Måttbandet nr 238 september 2014

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måttbandet nr 238 september 2014"

Transkript

1 1 (15) Måttbandet nr 238 september 2014 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne Elionor Briling Per-Olof Sahlberg

2 2 (15) Skolor per linje inkl elevtal FårösundSlitelinjen Romalinjen Solbergalinjen Södervärnslinjen KlinteSudretlinjen Friskolor Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Fårösund 5 9 Dalhem Tjelvar 29 Gråbo Garda Montessori 7 4 Lärbro Endre Solberga 44 Terra Nova Stånga 11 5 Gute 7 16 Fole Roma 10 5 Allé Lyckåker Havdhem 14 9 Athene Fa 7 7 Stenkyrka 14 7 Kräklingbo 5 8 Norrbacka Västerhejde Öja 2 8 Athene Vi Solklint Vänge 4 10 St Hans Eskelhem 3 7 Högby Väskinde Klinte Sanda Summa: Läsförståelse Under läsåret 2013/2014 har en gemensam språkplan för Barn- och utbildningsförvaltningen implementerats. Barn- och utbildningsnämnden har i nämndens styrkort angett att minst 90 % av eleverna skall uppnå, för åldersgruppen, fastställd nivå. För att mäta elevernas läsförståelse används ett antal material angivna i Språkplanen. Sammanställning av dessa resultat görs på förvaltningen och redovisas som färgmarkeringar där rött betyder ett anmärkningsvärt lågt resultat som indikerar stödbehov, gult markerar ett resultat som måste följas upp och grön färg står för ett, för åldersgruppen godtagbart resultat. Rektor ansvarar för att man på varje skola följer upp och organiserar undervisningen på ett sådant sätt att enskilda elever får den undervisning som kan ge förutsättningar för det fortsatta lärandet. Språklig medvetenhet, förskoleklass Screening görs höst och vår och det är höstens resultat som redovisas här. Eftersom det är första året som resultatet redovisas på detta sätt finns inga jämförbara resultat från tidigare år. Kommunen Elevtal F-klass Poäng 0-8 Poäng 9-13 Poäng Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 13% 19% 26% 27% 61% 54% andel kommun 16% 26% 58% LäSt, årskurs 2 Kommunen Elevtal åk 2 Percentil 0-29 Percentil Percentil Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 7% 17% 16% 13% 77% 70% andel kommun 12% 14% 74% Vilken bild är rätt, årskurs 2 Kommunen Elevtal åk 2 Stanine 1-2 Stanine 3 Stanine 4-9 Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 2% 9% 10% 11% 88% 80% andel kommun 6% 10% 84%

3 3 (15) LäSt, årskurs 5 Kommunen Elevtal åk 2 Percentil 0-29 Percentil Percentil Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 13% 28% 18% 19% 69% 52% andel kommun 21% 19% 60% DLS, årskurs 5 Kommunen Elevtal åk 2 Stanine 1-2 Stanine 3 Stanine 4-9 Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 9% 9% 9% 12% 81% 79% andel kommun 9% 11% 80% Resultat på nationella ämnesprovet i svenska årskurs 3, delprov läsförståelse Årskurs 3 gör nationellt prov i svenska som består av 8 delprov vara 4 är för att mäta läsförståelse. Nedan visas hur stor andel elever linjevis som har uppnått kravnivån per delprov. Det delprov där skillnaderna är störst är Läsa faktatext och det är Klinte/Sudretlinjen som har lägst andel elever som uppnått kraven på delprovet och Fårösund/Slitelinjen har högst andel elever som uppnått kravnivån på delprovet.

4 4 (15) Resultat årskurs 3 Här redovisas hur stor andel av eleverna i årskurs 3 som bedömts ha nått kunskapskrav för godtagbara kunskaper enligt läroplanen, Lgr11. Antal elever kommunen Flickor Pojkar Totalt Elever som uppfyllt målen Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel % % % % % % % % % % % % Var tionde elev har bedömts sakna kunskaper enligt läroplanen i svenska och en något större andel i matematik. Resultatet ej märkbart förändrat jämfört med Andel elever som bedömts uppnå kunskapskraven i matematik visar en differens med 14 procentenheter mellan Klinte/Sudretlinjens 80% och Solberga- och Södervärnslinjernas 94%. Högsta måluppfyllelsen nås i NO respektive SO-ämnena och det är återigen en högre andel som inte når upp till kraven i svenska. Lägst andel redovisas inom Roma-linjen med 82% och högst andel på Solbergalinjen med 94%. Resultat årskurs 6 Årskurs 6 bedöms enligt betygsskalan A-F och där A-E anger i vilken mån eleverna har uppnått kunskapskraven i ämnet; A är högsta betyg och E är lägsta. Har betyget F satts har kunskapskraven inte uppnåtts. Nedan redovisas antal och andel elever per linje som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2013 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt FårösundSlite 2 4,5% 8 25,0% 10 13,2% 19,4% Roma 2 8,3% 3 11,1% 5 9,8% 6,3% Solberga 6 10,0% 23 29,5% 29 21,0% 18,5% Södervärn 10 15,2% 4 6,6% 14 11,0% 15,3% KlinteSudret 3 10,0% 11 22,0% 14 17,5% 17,9%

5 5 (15) Romalinjen tillsammans med Södervärnslinjen har högsta andel elever som erhållit betyg A-E i kommunen. I de övriga linjerna varierar andelen dels mellan flickor och pojkar, dels mellan linjerna. Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 6 vt 2014 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik NO Religion Samhällsk Slöjd SO Svenska Flickor 2,6% 0,9% 3,5% 2,2% 1,7% 3,3% 0,9% 1,3% 1,7% 7,2% 1,3% 0,6% 1,7% 2,8% 0,4% 0,6% 2,2% Pojkar 11,4% 2,4% 11,3% 8,4% 8,6% 8,0% 1,3% 3,6% 7,9% 10,9% 2,4% 0,4% 8,6% 9,2% 1,6% 0,4% 8,5% Alla 7,1% 1,7% 7,7% 5,6% 5,5% 6,0% 1,1% 2,6% 5,0% 9,2% 1,9% 0,5% 5,5% 6,2% 1,0% 0,5% 5,6% Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. Det är en betydligt större andel pojkar än flickor som inte har uppnått kunskapskraven för årskurs 6. Skillnaden mellan könen är i alla ämnen utom i de praktiskt estetiska ämnena. Simkunnighet åk 6 I årskurs 6 skall eleverna ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten. Dessa kunskaper inom simning ingår i godtagbara kunskaper för åk 6 i ämnet idrott och hälsa.

6 6 (15) Resultat åk 7 Årskurs 7 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2013 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 5 35,7% 4 57,1% 9 42,9% 26,1% Solklint 2 16,7% 6 37,5% 8 28,6% 38,5% Roma 7 28,0% 2 8,0% 9 18,0% 34,7% Solberga 16 20,0% 21 22,8% 37 21,5% 22,5% Södervärn 9 13,6% 13 23,2% 22 18,0% 16,8% Klinte inkl Sudermattis 7 50,0% 10 50,0% 17 50,0% 13,8% Högby 6 27,3% 6 30,0% 12 28,6% 27,4% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 7 vt 2014 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 3,2% 1,6% 10,1% 6,3% 4,7% 6,3% 1,2% 6,6% 5,9% 12,5% 1,6% 4,8% 4,0% 2,0% 3,2% 3,6% 2,4% Pojkar 4,4% 2,0% 7,5% 5,2% 4,4% 6,2% 0,4% 2,8% 4,8% 15,1% 1,2% 5,7% 4,5% 2,8% 6,5% 2,4% 3,5% Alla 3,8% 1,8% 8,8% 5,8% 4,6% 6,4% 0,8% 4,7% 5,4% 13,7% 1,4% 5,2% 4,2% 2,4% 4,8% 3,0% 2,9% Matematik och engelska är de ämnen där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. I årskurs 7 är det inte så markant skillnad mellan flickor och pojkar som det är i årskurs 6. I stället är det i några ämnen som andelen flickor som inte uppnått kunskapskraven högre än andelen pojkar.

7 7 (15) Resultat åk 8 Årskurs 8 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2013 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 1 8,3% 6 46,2% 7 28,0% 18,2% Solklint 6 42,9% 1 12,5% 7 31,8% 36,0% Roma 4 22,2% 8 27,6% 12 25,5% 38,5% Solberga 24 27,9% 16 18,2% 40 23,0% 23,0% Södervärn 4 6,7% 15 27,8% 19 16,7% 22,6% Klinte inkl Sudermattis 2 14,3% 8 40,0% 10 29,4% 37,5% Högby 2 9,1% 17 37,0% 19 27,9% 35,8% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 8 vt 2014 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 5,1% 3,0% 6,9% 7,8% 6,0% 8,1% 1,8% 8,6% 8,6% 11,1% 3,0% 5,8% 5,2% 3,0% 4,0% 7,4% 1,7% Pojkar 6,3% 4,8% 11,3% 5,5% 7,5% 8,3% 6,0% 6,6% 7,7% 15,9% 3,2% 7,9% 7,7% 5,5% 7,5% 4,7% 5,1% Alla 5,8% 3,8% 9,1% 6,6% 6,7% 8,2% 3,9% 7,6% 8,2% 13,6% 3,0% 6,9% 6,6% 4,3% 5,9% 6,0% 3,5% Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. I Årskurs 8 är en större andel pojkar än flickor som inte uppnått kunskapskraven i 13 av 17 ämnen. Nedan visas på kommunnivå andelen elever som inte fått betyg A-E i årskurserna 6-8

8 8 (15) Resultat åk 9 I årskurs 9 redovisas både antal och andel elever som fått fullständigt betyg, meritvärde, och antal och andel elever som uppnått minst behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program. Totalt antal elever Andel elever med minst betyg E i En, Ma och Sv samt ytterligare 5 ämnen* Antal Procent 9 vt 2013 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan 12 75% 100% 83% 89% Solklintsskolan % 80% 74% 88% Romaskolan inkl Norrmattis % 61% 74% 95% Solbergaskolan % 91% 89% 86% Södervärnsskolan % 90% 90% 90% Klinteskolan % 89% 90% 85% Högbyskolan % 79% 81% 81% KOMMUNEN inkl u-grupper % 85% 85% 87% Atheneskolan % 89% 96% 98% Guteskolan % 73% 79% 97% FRISKOLOR % 83% 90% 98% *) Behörighet till minst yrkesförberedande gymnasieprogram Nedan visas motsvarande tabell men med hänsyn taget till särskilda undervisningsgrupper Totalt antal elever Andel elever med minst betyg E i En, Ma och Sv samt ytterligare 5 ämnen* Antal Procent 9 vt 2013 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan 12 75% 100% 83% 89% Solklintsskolan % 80% 74% 88% Romaskolan inkl Norrmattis % 61% 74% 95% Romaskolan exkl Norrmattis % 71% 80% 97% Solbergaskolan % 91% 89% 86% Södervärnsskolan % 90% 90% 90% Klinteskolan % 89% 90% 85% Högbyskolan % 79% 81% 81% KOMMUNEN exkl u-grupper % 86% 86% 87% Atheneskolan % 89% 96% 98% Guteskolan % 73% 79% 97% FRISKOLOR % 83% 90% 98% *) Behörighet till minst yrkesförberedande gymnasieprogram

9 9 (15) Andel elever med fullständigt betyg* Totalt antal Antal Procent 9 vt 2013 elever flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan 12 63% 50% 58% 89% Solklintsskolan % 60% 61% 75% Romaskolan inkl Mattis % 57% 66% 85% Romaskolan exkl Mattis % 71% 80% 90% Solbergaskolan % 81% 81% 83% Södervärnsskolan % 88% 85% 82% Klinteskolan % 83% 83% 73% Högbyskolan % 67% 71% 73% KOMMUNEN inkl u-grupper % 76% 77% 81% Atheneskolan % 79% 87% 96% Guteskolan % 64% 63% 85% FRISKOLOR % 73% 78% *) Inkluderar elever som ej fått betyg i något ämne/har anpassad studiegång Andel elever totalt i regionen med fullständigt betyg samt behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program har minskat jämfört med Det är stora variationer mellan skolorna och en delförklaring kan vara att det är få elever på fem av skolorna vilket innebär att om ett fåtal elever inte når kunskapskraven ger det stort utslag i procent. Nedan visas andelen elever med fullständigt betyg för åren , totalt och könsfördelat.

10 10 (15) Diagrammen visar att det är skillnader mellan åren. Genomgående är dock att andelen pojkar som har fullständigt betyg är lägre än flickornas. Noterbart är att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat har minskat något.

11 11 (15) Meritvärde* år 9 vårterminen 2014 Antal elever flickor pojkar totalt Fårösundsskolan Solklintskolan Romaskolan inkl Norrmattis Romaskolan exkl Norrmattis Solbergaskolan Södervärnsskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUNEN inkl u-grupper Atheneskolan Guteskolan *) Meritvärde beräknas f o m vt 2014 på betyg i 17 ämnen inkl betyg i moderna språk Elever som inte fått betyg i något ämne alls är inte med i statistiken Kommunens meritvärde var år så meritvärdet har ökat med 8 snittpoäng men då beräkning av meritvärde har utökats med ett ämne 2014 går det inte att jämföra fullt ut med tidigare år. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde har tidigare ökat något för varje år men 2014 är det ett trendbrott. År 2013 var flickornas snittmeritvärde 34 poäng högre än pojkarnas och nu 2014 är flickornas snittmeritvärde 24 poäng högre. Följande diagram visar hur meritvärdet har förändrats mellan åren I siffrorna ingår kommunens särskilda undervisningsgrupper.

12 12 (15) Jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg åk 9 En jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg (nationella prov) har sammanställts för engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. I diagrammen anges om slutbetyget är högre, lika eller lägre än ämnesprovbetygen. Medräknat i andel med högre betyg ingår de elever som inte genomfört hela eller delar av provet och därmed inte fått ämnesprovbetyg men har fått betyg A-E i slutbetyg. Medräknat i andel lika betyg ingår elever som inte fått ämnesprovbetyg och som fått betyg F eller (betygsunderlag saknas).

13 13 (15) Avvikelser som är upp till ca 20% kan anses vara inom acceptabel nivå då betygsbedömningen ska ta hänsyn till fler faktorer än endast resultatet på nationella provet. I engelska är avvikelsen mellan NP och slutbetyg störst och många elever har fått lägre slutbetyg än ämnesprovbetyg. Störts är avvikelsen på Solklintskolan, Södervärnskolan och Klinteskolan. Jämförelsen för matematik visar på lika stora differenser som i engelska men där har många elever fått ett högre slutbetyg än provbetyg på NP. Största avvikelsen visar Högbyskolan och Södervärnsskolan. Jämförelsen för svenska/svenska som andra språk visar att differansen mellan provbetyg och slutbetyg är störst på Solklintsskolan och Hägbyskolan.

14 14 (15) SKL:s satsning PISA 2015 Region Gotland deltar i SKL:s satsning med syfte att resultatet i matematik ska förbättras såväl på Gotland som i hela Sverige. Nedan följer de kommunala gotländska skolornas resultat i förhållande till de av BUN fastställda målen för satsningen. Betygsresultat * Minst 95% av eleverna i åk 9 ska ha betyget E-A. Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 94% 88% % 91% 89% * Andelen elever i åk 6-8 med betyget E-A ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 91% 93% % 93% 89% % 91% 86% % 88% 84% % 85% 87% % 88% 84% * Andelen elever med betyget C-A i åk 6-9 ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 58% 54% % 53% 46% % 37% 31% % 38% 30% % 39% 32% % 43% 36% % 38% 31% % 40% 35% * Skillnaden mellan resultaten utifrån kön ska minska. 2014: Skillnaden har inte märkbart minskat förutom i åk 9 där skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat något. Resultat på Nationella proven * Minst 90% av eleverna i åk 3 har nått godkänd kravnivå i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt Flickor Pojkar % 70% 66% % 72% 64%

15 15 (15) * Minst 95% av eleverna i åk 6 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % * Minst 92% av eleverna i åk 9 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % * Minst 12 % av eleverna i åk 9 har provbetyg A i matematik på Nationella proven 2015 År Totalt % % Övrigt * Det ska finnas någon utsedd ämnesansvarig matematiklärare på samtliga skolområden. * Ht 2015: Lärare som undervisar i matematik ska ha rätt behörighet.

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Måttbandet nr 236 mars 2014

Måttbandet nr 236 mars 2014 Måttbandet nr 236 mars 2014 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2013 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 2012/2013 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Nylandsskolan Borgargatan 46 87052 NYLAND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Kramfors 2282 Grundskola 43334647 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Rosengårdsskolan 7-9 von Rosens väg 43 21368 MALMÖ Tel Fax wwwmalmose Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Malmö 1280 Grundskola Skolkod 128021201 Skolid 20307 Nedan presenteras

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2013-2014. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2013-2014. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11 Utbildningsstatistik 2011-12-08 1 (20) Dnr Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11 Skolverket publicerar i SIRIS, Skolverkets internetbaserade resultat-

Läs mer

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-08-27 Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering

Läs mer

Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-16 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

Redovisning av nyckeltal Rubrik Beskrivning av Redovisning av nyckeltal Jämförelse med nyckeltalet föregående mätning Barnomsorg utan placering

Redovisning av nyckeltal Rubrik Beskrivning av Redovisning av nyckeltal Jämförelse med nyckeltalet föregående mätning Barnomsorg utan placering Redovisning av nyckeltal Tyresö kommun 20120910 Barn och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman, utredare Barn och utbildningsnämnden 085782 91 53 Dnr 2012/BUN 006110 Nr Rubrik Beskrivning av Barnomsorg

Läs mer

Två rapporter om bedömning och betyg

Två rapporter om bedömning och betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 08-400/3803 SID 1 (9) 2008-09-15 Handläggare: Inger Willner Telefon: 508 33 678 Till Utbildningsnämnden 2008-10-23 Två rapporter om bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete januari 2016 Segeltorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattning av Segeltorpsskolans kvalitetsredovisning Segeltorpsskolan växer för varje år och närmar sig

Läs mer

Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...4

Läs mer

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Version 1 Tillgång till internet i hemmet A. Vilken åldersgrupp har haft den största ökningen av tillgång till internet under perioden? B. Kan man med hjälp av de

Läs mer

Falkbergsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Falkbergsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 sskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett sskolan

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Enheten för utbildningsstatistik 2014-10-21 1 (8) Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB

Beslut för förskoleklass och grundskola. efter tillsyn av ULNO AB ellan -` Skolinspektionen ULNO AB för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av ULNO AB Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Innehållsförteckning Ämnesprov grundskolan, arbetsgång 3 Inför ämnesproven, checklista 4 Registrera kolumnbeskrivningar 5 Angående svenska och svenska

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014

Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014 Enheten för Utbildningsstatistik 2014-11-25 1 () Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014 I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om resultaten från ämnesproven i årskurs 9

Läs mer

Gymnasieinformation med Sara Jigdal studie- och yrkesvägledare

Gymnasieinformation med Sara Jigdal studie- och yrkesvägledare Gymnasieinformation med Sara Jigdal studie- och yrkesvägledare Prao v 48 Uppskattar om ni kan hjälpa ert barn med att hitta en egen prao-plats Finns inte tillräckligt med platser inom kommunen 1 Samtal

Läs mer

Skolinspektionen Nyanlända 2016

Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen Nyanlända 2016 Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av samtliga skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever. Målet med granskningen är att identifiera vanligt förekommande

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Frånvaro elever i grundskolan

Frånvaro elever i grundskolan Redovisning av nyckeltal Tyresö kommun 2011-04-04 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (10) Barn- och utbildningsnämnden 18 bilaga 2 Dnr 2011/BUN 0030-010 Nyckeltal grundskola Ulrica Andersson 2011-02-23

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. Upplands Väsby kommun Utbildningsenheten 2014-11-27

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. Upplands Väsby kommun Utbildningsenheten 2014-11-27 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 3. kommun Utbildningsenheten 2014-11-27 Skolverket publicerade i oktober 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 3, där proven

Läs mer

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Förbundskontoret december 2009 1 Innehåll Inledning sid 3 Hur trogna är eleverna de program de valt? Tabell 1 2 sid 3 5 Betygsutveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Luthagens skolor 2 katarina.roland@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad tillsyn av Luthagens

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan

Särskilt stöd i grundskolan Enheten för utbildningsstatistik 15-1-8 1 (1) Särskilt stöd i grundskolan I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 1/15. Sedan hösten 1 publicerar Skolverket

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov skolår 5 läsåret 2008-2009

Resultat nationella ämnesprov skolår 5 läsåret 2008-2009 ESLÖVS KOMMUN Bilaga 3 Barn och Familj RAPPORT 2009-09-21 Resultat nationella ämnesprov skolår 5 läsåret 2008-2009 1 Engelska Av eleverna skolår 5 är det 80,7 % som klarat det nationella ämnesprovet i

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C)

Remiss - Promemoria En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C) Barn- och utbildningsförvaltningen Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/568 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum 29 oktober 2014 Barn- och utbildningsnämnden Remiss - Promemoria En bättre skolstart

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Karstorpskolan Skolskeppsgatan 5 23443 LOMMA Tel Fax http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200203 Skolid 02065 Nedan presenteras

Läs mer

Delprov D handlar om omkrets, punkt och sträcka. Eleverna har möjlighet att visa begrepps-, metod- och kommunikationsförmåga.

Delprov D handlar om omkrets, punkt och sträcka. Eleverna har möjlighet att visa begrepps-, metod- och kommunikationsförmåga. Ämnesprovet i matematik i årskurs 3, 2015 Anette Skytt PRIM-gruppen, Stockholms universitet Inledning Syftet med de nationella på proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och att ge underlag

Läs mer

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder

Huddingegymnasiet. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Naturvetenskap, språk, media, It och idrott? s utbildningar ligger rätt i tiden. Genom en medveten inriktning mot forskning och samarbete med Karolinska Institutet, Södertörns högskola,

Läs mer

Måttbandet nr 2 våren 2016

Måttbandet nr 2 våren 2016 Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 1 (13) Statistik uppföljning - utvärdering Måttbandet nr 2 våren 2016 Sammanställning av elevenkät i årskurs 3 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Slottsskolan carl.lindstedt@eskilsuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Slottsskolan i Eskilstuna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:246 Utkom från trycket den 12 maj 2015 utfärdad den 30 april 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013 Systematiskt Kvalitetsarbete 2012-2013 Rosenhillskolan rektorsområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KVALITETSARBETET ÄR UNDER FÖRÄNDRING... 4 NATIONELLA FÖRÄNDRINGAR... 4 GRUNDSÄRSKOLAN... 5 2. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

ÅSENSKOLAN. Linda Karlsson. Åsenskolan. Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2014-15

ÅSENSKOLAN. Linda Karlsson. Åsenskolan. Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2014-15 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2014-15 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kvalitetsuppföljning 2014-2015 Backa och Lurs skola Lärande Verksamhetens måluppfyllelse

Kvalitetsuppföljning 2014-2015 Backa och Lurs skola Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Kvalitetsuppföljning 2014-2015 Backa och Lurs skola Lärande elever elever som har: Procent 6 6 100% 6 6 100% Engelska 6 6 100% SO NO * lärarens sammanvägda bedömning elever alla ämnesprov Procent 6 6 100%

Läs mer

Beslut 2011-06-28. Dnr 44-2011:2344. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun

Beslut 2011-06-28. Dnr 44-2011:2344. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun Beslut 2011-06-28 Dnr 44-2011:2344 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nils Holgerssonskolan i Simrishamns kommun Beslut Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan, ekonomiska förening 2011-06-28

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Verksamhetsrapport för Mjälgaskolan läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. BESKRIVNING AV ENHETENS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.1. Pedagogisk personal...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Kungsmarksskolan Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Kungsmarksskolan Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Kungsmarksskolan Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Yvonne Andersson Rektor Kungsmarksskolan Sida 2 av 9 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Kvartalsrapport 3 år 2013

Kvartalsrapport 3 år 2013 Kvartalsrapport 3 år 2013 Sammanfattning Kvartalsrapport 3 innehåller uteslutande resultat avseende kunskapsmål, det vill säga betyg och resultat på nationella prov. Betyg sätts nu i årskurserna 6-9 och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 6 Beslut Skolinspektionen 2014-03-26 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid Kårsta skola jeanette.wass.andersson@vauentuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Kårsta

Läs mer

Resultatrapport kursprov 3 vt 2014

Resultatrapport kursprov 3 vt 2014 Resultatrapport kursprov 3 vt 214 Hur skriver man? Andreas Broman, Tobias Dalberg Kursprovet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 vårterminen 214 hade temat Hur skriver man? Det var det fjärde i ordningen

Läs mer

Presentation vid dialogmöte i Råneå 2015 10 20 av Arbetsgruppen för Vitåskolan. Presentationen hölls av Ingela Lindqvist

Presentation vid dialogmöte i Råneå 2015 10 20 av Arbetsgruppen för Vitåskolan. Presentationen hölls av Ingela Lindqvist Presentation vid dialogmöte i Råneå 2015 10 20 av Arbetsgruppen för Vitåskolan. Presentationen hölls av Ingela Lindqvist 1 2 Luleå kommun är en till ytan liten och tätbefolkad kommun. Förutsättningarna

Läs mer

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov B ÅRSKURS

Matematik. Bedömningsanvisningar. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Delprov B ÅRSKURS ÄMNESPROV Matematik ÅRSKURS 9 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning

Läs mer

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är

NTI gymnasiet i Stockholm. Skolan erbjuder. Skolans målsättning är Skolan erbjuder Skolans målsättning är Resultat av elevenkät för Elprogrammet (EC), år 2 Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper: Instämmer = Helt/I huvudsak Instämmer inte = Delvis/Inte

Läs mer

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/328 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 maj 2014 Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-05-10 Dnr 43-2011:199 Beslut för grundskola efter tillsyn i Brukets skola, Åtorps skola samt Svartå skola i Degerfors kommun Beslut 2011-05-10 2 (21) Dnr 43-2011:199 Degerfors kommun cay.flyden@degerfors.se

Läs mer

Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns skolor

Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns skolor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åke Gustafsson 2015-08-27 BUN 2015/0660 0480-45 30 17 Barn- och ungdomsnämnden Svar på medborgarförslag om insatser för särbegåvade barn i Kalmar kommuns

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Ämnesprovet i matematik i årskurs 6, 2014 Astrid Pettersson, Inger Ridderlind och Marie Thisted PRIM-gruppen, Stockholms universitet

Ämnesprovet i matematik i årskurs 6, 2014 Astrid Pettersson, Inger Ridderlind och Marie Thisted PRIM-gruppen, Stockholms universitet Ämnesprovet i matematik i årskurs 6, 2014 Astrid Pettersson, Inger Ridderlind och Marie Thisted PRIM-gruppen, Stockholms universitet Inledning Konstruktionen av de nationella ämnesproven utgår från syftet

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2014 Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Januari 2015 2.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Fastebolskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fastebolskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kunskapsresultat grund- och gymnasieskolan läsåret 2013-2014

Kunskapsresultat grund- och gymnasieskolan läsåret 2013-2014 2015-01-12 Kunskapsresultat grund- och gymnasieskolan läsåret 2013-2014 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströms skola Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Hagaströms skola omfattar förskoleklass, grupp för elever med autismspektrumstörning, skolår 1-6,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB carina.hall@academedica.se Rektorn vid METG i Sollentuna jennie.lood@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av METG i Sollentuna i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i Under v. 45-50 genomfördes den årliga enkätundersökningen riktad till barn, elever, ungdomar och föräldrar i Lärande och kulturnämndens verksamheter. Resultaten som presenteras är kopplade till kommunfullmäktiges

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17

Rapport. Medlemsundersökning om skolgången. Autism- och Aspergerförbundet 2016-03-17 Rapport Medlemsundersökning om skolgången Autism- och Aspergerförbundet 216-3-17 Inledande ord I vår förra skolenkät år 213 såg vi att det i alldeles för stor utsträckning fanns brister i hur man anpassar

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2009/BUN 082-611 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2007/08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Riktlinjer för antagning till gymnasieskolan

Riktlinjer för antagning till gymnasieskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-424/3872 SID 1 (5) 2011-04-28 Handläggare: Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Utbildningsnämnden 2011-05-23 Riktlinjer för

Läs mer

Policy för bedömning i skolan

Policy för bedömning i skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-10-04 Handläggare: Anna-Carin Dalborg Telefon: 08-508 33 572 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov

Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2, Skriftliga omdömen samt Nationella prov 1 (1) 2013-06-10 Tjänsteskrivelse Dnr KDN 2013/09 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Ingela Netz 08-5230 29 90 Ingela.netz@sodertalje.se Hölö kommundelsnämnd Resultatredovisning Diagnos år 1 och 2,

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Juridisk vägledning Granskad juni 2012 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Personalen är skyldig att anmäla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F-3 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F-3 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Undervisning och resultat 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Undervisning och resultat 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad Undervisning och resultat 2015 ---------------------------- Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad GRUNDSKOLA Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning Kvalitetsrapport Undervisning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Grundskola F-6 inklusive fritidshem Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan Grundskola F-6 inklusive fritidshem Björkhagaskolan Lokal Grundskola F-6 inklusive Björkhagaskolan Söderköpings kommun Läsåret 2015/2016 Söderköpings Vision 2020 Nationella mål Mål och resursplan KF Verksamhetsplan Skolplan BUN BUN Uppföljningsplan Lokal

Läs mer

Syftet med en personlig handlingsplan

Syftet med en personlig handlingsplan Syftet med en personlig handlingsplan Gör idéerna konkreta Ger dig något att hålla dig till mellan mötena Skapar tillförlitlighet i utvecklingen Hjälper dig att fokusera på några områden Påminnelse om

Läs mer

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan

Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Intyg om erfarenhet och lämplighet att undervisa som lärare i gymnasieskolan Läs detta innan du fyller i intyget: Det här formuläret ska fyllas i av rektorn eller huvudmannen och bifogas till ansökan om

Läs mer

Lärarenkät ämnesprovet i matematik för årskurs 3, 2009

Lärarenkät ämnesprovet i matematik för årskurs 3, 2009 Lärarenkät ämnesprovet i matematik för årskurs 3, 2009 Namn: Skola: Kommun: Alla som har använt ämnesprovet i matematik för årskurs 3 år 2009 ombeds att besvara nedanstående frågor. Lärarenkäten skickas

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi 2013

Elever och studieresultat i sfi 2013 Utbildningsstatistikenheten 2014-06-26 1 (9) Elever och studieresultat i sfi 2013 I denna PM beskriver vi statistik om utbildning i svenska för invandrare (sfi) år 2013. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. Dexter Betygsättning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och ka nås från valfri dator. Adressen till Malmö Dexter är http://www.malmo.se/dexter

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Nationella prov gymnasieskolan: resultat Instruktioner Sista insändningsdag: 2016-06-17 Nyheter 2016 Elever som går tekniskt fjärde år (T4) ingår inte i insamlingen. Att tänka på Lämna uppgifter endast

Läs mer

Läroplanen i Gy 2011. - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet

Läroplanen i Gy 2011. - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet Läroplanen i Gy 2011 - Ett arbete för att öka förståelsen av det som står i läroplanen och hur det ska tolkas i klassrumsarbetet Planering gymnasiet 24/11 Filmen visas 8/12 Genomgång av kunskapssyn + diskussionsfråga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH NYCKELTAL

VERKSAMHETSPLAN OCH NYCKELTAL 2013-11-05 VERKSAMHETSPLAN OCH NYCKELTAL FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014 1 1. INLEDNING... 3 2 VISIONER OCH STRATEGISKA MÅL... 3 3 NÄMNDSMÅL, VERKSAMHETSMÅL OCH NYCKELTAL... 3 3.1 Förskola,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-19 Fritidshemmet Hästens AB Rektorn vid Friskolan Hästens Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Friskolan Hästens i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1 år 2013 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Måluppfyllelse åk 1-5 görs i kvartal 3 år 2013 Köpings skola

Läs mer

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända

För unga vuxna Vuxenutbildning. Den svenska skolan för nyanlända För unga vuxna Vuxenutbildning Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Vuxenutbildning Från 16, 18 eller 20 år (frivillig) Gymnasieskola Ålder 16 20 år (frivillig) Grundskola Ålder

Läs mer

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län Rapport 2012:06 Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Johan Jonsson Lena Öijen Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Av Johan Jonsson och Lena Öijen Regionförbundet Örebro Rapport 2012:06

Läs mer

Lathund för pedagoger Grundskola med:

Lathund för pedagoger Grundskola med: Att skriva omdo men Lathund för pedagoger Grundskola med: Utdrag ur Skolverkets allmänna råden Exempel på olika sätt att skriva omdömen Steg för steg instruktioner om hur du gör i Unikum Sida 1 av 12 Allma

Läs mer

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Tillsyn av Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun eign Skolinspektionen Beslut Nacka kommun Staffan Ström staffan.strom@nacka.se Beslut Beslut efter tillsyn av utbildningsanordnaren Omsorgslyftet Utbildningar AB inom kommunal vuxenutbildning i Nacka kommun

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016. Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016. Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter Sollentuna kommun Tal och språkcentrum, Brageskolan - Elever åk 3 17 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

FÖRSKOLEKLASS VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTET ANGÅENDE FÖRSKOLEKLASS 13 APRIL 2011. 19.00 ca 21.00. BengtÅke Gindemo

FÖRSKOLEKLASS VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTET ANGÅENDE FÖRSKOLEKLASS 13 APRIL 2011. 19.00 ca 21.00. BengtÅke Gindemo VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTET ANGÅENDE FÖRSKOLEKLASS 13 APRIL 2011 19.00 ca 21.00 BengtÅke Gindemo Innehållet för kvällen: -Presentation av personal som är här i kväll -Info från rektor om förskoleklass

Läs mer

Lokal handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Lokal handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Grundskolor Lokal handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Det som utmärker de specialpedagogiska insatserna är att de riktar sig till elever som har så stora svårigheter att de vanliga ämnesmetodiska

Läs mer