timbernews Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "timbernews 22004 Från Zambia till Munksund med specialuppdrag Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder Uppsving för gör-det-själv-marknaden Scawoodshop förenklar affärerna Populära pirer Från Zambia till Munksund med specialuppdrag

2 timbernews Inge Fredriksson tillförordnad produktchef vid Rundviks sågverk. Omslagsfoto: Petra Järnbert SCA Timbers strategi: Kompetens och service gör brädan mer lönsam SCA Timber ska bli Nordens lönsammaste leverantör av träbaserade produkter och konsumentnära trävaror. Gör-det-själv-trenden lockar allt fler 4 Brittisk exportsuccé 6 Virkesköp över nätet vinner terräng 8 Intern konsult med lång erfarenhet 10 Svag marknad visar tecken på återhämtning 11 I pirernas värld 12 SCAs trävarurörelse, SCA Timber, omfattar sju sågverk och sex hyvlerier. Den totala produktionen av sågade trävaror uppgår till 1,4 miljoner kubikmeter. Trävarurörelsen ingår i SCAs affärsområde Skogsindustriprodukter. Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion Fryklunds kommunikation & design Repro & tryck Daus Tryck & Media Det är det mål, den vision, vi formulerat när vi nu grundligt har arbetat igenom en fullödig strategi för det nya SCA Timber, som skapats sedan vi fört samman SCAs och Scaninges sågverksrörelser. Detta mål kan uppnås om vi kombinerar en mycket kostnadseffektiv produktion med ett erbjudande till våra kunder som de är beredda att betala för. Vi ska erbjuda bra produkter kombinerat med högklassig service, snabb och exakt information samt professionell kunskap. Detta paket sammantaget ska hjälpa våra kunder att i sin tur nå god lönsamhet. Vi menar att vi har eller kan skapa förutsättningarna för att nå denna vision. En nära relation till våra kunder är en förutsättning för att kunna erbjuda kunden denna kombination av varor, service, information och kom - petens som stöder kundens affär. För våra industrikunder innebär detta att vi levererar specialiserade trävaror, alternativt komponenter, som med allt mindre bearbetning direkt kan användas i kundens anläggningar. För byggmaterialhandeln erbjuder vi kompletta system, på våra huvudmarknader, för att på veckobasis tanka upp byggvaruhus med ett i förväg överenskommet produktsortiment. Informationsöverföringen i bägge riktningarna är snabb och exakt som en följd av specialiserad och web-baserad kommunikation. SCA Timber erbjuder dessutom produktutveckling samt specialiserad utbildning av kundens personal. Mycket av detta gör vi redan idag. Annat behöver vi utveckla vidare. Ser vi till de tekniska förutsättningarna på våra sågverk så ligger vi i täten när det gäller våra furuprodukter. Både Bollsta och Munksund tillhör de mest konkurrenskraftiga furusågverken i världen. I våra gransågverk återstår det arbete att göra. Vi behöver genomföra Ulf Larsson, VD SCA Timber. förändringar och betydande investeringar för att bli konkurrenskraftiga. Avancerad distribution till byggmaterialhandeln erbjuder vi idag i Storbritannien och USA. Vi kommer att nogsamt undersöka möjligheten att ytterligare förbättra denna samt att gå in på nya geografiska marknader. Även på andra områden har vi ett stort jobb framför oss, Exempel på detta är att utveckla våra logistiklösningar, att öka kompetensen i både produktion och försäljning samt forsknings- och utvecklingsinsatser som stöder den strategi vi valt. Vi vet vad vi vill och vi kommer tillsammans med våra kunder att göra verklighet av vårt mål. Ulf Larsson VD SCA Timber Foto: Torbjörn Bergkvist

3 Jämnare kvalitet med kamerasortering Munksund är det första av SCAs sågverk som installerat automatisk kamerasortering på den torra sidan. Översorterare Torsten Plym Forshell mycket nöjd med resultatet: I dag sorteras alla sidobrädor automatiskt och det har lett till mindre avkap, jämnare kvalitet och högre utfall, säger han. Munksund har haft automatisk kamerasortering i råsorteringen sedan det nya sågverket invigdes I maj förra året installerades kamerasortering även på den torra sidan och efter semestrarna började intrimningen för olika kvalitéer. Kamerasorteringen sköter alltså sorterarnas jobb den söker efter defekter som t ex vankant och kvistar och bedömer sedan vilken kvalité brädan har, förklarar Torsten. Sökningen efter defekter görs när brädorna passerar två olika kameratorn. Det första tornet har tre kameror, som fotograferar brädornas ena flatsida. Det andra tornet har nio kameror, som tar bilder både av den andra flatsidan och av brädornas kanter. Informationen om brädans defekter ligger sedan till grund för vilken produkt den ska klassas som, berättar Torsten. Resultatet skickas till styrsystemet som placerar den i rätt fack. En av de största fördelarna med den automatiska sorteringen är att vi hela tiden kan göra en värdeoptimering, tillägger Dan Olofsson, som är projektanställd för att jobba med utrustningen. I styrsystemet finns priser för varje dimension och kvalité, och sorteringen styrs så att vi får ut högsta möjliga pris för varje enskild bräda. En annan fördel med den nya tekniken är att kvaliteten blir jämnare. Vi har 33 sorterare här i Munksund och det är en omöjlighet att alla ska göra exakt samma bedömningar, säger Dan. Med automatisk sortering blir bedömningen mycket mer konsekvent. Och att det fungerar bra har visat sig genom att reklamationerna har varit väldigt få. Något som ständigt utvecklas är de olika dimensionerna och kvalitéerna som finns i styrsystemet. Antalet kvalitéer ökar hela tiden och det är bara antalet fack som sätter gränsen för hur många det kan bli. Den automatiska sorteringstekniken klarar i stort sett hur många som helst. Det här ger oss möjlighet att ta fram produkter som är speciellt anpassade efter kundernas önskemål. Det är en mycket stor fördel, kommenterar Torsten. Kerstin Olofsson En av fördelarna med automatisk sortering är att kvaliteten blir jämnare, säger Dan Olofsson som är projektanställd för att jobba med utrustningen, och Torsten Plym Forshell, översorterare. Munksund är det första av SCAs sågverk, och ett av de första sågverken i Sverige, som installerat automatisk kamerasortering på den torra sidan.utrustningen är av märket Finscan. Här syns en del av det första kameratornet. Foto: Kerstin Olofsson 3 timbernews

4 GÖR-DET-SJÄLV Gör-det-själv-trenden lockar allt fl er På en långsamt växande, allt mer konkurrensutsatt och prispressad europeisk trävarumarknad utgör den kraftiga ökningen av konsumentnära och anpassade produkter till bygghandel och gör-det-självbutiker ett glädjande undantag. När Mr Smith parkerar vid gör-det-själv-varuhuset utanför London för att köpa virke till det nya uthuset i trädgården och Monsieur DuPont i Nice fyller sin bil med hyllplan till äldsta dotterns studentrum är det precis vad otaliga andra européer också har börjat göra, nämligen att spika själv. I Sverige finns redan en lång tradition av hemmasnickrande. Här anses det närmast självklart att man ska klara av smärre reparationer och ombyggnader på egen hand. På såväl den europeiska kontinenten som i Storbritannien har det däremot varit ovanligare med det egna spikandet. Utanför byggvaruhusen har mestadels proffsbyggarnas lastbilar stått parkerade. Men under de sista 10 till 15 åren har en ny företeelse inom europeisk trävarumarknad slagit rot, nämligen gör-det-själv-varuhuset. Hit åker hemmabyggaren, köper sitt virke, lastar in i bilen, åker hem och börjar snickra. Med sig har han, eller hon, då också spik, färg, verktyg; allt som behövs för att lyckas i sin föresats. Träprodukterna, oftast färdighyvlade/limmade produkter, är dessutom förpackade så att de lätt går in i personbilens lastutrymme eller kan läggas på taket. Uppsvinget för gör-det-själv-sektorn har smittat av sig på bygghandeln. Enbart i Storbritannien har omsättningen inom bygghandeln vuxit på tre år med en miljard pund. För gör-det-själv-varuhusen har tillväxten varit ännu kraftigare. Gör-det-själv-trenden har medfört ett uppsving för bygghandeln. Foto: Stock Image Förändringar i konsumtionsmönstret, mer ledig tid, stor uppmärksamhet i media och många nya butiker med ett större och mer varierat utbud har resulterat i ett väldigt uppsving för hela branschen, sammanfattar Anders Ek, SCA Timbers marknadsdirektör. I England är SCA Timber mycket aktiv på den växande marknaden för konsumentnära träprodukter. Från distributionscentralen i Stoke levereras produkter från SCAs sågverk och samarbetspartners ut till hundratals butiker i hela England. En logistisk utmaning enligt Anders Ek. Till kunderna inom den engelska bygghandeln hör framför allt Grafton Group och Travis Perkins, men produkter från SCA säljs även till regionala grupper och fristående byggvaruhus. I Stoke lastas också lastbilar med destination SCAs engelska samarbetspartners från gör-detsjälv-sektorn, butikskedjor inom företagsgrupper som Focus, Homebase och Wickes. Vi har alla avsikter att vårda och ytterligare utveckla engagemang och omsättning i Storbritannien, konstaterar Anders Ek. Även i Frankrike har omsättningen till byggvaruhandeln ökat. SCAs försäljning sker dock fortfarande primärt till träindustrin och till den traditionella byggvaruhandeln. Anders Ek vill emellertid inte utesluta en utveckling liknande den i engelska Stoke, med en central distributionscentral som upprättar årsavtal med utvalda aktörer på den franska byggvarumarknaden. Mats Wigardt timbernews 4

5 GÖR-DET-SJÄLV Tips till franska hobbyfi xare Högre kostnader och bristen på utbildade hantverkare har gjort att franska villaägare allt oftare tar verktygen i egna händer. När de väl sitter i damm, smuts och stök i sina nya drömhem tar hobbyfixarna hjälp av Maison & Travaux. Le magazine déco qui me comprend (inredningstidskriften som förstår mig) erbjuder praktisk hjälp när gör-det-själv-hantverkaren hamnar i kris. Tidskriften guidar sina läsare genom djungeln av golv, badrumsinredningar med eller utan kakel eller andra inredningsproblem. Maison & Travaux lanserades 1981 och har i dag en upplaga på exemplar. Läsarna är 35- till 45-åriga villaägare som köper tidningen därför att de har ett praktiskt behov av råd och hjälp. Maison & Travaux, som ges ut sju gånger per år, vill vara nära sina läsare, säger Jean-Pierre Crestou, tidskriftens pr-chef. Folk tilltalas av den, eftersom den verkligen hjälper dem med renoverings- och inredningsprojekten. Maison & Travaux ger alltid uppdaterad, praktisk information som underlättar beslutsfattandet i läsarens eget hem. Tidskriftens dragningskraft har ökat under de senaste åren, tack vare en trend att renovera de gamla franska stenhusen; en inriktning som avlöser många år av nyproducerade hus. En viktig fråga som debatteras mycket i franska hemmafixarkretsar är hur man kan få in ljus i de mörka gamla stenhusen. Fler än 70 procent av våra läsare har satt in nya fönster, ofta i taken, berättar Jean-Pierre Crestou. Några saker vill dock redaktionen helst överlåta till fackmännen: Allt gör inte våra läsare själva. Yttertaken och stambyten överlåter de åt proffsen, säger Jean- Pierre Crestou. Cari Simmons Inspiration för spanjorer Med tio år på tidningshyllorna och drygt femtiotusen sålda exemplar per nummer är Brico den ledande gör-det-själv-tidningen i Spanien. Uppstickaren Bricomonía, knuten till ett nytt teveprogram med samma namn, är den enda som verkar kunna ta upp kampen. Fast än så länge är ledningen inte ifrågasatt. Bricolaje är det nya och snabbt etablerade spanska ordet, ett begrepp som föddes med gör-detsjälv-trenden. Den spanska hemmafixarens nyfödda entusiasm hänger samman med en mängd olika faktorer: Större bostäder i förorterna med garage/liten verkstad mera fritid och köpkraft, samt hantverkare som tar mer och mer betalt för sina tjänster. I början av 90-talet var Brico i det närmaste ett inredningsmagasin. Men det fanns en begynnande marknad och vår tidning har vuxit med den, säger Miriam Alcaire Arnanz, Bricos redaktör. Våra läsare är främst gifta män i medelklassen, mellan 25 och 45 år gamla. En betydande läsargrupp är också par på väg att flytta ihop eller köpa sin första bostad, säger hon. Tidningens egen statistik visar att läsarna finns i de mindre städerna och i förorterna, där bostäderna är jämförelsevis större och levnadstempot något lugnare. I Brico kan man till exempel lära sig att snickra en tevebänk, jobba med kopparrör, måla väggar med svamp eller läsa det senaste om plastgolv. Tidningens redaktionella idé är att uppmuntra dem som vill våga göra det själva med inspirerande artiklar och tips som inte kräver förkunskaper, och där de olika projekten ska vara roliga att genomföra och leda till nytta och tillfredställelse, säger Miriam Alcaire Arnanz. Erico Oller Westerberg 5 timbernews

6 GÖR-DET-SJÄLV Brittisk exportsuccé I Storbritannien finns ett nytt uttryck: Changing Rooms effect gjorde Endemol Productions UK det första programmet i en serie Äntligen hemma - program vid namn Changing Rooms för BBC Two. I dag, åtta år och 14 omgångar senare, är programmet känt för sin extravaganta programledare, inredningsarkitekten Laurence Llewllyn Bowen, och hans bisittare, den påhittige Handy Andy Kane. Programmet har också ett populärt upplägg. Två par byter hus med varandra och gör om ett av rummen på ett sådant sätt som de tror att vännerna ska uppskatta. Budgeten för den omgång som körs just nu är 750 pund per förvandling. Ett visst mått av voyeurism är en del av resultatet: kommer de att älska eller hata sitt nya rum? Reaktionerna kan bli allt från yttersta förvåning till fullständig bestörtning. Changing Rooms har blivit en sådan framgång att 20 miljoner tittare bänkar sig framför tv:n varje vecka när programmet sänds. Programidén har sålts till många andra länder, däribland Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Schweiz, och till så avlägsna platser som Australien, Nya Zeeland, Kanada och Latinamerika. Nu finns Changing Rooms till och med som dockskåp och tidningar, och naturligtvis som böcker, videor och dvd. Programmet har också gett upphov till uttrycket Changing Rooms effect inom den brittiska GDS-marknaden, vilket visar hur mycket programmet påverkat inredningsstilen. Inredarna kunde dock använda trä i högre utsträckning. Trä används mest för att hålla saker uppe, som lister här och där eller för att fästa saker i väggen: det är sällan trä används som en dekorativ inredningsdetalj. Inredarna använder MDF i de mera dekorativa funktioner som kräver trä. Changing Rooms har också utvecklats. Det har anpassats för specialprogram, t.ex. Changing Rooms meets Army, och i ett program fick programledarna renovera ett rum i varandras hus. Den 15:e säsongen visas just nu i BBC One på måndagar kl , men programmet har fått konkurrens. Nu finns det flera liknande program för både inom - hus- och utomhusrenoveringar året om. En annan produktion från Endemol, Ground Force, har haft samma genomslagskraft när det gäller trädgård, vilket ökat den brittiska försäljningen av trätrallar till ett återförsäljarvärde av omkring 112 miljoner pund, samtidigt som britterna ändrat inställning till ett liv och bjudningar utomhus. GDS-återförsäljaren Focus- Wickes har just lanserat sin första trädgårdsundersökning till - sammans med analysföretaget Verdict Research som en reaktion på det uppsving för trädgårdsmarknaden som Ground Force och dess efterföljare medverkat till. BBC har meddelat att man ska hålla sin första GDS-mässa på National Exhibition Centre i början av sommaren. Det ser ut som om både inomhus- och utomhusrummen kommer att förändras regelbundet under en lång tid framöver. Camilla Hair Changing Rooms programledare Laurence Llewllyn Bowen och Handy Andy Kane. Photo Endemol Productions UK timbernews 6

7 GÖR-DET-SJÄLV Japaner satsar på boendet Gör-det-själv-marknaden i Japan växer med ca sju procent per år. Och trävarudelen inom gds-marknaden växer ännu mer med 15 procent per år. Det finns två förklaringar till utvecklingen. Dels att den vanlige japanen lägger allt mer tid och pengar på sin bostad och sin trädgård. Dels att gör-det-självkedjorna i Japan även riktar sig till den växande marknaden av små professionella byggfirmor. Här får proffsbyggarna bra service till ett attraktivt pris. I Japan sker just nu en konsolidering och specialisering inom gör-det-själv-området. Det växer fram renodlade gör-det-självkedjor för trävaror och trädgård, likande den amerikanska kedjan Home Depot. Dessutom blir konceptet one-stop-shop allt vanligare. Det är gigantiska butiker där man kan köpa allt från bensin, till guldfiskar eller öl från butikens eget bryggeri. Idag levererar SCA Timber till nio av de elva största gör-detsjälv-kedjorna i Japan. Produkter från Rundviks sågverk har rönt stor uppskattning på den japanska marknaden. Det är bland annat hög kvalitet och förmågan till bra just-in-timeleveranser som ligger bakom framgången. Ca 35 procent av gör-det-självkedjornas årsförsäljning sker under det andra kvartalet. Därför krävs god leveranskapacitet och -förmåga för att lyckas på den japanska marknaden. Att försäljningen är så stor under det andra kvartalet beror bl a på att Golden week, en vecka med helgdagar, infaller i början av maj. Och då har japanerna tid att bygga och renovera hemma och att arbeta i trädgården. FocusWickes första Garden Monitor har just publicerats. Vi har upptäckt att marknadstrenderna i dag påverkas mer av säsong än av tv. På sommaren vill vi vara utomhus och det betyder att vi köper trädgårdsmöbler och trädgårdsutrustning. När vädret inte är så bra letar vi oss in och då kan försäljningen av exempelvis målarfärg stiga. Enskilda produktlinjer kan påverkas gynnsamt om de visas på tv, så som nyligen hände med elementskydd. Men nu har antalet GDS-program ökat i sådan omfattning att det är svårt att skilja ut deras specifi ka inverkan från allmänhetens växande önskan om ett drömhem, säger Sara Woodcraft, PR-koordinator, Homebase i England. Nu för tiden lägger husägare ner mer pengar på renoveringar både ute och inne. De många GDS-programmen på tv har haft sin inverkan på den här trenden. Buildbase har kunnat dra fördel av detta, i synnerhet när det gäller färg och inredningsprodukter, vissa träprodukter som MDF och trallar, samt trädgårdsmaterial. Vi är i första hand en branschinriktad bygghandel, men heminredningstrenden påverkar vår verksamhet oavsett om det gäller GDSentusiaster eller små fi rmor som hyrs in för att göra jobbet, säger Martin Lee, direktör, Buildbase i England. Ca 83 procent av de tillfrågade i vår undersökning uppgav att trädgården påverkas av modet som aldrig förr. Det beror till en del på heminredningsprogrammen. De ekonomiska konsekvenserna av detta speglas i kortare utbytescykler för trädgårdsprodukter och högre genomsnittsutgifter. Undersökningen visade att 67 procent gör om sina trädgårdar oftare och strax över 59 procent byter ut sina trädgårdsmöbler oftare än de gjorde förut, berättar David Pearson, koncernchef, FocusWickes i England, som nyligen presenterat sin första speciella marknadsundersökning, Garden Monitor. Buildbases direktör Martin Lee. Foto: Buildbase David Pearson, koncernchef, FocusWickes. Foto: FocusWickes 7 timbernews

8 Virkesköp över nätet vinner terräng Scawoodshop, SCAs elektroniska brädgård, har öppet dygnet runt för virkesaffärer. Centralt för utvecklingsarbetet med SCAs elektroniska handelsplats scawoodshop är att den ska betraktas som en ordinarie kanal för försäljning och affärsinformation, fullt jämförbar med till exempel kundbesök eller telefonsamtal. Dessutom en kanal som alltid är öppen. Foto: Comstock Ända sedan webbplatsen öppnades, 1999, har det pågått ett kontinuerligt arbete med att utveckla dess innehåll och funktionalitet. Idag består webbplatsen av två huvudsakliga tjänster: BizDocs där man kan följa alla sina affärer med SCA Handelsplatsen med stocklistor från sågverken BizDocs uppdateras ständigt och innehåller order- och leveransinformation, fakturor och specifikationer samt kundens inköpshistorik. Alla affärer med SCA ingår i BizDocs oavsett om de är uppgjorda på nätet eller på traditionellt sätt. På handelsplatsen kan man göra inköp av produkter från sågverkens stocklistor. Volymerna uppdateras varje natt. Undan för undan fylls scawoodshop på med kundspecifika priser, inklusive frakt. Detta gör det möjligt för allt fler kunder att använda den interaktiva web-shopen också för trävaruinköp. Och efter avslutad affär skickas kontrakt eller ordererkännande samt faktura och specifikation automatiskt till en eller flera förutbestämda e-postadresser. Scawoodshop är en förenklad ingång till vårt affärssystem som alltid är öppen för våra kunder, förklarar Per Fohlin som arbetar med att ytterligare utveckla sca- woodshop. Han vill särskilt framhålla själv-serviceaspekten av systemet: Vi betraktar det som ett verktyg som med aktuell information och enkelt handhavande primärt syftar till att underlätta för våra kunder. Det är heller inte längre enbart udda produkter som finns tillgängliga i scawoodshop. Från maj månad finns hela det tillgängliga sågade sortimentet från SCAs sju sågverk inlagt i systemet. Det hyvlade virket står nu på tur. Hittills har det emellertid bara varit svenska kunder som har kunnat göra avslut i scawoodshop. I takt med att säljorganisationen steg för steg lägger in sina prislistor kommer kunderna att kunna göra avslut on-line, oavsett var i världen de finns, säger Per Fohlin. För John Olov Bennmarker på Forsaträ, som tillverkar träemballage och träprodukter till byggindustrin, har scawoodshop visat sig vara ett väl fungerande hjälpmedel för att köpa virke. Om jag söker vissa specifika dimensioner för att kunna skriva en offert kan jag snabbt kolla pris och tillgänglighet på nätet, säger han. Jag kan också enkelt göra avslut och bestämma leveransdatum med närmast 100-procentig säkerhet. Den stora fördelen med scawoodshop är, enligt John Olov Bennmarker, att stocklistorna uppdateras varje natt. Och att han precis på kronan vet kubikmeterpriset på det köpta virket. En perfekt metod för att göra akuta virkesaffärer, säger han. Näthandel ligger i tiden och kom- timbernews 8

9 mer absolut att vinna allt mer terräng. Som kund introduceras man vanligen till scawoodshop av sin säljare. Med ett lösenord loggar man sedan in i systemet där man från välkomstsidans anslagstavla klickar sig vidare. Olikfärgade trafikljus indikerar status för lagda order; grönt för lagervara klar för leverans, gult betyder att produkten är inplanerad eller i produktion, rött anger att den ännu inte är produktionsplanerad. Statusen för fakturorna har ett liknande signalsystem. Efter att ha valt önskat träslag visar en bild vad som finns var; vilket sågverk, kvantitet och kvalitet i lager, längdfördelning, etcetera. Kunden kan sedan plocka varor on-line och lägga dem i sin virtuella varukorg. Inom vissa intervall väljs därefter leveransdatum, en ordersumma räknas fram och affären bekräftas. Mycket enklare kan det inte bli, försäkrar Per Fohlin. Mats Wigardt På den elektroniska handelsplatsen scawoodshop kan man göra inköp av produkter från sågverkens stocklistor. Volymerna uppdateras varje natt. Undan för undan fylls scawoodshop på med kundspecifi ka priser, inklusive frakt. Olikfärgade trafi kljus indikerar status för lagda order; grönt för lagervara klar för leverans, gult betyder att produkten är inplanerad eller i produktion, rött anger att den ännu inte är produktionsplanerad. SCA övertar hela Les Bois de la Baltique SCA köper en tredjedel av den franska trägrossisten, Les Bois de la Baltique, av Holmen AB. BdB blir därmed ett helägt dotterbolag till SCA Timber AB. Les Bois de la Baltique är en välkänd och respekterad aktör på den franska trävarumarknaden. Cirka en tredjedel av den svenska trävaruexporten till Frankrike går via bolagets två terminaler, Rochefort-surmer respektive Fecamp. Frankrike är en av SCAs viktigaste marknader för sågade trävaror och genom köpet markerar SCA Timber sin ambition att fortsätta stärka sin närvaro och service i Frankrike. SCA är en betydande leverantör till den franska träförädlande industrin, men ökar också sina leveranser till franska byggvaruhuskedjor. Marknaden för gör-det-själv-produkter växer snabbt i Frankrike, liksom i andra länder, och SCA utvecklar såväl produkter som logistiklösningar för att bättre kunna möta denna efterfrågan. 9 timbernews

10 Intern konsult med lång erfarenhet Inge Fredriksson har en gedigen bakgrund inom sågverksnäringen som ekonom, säljare och produktchef. För tillfället är han tillförordnad produktchef vid Rundviks sågverk, men kommer senare att tillträda en nyinrättad stabsbefattning som internkonsult eller business controller. Vad har du för bakgrund? Jag är utbildad ekonom från Norrbotten och har arbetat flera år utomlands, som ekonom och administratör i Zambia och marknadskonsult i Holland. I sågverksbranschen hamnade jag 1978 då jag sökte och fick en tjänst som internationell ekonom på sågverket i Hällnäs som då ingick i Bowater-koncernen. Vilka blev dina arbetsuppgifter i Hällnäs? Jag fick tidigt säljansvar för sågverkets högförädlade produkter, bland annat komponenter avsedda för dörr- och fönsterindustrin. När jag 1990 kom till Graningekoncernen kom jag även där att arbeta med försäljningsfrågor. Som försäljningschef för Skandinavien var jag bland annat med om att introducera förädlade produkter och industriprodukter i Sverige, Norge och Danmark. Jag deltog också i att etablera produkter från sågverket i Rundvik på marknaderna i Japan och USA. Och sedan blev SCA din arbetsgivare? Ja, när SCA övertog Graninges sågverk erbjöds jag jobbet som produktchef i Bollsta. Tillsammans med sågverksledning och en mycket engagerad personal lyckades vi vända de dystra siffrorna i Bollsta. Bland annat innebar ny timmersortering och nya torkar att vi kunde effektivisera logistiken och såga mer kost- nadseffektivt samt producera mer industriprodukter. Idag är resultatet för sågverket i Bollsta otroligt bra. Du slutade nyligen i Bollsta och är numera knuten till sågverket i Rundvik. Vilka arbetsuppgifter har du där? Under en begränsad period är jag tillförordnad produktchef i Rundvik med ett operativt säljansvar. Fokus är satt på att minska våra alltför stora lager. Detta ska åstadkommas bland annat genom att omfördela en del produkter till kunder i USA och Japan. Vi ser också över råvarulogistik och produkturval på respektive marknad. Målet är att vi till årsskiftet ska ha uppnått lämplig lagernivå. Och det tror jag att vi kan lyckas med. Senare i år väntar nya uppgifter. Vilka är det? Då flyttar jag till Munksund för att bli business controller, eller internkonsult, direkt underställd SCA Timbers marknadsdirektör. Jag kommer att arbeta med speciella uppdrag, till exempel att se över produkt- och marknadsval för våra furusågverk. Jag kommer också att arbeta med frågor som rör logistik, produktekonomi, priser och kundlönsamhet för att hitta synergieffekter inom hela SCAs sågverksorganisation. Det finns många frågor som väntar på att genomlysas för att uppnå ett förbättrat resultat. Mats Wigardt Inge Fredriksson, inom kort business controller, eller internkonsult, med placering i Munksund. Foto: Petra Järnbert timbernews 10

11 Fransmän bäst på att sälja Sågverkens lager var fulla och behövde minskas. Därför ut - lyste SCA Timber en tävling bland sina säljare. Det franska säljbolaget i Rochefort tog hem segern. För att vinna gällde det att sälja för störst summa pengar, samt att produkterna skulle levereras under tävlingsperioden. Det var ett sätt att stimulera extraförsäljning från sågverkens överskottslager, berättar Anders Ek som är marknadschef vid SCA Timber. Försöket lyckades försäljningen ökade under perioden. Grattis till segern! Vid ett marknadsseminarium i Italien i början av april fi ck Jacques Morand, VD för SCA Timbers franska säljbolag, ta emot förstaprischecken i höstens säljtävling av Ulf Larsson, VD för SCA Timber. Foto: Nils-Johan Haraldsson Totalt registrerades m 3 virke i kampanjen, men en del av det som såldes från lagren skulle naturligtvis ha sålts även i vanliga fall. SCA Timbers franska sälj bolag vann genom att sälja överskottsvirke för åtta miljoner kronor under de sju veckorna. Orsaken till framgången var att de franska säljarna gjorde en speciell satsning i Bretagne, där bolaget i vanliga fall inte är verksamt. Området använder mycket importerat virke eftersom Bretagne inte har någon egen skog och ligger relativt långt från landets egna sågverk, förklarar Jacques Morand, VD för säljbolaget. SCA Timber är inte främmande för att på nytt ta till tävlingsmomentet för att öka försäljningen. Vi kommer att använda det ibland när vi behöver, säger Anders Ek. Anna Bergek Svag marknad visar tecken på återhämtning Marknaden för nordisk furu fortsätter att vara trög på grund av stora lager hos sågverken. Lagren börjar dock att minska nu, på grund av produktionsnedskärningar i Finland och höga försäljningsvolymer. Granmarknaden är mer balanserad. Sågverken har fortfarande ganska stora lager, men hög förbrukning på marknaden genererar goda försäljningssiffror. Marknadens konsumtion bedöms totalt sett ligga på en bra nivå. Det finns starka positiva signaler från marknaderna på andra sidan Atlanten. USA och Kanada upplever just nu en byggboom och uppvisar rekordsiffror inom nästan alla områden. Den japanska marknaden håller på att bli bättre och prisnivåerna har stigit något under de senaste månaderna. Europa fortsätter på den inslagna linjen och i synnerhet England och Frankrike rappor terar bra siffror. Den svenska marknaden har blivit bättre under andra kvartalet. Prognoserna från byggsektorn ser ljusare ut och förtroendet inom byggnads- och renoveringssektorn håller på att återupprättas. Produktionen har hittills varit hög, men nu kan vi se ett tudelat scenario inom de två dominerade barrvirkesländerna i Europa: Den svenska produktionen för januari-april steg med tre procent jämfört med samma period förra året (furu oförändrat, gran +4 %). Den finska produktionen för den här perioden sjönk med en procent. Produktionstakten är fortsatt hög i Sverige, medan den snabbt sjunker i Finland. I april sjönk produktionen i Finland med fem procent (mest för furu) vilket speglar beslutet hos flera producenter att sänka produktionstakten. Timmerpriserna är för höga i Finland vilket innebär att sågverken inte kan generera någon vinst. Försäljningen har under samma tid ökat avsevärt och är nu högre än förra året (slutet av april). I slutet av april hade den svenska försäljningen ökat med fyra procent jämfört med samma period förra året och den finska försäljningen hade ökat med fem procent. Detta innebär att försäljningstakten under årets första kvartal legat avsevärt högre än produktionstakten. Sågverkens lagersituation har liksom produktionen utvecklats olika i Sverige och i Finland. De svenska lagren steg något under såväl mars som april, medan däremot de finska lagren minskade. Lagernivåerna ligger högre än föregående år. Anders Ek Marknadsdirektör 11 timbernews

12 Southports pir har återuppstått och lokal - be folkningen sponsrade dess trädäck som en del av renoveringsprojektet. Foto: Sefton Metropolitan Borough Council I pirernas rike Ärtiga vykort, barn med smältande glasstrutar och blåsiga pirer vid havet är tre obligatoriska delar av den brittiska kusten sommartid. Av de tre är det en del som efter en nedgång rest sig som fågeln Fenix i popularitet: piren. Pirer började byggas under 1800-talet för att folket skulle kunna komma ut till båtarna och få lite sjöluft. När de var som mest populära, vid drottning Victorias tid, blev de allt mer sofistikerade. Över 100 pirer byggdes ursprungligen runt Storbritanniens kust, från Saltburn i öster till Blackpool i väster. Nu finns bara hälften av dem kvar. De flesta tror att trädäck är en modern företeelse, men det var genom pirerna som trädäck började bli populärt bland allmänheten. År 1830 öppnades den första piren, ca 182 m lång, i Southendon-Sea i Essex. Den var byggd helt i trä och behövde ganska snart förlängas och blev med tiden över meter lång. Trä ersättes av järn som det vanligaste byggmaterialet i många pirer, men trädäcket behölls på de flesta. Under andra världskriget förstördes många pirer i rädsla för att de skulle underlätta för en invasion. De återställdes under 1950-talet, och tack vare längre semestrar fick också kusten och därmed pirerna ett uppsving. Men när flygresorna blev billigare under 1970-talet övergavs de brittiska stränderna nästan helt när folk drog i horder till länder med mer pålitligt väder. Pirerna började förfalla. Båtolyckor, bränder och bristande användning har resulterat i att många pirer gått i kvav. I Sussex hotas Brightons West Pier av utplåning och senast i september måste man fatta beslut om piren ska räddas eller inte. Men det finns också goda pirnyheter. Southport-piren på Storbritanniens nordvästra kust har renoverats och öppnats igen tack vare lokalbefolkningens engagemang. För att få finansiering till renoveringen av piren krävdes det att allmänheten verkligen visade sitt stöd för projektet. Välgörenhetsorganisationen Southport Pier Trust bildades och har nu över lokala medlemmar. Alla har sponsrat en bräda till piren vilket gett tillräckligt med intäkter och engagemang i projektet för att Southport Pier Trust skulle erhålla motsvarande finansiering från Heritage Lottery Fund, utöver stöd från EU. Southports pir vann priset Pier of the Year 2003, som delas ut av National Piers Society. Nu i sommar äger den lokala Pier Extravaganza rum, vilket gör Southport till en del av pirens rike, med nytt trädäck och redo för ett nytt liv i det 21:a århundradet. Camilla Hair Brightons West Pier är en hårsmån från att förstöras. Foto: West Pier Photos

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com

timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12005 Kvistfritt från SCA till fönsterindustrin Altan i paket till engelska gör-det-själv-marknaden SCA håller lager åt danska VTI Magnet

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Bollsta sågverks produkter och marknad

Bollsta sågverks produkter och marknad timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com 12004 Skandinavien en växande marknad Svensk gran går hem i Frankrike Skärpt kontroll av kontroversiellt virke Med fokus på Bollsta sågverks

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Franskt intresse för färdiga komponenter

Franskt intresse för färdiga komponenter timbernews 22005 En tidning för SCAs trävarukunder www.timber.sca.com Franskt intresse för färdiga komponenter Dagens trävarubransch en kunskapsindustri Framgång för brittiska partnerprojekt timbernews

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SCA tar sikte på byggvaruhandeln

SCA tar sikte på byggvaruhandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32008 SCA tar sikte på byggvaruhandeln Full fart framåt i Storbritannien Tunadals nya kaplinje invigd Full fart framåt i svåra tider timber

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du bygger nytt, bygger till & renoverar utomhus och inomhus Plaza Stora det självklara valet för alla husälskare Välkommen till

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q3 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q3 2014 I KORTHET Fortsatt tuffa marknadsvillkor i Europa. Något ökad försäljning av julkollektionen. Stärkt bruttovinstmarginal och fortsatt kostnadsfokus

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL

VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL VI GÖR DET LÄTT FÖR ER ATT TJÄNA PENGAR HÄR BÖRJAR RESAN MOT ERT MÅL Att sälja NordicDays produktpaket är enkelt och roligt! Ni får de rätta förutsättningarna som behövs för en lyckad försäljning. För

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS

VD har ordet; Sommar, sol och semester! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Sommar, sol och semester! Efter en ovanligt lång vinter kom så äntligen våren och sommaren. Även om det den senaste tiden regnat lite mer än vad jag personligen

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40.

Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Hearing med Magnus Söderberg, vd C Security den 16 juni 2014 kl 10:00-10:40. Magnus: Hej och välkomna till denna hearing. För att kunna ställa frågor måste ni vara inloggade som deltagare. Bistro: Vem/vilka

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS

VD har ordet; Våren har äntligen kommit! NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 4 1 NEWS VD har ordet; Våren har äntligen kommit! Efter en ovanligt lång och kall vinter, har vårsolen äntligen tittat fram. I samband med påsk och lite ledigt, fick de flesta av

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott.

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott. Webbshop Bas 1 900 kr/år Med Webbshop Bas får du ett kraftfullt verktyg för att presentera dina produkter i butiken. Besökaren får en samlad översikt i din Internetbutik för att lägga beställningar till

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen?

Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Heart of Brands en ny stjärna på den svenska modehimlen? Sverige har långa traditioner av konfektionsindustri och i landet har framgångsrika företag som HM, KappAhl och Lindex startats och på senare år

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

E-handel. Beställ dina byggvaror online

E-handel. Beställ dina byggvaror online Nyhet E-handel Beställ dina byggvaror online Handla byggvaror online från både mobil, surfplatta och dator Öppet 05-24 alla dagar Prislista med ditt unika pris Se aktuellt lagersaldo Se inneliggande order

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ny konsttrend spraya din egen tavla.

Ny konsttrend spraya din egen tavla. Pressmeddelande Stockholm 24 september 2013 Ny konsttrend spraya din egen tavla. Den moderna spraytekniken, med sina rötter i graffitikonsten, har blivit alltmer populär och det gäller inte bara professionella

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer