Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega"

Transkript

1 Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega INTRANÄTSERIEN, April 2012 Lärdomar för vägen till den digitala arbetsplatsen

2 Intranät som vi ser det Intranätet ska hjälpa människor att arbeta snabbare och bättre. Det kan betyda många saker. Så många att allt fler hellre kallar intranätet den digitala arbetsplatsen för att fånga dess omfattning och syften. Oavsett begrepp står kärnan stabilt kvar. Snabbare. Bättre. Intranätet måste därför utgå från medarbetarnas verkliga behov inte antaganden eller gissningar. Intranätteamets första uppgift är att ta reda på behoven. Dess andra är att lösa dem på bästa möjliga sätt. De senaste årens utveckling har gett dig fler möjligheter än någonsin tidigare att hitta bra lösningar. Från det traditionella intranätets formella innehåll till de sociala nätverkens interaktion. Inget av det är viktigare än det andra. Att bygga en idéskapande innovationstjänst får inte stå i konflikt med att publicera rutiner som sparar medarbetarna tid. Du som intranätansvarig eller redaktör det vi kallar serviceredaktör blir hjälte just för din förmåga att hjälpa människor till snabbare och bättre sätt att jobba. Och därigenom skapa stora värden för din organisation. Det är i varje fall vår syn på intranät. Delar du den är Intranätserien något för dig, hoppas vi. Om intranätserien Webbrådgivaren Fredrik Wackå ingår i det internationella nätverket Customer Carewords. Tillsammans har vi gjort ett stort antal behovsanalyser och förstudier kring intranät. Bara i Sverige är det ett 30-tal projekt stora och små organisationer, offentlig och privat verksamhet. Vi lever som vi lär och använder den omfattande data vi har tillgång till. I Intranätserien hittar du alltså diskussioner om det som verkligen räknas om det som vi baserat på tiotusentals människors röster vet betyder mest för att er digitala arbetsplats ska lyckas. Hör gärna av dig Kontakta Fredrik Wackå Mer om intranät? Kolla wpr.se/amnen/intranat/ INTRANÄTETS VIKTIGASTE JOBB: HITTA EN KOLLEGA Att lätt kunna söka rätt på en kollega är ett av människors högst rankade intranätbehov. Det är så avgörande att vi kan se det som en vattendelare. Först när hitta kollegor fungerar så fungerar ditt intranät. Kraven ökar dessutom: telefonboken blir i snabbt takt profilsidan. Möjligheten att hitta en kollega är inte bara högt efterfrågad. Den än också en av intranätets mest mångfacetterade uppgifter. Potentialen för bättre och snabbare sätt att arbeta, och samarbeta, är stor. Men med potentialen kommer också komplexitet. En enkel databas med kontaktuppgifter är helt enkelt inte tillräckligt. Inte längre. Personsöket ska kunna svara på en rad olika frågor. Vilket telefonnummer har Lisa? är ett exempel på den allra enklasre nivån. Men därefter följer ett flertal lager av information som ytterst ska ge dig svaret på en fråga som Vem har rätt position, kompetens, intressen, trovärdighet och nätverk för att kunna bidra mest till mitt projekt?. Det är en resa. Ytterst få är framme. Men bilden av destinationen är ganska klar. Vi ser något som påminner mer om en LinkedIn-profil än en telefonkatalog. Vi ser något som är mer än en fristående service bland andra mycket talar för att vi ser själva fundamentet för det sociala intranätet. BEHOVSDATA I våra samlade behovsdata placerar sig "Hitta en kollega" (motsv.) mycket högt. Med 13 % av alla röster är behovet det tredje högst prioriterade. Distributionen av röster gör dock att behovet förtjänar att kallas "viktigast". Det är nämligen det mest universella behovet. Det är det enda som alltid finns med i den absoluta behovstoppen - oavsett vilken typ av organisation det handlar om. Behovet har utvecklats över tid. Den organisatoriska dimensionen ("vem gör vad?") blir en allt tydligare del och står idag uttalat för en dryg tredjedel av behovet i stort.

3 8 STEG TILL PERSONSÖK I VÄRLDSKLASS Dessa åtta dimensioner skapar bra service för den som vill hitta en kollega. Alla lösningar och idéer som nämns har vi sett i drift. Vi har däremot inte sett dem allihop på samma intranät. Och det är rimligt. Vad som ger störst värde hos er, och vad som tvärtom aldrig skulle användas, vet du bäst. 1 Alla och kanske fler ska vara med Det absoluta minimikravet är att alla anställda ska finnas med i tjänsten. Det låter kanske självklart men är faktiskt inte verklighet överallt. Det finns många organisationer som har personsök på intranätet som inte uppfyller kravet. Ofta finns det en historisk anledning. Ofta finns det i den givna situationen en begriplig förklaring. Men vad som ska stå högst på intranätteamets priolista är det ingen fråga om. En variant på temat är att alla ska vara med på samma ställe. Att alla visserligen finns med någonstans, i någon av de söktjänster som existerar, är egentligen inte bättre och långtifrån en anständig lösning. När de med anställningskontrakt väl är inne uppstår frågan vem alla egentligen är? Många företag har en stor andel konsulter på långtidskontrakt. De är fullt ut med i de interna processerna och är ur vardagsperspektivet som vilken medarbetare som helst. Leverantörer med ramavtal är en utomstående men återkommande typ av kontakt där inte minst inköpsavdelningen är intresserad av att människor lätt kan hitta rätt. Lägg till samarbetspartners, intresseorganisationer och vad som är relevant i din verksamhet så står det tydligt att alla inte är enkelt att definiera. Generellt går det inte att säga vad som är rätt. Men att alla är fler än alla fast anställda är högst troligt. 2 Från en säker källa Alla de strukturerade kontaktuppgifterna (namn, e- post, etc.) ska komma från en huvudkälla. Den kan vara en del av intranätet, växelsystemet, rättighetshanteringen eller något annat. Det är mindre viktigt. Det centrala är att samma källa används överallt, vilket igen är långt ifrån så självklart som det borde vara. Du behöver också etablerade och fungerande rutiner för att upprätthålla kvaliteten i källan. Hur kommer människor in eller ut när de börjar eller slutar? Vilka är rutinerna för att uppdatera när en kollega får en ny befattning eller byter enhet? Hur stor denna utmaning är varierar med vilken verksamhet du har. Allra störst är utmaningen för den som har en bred definition av alla, enligt diskussionen tidigare. Så även om alla antagligen är fler än alla anställda ska det inte vara fler än vad som är hanterbart. 3 Namn Tillräckliga grunduppgifter Ett bra personsök kräver medarbetarnas engagemang. Även utan deras medverkan ska dock tjänsten leverera de viktigaste uppgifterna. Titel/funktion Organisatorisk grundprofil Telefonnummer E-post Postadress Besöksadress Arbetsplats/rum på besöksadressen Foto Du hittar några klassiska fallgropar i listan. Titel är en sådan ingen har någon nytta av titlar som handläggare eller administratör. De berättar inte vad någon gör. Då bör personsöktjänsten snarare beskriva funktion. Arbetsplats eller rum är inte relevant i alla organisationer. Foto är hur relevant som helst, överallt, men skapar ibland praktiska problem. Du måste för det första kontrollera eventuella juridiska krav för de länder ditt intranät finns i. Det kan kräva godkännande att publicera bilder. För det andra måste du ju skaffa bilder. Organisationer som har egna id- eller inpasseringskort har ofta bilder men annars kan du hamna i slutsatsen att just foton faktiskt kräver medarbetarnas egen medverkan, det vill säga uppladdning. Och även om du har id-kortsfotografier att använda ser de ofta ut som polisens bilder av kriminella så möjligheten att ladda upp ett alternativ bör alltid finnas.

4 4 Stark organisationsprofil Det är mycket tydligt i våra samlade behovsdata att hitta en kollega har ett lika viktigt organisatoriskt som personligt perspektiv. Det är kort sagt vanligt att människor vill hitta en kollega som de inte vet vem det är. De vill ha tag på en säljare som kan en viss bransch, någon som arbetar inom ett visst område eller har ett specifikt ansvar. Oavsett vem det är. En fördjupad behovsundersökning som vi inom Customer Carewords gjorde för en amerikansk organisation bekräftar detta. Bland de uppgifter om en person som medarbetarna rankade allra högst fanns på första plats Avdelning, enhet som personen arbetar på. Dessutom högprioriterades personens plats i organisationsschemat och vem man ska kontakta om personen inte är på plats. En personsöktjänst bör alltså inkludera dessa punkter om medarbetarna: Vilken avdelning (motsv.) de arbetar på. Vem de närmast rapporterar till. Vilka deras närmaste kollegor är. Möjligheten att med utgångspunkt från personen gå vidare i organisationsschemat. Den formella vägen är att göra personbeskrivningen till en del av utveckling och utvärdering. Det årliga medarbetarsamtalet kan till exempel innehålla en kort genomgång av uppgifterna i söktjänsten. Den informella vägen är att helt satsa på uppmuntran. Gamification, att låna mekanismer från spelvärlden, är en sådan väg. LinkedIn visar en procentsats för hur komplett profilen är vilket anses locka folk att nå högre siffror. Andra tjänster använder utmärkelser eller samlarobjekt när en aktivitet har genomförts. Säkert kan du komma på fler kul idéer just kring gamification kan vi i allmänhet förvänta oss en spännande utveckling på våra intranät de närmaste åren. "Det uppstod snabbt ett community. Ibland tar det bara någon minut innan en fråga blir besvarad." Svenska Spel beskriver sin tjänst för intressematchning. Se näst sista sidan. 5 6 Kompetens och kunskap Om det finns information om människors formella kompetens att hämta i andra system är det självklart bra, men vår erfarenhet är att det är ovanligt. Vilka utbildningar och kurser någon gått blir därmed upp till den enskilde att skriva. Vidgar vi kompetensbegreppet till att gälla även sådant som språkkunskaper, särskilda branschinsikter eller kunskap om program och system är medarbetarnas medverkan helt nödvändig. Vad som är intressant måste då också vara upp till medarbetaren själv att avgöra. En kandidatexamen för 20 år sedan är kanske mindre relevant än en 2-dagarskurs häromåret. Ett fritidsintresse kan vara viktigare än en kurs väldigt många gått. Råd och rekommendationer för vad medarbetarna ska välja att skriva är bra. Men allra viktigast är uppmuntran. Hitta nycklarna som får människor att vilja bidra utan att det upplevs som en press uppifrån. Principiellt kan du välja två vägar, en mer formell än den andra. Synliga aktiviteter Kompetens och kunskap skulle kunna sammanfattas som självförklarad expertis, för att låna en tankegång från författaren Michael Sampson på Twitter). Det handlar alltså om det den enskilde vill och väljer att förmedla. Sampson menar att det finns två nivåer ytterligare av expertis, det vill säga av förståelsen kring vad en person kan och gör. Denna punkt handlar om den underförstådda expertisen de slutsatser vi kan dra av en persons aktiviteter. Vad någon faktiskt är engagerad i kan mycket väl säga mer om personen än utbildningar och formellt definierade kunskaper. Exemplen på information som vi kan dra slutsatser av är många. Medarbetarens statusuppdateringar, diskussionsinlägg eller kommentarer på artiklar och sidor. Vilka presentationer personen hållit, vilka konferenser hon varit på.

5 De bilder, videos och andra dokument hon laddat upp på intranätet. De projekt, inte minst, som hon är och har varit med i. Med en bra överblick kring saker som dessa framträder en tydlig bild av personen. Den är inte komplett men däremot väldigt aktuell. En ytterligare nyans blir det om informationen kompletteras med vilka andra anställda som finns i nätverket för var och en vilka de följer, ofta diskuterar eller samarbetar med. Saker som platstjänster/incheckning, närvaroindikering, kalender och tillgänglighet ger en ännu bättre överblick. Samtidigt belyser det problemet. Var går gränsen mellan intranätet som ett sätt att knyta samman människor och intranätet som en Orwellsk storebror? Svaret är inte enkelt. Det är inte samma svar i olika organisationer. Men det är rätt givet att vi även här bör sikta på uppmuntran att frivilligt delta, åtminstone för majoriteten av de aktivitetsspår människor lämnar efter sig. Rekommendationer uppfattas som krävande. Om du ska rekommendera någon vill du verkligen stå för det. Det är svårt att få till bra formuleringar, kanske. Få saker motverkar aktivitet så effektivt som komplexitet och därför har det dykt upp enklare lösningar en plats att skriva ett kort tack till någon eller så okomplicerat som en tumme upp eller guldstjärna. Det du vinner i enkelhet förlorar du visserligen i djup men det ena behöver ju inte utesluta det andra. Dagens ros känner du säkert igen från dagstidningsvärlden. Principen är den samma. Vem blir inte glad för ett tack eller lite beröm? Skillnaden är förstås att vad du blir tackad eller berömd för säger något om dig. Att du överhuvudtaget blir tackad säger något. Dagens ris säger också något men just den dimensionen kan du låta vara kvar på insändarsidorna i tidningen. Visst ska ärliga, öppna diskussioner få förekomma på intranätet. Men att strukturera klagomål på personnivå är så klart en dålig idé. 7 8 Det andra säger Till den självförklarade och underförstådda expertisen ska vi, enligt Sampson, lägga den förtjänade expertisen: vad andra kollegor säger om någon. Om du orkar med en LinkedIn-referens till kan du lätt se hur deras rekommendationer är ett praktexempel på förtjänad expertis. Självklart kan du stjäla den idén rakt av. Men var försiktig. God integration i vardagen Vi har nu ett antal förutsättningar med oss. Vi vet att behovet att hitta kollegor är ett av de största universella behov ett intranät har att möta. Vi vet att det är viktigt för organisationen i sig (annars hade du inte läst ända hit ). Vi vet dessutom att ju oftare en person exponeras för uppgifterna i sin profil desto större är chansen att de hålls uppdaterade. Det finns alltså all anledning att använda personprofilerna överallt där det är relevant. Främst för att hjälpa dem som behöver hitta någon, förstås, men också för att ge det där incitamentet att kolla sin egen information. Du kan börja med att plocka den lägst hängande frukten och se till att alla sidfotslänkar till innehållsoch sidansvariga går till deras profiler och inte bara är deras e-postadresser. Det samma gäller länkade namn i kommentarer eller diskussioner. Sen måste du arbeta för att innehålls- och personsökningarna är helt integrerade. En standardsökning i intranätets sökmotor ska ge träff på både sidor och människor, samtidigt. Bild från Västra Götalandsregionen: Sökmotorn söker som standard i alla källor. Användaren får integrerade resultat men kan välja att filtrera dem.

6 I sammanhanget ska du också fundera på mobil användning av personsöktjänsten. Ska uppgifterna om någon prioriteras annorlunda för den som söker via telefon eller läsplatta? Är kanske informationen var någon fysiskt sitter viktigare i det mobila gränssnittet? Eller vem som ska kontaktas om personen inte svarar? En funktion för att skapa kontaktlistor känns halvljummen om all användning sker vid skrivbord men om vi ser en användning mitt i skogen nattetid kan det vara guld värt att inte ens behöva söka. Sen blir det lite mer kvalificerat. Fundera på om du kan göra den egna profilen intressant i sig för kollegorna. Så att de vill, kanske behöver, gå dit av någon annan anledning än att hålla profilen i gott skick. Lösningen finns i punkt 6 ovan. De synliga aktiviteterna kan vara frågor som ställs till mig, svar på diskussionsinlägg jag gjort, dokument som laddats upp i mina projektplatser, presentationer som taggats med samma taggar som jag använt och så vidare. Profilen kan kort sagt bli kontrollpanel för människors aktiviteter på intranätet. Och här om inte förr blir det tydligt varför Hitta en kollega kan betraktas som ett fundament för det sociala intranätet. RÖSTER OM "HITTA EN KOLLEGA" Intresset för kollegorna manifesteras inte bara i kvantativa behovsresultat. Det är också en av de mest kommenterade sakerna när intranätanvändare säger vad de vill få ut av sina intranät. Alla citat här är ur faktiska undersökningar men självklart redigerade så att varken person eller organisation går att känna igen. "Foto är viktigt! Det ger mig bättre överblick och gör vårt företag mer personligt." "Tacksam om katalogen görs om så att den går att söka i på riktigt. Jag ska inte behöva veta hur någon stavar sitt namn..." "Jag behöver telefonlistan i mobilen. Gör det enkelt att ladda ner eller nå den där." "Jag behöver kunna knyta ihop affärsområde med person och arbetsuppgifter, alltså med en enkel sökning ta reda på vem som gör vad." DÄRFÖR FUNGERAR INTE DITT PERSONSÖK Ok, det var en överdrift. Det finns ju faktiskt många tjänster för personpresentation som fungerar. Men många gör det inte, trots att dess stora betydelse knappast varit någon hemlighet de senaste åren. Så varför fungerar det fortfarande inte så bra som det borde överallt? Vi har berört en del detaljerade anledningar redan, till exempel källproblematiken. Men det finns en övergripande förklaring: Det är inte någons jobb. En mycket vanlig situation är att delar av det som behövs i tjänsten ägs av IT. Andra delar ansvarar HR för. Ytterligare andra delar kräver människors egen medverkan och det är, liksom, upp till dem. Sen känner intranätteamet bara ett ägande för att sökningen i sig fungerar, att mallarna för de sidor som behövs är bra, och så vidare. Ingen har jobbet att se till helheten. Vi känner igen det från andra viktiga behov på intranätet. Lokalbokningen görs på ett ställe, fikat till mötet får du fixa någon annanstans. Projektet att resa miljövänligt lever sitt liv, långt från själva resbokningen. Som vi ser det är lösningen "task management". Ansvar ska tas på effektnivå, inte för beståndsdelarna. Ansvar ska tas för att medarbetarnas behov blir tillgodosedda på ett bra sätt. Det ska kort sagt vara någons jobb att "hitta en kollega" fungerar i alla dess delar, och med detta ansvar måste också följa mandadet att påverka beståndsdelarna. Var, eller bli, en serviceredaktör.

7 EXEMPEL SVENSKA SPEL MATCHAR INTRESSEN Svenska Spels intranät "Hemmaplan" lanserades vintern Företagets behovsanalys bekräftade medarbetarnas stora intresse för att hitta varandra, ta kontakt och samarbeta. Svenska Spel har medarbetare på sex orter (inklusive Casino Cosmopol). Med Hemmaplan har Svenska Spel tagit steget fullt ut för att möta behovet. En stor del av den översta ytan på startsidan ägnas åt en tjänst för statusuppdatering, frågor och intressematchning. Det någon skriver i rutan (ovan) för statusuppdateringar taggas automatiskt och taggarna kan kompletteras manuellt. Dessa matchas med andra medarbetare direkt, i realtid. Varje medarbetare får dessutom uppdateringar och frågor som rör henne presenterade på sin aktivitetsöversikt (se bild till höger). Översikten innehåller också till exempel de personer som medarbetaren följer. "Det uppstod snabbt ett community. Ibland tar det bara någon minut innan en fråga blir besvarad", säger Karl Brännström, internkommunikatör på Svenska Spel. Det går dessutom att markera rätt svar på en fråga, ett enkelt sätt att skapa ett bestående värde av ett snabbt flöde. Matchningen sker gentemot olika källor: de strukturerade ämnen medarbetarna uppgett, titel och avdelning, deras statusuppdateringar. Tjänsten ersätter inte utan kompletterar ett mer traditionellt personsök.

8 TACK Förstasidesbild: Karl Brännström, Svenska Spel (svenskaspel.se) Kristian Norling, Findwise (findwise.com) Ola Ringdahl, Ringdahl Kommunikation (olar.se) SPRID VIDARE Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/). Det betyder att du får kopiera, distribuera och publicera dokumentet både som pdf och på papper, under två förutsättningar. Det ska alltid framgå att upphovsmannen är Webbrådgivaren Fredrik Wackå och du ska uppge adressen Detta framgår om du inte gör några ändringar, så klart. Du får heller inte tjäna pengar på att sprida dokumentet vidare.

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Unionens #twitterskola

Unionens #twitterskola Unionens #twitterskola Inledning Det finns framförallt två anledningar till att Twitters korta meddelanden på 140 tecken blivit en sådan succé. Den ena är att människor formulerar sig klart och tydligt

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016

Slutrapport Uppdrag 1 Introduktion till UX-produktion. Johanna Lundberg Finnsson HT2016 Personas Utifrån mina erfarenheter och kvalitativa gissningar tog jag fram tre stycken personas. Jag skapade dem en i taget för att försöka hålla fokus på att utveckla dem lite mer på djupet. Om jag hade

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

En introduktion till Community i Mediakatalogen

En introduktion till Community i Mediakatalogen En introduktion till Community i Mediakatalogen Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediakatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas i

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se

webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se webb.uu.se @emiloberg emil.oberg@uadm.uu.se Behovsanalys rätt och fel Uppsala universitet 100+ fristående institutioner/motsv Självstyrt Svårstyrt 6500 anställda + 5000 medarbetare Projektet behövde kickstartas

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren

Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Flexibelt digitalt verktyg som motiverar eleverna och förenklar för läraren Kom igång med Glosboken.se Lär dig grunderna om Glosboken.se så att du och dina eleverna kommer igång med ert nya

Läs mer

Hitta kunder som frilansare

Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare Hitta kunder som frilansare 4 Att livnära sig som frilansare, genom att ta långa- eller kortsiktiga uppdrag, är en allt vanligare arbetsform. På Billogram träffar vi många frilansare,

Läs mer

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto 1 Skapa ett Youtube-konto Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2.

1. Välj en bra bild till din ansökning. 2. Fyll i relevant utbildning 1. 2. Guide till ansökan 1. Välj en bra bild till din ansökning Välj helst ett passliknande fotografi där endast ditt ansikte syns. Använd inte ett foto där du poserar eller är på fest, då det kan verka oseriöst.

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

En introduktion till Community i Mediekatalogen SLI

En introduktion till Community i Mediekatalogen SLI En introduktion till Community i Mediekatalogen SLI Bekanta dig med Community Händelser När du klickar på Community kommer du till Händelser. Här ser du aktiviteter i de grupper du är medlem i och vad

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

RAPPORT. Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola. Uppföljning och utvärdering 2009-2014

RAPPORT. Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola. Uppföljning och utvärdering 2009-2014 RAPPORT Personlig Tränare Katrinebergs folkhögskola Uppföljning och utvärdering 2009-2014 2015-10-21 Ulf Järphag 1. BAKGRUND Personlig Tränar (PT) -utbildningen på Katrinebergs folkhögskola har bedrivits

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Skriva nyheter på sunne.se

Skriva nyheter på sunne.se Skriva nyheter på sunne.se, CMS 7.5 Sidan 1 av 6 Skriva nyheter på sunne.se Det är extra viktigt att skriva en intressant rubrik och en sammanfattande ingress för en nyhet. Rubriken och ingressen är dörren

Läs mer

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide

Nätverka med Bergsskolan en kort startguide Nätverka med Bergsskolan en kort startguide STEG 1: Registrera dig på http://www.linkedin.com STEG 2: Bjud in vänner Väl registrerad möts du av ovanstående välkomstskärm. Här kan du bjuda in eller importera

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Projekt X: Effektkartan

Projekt X: Effektkartan Slutrapport v. 41 Projekt X: Effektkartan Grupp 4 Johanna Lundberg Finnsson Ryan Pettersson Jonas Möckelström Linnea Molinder Jorna Ludong Genomförande Vi hade under det föregående delprojektet använt

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

ÅSA EKMAN www.asaekman.com. att omsätta barnkonventionen i praktiken

ÅSA EKMAN www.asaekman.com. att omsätta barnkonventionen i praktiken att omsätta barnkonventionen i praktiken barnkonventionen i en kommun på en timme - hur kan vi konkretisera barnkonventionen? - hur får vi mycket snack och mycket verkstad? - hur vet vi att vi gör rätt

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer!

Med LinkedIn kan du attrahera affärer och kontakter genom att bli synlig och sökbar. Det kan revolutionera sättet du gör affärer! Varför LinkedIn? I alla tider har kontakter gjorts framgångsrikt genom personliga referenser. Nu kan du få kontakter genom personliga referenser på internet genom LinkedIn, världens största professionella

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Stick ut på LinkedIn!

Stick ut på LinkedIn! Charlotte Hågård Stick ut på LinkedIn! Bygg ditt nätverk, personliga varumärke, en framgångsrik profil och bli aktiv på LinkedIn. Bokförlaget Langenskiöld Charlotte Hågårds tidigare utgivning CV-boken,

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare.

Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Ansökan bloggare Sidan 1 av 9 Läs igenom det här häftet innan du skickar in din ansökan om att bli bloggare. Vad är en blogg? En blogg är en samling blogginlägg som berättar/kåserar under ett gemensamt

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv

Karriärpaketet Vägar vidare. till kunskap om studier och arbetsliv Karriärpaketet Vägar vidare till kunskap om studier och arbetsliv Om karriärpaketet Till dig som vägleder/coachar elever på väg ut i studier eller arbetsliv! Karriärpaketet har utvecklats vid Loughbourough

Läs mer