har att ta ställning till, ordförande i denna grupp är HAX. 9 Rapport från Kansliet Allmänt Flytten av kansliet till nya lokaler i Gävle närmar sig och beräknas ske i slutet av december eller början av januari. Ny adress är Hattmakargatan 17, Gävle. Ekonomi/Budget Ekonomin är stabil. Ett överskott om kr är budgeterat. Prognosen visar på ett plusresultat om drygt kr förutsatt att personalstyrkan ser ut som den gör idag. En ny konsulenttjänst kommer att tillsättas under våren vilket påverkar resultatet. Försäkringar Osäkerhet råder om vilka försäkringar vi har och vad de innehåller. Beslut: POE får i uppdrag att kontrollera vilka försäkringar vi har för Festival, kansli, personal etc och om det behövs göra förändringar som passar dagens verksamhet. Medlemsstatistik Per den sista november hade vi betalande medlemmar, vilket är 152 fler än på hela förra året och 532 fler än vid samma tidpunkt förra året. Totalt har vi nu drygt medlemmar.

5 Kansliorganisation Den nya kansliorganisationen där MME tagit över verksamhetsansvaret fungerar bra. Vissa rutiner på kansliet måste dock ses över. Beslut: POE får i uppdrag att prata med LEP om kanslirutiner. Informationsproblem till klubbar och distrikt Vi har stora problem med att nå ut med information till klubbar och distrikt. Trots att vi gör ett samlat nyhetsblad med aktuell information, främst till klubbfunktionärer, har stickprov visat att det inte når fram längre än till mottagaren. Beslut: Nyhetsbladet läggs ned. Istället sammanställer vi informationen och lägger den i ett uppslag av tidningen två ggr/år samt påpekar vikten av att läsa nyhetsflödet på hemsidan. Personal Ett avtal har skrivits med Jannersten om ett supportavtal för Bridge Scorer, hans motsvarighet till Bridgemate. Det är i dagsläget okänt om någon klubb använder sig av bridgescorer. En annons där vi söker en ny konsulent ligger ute. Hittills har 10 personer sökt tjänsten. Ytterligare ett antal har gjort förfrågningar och beräknas komma in med en ansökan. Ansökningstiden går ut 31/12. Beslut: När ansökningstiden gått ut får MME i uppdrag att välja ut ett antal sökande som anses lämpliga för styrelsen att träffa för intervjuer. 10 Övriga frågor Riksstämma 2011 Av sammanställningarna från Distriktsträffen har tagits fram ett antal punkter som ska arbetas med. Några har redan genomförts eller beslutats om medan andra ligger på planeringsstadiet och delegeras ut på kommittéerna. En sammanställning ska göras och skickas ut till distrikten i samband med den inledande kallelsen till Riksstämman Den skickas ut i april. Beslut: Riksstämman 2011 ska hållas oktober 2011 i Örebro. JKA, BAP och MME tar fram förslag till ändrade stadgar på de områden som krävs samt ser över att normalstadgar till klubb och distrikt uppdateras och följer FSB:s stadgar. BBO Nordic klubb JKA och RWI får i uppdrag undersöka möjligheten att BBO Nordic's svenska gren blir medlem i FSB som separat klubb, ev. utan distriktstillhörighet och ev. med begränsade rättigheter 12 Kommande möten 25 februari i Gävle (Inledande diskussioner 24/2) maj MME och LPE tar fram förslag på mötesplats. 2 september, Plats bestäms senare 14 oktober Örebro

6 13 Avslutning MQV förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Carina Westlin Mats Qviberg

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA

Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI P O Eriksson POE Övriga:

Läs mer

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829 i Södertälje Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Helena Axelsson

Läs mer

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng Har du någon gång tänkt på hur lång kedjan är från det att du spelar hem din slam s det att de rätta mästarpoängen är registrerade på rätt person och du ser det på nätet?? Tänkte väl det, inte varje dag

Läs mer

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner.

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner. Sveriges Bridgeförbund har som målsättning att hänga med i den tekniska utvecklingen, som går rasande snabbt. Samtidigt måste alla klubbar, oberoende av sin datautveckling, fortfarande få en fullgod service.

Läs mer

Bridge. Vintermästare! VINTERFESTIVAL 15 19 januari 2014 HOTELL BILLINGEHUS, SKÖVDE

Bridge. Vintermästare! VINTERFESTIVAL 15 19 januari 2014 HOTELL BILLINGEHUS, SKÖVDE Bridge B R I D G E F E B R U A R I N U M M E R 1 2 0 14 Å R G Å N G 4 6 P R I S 5 0 : Vintermästare! VINTERFESTIVAL 15 19 januari 2014 HOTELL BILLINGEHUS, SKÖVDE SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Bridgefestival

Läs mer

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G Bridge B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G 4 3 P R I S 5 0 : Lerum i mitt BRIDGERESA! 2 november - 23 november 3 februari - 24 februari Trivselbridge varje dag, en silvertävling samt utbildning

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar

Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar Datum Lördagen den 1 april 2006 Tid Kl. 09:00-12:00 Plats Scandic Hotel Continental, Stockholm 1 Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Seminarium

Läs mer