Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet."

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge i Södertälje Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI Övriga: Micke Melander MME Carina Westlin CWE Roger Wiklund RWI Bo Appelqvist BAP Johan Grönkvist JGR Frånvarande: Lena Westman LWE 130 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 131 Fastställande av dagordning Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet. 132 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt. 133 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom.

2 134 Ekonomi och Budget POE presenterade en sammanställning över FSB:s ekonomi med förslag till budget fram till Istället för det budgeterade minusresultatet om kr gör FSB ett plusresultat för 2012/2013 om ca kr. Budget för de kommande åren hänger till stor del på vad Riksstämman beslutar gällande såväl ITsatsning som motioner. Beslut: POE gör en överskådlig sammanställning över ekonomi och Budget att presentera på Riksstämman. 135 Personalfrågor Styrelsen har beslutat att anställa Johan Grönkvist som kanslichef fr o m 1 november Medlemsstatistik Vi har i dagsläget ca 500 fler betalande medlemmar än vid samma period föregående år. 137 Årsbokslut och revisionsberättelse Årsbokslut och revisionsberättelse för gicks igenom. 138 Årsbokslut och revisionsberättelse Årsbokslut och revisionsberättelse för gicks igenom och skrevs under. Revisionen hade en del anmärkningar som måste åtgärdas. Jannerstensfonden är formellt en separat stiftelse som borde kräva separat redovisning och revision. För att undvika dessa kostnader skall MME föreslå Jannersten att den formella stiftelsen upplöses och att vi hanterar dessa pengar som en intern fond där Jannerstens jury får avgöra hur pengarna ska användas. Det innestående kapitalet förvaltar vi då tillsammans med övrigt kapital och ger fonden vår genomsnittsränta. Beslut: POE ansvarar för att reda ut och åtgärda semesterlöneskulden. MME ansvarar för att prata med Jannersten om fonden. 139 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för gicks igenom. 140 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för gicks igenom och skrevs under. 141 Tematräffar, stadgar, motioner övrigt f. riksstämman Inkomna motioner till Riksstämman 2013

3 1. Vi behöver ett användarvänligt datasystem Gunbritt Öhlen Växjöbridgen Komplett med yttrande från Sydöstra Sveriges Bridgeförbund Styrelsen avstyrker motionen och hänvisar till BIT, den föreslagna IT satsningen. PSI skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 2. Tidningen Bridge Torbjörn Jönsson BK Zonen Motionen tillstyrks. JKA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 3. Namnbyte till Svenska Bridgeförbundet Sixten Ek Skövde BK Komplett med yttrande från Västergötlands Bridgeförbund Motionen tillstyrks. HAX skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 4. Prispengar SM parfinalen Gunnar Andersson BK Alert Motionen avstyrks. CGR skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 5. Seniorbudget Gunnar Andersson BK Alert Motionen avstyrks. JKA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 6. Allsvenskan Gunnar Andersson BK Alert Motionen avstyrks. CRA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman. 7. Bidrag ur EM fonden Gunnar Andersson BK Alert Motionen avstyrks. CRA skriver förslag till yttrande och presenterar på Riksstämman Beslut: Alla yttranden ska vara klara och inskickade till MME senast torsdag 5 september för sammanställning och därefter distribution till distrikten senast 8 september. 142 Förtjänsttecken Ett antal ansökningar om förtjänsttecken gicks igenom. Retroaktivt beslut om guldtecken till lag som vunnit EM/WMSG togs också. Beslut: Beslutades att regler för förtjänsttecken ska ses över. 143 Rapport ITK Projektet ITK har sin projektplan klar, den kommer att skickas ut till distrikten inom ett par veckor och PSI kommer att presentera den för distrikten, vid en tematräff, under Riksstämman. Styrelsen hade en del frågor angående finansiering, resursbehov etc samt hur vi ska finansiera projektet. Styrelsen vill inte höja medlemsavgiften utan föreslår att vi använder eget kapital samt, vid behov, en höjning av den rörliga avgiften. Den redovisade budgeten har avsatt 1 mkr/år för IT relaterade kostnader. Om stämman beslutar att satsa på det utvecklingsprojekt som presenteras av IT kommitten kommer dessa pengar inte att räcka utan styrelsen måste ta av befintligt kapital eller höja spelavgiften. Eftersom ökningen av spelavgiften inte kan göras retroaktivt kommer vi att behöva acceptera en större förlust under en övergångstid. Vår balansräkning tål detta. Beslut: POE förbereder information angående förslag om höjning av rörlig avgift till Riksstämman.

4 144 Rapport från Medlemskommittén (MK) DN Tyvärr har det snarare blivit en försämring än en förbättring avseende handläggningstiderna. Vi har åter några ärenden som tagit uppemot ett halvår utan avslut. MK föreslår en enklare handläggning där möjligen motiveringen och själva redovisningen av fallet har en avsevärt mindre roll än i nuvarande situation. Jubileum 2013/SLC Mycket fokus ligger på lansering och planering av Jubileumskryssen med Stena Line Scandinavica där tre arrangörer samarbetar. Finalen av SLC kommer att spelas på Scandinavicas kaptensbrygga En omarbetad version av Rekryten är färdig och kommer att lanseras inom kort. Minikurser Externa krafter har hämtats in för att fa fart på produktionen, vi beräknar ha 10 st färdiga minikurser vid årets slut. Årets Klubbledare Sex personer har föreslagits till Årets klubbledare. MK beslutar inom kort vem som kommer att tilldelas priset vid Riksstämman i oktober. 145 Rapport från Tävlingskommittén (TK) Stena Line Cup Tävlingen närmar sig slutfasen; två omgångar återstår innan slutspelet i Göteborg. Information om SLC:s motsvarighet för 2014 måste ut senast i början av oktober Sista Dansen till SM Par Mixed infördes under Festivalen i år för att bl a täcka sena avhopp p g a avancemang i Chairman s Cup. Två platser utöver eventuella återbud (som i år blev två, så totalt fyra platser stod till buds) fanns i potten, hela 81 par deltog i tävlingen. Inrättande av ett Allmänt regelverk Generellt regelverk för tävlingar i Förbundet Svensk Bridge är den officiella benämningen på det regelverk som övergripande för all tävlingsverksamhet inom FSB. Det spänner över hela området från medlemskap och avgifter, trivselregler, alkoholpolicy m m till rena tävlingstekniska spörsmål som sen ankomst, tidsöverdrag, överklagande till jury och LK. Detta regelverk är inte skrivet i sten utan kommer årligen (till den 1 juli, då ny revision publiceras) att uppdateras. Regelverket är tänkt att avlasta de specifika regelverken för t ex Allsvenskan och SM tävlingar från sådant som är generellt gällande. Det kommer emellertid även klubbverksamheten tillgodo; om man inga andra specifika tävlingsbestämmelser har, gäller det generella regelverket. Regelverket publicerades på Förbundets hemsida den 1 augusti Avskaffande av jury under Festivalen TK och Festivalkommittén har planer på att avskaffa juryn som första instans för överklagande under Bridgefestivalen (med start 2014). Istället går man på den numera internationella modellen med s k Review. Om den överklagande anser sig missnöjd med

5 domslutet, kan han vända sig till en utsedd Review person (som rimligen är någon av våra Elittävlingsledare). Den överklagande måste, för att ärendet ens ska tas upp, kunna peka på brister i det tidigare handläggandet av ärendet att tävlingsledarna helt enkelt förbisett relevant fakta eller inte gjort sin utredning på ett korrekt sätt. Vinterfestival 2014 Genomförs på Billingehus januari Skrivelse till TK En skrivelse har inkommit till TK med bl a klagomål på kvalitén hos våra TL. TK:s ordförande kommer att författa ett svar till brevskrivaren under augusti månad. 146 Rapport från Festivalkommittén (FK) Bridgefestival 2013 är lagd till handlingarna. Deltagarrekordet putsades rejält, 6.5 %, bättre än ifjol, vilket innebar att parsvallen spräcktes med råge (8.281 par deltog, mot 7778 ifjol. Det blev även nytt rekorddeltagande i en enskild tävling; 416 par mot tidigare 392. Vi hade även rekord i antalet sponsorer, LPE visade sponsormaterial samt utskick som gjorts till sponsorerna efter veckan. Samtliga sponsorer verkar nöjda med arrangemanget. Hela 93% av deltagarna köpte spelbiljetter till tävlingarna. En konsekvens var att vi inte hade prispengar att betala ut, vilket innebar att LPE fick hämta ut pengar istället. Alkoholregler infördes, vilket innebar att man inte fick ha öl med sig till bordet. En tape sattes upp på golvet, som markering att alkohol inte fick medföras bakom denna. Det fungerade mycket bra och endast ett fåtal påpekanden behövde göras. 147 Rapport Utbildning Ett Bridgelärarseminarium arrangeras i Uppsala november, 21 personer är hittills anmälda. 148 Rapport LK Inget nytt att rapportera. 149 Rapport från UK/Internationellt Ett damlag representerar Sverige vid VM på Bali september, laget består av Catharina Ahlesved, Maria Grönkvist, Jessica Larsson, Kathrine Bertheau, Emma Sjöberg, Sandra Rimstedt, Kapten Lena Nilsland Kärrstrand och coach Fredrik Alfredsson. Juniorlandslagets U21 tog EM guld i Wroclaw i juni, laget är därmed också kvalificerade till VM i Turkiet, augusti Juniorlandslagets U26 tog en sjätte plats och kvalificerade sig till VM i Turkiet, augusti 2014.

6 Ett veteranlag bestående av: Sven Olov Flodqvist, Peter Billgren, Mats Pettersson och Björn Sanzén vann Öppna EM lag för veteraner vid Öppna EM i Ostende i juni. I öppna EM par för veteraner slutade Göran Selldén och Björn Wenneberg på fjärde plats. 150 Övriga frågor Forumregler Nya forumregler har skrivits. Med en del tillägg från styrelsen ska reglerna publiceras och börja gälla senast fr o m 1/ Förändring av startsidan ska beställas. Styrelsen vill att forumtrådarna tas bort från startsidan i Spader. En länk till forum på startsidan räcker. Beslut: PSI beställer förändring av startsidan i Spader samt verkställande av nya forumregler. Alkoholpolicy Tidigare beslut om skrivning angående alkoholpolicy vid tävlingar upphävs. En ny skrivning har gjorts med hjälp av en tidigare anställd vid alkoholinspektionen. Skrivningen finns med i det generella regelverk för tävlingar som publicerades 1 augusti Valberedningens förslag Valberedningen föreslår Pia Malmgren, Västergötland som ny styrelsesuppleant. Aktuell info augusti 2013 MME visade det utskick med Aktuell information som skickats ut till klubbarna i augusti. 151 Kommande möten oktober i Örebro 152 Mötets avslutande MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid Pennan Justeras Carina Westlin Mats Qviberg

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G Bridge B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G 4 3 P R I S 5 0 : Lerum i mitt BRIDGERESA! 2 november - 23 november 3 februari - 24 februari Trivselbridge varje dag, en silvertävling samt utbildning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.

1.4 Val av två rösträknare tillika justerare Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson. Sid. 1(16) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 25 februari 2006 Älvsjö, Stockholm. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Nina Högberg öppnade mötet. 1.2 Val av mötesordförande Wilhelm Raab valdes mötesordförande.

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer