Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA"

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI P O Eriksson POE Övriga: Johan Grönkvist JGR Carina Westlin CWE Micke Melander MME Bo Appelqvist BAP Roger Wiklund RWI Frånvarande: Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pia Malmgren PMA 9 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 10 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

2 11 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt. 12 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Jannerstenfonden om ca kr kommer att upplösas och övergå till Per Jannersten. 13 Rapport från Tävlingskommittén (TK) Allsvenskan 2014 En preliminär serieindelning har tagits fram på TK mötet i januari i Örebro och ska presenteras i Spader snarast möjligt efter det att alla de division 4 lag som avancerat till division 3 rapporterats in till kansliet. Sista rapportdatum är 31 januari Kravspecifikation har gått ut till de tänkta arrangörerna och där frågan är ställd om de, utifrån kravspecifikationen, är villiga att ta på sig arrangörskapet. Svar ska vara TK tillhanda senast i mitten av februari. Förslag på spelschema ska skickas ut till de deltagande lagens kaptener den 1 mars för synpunkter. Den 31 mars fastställs spelordningen för samtliga divisioner och är därefter definitiv. Det ger lag som behöver flyga ca 5 månader att boka sina flygresor (givet att de beviljats) varvid biljetterna blir avsevärt billigare än vid sena bokningar. Lag som har orimligt lång resväg (där laget tvingas resa dagen före), kan ansöka om logibidrag hos TK. Logibidragets storlek är samma som den extra avgift som de lag som spelar på hemmaplan betalar för varje omgång på hemmaplan, f n kr/lag och omgång. Elitseriens avslutande omgång kommer att förläggas till Örebro och Scandic Väst Ramarna kring arrangemanget kommer att bli liknande de vi har för finalen i SM Lag, som spelas på samma ställe under Kr Himmelsfärdshelgen. Arrangemanget kommer att bli dyrare än tidigare års elitserieavslutningar eftersom det av logistikskäl (två separata spellokaler) kommer att behövas två tävlingsledare (istället för som tidigare en) samt en scoringpersonal (för liverapporteringen på nätet). En höjning av startavgifterna för allsvenskan är därför motiverad, för att täcka kostnaderna. Vid distriktsträffen 2012 uttrycktes önskemål om färre brickor per match i division 3. Det huvudsakliga skälet är att det tungt att spela 72 brickor (3 x 24) på en dag, och många lag har dessutom lång resväg till och från spelet denna dag. Frågan aktualiserades på nytt under DTL träffen i samband med Riksstämman Förslagsvis skulle man minska antalet brickor till 60, d v s övergå till 20 brickorsmatcher. Flera av division 3 serierna beräknar idag IMP över fältet (IAF) parallellt med själva lagtävlingen. Önskemål har de senast åren framkommit om en gemensam IAF för alla division 3 serier, på samma sätt som för division 2 och Elitserien.

3 Beslut Tommy Andersson är ansvarig anställd personal för allsvenskan 2014, då Stefan Vestlund slutar den 28 februari. Elitseriens avslutning spelas på Scandic Väst i Örebro. Startavgiften för allsvenskans höjs; Elitserien med 400 kr/lag, division 2 och division 3 med 100 kr/lag. TK ordförande tar fram enkäten. Tommy Andersson ansvar för att skicka ut den, tillsammans med spelschemat, till berörda division 3 lags kaptener den 1 mars. En nyordning av division 3 blir aktuell först till 2015 års serier. Gemensam IAF för division 3 införs på försök under allsvenskan Förbundets olika tävlingsregelverk 1 augusti 2013 implementerades det generella regelverk som omfattar all tävlingsverksamhet i Förbundets regi; Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet. Tanken bakom detta regelverk var att samla allt sådant som generellt gäller för vår tävlingsverksamhet, givet att inget annat uttryckligen framgår av en specifik tävlings (t ex Allsvenskan, SM eller Chairman s Cup) egna tävlingsbestämmelser. I den svenska lagboken finns därutöver något som kallas Svenska Bridgeförbundets tilläggsbestämmelser, paragraferna Flertalet av dessa tilläggsbestämmelser är redan inskrivna, ograverade eller förändrade, i det generella regelverket. Det skapar därför viss förvirring bland spelare, och även en del tävlingsledare, om vilket av dessa båda regelverk som har företräde när det står olika. Med det nya generella regelverket behövs inte längre några tilläggsbestämmelser i lagboken. Frågan om vad som krävs för att få förhöjd guldpoängstatus vid guldtävlingar aktualiserades på nytt. Tidigare modell har varit att arrangören ansöker, därefter görs en okulär besiktning av startlistan, om den anses osedvanligt god (hur nu det objektivt ska kunna bedömas) beviljas tävlingen förhöjd guldpoäng. TK nya förslag är att alla guldtävlingar vars snitthandicap är lägre än 15 tilldelas förhöjd guldpoäng. Som exempel kan nämnas att SM Par Final 2013 hade ett snitthcp på 11.33, semifinalen 17.00, mixedfinalen 19.60, damfinalen 25.08, veteranfinalen 18.52, Walters Bildelar Guld 17.64, Laholmsguldet 19.76, Kamras Minne och Albrekts Guld 16.15, för att ta ett axplock. Tommy Andersson har fått TKs uppdrag att kontrollera de senaste årens guldtävlingar för att utröna ifall just 15 är en lämplig gräns. Beslut ska fattas i frågan före 1 juli Proceduren med överklagande av TLs domslut till en jury kommer att tas bort för sidotävlingarna under Bridgefestivalen. Istället används samma modell som internationellt, med ett s k Reviewförfarande. Henrik Johansson har fått TK uppdrag att översätta de internationella reglerna för Review samt komma med ett förslag till hur man praktiskt genomför nyordningen under Bridgefestivalen Beslut Tilläggsbestämmelserna i lagboken tas bort i samband med nästa revidering, vilket sannolikt är Tävlingsprogrammen Tävlingsprogrammet för 2014/2015 för Förbundets tävlingar, fastställdes under januarimötet med endast en ändring. Första omgången i allsvenskan division 3 spelas på lördagen istället för söndagen, för att så långt möjligt undvika arrangörer med enbart fyra lag. Tävlingsprogrammet kommer i maj att kompletteras med klubbarnas guldtävlingar.

4 Utkast till ramar för 2015/2016 och 2016/2017 finns sedan tidigare framtagna. Policyn är att programmet för det närmast kommande verksamhetsåret alltid ska fastställas på TK januarimöte. Tävlingsledarutbildningar TK har tagit fram riktlinjer för Steg 1 och Steg 2 utbildningarna. Steg 1 utbildningen bör omfatta ca 5 6 timmar teori, 3 timmar med praktiska övningar (s k simuleringar) och 1 timme prov; totalt ca 10 timmar. Motsvarande tid för Steg 2 bör vara minst 12 timmar, där ytterligare tid läggs främst på de praktiska övningar och provets genomförande. För att bli godkänd på simuleringarna för Steg 2 måste kursdeltagaren har genomfört minst tre simuleringar. Nya tävlingsledarprov för Steg 1 och Steg 2 kommer att tas fram. Thomas Winther ansvarar för Steg 1 och Tommy Andersson för Steg 2. Övrigt Revidering av handicapsystemet, både avseende par och lag, görs i samarbete med, och när det i tiden passar in i, Förbundets nya IT projekt. Den nya VP skalan (med två decimaler) för lagtävlingar som WBF sjösatte för ca ett år sedan kommer inte att införas för tävlingar som arrangeras av SBF. Rankingpoäng. TK beslöt att fr o m 1 juli 2014 ta bort spärren att endast de arton tävlingar med flest rankingpoäng under den senaste 24 månadersperioden räknas in i rankingen. Istället kommer alla rankingpoäng som erövrats under de senaste 24 månaderna att räknas in. Rankingpoäng erhålls som tidigare endast i silver och guldtävlingar. Vinterfestival 2014 Vinterfestivalen 2014 är genomförd. Antalet deltagare i SM Lag Mixed minskade från 30 till 18 lag, antalet deltagare i sidotävlingarna var ungefär det samma eller något bättre, bortsett från guldtävlingen som minskade i ungefär samma proportion som SM Lag Mixed. En stor mängd fribiljetter hade i förväg delats ut på klubbarna runt om i Västergötland för att dra mer folk till bronstävlingarna. Totalt deltog i bronstävlingarna 432 spelare, varav 120 med fribiljett, 3 gratis (jourspelare) och 7 juniorspelare. Billingehus skötte sig avsevärt bättre än ifjol. Man får inte bortse från det faktum att man rimligen inte kan förvänta femstjärnig lyx för den billiga peng deltagarna betalade för kost och logi; Billingehus är inget lyxhotell. Ett medskick till Organisationskommittén som har möte 7 8 mars är att inte arrangera en ev tredje vinterfestival i Skövde utan titta på andra möjligheter eller att lyfta ut SM Lag mixed och arrangera endast den tävlingen i t ex Örebro eller Stockholm. En Festival får fortsättningsvis inte gå med förlust. Svenska Cupen 2014 Anmälningstiden till Svenska Cupen förlängdes med en knapp vecka, och ytterligare knappt 30 lag trillade in. Noteringen stannade vid 519, vilket är betydligt bättre än förväntat. Upphörande av konvertering av utländska mästarpoäng skulle enligt TK och styrelsebeslut ha trätt ikraft 1 juli En miss i korrekturen gjorde att texten föll bort i PDF dokumentet Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästarpoäng 2013/2014. TK har korrigerat dokumenten och konverteringen upphörde fr o m 1 januari 2014 Önskemål om att beslutet ska rivas upp och konverteringen fortsätta har inkommit varför TK önskar att styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan. Styrelsen anser att det svenska mp systemet ska vara just svenskt.

5 Beslut: Styrelsen beslutar att TK:s beslut att sluta konvertera mp inspelade i utländska tävlingar kvarstår. TK har mandat att besluta om konvertering av mp innehav för utländsk spelare som flyttar till Sverige. 14 Rapport från medlemskommittén (MK) En förfrågan angående ett ev DN ärende har kommit till styrelsen. Då ärendet inte tagits upp i DN lämnades förfrågan utan åtgärd. Minikurser 6 st Minikurser är färdiga. DN DN har ett kvarvarande fall från Generellt har ärendetiden avsevärt förkortats under de senaste månaderna och ligger numer på de önskade 2 4 veckorna. Den nya policyn har mottagits väldigt väl bland våra funktionärer och klubbar. Stena Line Cup Arrangemanget på båten fungerade väldigt väl och vår samarbetspartner Stena Line har varit väldigt nöjda med exponeringen de fått under året som har gått. Ekonomiskt så gick SLC + ca SEK. Ingen interndebitering för spelavgifter eller personalkostnader för anställd personal medräknad. Anslutning av nya klubbar/pensionärsklubbar Inga nya klubbar har tillkommit sedan vårt senaste styrelsemöte. Dock förs diskussioner på (minst) två platser/klubbar avseende anslutning till SBF Intensivkurs i Bridge är färdigt och levererat via vår hemsida. JNM/Camp i Örebro Inbjudan inför mästerskapet har gått ut. Glädjande nog kan vi meddela att EBL godkänt ett bidrag till oss på upp till Euro som vi kan använda som reseersättning till deltagare från mindre bridgenationer i Europa. 15 Rapport från Utbildningskommittén (UtbK) Ett bridgelärarseminarium hölls på Bridgens hus i Uppsala 15/11 17/ Intresset för kursen var stort och antalet deltagare uppgick till 46 stycken. Gästföreläsare på kursen var Audrey Grant, med kollega Kathy Frigon, Nya Bridgeskolan med Catharina och Krister Ahlesved samt för Svenska Bridgeförbundet Micke Melander. Utvärderingen som genomfördes efter kursen visade att deltagarna i helhet var mer än nöjda. Ett uppföljningsseminarium planeras i Örebro under festivalen. 16 Rapport från IT kommittén (ITK) Status i februari 2014 Arbetet är koncentrerat till ett fåtal områden: 1. BIT Projektet pågår för fullt. 2. Förvaltning av Spader Parallellt med BIT projektet förvaltar vi Spader för god drift, funktionalitet och service även

6 under projektperioden. Nyutveckling försöker vi begränsa eller lägga på BIT, men vidareutveckling fortsätter enligt plan. Även felrättningar genomförs. 3. Byte av driftspartner Vi tittar på alternativ till nuvarande drift, eftersom vi upplever en hel del prestanda och kvalitetsproblem både på serversidan och hos användare. Förslag kommer att presenteras för styrelsen under våren Vi tittar även på alternativ för telefoni, som vi skickar till kansliet för benchmark. 4. Forumregler De nya reglerna för forumet i Spader har korrigerats och är redo att börja gälla. BIT projektet Projektgruppen träffade ITK i Skövde för en workshop under Vinterfestivalen (16/1 2014). Där diskuterades arbetsformer, metoder, verktyg, releaser och fördelning av större uppgifter under En del produktinvesteringar (som samarbetsplattform och kodningsverktyg) kommer att göras, men det kommer endast kommer att ta en blygsam del av projektbudgeten i anspråk. Release 1 till Bridgefestivalen 2014 kommer att innehålla: Festivalsite på nya plattformen. Ny förstasida som är inriktad på att marknadsföra bridge och ge information till ickemedlemmar. En gemensam portal för samtliga sidor: o BIT o Spader o Medlem på nätet o SysKon Så mycket som möjligt av identifierade quick wins : o Lagboken o Kalender o Artiklar o Nyheter o Forum o Blog o FAQ o Wiki o Fotoalbum o Undersökning ( Poll ) En av de största frågorna att lösa under året kommer att bli hur behörighetsstrukturen skall se ut, dvs hur vi på bästa möjliga sätt hanterar det faktum att en fysisk person t ex kan vara medlem, TL, funktionär, ledamot och anställd. Plattformen Drupal kommer med en ny version (v8) och vi kommer att planera in när vår utvecklingsmiljö skall migreras. Troligen kommer vi inte att gå live med en äldre version än v8. Budget för nyckelresursernas uppskattade arbete har lagts på SEK Materialkostnaderna kommer att bli mycket blygsamma, eftersom vi använder mycket open source och då kostnaden för övriga lösningar inte är hög per användare. Nödvändiga licenser för projektet kommer att kosta SEK per år.

7 Till dessa kostnader räknar ITK med att behöva någon form av externt stöd i vissa design och Drupalfrågor och söker efter kostnadseffektiva alternativ. Beslut: Styrelsen beslutar att ITK kan fortsätta att arbeta efter PSI:s förslag. ITK har beslutanderätt vid ett eventuellt byte av IT partner för kansliets drift. 17 Rapport från uttagningskommittén/internationellt (UK) Öppna laget Som planerat har stora delar av träningsbudgeten flyttats från 2012/2013 till denna säsong, eftersom laget inte kvalade in till Bermuda Bowl 2013 och kaptenen föredrog att satsa mer på uppladdning inför årets Lag EM i Opatija. Den totala träningsbudgeten för alla lag (i genomsnitt 150 tkr per år) kommer därför att överskridas denna säsong medan den underskreds förra säsongen. För att kunna fokusera på förberedelser och lagbygge tog PG Eliasson ut laget Nyström Upmark, Bertheau Cullin och Sylvan Wrang tidigt. De kommer att bilda lag även i flera inhemska turneringar. Förberedelserna inkluderar deltagande i Neighbour Challenge i Köpenhamn slutet April och en landskamp mot Polen på Tofta gård i maj. Denna säsong har även Bertheau Cullin fått proffskontrakt i USA så de kommer att få fin träning mot motstånd i världsklass under Nationals i mars. Damlaget Vi har nu fått en ny kapten, BG Olofsson, som ger ett bra intryck och spelarna är positiva. Han fokuserar mycket på lagbygge. Förhoppningsvis blir det en nytändning efter besvikelsen vid VM på Bali. Förberedelserna inför EM inkludera även för damerna Neighbour Challenge samt minst två lagträffar. Laget är detsamma lag som till Venice Cup senast, Jessica Larsson Kathrine Bertheau, Maria Grönkvist Catharina Ahlesved och Emma Sjöberg Sandra Rimstedt. BG Olofsson är kapten och Carina Westlin coach. Juniorlagen Vi har ju kvalat in till VM i Turkiet med två lag vilket är mycket glädjande. Flera av paren har också visat framfötterna genom fina prestationer i tävlingar mot stora delar av världseliten. Kapten Leandersson arbetar mycket seriöst och har fantastisk hjälp av PO Sundelin som coachar truppen med en mängd olika uppgifter. VM förberedelserna inkluderar som vanligt White House turneringen i Holland, förutom diverse träningsläger. Flera av paren får förhoppningsvis, som tidigare, sponsring att medverka vid Nationals i mars. Jill Mellström gör en stor insats genom att organisera detta. Seniorlaget Kapten Gullberg ordnade en OBS tävling för intresserade par som just avslutats. Till sommarens EM tog han ut ettan och tvåan i tävlingen, Wenneberg Selldén och Könyves Rudenstål. De förstnämnda hade stora framgångar bl.a. vid öppna senior EM par i Ostende, är samspelta sedan årtionden och känns som ett stabilt val. De sistnämnda är en nyare kombination och blir ett intressant nytillskott.

8 De tränar nu intensivt. Dessa par kompletteras med Morath Bjärregård, som väl inte behöver någon närmare presentation. JKA har medverkat vid möten med EBL samt NBU. Vårt grannland Danmarks store man i internationella styrelser, Jens Auken, har tyvärr avlidit efter en lång tids sjukdom. I sommar är det val till EBL:s styrelse, JKA kommer förmodligen att kandidera om ordförandeposten och norden bör ha tre namnförslag till styrelsen. I NBU Omvaldes Danmarks Stephan Magnusson till Ordförande och Flemming Bøgh Sørensen till sekreterare. För NM öppna + damer bestämdes följande spelordning: 2015: Färöarna 2017: Danmark 2019: Norge 2021: Finland 2023: Sverige 2025: Island För Juniorer är det sedan tidigare bestämt att Öppna par spelas i Sverige och lag alternerar mellan Norge och Danmark. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 Camp och öppna JNM par i Sverige. JNM Lag 2015 Danmark 2017 Norge 2019 Danmark 2021 Norge 2023 Danmark 2025 Norge Man beslutade fortsatt att inte ha någon seniorklass vid NM, men håller öppet för en förändring vid kommande kongresser Man beslutade att inte tillåta andra länder att delta i NM för öppen och damklass vid udda antal lag, men att tillåta ihopsatta transnordiska lag. Endast ett föranmält lag från varje land kan vinna i respektive kategori och bara det lagets resultat räknas i tävlingen. Protokoll från båda mötena bifogas. 18 Rapport Ekonomi Prognosen för 13/14 pekar mot en förlust på ca kr före IT projektet BIT, totalt pekar det mot en förlust runt en miljon kronor.

9 BIT projektet kommer till stora delar att finansieras med befintligt kapital, men för att motverka miljonförluster pga BIT projektet under kommande år fick styrelsen vid Riksstämman mandat att vid behov höja den rörliga spelavgiften. Frånvarande ordinarie styrelseledamot Lars Persson ringdes upp och därmed fattade styrelsen ett enhälligt beslut. Beslut: Styrelsen beslöt att fr o m 1 juli 2014 höja den rörliga spelavgiften till: Partävling brons: från 2,50 till 3,50 kr/spelare Partävling silver från 5 kr till 7,50 kr/spelare Partävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare Lagtävling brons från 2,50 till 3,50 kr/spelare Lagtävling silver från 3 kr kr till 4 kr/spelare Lagtävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare 19 Rapport kansli/personalfrågor Personal Lennart Persson slutade i november Stefan Westlund slutar 28 Februari Micael Svensson började 3 Februari Semesteruttaget har varit stort under perioden för att minska semesterlöneskulden. Personalmöte är planerat till februari i Örebro Kansli En flytt av kansliet från Gävle till idrottens hus i Örebro är planerad till mitten på Mars. Vi kommer där att sitta tillsammans med SISU och Örebro Läns IF plus många andra förbund på riks och distriktsnivå. Detta ger oss många viktiga kontaktytor för framtiden med såväl RF satsning som andra möjligheter och satsningar tillsammans med SISU och andra parter. Det ger oss också möjligheter till gemensamma tjänster med andra förbund. På sikt så kommer hyran att vara väsentligt lägre än idag. Vi tittar på att byta telefonväxel samt mobilabonnemang för att modernisera och få en bättre produkt. 20 Logotype En förfrågan har kommit från klubb som vill använda förbundets logotype och göra om den till sin egen.

10 Styrelsen är inte eniga i frågan varför det beslutades att ta in åsikter från utomstående varumärkesexperter. Beslut tas under majmötet. 21 Projekt RF 2015 RF är det dags för RF att ha ny stämma, deadline för ansökan om inträde är Med det arbete som gjordes senast bedömer MME att vi är väldigt nära att kunna bli antagna. MME arbetar enligt en uppsatt plan. Sverige har åtagit sig att arrangera provbridge samt lektioner för fäktningsförbundet som ska arbeta med ett projekt för att utreda om denna form av övningar har positiv effekt på deras tävlingsresultat. Beslut: Styrelsen beslutar att MME kan arbeta enligt plan och godkänner en budget om ca kr för bl a en presentationsvideo som kan användas vid såväl RF:s stämma som på hemsidan samt vid andra presentationstillfällen. 22 Distriktsträff 2014 Kallelse till Distriktsträff 2014 är färdig. Distriktsträffen kommer att handla om framtidens bridgesverige och kommer att äga rum dels på Birkaterminalen i Stockholm och dels ombord på M/S Birka september Alzheimers Ytterligare en utredning angående bridgespelets påverkan på hjärnan och att det har förebyggande effekt för t ex Alzheimers har gjorts, denna gång i Polen. Bilaga bifogas. 24 Medlemsstatistik Vi har ca 300 fler betalande medlemmar än i början av februari Totalt hade vi medlemmar i början av februari, det är ungefär detsamma som under motsvarande tidpunkt Kommande möten maj på Smådalarö september vid distriktsträffen November i Göteborg 27 Mötets avslutande MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid Pennan Justeras

11 Carina Westlin Mats Qviberg Åtgärdslista Uppdrag Ansvarig Slutdat Samarbetsavtal/förslag med Bilia RWI Ta fram riktlinjer/anvisningar för Utbk. MME Betala ut fondens till Jannersten JGR Se över regler för förtjänsttecken MK Flytta kansliet till Örebro Prata med aja om att MQV:s mail ska komma till öresundsmailen. Kolla upp ang domännamn bridge.org samt bridge.com. bridge.se Prata med Zetterberg ang svenskabridgeförbundet.se Kolla upp ang förvanskning av logga för användande av klubb Ta fram artikel till hemsidan samt utskick till klubbar/distrikt ang varför den administrativa avgiften ska höjas samt så att alla svarar på samma sätt. JGR CWE PSI JGR MQV/PSI MME/JGR

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

Föregående protokoll är justerat och godkänt. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte. Närvarande (de i fetstil på plats i Öresunds kontor/stockholm): Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson

Läs mer

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till vinnarna av 2014 års Svenska Cup- Lag Westerlund.

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till vinnarna av 2014 års Svenska Cup- Lag Westerlund. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 28 november 2014, telefonmöte. Närvarande: Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson Per-Olof Eriksson Carl Ragnarsson Pontus Silow (MQV)

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet på Scandic Hotell Väst, Örebro.

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet på Scandic Hotell Väst, Örebro. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet 2016 09 02 på Scandic Hotell Väst, Örebro. Närvarande Ordförande & Styrelse Mats Qviberg (MQV) Pontus Silow (PSI) Christer Grähs (CGR) Per Leandersson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina

Läs mer

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 8-9/5 2015 på Hotell Vesterhavet, Falkenberg. Närvarande Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Jan Kamras Per-Olof Eriksson Carl Ragnarsson Helena

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Jan Kamras JKA.

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Jan Kamras JKA. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV P O Eriksson POE Jan Kamras JKA Lena Westman LWE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Pontus Silow PSI Christer

Läs mer

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829 i Södertälje Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Helena Axelsson

Läs mer

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016.

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016. Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet fredagen den 5 februari 2016. Deltagare: Från styrelsen deltog Mats Qviberg (MQV), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE), Carl Ragnarsson

Läs mer

Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI.

Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 101203 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson EGU Lasse Persson LPE

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Förbundet Svensk Bridge den 20 februari 2009 på Öresund AB:s kontor i Stockholm.

Protokoll fört vid styrelsemöte i Förbundet Svensk Bridge den 20 februari 2009 på Öresund AB:s kontor i Stockholm. Protokoll fört vid styrelsemöte i Förbundet Svensk Bridge den 20 februari 2009 på Öresund AB:s kontor i Stockholm. Närvarande: Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Jan Kamras Per Olof Eriksson Tommy Gullberg

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE.

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV P O Eriksson POE Jan Kamras JKA Lena Westman LWE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Pontus

Läs mer

2 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt efter en ändring i deltagarlistan.

2 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt efter en ändring i deltagarlistan. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 100219 i Göteborg Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Catarina Midskog CMI Christer Grähs CGR Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson

Läs mer

4 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Samtliga ärenden är åtgärdade eller pågående.

4 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Samtliga ärenden är åtgärdade eller pågående. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110512 på Smådalarö Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Helena Axelsson HAX Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson EGU Lasse Persson

Läs mer

» Vi har ca 1100 fler betalande medlemmar ÿýn vid motsvarande tid fÿýregÿýende verksamhetsÿýr.

» Vi har ca 1100 fler betalande medlemmar ÿýn vid motsvarande tid fÿýregÿýende verksamhetsÿýr. Sida 1/5 Protokoll styrelsemÿýte Svensk Bridge 070316 pÿý ÿýresund i Stockholm Carina Wademark [12540], Tuesday 20 March 2007-00:00:00 Nÿýrvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Peter Johansson PJO P-O Eriksson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 100827 på Bosön

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 100827 på Bosön Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 100827 på Bosön Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson EGU Lasse Persson LPE

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013

Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013 Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013 Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV), Jan Kamras (JKA), Carl Ragnarsson (CRA), Lasse Persson (LPE), Helena

Läs mer

SM-PAR VETERANER FINAL

SM-PAR VETERANER FINAL SM-PARFINALER 2007 SM-PAR DAMER FINAL Tävlingen är för 48 kvalificerade par. Alla möter alla över två brickor, totalt 94. Startavgift 600 SEK per par. Segrarna och tvåan erhåller 2000 SEK per spelare för

Läs mer

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström

NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND. Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUND Protokoll vid styrelsemöte den 17 augusti i Luleå klockan 17.15 Närvarande: Göran Nordberg, Gertrud Backman, Anders Landmark, Ingrid Enberg, Inger Lundberg, Pierre Thunström Möte

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-04-20 kl.20.00 22.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia Wardström-Larsen Emma

Läs mer

Handlingar. Riksstämma 2015. 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro

Handlingar. Riksstämma 2015. 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro Handlingar Riksstämma 2015 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Allmän information om riksstämman inklusive program... 3 3. Deltagarförteckning...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Närvarande: Leif Eskelid, Lennart Nordberg, Lars Adie, Monica Evertsson, Jan Malmström och Magnus Svensson.

Läs mer

Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014

Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014 Sida 1 av 7 Styrelsemöte måndagen den 29 september 2014 Protokoll 16. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Samtliga ledarmöter närvarande. 17. Val av protokollsjusterare Agneta

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Närvarande: Lars Hed, Leif Eskelid, Monica Evertsson, Jan Malmström, Lennart Nordberg, Lars Adie, Malin Larsson och Annika

Läs mer

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Att deltaga, reserver Varje klubb inom Svensk Bridge får deltaga i Elitserien/Allsvenskan med valfritt antal lag. Samtliga spelare i ett lag skall representera

Läs mer

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet

ALLSVENSKAN 2013. 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2013 2013-07-01 TÄVLINGSKOMMITTÉN REV 1.0 1 av 9 Svenska Bridgeförbundet Innehållsförteckning ATT DELTA I ALLSVENSKAN... 3 ALLMÄNT... 3 SPELFORM... 3 DET NATIONELLA SERIESYSTEMET...

Läs mer

Protokoll riksstämma 2011 RS-012

Protokoll riksstämma 2011 RS-012 Protokoll från riksstämma med Förbundet Svensk Bridge den 15 oktober 2011 i Örebro 1 Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 2 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Resultat och budget

Resultat och budget 3003 MP-guld kuponglöst 61800 60000 61000 60000 3007 MP-brons kuponglöst 1209178 1326000 1321000 1350000 3008 MP-silver kuponglöst 247980 261600 259000 261600 3011 Ranking avgifter 34500 35000 39000 35000

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Medlemsinformation Sommar 2015

Medlemsinformation Sommar 2015 Medlemsinformation Sommar 2015 Mo t sommaren 2015! Varje dag blir ljusare när vi närmar oss sommaren! Även våra medlemmar briljerar i bridgespelet och skördar stora framgångar. Vår junior Johan Säfsten

Läs mer

HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2011 Scandic Grand Hotel, 14-15 oktober Örebro

HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2011 Scandic Grand Hotel, 14-15 oktober Örebro HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2011 Scandic Grand Hotel, 14-15 oktober Örebro Innehållsförteckning # Dokument Sidan 1. Innehållsförteckning 2 2. Allmän information om riksstämman inklusive program 3 3. Deltagarförteckning

Läs mer

ALLSVENSKAN 2014. 2014-05-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 9

ALLSVENSKAN 2014. 2014-05-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 9 TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2014 2014-05-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 9 Innehållsförteckning ATT DELTA I ALLSVENSKAN... 3 ALLMÄNT... 3 SPELFORM... 3 DET NATIONELLA SERIESYSTEMET... 3 DIVISION

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

Ordförande Gunbritt Öhlén hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Sida 1 av 5 Styrelsemöte tisdagen den 8 mars 2016 Protokoll Närvarande: Gunbritt Öhlén, Ingmari Amoson, Bo Sanfridsson, Lilian Arvidsson, Owe Wåhlin och Göran Magnusson (delvis). Anders-Eric Andersson

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-02-20 kl.09.30 18.30 2010-02-21 kl. 09.00 14.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia

Läs mer

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande.

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande. 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 1-16 Tid: Plats: 6-7 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Mats Peterson (MP) Carina

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 2015-02-26 (20.00-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Jonas Bergqvist Lars Edvardsson Anders Tibbling Nils Granath Gäster Peter Folkeson Arne Hedin Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds skolkommittémöte

Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds skolkommittémöte Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds skolkommittémöte Tid: 2008-09-05 kl. 20:00 22.00 2008-09-06 kl. 09.00 15.00 Plats: Scandic Örebro Väst Närvarande: Mats Sjödin kommittéordförande Maria Berg Hans

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Medlemsinformation Sommar 2016

Medlemsinformation Sommar 2016 Medlemsinformation Sommar 2016 Sommar, sommar, sommar, solen skiner över bridgens hus. Sommar, sommar, sommar, hjärtan slår vid gröna borden. Jag vill viska i ditt öra just de orden du vill höra. Sommar,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 7-2014 2014-02-17 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Urban Backman Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Sammankallande Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-12-12

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-12-12 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Frånvarande Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 12 december 2012, Boställsvägen

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2013 Scandic Grand Hotel, 18-19 oktober, Örebro

HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2013 Scandic Grand Hotel, 18-19 oktober, Örebro HANDLINGAR TILL RIKSSTÄMMA 2013 Scandic Grand Hotel, 18-19 oktober, Örebro Innehållsförteckning # Dokument Sidan 1. Innehållsförteckning 2 2. Allmän information om riksstämman inklusive program 3 3. Deltagarförteckning

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Östansjö IF-1. Örebro BTK-1 från div 6 vann kvalmatchen Reserver: Storå BTK-4. Ålsta BTK-3

Östansjö IF-1. Örebro BTK-1 från div 6 vann kvalmatchen Reserver: Storå BTK-4. Ålsta BTK-3 Preliminär serieindelning säsongen 2012-2013. Lagen kommer att bjudas in enligt nedan. Anmälningsblanketter kommer att finnas tillgängliga på ÖLBTF s hemsida. Dessa går enkelt att fylla i direkt, sedan

Läs mer

Förhinder hade anmälts av Inge Blank och Ann-Kristin Blomgren. 36 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Förhinder hade anmälts av Inge Blank och Ann-Kristin Blomgren. 36 MÖTETS ÖPPNANDE OCH GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN PROTOKOLL STY 5/2001 1(5) PROTOKOLL STY 5/2001 Sammanträdesdata Tid 2001-06-16 kl 17.30 20.00 Plats Delfinen-hallen, Luleå Närvarande Jacob Douglas Kjell Engström Rolf Randborg Stig Klemetz Håkan Svelander

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund

ISRACING-MÖTE I Östersund SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET ISRACING-MÖTE I Östersund 2007-05-05 Närvarande: Christer Gustavson, SVEMO Annika Halvarsson, Bollnäs MK Sören Johansson, Bollnäs MK Peter Lundqvist, SMK Gävle

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

Styrelsemöte nr. 16. Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00

Styrelsemöte nr. 16. Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00 1 Styrelsemöte nr. 16 Datum: 2011-12-04 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.14:00-18:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande Anders Bergström, kassör

Läs mer

Protokoll Nr 9, , 2015

Protokoll Nr 9, , 2015 Datum: 27/10 2015 Tid: 21.30 23.20 Plats: Skype Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Nico Christoforidis (kassör), Isabelle Sarfati (ledamot), Sara Holm (ledamot), Hamid

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2014-02-15 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder

TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002. Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare. - Övre Norra, förhinder Motocross 1 Norrköping 2002-06-14 TELEFONMÖTE SEKTIONSRÅDSMÖTE MOTOCROSS 1/2002 Sammanträdesdata Tid 2002-06-14 kl. 18.30-19.22 Deltagare Micke Karlsson - Ordförande/sekreterare Gunnar Hedin - Mellersta

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

59 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

59 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 7/11 Datum: 2011-06-14 Närvarande: Mats Hult, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm och Magnus Sandberg. Frånvarande: Håkan Jonsson. Telefonmöte över Skype: 2011-06-14

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-08-22 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Frånvarande - Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 22 augusti 2012, Östervägen

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2010-09-10..11 kl 18:00 12:00 Plats Scandic Hotel Väst Örebro Närvarande Berryl Arvehell, ordf,(från lördag morgon)

Läs mer

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping Norrköping 00 01 27 1(6) PROTOKOLL UK 1/00 Sammanträdesdata Tid Onsdagen den 26 januari 2000 Plats Deltagare SVEMO kansli, Norrköping Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2016-11-01 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser Tävlingsbestämmelser 2003-2004 Att delta i Svenska Mästerskap Endast medlemmar i klubbar anslutna till SBF får spela om SM. I lagtävling räknas spelare som ej erlagt medlemsavgift till SBF som otillåtna

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 3-2010 41-60 Plats: Rica Talk Hotel, Älvsjö Datum: 2010-03-06 Tid: 11.15-19.00 Närvarande: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jan Lund-Jensen, Ingrid Ryrholm,

Läs mer

Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl STYRELSE. Närvarande

Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl STYRELSE. Närvarande Protokoll 8-15 Fört vid styrelsemöte på Scandic Hotell i Falun den 18 oktober 2015 kl. 09.30 15.00 STYRELSE Närvarande SGA Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 27 oktober 2013

Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 27 oktober 2013 Motion 1 Prispengar anslås Vid de Övriga tävlingar som BK S:t Erik anordnar varje vecka delas priser ut vid varje tävlingstillfälle. Priserna delas vanligtvis ut som kontanter eller fribiljetter. Hur många

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 6-2014 2014-02-10 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Ledamot Ledamot Ledamot Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013

PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 1 (5) PROTOKOLL MOTOCROSS SEKTIONSMÖTE 09-2013 2013-11-23 (15.00-20.00) Deltagare SVEMO Tommy Allansson Magnus Markenfelt Håkan Olsson Roger Karlsson Sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV

Läs mer

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6a MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 4 000:- SM-semifinal 3 400:- SM-kvartsfinal 3 000:- Elitserie, direkt off 2 600:- Allsvenskan,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER

SÄSONGEN BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE OCH FUNKTIONÄRER 6a MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 6 000:- SM-semifinal 4 000:- SM-kvartsfinal 3 600:- Elitserie, direkt off 2 900:- Allsvenskan,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

Om din klubb ännu inte varit med och spelat simultantävlingar kan ni kontakta

Om din klubb ännu inte varit med och spelat simultantävlingar kan ni kontakta NYHETSBLAD Med de senaste nyheterna från Bridgeförbundet utgivet fredagen den 13:e mars 2009 Simultantävling en jättesuccé - fler arrangemang Våra simultantävlingar blir allt populärare hos klubbar och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00.

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. Närvarande: Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),

Läs mer

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar.

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. PROTOKOLL STY 1/2003 1(5) PROTOKOLL STY 1/2003 Sammanträdesdata Tid 2003-01-25 kl 10.00-15.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Jörgen Hafström

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 26 mars 2010 kl 21.00 Plats: Quality Hotel Nacka Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren (TM) Kassör Börje Andersson (BA)

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 4-2012 2012-10-15 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster Magnus Liljeblad

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22

Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Protokoll fört vid Svenska Cheerleaderförbundets Årsmöte 2005-01-22 Plats: Hotell Örgryte, Göteborg. kl: 14.00. Kallade: Samtliga röstberättigade föreningar inom SCF, avgående styrelse, kandidater till

Läs mer

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar

Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Catharina Hårsmar Protokoll Nr 10 Datum: -01-12 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar Ledamot Karin Nyström Ledamot Ingela Bach Suppleant Lena

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

ALLSVENSKAN (Senast uppdaterat: ) SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV av 10

ALLSVENSKAN (Senast uppdaterat: ) SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV av 10 TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2016 (Senast uppdaterat: 2016-07-29) 2016-05-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 10 Innehållsförteckning SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS FRISKRIVNINGSKLAUSUL... 2 ATT DELTA

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009

Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009 Svenska Ridsportförbundet Rimbo den 7 augusti 2009 Körkommittén DAGORDNING 1. Val av justeringsman 2. Föregående protokoll 3. Ekonomi 4. Strategi, taktik och principer omkring landslagen 5. Brev från Lotta

Läs mer

MÄLARSERIEN - Innebandy

MÄLARSERIEN - Innebandy Möte 14/5-2016 Närvarande föreningar: Förening Väsby IBK IFAH Sundbyberg IK IK Malmen Kungsängen IF Bålsta FBC Bergfoten IBK Boo KFUM Tigers Heros Närvarande Ewa Lindén Daniel Enström Mattias Thomasson

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole 2017-02-08 Sida 1 Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Dessa regler kompletterar Svenska Biljardförbundets grengemensamma tävlingsbestämmelser. Där dessa två står i konflikt,

Läs mer