HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR Nordic Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København"

Transkript

1 Seminar Arbejde i Norden 2. oktober 2014 København Revision. Skat. Rådgivning.

2 Dagens program Kl Morgenmad Kl Kl Kl Kl Kl Velkomst og dialog om hverdagens udfordringer/utmaningar, når virksomheden er nordisk Pause Kort introduktion til udfordringerne i forhold til skat og social sikring Pause Case præsenteres og diskuteres i mindre grupper. Drøftelse i plenum og afslutning Foredragsholdere: Cecilia Arrhenius ( Sverige), Sofia Norström ( Sverige), Adam Rewucha ( Danmark) og Mette Müller ( Danmark). 2

3 Skat 3

4 Nordiska skatteavtalet Huvudregel Beskattning sker i arbetslandet Exempel: Sara är bosatt i Sverige och anställd av en dansk arbetsgivare. Arbetet utförs i Danmark - beskattning i Danmark. Sune är bosatt i Sverige och är anställd av en dansk arbetsgivare. Arbetet utförs i Sverige beskattning i Sverige. 4

5 Nordiska skatteavtalet Specialregler Sverige/Danmark Öresundsskatteavtalet - Gäller vid bosättning i Sverige och anställning i Danmark och tvärtom. - Minst 50% av arbetet utförs i arbetslandet under varje tremånadersperiod. - Resterande arbete utförs i hemmet eller på tillfälliga tjänsteresor i hemlandet eller tredje land. Sverige/Norge gränsgångarbestämmelser - beskattning sker endast i bosättningslandet såvida vissa förutsättningar är uppfyllda. 5

6 Nordiska skatteavtalet Exempel Öresundsskatteavtalet Lisa och Kalle är bosatta i Sverige och anställda i Danmark. Lisa arbetar 60 % i Danmark och resterande tid från sin bostad i Sverige. Kalle arbetar 40 % i Danmark och resterande tid på tillfälliga tjänsteresor runtom i Europa och från bostaden i Sverige. - Danmark kan beskatta hela Lisas lön eftersom hon uppfyller reglerna i Öresundsskatteavtalet. - Danmark kan endast beskatta 40 % av Kalles lön eftersom han inte uppfyller reglerna i Öresundsskatteavtalet. Resterande del av lönen beskattas i Sverige. 6

7 Nordiska skatteavtalet Undantag 183-dagarregeln - Ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i det land som arbetet utförs i, - den anställde vistas högst 183 dagar i arbetslandet under en löpande tolvmånadersperiod, samt - ersättningen belastar inte ett fast driftställe som arbetsgivaren har i arbetslandet. OBS!! 183-dagarsregeln gäller inte: - om det är fråga om uthyrning av arbetskraft - om economic employer tillämpas 7

8 Nordiska skatteavtalet Exempel dagarsregeln Jesper är bosatt i Danmark och anställd av en dansk arbetsgivare. Jesper arbetar normalt i Danmark, men har nu fått ett uppdrag i Sverige under 4 månader. Hans danska arbetsgivare har inget fast driftställe i Sverige. - Jesper beskattas bara i Danmark eftersom han vistas mindre än 183 dagar i Sverige och hans danska arbetsgivare saknar ett fast driftställe i Sverige. - Om Jesper uppdrag blir förlängt och Jens därmed vistas mer än 183 dagar i Sverige blir han beskattad för alla arbetsdagar i Sverige, dvs. även för de första 183 dagarna. 8

9 Arbetsgivarbegreppet Economic employer vad menas med det? Danmark tillämpar economic employer. Norge tillämpar economic employer. Sverige tillämpar inte economic employer men accepterar att andra länder gör det. I övrigt anser Sverige att den som betalar ut lönen är arbetsgivare. 9

10 Uthyrning av arbetskraft Vad är uthyrning av arbetskraft? - När en anställd ställs till förfogande för att utföra arbete i annans verksamhet, och - Uthyraren har inte ansvar för och står inte heller risken för arbetsresultatet. - Vid bedömningen ser man bl.a. på vem som utövar arbetsledningen, var arbetet utförs, vem som ställer arbetsredskap m.m. till förfogande, hur ersättningen till uthyraren beräknas Danmark har uthyrningsregler. Norge har uthyrningsregler. Sverige har inga uthyrningsregler. 10

11 Skattepligt både i ansættelsesland (bopælsland) og de øvrige arbejdslande? Afgørende for skattepligten, når en nordisk organisation ser på sine nordiske aktiviteter i forhold til beskatning: Fysisk udføres arbejde uden for ansættelses-/bopælslandet Strategisk eller operationelt dagligt ansvar? Bliver eller burde en del af lønnen deles mellem selskaberne? Hvor ser vi ofte udfordringer i forhold til compliance? Ny nordisk organsiation med synergier på tværs af grænserne Shared service centers IT projekter/udnyttelse af kompetencer i de øvrige lande 11

12 Nordisk ansvar kan det medføre skattepligt i de andre nordiske lande? Fra/til Danmark Norge Sverige Danmark Ja (Ja) Norge Ja (Ja) Sverige Ja Ja Både Danmark og Norge anvender regler om arbejdsudleje Sverige anerkender men har ikke regler om arbejdsudleje Både Danmark og Norge anvender økonomisk arbejdsgiver Sverige anerkender men har ikke regler om økonomisk arbejdsgiver 12

13 Hvad sker der i Sverige med skatten, når en medarbejder skal betale skat i flere lande? Den del av löneinkomsten som beskattas i ett annat nordiskt land undantas helt och hållet från beskattning i Sverige. Påverkar inte skattesatsen på de inkomster som beskattas i Sverige. Den anställde ska lämna upplysning i sin svenska deklaration avseende den inkomst som beskattas i ett annat nordiskt land. 13

14 Hvad sker der i Danmark med skatten, når en medarbejder skal betale skat i flere lande? Afgørende om medarbejderen er omfattet af dansk social sikring Hvis dansk social sikring nedslag for svensk (norsk) skat (credit) Hvis svensk (norsk) social sikring Lønnen beskattet i Sverige (Norge) medtages i den danske skatteberegning, men skatten nedsættes med den del, der vedrører lønnen optjent i Sverige (Norge) exemption med progressionforbehold Lønnen beskattet i udlandet skal medtages som udenlandsk indkomst i den danske selvangivelse 14

15 Hvad sker der i Norge med skatten, når en medarbejder skal betale skat i flere lande? Lønnen der beskattes i Sverige eller Danmark medtages i den norske skatteberegning. Skatten nedsættes med den del af skatten, som vedrører lønnen optjent og beskattet i Sverige eller Danmark (exemption med progressionsforbehold) Lønnen medtages i den norske selvangivelse 15

16 Social sikring 16

17 Om koordinering af social sikring - Ét lands lovgivning ad gangen - Betale sociale bidrag iht national lovgivning - Modtage sociale ydelser iht. national lovgivning 17

18 Shared service center 40% 10% 30% 60% 18

19 Et overblik 19

20 Partiel/delvis udstationering % 100% 40% 20

21 Parallel/sideløbende udstationering 40% 10% 30% % 21

22 Parallelle udstationeringer Generaladvokatens forslag til afgørelse i dag C-425/93 (EU:C:1995:37), Calle Grenzshop Andresen Ifølge Kommissionen kan der principielt tænkes at foreligge udsendelse også i tilfælde af beskæftigelse i flere stater som forudsat i artikel 14, stk. 2, nemlig ved udsendelse til en tredje stat, som ikke er den stat, i hvilken den ene eller den anden sædvanlige beskæftigelse udøves. Til støtte for denne antagelse henviser Kommissionen til forholdet mellem artikel 14, stk. 2, og den trinlavere artikel 13, stk. 2, efter omstændighederne sammenholdt med artikel 14, stk. 1. EU-domstolens dom i C-178/97 (EU:C:2000:169), Banks I denne artikel betegner ordene»selvstændig beskæftigelse«nemlig den beskæftigelse, den pågældende person normalt har på en eller flere medlemsstaters område, og ikke den lejlighedsvise ydelse, der udføres uden for den eller disse stater. 22

23 Case 23

24 Case 1. Nina är anställd som controller hos IniNorden A/S som är moderbolag i en nordisk koncern med dotterbolag i Norge och Sverige. Nina arbetar i Köpenhamn och pendlar från sitt hem i Malmö. Varje fredag arbetar Nina från sitt hem och hon spenderar ca 5 dagar per månad på tjänsteresor till Norge. a) Vart ska Nina betala skatt? Varför? b) Vart är Nina socialförsäkrad? Varför? c) Hade Ninas situation förändrats om IniNorden A/S skulle ha ett fast driftställe (PE) i Norge? 24

25 Case fortsättning 2. Nina gör ett mycket bra jobb och avancerar till CFO med ansvar för den nordiska organisationen. Den nya tjänsten innebär att Nina arbetar 1 dagar per vecka från dotterbolagets kontor i Norge, 2 dagar i Köpenhamn och 2 dagar från sitt hem i Malmö. Del av Ninas lön faktureras till det norska bolaget. a) Vart kommer Nina att betala skatt? Varför? b) Hur undviks eventuell dubbelbeskattning? c) Vart kommer Nina att vara socialförsäkrad? d) Kan det finnas problem med att Nina arbetar hemifrån? 25

26 Case fortsättning 3. IniNorden A/S verksamhet består av konsulttjänster inom IT. Jens är bosatt i Köpenhamn och är anställd av IniNorden A/S som ITtekniker. Under 4 månader hyrs Jens ut till ett bolag i Sverige och dagpendlar då från sitt hem i Danmark. När uppdraget i Sverige är avslutat hyrs Jens ut till Norge i 6 månader, under denna perioden veckopendlar Jens till Norge. a) Vart kommer Jens att betala skatt? Varför? b) Vart kommer Jens att vara socialförsäkrad? 26

27 Spørgetid

28 Mette Müller Danmark T: E: Cecilia Arrhenius Sverige T: +46 (0) E: Adam Rewucha Danmark T: E: Sofia Norström Sverige T: +46 (0) E: This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this document, refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009 www.borsforetagen.se Vårens program www.borsforetagen.se Program 6 maj 2009 08.30 Välkommen inledning 08.45 Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning

Läs mer

Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005

Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005 Ajour Öresund* Nr. 5 December 2005 *connectedthinking Leder Interessen for Öresunds-regionen har ikke været større, end den er lige for øjeblikket Der sker en fortsat økonomisk koncentration i området

Läs mer

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson

Skattedagarna 2013 Nyheter individbeskattningsfrågor. Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Nyheter individbeskattningsfrågor Anna Sabelström Holmberg och Ellen Winberg Svensson Agenda 96-dagarsregeln ej tillämplig enligt Skatterättsnämnden Expertskatt nyheter och erfarenheter Rapporteringskrav

Läs mer

Öresundshearing 2 mars 2007

Öresundshearing 2 mars 2007 Öresundshearing 2 mars 2007 med Cristina Husmark Pehrsson, samordningsminister för Nordiska frågor Regeringskansliet Region Skåne Øresunddirekt Så utvecklar vi integrationen i Öresundsregionen! Allmänhetens

Läs mer

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Svensk version 2 Juni 2014 INNEHÅL 1 INLEDNING... 3 1.1 NATIONELL KONTROLL... 3 1.2 PROGRAMMETS GENOMFÖRANDEORGANISATION...

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Gränshinder i Norden

Gränshinder i Norden BILAGA A Mars 2012 Gränshinder i Norden Bilaga A: Bruttolista Expertgruppen för gränshinderarbete mellan Nordiska ämbetsmannakommittén för arbetsliv (ÄK-A) och Nordiska ämbetsmannakommittén för social-

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Begreppet stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen

Begreppet stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Gabriel Westin Begreppet stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen Examensarbete 30 poäng Mats Tjernberg Skatterätt HT 09 Innehåll SAMMANFATTNING 1 SUMMARY

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning

ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning ATT ANLITA BOLAG - en kort handledning Medlemmarna i Svensk Scenkonst anlitar ofta bolag för uppgifter som görs av personer som traditionellt betraktats som arbetstagare. Flertalet regissörer, koreografer,

Läs mer

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf

Skattedagarna 2013 Ägarledda företag. Stefan Asklöf Ägarledda företag Stefan Asklöf Innehåll Gällande 3:12-regler Nya 3:12 regler Samma eller likartad verksamhet Nya delägare Generationsskifte Investeraravdrag 2 Debatt: 3:12-reglerna 2006: Motiv till nuvarande

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Var och när? Skattedagarna 2013. 2011 Deloitte AB

Var och när? Skattedagarna 2013. 2011 Deloitte AB Var och när? 2 2011 Deloitte AB Mervärdesskatt Martin Andersson och Henrik Karlsson Innehåll Inledning Importmoms Årsmoms Felaktiga fakturor Avdragsrätt i blandad verksamhet Representation Tryckerimoms

Läs mer

Val och byte av företagsform

Val och byte av företagsform Val och byte av företagsform En studie gällande skatternas roll vid val av företagsform samt de skattemässiga konsekvenserna vid ombildning av företag Master Thesis in Commercial and Tax Law Författare:

Läs mer

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde

Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk arbejdsløshedsforsikringsmøde 14-16 juní 2005 - Akureyri, Island ANP 2006:739 Nordisk Ministerråd, København

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen

Redovisning av leasing den senaste utvecklingen NYHETSBREV mars 2011 FR NEWS Redovisning av leasing den senaste utvecklingen IASB och FASB gav i augusti 2010 ut sitt gemensamma förslag till förändringar av leasingredovisning som innebar ett antal radikala

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv

Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Zenk Management Fee koncernintern fakturering av ledningskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet

Läs mer

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson

Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet. Daniel Glückman och Andreas Persson Skattedagarna 2013 Skattefrågor inför bokslutet Daniel Glückman och Andreas Persson Skattefrågor inför bokslutet Att tänka på i bokslutsarbetet Nya regler fr o m beskattningsåret 2013 Rättsfall av betydelse

Läs mer

2 Inkomst av tjänst m.m.

2 Inkomst av tjänst m.m. 29 2 Inkomst av tjänst m.m. 2.1 Allmänt 2.1.1 Begreppen obegränsat och begränsat skattskyldiga Obegränsad skattskyldighet Begränsad skattskyldighet Obegränsat skattskyldiga De grundläggande bestämmelserna

Läs mer