Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet."

Transkript

1 Vägledning för detaljerad utformning av Denison webbenkät angående företagskultur och lönsamhet. 6/18/2010 Utarbetad i samarbete med S&P AB/AG

2 Vägledning för utformning av enkät I det här dokumentet beskriver vi de delar av Denisons enkät om företagskultur som kan anpassas efter just dina behov. De standardkomponenter som kan anpassas beskrivs i närmare detalj nedan. Alternativ för enkätens struktur Språk Logotyp Inledande instruktioner Stamfraser Anpassade frågor Checklista för utformning av enkäten 2

3 Alternativ för enkätens struktur Ett av de första beslut du måste fatta under ditt samarbete med Denison Project Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison) är vilket slags struktur du vill använda. Typ av struktur Delad länk -alla deltagare använder samma länk Detta är den vanligaste strukturen. Unika länkar -alla deltagare har en egen unik länk Fördelar/Att tänka på 1. Snabbaste sättet att komma igång med en enkät. 2. Länken används av samtliga deltagare. 3. Minskar oron för konfidentialitetsproblem. 4. Inbjudan till enkäten bör skickas från en sponsor högt upp i företaget. 1. Den demografiska informationen kan förkodas för varje deltagare med hjälp av ett anställnings-id som ger ökad rapporteringsnoggrannhet. 2. Ger högsta flexibilitet vid rapportering. Demografisk information kan läggas till eller ändras när som helst med hjälp av anställnings-id. 3. Påminnelsebrev kan riktas endast till dem som inte fyllt i enkäten. 4. Förkortar enkättiden genom att minska antalet frågor i enkäten (dvs om man överhuvudtaget använder demografisk information vilken även kan uteslutas om man så önskar). 5. Minskar risken för att enkäten skickas flera gånger av misstag. 6. Används ofta i storskaliga projekt. (+500 deltagare) Kiosklänk -används för delade arbetsstationer där flera deltagare besvarar enkäten i samma dator Pappersenkät -används när webbenkät inte är ett alternativ 1. Samma som delad länk förutom att data inte sparas förrän de skickas, vilket ger konfidentialitet i en dator med flera användare. 2. Används tillsammans med en delad länk. 1. Gör att du kan nå deltagare som inte har tillgång till dator. 3

4 Språk Denisons standardenkät om företagskultur finns på följande språk: Engelska (USA) Arabiska Bulgariska Förenklad kinesiska Traditionell kinesiska Kroatiska Tjeckiska Danska Nederländska Engelska (Kanada) Engelska (Storbritannien) Finska Flamländska Franska Franska (Kanada) Tyska Grekiska Hindi Ungerska Indonesiska Italienska Japanska Koreanska Malajiska Norska Filipino Polska Portugisiska Portugisiska (Brasilien) Ryska Serbiska Spanska Spanska (Latinamerika) Svenska Thai Turkiska Urdu Vietnamesiska Vi kan erbjuda ytterligare språk. Om det språk du vill ha, inte finns i listan, kan det erbjudas mot en anpassad avgift. Kontakta din Denison Client Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison) för ytterligare detaljer. Logotyp Du kan lägga till en logotyp till enkätens startsida för att anpassa enkäten till ditt företag. Skicka önskad grafikfil till din Denison Client Manager i formatet.jpg eller.gif. Du kan också ange grafik på företagens webbplats som du vill använda i enkäten. Bildstorleken bör inte överskrida 700 x 300 pixlar (b x h). 4

5 Inledande enkätinstruktioner på webbformuläret Instruktionssidan visas när enkätdeltagaren väljer att starta enkäten. Standardinstruktionerna visas nedan. En vanlig ändring är att ersätta frasen "ditt företag" med en beskrivning som speglar enkätens inriktning. Du kan till exempel byta ut "tänk på ditt företag som helhet" till "tänk på Global Technology som helhet". Du kan också ge enkäten ett namn t.ex. Vi är vår kultur De inledande instruktionerna finns på alla språk vi erbjuder. Om du vill ha ett språk som inte finns i listan erbjuder vi det mot en extra avgift. Här nedan ser du den instruktion som är standard för webbformuläret: Läs instruktionerna och klicka därefter på knappen Nästa längst ned på skärmen. Den här enkäten består av 60 påståenden som beskriver olika aspekter av en företagskultur. När du svarar ska du tänka på ditt företag som helhet och på det normala sättet att göra saker och ting. Använd skalan för att ange i vilken utsträckning du instämmer eller inte instämmer i de olika påståendena. Använd Neutral om du varken instämmer eller inte instämmer. Om ett påstående inte är relevant för dig väljer du Inte Tillämpligt. När du har besvarat alla påståenden kan du läsa igenom dina svar. Glöm inte att klicka på Skicka för att registrera dina svar. Klicka på Hjälp högst upp på sidan om du stöter på problem, så får du svar på de vanligaste tekniska frågorna. Läs igenom informationen innan du kontaktar tekniskt support. Tack för ditt deltagande. 5

6 Stamfraser Stamfrasen "I denna organisation..." visas högst upp på varje sida i enkäten och bildar en ram för enkätundersökningen. Ändringar i stamfrasen genomförs i hela enkäten. Här följer några exempel på hur du kan ändra stamfrasen: Standardfras: Fras som speglar företaget: Fras som speglar viss avdelning: Anpassade extrafrågor Anpassade extrafrågor är frågor som kan läggas till de 60 kärnpåståendena. Anpassade frågor är ett kraftfullt sätt att få ut mer av din enkät. De används oftast på två sätt: 1. för att lägga till demografifrågor till enkäten så att du kan segmentera data och titta på kulturella resultat för specifika grupper, eller 2. för att få fördjupade kunskaper om just det som ditt företag inriktar sig på. Anpassade frågor kan ha formen av: frågor med svar i listruta (oftast med demografifrågor) frågor med graderade svar öppna textfrågor frågor med svar i kryssruta 6

7 Frågor med svar i listruta Frågor med svar i listruta används oftast för att lägga till frågor om demografi. De används för att underindela, eller segmentera, de övergripande resultaten så att du kan se dem för olika populationer i företagen. Det går att generera rapporter som hjälper dig att förstå varför vilka delar presterar bättre och/eller sämre i företaget. Frågor med svar i listruta innebär att deltagaren väljer ett svar i en lista med alternativ och ser ut så här i enkäten: Vanliga demografifrågor innefattar: Nivå, Funktion, Placering, Tjänstgöringstid osv. De ska dock anpassas för att matcha språket i, och målet med, din enkät. Rådgör med din Denison Client Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison) för att komma fram till bästa sättet att hantera demografifrågor. Här följer några exempel på vanliga demografifrågor: Företagsnivå: Verkställande ledning/ledningsgruppen Direktör Chef Enskild medarbetare Placering: USA Kanada Mexiko Europa Asien Afrika Funktion: Finans och redovisning Teknik Tillverkning och produktion Forskning och utveckling Försäljning och marknadsföring Inköp HR Administration Support Rådgivande personal Tjänstgöringstid: Kortare än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 4 år Mellan 4 och 6 år Mellan 6 och 10 år Mellan 10 och 15 år Längre än 15 år 7

8 Frågor med graderade svar Frågor med graderade svar ger deltagarna möjlighet att välja ett svar i en fem- eller sjugradig skala. Vi har många olika skalor att välja på, däribland standardiserade instämmande- och tillfredsställelseskalor. Kunderna kan välja att använda graderade svar för att få ut mer av enkäten och inkludera frågor om särskilda områden som de vill lära sig mer om. Exempel: ett företag ville veta mer om hur väl deras värdepåståenden nådde fram till de anställda. De samarbetade med vår undersökningsavdelning och la till flera frågor med graderade svar som inriktades på de specifika värdena. Rådgör med din Denison Client Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison) och/eller din undersökningsavdelning för att komma fram till frågor med graderade svar som du vill lägga till. Frågor med graderade svar kan se ut så här i enkäten: Du väljer själv fråga och svarsalternativ. Anser du att vi kan prestera bättre när det gäller Öppna textfrågor Öppna frågor är extrafrågor som det inte finns ett förutbestämt svar på. Öppna frågor är värdefulla när det gäller att få fram de anställdas funderingar och idéer. Det är viktigt att frågorna utformas noggrant så att den information du får fram är användbar. Öppna textfrågor kan se ut så här i enkäten: 8

9 Frågor med svar i kryssruta Frågor med svar i kryssruta ger deltagarna möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ på en fråga. Exempel: Obligatorisk fråga/or Du kan göra frågor om till exempel Avdelning eller Region obligatoriska så att en person inte kan hoppa över frågan, och på sätt exkludera deras data från ytterligare rapportsegment. Obligatoriska frågor är markerade med asterisk (*). Diskutera för- och nackdelar med obligatoriska frågor med din Denison Client Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison) innan du utformar din enkät. Anpassade extrafrågor på flera språk Denison kan lägga till dina anpassade frågor på alla språk du behöver för ditt enkätprojekt. Vi ber dig dock leverera översättningar på engelska av frågorna till Denison Client Manager (eller den som är lokalt ansvarig för Denison). Vi vet av erfarenhet att översättningar gjorda av det egna företaget ger en bättre lokaliserad översättning, snabbare ledtider och ökade kostnadsbesparingar för dig. Om detta inte är möjligt har vi en högkvalitativ extern översättningstjänst som hjälper till med översättningsprocessen. 9

10 Formulär för val av enkätutformning (kryssa för det alternativ du väljer) Företagsnamn (Skriv in företagsnamnet) Alternativ för enkätens struktur Delad länk Unika länkar Kiosklänkar Papper Inkludera logotyp Använd standardenkätinstruktioner Ja Om ja, inkludera fil. Ja Nej Nej Om nej, inkludera text. Stamfras Använd standard (I den här företagen...) Använd alternativ: Anpassade frågor Ytterligare språk (enkätrapporten finns som standard alltid på engelska/ USA) Ja (använd formuläret nedan) Engelska (USA) Arabiska Bulgariska Förenklad kinesiska Traditionell kinesiska Kroatiska Tjeckiska Danska Nederländska Engelska (Kanada) Engelska (Storbritannien) Finska Flamländska Franska Franska (Kanada) Tyska Grekland Hindi Ungerska Nej Indonesiska Italienska Japanska Koreanska Malajiska Norska Filipino Polska Portugisiska Portugisiska (Brasilien) Ryska Serbiska Spanska Spanska (Latinamerika) Svenska Thai Turkiska Urdu Vietnamesiska 10

11 Anpassade frågor Ange de demografifrågor som du vill ha med i enkäten. Här följer några exempel. Frågetext Nivå Svarsalternativ Verkställande ledning/ledningsgrupp Direktörer Chefer Enskilda medarbetare Övrigt Obligatorisk fråga Ja Nej 1. Frågetext Anser du att vi som företag måste arbeta hårdare med vår försäljning? Svarsalternativ Obligatorisk fråga Ja Nej 2. Frågetext Har du tagit del av, läst och utnyttjar vår senaste affärsplan i samband med ditt nuvarande arbete inom vårt företag? Svarsalternativ Obligatorisk fråga Ja Nej 11

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Webbenkäter med Webropol 2.0

Webbenkäter med Webropol 2.0 Webbenkäter med Webropol 2.0 1 Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL

INSTRUKTIONER FÖR VIDA-PRENUMERATION INNEHÅLL INSTRUKTIONER FÖR VIDA- PRENUMERATION INSTRUKTIONER FÖR OBEROENDE VERKSTÄDER INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 VIDA... 4 2.1 Reservdelsinformation... 4 2.2 Serviceinformation... 5 2.3 Diagnostisk felsökning...

Läs mer