timbernews Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer Från Zambia till Munksund med specialuppdrag

2 timbernews Inge Fredriksson tillförordnad produktchef vid Rundviks sågverk. Omslagsfoto: Petra Järnbert SCA Timbers strategi: Kompetens och service gör brädan mer lönsam SCA Timber ska bli Nordens lönsammaste leverantör av träbaserade produkter och konsumentnära trävaror. Gör-det-själv-trenden lockar allt fler 4 Brittisk exportsuccé 6 Virkesköp över nätet vinner terräng 8 Intern konsult med lång erfarenhet 10 Svag marknad visar tecken på återhämtning 11 I pirernas värld 12 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Det är det mål, den vision, vi formulerat när vi nu grundligt har arbetat igenom en fullödig strategi för det nya SCA Timber, som skapats sedan vi fört samman SCAs och Scaninges sågverksrörelser. Detta mål kan uppnås om vi kombinerar en mycket kostnadseffektiv produktion med ett erbjudande till våra kunder som de är beredda att betala för. Vi ska erbjuda bra produkter kombinerat med högklassig service, snabb och exakt information samt professionell kunskap. Detta paket sammantaget ska hjälpa våra kunder att i sin tur nå god lönsamhet. Vi menar att vi har eller kan skapa förutsättningarna för att nå denna vision. En nära relation till våra kunder är en förutsättning för att kunna erbjuda kunden denna kombination av varor, service, information och kom - petens som stöder kundens affär. För våra industrikunder innebär detta att vi levererar specialiserade trävaror, alternativt komponenter, som med allt mindre bearbetning direkt kan användas i kundens anläggningar. För byggmaterialhandeln erbjuder vi kompletta system, på våra huvudmarknader, för att på veckobasis tanka upp byggvaruhus med ett i förväg överenskommet produktsortiment. Informationsöverföringen i bägge riktningarna är snabb och exakt som en följd av specialiserad och web-baserad kommunikation. SCA Timber erbjuder dessutom produktutveckling samt specialiserad utbildning av kundens personal. Mycket av detta gör vi redan idag. Annat behöver vi utveckla vidare. Ser vi till de tekniska förutsättningarna på våra sågverk så ligger vi i täten när det gäller våra furuprodukter. Både Bollsta och Munksund tillhör de mest konkurrenskraftiga furusågverken i världen. I våra gransågverk återstår det arbete att göra. Vi behöver genomföra Ulf Larsson, VD SCA Timber. förändringar och betydande investeringar för att bli konkurrenskraftiga. Avancerad distribution till byggmaterialhandeln erbjuder vi idag i Storbritannien och USA. Vi kommer att nogsamt undersöka möjligheten att ytterligare förbättra denna samt att gå in på nya geografiska marknader. Även på andra områden har vi ett stort jobb framför oss, Exempel på detta är att utveckla våra logistiklösningar, att öka kompetensen i både produktion och försäljning samt forsknings- och utvecklingsinsatser som stöder den strategi vi valt. Vi vet vad vi vill och vi kommer tillsammans med våra kunder att göra verklighet av vårt mål. Ulf Larsson VD SCA Timber Foto: Torbjörn Bergkvist

3 Jämnare kvalitet med kamerasortering Munksund är det första av SCAs sågverk som installerat automatisk kamerasortering på den torra sidan. Översorterare Torsten Plym Forshell mycket nöjd med resultatet: I dag sorteras alla sidobrädor automatiskt och det har lett till mindre avkap, jämnare kvalitet och högre utfall, säger han. Munksund har haft automatisk kamerasortering i råsorteringen sedan det nya sågverket invigdes I maj förra året installerades kamerasortering även på den torra sidan och efter semestrarna började intrimningen för olika kvalitéer. Kamerasorteringen sköter alltså sorterarnas jobb den söker efter defekter som t ex vankant och kvistar och bedömer sedan vilken kvalité brädan har, förklarar Torsten. Sökningen efter defekter görs när brädorna passerar två olika kameratorn. Det första tornet har tre kameror, som fotograferar brädornas ena flatsida. Det andra tornet har nio kameror, som tar bilder både av den andra flatsidan och av brädornas kanter. Informationen om brädans defekter ligger sedan till grund för vilken produkt den ska klassas som, berättar Torsten. Resultatet skickas till styrsystemet som placerar den i rätt fack. En av de största fördelarna med den automatiska sorteringen är att vi hela tiden kan göra en värdeoptimering, tillägger Dan Olofsson, som är projektanställd för att jobba med utrustningen. I styrsystemet finns priser för varje dimension och kvalité, och sorteringen styrs så att vi får ut högsta möjliga pris för varje enskild bräda. En annan fördel med den nya tekniken är att kvaliteten blir jämnare. Vi har 33 sorterare här i Munksund och det är en omöjlighet att alla ska göra exakt samma bedömningar, säger Dan. Med automatisk sortering blir bedömningen mycket mer konsekvent. Och att det fungerar bra har visat sig genom att reklamationerna har varit väldigt få. Något som ständigt utvecklas är de olika dimensionerna och kvalitéerna som finns i styrsystemet. Antalet kvalitéer ökar hela tiden och det är bara antalet fack som sätter gränsen för hur många det kan bli. Den automatiska sorteringstekniken klarar i stort sett hur många som helst. Det här ger oss möjlighet att ta fram produkter som är speciellt anpassade efter kundernas önskemål. Det är en mycket stor fördel, kommenterar Torsten. Kerstin Olofsson En av fördelarna med automatisk sortering är att kvaliteten blir jämnare, säger Dan Olofsson som är projektanställd för att jobba med utrustningen, och Torsten Plym Forshell, översorterare. Munksund är det första av SCAs sågverk, och ett av de första sågverken i Sverige, som installerat automatisk kamerasortering på den torra sidan.utrustningen är av märket Finscan. Här syns en del av det första kameratornet. Foto: Kerstin Olofsson 3 timbernews

4 GÖR-DET-SJÄLV Gör-det-själv-trenden lockar allt fl er På en långsamt växande, allt mer konkurrensutsatt och prispressad europeisk trävarumarknad utgör den kraftiga ökningen av konsumentnära och anpassade produkter till bygghandel och gör-det-självbutiker ett glädjande undantag. När Mr Smith parkerar vid gör-det-själv-varuhuset utanför London för att köpa virke till det nya uthuset i trädgården och Monsieur DuPont i Nice fyller sin bil med hyllplan till äldsta dotterns studentrum är det precis vad otaliga andra européer också har börjat göra, nämligen att spika själv. I Sverige finns redan en lång tradition av hemmasnickrande. Här anses det närmast självklart att man ska klara av smärre reparationer och ombyggnader på egen hand. På såväl den europeiska kontinenten som i Storbritannien har det däremot varit ovanligare med det egna spikandet. Utanför byggvaruhusen har mestadels proffsbyggarnas lastbilar stått parkerade. Men under de sista 10 till 15 åren har en ny företeelse inom europeisk trävarumarknad slagit rot, nämligen gör-det-själv-varuhuset. Hit åker hemmabyggaren, köper sitt virke, lastar in i bilen, åker hem och börjar snickra. Med sig har han, eller hon, då också spik, färg, verktyg; allt som behövs för att lyckas i sin föresats. Träprodukterna, oftast färdighyvlade/limmade produkter, är dessutom förpackade så att de lätt går in i personbilens lastutrymme eller kan läggas på taket. Uppsvinget för gör-det-själv-sektorn har smittat av sig på bygghandeln. Enbart i Storbritannien har omsättningen inom bygghandeln vuxit på tre år med en miljard pund. För gör-det-själv-varuhusen har tillväxten varit ännu kraftigare. Gör-det-själv-trenden har medfört ett uppsving för bygghandeln. Foto: Stock Image Förändringar i konsumtionsmönstret, mer ledig tid, stor uppmärksamhet i media och många nya butiker med ett större och mer varierat utbud har resulterat i ett väldigt uppsving för hela branschen, sammanfattar Anders Ek, SCA Timbers marknadsdirektör. I England är SCA Timber mycket aktiv på den växande marknaden för konsumentnära träprodukter. Från distributionscentralen i Stoke levereras produkter från SCAs sågverk och samarbetspartners ut till hundratals butiker i hela England. En logistisk utmaning enligt Anders Ek. Till kunderna inom den engelska bygghandeln hör framför allt Grafton Group och Travis Perkins, men produkter från SCA säljs även till regionala grupper och fristående byggvaruhus. I Stoke lastas också lastbilar med destination SCAs engelska samarbetspartners från gör-detsjälv-sektorn, butikskedjor inom företagsgrupper som Focus, Homebase och Wickes. Vi har alla avsikter att vårda och ytterligare utveckla engagemang och omsättning i Storbritannien, konstaterar Anders Ek. Även i Frankrike har omsättningen till byggvaruhandeln ökat. SCAs försäljning sker dock fortfarande primärt till träindustrin och till den traditionella byggvaruhandeln. Anders Ek vill emellertid inte utesluta en utveckling liknande den i engelska Stoke, med en central distributionscentral som upprättar årsavtal med utvalda aktörer på den franska byggvarumarknaden. Mats Wigardt timbernews 4

5 GÖR-DET-SJÄLV Tips till franska hobbyfi xare Högre kostnader och bristen på utbildade hantverkare har gjort att franska villaägare allt oftare tar verktygen i egna händer. När de väl sitter i damm, smuts och stök i sina nya drömhem tar hobbyfixarna hjälp av Maison & Travaux. Le magazine déco qui me comprend (inredningstidskriften som förstår mig) erbjuder praktisk hjälp när gör-det-själv-hantverkaren hamnar i kris. Tidskriften guidar sina läsare genom djungeln av golv, badrumsinredningar med eller utan kakel eller andra inredningsproblem. Maison & Travaux lanserades 1981 och har i dag en upplaga på exemplar. Läsarna är 35- till 45-åriga villaägare som köper tidningen därför att de har ett praktiskt behov av råd och hjälp. Maison & Travaux, som ges ut sju gånger per år, vill vara nära sina läsare, säger Jean-Pierre Crestou, tidskriftens pr-chef. Folk tilltalas av den, eftersom den verkligen hjälper dem med renoverings- och inredningsprojekten. Maison & Travaux ger alltid uppdaterad, praktisk information som underlättar beslutsfattandet i läsarens eget hem. Tidskriftens dragningskraft har ökat under de senaste åren, tack vare en trend att renovera de gamla franska stenhusen; en inriktning som avlöser många år av nyproducerade hus. En viktig fråga som debatteras mycket i franska hemmafixarkretsar är hur man kan få in ljus i de mörka gamla stenhusen. Fler än 70 procent av våra läsare har satt in nya fönster, ofta i taken, berättar Jean-Pierre Crestou. Några saker vill dock redaktionen helst överlåta till fackmännen: Allt gör inte våra läsare själva. Yttertaken och stambyten överlåter de åt proffsen, säger Jean- Pierre Crestou. Cari Simmons Inspiration för spanjorer Med tio år på tidningshyllorna och drygt femtiotusen sålda exemplar per nummer är Brico den ledande gör-det-själv-tidningen i Spanien. Uppstickaren Bricomonía, knuten till ett nytt teveprogram med samma namn, är den enda som verkar kunna ta upp kampen. Fast än så länge är ledningen inte ifrågasatt. Bricolaje är det nya och snabbt etablerade spanska ordet, ett begrepp som föddes med gör-detsjälv-trenden. Den spanska hemmafixarens nyfödda entusiasm hänger samman med en mängd olika faktorer: Större bostäder i förorterna med garage/liten verkstad mera fritid och köpkraft, samt hantverkare som tar mer och mer betalt för sina tjänster. I början av 90-talet var Brico i det närmaste ett inredningsmagasin. Men det fanns en begynnande marknad och vår tidning har vuxit med den, säger Miriam Alcaire Arnanz, Bricos redaktör. Våra läsare är främst gifta män i medelklassen, mellan 25 och 45 år gamla. En betydande läsargrupp är också par på väg att flytta ihop eller köpa sin första bostad, säger hon. Tidningens egen statistik visar att läsarna finns i de mindre städerna och i förorterna, där bostäderna är jämförelsevis större och levnadstempot något lugnare. I Brico kan man till exempel lära sig att snickra en tevebänk, jobba med kopparrör, måla väggar med svamp eller läsa det senaste om plastgolv. Tidningens redaktionella idé är att uppmuntra dem som vill våga göra det själva med inspirerande artiklar och tips som inte kräver förkunskaper, och där de olika projekten ska vara roliga att genomföra och leda till nytta och tillfredställelse, säger Miriam Alcaire Arnanz. Erico Oller Westerberg 5 timbernews

6 GÖR-DET-SJÄLV Brittisk exportsuccé I Storbritannien finns ett nytt uttryck: Changing Rooms effect gjorde Endemol Productions UK det första programmet i en serie Äntligen hemma - program vid namn Changing Rooms för BBC Two. I dag, åtta år och 14 omgångar senare, är programmet känt för sin extravaganta programledare, inredningsarkitekten Laurence Llewllyn Bowen, och hans bisittare, den påhittige Handy Andy Kane. Programmet har också ett populärt upplägg. Två par byter hus med varandra och gör om ett av rummen på ett sådant sätt som de tror att vännerna ska uppskatta. Budgeten för den omgång som körs just nu är 750 pund per förvandling. Ett visst mått av voyeurism är en del av resultatet: kommer de att älska eller hata sitt nya rum? Reaktionerna kan bli allt från yttersta förvåning till fullständig bestörtning. Changing Rooms har blivit en sådan framgång att 20 miljoner tittare bänkar sig framför tv:n varje vecka när programmet sänds. Programidén har sålts till många andra länder, däribland Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz, och till så avlägsna platser som Australien, Nya Zeeland, Kanada och Latinamerika. Nu finns Changing Rooms till och med som dockskåp och tidningar, och naturligtvis som böcker, videor och dvd. Programmet har också gett upphov till uttrycket Changing Rooms effect inom den brittiska GDS-marknaden, vilket visar hur mycket programmet påverkat inredningsstilen. Inredarna kunde dock använda trä i högre utsträckning. Trä används mest för att hålla saker uppe, som lister här och där eller för att fästa saker i väggen: det är sällan trä används som en dekorativ inredningsdetalj. Inredarna använder MDF i de mera dekorativa funktioner som kräver trä. Changing Rooms har också utvecklats. Det har anpassats för specialprogram, t.ex. Changing Rooms meets Army, och i ett program fick programledarna renovera ett rum i varandras hus. Den 15:e säsongen visas just nu i BBC One på måndagar kl , men programmet har fått konkurrens. Nu finns det flera liknande program för både inom - hus- och utomhusrenoveringar året om. En annan produktion från Endemol, Ground Force, har haft samma genomslagskraft när det gäller trädgård, vilket ökat den brittiska försäljningen av trätrallar till ett återförsäljarvärde av omkring 112 miljoner pund, samtidigt som britterna ändrat inställning till ett liv och bjudningar utomhus. GDS-återförsäljaren Focus- Wickes har just lanserat sin första trädgårdsundersökning till - sammans med analysföretaget Verdict Research som en reaktion på det uppsving för trädgårdsmarknaden som Ground Force och dess efterföljare medverkat till. BBC har meddelat att man ska hålla sin första GDS-mässa på National Exhibition Centre i början av sommaren. Det ser ut som om både inomhus- och utomhusrummen kommer att förändras regelbundet under en lång tid framöver. Camilla Hair Changing Rooms programledare Laurence Llewllyn Bowen och Handy Andy Kane. Photo Endemol Productions UK timbernews 6

7 GÖR-DET-SJÄLV Japaner satsar på boendet Gör-det-själv-marknaden i Japan växer med ca sju procent per år. Och trävarudelen inom gds-marknaden växer ännu mer med 15 procent per år. Det finns två förklaringar till utvecklingen. Dels att den vanlige japanen lägger allt mer tid och pengar på sin bostad och sin trädgård. Dels att gör-det-självkedjorna i Japan även riktar sig till den växande marknaden av små professionella byggfirmor. Här får proffsbyggarna bra service till ett attraktivt pris. I Japan sker just nu en konsolidering och specialisering inom gör-det-själv-området. Det växer fram renodlade gör-det-självkedjor för trävaror och trädgård, likande den amerikanska kedjan Home Depot. Dessutom blir konceptet one-stop-shop allt vanligare. Det är gigantiska butiker där man kan köpa allt från bensin, till guldfiskar eller öl från butikens eget bryggeri. Idag levererar SCA Timber till nio av de elva största gör-detsjälv-kedjorna i Japan. Produkter från Rundviks sågverk har rönt stor uppskattning på den japanska marknaden. Det är bland annat hög kvalitet och förmågan till bra just-in-timeleveranser som ligger bakom framgången. Ca 35 procent av gör-det-självkedjornas årsförsäljning sker under det andra kvartalet. Därför krävs god leveranskapacitet och -förmåga för att lyckas på den japanska marknaden. Att försäljningen är så stor under det andra kvartalet beror bl a på att Golden week, en vecka med helgdagar, infaller i början av maj. Och då har japanerna tid att bygga och renovera hemma och att arbeta i trädgården. FocusWickes första Garden Monitor har just publicerats. Vi har upptäckt att marknadstrenderna i dag påverkas mer av säsong än av tv. På sommaren vill vi vara utomhus och det betyder att vi köper trädgårdsmöbler och trädgårdsutrustning. När vädret inte är så bra letar vi oss in och då kan försäljningen av exempelvis målarfärg stiga. Enskilda produktlinjer kan påverkas gynnsamt om de visas på tv, så som nyligen hände med elementskydd. Men nu har antalet GDS-program ökat i sådan omfattning att det är svårt att skilja ut deras specifi ka inverkan från allmänhetens växande önskan om ett drömhem, säger Sara Woodcraft, PR-koordinator, Homebase i England. Nu för tiden lägger husägare ner mer pengar på renoveringar både ute och inne. De många GDS-programmen på tv har haft sin inverkan på den här trenden. Buildbase har kunnat dra fördel av detta, i synnerhet när det gäller färg och inredningsprodukter, vissa träprodukter som MDF och trallar, samt trädgårdsmaterial. Vi är i första hand en branschinriktad bygghandel, men heminredningstrenden påverkar vår verksamhet oavsett om det gäller GDSentusiaster eller små fi rmor som hyrs in för att göra jobbet, säger Martin Lee, direktör, Buildbase i England. Ca 83 procent av de tillfrågade i vår undersökning uppgav att trädgården påverkas av modet som aldrig förr. Det beror till en del på heminredningsprogrammen. De ekonomiska konsekvenserna av detta speglas i kortare utbytescykler för trädgårdsprodukter och högre genomsnittsutgifter. Undersökningen visade att 67 procent gör om sina trädgårdar oftare och strax över 59 procent byter ut sina trädgårdsmöbler oftare än de gjorde förut, berättar David Pearson, koncernchef, FocusWickes i England, som nyligen presenterat sin första speciella marknadsundersökning, Garden Monitor. Buildbases direktör Martin Lee. Foto: Buildbase David Pearson, koncernchef, FocusWickes. Foto: FocusWickes 7 timbernews

8 Virkesköp över nätet vinner terräng Scawoodshop, SCAs elektroniska brädgård, har öppet dygnet runt för virkesaffärer. Centralt för utvecklingsarbetet med SCAs elektroniska handelsplats scawoodshop är att den ska betraktas som en ordinarie kanal för försäljning och affärsinformation, fullt jämförbar med till exempel kundbesök eller telefonsamtal. Dessutom en kanal som alltid är öppen. Foto: Comstock Ända sedan webbplatsen öppnades, 1999, har det pågått ett kontinuerligt arbete med att utveckla dess innehåll och funktionalitet. Idag består webbplatsen av två huvudsakliga tjänster: BizDocs där man kan följa alla sina affärer med SCA Handelsplatsen med stocklistor från sågverken BizDocs uppdateras ständigt och innehåller order- och leveransinformation, fakturor och specifikationer samt kundens inköpshistorik. Alla affärer med SCA ingår i BizDocs oavsett om de är uppgjorda på nätet eller på traditionellt sätt. På handelsplatsen kan man göra inköp av produkter från sågverkens stocklistor. Volymerna uppdateras varje natt. Undan för undan fylls scawoodshop på med kundspecifika priser, inklusive frakt. Detta gör det möjligt för allt fler kunder att använda den interaktiva web-shopen också för trävaruinköp. Och efter avslutad affär skickas kontrakt eller ordererkännande samt faktura och specifikation automatiskt till en eller flera förutbestämda e-postadresser. Scawoodshop är en förenklad ingång till vårt affärssystem som alltid är öppen för våra kunder, förklarar Per Fohlin som arbetar med att ytterligare utveckla sca- woodshop. Han vill särskilt framhålla själv-serviceaspekten av systemet: Vi betraktar det som ett verktyg som med aktuell information och enkelt handhavande primärt syftar till att underlätta för våra kunder. Det är heller inte längre enbart udda produkter som finns tillgängliga i scawoodshop. Från maj månad finns hela det tillgängliga sågade sortimentet från SCAs sju sågverk inlagt i systemet. Det hyvlade virket står nu på tur. Hittills har det emellertid bara varit svenska kunder som har kunnat göra avslut i scawoodshop. I takt med att säljorganisationen steg för steg lägger in sina prislistor kommer kunderna att kunna göra avslut on-line, oavsett var i världen de finns, säger Per Fohlin. För John Olov Bennmarker på Forsaträ, som tillverkar träemballage och träprodukter till byggindustrin, har scawoodshop visat sig vara ett väl fungerande hjälpmedel för att köpa virke. Om jag söker vissa specifika dimensioner för att kunna skriva en offert kan jag snabbt kolla pris och tillgänglighet på nätet, säger han. Jag kan också enkelt göra avslut och bestämma leveransdatum med närmast 100-procentig säkerhet. Den stora fördelen med scawoodshop är, enligt John Olov Bennmarker, att stocklistorna uppdateras varje natt. Och att han precis på kronan vet kubikmeterpriset på det köpta virket. En perfekt metod för att göra akuta virkesaffärer, säger han. Näthandel ligger i tiden och kom- timbernews 8

9 mer absolut att vinna allt mer terräng. Som kund introduceras man vanligen till scawoodshop av sin säljare. Med ett lösenord loggar man sedan in i systemet där man från välkomstsidans anslagstavla klickar sig vidare. Olikfärgade trafikljus indikerar status för lagda order; grönt för lagervara klar för leverans, gult betyder att produkten är inplanerad eller i produktion, rött anger att den ännu inte är produktionsplanerad. Statusen för fakturorna har ett liknande signalsystem. Efter att ha valt önskat träslag visar en bild vad som finns var; vilket sågverk, kvantitet och kvalitet i lager, längdfördelning, etcetera. Kunden kan sedan plocka varor on-line och lägga dem i sin virtuella varukorg. Inom vissa intervall väljs därefter leveransdatum, en ordersumma räknas fram och affären bekräftas. Mycket enklare kan det inte bli, försäkrar Per Fohlin. Mats Wigardt På den elektroniska handelsplatsen scawoodshop kan man göra inköp av produkter från sågverkens stocklistor. Volymerna uppdateras varje natt. Undan för undan fylls scawoodshop på med kundspecifi ka priser, inklusive frakt. Olikfärgade trafi kljus indikerar status för lagda order; grönt för lagervara klar för leverans, gult betyder att produkten är inplanerad eller i produktion, rött anger att den ännu inte är produktionsplanerad. SCA övertar hela Les Bois de la Baltique SCA köper en tredjedel av den franska trägrossisten, Les Bois de la Baltique, av Holmen AB. BdB blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Timber AB. Les Bois de la Baltique är en välkänd och respekterad aktör på den franska trävarumarknaden. Cirka en tredjedel av den svenska trävaruexporten till Frankrike går via bolagets två terminaler, Rochefort-surmer respektive Fecamp. Frankrike är en av SCAs viktigaste marknader för sågade trävaror och genom köpet markerar SCA Timber sin ambition att fortsätta stärka sin närvaro och service i Frankrike. SCA är en betydande leverantör till den franska träförädlande industrin, men ökar också sina leveranser till franska byggvaruhuskedjor. Marknaden för gör-det-själv-produkter växer snabbt i Frankrike, liksom i andra länder, och SCA utvecklar såväl produkter som logistiklösningar för att bättre kunna möta denna efterfrågan. 9 timbernews

10 Intern konsult med lång erfarenhet Inge Fredriksson har en gedigen bakgrund inom sågverksnäringen som ekonom, säljare och produktchef. För tillfället är han tillförordnad produktchef vid Rundviks sågverk, men kommer senare att tillträda en nyinrättad stabsbefattning som internkonsult eller business controller. Vad har du för bakgrund? Jag är utbildad ekonom från Norrbotten och har arbetat flera år utomlands, som ekonom och administratör i Zambia och marknadskonsult i Holland. I sågverksbranschen hamnade jag 1978 då jag sökte och fick en tjänst som internationell ekonom på sågverket i Hällnäs som då ingick i Bowater-koncernen. Vilka blev dina arbetsuppgifter i Hällnäs? Jag fick tidigt säljansvar för sågverkets högförädlade produkter, bland annat komponenter avsedda för dörr- och fönsterindustrin. När jag 1990 kom till Graningekoncernen kom jag även där att arbeta med försäljningsfrågor. Som försäljningschef för Skandinavien var jag bland annat med om att introducera förädlade produkter och industriprodukter i Sverige, Norge och Danmark. Jag deltog också i att etablera produkter från sågverket i Rundvik på marknaderna i Japan och USA. Och sedan blev SCA din arbetsgivare? Ja, när SCA övertog Graninges sågverk erbjöds jag jobbet som produktchef i Bollsta. Tillsammans med sågverksledning och en mycket engagerad personal lyckades vi vända de dystra siffrorna i Bollsta. Bland annat innebar ny timmersortering och nya torkar att vi kunde effektivisera logistiken och såga mer kost- nadseffektivt samt producera mer industriprodukter. Idag är resultatet för sågverket i Bollsta otroligt bra. Du slutade nyligen i Bollsta och är numera knuten till sågverket i Rundvik. Vilka arbetsuppgifter har du där? Under en begränsad period är jag tillförordnad produktchef i Rundvik med ett operativt säljansvar. Fokus är satt på att minska våra alltför stora lager. Detta ska åstadkommas bland annat genom att omfördela en del produkter till kunder i USA och Japan. Vi ser också över råvarulogistik och produkturval på respektive marknad. Målet är att vi till årsskiftet ska ha uppnått lämplig lagernivå. Och det tror jag att vi kan lyckas med. Senare i år väntar nya uppgifter. Vilka är det? Då flyttar jag till Munksund för att bli business controller, eller internkonsult, direkt underställd SCA Timbers marknadsdirektör. Jag kommer att arbeta med speciella uppdrag, till exempel att se över produkt- och marknadsval för våra furusågverk. Jag kommer också att arbeta med frågor som rör logistik, produktekonomi, priser och kundlönsamhet för att hitta synergieffekter inom hela SCAs sågverksorganisation. Det finns många frågor som väntar på att genomlysas för att uppnå ett förbättrat resultat. Mats Wigardt Inge Fredriksson, inom kort business controller, eller internkonsult, med placering i Munksund. Foto: Petra Järnbert timbernews 10

11 Fransmän bäst på att sälja Sågverkens lager var fulla och behövde minskas. Därför ut - lyste SCA Timber en tävling bland sina säljare. Det franska säljbolaget i Rochefort tog hem segern. För att vinna gällde det att sälja för störst summa pengar, samt att produkterna skulle levereras under tävlingsperioden. Det var ett sätt att stimulera extraförsäljning från sågverkens överskottslager, berättar Anders Ek som är marknadschef vid SCA Timber. Försöket lyckades försäljningen ökade under perioden. Grattis till segern! Vid ett marknadsseminarium i Italien i början av april fi ck Jacques Morand, VD för SCA Timbers franska säljbolag, ta emot förstaprischecken i höstens säljtävling av Ulf Larsson, VD för SCA Timber. Foto: Nils-Johan Haraldsson Totalt registrerades m 3 virke i kampanjen, men en del av det som såldes från lagren skulle naturligtvis ha sålts även i vanliga fall. SCA Timbers franska sälj bolag vann genom att sälja överskottsvirke för åtta miljoner kronor under de sju veckorna. Orsaken till framgången var att de franska säljarna gjorde en speciell satsning i Bretagne, där bolaget i vanliga fall inte är verksamt. Området använder mycket importerat virke eftersom Bretagne inte har någon egen skog och ligger relativt långt från landets egna sågverk, förklarar Jacques Morand, VD för säljbolaget. SCA Timber är inte främmande för att på nytt ta till tävlingsmomentet för att öka försäljningen. Vi kommer att använda det ibland när vi behöver, säger Anders Ek. Anna Bergek Svag marknad visar tecken på återhämtning Marknaden för nordisk furu fortsätter att vara trög på grund av stora lager hos sågverken. Lagren börjar dock att minska nu, på grund av produktionsnedskärningar i Finland och höga försäljningsvolymer. Granmarknaden är mer balanserad. Sågverken har fortfarande ganska stora lager, men hög förbrukning på marknaden genererar goda försäljningssiffror. Marknadens konsumtion bedöms totalt sett ligga på en bra nivå. Det finns starka positiva signaler från marknaderna på andra sidan Atlanten. USA och Kanada upplever just nu en byggboom och uppvisar rekordsiffror inom nästan alla områden. Den japanska marknaden håller på att bli bättre och prisnivåerna har stigit något under de senaste månaderna. Europa fortsätter på den inslagna linjen och i synnerhet England och Frankrike rappor terar bra siffror. Den svenska marknaden har blivit bättre under andra kvartalet. Prognoserna från byggsektorn ser ljusare ut och förtroendet inom byggnads- och renoveringssektorn håller på att återupprättas. Produktionen har hittills varit hög, men nu kan vi se ett tudelat scenario inom de två dominerade barrvirkesländerna i Europa: Den svenska produktionen för januari-april steg med tre procent jämfört med samma period förra året (furu oförändrat, gran +4 %). Den finska produktionen för den här perioden sjönk med en procent. Produktionstakten är fortsatt hög i Sverige, medan den snabbt sjunker i Finland. I april sjönk produktionen i Finland med fem procent (mest för furu) vilket speglar beslutet hos flera producenter att sänka produktionstakten. Timmerpriserna är för höga i Finland vilket innebär att sågverken inte kan generera någon vinst. Försäljningen har under samma tid ökat avsevärt och är nu högre än förra året (slutet av april). I slutet av april hade den svenska försäljningen ökat med fyra procent jämfört med samma period förra året och den finska försäljningen hade ökat med fem procent. Detta innebär att försäljningstakten under årets första kvartal legat avsevärt högre än produktionstakten. Sågverkens lagersituation har liksom produktionen utvecklats olika i Sverige och i Finland. De svenska lagren steg något under såväl mars som april, medan däremot de finska lagren minskade. Lagernivåerna ligger högre än föregående år. Anders Ek Marknadsdirektör 11 timbernews

12 Southports pir har återuppstått och lokal - be folkningen sponsrade dess trädäck som en del av renoveringsprojektet. Foto: Sefton Metropolitan Borough Council I pirernas rike Ärtiga vykort, barn med smältande glasstrutar och blåsiga pirer vid havet är tre obligatoriska delar av den brittiska kusten sommartid. Av de tre är det en del som efter en nedgång rest sig som fågeln Fenix i popularitet: piren. Pirer började byggas under 1800-talet för att folket skulle kunna komma ut till båtarna och få lite sjöluft. När de var som mest populära, vid drottning Victorias tid, blev de allt mer sofistikerade. Över 100 pirer byggdes ursprungligen runt Storbritanniens kust, från Saltburn i öster till Blackpool i väster. Nu finns bara hälften av dem kvar. De flesta tror att trädäck är en modern företeelse, men det var genom pirerna som trädäck började bli populärt bland allmänheten. År 1830 öppnades den första piren, ca 182 m lång, i Southendon-Sea i Essex. Den var byggd helt i trä och behövde ganska snart förlängas och blev med tiden över meter lång. Trä ersättes av järn som det vanligaste byggmaterialet i många pirer, men trädäcket behölls på de flesta. Under andra världskriget förstördes många pirer i rädsla för att de skulle underlätta för en invasion. De återställdes under 1950-talet, och tack vare längre semestrar fick också kusten och därmed pirerna ett uppsving. Men när flygresorna blev billigare under 1970-talet övergavs de brittiska stränderna nästan helt när folk drog i horder till länder med mer pålitligt väder. Pirerna började förfalla. Båtolyckor, bränder och bristande användning har resulterat i att många pirer gått i kvav. I Sussex hotas Brightons West Pier av utplåning och senast i september måste man fatta beslut om piren ska räddas eller inte. Men det finns också goda pirnyheter. Southport-piren på Storbritanniens nordvästra kust har renoverats och öppnats igen tack vare lokalbefolkningens engagemang. För att få finansiering till renoveringen av piren krävdes det att allmänheten verkligen visade sitt stöd för projektet. Välgörenhetsorganisationen Southport Pier Trust bildades och har nu över lokala medlemmar. Alla har sponsrat en bräda till piren vilket gett tillräckligt med intäkter och engagemang i projektet för att Southport Pier Trust skulle erhålla motsvarande finansiering från Heritage Lottery Fund, utöver stöd från EU. Southports pir vann priset Pier of the Year 2003, som delas ut av National Piers Society. Nu i sommar äger den lokala Pier Extravaganza rum, vilket gör Southport till en del av pirens rike, med nytt trädäck och redo för ett nytt liv i det 21:a århundradet. Camilla Hair Brightons West Pier är en hårsmån från att förstöras. Foto: West Pier Photos

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko

timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Det ska vara svenskt trä i Marocko timbernews 32004 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Samarbete öppnar dörrar till udda marknader Fransk återförsäljare med tro på trä Trädgård ett växande intresse i England Det ska vara

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Hållbara framtids utsikter

Hållbara framtids utsikter Maj 2014 HUS- FABRIKEN VÄXLAR UPP Sidan 12 Hållbara framtids utsikter Svenskt trä tar plats när Mellanöstern satsar på en grönare livsstil Sidan 10 Nya produkter GOLV I GRÄNSLANDET MELLAN UTE OCH INNE

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning Bara billiga byggvaror 2011 Årsredovisning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20 Byggmaxaktien 27 Flerårsöversikt

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret

logistik uppdrag Full kontroll på varje leverans FORSKAREN Branschen kräver ett nytänkande tema Allt fler företag väljer att lägga ut lagret uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 3 2008 Nu kan DU NÅ DINA KUNDER I FINLAND PALLEN på plats Full kontroll på varje leverans PRODUKTEN Höga krav på suggan och transportkedjan tema

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

INNEHÅLL. Vår affärsidé

INNEHÅLL. Vår affärsidé Årsredovisning 2001 INNEHÅLL Koncernen i sammandrag 1 VD har ordet 2 H&M år 2001 4 Vår kommunikation 6 Våra produkter 8 Våra butiker 10 Våra marknader 12 tillväxtmarknader 15 övriga marknader 17 Varans

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Peter Fredholm Elektroniska affärer Status och trender 2006 Utgiven av NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, maj 2006 Boken kan köpas i din bokhandel, alternativt beställas direkt från: booksondemand.e-butik.se.

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Ulf fixar lönerna på en kvart

Ulf fixar lönerna på en kvart tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 68 2010 Ulf fixar lönerna på en kvart Byta till aktiebolag? Så här gör du! Sverige rustar för nya turistrekord Visma Spcs AB Svarspost Kundnummer

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Caring for the future

Caring for the future U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2008 2 VALUTECNEWS Caring for the future SIDAN 2 3 LÄS OM JARL TIMBER 4 6 Uppgradering Driftsättarna viktig länk ökar kapaciteten

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

SetraNews. Svensk furu i Tunisien. Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4. Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2

SetraNews. Svensk furu i Tunisien. Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4. Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2 SetraNews Oktober 2012 Nya trätrenden Tuff & Kaxig! Sidan 9 Svensk furu i Tunisien Setra på plats när Nordafrika byggs upp Sidan 4 Nytt i trä SÅNGA-SÄBY VALDE PLUSSHUS Sidan 2 Furu i fin form MÖBELSNICKARE

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer