Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet 140220 i Stockholm. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA"

Transkript

1 Protokoll styrelsemöte Svenska Bridgeförbundet i Stockholm Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Pontus Silow PSI P O Eriksson POE Övriga: Johan Grönkvist JGR Carina Westlin CWE Micke Melander MME Bo Appelqvist BAP Roger Wiklund RWI Frånvarande: Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pia Malmgren PMA 9 Öppnande av möte MQV hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 10 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

2 11 Justering av föregående protokoll Föregående protokoll är justerat och godkänt. 12 Genomgång av åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom. Jannerstenfonden om ca kr kommer att upplösas och övergå till Per Jannersten. 13 Rapport från Tävlingskommittén (TK) Allsvenskan 2014 En preliminär serieindelning har tagits fram på TK mötet i januari i Örebro och ska presenteras i Spader snarast möjligt efter det att alla de division 4 lag som avancerat till division 3 rapporterats in till kansliet. Sista rapportdatum är 31 januari Kravspecifikation har gått ut till de tänkta arrangörerna och där frågan är ställd om de, utifrån kravspecifikationen, är villiga att ta på sig arrangörskapet. Svar ska vara TK tillhanda senast i mitten av februari. Förslag på spelschema ska skickas ut till de deltagande lagens kaptener den 1 mars för synpunkter. Den 31 mars fastställs spelordningen för samtliga divisioner och är därefter definitiv. Det ger lag som behöver flyga ca 5 månader att boka sina flygresor (givet att de beviljats) varvid biljetterna blir avsevärt billigare än vid sena bokningar. Lag som har orimligt lång resväg (där laget tvingas resa dagen före), kan ansöka om logibidrag hos TK. Logibidragets storlek är samma som den extra avgift som de lag som spelar på hemmaplan betalar för varje omgång på hemmaplan, f n kr/lag och omgång. Elitseriens avslutande omgång kommer att förläggas till Örebro och Scandic Väst Ramarna kring arrangemanget kommer att bli liknande de vi har för finalen i SM Lag, som spelas på samma ställe under Kr Himmelsfärdshelgen. Arrangemanget kommer att bli dyrare än tidigare års elitserieavslutningar eftersom det av logistikskäl (två separata spellokaler) kommer att behövas två tävlingsledare (istället för som tidigare en) samt en scoringpersonal (för liverapporteringen på nätet). En höjning av startavgifterna för allsvenskan är därför motiverad, för att täcka kostnaderna. Vid distriktsträffen 2012 uttrycktes önskemål om färre brickor per match i division 3. Det huvudsakliga skälet är att det tungt att spela 72 brickor (3 x 24) på en dag, och många lag har dessutom lång resväg till och från spelet denna dag. Frågan aktualiserades på nytt under DTL träffen i samband med Riksstämman Förslagsvis skulle man minska antalet brickor till 60, d v s övergå till 20 brickorsmatcher. Flera av division 3 serierna beräknar idag IMP över fältet (IAF) parallellt med själva lagtävlingen. Önskemål har de senast åren framkommit om en gemensam IAF för alla division 3 serier, på samma sätt som för division 2 och Elitserien.

3 Beslut Tommy Andersson är ansvarig anställd personal för allsvenskan 2014, då Stefan Vestlund slutar den 28 februari. Elitseriens avslutning spelas på Scandic Väst i Örebro. Startavgiften för allsvenskans höjs; Elitserien med 400 kr/lag, division 2 och division 3 med 100 kr/lag. TK ordförande tar fram enkäten. Tommy Andersson ansvar för att skicka ut den, tillsammans med spelschemat, till berörda division 3 lags kaptener den 1 mars. En nyordning av division 3 blir aktuell först till 2015 års serier. Gemensam IAF för division 3 införs på försök under allsvenskan Förbundets olika tävlingsregelverk 1 augusti 2013 implementerades det generella regelverk som omfattar all tävlingsverksamhet i Förbundets regi; Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet. Tanken bakom detta regelverk var att samla allt sådant som generellt gäller för vår tävlingsverksamhet, givet att inget annat uttryckligen framgår av en specifik tävlings (t ex Allsvenskan, SM eller Chairman s Cup) egna tävlingsbestämmelser. I den svenska lagboken finns därutöver något som kallas Svenska Bridgeförbundets tilläggsbestämmelser, paragraferna Flertalet av dessa tilläggsbestämmelser är redan inskrivna, ograverade eller förändrade, i det generella regelverket. Det skapar därför viss förvirring bland spelare, och även en del tävlingsledare, om vilket av dessa båda regelverk som har företräde när det står olika. Med det nya generella regelverket behövs inte längre några tilläggsbestämmelser i lagboken. Frågan om vad som krävs för att få förhöjd guldpoängstatus vid guldtävlingar aktualiserades på nytt. Tidigare modell har varit att arrangören ansöker, därefter görs en okulär besiktning av startlistan, om den anses osedvanligt god (hur nu det objektivt ska kunna bedömas) beviljas tävlingen förhöjd guldpoäng. TK nya förslag är att alla guldtävlingar vars snitthandicap är lägre än 15 tilldelas förhöjd guldpoäng. Som exempel kan nämnas att SM Par Final 2013 hade ett snitthcp på 11.33, semifinalen 17.00, mixedfinalen 19.60, damfinalen 25.08, veteranfinalen 18.52, Walters Bildelar Guld 17.64, Laholmsguldet 19.76, Kamras Minne och Albrekts Guld 16.15, för att ta ett axplock. Tommy Andersson har fått TKs uppdrag att kontrollera de senaste årens guldtävlingar för att utröna ifall just 15 är en lämplig gräns. Beslut ska fattas i frågan före 1 juli Proceduren med överklagande av TLs domslut till en jury kommer att tas bort för sidotävlingarna under Bridgefestivalen. Istället används samma modell som internationellt, med ett s k Reviewförfarande. Henrik Johansson har fått TK uppdrag att översätta de internationella reglerna för Review samt komma med ett förslag till hur man praktiskt genomför nyordningen under Bridgefestivalen Beslut Tilläggsbestämmelserna i lagboken tas bort i samband med nästa revidering, vilket sannolikt är Tävlingsprogrammen Tävlingsprogrammet för 2014/2015 för Förbundets tävlingar, fastställdes under januarimötet med endast en ändring. Första omgången i allsvenskan division 3 spelas på lördagen istället för söndagen, för att så långt möjligt undvika arrangörer med enbart fyra lag. Tävlingsprogrammet kommer i maj att kompletteras med klubbarnas guldtävlingar.

4 Utkast till ramar för 2015/2016 och 2016/2017 finns sedan tidigare framtagna. Policyn är att programmet för det närmast kommande verksamhetsåret alltid ska fastställas på TK januarimöte. Tävlingsledarutbildningar TK har tagit fram riktlinjer för Steg 1 och Steg 2 utbildningarna. Steg 1 utbildningen bör omfatta ca 5 6 timmar teori, 3 timmar med praktiska övningar (s k simuleringar) och 1 timme prov; totalt ca 10 timmar. Motsvarande tid för Steg 2 bör vara minst 12 timmar, där ytterligare tid läggs främst på de praktiska övningar och provets genomförande. För att bli godkänd på simuleringarna för Steg 2 måste kursdeltagaren har genomfört minst tre simuleringar. Nya tävlingsledarprov för Steg 1 och Steg 2 kommer att tas fram. Thomas Winther ansvarar för Steg 1 och Tommy Andersson för Steg 2. Övrigt Revidering av handicapsystemet, både avseende par och lag, görs i samarbete med, och när det i tiden passar in i, Förbundets nya IT projekt. Den nya VP skalan (med två decimaler) för lagtävlingar som WBF sjösatte för ca ett år sedan kommer inte att införas för tävlingar som arrangeras av SBF. Rankingpoäng. TK beslöt att fr o m 1 juli 2014 ta bort spärren att endast de arton tävlingar med flest rankingpoäng under den senaste 24 månadersperioden räknas in i rankingen. Istället kommer alla rankingpoäng som erövrats under de senaste 24 månaderna att räknas in. Rankingpoäng erhålls som tidigare endast i silver och guldtävlingar. Vinterfestival 2014 Vinterfestivalen 2014 är genomförd. Antalet deltagare i SM Lag Mixed minskade från 30 till 18 lag, antalet deltagare i sidotävlingarna var ungefär det samma eller något bättre, bortsett från guldtävlingen som minskade i ungefär samma proportion som SM Lag Mixed. En stor mängd fribiljetter hade i förväg delats ut på klubbarna runt om i Västergötland för att dra mer folk till bronstävlingarna. Totalt deltog i bronstävlingarna 432 spelare, varav 120 med fribiljett, 3 gratis (jourspelare) och 7 juniorspelare. Billingehus skötte sig avsevärt bättre än ifjol. Man får inte bortse från det faktum att man rimligen inte kan förvänta femstjärnig lyx för den billiga peng deltagarna betalade för kost och logi; Billingehus är inget lyxhotell. Ett medskick till Organisationskommittén som har möte 7 8 mars är att inte arrangera en ev tredje vinterfestival i Skövde utan titta på andra möjligheter eller att lyfta ut SM Lag mixed och arrangera endast den tävlingen i t ex Örebro eller Stockholm. En Festival får fortsättningsvis inte gå med förlust. Svenska Cupen 2014 Anmälningstiden till Svenska Cupen förlängdes med en knapp vecka, och ytterligare knappt 30 lag trillade in. Noteringen stannade vid 519, vilket är betydligt bättre än förväntat. Upphörande av konvertering av utländska mästarpoäng skulle enligt TK och styrelsebeslut ha trätt ikraft 1 juli En miss i korrekturen gjorde att texten föll bort i PDF dokumentet Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästarpoäng 2013/2014. TK har korrigerat dokumenten och konverteringen upphörde fr o m 1 januari 2014 Önskemål om att beslutet ska rivas upp och konverteringen fortsätta har inkommit varför TK önskar att styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan. Styrelsen anser att det svenska mp systemet ska vara just svenskt.

5 Beslut: Styrelsen beslutar att TK:s beslut att sluta konvertera mp inspelade i utländska tävlingar kvarstår. TK har mandat att besluta om konvertering av mp innehav för utländsk spelare som flyttar till Sverige. 14 Rapport från medlemskommittén (MK) En förfrågan angående ett ev DN ärende har kommit till styrelsen. Då ärendet inte tagits upp i DN lämnades förfrågan utan åtgärd. Minikurser 6 st Minikurser är färdiga. DN DN har ett kvarvarande fall från Generellt har ärendetiden avsevärt förkortats under de senaste månaderna och ligger numer på de önskade 2 4 veckorna. Den nya policyn har mottagits väldigt väl bland våra funktionärer och klubbar. Stena Line Cup Arrangemanget på båten fungerade väldigt väl och vår samarbetspartner Stena Line har varit väldigt nöjda med exponeringen de fått under året som har gått. Ekonomiskt så gick SLC + ca SEK. Ingen interndebitering för spelavgifter eller personalkostnader för anställd personal medräknad. Anslutning av nya klubbar/pensionärsklubbar Inga nya klubbar har tillkommit sedan vårt senaste styrelsemöte. Dock förs diskussioner på (minst) två platser/klubbar avseende anslutning till SBF Intensivkurs i Bridge är färdigt och levererat via vår hemsida. JNM/Camp i Örebro Inbjudan inför mästerskapet har gått ut. Glädjande nog kan vi meddela att EBL godkänt ett bidrag till oss på upp till Euro som vi kan använda som reseersättning till deltagare från mindre bridgenationer i Europa. 15 Rapport från Utbildningskommittén (UtbK) Ett bridgelärarseminarium hölls på Bridgens hus i Uppsala 15/11 17/ Intresset för kursen var stort och antalet deltagare uppgick till 46 stycken. Gästföreläsare på kursen var Audrey Grant, med kollega Kathy Frigon, Nya Bridgeskolan med Catharina och Krister Ahlesved samt för Svenska Bridgeförbundet Micke Melander. Utvärderingen som genomfördes efter kursen visade att deltagarna i helhet var mer än nöjda. Ett uppföljningsseminarium planeras i Örebro under festivalen. 16 Rapport från IT kommittén (ITK) Status i februari 2014 Arbetet är koncentrerat till ett fåtal områden: 1. BIT Projektet pågår för fullt. 2. Förvaltning av Spader Parallellt med BIT projektet förvaltar vi Spader för god drift, funktionalitet och service även

6 under projektperioden. Nyutveckling försöker vi begränsa eller lägga på BIT, men vidareutveckling fortsätter enligt plan. Även felrättningar genomförs. 3. Byte av driftspartner Vi tittar på alternativ till nuvarande drift, eftersom vi upplever en hel del prestanda och kvalitetsproblem både på serversidan och hos användare. Förslag kommer att presenteras för styrelsen under våren Vi tittar även på alternativ för telefoni, som vi skickar till kansliet för benchmark. 4. Forumregler De nya reglerna för forumet i Spader har korrigerats och är redo att börja gälla. BIT projektet Projektgruppen träffade ITK i Skövde för en workshop under Vinterfestivalen (16/1 2014). Där diskuterades arbetsformer, metoder, verktyg, releaser och fördelning av större uppgifter under En del produktinvesteringar (som samarbetsplattform och kodningsverktyg) kommer att göras, men det kommer endast kommer att ta en blygsam del av projektbudgeten i anspråk. Release 1 till Bridgefestivalen 2014 kommer att innehålla: Festivalsite på nya plattformen. Ny förstasida som är inriktad på att marknadsföra bridge och ge information till ickemedlemmar. En gemensam portal för samtliga sidor: o BIT o Spader o Medlem på nätet o SysKon Så mycket som möjligt av identifierade quick wins : o Lagboken o Kalender o Artiklar o Nyheter o Forum o Blog o FAQ o Wiki o Fotoalbum o Undersökning ( Poll ) En av de största frågorna att lösa under året kommer att bli hur behörighetsstrukturen skall se ut, dvs hur vi på bästa möjliga sätt hanterar det faktum att en fysisk person t ex kan vara medlem, TL, funktionär, ledamot och anställd. Plattformen Drupal kommer med en ny version (v8) och vi kommer att planera in när vår utvecklingsmiljö skall migreras. Troligen kommer vi inte att gå live med en äldre version än v8. Budget för nyckelresursernas uppskattade arbete har lagts på SEK Materialkostnaderna kommer att bli mycket blygsamma, eftersom vi använder mycket open source och då kostnaden för övriga lösningar inte är hög per användare. Nödvändiga licenser för projektet kommer att kosta SEK per år.

7 Till dessa kostnader räknar ITK med att behöva någon form av externt stöd i vissa design och Drupalfrågor och söker efter kostnadseffektiva alternativ. Beslut: Styrelsen beslutar att ITK kan fortsätta att arbeta efter PSI:s förslag. ITK har beslutanderätt vid ett eventuellt byte av IT partner för kansliets drift. 17 Rapport från uttagningskommittén/internationellt (UK) Öppna laget Som planerat har stora delar av träningsbudgeten flyttats från 2012/2013 till denna säsong, eftersom laget inte kvalade in till Bermuda Bowl 2013 och kaptenen föredrog att satsa mer på uppladdning inför årets Lag EM i Opatija. Den totala träningsbudgeten för alla lag (i genomsnitt 150 tkr per år) kommer därför att överskridas denna säsong medan den underskreds förra säsongen. För att kunna fokusera på förberedelser och lagbygge tog PG Eliasson ut laget Nyström Upmark, Bertheau Cullin och Sylvan Wrang tidigt. De kommer att bilda lag även i flera inhemska turneringar. Förberedelserna inkluderar deltagande i Neighbour Challenge i Köpenhamn slutet April och en landskamp mot Polen på Tofta gård i maj. Denna säsong har även Bertheau Cullin fått proffskontrakt i USA så de kommer att få fin träning mot motstånd i världsklass under Nationals i mars. Damlaget Vi har nu fått en ny kapten, BG Olofsson, som ger ett bra intryck och spelarna är positiva. Han fokuserar mycket på lagbygge. Förhoppningsvis blir det en nytändning efter besvikelsen vid VM på Bali. Förberedelserna inför EM inkludera även för damerna Neighbour Challenge samt minst två lagträffar. Laget är detsamma lag som till Venice Cup senast, Jessica Larsson Kathrine Bertheau, Maria Grönkvist Catharina Ahlesved och Emma Sjöberg Sandra Rimstedt. BG Olofsson är kapten och Carina Westlin coach. Juniorlagen Vi har ju kvalat in till VM i Turkiet med två lag vilket är mycket glädjande. Flera av paren har också visat framfötterna genom fina prestationer i tävlingar mot stora delar av världseliten. Kapten Leandersson arbetar mycket seriöst och har fantastisk hjälp av PO Sundelin som coachar truppen med en mängd olika uppgifter. VM förberedelserna inkluderar som vanligt White House turneringen i Holland, förutom diverse träningsläger. Flera av paren får förhoppningsvis, som tidigare, sponsring att medverka vid Nationals i mars. Jill Mellström gör en stor insats genom att organisera detta. Seniorlaget Kapten Gullberg ordnade en OBS tävling för intresserade par som just avslutats. Till sommarens EM tog han ut ettan och tvåan i tävlingen, Wenneberg Selldén och Könyves Rudenstål. De förstnämnda hade stora framgångar bl.a. vid öppna senior EM par i Ostende, är samspelta sedan årtionden och känns som ett stabilt val. De sistnämnda är en nyare kombination och blir ett intressant nytillskott.

8 De tränar nu intensivt. Dessa par kompletteras med Morath Bjärregård, som väl inte behöver någon närmare presentation. JKA har medverkat vid möten med EBL samt NBU. Vårt grannland Danmarks store man i internationella styrelser, Jens Auken, har tyvärr avlidit efter en lång tids sjukdom. I sommar är det val till EBL:s styrelse, JKA kommer förmodligen att kandidera om ordförandeposten och norden bör ha tre namnförslag till styrelsen. I NBU Omvaldes Danmarks Stephan Magnusson till Ordförande och Flemming Bøgh Sørensen till sekreterare. För NM öppna + damer bestämdes följande spelordning: 2015: Färöarna 2017: Danmark 2019: Norge 2021: Finland 2023: Sverige 2025: Island För Juniorer är det sedan tidigare bestämt att Öppna par spelas i Sverige och lag alternerar mellan Norge och Danmark. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 Camp och öppna JNM par i Sverige. JNM Lag 2015 Danmark 2017 Norge 2019 Danmark 2021 Norge 2023 Danmark 2025 Norge Man beslutade fortsatt att inte ha någon seniorklass vid NM, men håller öppet för en förändring vid kommande kongresser Man beslutade att inte tillåta andra länder att delta i NM för öppen och damklass vid udda antal lag, men att tillåta ihopsatta transnordiska lag. Endast ett föranmält lag från varje land kan vinna i respektive kategori och bara det lagets resultat räknas i tävlingen. Protokoll från båda mötena bifogas. 18 Rapport Ekonomi Prognosen för 13/14 pekar mot en förlust på ca kr före IT projektet BIT, totalt pekar det mot en förlust runt en miljon kronor.

9 BIT projektet kommer till stora delar att finansieras med befintligt kapital, men för att motverka miljonförluster pga BIT projektet under kommande år fick styrelsen vid Riksstämman mandat att vid behov höja den rörliga spelavgiften. Frånvarande ordinarie styrelseledamot Lars Persson ringdes upp och därmed fattade styrelsen ett enhälligt beslut. Beslut: Styrelsen beslöt att fr o m 1 juli 2014 höja den rörliga spelavgiften till: Partävling brons: från 2,50 till 3,50 kr/spelare Partävling silver från 5 kr till 7,50 kr/spelare Partävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare Lagtävling brons från 2,50 till 3,50 kr/spelare Lagtävling silver från 3 kr kr till 4 kr/spelare Lagtävling guld från 10 kr till 15 kr//spelare 19 Rapport kansli/personalfrågor Personal Lennart Persson slutade i november Stefan Westlund slutar 28 Februari Micael Svensson började 3 Februari Semesteruttaget har varit stort under perioden för att minska semesterlöneskulden. Personalmöte är planerat till februari i Örebro Kansli En flytt av kansliet från Gävle till idrottens hus i Örebro är planerad till mitten på Mars. Vi kommer där att sitta tillsammans med SISU och Örebro Läns IF plus många andra förbund på riks och distriktsnivå. Detta ger oss många viktiga kontaktytor för framtiden med såväl RF satsning som andra möjligheter och satsningar tillsammans med SISU och andra parter. Det ger oss också möjligheter till gemensamma tjänster med andra förbund. På sikt så kommer hyran att vara väsentligt lägre än idag. Vi tittar på att byta telefonväxel samt mobilabonnemang för att modernisera och få en bättre produkt. 20 Logotype En förfrågan har kommit från klubb som vill använda förbundets logotype och göra om den till sin egen.

10 Styrelsen är inte eniga i frågan varför det beslutades att ta in åsikter från utomstående varumärkesexperter. Beslut tas under majmötet. 21 Projekt RF 2015 RF är det dags för RF att ha ny stämma, deadline för ansökan om inträde är Med det arbete som gjordes senast bedömer MME att vi är väldigt nära att kunna bli antagna. MME arbetar enligt en uppsatt plan. Sverige har åtagit sig att arrangera provbridge samt lektioner för fäktningsförbundet som ska arbeta med ett projekt för att utreda om denna form av övningar har positiv effekt på deras tävlingsresultat. Beslut: Styrelsen beslutar att MME kan arbeta enligt plan och godkänner en budget om ca kr för bl a en presentationsvideo som kan användas vid såväl RF:s stämma som på hemsidan samt vid andra presentationstillfällen. 22 Distriktsträff 2014 Kallelse till Distriktsträff 2014 är färdig. Distriktsträffen kommer att handla om framtidens bridgesverige och kommer att äga rum dels på Birkaterminalen i Stockholm och dels ombord på M/S Birka september Alzheimers Ytterligare en utredning angående bridgespelets påverkan på hjärnan och att det har förebyggande effekt för t ex Alzheimers har gjorts, denna gång i Polen. Bilaga bifogas. 24 Medlemsstatistik Vi har ca 300 fler betalande medlemmar än i början av februari Totalt hade vi medlemmar i början av februari, det är ungefär detsamma som under motsvarande tidpunkt Kommande möten maj på Smådalarö september vid distriktsträffen November i Göteborg 27 Mötets avslutande MQV tackade för visat intresse och avslutade mötet. Vid Pennan Justeras

11 Carina Westlin Mats Qviberg Åtgärdslista Uppdrag Ansvarig Slutdat Samarbetsavtal/förslag med Bilia RWI Ta fram riktlinjer/anvisningar för Utbk. MME Betala ut fondens till Jannersten JGR Se över regler för förtjänsttecken MK Flytta kansliet till Örebro Prata med aja om att MQV:s mail ska komma till öresundsmailen. Kolla upp ang domännamn bridge.org samt bridge.com. bridge.se Prata med Zetterberg ang svenskabridgeförbundet.se Kolla upp ang förvanskning av logga för användande av klubb Ta fram artikel till hemsidan samt utskick till klubbar/distrikt ang varför den administrativa avgiften ska höjas samt så att alla svarar på samma sätt. JGR CWE PSI JGR MQV/PSI MME/JGR

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G

B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G Bridge B R I D G E J U N I N U M M E R 3 2 0 11 Å R G Å N G 4 3 P R I S 5 0 : Lerum i mitt BRIDGERESA! 2 november - 23 november 3 februari - 24 februari Trivselbridge varje dag, en silvertävling samt utbildning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Spärrbud. Vad är det?

Spärrbud. Vad är det? Bridge B R I D G E F E B R U A R I N U M M E R 1 2 0 15 Å R G Å N G 4 7 P R I S 5 0 : Spärrbud Vad är det? www.svenskbridge.se/festival-2015 Välkommen till ett av världens största årligen återkommande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer