Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA"

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI P O Eriksson POE Övriga: Johan Grönkvist JGR Carina Westlin CWE Micke Melander MME Bo Appelqvist BAP Roger Wiklund RWI Frånvarande: Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pia Malmgren PMA 9 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 10 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

2 11 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt. 12 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Jannerstenfonden om ca kr kommer att upplösas och övergå till Per Jannersten. 13 Rapport från Tävlingskommittén (TK) Allsvenskan 2014 En preliminär serieindelning har tagits fram på TK mötet i januari i Örebro och ska presenteras i Spader snarast möjligt efter det att alla de division 4 lag som avancerat till division 3 rapporterats in till kansliet. Sista rapportdatum är 31 januari Kravspecifikation har gått ut till de tänkta arrangörerna och där frågan är ställd om de, utifrån kravspecifikationen, är villiga att ta på sig arrangörskapet. Svar ska vara TK tillhanda senast i mitten av februari. Förslag på spelschema ska skickas ut till de deltagande lagens kaptener den 1 mars för synpunkter. Den 31 mars fastställs spelordningen för samtliga divisioner och är därefter definitiv. Det ger lag som behöver flyga ca 5 månader att boka sina flygresor (givet att de beviljats) varvid biljetterna blir avsevärt billigare än vid sena bokningar. Lag som har orimligt lång resväg (där laget tvingas resa dagen före), kan ansöka om logibidrag hos TK. Logibidragets storlek är samma som den extra avgift som de lag som spelar på hemmaplan betalar för varje omgång på hemmaplan, f n kr/lag och omgång. Elitseriens avslutande omgång kommer att förläggas till Örebro och Scandic Väst Ramarna kring arrangemanget kommer att bli liknande de vi har för finalen i SM Lag, som spelas på samma ställe under Kr Himmelsfärdshelgen. Arrangemanget kommer att bli dyrare än tidigare års elitserieavslutningar eftersom det av logistikskäl (två separata spellokaler) kommer att behövas två tävlingsledare (istället för som tidigare en) samt en scoringpersonal (för liverapporteringen på nätet). En höjning av startavgifterna för allsvenskan är därför motiverad, för att täcka kostnaderna. Vid distriktsträffen 2012 uttrycktes önskemål om färre brickor per match i division 3. Det huvudsakliga skälet är att det tungt att spela 72 brickor (3 x 24) på en dag, och många lag har dessutom lång resväg till och från spelet denna dag. Frågan aktualiserades på nytt under DTL träffen i samband med Riksstämman Förslagsvis skulle man minska antalet brickor till 60, d v s övergå till 20 brickorsmatcher. Flera av division 3 serierna beräknar idag IMP över fältet (IAF) parallellt med själva lagtävlingen. Önskemål har de senast åren framkommit om en gemensam IAF för alla division 3 serier, på samma sätt som för division 2 och Elitserien.

3 Beslut Tommy Andersson är ansvarig anställd personal för allsvenskan 2014, då Stefan Vestlund slutar den 28 februari. Elitseriens avslutning spelas på Scandic Väst i Örebro. Startavgiften för allsvenskans höjs; Elitserien med 400 kr/lag, division 2 och division 3 med 100 kr/lag. TK ordförande tar fram enkäten. Tommy Andersson ansvar för att skicka ut den, tillsammans med spelschemat, till berörda division 3 lags kaptener den 1 mars. En nyordning av division 3 blir aktuell först till 2015 års serier. Gemensam IAF för division 3 införs på försök under allsvenskan Förbundets olika tävlingsregelverk 1 augusti 2013 implementerades det generella regelverk som omfattar all tävlingsverksamhet i Förbundets regi; Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet. Tanken bakom detta regelverk var att samla allt sådant som generellt gäller för vår tävlingsverksamhet, givet att inget annat uttryckligen framgår av en specifik tävlings (t ex Allsvenskan, SM eller Chairman s Cup) egna tävlingsbestämmelser. I den svenska lagboken finns därutöver något som kallas Svenska Bridgeförbundets tilläggsbestämmelser, paragraferna Flertalet av dessa tilläggsbestämmelser är redan inskrivna, ograverade eller förändrade, i det generella regelverket. Det skapar därför viss förvirring bland spelare, och även en del tävlingsledare, om vilket av dessa båda regelverk som har företräde när det står olika. Med det nya generella regelverket behövs inte längre några tilläggsbestämmelser i lagboken. Frågan om vad som krävs för att få förhöjd guldpoängstatus vid guldtävlingar aktualiserades på nytt. Tidigare modell har varit att arrangören ansöker, därefter görs en okulär besiktning av startlistan, om den anses osedvanligt god (hur nu det objektivt ska kunna bedömas) beviljas tävlingen förhöjd guldpoäng. TK nya förslag är att alla guldtävlingar vars snitthandicap är lägre än 15 tilldelas förhöjd guldpoäng. Som exempel kan nämnas att SM Par Final 2013 hade ett snitthcp på 11.33, semifinalen 17.00, mixedfinalen 19.60, damfinalen 25.08, veteranfinalen 18.52, Walters Bildelar Guld 17.64, Laholmsguldet 19.76, Kamras Minne och Albrekts Guld 16.15, för att ta ett axplock. Tommy Andersson har fått TKs uppdrag att kontrollera de senaste årens guldtävlingar för att utröna ifall just 15 är en lämplig gräns. Beslut ska fattas i frågan före 1 juli Proceduren med överklagande av TLs domslut till en jury kommer att tas bort för sidotävlingarna under Bridgefestivalen. Istället används samma modell som internationellt, med ett s k Reviewförfarande. Henrik Johansson har fått TK uppdrag att översätta de internationella reglerna för Review samt komma med ett förslag till hur man praktiskt genomför nyordningen under Bridgefestivalen Beslut Tilläggsbestämmelserna i lagboken tas bort i samband med nästa revidering, vilket sannolikt är Tävlingsprogrammen Tävlingsprogrammet för 2014/2015 för Förbundets tävlingar, fastställdes under januarimötet med endast en ändring. Första omgången i allsvenskan division 3 spelas på lördagen istället för söndagen, för att så långt möjligt undvika arrangörer med enbart fyra lag. Tävlingsprogrammet kommer i maj att kompletteras med klubbarnas guldtävlingar.

4 Utkast till ramar för 2015/2016 och 2016/2017 finns sedan tidigare framtagna. Policyn är att programmet för det närmast kommande verksamhetsåret alltid ska fastställas på TK januarimöte. Tävlingsledarutbildningar TK har tagit fram riktlinjer för Steg 1 och Steg 2 utbildningarna. Steg 1 utbildningen bör omfatta ca 5 6 timmar teori, 3 timmar med praktiska övningar (s k simuleringar) och 1 timme prov; totalt ca 10 timmar. Motsvarande tid för Steg 2 bör vara minst 12 timmar, där ytterligare tid läggs främst på de praktiska övningar och provets genomförande. För att bli godkänd på simuleringarna för Steg 2 måste kursdeltagaren har genomfört minst tre simuleringar. Nya tävlingsledarprov för Steg 1 och Steg 2 kommer att tas fram. Thomas Winther ansvarar för Steg 1 och Tommy Andersson för Steg 2. Övrigt Revidering av handicapsystemet, både avseende par och lag, görs i samarbete med, och när det i tiden passar in i, Förbundets nya IT projekt. Den nya VP skalan (med två decimaler) för lagtävlingar som WBF sjösatte för ca ett år sedan kommer inte att införas för tävlingar som arrangeras av SBF. Rankingpoäng. TK beslöt att fr o m 1 juli 2014 ta bort spärren att endast de arton tävlingar med flest rankingpoäng under den senaste 24 månadersperioden räknas in i rankingen. Istället kommer alla rankingpoäng som erövrats under de senaste 24 månaderna att räknas in. Rankingpoäng erhålls som tidigare endast i silver och guldtävlingar. Vinterfestival 2014 Vinterfestivalen 2014 är genomförd. Antalet deltagare i SM Lag Mixed minskade från 30 till 18 lag, antalet deltagare i sidotävlingarna var ungefär det samma eller något bättre, bortsett från guldtävlingen som minskade i ungefär samma proportion som SM Lag Mixed. En stor mängd fribiljetter hade i förväg delats ut på klubbarna runt om i Västergötland för att dra mer folk till bronstävlingarna. Totalt deltog i bronstävlingarna 432 spelare, varav 120 med fribiljett, 3 gratis (jourspelare) och 7 juniorspelare. Billingehus skötte sig avsevärt bättre än ifjol. Man får inte bortse från det faktum att man rimligen inte kan förvänta femstjärnig lyx för den billiga peng deltagarna betalade för kost och logi; Billingehus är inget lyxhotell. Ett medskick till Organisationskommittén som har möte 7 8 mars är att inte arrangera en ev tredje vinterfestival i Skövde utan titta på andra möjligheter eller att lyfta ut SM Lag mixed och arrangera endast den tävlingen i t ex Örebro eller Stockholm. En Festival får fortsättningsvis inte gå med förlust. Svenska Cupen 2014 Anmälningstiden till Svenska Cupen förlängdes med en knapp vecka, och ytterligare knappt 30 lag trillade in. Noteringen stannade vid 519, vilket är betydligt bättre än förväntat. Upphörande av konvertering av utländska mästarpoäng skulle enligt TK och styrelsebeslut ha trätt ikraft 1 juli En miss i korrekturen gjorde att texten föll bort i PDF dokumentet Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästarpoäng 2013/2014. TK har korrigerat dokumenten och konverteringen upphörde fr o m 1 januari 2014 Önskemål om att beslutet ska rivas upp och konverteringen fortsätta har inkommit varför TK önskar att styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan. Styrelsen anser att det svenska mp systemet ska vara just svenskt.

5 Beslut: Styrelsen beslutar att TK:s beslut att sluta konvertera mp inspelade i utländska tävlingar kvarstår. TK har mandat att besluta om konvertering av mp innehav för utländsk spelare som flyttar till Sverige. 14 Rapport från medlemskommittén (MK) En förfrågan angående ett ev DN ärende har kommit till styrelsen. Då ärendet inte tagits upp i DN lämnades förfrågan utan åtgärd. Minikurser 6 st Minikurser är färdiga. DN DN har ett kvarvarande fall från Generellt har ärendetiden avsevärt förkortats under de senaste månaderna och ligger numer på de önskade 2 4 veckorna. Den nya policyn har mottagits väldigt väl bland våra funktionärer och klubbar. Stena Line Cup Arrangemanget på båten fungerade väldigt väl och vår samarbetspartner Stena Line har varit väldigt nöjda med exponeringen de fått under året som har gått. Ekonomiskt så gick SLC + ca SEK. Ingen interndebitering för spelavgifter eller personalkostnader för anställd personal medräknad. Anslutning av nya klubbar/pensionärsklubbar Inga nya klubbar har tillkommit sedan vårt senaste styrelsemöte. Dock förs diskussioner på (minst) två platser/klubbar avseende anslutning till SBF Intensivkurs i Bridge är färdigt och levererat via vår hemsida. JNM/Camp i Örebro Inbjudan inför mästerskapet har gått ut. Glädjande nog kan vi meddela att EBL godkänt ett bidrag till oss på upp till Euro som vi kan använda som reseersättning till deltagare från mindre bridgenationer i Europa. 15 Rapport från Utbildningskommittén (UtbK) Ett bridgelärarseminarium hölls på Bridgens hus i Uppsala 15/11 17/ Intresset för kursen var stort och antalet deltagare uppgick till 46 stycken. Gästföreläsare på kursen var Audrey Grant, med kollega Kathy Frigon, Nya Bridgeskolan med Catharina och Krister Ahlesved samt för Svenska Bridgeförbundet Micke Melander. Utvärderingen som genomfördes efter kursen visade att deltagarna i helhet var mer än nöjda. Ett uppföljningsseminarium planeras i Örebro under festivalen. 16 Rapport från IT kommittén (ITK) Status i februari 2014 Arbetet är koncentrerat till ett fåtal områden: 1. BIT Projektet pågår för fullt. 2. Förvaltning av Spader Parallellt med BIT projektet förvaltar vi Spader för god drift, funktionalitet och service även

6 under projektperioden. Nyutveckling försöker vi begränsa eller lägga på BIT, men vidareutveckling fortsätter enligt plan. Även felrättningar genomförs. 3. Byte av driftspartner Vi tittar på alternativ till nuvarande drift, eftersom vi upplever en hel del prestanda och kvalitetsproblem både på serversidan och hos användare. Förslag kommer att presenteras för styrelsen under våren Vi tittar även på alternativ för telefoni, som vi skickar till kansliet för benchmark. 4. Forumregler De nya reglerna för forumet i Spader har korrigerats och är redo att börja gälla. BIT projektet Projektgruppen träffade ITK i Skövde för en workshop under Vinterfestivalen (16/1 2014). Där diskuterades arbetsformer, metoder, verktyg, releaser och fördelning av större uppgifter under En del produktinvesteringar (som samarbetsplattform och kodningsverktyg) kommer att göras, men det kommer endast kommer att ta en blygsam del av projektbudgeten i anspråk. Release 1 till Bridgefestivalen 2014 kommer att innehålla: Festivalsite på nya plattformen. Ny förstasida som är inriktad på att marknadsföra bridge och ge information till ickemedlemmar. En gemensam portal för samtliga sidor: o BIT o Spader o Medlem på nätet o SysKon Så mycket som möjligt av identifierade quick wins : o Lagboken o Kalender o Artiklar o Nyheter o Forum o Blog o FAQ o Wiki o Fotoalbum o Undersökning ( Poll ) En av de största frågorna att lösa under året kommer att bli hur behörighetsstrukturen skall se ut, dvs hur vi på bästa möjliga sätt hanterar det faktum att en fysisk person t ex kan vara medlem, TL, funktionär, ledamot och anställd. Plattformen Drupal kommer med en ny version (v8) och vi kommer att planera in när vår utvecklingsmiljö skall migreras. Troligen kommer vi inte att gå live med en äldre version än v8. Budget för nyckelresursernas uppskattade arbete har lagts på SEK Materialkostnaderna kommer att bli mycket blygsamma, eftersom vi använder mycket open source och då kostnaden för övriga lösningar inte är hög per användare. Nödvändiga licenser för projektet kommer att kosta SEK per år.

7 Till dessa kostnader räknar ITK med att behöva någon form av externt stöd i vissa design och Drupalfrågor och söker efter kostnadseffektiva alternativ. Beslut: Styrelsen beslutar att ITK kan fortsätta att arbeta efter PSI:s förslag. ITK har beslutanderätt vid ett eventuellt byte av IT partner för kansliets drift. 17 Rapport från uttagningskommittén/internationellt (UK) Öppna laget Som planerat har stora delar av träningsbudgeten flyttats från 2012/2013 till denna säsong, eftersom laget inte kvalade in till Bermuda Bowl 2013 och kaptenen föredrog att satsa mer på uppladdning inför årets Lag EM i Opatija. Den totala träningsbudgeten för alla lag (i genomsnitt 150 tkr per år) kommer därför att överskridas denna säsong medan den underskreds förra säsongen. För att kunna fokusera på förberedelser och lagbygge tog PG Eliasson ut laget Nyström Upmark, Bertheau Cullin och Sylvan Wrang tidigt. De kommer att bilda lag även i flera inhemska turneringar. Förberedelserna inkluderar deltagande i Neighbour Challenge i Köpenhamn slutet April och en landskamp mot Polen på Tofta gård i maj. Denna säsong har även Bertheau Cullin fått proffskontrakt i USA så de kommer att få fin träning mot motstånd i världsklass under Nationals i mars. Damlaget Vi har nu fått en ny kapten, BG Olofsson, som ger ett bra intryck och spelarna är positiva. Han fokuserar mycket på lagbygge. Förhoppningsvis blir det en nytändning efter besvikelsen vid VM på Bali. Förberedelserna inför EM inkludera även för damerna Neighbour Challenge samt minst två lagträffar. Laget är detsamma lag som till Venice Cup senast, Jessica Larsson Kathrine Bertheau, Maria Grönkvist Catharina Ahlesved och Emma Sjöberg Sandra Rimstedt. BG Olofsson är kapten och Carina Westlin coach. Juniorlagen Vi har ju kvalat in till VM i Turkiet med två lag vilket är mycket glädjande. Flera av paren har också visat framfötterna genom fina prestationer i tävlingar mot stora delar av världseliten. Kapten Leandersson arbetar mycket seriöst och har fantastisk hjälp av PO Sundelin som coachar truppen med en mängd olika uppgifter. VM förberedelserna inkluderar som vanligt White House turneringen i Holland, förutom diverse träningsläger. Flera av paren får förhoppningsvis, som tidigare, sponsring att medverka vid Nationals i mars. Jill Mellström gör en stor insats genom att organisera detta. Seniorlaget Kapten Gullberg ordnade en OBS tävling för intresserade par som just avslutats. Till sommarens EM tog han ut ettan och tvåan i tävlingen, Wenneberg Selldén och Könyves Rudenstål. De förstnämnda hade stora framgångar bl.a. vid öppna senior EM par i Ostende, är samspelta sedan årtionden och känns som ett stabilt val. De sistnämnda är en nyare kombination och blir ett intressant nytillskott.

8 De tränar nu intensivt. Dessa par kompletteras med Morath Bjärregård, som väl inte behöver någon närmare presentation. JKA har medverkat vid möten med EBL samt NBU. Vårt grannland Danmarks store man i internationella styrelser, Jens Auken, har tyvärr avlidit efter en lång tids sjukdom. I sommar är det val till EBL:s styrelse, JKA kommer förmodligen att kandidera om ordförandeposten och norden bör ha tre namnförslag till styrelsen. I NBU Omvaldes Danmarks Stephan Magnusson till Ordförande och Flemming Bøgh Sørensen till sekreterare. För NM öppna + damer bestämdes följande spelordning: 2015: Färöarna 2017: Danmark 2019: Norge 2021: Finland 2023: Sverige 2025: Island För Juniorer är det sedan tidigare bestämt att Öppna par spelas i Sverige och lag alternerar mellan Norge och Danmark. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 Camp och öppna JNM par i Sverige. JNM Lag 2015 Danmark 2017 Norge 2019 Danmark 2021 Norge 2023 Danmark 2025 Norge Man beslutade fortsatt att inte ha någon seniorklass vid NM, men håller öppet för en förändring vid kommande kongresser Man beslutade att inte tillåta andra länder att delta i NM för öppen och damklass vid udda antal lag, men att tillåta ihopsatta transnordiska lag. Endast ett föranmält lag från varje land kan vinna i respektive kategori och bara det lagets resultat räknas i tävlingen. Protokoll från båda mötena bifogas. 18 Rapport Ekonomi Prognosen för 13/14 pekar mot en förlust på ca kr före IT projektet BIT, totalt pekar det mot en förlust runt en miljon kronor.

9 BIT projektet kommer till stora delar att finansieras med befintligt kapital, men för att motverka miljonförluster pga BIT projektet under kommande år fick styrelsen vid Riksstämman mandat att vid behov höja den rörliga spelavgiften. Frånvarande ordinarie styrelseledamot Lars Persson ringdes upp och därmed fattade styrelsen ett enhälligt beslut. Beslut: Styrelsen beslöt att fr o m 1 juli 2014 höja den rörliga spelavgiften till: Partävling brons: från 2,50 till 3,50 kr/spelare Partävling silver från 5 kr till 7,50 kr/spelare Partävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare Lagtävling brons från 2,50 till 3,50 kr/spelare Lagtävling silver från 3 kr kr till 4 kr/spelare Lagtävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare 19 Rapport kansli/personalfrågor Personal Lennart Persson slutade i november Stefan Westlund slutar 28 Februari Micael Svensson började 3 Februari Semesteruttaget har varit stort under perioden för att minska semesterlöneskulden. Personalmöte är planerat till februari i Örebro Kansli En flytt av kansliet från Gävle till idrottens hus i Örebro är planerad till mitten på Mars. Vi kommer där att sitta tillsammans med SISU och Örebro Läns IF plus många andra förbund på riks och distriktsnivå. Detta ger oss många viktiga kontaktytor för framtiden med såväl RF satsning som andra möjligheter och satsningar tillsammans med SISU och andra parter. Det ger oss också möjligheter till gemensamma tjänster med andra förbund. På sikt så kommer hyran att vara väsentligt lägre än idag. Vi tittar på att byta telefonväxel samt mobilabonnemang för att modernisera och få en bättre produkt. 20 Logotype En förfrågan har kommit från klubb som vill använda förbundets logotype och göra om den till sin egen.

10 Styrelsen är inte eniga i frågan varför det beslutades att ta in åsikter från utomstående varumärkesexperter. Beslut tas under majmötet. 21 Projekt RF 2015 RF är det dags för RF att ha ny stämma, deadline för ansökan om inträde är Med det arbete som gjordes senast bedömer MME att vi är väldigt nära att kunna bli antagna. MME arbetar enligt en uppsatt plan. Sverige har åtagit sig att arrangera provbridge samt lektioner för fäktningsförbundet som ska arbeta med ett projekt för att utreda om denna form av övningar har positiv effekt på deras tävlingsresultat. Beslut: Styrelsen beslutar att MME kan arbeta enligt plan och godkänner en budget om ca kr för bl a en presentationsvideo som kan användas vid såväl RF:s stämma som på hemsidan samt vid andra presentationstillfällen. 22 Distriktsträff 2014 Kallelse till Distriktsträff 2014 är färdig. Distriktsträffen kommer att handla om framtidens bridgesverige och kommer att äga rum dels på Birkaterminalen i Stockholm och dels ombord på M/S Birka september Alzheimers Ytterligare en utredning angående bridgespelets påverkan på hjärnan och att det har förebyggande effekt för t ex Alzheimers har gjorts, denna gång i Polen. Bilaga bifogas. 24 Medlemsstatistik Vi har ca 300 fler betalande medlemmar än i början av februari Totalt hade vi medlemmar i början av februari, det är ungefär detsamma som under motsvarande tidpunkt Kommande möten maj på Smådalarö september vid distriktsträffen November i Göteborg 27 Mötets avslutande MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid Pennan Justeras

11 Carina Westlin Mats Qviberg Åtgärdslista Uppdrag Ansvarig Slutdat Samarbetsavtal/förslag med Bilia RWI Ta fram riktlinjer/anvisningar för Utbk. MME Betala ut fondens till Jannersten JGR Se över regler för förtjänsttecken MK Flytta kansliet till Örebro Prata med aja om att MQV:s mail ska komma till öresundsmailen. Kolla upp ang domännamn bridge.org samt bridge.com. bridge.se Prata med Zetterberg ang svenskabridgeförbundet.se Kolla upp ang förvanskning av logga för användande av klubb Ta fram artikel till hemsidan samt utskick till klubbar/distrikt ang varför den administrativa avgiften ska höjas samt så att alla svarar på samma sätt. JGR CWE PSI JGR MQV/PSI MME/JGR

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

Föregående protokoll är justerat och godkänt. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte. Närvarande (de i fetstil på plats i Öresunds kontor/stockholm): Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson

Läs mer

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till vinnarna av 2014 års Svenska Cup- Lag Westerlund.

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till vinnarna av 2014 års Svenska Cup- Lag Westerlund. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 28 november 2014, telefonmöte. Närvarande: Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson Per-Olof Eriksson Carl Ragnarsson Pontus Silow (MQV)

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Jan Kamras JKA.

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Jan Kamras JKA. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 111215, telefonmöte Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV P O Eriksson POE Jan Kamras JKA Lena Westman LWE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Pontus Silow PSI Christer

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen:

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 110902 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV) Jan Kamras (JKA) P O Eriksson (POE) Helena Axelsson (HAX) Helena Svedlund (HSV) Lars Persson (LPE) Catarina

Läs mer

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet.

Beslutades att förändra ordningsföljden på punkterna och lägga rapportpunkterna sist då POE hade förhinder att medverka under hela mötet. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 130829 i Södertälje Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Helena Axelsson

Läs mer

Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI.

Inledande diskussioner hölls på torsdag kväll, då närvarade även CMI. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 101203 i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Carl Ragnarsson CRA Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson EGU Lasse Persson LPE

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE.

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. P O Eriksson POE. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 120215 på Bridgens Hus i Göteborg Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV P O Eriksson POE Jan Kamras JKA Lena Westman LWE Carl Ragnarsson CRA Lasse Persson LPE Pontus

Läs mer

2 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt efter en ändring i deltagarlistan.

2 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt efter en ändring i deltagarlistan. Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 100219 i Göteborg Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA P-O Eriksson POE Catarina Midskog CMI Christer Grähs CGR Helena Svedlund HSV Eva Gunnarsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013

Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013 Protokoll fört vid styrelsemöte med Förbundet Svensk Bridge i Åre den 21-22 februari 2013 Närvarande styrelsen: Mats Qviberg (MQV), Jan Kamras (JKA), Carl Ragnarsson (CRA), Lasse Persson (LPE), Helena

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna.

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma i Örebro 10 oktober, 2015. Öppnande av stämman Mats Qviberg öppnade stämman och hälsade delegaterna välkomna. 1 Godkännande av fullmakter och fastställande

Läs mer

Handlingar. Riksstämma 2015. 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro

Handlingar. Riksstämma 2015. 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro Handlingar Riksstämma 2015 9-10 oktober Scandic Grand Hotel, Örebro Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Allmän information om riksstämman inklusive program... 3 3. Deltagarförteckning...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Närvarande: Lars Hed, Leif Eskelid, Monica Evertsson, Jan Malmström, Lennart Nordberg, Lars Adie, Malin Larsson och Annika

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar.

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. PROTOKOLL STY 1/2003 1(5) PROTOKOLL STY 1/2003 Sammanträdesdata Tid 2003-01-25 kl 10.00-15.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Jörgen Hafström

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2014-02-15 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 8 12-13 onsdag 20 mars Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Mats Tibbelin Stefan Sjöö Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Mats Svensson Thomas Angarth, FC adjungerad Återbud: Curt Ingedahl Christine Gandrup Simon Ottosson, personalens representant 83. Mötets

Läs mer

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004

Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Protokoll Motocrossektionen Nr 6-2004 Datum: Plats: 29-30 Augusti Söndag 10:00 Måndag 13:00 Scandic Elmia, Jönköping Deltagare: Margareta Lindfors Håkan Svensson Peter Isgren ordf sekr Jörgen Hafström

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00.

PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. PROTOKOLL Nr 8 2009 Sid 1 (4) Fört vid möte i Stockholm med styrelsen för Svenska Ju-jutsufederationen 2009-08-15 kl. 10.00-15.00. Närvarande: Emil Gustafsson (ordförande), Gunnar Hoffsten (vice ordförande),

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.

Styrelsemöte nr. 5. Svenska Kendoförbundet. Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl. 1 Styrelsemöte nr. 5 Svenska Kendoförbundet Datum: 2011-05-22 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.10:00-13:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Programmet alla undrar om:

Programmet alla undrar om: juli 6-8 JVM-par 9-18 WBF:s juniorläger 28-5/8 SM-veckan i Skövde Augusti 6-15 JVM-lag i Rio de Janerio 12-19 Universitets-EM i Rotterdam September 1-30 Skolkampen 10-16 Juniorrally I 29-30 Allsvenskan

Läs mer

Protokoll Nr 6, 92-113, 2015

Protokoll Nr 6, 92-113, 2015 Datum: 25/8 2015 Tid: 22.00 23.15 Plats: Skype Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Cicci Nyström (sekreterare), Isabelle Sarfati (ledamot), Jennie Brolin (ledamot). Frånvarande: Nico Christoforidis

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

Protokoll TK-möte 13 september 2012

Protokoll TK-möte 13 september 2012 Protokoll TK-möte 13 september 2012 Närvarande Tid och plats Anil Surender, ordförande Lennart Beijer Stellan Brynell Tapio Tikkanen Håkan Winfridsson Niklas Sidmar, adjungerad 13 september kl 19.00-22.00

Läs mer

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng

Artikelförfattaren Stefania Vestlund, här iförd kanslimundering, tar hand om era mästarpoäng Har du någon gång tänkt på hur lång kedjan är från det att du spelar hem din slam s det att de rätta mästarpoängen är registrerade på rätt person och du ser det på nätet?? Tänkte väl det, inte varje dag

Läs mer

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling

Trelleborg Open 2014 8-9 februari. WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 8-9 februari WTF - G2 & ETU A Class Tävling Trelleborg Open 2014 INBJUDAN Jag känner mig hedrad att än en gång kunna hälsa Er välkomna till Trelleborg. Vi bjuder alltid på det bästa

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner.

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner. Sveriges Bridgeförbund har som målsättning att hänga med i den tekniska utvecklingen, som går rasande snabbt. Samtidigt måste alla klubbar, oberoende av sin datautveckling, fortfarande få en fullgod service.

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping

Tid Onsdagen den 26 januari 2000. SVEMO kansli, Norrköping Norrköping 00 01 27 1(6) PROTOKOLL UK 1/00 Sammanträdesdata Tid Onsdagen den 26 januari 2000 Plats Deltagare SVEMO kansli, Norrköping Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET version 3 SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA MÄSTERSKAP för SENIOR och JUNIOR samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangeras

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Bridge. Stena Line Cup. Svensk Bridge firar 80-årsjubileum med guldregn

Bridge. Stena Line Cup. Svensk Bridge firar 80-årsjubileum med guldregn Bridge B R I D G E D E C E M B E R N U M M E R 5 2 0 12 Å R G Å N G 4 4 P R I S 5 0 : Stena Line Cup Svensk Bridge firar 80-årsjubileum med guldregn Stena Line Cup Ta chansen att spela om guldpoäng mot

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Verksamhetsberättelse 2005-06

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Verksamhetsberättelse 2005-06 FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE Verksamhetsberättelse 2005-06 ALLMÄNT Styrelsen har bestått av: Mats Qviberg, ordförande Peter Johansson, ordförande medlemskommittén Torsten Åstrand, ordförande tävlingskommittén

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA SENIOR- och JUNIORMÄSTERSKAP samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangör Stockholms/Svealands

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014

Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen 1 27 september 2014 Svenska Taekwondo Förbundet bjuder in alla föreningar tillhörande Svenska Taekwondoförbundet att delta i Koreanska Ambassadörens Svenska Cupen

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE

PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE PROTOKOLL FRÅN UNGDOMSLEDARMÖTE Tid: 21 oktober 2014 kl. 19.00 21.00 Plats: GIFs klubbstuga Närvarande: Anders Jacobsson (PF07), Helena Brax (P01/02, P06), Jan Billberg (styrelsen), Fredrik Augustsson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 11. Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00

Styrelsemöte nr. 11. Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00 1 Styrelsemöte nr. 11 Datum: 2011-08-13 Plats: Ölandsgatan 42, Svenska Budo & Kampsportsförbundets kansli Tid: Kl.09:00-15:00 Kallade, närvarande Anette Persson Sunje, ordförande Anders Bergström, kassör

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5)

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 7-2006 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2006-10-22 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05

Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Årsmötesprotokoll Svenska Dart Förbundet 2004-06-05 Plats: Eklundshof, Uppsala Närvarande Från föreningsstyrelsen. Roland Lenngren, Sibyl Lindgren, Viveka Träff, Oskar Hägg, Stefan Sjöberg, Peter Ersson

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser

1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av mötesfunktionärer. 4 Föregående protokoll. 5 Inbjudningar, skrivelser och remisser PROTOKOLL, SVK/Västerbotten 1(5) Plats: Ansia, Lycksele, 14:00. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Lennart Andersson, Svante Morén, Claes-Göran Nordlund, AnnChatrine Lindmark, Erik Lund, Anders

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 9-2010 2010-10-09 (10.00-16.00) SVEMO kansli Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009

Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 2009-02-20 1(5) PROTOKOLL UK 1/09 Sammanträdesdata Tid fredag och lördag den 13-14/2 2009 Plats Grand Hotel Falkenberg Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Ann-Christine Forswall Micke

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-05-05, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND Verksamhetsplan 2014-15 ÅNGERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 1 Ångermanlands Ishockeyförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Tävlingskommittén All tävlingsverksamhet Senior/Junior och ungdom 2014 Feb Mars April V 16

Läs mer

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson.

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Protokoll styrelsemöte 25/11 2012 Hotell Amigo Emmaboda Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, Lisbeth Nygaard Karlsson. Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg,

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer