Programnämnd Barn och utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programnämnd Barn och utbildning"

Transkript

1 Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström (FP) Per-Åke Sörman (C) Maria Haglund (M) Dennis Begic (S) Jessica Ekerbring (S) Frederick Axewill (S) Sara Dicksen (M) Eghbal Kamran (M) Niclas Persson (MP) Hans Holberg (V) Tjänstgörande ersättare Linda Smedberg (S) Adils Johansson (S) Gjohn-Marko Berisha (KD) Victor Silwerfeldt (S) Gunnar Oest (MP) Närvarande ersättare Georg Barsom (FP) Najah Ericsson Tali (M) Sara Ishak (M) Övriga Marie Holm Anna Fogel Andreas Ernestam PA Medin Staffan Henningson Jan Persson Maria Sehdo programdirektör nämndadministratör planerare planerare projektkoordinator enhetschef kollektivtrafikenheten ekonom 1

2 Anna Fogel, sekreterare Justerat den Thomas Esbjörnsson (S), ordförande Sara Dicksen (M), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den Godkännande av dagordning Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Dagordningen godkänns. 174 Programplan med budget 2014 Ärendenummer: Bou 878/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Programområde barn och utbildning har av kommunstyrelsen tilldelats en budgetram på miljoner kronor som har fördelats per verksamhetsområde. Beslutsunderlag - Programplan med budget 2014 för programområde Barn och utbildning, Bilaga 1: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - lokaler för åren " - Bilaga 2: "Driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogram - IT för åren " - Bilaga 3: "Indikatorer per nämnd." - Bilaga 4: "Prioriterade områden för programområde Barn och utbildning enligt ÖSB 2014" Förslag till beslut Kommunledningskontoret förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 2

3 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Yrkande Thomas Esbjörnsson (S), Per-åke Sörman (C) och Anders Hagsten (KD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V) gör följande tilläggsyrkande till de uppdrag som återfinns i bifallen budget: 1. En finansierad plan för att minska barngruppernas storlek ska tas fram. 2. Alla skolor ska ha fri pedagogisk lunch. Thomas Esbjörnsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets budgetförslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställer sedan tilläggsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att programnämnden avslår tilläggsyrkandet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Programplan med budget 2014 och investeringsprogram för programnämnd Barn och utbildning antas. 2. Indikatorer med målvärden för 2014 till driftnämnderna fastställs. 3

4 3. De reviderade servicegarantierna för 2014 fastställs. 4. Tillsynsplan 2014 för programnämndens egen verksamhet fastställs i februari Programplan med budget 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet reserverar sig Maria Haglund (M), Niclas Persson (MP), Karolina Wallström (FP) och Hans Holberg (V). Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 4). Hans Holberg (V) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 5). Niclas Persson (MP) och Gunnar Oest (MP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 6). Karolina Wallström (FP) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 7). 175 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering Ärendenummer: Bou 984/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Barn och utbildnings utestående kundfordringar för allmän debitering är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföring men kravet mot den enskilda kvarstår. 4

5 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande allmän debitering", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för allmän debitering ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 176 Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter Ärendenummer: Bou 1012/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. Barn och utbildnings utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter är fakturor med sista betalningsdag till och med den 31 december Barn och utbildnings sammanlagda utestående fordringar för år 2012 är ,60 kronor. Efter avskrivningsbeslutet kommer fakturorna att avregistreras ur kommunens ekonomisystem. Den fortsatta bevakningen kommer att ske manuellt. Avskrivning sker i bokföringen men kravet mot den enskilda kvarstår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Avskrivning av 2012 års utestående fordringar gällande barnomsorgsavgifter", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Avskriva 2012 års utestående kundfordringar för barnomsorgsavgifter ur ekonomisystemet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 5

6 177 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 985/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för förskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Det är inga förändringar i resursfördelningsmodellen inför Under 2014 kommer en översyn av resursfördelningsmodellen att ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell förskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 6

7 Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 178 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet Ärendenummer: Bou 986/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen har arbetats fram utifrån principer för framtagande av resursfördelningsmodell för grundskoleverksamheten. Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell grundskoleverksamhet", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut

8 Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Ersättningsnivån till fristående skolor för deltagande i modersmålsundervisning kompletteras i handling efter bokslut Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 179 Ersättningsnivåer 2014 enligt resursfördelningsmodell obligatorisk särskola Ärendenummer: Bou 987/2013 Handläggare: Liselotte Nöjd 8

9 Ärendebeskrivning Resursfördelningsmodellen är uppdelad i tre delar lokalkostnader, en gruppbaserad del och en individbaserad del. Resursfördelningsmodellen gäller också för intraprenader inom programområdet. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets budgetförslag. Hans Holberg (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag. Niclas Persson (MP) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets budgetförslag. Maria Haglund (M) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Proposition Ordföranden finner att det finns fem förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag, Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige, Folkpartiets budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag samt Miljöpartiets budgetförslag. Ordföranden behandlar förslagen ett i taget och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Ersättningsnivåer för 2014 antas. 2. Ersättningsnivåerna gäller från och med 1 januari Reservation Mot beslutet reserverar sig Karolina Wallström (FP) till förmån för Folkpartiets budgetförslag (Bilaga 1). Mot beslutet reserverar sig Hans Holberg (V) till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag (Bilaga 2). 9

10 Mot beslutet reserverar sig Niclas Persson (MP) till förmån för Miljöpartiets budgetförslag (Bilaga 3). Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M) till förmån för Moderaternas tidigare inlämnade budgetförslag i Kommunfullmäktige. Maria Haglund (M) inkommer med skriftlig reservation (Bilaga 8). 180 Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014 Ärendenummer: Bou 978/2013 Handläggare: Anna Fogel Ärendebeskrivning För att fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor ska få besked om ersättningsnivåer för 2014 före årsskiftet föreslås att ordförande, samt vid förhinder för honom att vice ordförande eller 2:e vice ordförande får fatta beslut om ersättningsnivåerna i delegation. Ärendet ska anmälas på nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Delegation till ordförande att fatta beslut om ersättningsnivåer till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Beslut om ersättningsnivåer för 2014 till fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor delegeras till programnämndens ordförande, samt vid förhinder för honom till vice ordförande eller 2:e vice ordförande. 2. Beslut ska enligt 6 kap 36 i kommunallagen anmälas vid programnämndens nästkommande sammanträde, den 5 februari Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 181 Tillsynsrapport 2013 Ärendenummer: Bou 584/2012 Handläggare: Maria Sehdo Ärendebeskrivning I Tillsynsplan för 2013 beslutade programnämnd Barn och utbildning att följa upp att beslutade åtgärder i 2012 års granskningsrapport, då effekten av brister inom dessa områden kan få stor påverkan: 10

11 Rätt ansvarsnivå styr verksamhetsutvecklingen IT Redovisning av delegationsbeslut Hantering av allmänna handlingar Den sammanfattade bedömningen av de granskade områdena är att det råder god ordning för inkomna och utgående handlingar och delegationsordningen samt att även IT-stödsprocessen visar utveckling i riktning mot god ordning. De åtgärder som beslutades i 2012 år granskningsrapport har genomförts och visar på goda effekter. Nya rutiner är framtagna och visar förbättrade möjligheter till en god intern kontroll. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets Tillsynsrapport för intern kontroll inom programnämnd Barn och utbildning den 29 november Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Programnämnd Barn och utbildning antar Tillsynsrapport för intern kontroll Inga nya förslag till åtgärder lämnas för granskningsområdena kring inkomna-/utgående handlingar och delegationsordning i samband med denna granskning men utvecklingen inom dessa områden kommer att följas upp i Tillsynsrapport Kommunledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningskontoren, fortsätta arbetet med att tydliggöra processer och rutiner kring IT-investeringsplanen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 182 Ansökan om att bedriva pedagogisk barnomsorg Ärendenummer: Bou 301/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Ansökan har inkommit från Ansam Alhassan om att bedriva pedagogisk omsorg i egna hemmet för åldersgruppen 1-12 år. Efterfrågan kommer att styra omfattningen av verksamheten. Maximalt antal platser som erbjuds kommer att vara sju. Huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller. Kraven på kvalitet och säkerhet för godkännande så att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses när det gäller den sökta verksamheten. Den bostad verksamheten kommer att bedrivas i är lämpad för verksamheten. 11

12 Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig verksamhet, 25 kap 10:3 skollagen. Maxtaxan ska tillämpas. Påtagliga negativa konsekvenser uppstår inte för motsvarande verksamhet i kommunen genom verksamhetens etablering. Ansam Alhassan uppfyller därmed kraven för att få bidrag från kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ansökan från Ansam Alhassan om godkännande och bidrag att bedriva pedagogisk omsorg i hemmiljö ", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Godkännande lämnas till Ansam Alhassan att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi för maximalt sju barn i åldersgruppen 1-12 år. 2. Bidrag lämnas till Ansam Alhassan. 3. Den ökade kostnaden finansieras ur avsatta medel i budget för programnämnd Barn och utbildning. 4. Om verksamheten inte startat inom två år från att programnämnd Barn och utbildning fattat beslut om godkännande krävs förnyad ansökan. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 183 Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven Ärendenummer: Bou 339/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Kommunalrådet Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om att utreda möjligheten att införa central rättning av de nationella proven. Central rättning av nationella prov skulle kunna medföra att lärarnas administrativa arbete skulle minska så att de får med tid över till eleverna och undervisningen. En annan, enligt motionären, positiv aspekt vid central rättning är ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning av proven. Förutom de effekter som motionären lyfter fram vid central bedömning erhålls möjlighet till likvärdig information om resultaten vid kommunens olika skolor. Detta kan vara värdefullt som en del i uppföljningen av skolornas verksamheter och resultat. Resultaten kan också vara indikatorer på skolor som kan behöva särskilt stöd eller utvecklingsinsatser för att nå en hög måluppfyllelse. Innan central bedömning eventuellt införs är det nödvändigt att utreda förutsättningarna. Sådana kan vara om alla provtillfällen ska omfattas, om 12

13 både grund- och gymnasieskola ska omfattas, vem/vilka som ska utföra bedömningsarbetet, kostnader, hur resultaten kan kopplas till ökad måluppfyllelse genom samverkan med utvecklingsorganisationen, ska de fristående skolorna ingå, m.m. Beslutsunderlag - Motion: "Central rättning av de nationella proven", (Ks 579/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om central rättning av de nationella proven", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till motionen. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen bifalles. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) och Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut. 184 Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan Ärendenummer: Bou 271/2013 Handläggare: PA Medin Ärendebeskrivning Maria Haglund (M) har till kommunfullmäktige lämnat en motion om ökad trygghet i förskolan. Barnen vistas en stor del av sin tid under sina första år i förskolan. Det är därför viktigt att denna tid sker i en trygg miljö. Det är också viktigt att föräldrar kan känna sig trygga när de överlåter sitt barn till förskolorna i Örebro kommun. Ett sätt att öka denna trygghet är att föräldrarna ges möjlighet att, på ett enkelt sätt, framföra egna förslag och synpunkter på vad de tycker kan göras för att förbättra tryggheten i förskolan. För detta ändamål bör ett Trygghetsråd inrättas som tar hand om de synpunkter och förslag som kommer in, rapporterar till förvaltningarna och om möjligt ger förslag på lämpliga åtgärder. Ett trygghetsråd, fungerande för hela kommunen, kan troligen fungera enligt motionärens intentioner. Dock finns inte den närhet till verksamheten och de unika kunskaperna om varje enhet som finns ute på enheterna. Det finns en 13

14 uppenbar risk att ett trygghetsråd som etablerats utanför den ordinarie ansvarslinjen kan bli tandlöst och insatserna komma att ske alltför långsamt. Även trygghetsrådets juridiska status kan komma att innebära problem i förhållande till linjeorganisationen. Genom att tydliggöra för såväl verksamheten som föräldrarna varje enhets ansvar för miljön och vilka rutiner som gäller finns goda förutsättningar för att framgångsrikt skapa en trygg miljö. Att jobba tillsammans, personal och vårdnadshavare, kommer att minimera situationer där barn kan komma till skada. Beslutsunderlag - Motion: "Ökad trygghet i förskolan", (Ks 502/2013) - Motionssvar: "Motion från Moderaterna om Ökad trygghet i förskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår programnämnd Barn och utbildning 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Yrkande Maria Haglund (M) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Kommunledningskontorets förslag samt Maria Haglunds (M) bifallsyrkande till förmån för motionen. Ordföranden ställer Maria Haglunds (M) bifallsyrkande mot kommunledningskontorets förslag och finner att programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar 1. Motionen anses besvarad. 2. Motionssvaret översänds till Kommunfullmäktige. Reservation Mot beslutet reserverar sig Maria Haglund (M), Eghbal Kamran (M) och Sara Dicksen (M) till förmån för motionen. 185 Information om hantering av skolskjutsärenden Ärendenummer: Bou 1013/2013 Handläggare: Jan Persson 14

15 Ärendebeskrivning Jan Persson, chef för kollektivtrafikenheten i Örebro kommun, informerar om hanteringen av skolskjutsärenden. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 186 Komplettering av utvändig miljö, Engelbrektskolan Ärendenummer: Bou 982/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Engelbrektsskolan har flyttat till före detta Wadköping utbildningscenter. Det finns ett behov av att anpassa Engelbrektsskolans utvändiga miljö. Den utökade hyreskostnader blir ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Komplettering av utvändig miljö Engelbrektskolan", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. Engelbrektsskolans skolgård kompletteras med utrustning för idrott och lek. 2. Ombyggnationen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Niclas Persson (MP) avstår från att delta i beslut. 187 Ersättning av förskolepaviljong, Bettorps förskola - Skolnämnd nordväst. Ärendenummer: Bou 981/2013 Handläggare: Andreas Ernestam 15

16 Ärendebeskrivning Bettorps förskola ligger på Bocktörnevägen i bostadsområdet Bettorp. Bygglovet för delar av förskolan går inte förlänga eftersom att byggnaden inte uppfyller samhällets krav. Byggnaden som tas bort föreslås ersättas med nya lokaler. Förskolelokalerna bedöms vara färdiga till och med årsskiftet 2013/2014 och leder till utökade hyreskostnader på ca kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av paviljong Bettorps förskola, Lillån", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning 1. En ny förskolepaviljong hyrs in till Bettorps förskola. 2. Den nya förskolepaviljongen innebär en ökad hyreskostnad på ca kronor per år och finansieras inom programnämnd Barn och utbildnings tilldelade budgetram. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 188 Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund Ärendenummer: Bou 980/2013 Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Karlslunds förskola har 4 avdelningar och ligger vid Gäddestavägen 2, nära Karlslunds motionscentral. Kommunens fastighetsbolag Futurum har genomfört en undersökning av statusen på förskolans lokaler. De har funnit fel och brister, bland annat fuktskador. Förslaget är att ersätta nuvarande lokaler med en ny byggnad. Projektet leder till ökade hyreskostnader på ca 1,3 miljoner kronor per år. Kommunledningskontoret föreslår att programnämnd Barn och utbildning ansöker om kompensation på 1,3 miljoner kronor hos kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse: "Ersättning av Karlslunds förskolas lokaler, Karlslund", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning: 1. En ny förskola innehållande 5 förskoleavdelningar byggs som ersättning för Karlslunds förskolas lokaler. 16

17 2. Programnämnd Barn och utbildning ansöker hos kommunstyrelsen om kompensation för utökade driftkostnader på 1,3 miljoner kronor. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. Reservationer m.m. Hans Holberg (V) avstår från att delta i beslut och inkommer med ett särskilt yttrande (Bilaga 9). 189 Information om lokalärenden Handläggare: Andreas Ernestam Ärendebeskrivning Lokalstrateg Andreas Ernestam informerar om aktuella lokalärenden inom programområde Barn och utbildning. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning -Informationen läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 190 Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014 Ärendenummer: Bou 988/2013 Handläggare: Staffan Henningson Ärendebeskrivning Örebro kommun är en tillväxtkommun och antalet barn i förskoleåldrarna ökar ständigt. Bedömningen för året är ett behov på helårsbasis på knappt 200 fler platser, vilket motsvarar en nettoökning på närmare 12 förskoleavdelningar. Behovet är större under vårterminen och än under höstterminen. Faktorer med konsekvenser för platsbehov är utöver befolkningsutveckling, andelen barn med plats i förskola och pedagogisk omsorg, andel av de allra yngsta barnen i verksamheterna, gruppstorlek samt etablering av fristående verksamhet. Behovet kommer att klaras med den planering som nu pågår. Efterfrågan är störst i förvaltningsområdena Nordost och Sydost och området Vivalla. 17

18 Beslutsunderlag Rapport: "Rapport om förskolesituationen inför vårterminen 2014", Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Rapporten tas till protokollet. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 191 Programdirektörens information Ärendebeskrivning Programdirektör Marie Holm tipsar programnämndens ledamöter om sidan som Skolverket är utgivare för. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Informationen läggs till handlingarna. 192 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Bou 989/2013 Ärendebeskrivning Anmälan av delegationsbeslut enligt förteckning. Presidiesammanträde har hållits den 22 november Beslutsunderlag Förteckning av delegationsbeslut Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av delegationsbeslut och presidiesammanträde läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 193 Inkomna skrivelser Ärendenummer: Bou 990/

19 Beslutsunderlag - Protokoll från samverkan Diarielista, Bou /2013. Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till programnämnd Barn och utbildning - Anmälan av inkomna skrivelser läggs till handlingarna. Beslut Programnämnd Barn och utbildning beslutar - Enligt kommunledningskontorets förslag. 19

20 KW 13/ Bilaga , (Protokoll, Bou 43/2013) Kunskap Frihet Utveckling VÄLFÄRDSBUDGET Kapitel 2-3 Barn o Utbildning Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun 2014

21 ÖVERGRIPANDE STRATEGIER UR ETT LIBERALT PERSPEKTIV Folkpartiet är kunskapspartiet Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning. Skolan ska utmana dem som inte får utmaningar hemma. Skolan ska ha höga förväntningar på den som inte har några förväntningar på sig själva. En skola utan krav sviker de svagaste eleverna. Att tidigt delta i en pedagogisk verksamhet ger stora möjligheter. Inlärningsförmågan är som störst innan barnen har uppnått skolåldern. För barn är lek och lärande en lärande lek. En tydligare pedagogisk inriktning i förskolan och en verksamhet anpassad till det enskilda barnet skapar bättre förutsättningar att klara skolan på ett bra sätt. Det gynnar särskilt barn i behov av extra stöd. Förskolan ska bli bättre på att stimulera barns naturliga lust att lära. Folkpartiet är frihetspartiet Den liberala visionen handlar om frihet. Frihet för varje individ att växa och att utveckla sina möjligheter och färdigheter. Frihet för varje individ att skapa sin framtid. Frihet för varje individ att välja, så länge det inte begränsar någon annans frihet. I den kommunala politiken får det till följd att vi liberaler bejakar alla de olika valfrihetssystem som de senaste årens politik gjort möjliga. Friskolor, alternativa utförare inom äldreomsorgen, olika former av valfrihetssystem inom social välfärd, entreprenader inom teknisk sektor allt som ger mer makt till medborgaren är en del av denna frihet. Men frihet skapas också genom att alla elever får rätt till kunskap. Det är kunskaperna som är grund för hur livet kommer att utvecklas. Därför är en skola för bildning och kunskap den viktigaste grunden för fria och starka medborgare. Därför är en förskola med möjligheter till god pedagogik en bra start för de allra flesta barn. Arbete är också en del av den frihet som så många av oss tar för självklar. Arbete skapar mening i livet och den som kan försörja sig själv har en större frihet än den som lever på bidrag eller av andra. Men politiker kan inte skapa andra arbeten än inom offentlig sektor. Och den offentliga sektorns styrka bygger på att vi har många privata företag. För oss liberaler handlar det därför om att skapa goda förutsättningar för nya och växande företag. Att fritt kunna välja var man vill bo och verka underlättas av en utvecklad infrastruktur. Allt fler väljer att driva sitt företag från en lokal utanför staden, detta är möjligt då fibernätverket och kommunikationer i övrigt är utbyggt även på landsbygden. Frihet är också en förvissning om att det finns en trygghet när livet av olika skäl krisar. Äldreomsorg där alla tar hänsyn till vem du är, vad du vill och hur du vill leva hela livet. Social välfärd för den som inte klarar vardagen. Frihet är också stöd till den som av olika anledningar lever med funktionsnedsättningar. Frihet innebär också att människor behandlas som individer, oavsett om man är kvinna eller man, ung eller gammal, rik eller fattig, svensk sedan länge eller ny i Sverige. Jämställdhetsarbetet innebär att Örebro tar sitt ansvar både som arbetsgivare och som samhällsaktör. Våra medarbetare ska behandlas lika oavsett kön. Men också de som använder 3

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 37/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-05-08 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström (FP) Per-Åke

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 318/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2012-11-07 Klockan: 09:30-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 17/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2014-06-04 Klockan: 13:15-17:25 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Östman (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 316/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2012-09-05 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 10/2015 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-09-02 Klockan: 13:15 14:10 Plats: Representationsvåningen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Karolina

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 5/2015 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-03-04 Klockan: 13:15-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Karolina Wallström (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 221/2016. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 221/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-03-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) 17-28 Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Husein

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret/Ledning BUN/2016:485 Anna Olofsson Carstedt 016-710 15 11 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande angående

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 548/2015 Grundskolenämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Seydou Bahngoura (C) 36-43, 45-55 Maria Haglund (M)

Läs mer

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016

pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för pedagogisk omsorg och omsorg obekväm tid med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Skolnämnd sydväst. Protokoll Ssv 303/2013. Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Ssv 303/2013 Skolnämnd sydväst Datum: 2014-06-09 Klockan: 13:00-16:00 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Marie Magnusson (KD) Inger Blückert (S) Conny Andersson

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

Programnämnd social välfärd

Programnämnd social välfärd Protokoll Programnämnd social välfärd Sammanträdesdatum: 2015-04-09 Justeringsdatum: 2015-04-09 Anslagsdatum: 2015-04-10 45 Åtgärdsplan utskrivningsklara med betalningsansvar Ärendenummer: Sov 140/2015

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Östernärke områdesnämnd

Östernärke områdesnämnd Protokoll Ös 247/2012 Östernärke områdesnämnd Datum: 2013-09-17 Klockan: 14:00 18:00 Plats: Askenäshemmet Närvarande ledamöter Bo Åkerling (C) Frederick Axewill (S) Lennart Carlsson (M) Anita Touronen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5

Protokoll. Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30. Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Tid Måndagen den 14 december kl. 13.30 16.30 Plats Lillåns skola 7-9, Kyrkvägen 5 Närvarande ledamöter Anders Hagsten (KD) ordförande Kerstin Cederström (FP) Jan Zetterqvist (S) Andreas Getzman (M) 96-109

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Protokoll Gn 1261/2016

Protokoll Gn 1261/2016 Protokoll Gn 1261/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 12:30-15:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Linda Smedberg (S) Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Jacob Höglund (S)

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 11/2015 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-09-29 Klockan: 13:15-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) 117-132 Anders Östman (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidens skola i Skara kommun

Framtidens skola i Skara kommun Socialdemokraterna i Skara Skara 2009-09-14 Framtidens skola i Skara kommun Lokalanpassning för åk 7-9 och gymnasiet 2 (5) Våra synpunkter på Framtidens skola Bakgrund Översynen av skolans lokaler i Skara

Läs mer

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER

Resursfördelningsmodell. med ersättningsnivåer. Barn och utbildning Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Resursfördelningsmodell för förskola med ersättningsnivåer 2016 Barn och utbildning Örebro kommun Örebro kommun 2015-11-23 Bou 1282/2015 orebro.se 2 REUSRSFÖRDELNINGSMODELL

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning 2011 09 26 171 370 Kommunstyrelsen 2012 02 13 34 86 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 23 54 Dnr 11.550 008 septkf34 Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i gymnasiet Ärendebeskrivning

Läs mer