10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som. är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som. är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt"

Transkript

1 Tio lektioner i ledarskap. 10 lektioner i ledarskap är i första hand skriven till dig som är chef och som i hög grad dvs 70-80% av din tid, ägnar dig åt att leda och kommunicera i dialogform och i grupp, med det övergripande syftet att lotsa ditt lag mot en gemensam vision och gemensamma mål. Även om du inte verkar som chef, men är intresserad av ledarskapsfrågor och nyfiken på ledarrollen, är det min förhoppning att också du kan ha stort utbyte av att läsa min skrift, där jag sammanställt erfarenheter och lärdomar som jag inhämtat under 30 år som chef och ledare i svenska företag och organisationer. Malmö i april 2014 Per-Olof Lindholm sida 1

2 Förord Min bakgrund som högre chef och VD innebär att jag under många år och till stor del ägnat min vakna tid åt att leda och kommunicera individuellt och i grupp för att lotsa laget mot en gemensam vision och gemensamma mål. Att vara ledare innebär också att bidra till att ta ansvar för andra individers utveckling och att varaktigt påverka dessa till att närma sig sin fulla potential. Om du är aktiv som chef kan du kanske ha viss direkt nytta av de här lektionerna i ditt nuvarande jobb, men Tio lektioner i ledarskap (10LiL), utgår främst från ett genuint intresse av chefs- och ledarrollen och funderingar om olika chefs- och ledarskapsfrågor och den egna utvecklingen i det perspektivet. Det är min förhoppning att du som har liknande erfarenheter även kommer att känna igen dig och kanske kan rekommendera 10LiL som ett hjälpmedel för de nya och lite mera oerfarna cheferna i din organisation. Personlig utveckling genom reflektion och vidgade vyer om hur jag själv ser på de olika aspekterna av ledarskapet, både vad sida 2

3 avser prestationer, men också relationer på individnivå och i grupper, är grundidéen som 10LiL utgår ifrån. Insikt som innebär konsekvenser och gör anspråk på att du fattar vissa beslut. Jag tror också att en hel del personer som aldrig ens funderat på att träda in i en chefs- och ledarroll kan ha utbyte av skriften baserat på sina olika erfarenheter av chefer och ledarskap i de organisationer man tillhör (-t) som medarbetare, medlem, idrottare, funktionär etc. Kanske kommer någon fram till att det är dags att byta professionell bana efter att ha funderat djupare på detta och unga människor som tvekar att ta på sig ett chefsansvar, kanske kan fås på bättre tankar? Och för dig med chefserfarenhet är det säkert användbart att regelbundet reflektera över din individuella potential ur olika aspekter. Vad vill jag och varför? Vad hindrar mig? Och har mina preferenser förändrats sedan jag senast reflekterade över dessa frågor? Under de år som jag verkat som chef har jag deltagit i allehanda chefs- och ledarutbildningar och vissa har naturligtvis varit bättre än andra. Jag har dessutom läst en hel del böcker i ämnet, men trots att jag rätt enträget har letat, så har jag ännu inte hittat någon handfast handledning som hjälpt mig att jobba med mig själv över tiden och på så sätt bli mera medveten om mig själv, min omgivning och därmed sida 3

4 bygga en mera solid grund för mitt eget ledarskap. Det närmaste jag personligen har kommit är i en del samtal av coaching-karaktär med chefer, ledare och intressanta personer som jag mött i olika sammanhang på min väg genom arbetslivet (och privat). Här har jag kunnat samla på mig reflektioner, insikter och lärdom baserat på deras upplevelser, erfarenheter och kunnande. Enstaka konsulter har stuckit ut ur mängden, men få har lämnat ett bestående avtryck i det här avseendet. Det kan naturligtvis upplevas som lite lätt förmätet att en person, som varken har en akademisk examen eller ens har ägnat sig åt fördjupande akademiska studier i ledarskapets ädla konst, formulerar Tio lektioner i ledarskap, men jag gör det ändå för jag är övertygad om att det är i de handfasta erfarenheterna av att leda, där mitt ledarskap är bottnat, som samtalet om förutsättningarna för det personliga och hållbara ledarskapet ska börja. Var det slutar eller var det leder dig, kan ingen annan än du själv bestämma. Metodiken som Tio lektioner i ledarskap bygger på är att erbjuda en ledstång som stödjer dig när du jobbar med dig själv i form av det jag kallar workshops med dig själv. Tillfällen du själv skapar för att analysera, reflektera och dra slutsatser runt dina reaktioner, känslor, effekter, nya insikter, kunskap och andra konsekvenser i de olika sida 4

5 situationer, interaktioner och utvecklingssteg som du mer eller mindre hela tiden upplever. Och att du sedan kanske också kan spegla olika dilemman, möjligheter och frågetecken i dialoger med personer i din omgivning som kan bidra till att hjälpa dig förädla denna massa, av delvis förvirrande tankar och information, till insikter. Det är i hög grad så här som jag tror att personlig utveckling fungerar, och så som du och jag och definitivt mitt eget chefs- och ledarskap utvecklas över tiden. Varje avsnitt är också tänkt att kunna läsas och användas relativt fristående, alltid med dig i centrum eventuellt för ett kort anförande med ett efterföljande samtal och/eller workshop. I all sin enkelhet är detta den samlade pedagogiska idén med min skrift dvs att mina praktiska erfarenhetsbaserade tankar och åsikter om ledarskap görs tillgängliga för att också kunna användas som inspiration (irritation) för andra än mig själv. Där den intresserade genom självständigt arbete med att läsa, reflektera, läsa igen, diskutera och genom att få ärlig och användbar återkoppling, kan få bättre grepp om sin framtid och personliga utveckling. Det är i alla fall min förhoppning. Jag har hittills under mitt arbetsliv haft förmånen att få verka och utvecklas i en mängd olika roller och verksamheter. sida 5

6 Jag tog mitt första chefsuppdrag 1984 och har erfarenheter från skiftande och väldigt olika uppdrag och roller, som teknisk handläggare, samordnare, konsult, projektledare, produktionschef, kraftverkschef, marknads- och säljchef, teknisk chef, vice VD och VD. Det gör att jag med visst fog anser mig ha en ganska bred bas för mitt ledarskap. Min utbildningsbakgrund är att jag är kemi-ingenjör spetsad med några delar studier i humaniora, företagsekonomi och beteendevetenskap. Mina erfarenheter och insikter tror jag kan vara av ett visst allmänt värde för ganska många och bör i den här formen användas, inte som sanningar eller patentlösningar, utan för samtal, dialog och reflektion om dina egna tankar runt din potential, inriktning och besluten om ditt nästa steg. Tanken är att du löpande i så fall kan uppdatera din personliga ledstång och vision. Andra chefers och ledares färdiga lösningar (som mina t ex) kan naturligtvis ibland också fungera för dig, men min erfarenhet är att det hållbara, det som är du och det genuina i din person och ditt ledarskap, måste komma ur dig själv, dina tankar, känslor och erfarenheter. Och det är din uppgift att hela tiden för dig själv medvetandegöra dessa och därmed forma ditt eget ledarskap. Det är dessutom bara du själv som kan sätta din sida 6

7 person, roll och ditt ledarskap i den kontext som du verkar inom, just nu. Lektionerna har jag försökt strukturera kronologiskt i en form av en livscykelordning. Alla chefs- och ledaruppdrag har en livscykel, och det är ju också tänkt så att du efterhand bygger på med dina egna färdigheter och kompetens i de olika steg som lektionerna representerar. Därmed kan du successivt skapa din egen kokbok som handlar om dig och ditt ledarskap. Inflödet av intryck, upplevelser och erfarenheter är mer eller mindre konstant, men för egen del upplever jag en växande insikt om att min personliga utveckling sker eller i varje fall medvetandegörs stötvis och inte är en kontinuerlig process. Var alltid observant på dina känslor och upplevelser, de lurar dig sällan. Anar du oråd eller mår illa i en situation eller en relation så finns det naturligtvis också skäl till detta. Över tid bör du lära dig att bättre och bättre avtäcka de bakomliggande motiven och de sanna bevekelsegrunderna för omgivningens agerande och reaktioner. Vi människor är ju sällan några änglar och ibland kan det vara bra att kunna se igenom företeelser och agerande, som kanske grundas på felaktiga förespeglingar, en dold agenda eller ren falskhet, sida 7

8 och som kräver att du kommunicerar öppet, ärligt och agerar kraftfullt för att åstadkomma en förändring. Att göra just detta liksom att på andra sätt och konstruktivt hantera konflikter, kritik, motgångar och kriser är självklara uppgifter för den som aspirerar på att bli en god ledare. Materialet är förhoppningsvis också fritt från all säljande konsultjargong, som vid första anblicken låter bra eller till synes ger dig de enkla snabba lösningarna, men som har begränsad förankring i sinnevärlden. Var alltid skeptisk till patentlösningar och genvägar, inte minst de som verkar vara för bra för att vara sanna. Vid en närmare analys visar de sig oftast också vara precis det, för bra för att vara sanna. Hittar du trots allt några sådana i materialet så får du väldigt gärna höra av dig. Det här ämnesområdet handlar om kompetens och förmågor som inte enbart kan inhämtas på skolbänken utan som också måste bekräftas och förädlas genom praktisk erfarenhet. Första gången jag själv tog itu med en personkonflikt och genomförde det där svåra samtalet blev resultatet långt ifrån perfekt, men framförallt så lärde jag mig massor som jag senare försökt förädla i nya samtal av samma karaktär. Att hela tiden lära oss av våra erfarenheter och ta konsekvenserna av de insikter sida 8

9 de ger oss, både på gott och ont, är inte något exklusivt för chefer och ledare utan är naturligtvis viktigt för alla som går omkring på den här jorden. Sopa aldrig konflikter eller obehagliga insikter och gemensamma sanningar under mattan Då blir de bara dubbelt så jobbiga att ta itu med när de fått växa till och kanske också blivit riktigt infekterade, efter att de legat olösta och till synes försvunna under mattan en längre tid. Jag har, tror jag, alltid varit intresserad av vad som styr olika skeenden och individers agerande, men under några år när jag var färsk som chef så levde jag (gott) på min intuition och kände mig fram, men ganska snart så kom ett starkt behov av att också medvetandegöra alla de handlingar, den kommunikation och de egenskaper som på olika sätt bidrog till att jag fungerade bra som chef och att kollegor och medarbetare gärna följde mig när jag tog ledarrollen. Det är den här processen som jag vill att du också ska få uppleva så tidigt som möjligt i din gärning som chef och ledare (eller som medarbetare, kollega, förälder, maka/make/sambo, kompis etc). Och glöm aldrig att din förmåga, ditt goda ledarskap och att du tar ledningen på ett moget, kärleksfullt och konstruktivt sida 9

10 sätt, ofta kan vara skillnaden mellan att lyckas eller att misslyckas. Det gäller såväl i situationer, som i relationer och på kort och lång sikt. Mitt råd är därför att du redan idag börjar med att forma ditt framtida ledarskap och i förlängningen greppar styrspaken för en fortsatt medveten, utvecklande och stimulerande livsresa. God tur PO sida 10

11 Innehåll Förord Lektioner 1. Få korn på dig själv. 2. Söker du ett nytt läge, en ny plattform eller position. 3. Att välja utvecklingsmiljö roll, din chef, typ av verksamhet? 4. Dina första hundra dagar och skapandet av en utvecklingsplattform. 5. Dina första hundra dagar och förtydligandet av affärsplattformen. 6. Att formera ett effektivt ledningsteam. 7. Att styra och att kommunicera vision och mål. 8. Kulturbärarna leder du kulturen i den riktning du vill? 9. Att fira segrarna, utvärdera och avsluta. 10.Att göra bokslut och gå vidare. 11.Extramaterial. sida 11

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare

förändringsledning 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare Insightguide series framgångsrik förändringsledning Toolkit: chefens verktyg HÄFTE 2 9 förmågor hos framgångsrika förändringsledare I vår analys av de erfarna förändringsledare som intervjuas i den här

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer