Tjeckiska språket och dess släk3ngar. Tora Hedin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjeckiska språket och dess släk3ngar. Tora Hedin"

Transkript

1 Tjeckiska språket och dess släk3ngar Tora Hedin

2 Släktskap och likhet Indoeuropeiska språk Slaviska språk Tjeckiskan genom historien nedslag Om språk och iden<tet Na<onell renässans Tjeckiskan idag

3 Språklikhet kan bero på Arv Exempel Svenska: bror, syster, mjölk, tre, bära, bäver, måne, mörker, gård Tjeckiska: bratr, sestra, mléko, tři, brát, bobr, měsíc, mrak, hrad Engelska: brother, sister, milk, three, bear etc

4 Språklikhet kan också bero på Lån Exempel I svenskan: gräns, torg, telefon, revolu3on I tjeckiskan: hranice, trh, telefon, revoluce robot, naprapat; ombudsman/ka

5 Eller på Barnspråk ( Lallwörter ) Exempel mamma, pappa, dadda, tata

6 Eller på ljudhärmning Onomatopoe3ska ord Exempel Svenska: kvacka, susa, vissla, viska Tjeckiska: kvakat, šumět, svistět, šeptat

7 slumpen Eller på

8 Språkförändring Ungdomar vill tala på et annat sät än föräldrarna Språkliga substrat Täta kontakter med grannfolk, tvåspråkighet Mode Språkpoli3k

9 En språkfamilj är en grupp enskilda språk som är gene<skt besläktade, det vill säga som har utvecklats från et äldre, gemensamt språkstadium. ET sådant språk utgör språkfamiljens urspråk. Exempel på språkfamiljer: indoeuropeiska, uraliska, sino3betanska, afroasia3ska, indianspråk, australiska

10 De indoeuropeiska språken Påpekade slående likheter mellan sanskrit och grekiska och la3n. Menade at de måste härstamma från en gemensam källa. Den historiska lingvis3ken tar sin början. sir William Jones 1786

11 Indoeuropeiska språk (orange=majoritetsspråk, grönt=officiellt språk men talas av en minoritet)

12

13 Språkträd

14

15 Indoeuropeiska språkgrupper och språk i Europa Germanska språk Romanska språk Bal3ska språk Kel3ska språk Slaviska språk Grekiska Albanska Armeniska

16 och i Asien Hindi Urdu Persiska Tadzjikiska Kurdiska Romanes

17 Utdöda indoeuropeiska språk Heg3ska Frygiska Sanskrit

18 Olika sät at studera språk Historisk lingvis<k eller diakron lingvis<k studerar hur språk förändras över 3den Språktypologisk forskning studerar likheter och skillnader mellan språk oavset släktskap (Hur beskrivs färger i olika språk? hon och han? Vilken ordföljd är vanligast?) Synkron lingvis<k beskriver et språk vid en viss 3dpunkt

19 Urindoeuropeiska Talades ca år f Kr, kanske på stäpperna norr om Svarta havet Man försöker rekonstruera urspråket genom at studera nu levande språk, även dialekter gamla skriner, däribland även minnesmärken av utdöda språk

20 Heg3skan en sensa3on Heg3skan var helt okänd två brev hitades i Egypten i slutet av talet. DeTa bekränar de Saussures laryngalteori! De rekonstruerade konsonantljuden återfanns i heg3ska språket.

21 Ordet du på olika språk Tyska du Tjeckiska ty La3n tu Dorisk grekiska ty Gaeliska tu VäsTochariska twe Sanskrit twam (Jfr. japanska anata, kop3ska ntok)

22 Utveckling 3ll dagens slaviska språk (ungefär 17 stycken) Urindoeuropeiska ( f Kr) Balto- slaviska språk Slaviska språk (fr ca 500 f Kr) Östslaviska, västslaviska, sydslaviska (ca 800 e Kr) Östslaviska: ryska, ukrainska, vitryska, rutenska Västslaviska: polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska, kasjubiska, rusinska Sydslaviska: bulgariska, serbiska, kroa3ska, bosniska, slovenska, makedonska, kyrkoslaviska, montenegrinska

23 Slavernas utbredning

24 Kyrillos och Metodios

25 Slavernas äldsta skrinspråk skrevs med det glagoli3ska alfabetet (800- talet)

26 Dalimilkrönikan

27 Ortografi La3net o3llräckligt för de andra språkens behov. Digrafer: sz, ss, ch Tjeckiska diakri3ska tecken: á, é, í, ó, ú, ý, č, ď, ě, ň, ř, š, ť, ž, ů Svenska: å, ä, ö

28 Jan Hus ( ) hands3l

29 Comenius Världens labyrint 1631

30 Ener 1620: Adeln drivs i landsflykt Protestanterna förföljs våldsam rekatolicering Stark germanisering av samhället

31 Kralická bible

32 Den tjeckiska na3onella rörelsen såg humanisternas tjeckiska som ideal. Kralicebibeln föråldrad redan vid sin 3llkomst Språket får en central, närmast sakral roll i påny ödelsen Kulturen är icke- tysk en filologisk kultur Mytologisering av språket

33 ca 1800 Josef Dobrovský

34 M. Aleš Vår tjeckiska lind

35 Handskrinen från Dvůr Králové

36 Dagens tjeckiska 1. sovje3cismerna har ersats av anglicismer: hardware; textový editor (texťák); flopdisc (flopáč); homelesák, apdejtovat, lajkovat, sekáč 2. nya sammansätningar eko-, bio- ekozemědělec, biopotraviny, bionápoje 3. gamla ord blir mer frekventa: burza, senát, advent 4. gamla ord får nya betydelser: iden3ta (fastställa ngns iden3tet de egenskaper en person har) exkluzivní: dyr uteslutande) 5. fraseologismer: být in, volby nejsou o tom

37 Nya adjek3v: free, in, trendy, super, cool

38 Tjeckiska tungvrickare Strč prst skrz krk. S<ck fingret genom halsen. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třiatřicet tři stříbrných střech. TrehundratreGotre silvervahensprutor sprutade över trehundratregotre silvertak. Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.

39 Gårdagens tjeckiska och dagens Tjeckiska skrinspråket har varit hårt normerat. Idag är det närmare mellan talat och skrivet språk. Offentligt/privat. Bloggar och sms. Massivt inlån från engelskan.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala?

Människor av vår typ uppstod för ca: 35000 år sedan och skriftspråk har funnits i ca: 5500 år. Hur kommer det sig att vi människor kan tala? Språkhistoria Språket uppkom för ca 100000-500000 år sedan. Man vet inte om det uppkom på ett ställe eller flera samtidigt Flera av jordens språk har gemensamma rötter. Människor av vår typ uppstod för

Läs mer

NYA perspektiv ger nya möjligheter

NYA perspektiv ger nya möjligheter Agnéta hessel & C amill a ekberg (red) n ya p e r s p e k t i v g e r n ya m ö j l i g h e t e r Malmö högskola 205 06 Malmö, Sweden www.mah.se m a l m ö h ö g s k o l a 2 0 11 isbn 978-91-7104-417-4 Agnéta

Läs mer

1*6 s k-irl {\t/ ^ Kommentarmaterial Lgr 80. Elever. /MED SPRÅK OCH KULTURBAKGRUND FRÅN ANDRk LÄNDER

1*6 s k-irl {\t/ ^ Kommentarmaterial Lgr 80. Elever. /MED SPRÅK OCH KULTURBAKGRUND FRÅN ANDRk LÄNDER 1*6 s k-irl {\t/ ^ SÖ Kommentarmaterial Lgr 80 Elever /MED SPRÅK OCH KULTURBAKGRUND FRÅN ANDRk LÄNDER Ett kommentarmaterial med exempel hämtade från undervisningen av elever med jugoslavisk bakgrund Liber

Läs mer

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar

Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar VÄXJÖ UNIVERSITET G3-UPPSATS Institutionen för humaniora SS3003 vt 2009 Matilda Svensson Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna

Läs mer

Engelskans inflytande på svenskan

Engelskans inflytande på svenskan Högskolan i Halmstad Sektionen för Humaniora Svenska 91-120p Engelskans inflytande på svenskan En studie av gymnasieelevers samt språklärares attityder till lånord Emma Svensson & Roger Wiberg C-uppsats

Läs mer

DEMO. får ej skrivas ut INNEHÅLL. DVD 4 ALL MUSIK HAR SAMMA HISTORIA Lärarhandledning 2.0 Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2

DEMO. får ej skrivas ut INNEHÅLL. DVD 4 ALL MUSIK HAR SAMMA HISTORIA Lärarhandledning 2.0 Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2 r e DE js M kr O iv as ut få Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2012 2 1. BAKGRUND... 3 Klassisk musik... 3 Musik & etik... 3 KULTURKAPITAL-serien... 3 2. ÄMNESINTEGRATION... 4 Naturvetenskapliga ämnen...

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Namn på -arve har bevisligen bildats under medeltiden men namntypen kan gå längre tillbaka i tiden.

Namn på -arve har bevisligen bildats under medeltiden men namntypen kan gå längre tillbaka i tiden. Ortnamn Nästan alla platser omkring oss har ett namn. Alla gårdar, byar, torp och småhus på landsbygden har ett namn. Varje gata har ett namn. Det har även broar, parker, torg, trafikleder och offentliga

Läs mer

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur?

Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Trädgården i huset med Venus i musselbåten, Pompeji Varför humanistiskt program med latin språk och kultur? Humanistiskt program vänder sig till dig som vill arbeta inom yrken där kunskap om kultur, samhälle

Läs mer

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet

Fakta om dialekter. Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet Utdrag ur Dialekter i skolan ett undervisningsmaterial om svenska dialekter för högstadiet och gymnasiet 9 april 2014 Innehåll Vad är en dialekt? 3 Skala från dialekt till standardspråk 3 Variabler på

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING

MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING MER ÄN ETT SPRÅK LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL Introduktion 3 SAMHÄLLSKUNSKAP 3 Styrdokument 3 LGY11 ur centralt innehåll 3 Allmänna diskussionsfrågor för alla länder 3 Diskussionsfrågor per land 3 Sydafrika

Läs mer

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason

Hugvísindasvið. Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen. Ritgerð til B.A.-prófs. Finnur Þór Helgason Hugvísindasvið Ey, dela me daj. En studie av invandrarsvenskan i verkligheten och litteraturen Ritgerð til B.A.-prófs Finnur Þór Helgason Maí 2012 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Ey, dela me daj.

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN

KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Södertörns högskola KURDISKA KILLAR SCHABLONER OCH BESKRIVNINGAR INIFRÅN Sex kurdiska killars tankar om sin kultur och omvärldens bild av den. B-uppsats Etnologi fortsättningskurs Vt 04 Maryam Melissa

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer