i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan"

Transkript

1 timbernews En tidning för SCAs trävarukunder SCA Timber Supply i Storbritannien, Frankrike och Skandinavien SCA-leveranser ökar till limträ i Japan Framgångsrecept för franska Hercule: Goda relationer till kunder och leverantörer

2 timber news Nu är det upp till oss själva! Stéphane Gass, chef för Hercule, en byggvaruhandel specialiserad på trävaror. Foto: Markus Henningsson Innehåll Nu är det upp till oss själva! 2 Mer franskt i Tunadal 3 Hercule och PLF ett djuprotat partnerskap med blicken fäst på framtiden 4 SCA från planta till blöja 6 Ökade leveranser till limträ i Japan 8 SCA Timber Supply i Skandinavien, Frankrike och Storbritannien 10 Hög nordisk produktion trots produktionsbegränsningar 11 Hästar trivs i SCAs kutterspån 12 början av mars kunde vi berätta att SCA Timber köper företaget PLF i Frankrike. PLF har varit en betydelsefull kund i åtskilliga år och är den största bland de fristående distributörerna till den franska byggvaruhandeln. PLF har också en omfattande vidareförädling och är i framkant, inte minst när det gäller ytbehandling av trävaror. Det är en styrka för SCA Timber att ha en ägare som kan göra förvärv och investeringar i tider när de flesta sågverksföretag går med förlust. Vi får möjlighet att driva en långsiktig strategi i stället för att tvingas till panikåtgärder. Men en stark ägare är ingen garant för framgång. Vi har fått ett stort förtroende i och med de satsningar som gjorts och vi måste nu leva upp till detta förtroende och ge SCA god avkastning på satsade pengar! I och med det här förvärvet så blir byggvaruhandelns andel av SCA Timbers totala försäljning ungefär 25 procent. För att verkligen ta vara på och utveckla vår position på denna viktiga marknad, så samlar vi alla våra resurser här under namnet SCA Timber Supply. Det finns många sågverksföretag, men bara ett fåtal har storleken, resurserna, kompetensen och distributionskunnandet att ta sig an denna krävande marknad. Det är ingen lätt väg till framgång. Våra kunder kräver bra service hela tiden och måste hålla låga priser mot sina kunder. Men för den som kan vara effektiv genom hela kedjan från stock till produkt i butik finns utsikter till bättre och framför allt stabilare marginaler än för vanliga plank och bräder. Tre fjärdedelar av vår försäljning är sågverkens direktförsäljning, antingen till industrikunder med höga och specifika krav eller ut mot den globala marknaden för trävaror. Vi måste vara framgångsrika även på dessa marknader. Medan byggande och ekonomisk utveckling hackar i USA och Västeuropa, så växer marknader som Nord afrika och Kina. Och våra kunder på dessa marknader är inte mindre krävande än till exempel våra industrikunder, men kraven ser annorlunda ut. Vi försöker nu organisera oss så att vi med bästa kompetens kan möta våra kunder inom dessa tre områden. Bakom kontakten med kunden så måste vi vara så effektiva som möjligt, driva våra sågverk effektivt, vidareförädla på ett sådant sätt att det ger bäst värde för kunden och netto för oss, ta bort spill, onödiga kostnader och i bästa fall hela produktionsmoment. Vi får ingen hjälp av konjunktur eller valuta, utan vi måste klara all utveckling och rationalisering av egen kraft. Vi måste förena sänkta kostnader och ökad produktivitet med utvecklade produkter och ett bättre erbjudande till kunden. Vår ägare SCA har satsat resurserna på att ge oss verktygen. Vi har kompetent och målmedveten personal som vet vad som gäller. Nu är det upp till oss att skapa vår egen framgång. Jonas Mårtensson Vd SCA Timber Foto: Per-Anders Sjöquist Timber News SCA Forest Products AB Sundsvall, tel Timber News utkommer 4 ggr/år Ansvarig utgivare Björn Lyngfelt Produktion KarMin kommunikation Repro & tryck Tryckeribolaget För prenumeration av Timber News kontakta: Citera oss gärna, men ange källan. SCA TIMBER är en av Europas ledande leverantörer av träbaserade produkter med en årlig produktion på 2,2 miljoner kubikmeter. Produktsortimentet kompletteras med service och distributionslösningar till kunder inom träindustri och byggvaruhandel. SCA Timber ingår i SCAs affärsområde Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar. timbernews 2

3 Tunadals sågverk står väl rustat att möta kundernas önskemål vad gäller kvalitet, dimension, längd och fuktkvot. Foto: Per-Anders Sjöquist Tunadal växer i Frankrike När SCA Timber ökar sin närvaro i Frankrike spelar Tunadals sågverk en viktig roll. Av de cirka kubikmeter sågade trävaror som i år beräknas gå från SCA till Frankrike kommer närmare kubikmeter granvirke från den välinvesterade anläggningen i Tunadal. nder hela 2000-talet har användningen av trä inom den franska byggsektorn ökat kraftigt, både när det gäller renovering och nybyggnation. Dessutom säljs allt större volymer förädlade trävaror i de franska byggvaruhusen. SCA Timber har i flera år varit verksamt på den franska marknaden för sågade trävaror, där man från början framför allt varit inriktad på större industrikunder och traditionellt konstruktionsvirke. Med köpet av förädlingsföretaget PLF får SCA även en kanal in på den franska byggvarumarknaden, säger Jacques Morand, vd, SCA Timber France. Golv, panel och lister av trä blir allt mer efterfrågat, inte minst hos den yngre generationen. Förvärvet av PLF innebär att SCA nu blir en stark och mer komplett leverantör till byggvaruhandeln i Frankrike, bland annat genom att träprodukter som impregnerad trätrall och hyvlat konstruktionsvirke från SCA kan säljas genom PLFs nätverk. Totalt sett handlar det om en avsevärd volymökning till den franska marknaden. Fjolårets kubikmeter beräknas i år öka till över kubikmeter, säger Jacques Morand. Av detta utgörs i dagsläget omkring kubikmeter av granvirke från Tunadal adresserat till PLFs förädlingsanläggningar. Målsättningen är att över tiden och i takt med PLF öka volymerna. PLF utgör en viktig partner till oss genom att vi får en långsiktigt stabil avsättning för våra produkter, säger Niclas Solberger, produktchef vid Tunadals sågverk varifrån en stor del, eller omkring kubikmeter, av de trävaror som SCA leve rerar till Frankrike kommer. Tunadal har på bara några år investerat omkring 600 miljoner kronor i nytt justerverk, ny timmersortering och ny råsortering. Det innebär att man i år har en budgeterad produktion på kubikmeter sågad trävara, jämfört med fjolårets kubikmeter. Sågverket i Tunadal står också väl rustat att tillmötesgå sina kunders önskemål vad gäller dimension, längd, fuktkvot och kvalitet. Man strävar efter att skapa långvariga relationer för att i samråd med sina prioriterade kunder utveckla sådana produkter som dessa efterfrågar. Ett specifikt exempel på detta är att vi levererar en grankvalitet, med små och friska kvistar, som är specifikt anpassad för PLFs produktion av limfog, berättar Niclas Solberger. Mats Wigardt PLF utgör en viktig partner till oss, säger Niclas Solberger, produktchef vid Tunadals sågverk som levererar omkring kubikmeter trävaror till Frankrike. 3 timbernews

4 Hercule och PLF ett djuprotat partnerskap med blicken fäst på framtiden. Hercule är en byggvaruhandel specialiserad på trävaror. Chef är Stéphane Gass. Han har framgångsreceptet klart för sig: ett brett sortiment, förmåga att leverera i tid och kunna möta kundens önskemål. Goda relationer till både kunder och leverantörer är också av största betydelse. Hercule har jobbat i partnerskap med sin leverantör PLF i närmare 15 år det kan ses som bevis på att relationen är god. centrala Frankrike, omgärdat av ett böljande jordbrukslandskap, ligger staden Bourges med rötter tillbaka till romartiden. Denna tid på året förbereder sig staden för en av Frankrikes större musikhändelser, Printemps de Bourges (Vår i Bourges), där många av landets artister debuterat genom åren. Intill Bourges ligger Saint-Germain du Puy. Här hittar man den på trä specialiserade byggvaruhandeln Hercule. Hercule är en del av den familjeägda bygghandelsgruppen Brochard som har nio försäljningsställen, men endast Hercule är helt specialiserad på trävaror. Ägarfamiljens företagande går tillbaka 125 år i tiden. Hercule är dock ett senare tillskott till gruppen. Företaget förvärvades Allt fler privata bygghandlare ansluter sig till inköpsgrupper i syfte att samordna inköp och marknadsföring och på så sätt möta konkurrensen från de större nationella kedjorna. Av den anledningen anslöt sig Groupe Brochard till Timolia och Hercule ingår i Gedibois, som är gruppens varumärke för byggvaruhandlare specialiserade på trä. Stéphane Gass har varit chef för Hercule i närmare fem år. Han har också egen erfarenhet av att vara säljare på bygghandeln. Hercules kunder är till 80 procent professionella hantverkare och resterande privata kunder tillhör de mer professionella hemmafixarna som söker kvalitet. Behovet av råd givning är därför något mindre här än hos många andra byggvaruhandlare vars kunder utgörs av mer oerfarna privatpersoner. Trä i byggande har medvind Frankrike. Det är tydligt att våra kunder i ökad utsträckning använder träbaserade material. Särskilt märker vi ökad efterfrågan på ytterpaneler och konstruktionsträ, som hyvlade reglar, limträ och i-balkar. Staten stöttar tilläggsisolering som ett led att minska landets energiförbrukning och då är paneler av trä ofta ett naturligt val av beklädnad, säger Stéphane Gass. Stéphane Gass, vd, Hercule byggvaruhandel, och Philippe Bence, försäljningsdirektör, PLF, har samsyn beträffande vad en bra leverantör ska prestera. Foto: Markus Henningsson Beträffande konstruktionsträ är det tydligt hur vidareförädlade träprodukter, till exempel limträ, hyvlade reglar och i-balkar, tar marknadsandelar både från andra konstruktionsmaterial och traditionellt konstruktionsträ. För oss som bygghandel innebär det att vi kan erbjuda en mer homogen produkt och färre artiklar, säger Stéphane. Limträ köper vi till exempel som 13,5 meter och sedan ett år erbjuder vi, som service till våra kunder, kapning till exaktlängd. Vi har till och med ett litet kontor där vi kan hjälpa kunderna att beräkna vilka dimensioner som krävs för en önskad konstruktion. För Hercule är relationen med leverantörerna lika viktig som den med kunderna. Stéphane ställer den retoriska frågan: Vad har vi att erbjuda våra kunder utan varorna från våra leverantörer? Just därför understryker han att leveranssäkerhet är den viktigaste egenskapen hos en leverantör. Hercule har jobbat i partnerskap med PLF i omkring 15 år, vilket kan ses som ett bevis för den goda relationen mellan kund och leverantör. Vi upplever att PLF är nära oss, jämställda och väldigt aktiva när vi ber om något särskilt för att uppfylla någon av våra kunders önskemål, säger Stéphane. timbernews 4

5 Han är positiv till att SCA har förvärvat PLF och ser det som ett bra utvecklingssteg. Men han understryker vikten av att PLF även som en del i en större struktur behåller närheten och sitt aktiva agerande. Ungefär varannan månad besöker PLFs säljare byggvaruhandeln, vilket förstås är bra, men det viktiga är att PLF alltid kommer när vi har behov av det, säger Stéphane. Idag levererar PLF en stor mängd produkter till Hercule, bland annat ytter- och innerpaneler, impregnerad trätrall och hyvlat konstruktionsträ. Vi ser hela tiden över vårt produktsor timent och jobbar kontinuerligt med produktutveckling, säger Philippe Bence, försäljningsdirektör hos PLF. Med SCA som ny ägare ser vi ytterligare möjligheter att på sikt bredda och utveckla erbjudandet ytterligare, både vad gäller produkter och service. PLF fortsätter att verka under eget namn på den franska marknaden och några större förändringar är inte planerade. Vi upplever att SCA uppskattar vårt sätt att jobba och vårt kunderbjudande. Vi har ett tydligt mandat att jobba vidare med att utveckla det, konstaterar Philippe. Vi ser hela tiden över vårt produktsortiment och jobbar kontinuerligt med produktutveckling. Philippe Bence Vi upplever att PLF är nära oss, jämställda och väldigt aktiva. Stéphane Gass Stéphane Gass är visionär och ser en stark utveckling inom bygghandeln framöver. Om fem till tio år tror han att kunderna lägger sina order på nätet, bygghandeln ställer i ordning leveransen och när kunden väl kommer till bygghandeln kan han eller hon ta en kopp kaffe i väntan på att leveransen lastas på bilen. Arbetskostnaderna är höga i Frankrike och det är allt viktigare att kunna erbjuda kunderna en service som sparar tid för dem. Det samma gäller leverantörerna, anser han, och efterlyser fler kompletta system där produkten kompletteras med stödjande produkter och informationsmaterial. Vi har alla mycket att jobba med för att förenkla för våra kunder, konstaterar Stéphane. Fakta Hercule Hercule ingår i den familjeägda bygg handelsgruppen Groupe Brochard och är ansluten till inköps- och marknadsgruppen Gedibois (Timolia). Omsättning: närmre 5 miljoner EURO Antal anställda: 11 Chef: Stéphane Gass Hercule jobbar i partnerskap med PLF. 5 timbernews 5 timbernews

6 SCA är just nu i färd med att genomföra några av de största affärerna i företagets historia. SCA säljer sin förpackningsrörelse, en fjärdedel av koncernens omsättning och nästan en tredjedel av antalet anställda, till det brittiska företaget DS Smith. Samtidigt köper SCA Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Båda affärerna är på över 10 miljarder Euro. SCA gör också ytterligare förvärv inom hygienområdet i Asien och Sydamerika. SCA från p Det SCA som nu växer fram består till åttio procent av en global hygienrörelse och till tjugo procent av en skogs- och skogsindustriverksamhet med tyngdpunkt i Sverige, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på SCA Forest Products. Även om SCA Forest Products kan se litet ut i relation till hygienverksamheten, ska vi ha i minnet att affärsenheten är Sveriges största skogsbolag och större än konkurrenter som Södra och Holmen. Så även om vi är den mindre delen av SCA, så är det ingen kioskrörelse. SCA bildades 1929 av ett antal mindre skogsindustriföretag i norra Sverige. Tyngdpunkten i SCA-koncernens verksamhet var från början pappersmassa och sågade trävaror. Efter andra världskriget inledde SCA en satsning på mer förädlade produkter. I Sundsvall satsade SCA på tryck pappersproduktion vid Ortvikens massafabrik, som i mitten av 1980-talet blev Europas största tidningspappersproducent. I Piteå satsade SCA på förpackningspapper, så kallad kraftliner. Strategin att gå från bulkprodukter till mer högförädlade produkter har upprätthållits inom alla koncernens verksamhetsområden, säger Björn Lyngfelt förvärvades hygienföretaget Möln lycke, som sedan blev kärnan i SCAs utveckling inom detta område. SCA har fortsatt utvecklingen, från tidningspapper mot förädlade tryckpapper som SCoch LWC-papper och från kraftliner mot färdiga förpackningar och förpackningssystem. SCA förvärvade också andra företag, först i Sverige med företag som Wifstavarf och Graninge, sedan i Europa med företag som det österrikiska pappersbruket Laakirchen och tyska pappers- och hygienföretaget PWA och nu fortsätter expansionen i Asien och Sydamerika. Samtidigt har SCA både förvärvat varumärken och byggt upp egna. SCA har två så kallade billion dollar brands, varumärken som säljer för mer än en miljard dollar på minst tre kontinenter. Det handlar dels om inkontinensprodukten Tena, dels om Tork, mjukpapper för användning i offentliga miljöer som hotell och flygplatser. För skogsindustriprodukter finns inte ambitionen att växa utanför Europa, säger Björn Lyngfelt. Vår styrka är integrationen mellan det stora skogsinnehavet i norra Sverige och en industri som tar tillvara värdet av den här skogsresur- timbernews 6

7 SCAs två billion dollar brands, Tena och Tork. lanta till blöja sen så väl som möjligt. Vi arbetar inte heller med konsumentvarumärken, där investeringar i marknadsföring ska komma till nytta på så stora marknader som möjligt. Vi arbetar med utveckling tillsammans med prioriterade kunder. Vi har ambitionen att vår produktion i första hand ska växa i värde och först i andra hand i volym. Från planta till blöja. SCA består till tjugo procent av en skogs- och skogsindustriverksamhet med tyngdpunkt i Sverige och till åttio procent av en global hygienrörelse. SCAs stora skogsinnehav är en unik realtillgång, men det är en effektiv förädlingsindustri som ger skogsresursen dess värde. Vi bidrar till SCA-koncernen med en djup kunskap om råvaran skogen, om fiber och fiberteknologi och vi ger koncernen en bas och en trygghet i fiberanskaffningen. SCA har inte ambitionen att integrera bakåt och se till att så mycket som möjligt av den massa som används kommer från egen produktion. I stället är det en styrka att vara verksam både som köpare och säljare på den globala massamarknaden. Hygienverksamheten och skogsindustriverksamheten kompletterar varandra och SCA har styrkan och resurserna att utveckla båda två, avslutar Björn Lyngfelt. 7 timbernews

8 Japansk limträtillverkare med höga krav på virke och leverantör Japan är den sjunde största exportmarknaden för svenska sågverk. Närmare en tredjedel av de omkring kubikmeter sågat virke som exporteras till Japan har SCA som avsändare. Merparten hamnar hos världens största limträtillverkare, Meiken Lamwood Corp i Okayama. Foto: Meiken ram till en bit in på 1990-talet var den inhemska produktionen av sågade trävaror i Japan omkring 30 miljoner kubikmeter per år. Det är ungefär dubbelt så mycket som produktionen var i Sverige sågade svenska sågverk cirka 17 miljoner kubikmeter. Idag produceras i Japan bara omkring nio miljoner kubikmeter trävaror, varav 75 procent sågas av eget timmer. Anledningen till denna dramatiska nergång är dels att de japanska skogarna växer på avlägsna och kommersiellt otillgängliga bergssluttningar, dels att den inhemska rå varan inte motsvarar de högt ställda kvalitetskraven. Dessutom har sågverksbranschen i Japan präglats av många små sågverk utan egentlig konkurrenskraft eller lönsamhet. Visserligen har nu den japanska staten Jan Söderlind. Det japanska företaget Meiken Lamwood Corp är världens största limträtillverkare. SCA Timber levererar limträlameller från Munksund och Bollsta samt gran från Tunadal och Gällö till Meiken. Limträ från Meiken återfinns till exempel i Kurayoshi Park Square (lilla bilden) och Kanazawa Station Gate. timbernews 8

9 gått in för att strukturera om sågverksnäringen till effektivare enheter, men branschen saknar fortfarande konkurrenskraft, konstaterar Peter Forssell som är SCA Timbers förlängda arm in på den japanska marknaden för sågade trävaror. SCA levererade sina första volymer till Japan 1993 och därefter har affärerna växt till dagens nivå på kubikmeter, på bekostnad av bland andra nordamerikanska sågverksföretag som fått se sina marknadsandelar sjunka. Nordamerika och Europa exporterar nu ungefär lika stora volymer trävaror till Japan. Från att tidigare ha sålt nästan enbart gran till Japan, dominerar idag furan som anses ha hög hållfasthet och uppskattas för sin rödare färgnyans och därmed ersätter den nordamerikanska Douglas-granen. Praktiskt taget allt virke från SCA används i huskonstruktioner, varav merparten utgör råvara för tillverkning av limträ. Vi har valt att inte tillverka eget limträ och sälja till Japan, säger Peter Forssell. I stället säljer vi finkvistiga och senvuxna specialdimensioner som kunderna själva vidareförädlar. Japan är en krävande trävarumarknad, med tydliga krav på det virke som levereras. Men lyckas man leva upp till kundernas förväntningar blir man gärna kvar under lång tid. Enligt Peter Forssell passar SCAs produkter och produktionsapparat väl in för den japanska limträtillverkningen, med hög kostnadseffektivitet, ett fåtal dimensioner och kvaliteter som väljs ut redan i skogen eller på sågverken med hjälp av röntgenteknik. Enbart av våra specialanpassade furulameller säljer vi över kubikmeter per år till Japan, berättar Peter Forssell. I Japan bor 125 miljoner människor. Fram till 2008 byggdes drygt en miljon bostäder per år i landet, varav ungefär 45 procent var av trä. Ekonomiskt hårdare tider, en allt äldre befolkning och hus med längre livslängd har sedan dess decimerat husbyggandet. Under 2009 och 2010 var antalet nybyggda hus i Japan ungefär per år. Å andra sidan har andelen trähus växt från knappa 50 procent till numera nära 60 procent. Vi räknar med en ökad efterfrågan på råvara för limträbalkar, säger Peter Forssell. Trots en förväntad minskning av antalet nybyggda hus ökar användningen av våra produkter, bland annat för att minska skadeverkningarna av de cirka jordbävningarna som skakar landet varje år. Den tragiska jordbävningskatastrofen och tsunamin som drabbade landets nordöstra del i mars förra året la omkring byggnader i ruiner. Någon märkbart ökad byggaktivitet som en följd av jordbävningen har emellertid inte märkts av. I relation till det totala antalet hus som byggs i Japan varje år räknar vi inte med någon större skillnad i efterfrågan på importerat trä, konstaterar Peter Forssell som säger sig vara full av beundran över hur människor som drabbats biter ihop och hjälper varandra i katastrofens kölvatten. En allt större andel av volymerna till Japan går direkt till slutkund, som till exempel Meiken Lamwood Corp i Okayama. Meiken är världens största limträtillverkare, med en produktion av kubikmeter limträ som säljs på den inhemska marknaden och används till balkar och stolpar i huskonstruktioner. Företaget är familjeägt och grundades De första 50 åren hette det Nakashima Sawmill, men i samband med att man 1970 bestämde sig för att tillverka limträ i en egen fabrik ändrades namnet till Meiken Lamwood Corp. En roterande press för tillverkningar av stolpar hos Meiken, världens största limträtillverkare. Vi räknar med en ökad efterfrågan på råvara för limträbalkar. Peter Forssell Sedan SCA och Meiken började göra affärer med varandra 2005 har Meiken vuxit till att bli SCA Timbers största enskilda kund köpte Meiken omkring kubikmeter sågat virke av SCA. Det är limträlameller från Munksund och Bollsta och gran från Tunadal och Gällö, summerar Peter Forssell. Relationen mellan SCA och Meiken är, försäkrar Peter Forssell, grundmurat god. Beroendet är ömsesidigt, förtroendet likaså. Meiken vill ha stabila och tillförlitliga leveranser av miljöcertifierat, nertorkat och anpassat virke. Och det får man. Vi prioriterar helt enkelt varandra, med gott resultat för båda parter, förklarar Peter Forssell. Sedan 1970 tillverkar Meiken limträ i egen fabrik. Här är produktionslinan för hyvling, hållfasthetssortering och kamerasortering. Mats Wigardt 9 timbernews

10 SCA Timber Supply försörjning av byggvaruhandeln i Skandinavien, Frankrike och Storbritannien SCA Timbers leveranser till bygg varuhandeln i Skandinavien, England och Frankrike utgör numera 25 procent av företagets omsättning. Dessa affärer samlas nu i nybildade SCA Timber Supply. fter att 2003 framgångsrikt ha etablerat sig på den engelska byggvarumarknaden bildade SCA 2008 BM Skandinavien med avsikt att även förse bygghandeln i Norge och Sverige med trävaror. Eftersom försäljningen till byggvaruhandeln allt sedan dess ritat en gynnsam tillväxtkurva, och SCA Timber nyligen etablerat sig på den franska byggvarumarknaden, har resurserna för leveranser till bygghandeln i England, Skandinavien och Frankrike samlats i SCA Timber Supply. Navet för verksamheten i Skandinavien har sedan starten funnits i jämtländska Stugun, där SCA Timber under senare år gjort stora investeringar i hyvleri, ytbehandling och annan vidareförädling avsedd för byggvaruhandeln. Redan från start har det stått klart att distributionscentralen i Stugun skulle komma att kompletteras med ytterligare ett nav för distribution av färdiga byggvaruprodukter. Även hyvleriet i Tunadal är nu en produktionsenhet i BM Skandinavien, säger Urban Wiklund, som ansvarar för företagets verksamhet i Skandinavien. Från Stugun levereras idag trävaror till kunder i Norge. Och från Tunadal avgår lastbilar som förser svenska kunder från Mälardalen och norrut med byggvirke, golv, konstruktionsvirke, panel och tryckimpregnerade träprodukter. Bygghandeln utgör ett segment där kraven på leveranssäkerhet och effektiv distribution är höga, förklarar Urban Wiklund. Därför är det viktigt att hitta lösningar där vi kan garantera kvalitet och service åt våra kunder. Hyvleriet i Tunadal kommer även i fortsättingen att leverera förädlade träprodukter till sågverkets kunder. Men drygt hälften av produktionen distribueras numera genom SCA Timber Supply till den svenska byggmaterialhandeln. Det viktiga är att vi har ett sortiment som våra kunder efterfrågar, konstaterar Urban Wiklund. Det vi inte producerar i våra egna enheter köper vi in från andra tillverkare. En annan viktig pusselbit för SCA Timber Supply som leverantör till norsk och svensk bygghandel utgörs av hyvleriet vid SCAs sågverk i Vilhelmina. En nyhet som ytterligare förstärker budskapet att SCA Timber menar allvar med sin satsning på byggvaruhandeln, är att Tommy Gumdal nyanställs som norsk country manager för BM Skandinavien. Med ökad närvaro på den viktiga norska marknaden är målet att växa och bli en ännu starkare leverantör till bygghandeln, säger Urban Wiklund. I Storbritannien har SCA Timber Supply (UK) levererat produkter till den brittiska byggvaruhandeln sedan SCA Timber Supply (UK) har en distributionscentral och träförädling i Stoke-on-Trent samt träförädling i Welshpool. Förvärvet av PLF ger slutligen SCA också en bas för för sörjning av den franska byggvaruhandeln. Genom förvärvet får SCA i Frankrike en kapacitet att vidareförädla och ytbehandla m 3 trävaror per år i Bonneuil-Matours utanför Poitiers och i Rochefort. SCA Timber är sedan tidigare etablerad med försäljning av trävaror i Frankrike med två terminaler i Rochefort och Fécamp. Mats Wigardt Anders Ek, tidigare marknadsdirektör, har utsetts till vd för nybildade SCA Timber Supply. Alan Mills har utsetts till finansdirektör för nybildade SCA Timber Supply. Tommy Gumdal blir norsk country manager för BM Skandinavien, dotterbolag till SCA Timber Supply. timbernews 10

11 Hög nordisk produktion trots produktionsbegränsningar Signaler om neddragen produktionsvolym stabiliserade en svag trävarumarknad under senare delen av fjärde kvartalet i fjol. Begränsningar har genomförts i samband med jul- och nyårshelgerna, men den nordiska produktionen låg trots detta på en relativt hög nivå under första kvartalet. Den förnyade finansiella oron under hösten 2011 påverkar träförbrukningen på våra huvudmarknader i Europa, främst i form av minskat nybyggande. Renoveringssektorn, som är det volymmässigt största segmentet för europeiska trävaruproducenter, fortsätter dock att vara mer stabil. Under våren bedöms den totala europeiska trävarukonsumtionen ligga på e n lägre nivå än under motsvarande period Från våra utomeuropeiska marknader är signalerna dock mer positiva. Volymen till de viktiga marknaderna i Nordafrika och Mellanöstern ligger på all time high under första kvartalet, Kina ökar stadigt och från USA kommer mer positiva signaler. Produktionen 2011 i de fem stora europeiska produktionsländerna Tyskland, Ryssland, Sverige, Österrike och Finland, slutade cirka 2,5 procent över 2010 produktionsnivå. Det var en produktionstakt som sågverken inte på ett tillfredsställande sätt fann avsättning för. Produktionsbegränsningar under senare delen av fjärde kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 har genomförts av många producenter. Kundernas efterfrågan vände i december från svag till stark. Detta var sannolikt en effekt av ett ändrat köpbeteende. Kunderna tog intryck av hotet om begränsad produktion och ville säkerställa att de hade varor hemma om bristsituationer skulle uppstå. Priserna ökade något efter årsskiftet som en följd av den högre efterfrågan. För svenska producenter har prisökningarna hittills dock motverkats av höstens förstärkning av svenska kronan gentemot Euro. produktionsnivån i Skandinavien ligger för årets fyra första månader strax under fjolårets nivå. De centraleuropeiska sågverken, och då främst i Österrike, har därutöver bromsat hårdare. Sammantaget är det min uppfattning att den totala europeiska produktionen nu ligger tydligt under fjolårets nivåer. Produktionsnivån ligger dock sannolikt fortfarande lite högt i förhållande till efterfrågan, vilket för tillfället motverkar vidare prisökningar, även om lagernivån ligger på en rimlig nivå för årstiden. Lagren på nordiska sågverk ökade under hösten Från toppnivån i november 2011 har lagren dock successivt minskat. Anders Ek, vd, SCA Timber Supply m northt africa Producentlager av sågade trävaror i Sverige och Finland. Januari 2004 april Totallager på sågverken i Sverige och Finland. Finland Sverige PLF-anställda hälsades välkomna till SCA I mitten av mars anordnade SCA Timber France och det nyinköpta franska träförädlingsföretaget PLF en gemensam dag för att fira förvärvet och välkomna de nya medarbetarna. Dagen bjöd bland annat på visning av företagens verksamhet i Rochefort samt presentation av SCA Timber. Firandet fortsatte med en buffé på havets frukter innan dagen avslutades med en visning av den snart färdigbyggda kopian av fregatten Hermione. 11 timbernews

12 Britter har alltid varit passionerade hästvänner. Den äldsta av landets världsberömda hästkapplöpningar, St Leger, har anor från I dag finns det över en miljon hästar i Storbritannien, som används främst för hästsport och nöjesridning. Dammfritt, mjukt pån från SCAs hyvlerianläggning i Welshpool är mycket efterfrågat som stallbädd. Inte minst sedan efterfrågan på biobränsle, i form av skogsbruksrester av alla slag, har ökat markant i Storbritannien. Zippy är en drygt 160 cm hög, 22 år gammal tinkerhäst som var i stort behov av vård och omsorg när Debi Penny, key account manager vid SCA Timber Supply, tog honom under sitt beskydd. Det krävs åtta-tio balar spån för att byta ut hela hans djupa ströbädd. Den behöver fyllas på med ett par spånbalar i veckan, året runt. Hästar trivs i SCAs kutterspån Det är ett tungt arbete, säger Debi. Men det är värt det för att ge den snälle Zippy ett bekvämt liv. Enkel matematik ger vid handen att de brittiska hästägarna utgör en bra marknad för spånet, en biprodukt vid hyvlerianläggningen. Spånet är en god affär både för kunderna och för SCA. Jeff Fisher har arbetat med varumärket Thoroughbred shavings sedan Numera är han försäljningschef vid SCA Timber Supply med ansvar för biprodukter. Jeff har nyligen utökat sin kundbas och stärkt företagets framtid inom Storbritanniens värdefulla hästsektor. SCA samarbetar med utvalda handlare inom jordbruksbranschen för att leverera de 23 kg tunga balarna med Thoroughbred shavings i hela landet. Det är en del av SCAs hållbarhetsfilosofi care of life, säger Jeff Fisher. Vi tar hand om så mycket som möjligt av de träd vi fäller och vi månar om att kunna garantera fortsatt tillgång till bekväma, dammfria strömaterial för djuren. Vi kanske har en något annorlunda inriktning än våra kolleger som jobbar med SCAs hygienprodukter, men vi delar precis samma värderingar, förklarar Jeff Fisher, något som säkert är härligt för Zippy och hans vänner. Camilla Hair Thoroughbred shavings, spån från SCAs hyvlerianläggning i Welshpool, är en efterfrågad produkt bland de många brittiska hästägarna. Foto: Steve & Andreas of Digital Exposure in Chester timbernews 12

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH

SCA Timber. Munksund / Holmsund. SCA Timber / 2012 / PH SCA Timber Munksund / Holmsund Peter Henriksson Produktionschef Munksund / Holmsund Agenda SCA Timber Munksund / Holmsund Produkter Materialflöde Munksund Planering och styrning från försäljning till produktionsorder

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning

Presentation SCA Timber. - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning Presentation SCA Timber - en av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning SCA Timber 2008 En av Europas ledande leverantörer av trä för synlig användning, med en produktionsvolym på 1.8

Läs mer

Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri. Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell

Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri. Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12011 Nytänkande ett måste för framtidens sågverksindustri Gällö Timber satsar stort Högt och häftigt hotell timber news SCA har satsat miljarder

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017,

SCA Forest Products. Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, SCA Forest Products Mats Sandgren, Tømmer & Marked 2017, 2017.02.16 SCA s förändringsresa 1929 1975-2006 SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Förvärv: Wausau, mjukpapper för storförbrukare,

Läs mer

Ökande leveranser till norsk byggvaruhandel. Svenska trävaror går bra i Nordafrika. SCA stänger två sågverk

Ökande leveranser till norsk byggvaruhandel. Svenska trävaror går bra i Nordafrika. SCA stänger två sågverk timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42012 Svenska trävaror går bra i Nordafrika SCA stänger två sågverk Ökande leveranser till norsk byggvaruhandel timber news Norge, vår växande

Läs mer

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Nordiskt trä går hem i Kina. Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Nordiskt trä går hem i Kina. Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42009 Nordiskt trä går hem i Kina Timmer trumf på turbulent trämarknad Lyckad satsning på bygghandeln Upp eller ner i berg- och dalbanan?

Läs mer

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander

Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander Lastägarens Perspektiv SCA Transforest, Lars Nolander SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande

Läs mer

Informationsträff Näsåker

Informationsträff Näsåker Informationsträff Näsåker Mats Hörnberg VD, FORSCA Magus Ringlöv Projektledare Henrik Eriksson SCA Agenda!!Information - Sollefteå kommun!!information om företagen Fred Olsen Renewables och SCA!!Information

Läs mer

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL

PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE. lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN PEOPLE STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 42015 STARK TILLVÄXT FÖR SVENSK BYGGHANDEL PROJEKTFÖRSÄLJNING I FRANKRIKE lyckat exempel på partnerskap SCA TIMBER SUPPLY UK INVESTORS IN

Läs mer

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken En stund med Holmen Timber Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken Globalt framtidsföretag med Sverige som hemmabas Holmen Timber är ett av de framåtsyftande företag som Renholmen

Läs mer

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel

SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel SCA Timber Ytbehandlad fasadpanel Ytbehandlad fasadpanel Fasadpanel, i sin funktion som byggnadens yttersta beklädnad, har ett utsatt läge påverkad av väderförhållanden och årstidsväxlingar med varierande

Läs mer

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2011. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 20 SCA-koncernen Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 09 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 00 länder Världens

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30

Vindkraft inom SCA. Milan Kolar 2011-05-30 Vindkraft inom SCA Milan Kolar 2011-05-30 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 109 miljarder SEK 45 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder TEN och Tork är ledande globala

Läs mer

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. Limfog/möbel SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av limfogskivor. Den norrländska furans attraktiva utseende och goda fiberegenskaper lämpar sig mycket väl för synlig användning.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen 1 SCA-koncernen 2007-03-15 Presentation SCA-koncernen Vi förenklar vardagen Våra produkter används dagligen av miljontals människor Vår ambition är att utveckla och förbättra vardagen för människor världen

Läs mer

1 SCA Group/september 2004/AK. Presentation SCA-koncernen

1 SCA Group/september 2004/AK. Presentation SCA-koncernen 1 SCA Group/september 2004/AK Presentation SCA-koncernen SCAs produktgrupper Hygienprodukter: Mjukpapper, inkontinensprodukter, menstruationsprodukter och barnblöjor Förpackningar: Wellpappförpackningar,

Läs mer

SCA tar sikte på byggvaruhandeln

SCA tar sikte på byggvaruhandeln timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32008 SCA tar sikte på byggvaruhandeln Full fart framåt i Storbritannien Tunadals nya kaplinje invigd Full fart framåt i svåra tider timber

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef

SCA Bolagsstämma 2004. Jan Åström VD och Koncernchef SCA Bolagsstämma 2004 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda SCA 75 år från skog till konsumentprodukter Strategi för fortsatt värdeskapande Resultat 2003 och Målsättningar 2004 2 SCA grundas 27 november

Läs mer

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER

DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER DET RÄTTA VIRKET KOMMER FRÅN DEROME TIMBER Det rätta virket kommer från Derome Timber Deromegruppen arbetar med hela träförädlingskedjan - från skog till färdigt hus. Under namnet Derome Timber säljs och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Kund och leverantör utvecklas tillsammans

Kund och leverantör utvecklas tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22010 Kund och leverantör utvecklas tillsammans Affärsutveckling med kundfokus Frankrike satsar på trä Innovativ affärsutveckling tillsammans

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag

SCA Timber. Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov. SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag SCA Timber SCA Timber - Sveriges största sågverksföretag Stark position inom växande marknadssegment Utvecklat trä - produkter anpassade till kundens behov 1 SCA TIMBER 03/4 november 03/Info/A SCA Timber

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Sveriges största bygghandelskedja satsar

Sveriges största bygghandelskedja satsar timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32012 Fortsatt trögt för Europas sågverksindustri VinDkraftverk i trä iljoner Sveriges största bygghandelskedja satsar timber news En perfekt

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Ny fabrik gör hyllor på löpande band. E-fakturor blir nya träd Gällö Timber starkare tillsammans

En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com. Ny fabrik gör hyllor på löpande band. E-fakturor blir nya träd Gällö Timber starkare tillsammans timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 32010 Ny fabrik gör hyllor på löpande band E-fakturor blir nya träd Gällö Timber starkare tillsammans timber news Lars-Erik Frage, platschef

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017

Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Pressmeddelande Stockholm, 6 mars 2017 Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä

Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä Svenska sågverk har det jobbigt varför och hur länge? Virkesforum 2013 Mikael Eliasson Svenskt Trä Klar bild? De viktigaste faktorerna för lönsamheten Marknadspriser inklusive valutarelationer Råvarupriser

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter

SCA-koncernen. Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Välkommen till SCA SCA-koncernen Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter Nettoomsättningen 2014 uppgick till 104 miljarder SEK 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010 Aranäsgymnasiet, Kungsbacka 8 december 2009

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010 Aranäsgymnasiet, Kungsbacka 8 december 2009 Hygien berör SCA Hygienrapport 2010 Aranäsgymnasiet, Kungsbacka SCA världens tredje största hygienföretag Antal anställda: 52 000 Geografier: över 100 länder Omsättning: 110 Mdr Ett av världens 3 största

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Samarbete ger nöjda kunder. Succé för nytänkande i hyllfabriken Kassett effektiv lastlösning Fördel förmålad panel

Samarbete ger nöjda kunder. Succé för nytänkande i hyllfabriken Kassett effektiv lastlösning Fördel förmålad panel timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22011 Samarbete ger nöjda kunder Succé för nytänkande i hyllfabriken Kassett effektiv lastlösning Fördel förmålad panel timber news Vad kan

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI

ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 12015 Höga krav på målad panel ÖKAD DELAKTIGHET GER BÄTTRE RESULTAT FÖRDJUPAT SAMARBETE MED ITALIENSKA VEZZOLI Peter Sjöström, produktchef

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och limträ för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Martinsons har genom åren byggt upp ett långsiktigt samarbete med kunder

Läs mer