Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega"

Transkript

1 Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega INTRANÄTSERIEN, April 2012 Lärdomar för vägen till den digitala arbetsplatsen

2 Intranät som vi ser det Intranätet ska hjälpa människor att arbeta snabbare och bättre. Det kan betyda många saker. Så många att allt fler hellre kallar intranätet den digitala arbetsplatsen för att fånga dess omfattning och syften. Oavsett begrepp står kärnan stabilt kvar. Snabbare. Bättre. Intranätet måste därför utgå från medarbetarnas verkliga behov inte antaganden eller gissningar. Intranätteamets första uppgift är att ta reda på behoven. Dess andra är att lösa dem på bästa möjliga sätt. De senaste årens utveckling har gett dig fler möjligheter än någonsin tidigare att hitta bra lösningar. Från det traditionella intranätets formella innehåll till de sociala nätverkens interaktion. Inget av det är viktigare än det andra. Att bygga en idéskapande innovationstjänst får inte stå i konflikt med att publicera rutiner som sparar medarbetarna tid. Du som intranätansvarig eller redaktör det vi kallar serviceredaktör blir hjälte just för din förmåga att hjälpa människor till snabbare och bättre sätt att jobba. Och därigenom skapa stora värden för din organisation. Det är i varje fall vår syn på intranät. Delar du den är Intranätserien något för dig, hoppas vi. Om intranätserien Webbrådgivaren Fredrik Wackå ingår i det internationella nätverket Customer Carewords. Tillsammans har vi gjort ett stort antal behovsanalyser och förstudier kring intranät. Bara i Sverige är det ett 30-tal projekt stora och små organisationer, offentlig och privat verksamhet. Vi lever som vi lär och använder den omfattande data vi har tillgång till. I Intranätserien hittar du alltså diskussioner om det som verkligen räknas om det som vi baserat på tiotusentals människors röster vet betyder mest för att er digitala arbetsplats ska lyckas. Hör gärna av dig Kontakta Fredrik Wackå Mer om intranät? Kolla wpr.se/amnen/intranat/ INTRANÄTETS VIKTIGASTE JOBB: HITTA EN KOLLEGA Att lätt kunna söka rätt på en kollega är ett av människors högst rankade intranätbehov. Det är så avgörande att vi kan se det som en vattendelare. Först när hitta kollegor fungerar så fungerar ditt intranät. Kraven ökar dessutom: telefonboken blir i snabbt takt profilsidan. Möjligheten att hitta en kollega är inte bara högt efterfrågad. Den än också en av intranätets mest mångfacetterade uppgifter. Potentialen för bättre och snabbare sätt att arbeta, och samarbeta, är stor. Men med potentialen kommer också komplexitet. En enkel databas med kontaktuppgifter är helt enkelt inte tillräckligt. Inte längre. Personsöket ska kunna svara på en rad olika frågor. Vilket telefonnummer har Lisa? är ett exempel på den allra enklasre nivån. Men därefter följer ett flertal lager av information som ytterst ska ge dig svaret på en fråga som Vem har rätt position, kompetens, intressen, trovärdighet och nätverk för att kunna bidra mest till mitt projekt?. Det är en resa. Ytterst få är framme. Men bilden av destinationen är ganska klar. Vi ser något som påminner mer om en LinkedIn-profil än en telefonkatalog. Vi ser något som är mer än en fristående service bland andra mycket talar för att vi ser själva fundamentet för det sociala intranätet. BEHOVSDATA I våra samlade behovsdata placerar sig "Hitta en kollega" (motsv.) mycket högt. Med 13 % av alla röster är behovet det tredje högst prioriterade. Distributionen av röster gör dock att behovet förtjänar att kallas "viktigast". Det är nämligen det mest universella behovet. Det är det enda som alltid finns med i den absoluta behovstoppen - oavsett vilken typ av organisation det handlar om. Behovet har utvecklats över tid. Den organisatoriska dimensionen ("vem gör vad?") blir en allt tydligare del och står idag uttalat för en dryg tredjedel av behovet i stort.

3 8 STEG TILL PERSONSÖK I VÄRLDSKLASS Dessa åtta dimensioner skapar bra service för den som vill hitta en kollega. Alla lösningar och idéer som nämns har vi sett i drift. Vi har däremot inte sett dem allihop på samma intranät. Och det är rimligt. Vad som ger störst värde hos er, och vad som tvärtom aldrig skulle användas, vet du bäst. 1 Alla och kanske fler ska vara med Det absoluta minimikravet är att alla anställda ska finnas med i tjänsten. Det låter kanske självklart men är faktiskt inte verklighet överallt. Det finns många organisationer som har personsök på intranätet som inte uppfyller kravet. Ofta finns det en historisk anledning. Ofta finns det i den givna situationen en begriplig förklaring. Men vad som ska stå högst på intranätteamets priolista är det ingen fråga om. En variant på temat är att alla ska vara med på samma ställe. Att alla visserligen finns med någonstans, i någon av de söktjänster som existerar, är egentligen inte bättre och långtifrån en anständig lösning. När de med anställningskontrakt väl är inne uppstår frågan vem alla egentligen är? Många företag har en stor andel konsulter på långtidskontrakt. De är fullt ut med i de interna processerna och är ur vardagsperspektivet som vilken medarbetare som helst. Leverantörer med ramavtal är en utomstående men återkommande typ av kontakt där inte minst inköpsavdelningen är intresserad av att människor lätt kan hitta rätt. Lägg till samarbetspartners, intresseorganisationer och vad som är relevant i din verksamhet så står det tydligt att alla inte är enkelt att definiera. Generellt går det inte att säga vad som är rätt. Men att alla är fler än alla fast anställda är högst troligt. 2 Från en säker källa Alla de strukturerade kontaktuppgifterna (namn, e- post, etc.) ska komma från en huvudkälla. Den kan vara en del av intranätet, växelsystemet, rättighetshanteringen eller något annat. Det är mindre viktigt. Det centrala är att samma källa används överallt, vilket igen är långt ifrån så självklart som det borde vara. Du behöver också etablerade och fungerande rutiner för att upprätthålla kvaliteten i källan. Hur kommer människor in eller ut när de börjar eller slutar? Vilka är rutinerna för att uppdatera när en kollega får en ny befattning eller byter enhet? Hur stor denna utmaning är varierar med vilken verksamhet du har. Allra störst är utmaningen för den som har en bred definition av alla, enligt diskussionen tidigare. Så även om alla antagligen är fler än alla anställda ska det inte vara fler än vad som är hanterbart. 3 Namn Tillräckliga grunduppgifter Ett bra personsök kräver medarbetarnas engagemang. Även utan deras medverkan ska dock tjänsten leverera de viktigaste uppgifterna. Titel/funktion Organisatorisk grundprofil Telefonnummer E-post Postadress Besöksadress Arbetsplats/rum på besöksadressen Foto Du hittar några klassiska fallgropar i listan. Titel är en sådan ingen har någon nytta av titlar som handläggare eller administratör. De berättar inte vad någon gör. Då bör personsöktjänsten snarare beskriva funktion. Arbetsplats eller rum är inte relevant i alla organisationer. Foto är hur relevant som helst, överallt, men skapar ibland praktiska problem. Du måste för det första kontrollera eventuella juridiska krav för de länder ditt intranät finns i. Det kan kräva godkännande att publicera bilder. För det andra måste du ju skaffa bilder. Organisationer som har egna id- eller inpasseringskort har ofta bilder men annars kan du hamna i slutsatsen att just foton faktiskt kräver medarbetarnas egen medverkan, det vill säga uppladdning. Och även om du har id-kortsfotografier att använda ser de ofta ut som polisens bilder av kriminella så möjligheten att ladda upp ett alternativ bör alltid finnas.

4 4 Stark organisationsprofil Det är mycket tydligt i våra samlade behovsdata att hitta en kollega har ett lika viktigt organisatoriskt som personligt perspektiv. Det är kort sagt vanligt att människor vill hitta en kollega som de inte vet vem det är. De vill ha tag på en säljare som kan en viss bransch, någon som arbetar inom ett visst område eller har ett specifikt ansvar. Oavsett vem det är. En fördjupad behovsundersökning som vi inom Customer Carewords gjorde för en amerikansk organisation bekräftar detta. Bland de uppgifter om en person som medarbetarna rankade allra högst fanns på första plats Avdelning, enhet som personen arbetar på. Dessutom högprioriterades personens plats i organisationsschemat och vem man ska kontakta om personen inte är på plats. En personsöktjänst bör alltså inkludera dessa punkter om medarbetarna: Vilken avdelning (motsv.) de arbetar på. Vem de närmast rapporterar till. Vilka deras närmaste kollegor är. Möjligheten att med utgångspunkt från personen gå vidare i organisationsschemat. Den formella vägen är att göra personbeskrivningen till en del av utveckling och utvärdering. Det årliga medarbetarsamtalet kan till exempel innehålla en kort genomgång av uppgifterna i söktjänsten. Den informella vägen är att helt satsa på uppmuntran. Gamification, att låna mekanismer från spelvärlden, är en sådan väg. LinkedIn visar en procentsats för hur komplett profilen är vilket anses locka folk att nå högre siffror. Andra tjänster använder utmärkelser eller samlarobjekt när en aktivitet har genomförts. Säkert kan du komma på fler kul idéer just kring gamification kan vi i allmänhet förvänta oss en spännande utveckling på våra intranät de närmaste åren. "Det uppstod snabbt ett community. Ibland tar det bara någon minut innan en fråga blir besvarad." Svenska Spel beskriver sin tjänst för intressematchning. Se näst sista sidan. 5 6 Kompetens och kunskap Om det finns information om människors formella kompetens att hämta i andra system är det självklart bra, men vår erfarenhet är att det är ovanligt. Vilka utbildningar och kurser någon gått blir därmed upp till den enskilde att skriva. Vidgar vi kompetensbegreppet till att gälla även sådant som språkkunskaper, särskilda branschinsikter eller kunskap om program och system är medarbetarnas medverkan helt nödvändig. Vad som är intressant måste då också vara upp till medarbetaren själv att avgöra. En kandidatexamen för 20 år sedan är kanske mindre relevant än en 2-dagarskurs häromåret. Ett fritidsintresse kan vara viktigare än en kurs väldigt många gått. Råd och rekommendationer för vad medarbetarna ska välja att skriva är bra. Men allra viktigast är uppmuntran. Hitta nycklarna som får människor att vilja bidra utan att det upplevs som en press uppifrån. Principiellt kan du välja två vägar, en mer formell än den andra. Synliga aktiviteter Kompetens och kunskap skulle kunna sammanfattas som självförklarad expertis, för att låna en tankegång från författaren Michael Sampson på Twitter). Det handlar alltså om det den enskilde vill och väljer att förmedla. Sampson menar att det finns två nivåer ytterligare av expertis, det vill säga av förståelsen kring vad en person kan och gör. Denna punkt handlar om den underförstådda expertisen de slutsatser vi kan dra av en persons aktiviteter. Vad någon faktiskt är engagerad i kan mycket väl säga mer om personen än utbildningar och formellt definierade kunskaper. Exemplen på information som vi kan dra slutsatser av är många. Medarbetarens statusuppdateringar, diskussionsinlägg eller kommentarer på artiklar och sidor. Vilka presentationer personen hållit, vilka konferenser hon varit på.

5 De bilder, videos och andra dokument hon laddat upp på intranätet. De projekt, inte minst, som hon är och har varit med i. Med en bra överblick kring saker som dessa framträder en tydlig bild av personen. Den är inte komplett men däremot väldigt aktuell. En ytterligare nyans blir det om informationen kompletteras med vilka andra anställda som finns i nätverket för var och en vilka de följer, ofta diskuterar eller samarbetar med. Saker som platstjänster/incheckning, närvaroindikering, kalender och tillgänglighet ger en ännu bättre överblick. Samtidigt belyser det problemet. Var går gränsen mellan intranätet som ett sätt att knyta samman människor och intranätet som en Orwellsk storebror? Svaret är inte enkelt. Det är inte samma svar i olika organisationer. Men det är rätt givet att vi även här bör sikta på uppmuntran att frivilligt delta, åtminstone för majoriteten av de aktivitetsspår människor lämnar efter sig. Rekommendationer uppfattas som krävande. Om du ska rekommendera någon vill du verkligen stå för det. Det är svårt att få till bra formuleringar, kanske. Få saker motverkar aktivitet så effektivt som komplexitet och därför har det dykt upp enklare lösningar en plats att skriva ett kort tack till någon eller så okomplicerat som en tumme upp eller guldstjärna. Det du vinner i enkelhet förlorar du visserligen i djup men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Dagens ros känner du säkert igen från dagstidningsvärlden. Principen är den samma. Vem blir inte glad för ett tack eller lite beröm? Skillnaden är förstås att vad du blir tackad eller berömd för säger något om dig. Att du överhuvudtaget blir tackad säger något. Dagens ris säger också något men just den dimensionen kan du låta vara kvar på insändarsidorna i tidningen. Visst ska ärliga, öppna diskussioner få förekomma på intranätet. Men att strukturera klagomål på personnivå är så klart en dålig idé. 7 8 Det andra säger Till den självförklarade och underförstådda expertisen ska vi, enligt Sampson, lägga den förtjänade expertisen: vad andra kollegor säger om någon. Om du orkar med en LinkedIn-referens till kan du lätt se hur deras rekommendationer är ett praktexempel på förtjänad expertis. Självklart kan du stjäla den idén rakt av. Men var försiktig. God integration i vardagen Vi har nu ett antal förutsättningar med oss. Vi vet att behovet att hitta kollegor är ett av de största universella behov ett intranät har att möta. Vi vet att det är viktigt för organisationen i sig (annars hade du inte läst ända hit ). Vi vet dessutom att ju oftare en person exponeras för uppgifterna i sin profil desto större är chansen att de hålls uppdaterade. Det finns alltså all anledning att använda personprofilerna överallt där det är relevant. Främst för att hjälpa dem som behöver hitta någon, förstås, men också för att ge det där incitamentet att kolla sin egen information. Du kan börja med att plocka den lägst hängande frukten och se till att alla sidfotslänkar till innehållsoch sidansvariga går till deras profiler och inte bara är deras e-postadresser. Det samma gäller länkade namn i kommentarer eller diskussioner. Sen måste du arbeta för att innehålls- och personsökningarna är helt integrerade. En standardsökning i intranätets sökmotor ska ge träff på både sidor och människor, samtidigt. Bild från Västra Götalandsregionen: Sökmotorn söker som standard i alla källor. Användaren får integrerade resultat men kan välja att filtrera dem.

6 I sammanhanget ska du också fundera på mobil användning av personsöktjänsten. Ska uppgifterna om någon prioriteras annorlunda för den som söker via telefon eller läsplatta? Är kanske informationen var någon fysiskt sitter viktigare i det mobila gränssnittet? Eller vem som ska kontaktas om personen inte svarar? En funktion för att skapa kontaktlistor känns halvljummen om all användning sker vid skrivbord men om vi ser en användning mitt i skogen nattetid kan det vara guld värt att inte ens behöva söka. Sen blir det lite mer kvalificerat. Fundera på om du kan göra den egna profilen intressant i sig för kollegorna. Så att de vill, kanske behöver, gå dit av någon annan anledning än att hålla profilen i gott skick. Lösningen finns i punkt 6 ovan. De synliga aktiviteterna kan vara frågor som ställs till mig, svar på diskussionsinlägg jag gjort, dokument som laddats upp i mina projektplatser, presentationer som taggats med samma taggar som jag använt och så vidare. Profilen kan kort sagt bli kontrollpanel för människors aktiviteter på intranätet. Och här om inte förr blir det tydligt varför Hitta en kollega kan betraktas som ett fundament för det sociala intranätet. RÖSTER OM "HITTA EN KOLLEGA" Intresset för kollegorna manifesteras inte bara i kvantativa behovsresultat. Det är också en av de mest kommenterade sakerna när intranätanvändare säger vad de vill få ut av sina intranät. Alla citat här är ur faktiska undersökningar men självklart redigerade så att varken person eller organisation går att känna igen. "Foto är viktigt! Det ger mig bättre överblick och gör vårt företag mer personligt." "Tacksam om katalogen görs om så att den går att söka i på riktigt. Jag ska inte behöva veta hur någon stavar sitt namn..." "Jag behöver telefonlistan i mobilen. Gör det enkelt att ladda ner eller nå den där." "Jag behöver kunna knyta ihop affärsområde med person och arbetsuppgifter, alltså med en enkel sökning ta reda på vem som gör vad." DÄRFÖR FUNGERAR INTE DITT PERSONSÖK Ok, det var en överdrift. Det finns ju faktiskt många tjänster för personpresentation som fungerar. Men många gör det inte, trots att dess stora betydelse knappast varit någon hemlighet de senaste åren. Så varför fungerar det fortfarande inte så bra som det borde överallt? Vi har berört en del detaljerade anledningar redan, till exempel källproblematiken. Men det finns en övergripande förklaring: Det är inte någons jobb. En mycket vanlig situation är att delar av det som behövs i tjänsten ägs av IT. Andra delar ansvarar HR för. Ytterligare andra delar kräver människors egen medverkan och det är, liksom, upp till dem. Sen känner intranätteamet bara ett ägande för att sökningen i sig fungerar, att mallarna för de sidor som behövs är bra, och så vidare. Ingen har jobbet att se till helheten. Vi känner igen det från andra viktiga behov på intranätet. Lokalbokningen görs på ett ställe, fikat till mötet får du fixa någon annanstans. Projektet att resa miljövänligt lever sitt liv, långt från själva resbokningen. Som vi ser det är lösningen "task management". Ansvar ska tas på effektnivå, inte för beståndsdelarna. Ansvar ska tas för att medarbetarnas behov blir tillgodosedda på ett bra sätt. Det ska kort sagt vara någons jobb att "hitta en kollega" fungerar i alla dess delar, och med detta ansvar måste också följa mandadet att påverka beståndsdelarna. Var, eller bli, en serviceredaktör.

7 EXEMPEL SVENSKA SPEL MATCHAR INTRESSEN Svenska Spels intranät "Hemmaplan" lanserades vintern Företagets behovsanalys bekräftade medarbetarnas stora intresse för att hitta varandra, ta kontakt och samarbeta. Svenska Spel har medarbetare på sex orter (inklusive Casino Cosmopol). Med Hemmaplan har Svenska Spel tagit steget fullt ut för att möta behovet. En stor del av den översta ytan på startsidan ägnas åt en tjänst för statusuppdatering, frågor och intressematchning. Det någon skriver i rutan (ovan) för statusuppdateringar taggas automatiskt och taggarna kan kompletteras manuellt. Dessa matchas med andra medarbetare direkt, i realtid. Varje medarbetare får dessutom uppdateringar och frågor som rör henne presenterade på sin aktivitetsöversikt (se bild till höger). Översikten innehåller också till exempel de personer som medarbetaren följer. "Det uppstod snabbt ett community. Ibland tar det bara någon minut innan en fråga blir besvarad", säger Karl Brännström, internkommunikatör på Svenska Spel. Det går dessutom att markera rätt svar på en fråga, ett enkelt sätt att skapa ett bestående värde av ett snabbt flöde. Matchningen sker gentemot olika källor: de strukturerade ämnen medarbetarna uppgett, titel och avdelning, deras statusuppdateringar. Tjänsten ersätter inte utan kompletterar ett mer traditionellt personsök.

8 TACK Förstasidesbild: Karl Brännström, Svenska Spel (svenskaspel.se) Kristian Norling, Findwise (findwise.com) Ola Ringdahl, Ringdahl Kommunikation (olar.se) SPRID VIDARE Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). Det betyder att du får kopiera, distribuera och publicera dokumentet både som pdf och på papper, under två förutsättningar. Det ska alltid framgå att upphovsmannen är Webbrådgivaren Fredrik Wackå och du ska uppge adressen Detta framgår om du inte gör några ändringar, så klart. Du får heller inte tjäna pengar på att sprida dokumentet vidare.

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se Behovsanalys rätt och fel Uppsala universitet 100+ fristående institutioner/motsv Självstyrt Svårstyrt 6500 anställda + 5000 medarbetare Projektet behövde kickstartas

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Se även twitterflödet från erfautbytet på: http://live.twingly.com/socintra Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Presentationsrunda (medurs)

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data UTKAST Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data...

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Instruktioner för roedeers.se

Instruktioner för roedeers.se Instruktioner för roedeers.se Allmänna instruktioner Roller Gäst Anonym användare, ej inloggad Inloggad användare Inloggad användare Administratör Kan utföra allt och även fixa design osv, endast en eller

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Dahl app fickhandbok. Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil

Dahl app fickhandbok. Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil Dahl app fickhandbok Stort sortiment i litet format! dahl.se/mobil Funktioner Kataloger Annonsyta Gå till startsida Mer/verktyg Profil/inloggning Gå till varukorg Sökfunktion 2 Kom i gång! Välja artiklar

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual

www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual www.grade.com LUVIT Mobil 1.0 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. BEGREPP 4 3. ÖVERSIKT 5 4. FUNKTIONER 6 4.1. ANSLAGSTAVLA 6 4.2. AKTIVITETER 6 4.3. INNEHÅLL 7 4.4. INKORG 8 4.5. KALENDER 8

Läs mer

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER

Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode HITTA NYA MÅLGRUPPER HITTA NYA MÅLGRUPPER Bisnode ringar in din målgrupp med hög precision och hjälper dig därigenom att hitta både nya och lönsamma kunder. Så hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Sökmotorns roll på det sociala intranätet

Sökmotorns roll på det sociala intranätet Sökmotorns roll på det sociala intranätet Anders Häggdahl, Örebro 2012 02 27 FINDWISE 2011 Vem är jag? Stolt tvåbarnsfar bosatt i Mölndal Sony Ericsson, 6 år i olika roller På Findwise sedan 2010, brinner

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditro Perform. 28/10/2013 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Our focus benefits yours Aditro Perform. 28/10/2013 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Our focus benefits yours Aditro Perform 28/10/2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Inledning Utmaningar i performance management Är affärs- eller verksamhetsplaner kända i er organisation?

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r

Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Snabbguide Infobank beho righet administrato r/redakto r Innehåll Inloggning/val av profil Behörighet Administratör Administrationsmodulen Skapa lokal struktur Registrera/redigera användare Skapa användargrupper

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Örebro kommun orebro.se Innehåll Öppna kalendern... 1 Vyer... 1 Dagens datum och tid... 2

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan!

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Sedan 2001 är IT och kommunikation på Vasakronan en integrerad enhet. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan kombinera den

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer