Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår roll. Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets"

Transkript

1

2 Vår roll Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska frågor inom områdena elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet EMC.

3 Våra uppgifter Förebygga skador på person och egendom orsakade av el. Bygga upp, upprätthålla och vidareutveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel. Medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

4 Elsäkerhet behövs överallt 9000 högspänningsanläggningar Mer än 5 miljoner lågspänningsanläggningar, varav 4,5 miljoner är bostäder och fritidshus 200 elnätsbolag Järnväg och spårtrafik tals elektriska produkter

5 Elsäkerhetsverket idag Egen myndighet sedan 1993 Huvudkontor i Kristinehamn sedan 2007 Regionkontor i Umeå, Stockholm, Kristinehamn och Hässleholm 48 personer totalt, varav 30 i Kristinehamn

6 Vår organisation Ny organisation från 1 jan 2015 GD Elsäkerhetsrådet Stab Avdelningen för anläggningar Avdelningen för produkter Avdelningen för analys Avdelningen för verksamhetsstöd Regionkontor nord Regionkontor öst Regionkontor väst Regionkontor syd

7 Elsäkerhetsrådet Myndighetens insynsråd Utses av regeringen Biträder verket i frågor om elsäkerhet och har insyn i myndighetens verksamhet Representanter från: Myndigheter Näringsliv Fackförbund Branschorganisationer

8 Elsäkerhetsverkets operativa vision: Säkra och fungerande anläggningar och produkter Rätt kompetens hos yrkesfolk och branschaktiva Trygg och störningsfri el Tillräckligt medvetande hos allmänheten

9 Kärnverksamhet Ger ut föreskrifter Utövar tillsyn och marknadskontroll Utfärdar behörigheter Deltar i nationellt och internationellt standardiseringsarbete Information Samverkan med myndigheter och organisationer

10 Normgivning och standardisering 2014 Ändrade föreskrifter om behörighet upphävande av 15-års regeln. Nya regler om avgift vid ansökan om behörighet. Revidering av reglerna för elektrisk materiel pågår. Medverkan i 17 tekniska kommittéer.

11 Tillsyn av elektriska anläggningar tillsynsbesök 28 ärenden gällde både tillsyn av elsäkerhet och EMC 36 ärenden innehöll föreläggande om att åtgärda brister

12 60 Antal elolyckor med dödlig utgång Antal

13 Elolyckor elolyckor och 21 tillbud har kommit till myndighetens kännedom. Totalt inträffade 5 elolyckor med dödlig utgång.

14 Tillsyn av elektrisk materiel fattade beslut i marknadskontrollärenden varav 99 fick försäljningsförbud. 161 avslutade ärenden med anmärkning. Av försäljningsförbuden hade 14 produkter så pass allvarliga brister att de återtogs från konsument.

15 Behörighet och tillstånd 2014 Drygt elinstallatörer i Elsäkerhetsverkets register behandlade ansökningar om behörighet beviljade behörigheter. 27 behandlade ansökningar om drifttillstånd.

16 Information 2014 Besvarat frågor skriftligen. 4 nya broschyrer. Nyhetsbrevet Aktuellt och Nyhetsbrev till elinstallatörer - cirka prenumeranter. 28 föreläsningar har genomförts. Elsäkerhetsverket webbplats har besökts av cirka under året. Samarbete med andra elsäkerhetsmyndigheter i Norden.

17 Finansiering Årligt förvaltningsanslag från statsbudgeten cirka 53 miljoner kr per år. Avgifter till statskassan Elsäkerhetsavgiften 36 miljoner kronor per år per lågspänningsabonnemang 6 kronor/år. per högspänningsabonnemang 500 kronor/år. Ansökningsavgift för behörighet kronor. I vissa fall avgift i samband med provning av elektrisk materiel.

18 Kostnad per verksamhetsområde Normgivning och standardisering Tillsyn Behörighet och tillstånd Information