Nr 4 december Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21"

Transkript

1 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att undvika Sid 21

2 Innehåll OnTime ska ge insikt i tid OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter och nyheter inom området utveckling av inbyggda realtidssystem. OnTime ska ge möjlighet att ställa olika perspektiv mot varandra, och samtidigt visa helheten i teknikoch samhällsutveckling. Redaktion Ansvarig utgivare Christer Hoberg, vd Redaktionsråd Göran Carlzon, Erichs Communications Anders Magnusson, Göteborg Per-Ola Malm, Malmö Håkan Nilsson, Stockholm Magnus Ohlsson, Malmö Michael Petersson, Linköping Redaktör Eva Holmquist, Jönköping Nätvariant av OnTime Ledare...3 Förbättring, ett resultat av krafter i samverkan...4 Framgångsrikt förändringsarbete...6 Trovärdighet och åtagande...11 Varför är processförbättring så svårt?...14 Ny utvecklingsmiljö infördes i helikopterprojekt...18 Sju fallgropar att undvika i jakten på bästa praxis...21 Vårt område är inbyggda system.vi kommer aldrig att gå utanför detta område och måste därför behärska inbyggda system bättre än någon annan.våra uppdragsgivare kallar in oss när de står inför sin tuffaste uppgift: bryta ny mark, gå in på främmande teknikområden eller skapa nytt liv i ett projekt som gått snett. Vår affärsidé bygger på att tillföra våra uppdragsgivare nytt kunnande och effektivare metoder inom systemutveckling i kombination med överföring av den erfarenhetsbaserade, tysta kunskapen. För detta har vi utvecklat en metodik som gör att vi successivt för över vårt kunnande till uppdragsgivarens organisation.vi blir därmed så småningom överflödiga inom det dagliga jobbet, vilket som sagt är en del av vår affärsidé vår plats är först och främst inom de delar av projektet där de nya vägvalen är många och svåra. Jönköping (lokalkontor:växjö, Karlskrona, Ulricehamn) Box Jönköping Tel Fax Malmö (lokalkontor: Helsingborg) Box Malmö Tel Fax Göteborg (lokalkontor:trollhättan) Mölndalsvägen 30C Göteborg Tel Fax Stockholm (lokalkontor: Uppsala) Box Stockholm Tel Fax Linköping (lokalkontor: Örebro,Västerås) Teknikringen 9 SE Linköping Tel Fax München Leopoldstr. 236 DE München,TYSKLAND Tel Fax E-post Hemsida Produktion Erichs Communications AB, Linköping Grafisk design PO.Annonsbyrå AB Tryck NRS-Tryckeri 2 Nr 4 december 2003

3 LEDARE Förändring, förbättring eller verksamhetsutveckling Vad vi än kallar det, så finns det många olika förhållningssätt inför utmaningen att förändra. Det sätt vi hanterar förändring på röjer något om hur vi ser på vår verksamhet och människorna som är i den. Våra organisationer utsätts hela tiden för tryck; yttre marknadstryck genom en ständigt föränderlig omvärld och inre tryck genom människors egen strävan att arbeta effektivt. Utvecklingen av verksamheten får egentligen aldrig stanna upp den blir aldrig helt färdig eftersom förutsättningarna ständigt ändras. kollegor på grannavdelningarna A och B också och avdelning C har faktiskt redan börjat, men gör det på sitt eget sätt. Vi tycker att vi borde samordna det hela så att det blir en gemensam förändring. Förresten vore det bra om inte bara vi på Division X gör detta; vi borde dra med oss Division Y i en gemensam ansträngning det blir ju mycket mer effektivt. Om vi bildar en grupp som Jodå, det är sant, om det alls kommer igång något efter att det blivit så stort. Initiativet brukar självdö. Försök istället att lyckas helt med något i liten skala. Ofta är det de enkla små greppen som kan ge snabb förbättring inte de egna speciallösningarna. En kollega yttrade: Varför startar ett förändringsarbete? Hur vi än uttrycker det bättre processer, bättre att driva projekt, högre produktkvalitet, kortare ledtider, lägre kostnad så vill vi egentligen få ett bättre resultat ur verksamheten. Förbättringar måste således kopplas till företagets affärsmål (är de kända av alla i företaget?). Förändringsinitiativ som saknar denna koppling bör undersökas närmare Vi behöver nya processer och instruktioner Detta är det vanligaste lösningsförslaget. Men jag har ännu inte sett någon verksamhet där dokument faktiskt styr hur man arbetar. Om det vore sant så skulle det räcka med att ge ut en ny instruktion så förändras alla människors arbetssätt. Förändring går på större djup det handlar om att få människor att arbeta effektivare. Utveckling av människors förmåga bör vara i fokus. Man är inte klar då det finns en plan Vi underskattar ofta omfattningen av ett lyckat förändringsarbete. Kraftigt. Att definiera förändringen och ta fram en plan går relativt fort och kostar inte så mycket. Att sedan genomföra den, så att den till slut utgör det enda sättet man vet att arbeta på kostar mycket mer. Om vi inte lyckas realisera förändringen så skapas en frustration som gör organisationen större skada än om vi aldrig startat! Vi vill ta ett helhetsgrepp Vi har identifierat ett behov av att förändra vår testmetodik här på avdelningen. Men det här behovet har våra Krångliga verktyg? Det är som att använda en wokpanna det gör man några gånger i början när den är ny. Det är stekpannan man använder oftast. Säg till när ni är klara Detta är viktigt för oss men projekten är oerhört pressade just nu. Antalet upptäckta fel tenderar att bli allt större i slutet av projekten produktkvaliteten måste upp. Om ni kan hjälpa oss att ta fram en process för dokumentation, granskningar och test så vet vi att det skulle hjälpa. Men ni får absolut inte störa folk i projekten vi är i ett alltför kritiskt läge just nu! Realisering av en förändring är krävande. Då vardagsarbetets akuta ärenden tränger på är det lätt att tappa fokus. En av våra lärdomar är att vi faktiskt inte kan förändra något åt någon annan. Det går bara inte. Förändring måste ske inifrån, men gärna med hjälp av någon utifrån. Någon som inte är hemmablind, utan kan se verksamheten utifrån. Någon som kan ägna sig helt åt att hjälpa folk att komma igång med att använda det nya. Filosofer och författare beskylls ofta för olika uttalanden. Således påstås Aristoteles ha sagt följande (och det spelar nästan ingen roll om han faktiskt sagt det eller inte): Du blir bra på vad du gör, därför är framgång inte en företeelse utan en vana. Göran Backlund Affärsenhetschef på Combitech Systems Nr 4 december

4 AV HÅKAN NILSSON Förbättring, ett resultat av krafter i samverkan Produktutvecklingen har de senaste åren blivit mer och mer komplex, inte bara tekniskt sett utan även när det gäller behoven av att kommunicera och hantera olika situationer människor emellan. Marknadens önskemål om rätt produkt vid rätt tillfälle till rätt pris gör att vi i varje del och vid varje tillfälle måste överväga om vi gör rätt saker. Det finns ett antal fundamentala förutsättningar för att lyckas med produktutveckling där man ska vara väl medveten om att en verksamhet präglad av ordning och reda samt medarbetare som känner delaktighet i utvecklingsarbetet är avgörande för huruvida det tänkta resultatet kommer att uppnås eller inte. Trots att det idag måste ses som en självklarhet så upplever många företag ändå att de har brister i produktkvalitet, att projekten blir försenade och att resultatet i slutändan inte blir vad slutkunden förväntar sig. I sådana här situationer är det vanligt att initiera någon sorts förbättringsarbete. Många är vi som otaliga gånger sett och hört om förbättringsprojekt som har misslyckats på grund av olika anledningar. Det kan vara avsaknad av samsyn på vad som ska åstadkommas, lågt engagemang eller att de ändringar som gjorts ej i slutändan påverkat slutprodukten i den riktning det var tänkt. Det stannar vid stora ord och planer Det är ganska enkelt att göra analyser, sätta upp mål och tala om framtida vinster men det är lika känt att i många fall stannar hela ansatsen vid stora ord och planer. Det finns förstås en massa orsaker till detta. Det finns även det som ibland glöms bort, nämligen givna förutsättningar och begränsningar i möjligheten att ta in förbättringar i verksamheten. Här, som i så många andra fall, lämpar sig 80/20-regeln för estimering av arbetsinsatsen, 20 procent för analys, planering och strukturering, 80 procent för själva införandet i verksamheten. Från verksamheten X Nu har vi spenderat så här mycket tid och pengar på att analysera, strukturera och dokumentera. Skönt, nu är vi klara bara att börja använda. Var på webben finns det? Ofta talas det om hur viktigt det är att ha koll på helheten. Undrar om det så ofta är självklart vad som menas med just helheten. Det finns en dimension i helhetstänkandet som ofta glöms bort, nämligen samverkan genom modeller (strategier, planer, processer mm), verksamheten/förmågan (människorna och dess samverkan med maskiner) och det presterade resultatet (produkten). Det är lätt att förledas till att tro att verksamhetsförbättringar i huvudsak berör människor och beskrivningar. Det finns flera exempel på utvecklingsorganisationer där förändringar i produkten åstadkommit stora fördelar i själva verksamheten. En bra arkitektur som är enkel att förstå och som har tydliga gränssnitt speglar sig gärna i organisationen. Därför är det viktigt att ta med modellen, verksamhetens förmåga och produkten i sin helhetssyn. Ta ut siktet från början Som i de flesta fall där syftet är att med hjälp av olika tekniker få ut en större kraft eller högre fart i slutändan än vad man tillför gäller det att alla i systemet ingående delar fungerar såväl enskilt som tillsammans. Sagt av Roger Nilsson, Volvo Ocean Raceseglare och navigatör: Det hjälper inte om vi seglar 5 knop fortare än alla andra om vi seglar åt fel håll. Allt arbete som bedrivs i en organisation bör vara kopplat till företagets övergripande strategier och affärsmål, det är inte minst viktigt när vi talar om att bedriva förbättringsarbete. Det måste i varje mått och steg som tas vara väl synligt hur detta på kort eller längre sikt stöttar företaget i dess strategier och affärsmål. När detta synsätt väl är på plats blir det naturligt att alla förbättringsinitiativ stöds av och inkluderar ledningens engagemang. Sagt av projektledare: Är inte de här förbättringsaktiviteterna viktiga för ledningen så är de inte viktiga för projektet. Ska skapa problem att inte agera Vad är det som driver ett förbättringsinitiativ? Det korta svaret är ganska enkelt i sin uttrycksform, det måste göra ont att inte göra någon förbättring. Det måste vara klart hur det eller de initiativ som startas är kopplade till verksamhetens affärsmål samt beskrivet vad konsekvensen av ett misslyckat införande skulle bli. Detta i sin tur ger varje någorlunda medveten medarbetare anledning att engagera sig i det som pågår. Oavsett vad som i en organisation indike- 4 Nr 4 december 2003

5 rar problem eller förbättringspotential är det rekommendabelt att tillsammans med nyckelpersoner inom organisationen analysera förmågan, modellen och produkten dels som enskilda företeelser, dels ur samverkanshänseende. Det här är ett arbete som kräver olika former av expertis men har visat sig vara väl värt investeringen. Med andra ord kan ett förbättringsprojekt innefatta enskilda delar eller samverkan. Det gäller människornas förmåga, det gäller de beskrivningar som finns i modellen och det gäller produkten. Engagemang från ledningen viktigt Vad är det då som är de centrala delarna i ett förbättringsarbete? Ja, som i de allra flesta sammanhang handlar det om att etablera ett ansvarigt arbetslag som är mäktigt uppgiften. Detta innebär att det bör bestå av personer med förtroende i verksamheten som har förmågan att kommunicera. För att det sedan ska lyckas är det viktigt att i organisationen bygga en kultur som främjar nytänkande och förändringar. En engagerad ledning är ett krav som ej går att tulla på i sådana här sammanhang, engagemang då i form av både ord och handling vilket inte visat sig vara så enkelt i alla sammanhang. Det bör finnas en representant från ledningen involverad i varje förbättringsinitiativ som pågår. Detta brukar ge en idé om hur många och långa initiativ som kan vara igång samtidigt. Vidare måste varje medarbetare känna att det är viktigt för honom eller henne att engagera sig. Vad får denne ut på kort respektive lång sikt och hur kan man veta att någon lyssnar? Ja, detta är sånt som måste tas om hand för att få en skara engagerade medarbetare. Viktigt arbeta med information Nåväl, engagemang är bra men det kommer förstås inte att omfatta alla på företaget, förmodligen ganska få i ett inledande skede. Hur gör vi då för att skapa en förståelse för och kunskap om vad det är som händer? Det är oerhört viktigt att informera. Det är lika viktigt att informera om det tillvägagångssätt man tänker använda i samband med förbättringsinitiativet som om vad målet med densamma är och inte minst vilka problem man kommer att undvika genom att investera i detta. Det gäller alltså att säkerställa förståelse och kunskap, att utbilda olika människor inom det de förväntas hantera. Detta kan ha ett spektra på allt från entimmas informationsmöten till veckolånga kurser. Av erfarenhet vet man att det kanske allra starkaste sättet att nå framgång i förändring är att jobba med mentorer på alla nivåer i verksamheten, från högsta ledningen till samtliga medarbetare. Det svåra här är att identifiera och stödja det behov som gäller för varje grupp vid det specifika tillfället. Detta kommer nämligen att variera kraftigt över tiden. Målsättningen med mentorskapet är att den mottagande organisationen ska öka sin kunskap i sådan grad att de själva kan agera mentorer inom en snar framtid. Viktigt i alla typer av förändring är att visa dels på snabba, dels på kontinuerliga resultat, resultat som är tillgängliga för verksamheten på ett enkelt och tilltalande sätt. Det gäller även att i verksamheten skapa en kultur där det ses som en möjlighet att få kommentera och påverka de resultat som presenteras från pågående förbättringsinitiativ. Motsatsen, där man ser det som något de andra gjort och inte direkt bryr sig om, är tyvärr allt för vanlig. Praktiska råd i arbetet Vad vill jag då avsluta denna introduktion med? En förhoppning om att det inte behöver vara så besvärligt, eländigt och komplicerat att lyckas med förbättringsarbete som det ibland tycks framställas. Det gäller som i de flesta fall att låta det sunda förnuftet råda och inte göra det till något i stil med att ta ner månen. Några avslutande råd baserade på egen erfarenhet: Se alltid till så att de mål som sätts upp är realistiska och förankrade i verksamheten. Placera ansvaret på rätt nivå, ledningsgrupp och experter. I det fall det handlar om processutveckling är det viktigt att det görs i samverkan med ett projekt och att projektdeltagarna är involverade. Jobba med för verksamheten etablerad praxis och förfina efter hand. Ge stöd för projekten att anpassa arbetssätt efter behov. Etablera en struktur för fungerande erfarenhetsåtermatning och etablera ett fåtal odiskutabla mätningar. Välkommen in i en föränderlig värld. Håkan Nilsson jobbar som affärsenhetschef och konsult på Combitech Systems, i huvudsak med uppdrag rörande verksamhetsförbättring. Han har jobbat 11 år med utveckling och införande av nya arbetssätt och rutiner, både som konsult och anställd samt några år som projektledare. Håkan har varit drivande och involverad i ett antal övergripande förbättringsprogram inom såväl större som mindre organisationer. Håkan är certifierad RUP-konsult och instruktör och har erfarenhet från arbete med olika mognadsmodeller. Nr 4 december

6 AV JOHN P. KOTTER Framgångsrikt förändringsarbete Copyright Leader to Leader Institute. Publicerad med tillstånd av John Wiley & Sons, Inc. Ursprungligen publicerad på engelska i Leader to Leader nr 10, 1998, med namnet Winning at Change. Inget företag vare sig stort eller litet, lokalt eller globalt är i dag immunt mot förändringar. För att möta nya tekniska, konkurrensrelaterade och demografiska utmaningar strävar chefer inom alla sektorer efter att förändra sina företags sätt att arbeta i grunden. Detta förändringsarbete har bedrivits under många namn Total Quality Management, omställning, omstrukturering, fusioner och förvärv samt företagsakuter. Trots detta visar de flesta undersökningar att få av dessa satsningar når sina mål. Färre än 15 av de minst 100 företag som jag har studerat har lyckats göra om sig själva. De närmare omständigheterna varierar från fall till fall, men jag har funnit att förändringsprocessen inbegriper åtta kritiska steg (se ruta, sid 10). Om bara ett enda av dessa steg missköts kan det underminera en i övrigt genomtänkt vision, men det är särskilt fyra misstag som ligger bakom de flesta misslyckandena. 1. Skriva PM i stället för att slå larm. Åtminstone hälften av alla misslyckade förändringsförsök snubblar på det första kritiska steget, nämligen att frammana en känsla av allvar. Alltför ofta lanserar chefer sina initiativ genom att kalla till möten eller skicka runt konsultrapporter, varefter de tror att alla ska ge sitt oreserverade stöd. Det fungerar inte på det sättet. För att öka graden av allvar föreslår jag att du samlar en nyckelgrupp till brainstorming under en hel arbetsdag. Börja med att identifiera alla tänkbara faktorer som bidrar till att ni känner er tillfreds med er själva. Lägger ni manken till kan ni säkert hitta 25 till 50 punkter. Ansträng er sedan lika hårt för att bemöta var och en av dessa. Ta slutligen fram en handlingsplan för att genomföra idéerna. Om du tar dig an alla 25 eller 50 fronterna samtidigt ökar dina chanser avsevärt att skapa en känsla av allvar och få upp den nödvändiga farten. Det krävs dock vanligtvis mycket mer för att skapa en känsla av allvar än vad cheferna räknar med. De slarvar sig igenom detta första kritiska steg och förstår sedan ingenting när processen går i stå ett halvår senare. 2. För mycket prat utan att något blir sagt. De flesta chefer underkommunicerar sina förändringsvisioner med en faktor 10. Och deras metoder för att förmedla budskapet är de som övertygar minst högtravande tal och PM. En fungerande förändringsvision ska inte bara omfatta nya strategier och strukturer, utan även ett nytt samkört uppträdande från högsta ledningens sida. Att visa ledarskap genom att föregå med gott exempel innebär just det att ägna dramatiskt mycket mer tid åt kunderna, skära ned slösaktigt beteende på direktionsnivå och kanske lägga ned omhuldade projekt som inte håller måttet. Människor följer sina chefer särskilt sina närmaste chefer med stort intresse. Det behövs inte mycket inkonsekvent agerande från en chefs sida för att det ska föda cynism och frustration hos de underlydande. 3. Utropa sig som segrare innan slaget är över. När ett projekt är klart eller ett första delmål nått, kan det vara frestande att gratulera alla inblandade och utropa början på en ny era. Det är viktigt att fira delsegrar, men det kan sluta i katastrof om du lurar dig själv och andra om svårigheterna och tidsåtgången i samband med organisatoriska förändringar. Jag mötte nyligen en duglig och intelligent ledningsgrupp som har börjat se uppmuntrande resultat från ett krävande initiativ. De befinner sig bara sex månader in i vad som troligen är en process på tre års sikt, men börjar redan tala om avsluta det här på några månader. Rena struntpratet. De är långt ifrån där de borde vara och riskerar att förlora alla framgångar de har uppnått. Människor betraktar genomförandet av minsta delmoment som en seger i sig. Problemet är att resultatet av en förändringsvision inte är direkt proportionellt mot den nedlagda arbetsinsatsen. Det innebär att du när du klarat av en tredjedel av förändringsprocessen sannolikt inte kommer att se en tredjedel av det möjliga resultatet, utan kanske bara en tiondel. Och om du alltför tidigt låter nöja dig med alltför litet, kommer du troligen att mista allt. Att fira delsegrar är ett utmärkt sätt att markera framåtskridande och hålla engagemanget vid liv men glöm inte allt arbete som fortfarande återstår. 4. Leta efter skyldiga på fel ställen. Uppfattningen att stora företag vimlar av motsträviga mellanchefer som motsätter sig alla förändringar är inte bara orättvis utan även osann. I professionella tjänsteföretag, liksom i de flesta företag med högutbildade medarbetare, är människor på alla nivåer engagerade i förändringsprocessen. Ofta är det mellancheferna som uppmärksammar de högre cheferna på olika frågor. Faktum är att jag har funnit att de största hindren mot förändring inte är mellancheferna utan vanligtvis de som sitter en eller två nivåer under den högsta chefen, dvs. vice vd, direktörer, höga chefer och andra som inte har lyckats nå ända upp och som kanske har mest att förlora på en förändring. Det är därför det är avgörande att bygga upp allianser som representerar samtliga nivåer i företaget. Människor hör ofta högsta chefen ge en förändring sitt helhjärtade stöd och utlova nya spännande möjligheter. De flesta på mellannivå vill gärna tro på det, men alltför ofta ger deras chefer dem ingen anledning att göra det. Dessa vanliga misstag antyder att förändringsansvariga har tre viktiga uppgifter: hantera flera tidslinjer, bygga upp allianser samt formulera en vision. Arbeta med flera tidslinjer För att skapa en känsla av allvar och undvika att ta ut segern i förskott måste chefer lära sig att hantera en avgörande strategisk resurs tiden. Att agera snabbt och samtidigt se förändringen som en långsiktig process verkar som något av en paradox. Framgångsrika 6 Nr 4 december 2003

7 chefer sticker inte under stol med att meningsfulla förändringar kan ta år att genomföra. Samtidigt möjliggör de vinster på kort sikt och påminner hela tiden medarbetarna om nödvändigheten med förändringarna just därför att de tar så lång tid. När till exempel Konosuke Matsushita grundade sitt forskningsinstitut Matsushita Institute of Government and Management för människor som vill arbeta i offentlig tjänst, förklarade han att hans vision var att hjälpa japansk politik bli mindre korrumperad och göra den mer visionär. När en skeptisk reporter frågade hur lång tid detta skulle ta svarade han: Enligt mitt förmenande omkring 400 år, vilket är skälet till att vi måste börja redan idag. De bästa chefer jag har stött på balanserar kortsiktiga resultat med en långsiktig vision. (När vi talar om organisatoriska förändringar anser jag kort sikt vara sex till tolv månader.) De engagerar ledning, investerare, anställda och andra intressenter i den spännande processen att leverera resultat på både kort och lång sikt. De arbetar helt enkelt med flera tidslinjer. Resultat och vision kan ritas upp i en matris som har fyra dimensioner (se figur 1). Dåliga resultat och en svag vision betyder säkra problem för alla företag. Goda kortsiktiga resultat och en svag vision tillfredsställer många företag för ett tag. En kraftfull vision som ger få resultat överges vanligtvis. Bara goda kortsiktiga resultat och en effektiv, samordnad vision erbjuder hög sannolikhet för uthållig framgång. En del chefer tror inte att tiden räcker till för långsiktiga förändringar och fokuserar därför bara på kvartals- eller årsresultatet. Ändå tillträder många sina höga chefsbefattningar vid 50 års ålder eller tidigare och har därmed möjlighet att leda de förändringar som krävs för ett långsiktigt ledarskap. Jack Welch gick till exempel i spetsen för åtminstone tre genomgripande förändringsvisioner inom General Electric. Självfallet hade han förmånen att få börja tidigt och behålla sitt jobb under lång tid, men han hade också kvar Nr 4 december

8 jobbet just för att han gjorde den organisatoriska förändringen till en ständigt pågående flerstegsprocess. Att omdana ett företag är det definitiva testet på verkligt ledarskap, men en förståelse av förändringsprocessen är nödvändig för många aspekter av chefsjobbet. I dagens affärsvärld är det särskilt två saker som krävs förmåga att bygga upp allianser och att formulera en vision. Höga Resultat Kortvarig framgång Uthållig framgång Bygga upp allianser I dagens inte så hierarkiska men mer komplexa företag måste cheferna få stöd från anställda, samarbetspartners, investerare och myndigheter för en rad olika initiativ. Eftersom de sannolikt kommer att möta motstånd från oväntat håll är det nödvändigt att bygga upp starka allianser. Det finns tre avgörande faktorer bakom sådana allianser. Engagera rätt talanger. Att bygga upp en allians innebär mer än att bara vända sig till den som nu råkar vara chef för en avdelning, ett företag eller någon annan enhet. Det innebär att samla den nödvändiga kompetensen, erfarenheten och även personkemin. En allians mellan 20 människor som är bra chefer, men inte så effektiva som ledare, kan sannolikt inte genomföra några meningsfulla förändringar eller något annat heller. Du börjar inte nödvändigtvis med vd eller koncernchefen som din partner. Det kan vara vice vd som har något att bidra med och som dessutom kan bistå dig med den nödvändiga kontakten med linjeorganisationen. Den mest effektiva partnern har vanligtvis stor befogenhet, bred erfarenhet, hög trovärdighet och verklig ledarskapsförmåga. Utvidga alliansen strategiskt. En effektiv allians behöver precis som en bra styrelse en mångfald olika åsikter och röster. Så snart en kärngrupp har utkristalliserats blir frågan hur alliansens arbetsområde och sammansättning ska kunna breddas. Det innebär ofta att arbeta med människor utanför den egna organisationen till och med vid interna förändring- Låga Stagnation Figur 1. Svag ar. Cheferna behöver inte bara vända sig utanför det egna företaget, de måste också veta vart de ska vända sig och hur de bygger allianser. Det kan bland annat innebära att tillskriva andra framgångarna, men själv ta på sig skulden för misslyckanden. Det innebär att visa äkta omsorg om enskilda personer, men samtidigt vara realistisk i fråga om resultat och att inse att bästa sättet att få resultat är genom allierade. Arbeta som ett team, inte bara en samling enskilda personer. Chefer säger sig ofta ha ett team när de egentligen har en kommitté eller en liten hierarki. Ju mer du stärker teamkänslan, desto framgångsrikare blir alliansen och desto bättre blir den på att nå uppställda mål. Inte minst under de påfrestningar som förändringar medför måste företagets chefer på alla nivåer ha reserver av energi, kunnande och, viktigast av allt, förtroende att ösa ur. Personalproblem, som ofta lurar under ytan i ett team, ignoreras allt för lätt när allt verkar vara frid och fröjd, men visar sig med full kraft i tider av förändring. Förändringens tryck gör det nödvändigt med ett starkt team. Misslyckad vision Vision Stark Bortom de traditionella teambyggande institutionerna och evenemangen byggs verkliga team genom att utföra verkligt arbete tillsammans, dela en vision och arbeta mot ett gemensamt mål. Formulera en vision En vision om framtiden är mer emotionell än rationell. Att föregå med gott exempel är avgörande för att förmedla en vision. Men hur formulerar man egentligen en vision? Eftersom den avser framtiden utgår många från att formulerandet av en vision liknar en långsiktig planeringsprocess: designa, organisera, implementera. Jag har aldrig sett det fungera på det sättet. Att definiera en vision om framtiden låter sig inte göras enligt en tidtabell eller ett flödesdiagram. Det är en mer emotionell än rationell process. Det krävs tålamod med rörighet, otydlighet och bakslag, samt en förståelse för det halva steg tillbaka som vanligtvis följer på varje steg framåt. De dagliga kraven tvingar ofrånkomligen 8 Nr 4 december 2003

9 människor att gå i olika riktningar. Konflikter är oundvikliga. Att dela en gemensam vision eliminerar inte spänningarna mellan t.ex. försäljnings- och produktionsenheterna, men det hjälper människor göra lämpliga kompromisser. Alternativet är att gräva ned sig i ställningskrig av typen jag vinner, du förlorar som kan lamslå ett helt företag. Cheferna måste därför förmedla en vision om framtiden som är tydlig i sin avsikt, tilltalande för intressenterna och ambitiös men ändå möjlig att uppnå. Effektiva visioner är tillräckligt fokuserade för att vägleda beslutsfattandet, men ändå tillräckligt flexibla för att möjliggöra enskilda initiativ och nya omständigheter. Ett exempel är följande snävt definierade, men effektiva förändringsvision som formulerades av styrgruppen på ett företag i finansbranschen: Vi ska sänka våra kostnader med 30 procent och minska svarstiderna för kunderna med 40 procent. När detta är genomfört, om cirka tre år, kommer vi att ha... nöjdare kunder, ökad försäljningstillväxt, tryggare jobb och den enorma stolthet som det ligger i att verkligen ha lyckats. Särdrag hos effektiva chefer Det finns chefer på alla nivåer i ett företag. Längst ned i hierarkin har de självfallet allt mindre ansvar. Deras visioner kan verka mer grundläggande och de kanske bara har ett par underlydande som ska motiveras. Men de utövar samma ledarskapsroll som deras motsvarigheter högre upp. De är mästare i att se saker på ett nytt sätt och utmana det bestående. De är handlingskraftiga och verkar kunna gå rakt igenom, eller runt, hinder. Jag har funnit att människor som utövar stort ledarskap också har ett kall eller är djupt intresserade av ett område som är relaterat till deras yrkesbana. En chef för ett läkemedelsföretag kan till exempel brinna för att minska lidandet i världen. Han eller hon kan ha sett en förälder eller nära anhörig lida och kan drivas av djupt liggande känslor, inte bara intellektet. Sådana chefer fångar även upp engagemanget hos andra och länkar detta till företagets mål. De synliggör vikten av allas dagliga arbete i förhållande till det övergripande målet. Stora chefer fortsätter att ta risker Det mest utmärkande särdraget hos stora chefer, framför allt de som är bra på att leda förändringar, är deras sökande efter kunskap. De visar en exceptionell beredvillighet att pressa sig till osäkerhetens gräns, till och med när de har uppnått en hel del. De fortsätter att ta risker, till och med när det inte finns något uppenbart skäl för dem att göra det. De är öppna för människor och idéer, till och med när de har kommit till en punkt i livet när de mot bakgrund av sina framgångar skulle kunna hävda att de redan vet allt. Ofta drivs de av mål eller ideal som är större än vad enskilda personer kan uppnå och denna drivkraft sporrar dem till fortsatt kunskapsinhämtning. Chefer lägger ned oerhörd talang, energi Nr 4 december

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid

Den agila verktygslådan. Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt. Ivar Jacobson om vår största utmaning. Ger insikt i tid Ett magasin från Combitech AB Ger insikt i tid Tema: Den agila verktygslådan Nr 2 juni 2009 Den agila verktygslådan Spelutvecklaren Dice måste arbeta agilt Ivar Jacobson om vår största utmaning Tema: Den

Läs mer

Känner du till receptet för framgångsrik projektledning? sid 4. Varför Vasa sjönk:tio problem i mjukvaruprojekt. motmedel sid 6

Känner du till receptet för framgångsrik projektledning? sid 4. Varför Vasa sjönk:tio problem i mjukvaruprojekt. motmedel sid 6 ntimeger INSIKT I TID T E M A : L E D L A G E T M O T S E G E R Nr 2/3 juni 2004 Känner du till receptet för framgångsrik projektledning? sid 4 Varför Vasa sjönk:tio problem i mjukvaruprojekt och några

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling

Ledarskap ur koncernchefsperspektiv. Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ. Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena Lundberg Nilsson SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Ledarskap ur koncernchefsperspektiv Sverker Alänge Johnny Lindström Helena

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas

Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Managementhögskolan Blekinge Tekniska Högskola Organisationsförändring: hur agil projektledning kan bidra till att motståndet minskas Catrin Friman Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng VT

Läs mer

The truth about leadership

The truth about leadership KONTENTAN 17/2010 317 Världen förändras, men det som gör en chef till en god ledare består. Det visar data från över trettio års forskning. Under trettio år har forskarna samlat data från över en miljon

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19

Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6. Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller sid 19 ntimeger INSIKT I TID T E M A : S T R A T E G I E R F Ö R E F F E K T I V T E S T Nr 1 mars 2003 Vad är test av mjukvara? Och varför är det så svårt? sid 6 Kom igång med prediktions- och evolutionsmodeller

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer