Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiberomvandlare får försäljningsförbud. » sid 5. Elbesiktiga ditt hus. » sid 6. Detta gäller för. behörighet. » sid 3"

Transkript

1 aktuellt# Fiberomvandlare får försäljningsförbud» sid 5 Elbesiktiga ditt hus» sid 6 Detta gäller för behörighet» sid 3

2 GD har ordet Från Beijing till Kristinehamn Så är jag tillbaka i Sverige efter lite mer än ett år i Kina. Ett fantastiskt sommarväder och sol över Vänerns glittrande vatten mötte mig när jag anlände till Kristinehamn den 1 juni. Det var nästan lika varmt utomhus som i Beijing men betydligt lättare att andas. Visst är den svenska sommaren härlig! Tiden i Kina var lärorik och dessutom dramatisk genom det svåra vinterväder som drabbade landet under början av året samt den svåra jordbävningen i Sichuanprovinsen för drygt en månad sedan. Jordbävningen kändes tydligt även i kontoret i Beijing och vi samlades utomhus där en stämning av obehag infann sig. Några dagar senare sade mina kinesiska kollegor att det kanske är dags att sluta förknippa siffran åtta med lycka med tanke på katastroferna under år På tal om siffran åtta så kan det noteras att de olympiska spelen öppnas klockan 8 på kvällen just den 8/8 i år Vinterns svåra snöoväder i Kina påverkade även elsäkerheten genom att elnätens frånskiljare som normalt öppnas före arbete frös ihop så att reparationsarbeten fick göras med enbart nätets effektbrytare i frånläge. Jag hade förmånen att delta i ett möte med det statliga nationella kinesiska nätföretaget om ny teknik för att göra elnäten mer robusta mot snö och is. I perspektivet av dessa stora katastrofer kanske vi ställer oss frågan om det är värt att arbeta med just elsäkerhet. För mig är det svaret enkelt ja eftersom en olycka kan vara lika allvarlig för de drabbade oberoende av om den orsakas av jordbävning eller av elektricitet. Här på Elsäkerhetsverket råder en frisk framåtanda med många nyanställda. Våra erfarna kollegor delar med sig av sitt kunnande på ett positivt sätt. Stämningen är god och jag har blivit mycket väl mottagen. Jag träffar organisationer inom elområdet och före semestern besöker jag våra tre tillsynsdistrikt som utför tillsyn av starkströmsanläggningar och genomför olycksfallsutredningar. Den andra veckan i juni medverkade jag i ett nordiskt möte som den här gången hölls på ett regnigt Färöarna. De nordiska elsäkerhetsmyndigheterna lär av varandra och strävar efter gemensamma regler, bland annat för att förenkla elinstallationsarbete över gränserna, och för samsyn inom det europeiska samarbetet samt internationellt. Ett sådant område är spisbränder där Sverige medverkar inom IEC International Electrotechnical Commission, för säkrare elspisar. Bränder från just spisar som glöms påslagna utgör en stor del av elrelaterade bränder. Här kan ny teknik bidra till ökad säkerhet. Elsäkerhetsverket fortsätter arbetet med regelförenkling och kommer närmast att se över de regler som hanterar avgifter inom elområdet. Vi har också fått i uppdrag av näringsdepartementet att ge in ett förslag på ny lagstiftning rörande behörighet för elinstallatörer. I samband med detta kommer vi att bjuda in olika aktörer för att få deras syn på hur det nya systemet bäst bör utformas. Vidare ska vi också öka erfarenhetsutbytet med våra nordiska grannländer i denna fråga, inte minst för att jämföra deras behörighetssystem med vårt eget. Vi ser även över de regler som styr marknadskontroll av elektrisk materiel. Njut av sommaren och tänk på att använda fullgod elmateriel. Jordfelsbrytare ökar säkerheten vid användning av eldriven materiel utomhus. Sommarhälsningar Magnus Olofsson A K T U E L LT E L S Ä K E R H E T S V E R K E T S N Y H E T S B R E V # TEL REDAKTÖR Ann-Charlotte Carlqvist ANSVARIG UTGIVARE Magnus Olofsson LAYOUT & PRODUKTION Blueprint

3 behörighet Behörighet är det tillstånd som krävs för att få ansvara för elinstallationsarbeten. Det betyder att minst en person per företag som arbetar med elinstallationer måste ha behörighet. Den personen har i sista hand ansvar för arbetet och de kontroller som ska utföras. Detta gäller för Behörighet Gemensamt för alla typer av behörighet är kravet på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Beroende på vilken behörighet man söker skiftar kraven. Elsäkerhetsverkets personal som ansvarar för handläggningen finns alla i Kristinehamn. Generellt kan man säga att det finns två huvudgrupper av behörighet. En allmän behörighet som finns i olika varianter, bland annat bara för lågspänningsanläggningar (ABL) eller för högoch lågspänningsanläggningar (AB), berättar Lars Melchert. Det finns också en begränsad behörighet för enklare typer av arbeten, även den indelad i olika klasser. Exempel på anläggningar där kravet är den högsta klassen allmän behörighet AB är elverk, nätägare och industri. För personer som utför installationer i exempelvis hyreshus och villor, kan allmän behörighet lågspänning ABL räcka. Begränsade behörigheter gäller ofta personer som jobbar med installation av spisar, tvättmaskiner eller fastighetsskötsel. Behörigheten söker du hos Elsäkerhetsverket. Ansökningsblankett och blankett för praktikintyg finns på vår hemsida, Förutom personuppgifter ska du fylla i vilken behörighet du ansöker om samt skicka med styrkta kopior av betyg och praktikintyg. Intygen måste vara skrivna på Elsäkerhetsverkets blankett och den behörige installatören i det företag man är/varit anställd i ska fylla i uppgifterna samt skriva under intyget. Vi behöver även få med uppgifter om innehållet i vissa högre utbildningar så att vi kan se om du har läst de ämnen som krävs. Praktiken ska preciseras så att vi kan se att man fått den mångsidiga praktik som krävs. Vi lägger stor vikt på praktikintygen, säger handläggare Ronny Press. Den som har behörighet i ett land som omfattas av EES-avtalet kan efter ansökan hos Elsäkerhetsverket få en motsvarande svensk behörighet. Övriga krav på sökande från EES-länder finns att läsa i ELSÄK-FS 2007:2. Uppfyller du de krav som är fastställda för respektive behörighet skriver vi ut ett behörighetsbevis. Detta kan numera endast skickas som postförskott och kostar kr. Behörigheter som utfärdas idag gäller till utgången av det år man fyller 67 år. Precis som med ett körkort, kan den som missköter sig få någon typ av åtgärd mot sin behörighet. Oftast brukar det räcka med en varning när det händer något, men det har hänt att Elsäkerhetsverket återkallat behörigheter.» text forts sidan 4 a k t u e l l t # 2 j u n i

4 behörighet» forts från sidan 3 Allmänna behörigheter AB gäller för alla elinstallationsarbeten. ABL gäller för alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. ABH gäller för alla elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar. Begränsade behörigheter BB1 gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Behörigheten omfattar följande: uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmatur, installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen. BB2 gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Behörigheten omfattar följande: fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning med tillhörande styr, regler, säkerhets- och indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen. FAKTA På hämtar du blanketter för ansökan samt praktikintyg. I registret kan du läsa behörighetsföreskriften ELSÄK-FS 2007:2. Där finns dels de olika behörighetsklasserna beskrivna samt kraven för utbildning och praktik. Varje år får Elsäkerhetsverket in cirka ansökningar om behörighet. Ungefär 400 av dem avser förlängningar. Elsäkerhetsverket utför inga meritvärderingar i förväg. Du måste skicka in en ansökan om behörighet för att se om du har rätt meriter. Tyskland och Polen dominerar ansökningarna från utlandet. Många av de som vill ansöka om en svensk behörighet söker ofta en högre behörighet än de är kvalificerade för. Du kan bara ansöka om en behörighet åt gången. Lampprojekt över gränserna Elsäkerhetsverket är en av 15 myndigheter som deltagit i ett EU-projekt med att utvärdera elsäkerheten hos olika lamptyper. Alla de myndigheter som deltagit i projektet utför marknadskontroll under lågspänningsdirektivet (LVD) i sin dagliga verksamhet. Ett av målen med projektet har varit att titta på hur varje myndighet tillämpar marknadskontroll och hur myndigheterna kan bli bättre på att samarbeta inom området. Totalt har 226 lamptyper med misstänkta brister köpts in och testats varav elva lampor klarade sig helt utan anmärkning. De vanligaste bristerna var bland annat konstruktionsfel, dålig isolering och avsaknad av information om tillverkare eller importör. CE-märkning och andra tekniska beskrivningar saknades också på många av lamporna. 162 lampor hade brister i konstruktionen 53 lampor hade administrativa brister 11 lampor klarade sig helt utan anmärkning Delaktiga länder: Belgien, Cypern, Finland, Island, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. text Sandra Petterson a k t u e l l t # 2 j u n i

5 säkerhet Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud med återtagande från slutanvändare av en fiberomvandlare som finns monterad i fler än lägenheter i Sverige. Fiberomvandlare får försäljningsförbud Arecta Communication AB har gått ut med en skarp varningsinformation till samtliga berörda. Tillsammans med sina kunder, bostadsbolag och installatörer, jobbar man för att ta fram en plan för återtag. Den förbjudna produkten är en fiberomvandlare som omvandlar en inkommande optisk signal via optisk fiber till en elektrisk signal som kan gå ut i befintligt antennät för TV och radio eller datanät. Konvertern är behäftad med en rad fel. Det allvarligaste felet innebär att fiberomvandlarens metallchassi kan bli spänningssatt med 230 V då den saknar isolationsskydd. Fiberomvandlaren är i sin tur monterad i ytterligare en metallåda som då också riskerar att bli spänningssatt. Den aktuella produkten är tillverkad av N-Net Technologies i Kina. För mer information kontakta Susanne Sundström på telefon Uppdaterade ATEX-riktlinjer ATEX-riktlinjerna är till för att öka säkerheten för utrustningar och arbetsmiljö i explosionsfarliga områden. ATEX-riktlinjerna berör alla områden där det finns en risk i och med att explosionsfarliga blandningar av gas eller damm förekommer. Exempel på sådana miljöer kan vara bensinstationer, lackeringsföretag och andra inrättningar där en explosiv miljö kan uppstå. ATEX-riktlinjerna är nu uppdaterade i en andra utgåva. Riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok för den som berörs av direktiv 94/9/EG. Syftet med riktlinjerna är att styra så att tillämpningen av direktivet blir mer enhetligt. Nytt för den uppdaterade versionen av riktlinjerna är bland annat en del förtydligande kring märkningen av kategori tre-utrustning. Stycket går att hitta i den omarbetade guiden där också anmälda organs agerande vid upptäckt av farlig produkt är förtydligade. I riktlinjerna kan du även läsa om hanteringen av testresultat från tillverkare. De nya ATEX-riktlinjerna hittar du på under rubriken Produkter. Klicka sedan på Elsäkerhetsverket roll/regelverket. För att lätt kunna se de uppdateringar som gjorts i ATEX-riktlinjerna har samtliga markerats med blå text. fotnot ATEX är en förkorting av det franska namnet Appareils destinés à être utilisés en Atmosphères Explosibles. a k t u e l l t # 2 j u n i

6 Sommarmånaderna innebär också högsäsong för husköp. Men, det många glömmer när de köper villa eller fritidshus är att kontrollera fastighetens elinstallationer. Elbesiktning lika viktig som fuktkontroll vid husköp Elsäkerhetsverket får många samtal från privatpersoner som råkat ut för att deras nyinköpta fastighet har bristfälliga elinstallationer, säger överinspektör Lars Hansson vid Elsäkerhetsverket. Som ägare och innehavare av en fastighet är du ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning. Vid husköp gör de flesta en grundlig byggbesiktning. Besiktningen utförs med hjälp av en besiktningsman, men handlar i regel bara om kontroll av fastighetens byggkonstruktion. De flesta glömmer bort att kontrollera elen. En felaktig elinstallation, där till exempel säkringar och jordfelsbrytare inte fungerar på rätt sätt, kan innebära risk för att man får ström genom kroppen. De större försäkringsbolagen uppger att procent av alla bränder i Sverige orsakas av elfel. Som fastighetsägare riskerar du också nedsatt försäkringsbelopp om orsakerna till brand eller annan olycka berott på bristfälliga elinstallationer.» text forts sidan 7 Fakta Säljaren av en fastighet har upplysningsplikt som omfattar fel och brister som säljaren känner till och som köparen inte kan upptäcka. Köparen har skyldighet att undersöka och kontrollera fastigheten som ska köpas. Bland annat innebär det kontroll av elinstallationer. a k t u e l l t # 2 j u n i

7 » forts från sidan 6 För att veta om elinstallationerna är korrekt utförda rekommenderas en särskild elbesiktning. Då kontrolleras om installationen är fackmannamässigt utförd och rätt underhållen. På så sätt minskar du risken för elolycksfall, elbränder och eventuella tvister med säljaren. Jag har varit i kontakt med flera personer som drabbats och som menar att det är svårt att hävda att bristfälliga elinstallationer är ett dolt fel, fortsätter Lars Hansson. Kontroll av elinstallationer faller under köparens undersökningsplikt eftersom fel kan upptäckas vid besiktning. För en lekman är det svårt att med blotta ögat se om det är nödvändigt med en besiktning. En fackman däremot kan lossa på uttag, titta ovanför en infälld spotlight eller undersöka elcentralen för att avgöra om en mer omfattande besiktning är nödvändig. Det kan därför vara klokt att anlita en besiktningsman som gör en första bedömning för att se om en utförligare besiktning är nödvändig. Här kan du som köpare också ta ställning till om du vill gå vidare med husköpet. Alla kanske inte är beredda brister kan ibland bli höga. Framförallt att direkt sätta igång ett omfattande är en besiktning en billig och ovärderlig renoveringsarbete. försäkring för att minska risken för En besiktning kostar omkring elolyckor eller brand. Sådana olyckor kronor och många kan tycka att det är kan inte mätas i pengar för dem som dyrt. Men, det kan vara en billig försäkring om det visar sig att elanläggningen drabbas. inte motsvarar de krav som finns och text & foto måste åtgärdas. Kostnader för att åtgärda Ann-Charlotte Carlqvist Tips för säkrare el! Anlita alltid behörig elinstallatör för elarbeten som kräver det. Obehörigt elinstallationsarbete är straffbart. Om det blir fel kan detta leda till brand eller elolycka. Kontrollera att elarbeten är fackmässigt utförda och att de fortfarande håller måttet. Även ett nytt hus kan vara behäftat med fel byggfusk förekommer! Vid en besiktning försäkra dig om att besiktningsmannen har rätt kunskap och erfarenhet. Vänd dig till en elinstallatör på orten eller kontakta Elektriska installatörsorganisationen, EIO, Elektriska nämnden har ungefär 170 auktoriserade besiktningsingenjörer som du kan kontakta om du vill ha tag i en besiktningsman. Läs mer på Säkrare elprodukter från Kina Under min sista vecka i Beijing fick jag tillfälle att besöka EU-representationen i Kina där jag träffade EUs standardiseringsexpert Klaus Ziegler. Kina är närmast att betrakta som världens fabrik för allt från leksaker till elprodukter. Närmare hälften av antalet produkter som importeras till Sverige är tillverkade i Kina. I systemet med CE-märkning ansvarar importören för att produkten är säker. Elsäkerhetsverket tar stickprov på marknaden och kontrollerar elektriska produkters säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Under år 2007 fick hela 27 procent (87 stycken) av de kontrollerade produkterna i Sverige försäljningsförbud. De allra flesta av dessa produkter var CEmärkta. Klaus Ziegler arbetar med att utveckla samarbetet mellan EU och Kina så att standarder och marknadskontroll blir mer lika. Inom EU används idag ett samarbete som innebär att ett land som upptäcker en farlig produkt enkelt kan informera de andra europeiska länderna om sitt försäljningsförbud eller återkallande av produkten. Även Kina arbetar med att införa ett liknande system mellan landets provinser. Enligt Klaus kan ett ökat samarbete mellan Europa och Kina inom områdena marknadskontroll och standardisering bidra till säkrare produkter. Gemensamma regler medverkar till att farlig elmateriel inte kommer ut på marknaden. Här kan Sverige ta en aktiv roll. text Magnus Olofsson a k t u e l l t # 2 j u n i

8 NOTERAT Elsäkerhetsverket bra men okänt Nu är resultatet klart från den varumärkesundersökning som Elsäkerhetsverket genomförde tidigare i år. Syftet var att verket ville få en bra grund för att utveckla det egna varumärket och till det efterfrågades information om kännedom och uppfattning om myndigheten. Undersökningen genomfördes som en kvantitativ telefonenkät, med datainsamling under mars månad. Målgruppen för undersökningen var vuxna privatpersoner i Sverige i åldrarna år. Resultatet visar att Elsäkerhetsverket är relativt okänd för allmänheten. Spontant svarar tio procent på frågan om man känner till någon myndighet som arbetar med säkerhet inom elområdet. 55 procent känner inte till någon myndighet alls. På direkt fråga visar det sig att 58 procent inte alls känner till Elsäkerhetsverket, en tredjedel har hört talas om, men har ingen vidare kännedom, åtta procent känner till lite grand, men har aldrig varit i kontakt. Tre procent har god kännedom och har också varit i kontakt. Elsäkerhetsverket ger rätt associationer, allmänheten tänker framförallt på elsäkerhet, men även statligt samt lagar och förordningar. 78 procent anser att det är bra att det finns ett Elsäkerhetsverk i Sverige. Allmänheten har en positiv bild av Elsäkerhetsverket, med ett medelvärde 3,5 på en femgradig skala, men en tredjedel svarar vet ej, det vill säga tar ej ställning. Respondenterna vet för lite, men spontana kommentarer om att det är bra att Elsäkerhetsverket finns och att det är viktigt med regler. Allmänheten har också ett bra förtroende för Elsäkerhetsverket, med ett medelvärde på 3,7 på en femgradig skala. Men majoriteten vet inte vilka tjänster som Elsäkerhetsverket erbjuder. Resultatet visar egentligen på det som vi trodde, att spontankännedomen bland allmänheten är låg, säger informationschef Ann- Charlotte Carlqvist. Positivt är att allmänheten får positiva associationer när de hör vårt namn. Vi har nu en bra grund att stå på i det fortsatta varumärkesarbetet. Ta det säkra före det osäkra! Den 9 oktober ordnas en konferens om säkerhetskultur i Stockholm där olika myndigheter bjudits in att delta. Elsäkerhetsverket är en av arrangörerna och att döma av de intresseanmälningar som kommit in är intresset stort. Syftet med konferensen är att förebygga olyckor på olika sätt. Konferensen är ett samarbete mellan Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket, Vägtrafikinspektionen och Kärnkraftsinspektionen. Säkerhetskultur är ett område som myndigheterna behöver titta närmare på inom våra olika ansvarsområden. I vår målsättning att minska olyckor är det viktigt att vi försöker förstå varför olyckor händer med utgångspunkt från ett bredare perspektiv, säger Lars Kilsgård, elinspektör vid Elsäkerhetsverket. Frågeställningar som Lars Kilsgård vill lyfta är hur attityder och värderingar påverkar de speciella omständigheterna vid händelsetillfället, hur de samverkar och i sin tur framkallar det vi brukar kalla olyckor. En av föreläsarna under dagen är Marianne Törner, forskningsledare för gruppen Risk och säkerhet i arbetet vid Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs universitet. Hon kommer bland annat att ta upp chefernas roll i hur medarbetarna uppfattar en organisations policies, procedurer och praktik som påverkar säkerheten på en arbetsplats. Intresset för konferensen är mycket stort och anmälningarna och arrangörerna räknar med ett hundratal deltagare. Vill du veta mer om konferensen, kontakta Lars Kilsgård, a k t u e l l t # 2 j u n i

9 till sist... Vill du bli en av oss? Under hösten börjar tre nya medarbetare arbeta vid Elsäkerhetsverket i Kristinehamn. Samtidigt börjar också planerna på utbyggnaden av lokalerna för att kunna ta emot ytterligare fler kompetenta medarbetare. Senast under 2010 ska samtliga anställda vid Elsäkerhetsverket ha sin arbetsplats i Kristinehamn. Vill du bli en av oss? Vi söker främst personer med erfarenhet från elanläggningsområdet inom låg/högspänning och som vill arbeta med elsäkerhetsfrågor samt tillsyn. Redan nu tar vi emot intresseanmälningar, mejla dem till Du kan även kontakta personalhandläggare Ann- Marie Andersson på telefon En riktigt trevlig sommar önskar vi på Elsäkerhetsverket! Vi behöver din hjälp... Vad vill du läsa om i Aktuellt? För att detta nyhetsbrev ska bli så bra som möjligt vill vi veta vad våra läsare vill veta mer om! Kanske har du hört talas om en bra idé för att öka elsäkerheten? Har ni kanske genomfört förbättringar eller skapat rutiner på just er arbetsplats som kan vara bra att tipsa andra om? Dina synpunkter vill vi att du anmäler på vår webb. Gå in på På startsidan under Aktuellt finns ett formulär att fylla i. Tack för hjälpen!???? a k t u e l l t # 2 j u n i

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Carina Larsson Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ( 2007:2) om behörighet för elinstallatörer Utkom från trycket den

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas

Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Framtiden utifrån behörighetsutredningen SSG Elansvarsträff 2014 Kim Reenaas Inledning Vad gör en verksjurist? Vad gör Elsäkerhetsverket? Vad gör VI? PROPORTIONALITET OBJEKTIVITET LEGALITET SNABBT ENKELT

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

En olycka beror mycket sällan på en enskild faktor

En olycka beror mycket sällan på en enskild faktor Olycksmodeller 1 Påstående En olycka beror mycket sällan på en enskild faktor 2 1 Huvudgrupper av olycksmodeller Sekventiella olycksmodeller Epidemiska olycksmodeller Prestandaavvikelse Miljöfaktorer Barriärer

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Göran Beckert Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för elinstallatörer; beslutade den 4 juni 2013. ELSÄK-FS 2013:1

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS 2017:X Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör beslutade den dd månad

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! 2 www.eio-eltest.se Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 1 januari 2015. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Konsoliderad version Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Observera att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. Lydelse per den 8 juni 2016. Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt

Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Elsäkerhet och effektiva och hållbara ellösningar Anders Engstedt Agenda Kort intro information och introduktion Nya elsäkerhetslagen som gäller från 2017 Elsäkerhet Effektivitetsvinster inom elområdet

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00

NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00 NYHETSBREV FRÅN ELSÄKERHETSVERKET NR 1 MARS 2004 WWW.ELSAKERHETSVERKET.SE 08-508 905 00 Redaktör Helena Lundberg Ansvarig utgivare Gunnel Färm Produktion Journalistgruppen AB UR INNEHÅLLET Konsten att

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415

FÖRTECKNING 1 (5) ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgivare: Kim Reenaas Dnr 16EV1415 FÖRTECKNING 1 (5) Utgivare: Kim Reenaas 2016-06-01 Dnr 16EV1415 ELSÄKERHETSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje myndighet finnas en förteckning

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr15EV2166 TattoSuperstore Per Eriks Gatan 25A 703 58 Örebro Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETS- BAROMETERN Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETS- BAROMETERN 2016 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2016 IN 1 Elsäkerhetsbarometern 2016 Elsäkerhetsbarometern 2016 Fortfarande stora brister 3 nu krävs förändring Så elsäkert är

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet

Elsäkerhet. en ledningsfråga. Bo Diczfalusy. Särskild utredare. Näringsdepartementet Elsäkerhet en ledningsfråga Bo Diczfalusy Särskild utredare Uppdraget Vad ska krävas för att utföra elektriska installationer? Avgränsningar mot specialreglerade områden, bl.a. fartyg, järnvägar, elfordon

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT?

VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elolycksfall 2015 VARFÖR GÖR VI EN ELOLYCKSFALLSRAPPORT? Elsäkerhetsverkets årliga rapport över elolycksfall bygger på händelser som rapporteras in till Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-06-24 Dnr 15EV1498 Gekås Ullared AB 311 85 Ullared Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet Vårt

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

Säkrare jordfelsbrytare

Säkrare jordfelsbrytare Säkrare jordfelsbrytare Syftet med detta möte är att informera och diskutera åtgärder för att uppnå mer tillförlitliga jordfelsbrytare som används för personskydd. Namn www.elsakerhetsverket.se 2008-xx-xx

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

BESLUT. Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-05-21 Dnr15EV951 Selek Sweden AB Ejdergatan 3 B 4 16 68 Göteborg Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Karin Sjöberg Utkom från trycket den 5 april 2017 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Thomas Nilson Avdelningen för produkter 010-168 05 28 2015-07-30 Dnr 15EV1192 Star trading i Svenljunga AB Box 94 512 22 Svenljunga Beslut om försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket » sid 4

sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket » sid 4 aktuellt# 4 2 0 0 8 sök din behörighet på webben» sid 5 elektriska produkter lockar till lek» sid 6 nya elsäkerhetsverket» sid 4 GD har ordet Nya Elsäkerhetsverket Julen närmar sig och med den mycket som

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas ELSÄK-FS Utkom från trycket den Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare

Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare Elsäkerhet på... Campingplatsen. Ditt ansvar som innehavare 2 Elsäkerhet på campingplatsen UNDER SOMMARHALVÅRET är det mycket liv och rörelse kring landets campingplatser. Då är det viktigt att tänka på

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. för. Ängelholms Elduo AB Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete för Ängelholms Elduo AB Företagets uppgifter Juridiskt namn Ängelholms Elduo AB Adress Älvdalsgatan 7 Postnummer och ort 26273 Organisationsnummer 556943-6305

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader (@ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-08-19 Dnr 15EV1673 Swedmatt Aktiebolag INDUSTRIV ÄGEN 14 13 5 40 Tyresö Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått.

PM 1 (16) Installatörsföretagens synpunkter är markerade med grått. PM 1 (16) Johan Lidbaum Avdelningen för anläggningar 010-168 05 51 2016-12-14 Dnr 16EV2147-2150 Bilaga 1: Installatörsföretagens synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elinstallationsföretag

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

ELSÄKERHETSVERKET OCH EMC NYA E-TJÄNSTER. » sid 3. » sid 9

ELSÄKERHETSVERKET OCH EMC NYA E-TJÄNSTER. » sid 3. » sid 9 aktuellt# 3 2 0 0 8 ELSÄKERHETSVERKET OCH EMC» sid 3 NYA E-TJÄNSTER» sid 9 Nya föreskrifter» sid 6 GD har ordet Framtiden är elektrisk! Elektricitet är alltsedan den upptäcktes en attraktiv energiform

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän 3EV376 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T T E L 5585 E P O S T registrator@elsakerhetsverket.se O R G. N R 224466 Box 4, 68 2 Kristinehamn F A X 5585 W E B B

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader

BESLUT. Försäljningsförbud och betalningsskyldighet för verkets kostnader @ ELSÄKERHETSVERKET BESLUT 1 (3) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-09-14 Dnr 15EV1931 Motortinnan Holger Duell Aktiebolag Box 6093 400 60 Göteborg Försäljningsförbud och betalningsskyldighet

Läs mer

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER. TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4

FÖRFATTNINGSKOMMENTARER. TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4 FÖRFATTNINGSKOMMENTARER TILL ELSÄK-FS 2013:1 INKLUSIVE ÄNDRINGAR ENLIGT ELSÄK-FS 2014:2 och 2015:4 1 Innehåll Innehåll Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Författningskommentarer... 4 2 Elsäkerhetsverkets

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Informationsträffarna genomfördes i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå. Information om nya föreskrifter UR INNEHÅLLET

Informationsträffarna genomfördes i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Skellefteå. Information om nya föreskrifter UR INNEHÅLLET Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket Nr 2 juli 2004 www.elsakerhetsverket.se 08-508 905 00 PRESSENS BILD UR INNEHÅLLET Information om nya föreskrifter Under april månad informerade Elsäkerhetsverket tillsammans

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor

Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Jordfelsbrytare förhindrar nio av tio elolyckor Du, dina nära och kära får hundradelarna på rätt sida Varje år dör människor genom elolyckor och många skadas svårt. Olyckorna beror på att man av olika

Läs mer

Jordfelsbrytare för säkerhets skull

Jordfelsbrytare för säkerhets skull Jordfelsbrytare. 2 Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för säkerhets skull Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att se till att elanläggningen och anslutna apparater är korrekt utförda

Läs mer

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket

Ny elsäkerhetslag den 1 juli en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Ny elsäkerhetslag den 1 juli 2017 en sammanställning av innehållet i det nya elsäkerhetsregelverket Nya regler för att utföra elinstallationer! Den 1 juli 2017 kommer en ny elsäkerhetslag att träda i kraft!

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Är din fastighet säker

Är din fastighet säker Är din fastighet säker Visste du att din villa, sommarstuga, affärsfastighet eller bostadsrättslägenhet också har en elanläggning? Det är innehavaren som ansvarar för att elen i fastigheten är säker och

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer