Måttbandet nr 246 hösten 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måttbandet nr 246 hösten 2015"

Transkript

1 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne Elionor Briling Elisabeth Jonsson Höök

2 2 (17) Skolor per linje inkl elevtal FårösundSlitelinjen Romalinjen Solbergalinjen Södervärnslinjen KlinteSudretlinjen Friskolor Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Skola 3 6 Fårösund Dalhem 11 8 Tjelvar 51 Gråbo Garda Montessori 14 5 Lärbro Endre 15 9 Solberga 42 Terra Nova Stånga 6 10 Gute Fole Roma Allé Lyckåker Havdhem Athene Fa 7 7 Stenkyrka 13 5 Kräklingbo 3 9 Norrbacka Västerhejde Öja 7 5 Athene Vi Solklint Vänge 10 6 St Hans Eskelhem 7 11 Högby Orion 5 10 Väskinde Klinte Sanda 22 Summa: Läsförståelse Under läsåret 2013/2014 har en gemensam språkplan för Barn- och utbildningsförvaltningen implementerats. Barn- och utbildningsnämnden har i nämndens styrkort angett att minst 90 % av eleverna skall uppnå, för åldersgruppen, fastställd nivå. För att mäta elevernas läsförståelse används ett antal material angivna i Språkplanen. Sammanställning av dessa resultat görs på förvaltningen och redovisas som färgmarkeringar där rött betyder ett anmärkningsvärt lågt resultat som indikerar stödbehov, gult markerar ett resultat som måste följas upp och grön färg står för ett, för åldersgruppen, godtagbart resultat. Rektor ansvarar för att man på varje skola följer upp och organiserar undervisningen på ett sådant sätt att enskilda elever får den undervisning som kan ge förutsättningar för det fortsatta lärandet. Språklig medvetenhet, förskoleklass Screening görs höst och vår och det är höstens resultat som redovisas här. Kommunen Elevtal F-klass Poäng 0-8 Poäng 9-13 Poäng Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 9% 13% 26% 24% 65% 63% andel kommun 11% 25% 64% Läsning & Stavning, årskurs 2: Screening görs under höstterminen Kommunen Elevtal åk 2 Percentil 0-29 Percentil Percentil Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 11% 18% 14% 19% 75% 63% andel kommun 15% 16% 69% Vilken bild är rätt, årskurs 2: Screening görs under höstterminen Kommunen Elevtal åk 2 Stanine 1-2 Stanine 3 Stanine 4-9 Fl Po Fl Po Fl Po Fl Po andel per kön 6% 18% 7% 11% 86% 70% andel kommun 13% 9% 78%

3 3 (17) Resultat på nationella ämnesprovet i svenska årskurs 3, delprov läsförståelse Årskurs 3 gör nationellt prov i svenska som består av 8 delprov vara 4 är för att mäta läsförståelse. Nedan visas hur stor andel elever linjevis som har uppnått kravnivån per delprov. Högst andel elever som uppnått kravnivån på delproven i läsförståelse har Romalinjen och lägst andel har eleverna inom Klinte/Sudretlinjen.

4 4 (17) Läsning & Stavning, årskurs 5: Screening görs under höstterminen Diagnostiska Läs- och skrivprov, årskurs 5: Screening görs under höstterminen

5 5 (17) Resultat årskurs 3 Här redovisas hur stor andel av eleverna i årskurs 3 som bedömts ha nått kunskapskrav för godtagbara kunskaper enligt läroplanen, Lgr11. Antal elever kommunen Flickor Pojkar Totalt Elever som uppfyllt målen Flickor Andel Pojkar Andel Totalt Andel % % % % % % % % % % % % Andel elever som bedömts uppnå kunskapskraven i matematik visar en differens med 11 procentenheter mellan Klinte/Sudretlinjens 84 % och Solberga- och Södervärnslinjernas 95%. Högsta måluppfyllelsen nås i NO respektive SO-ämnena och det är återigen en högre andel som inte når upp till kraven i svenska. Lägst andel redovisas inom Klinte/Sudretlinjen med 83 % och högst andel på Romalinjen med 97 %. Resultat årskurs 6 Årskurs 6 bedöms enligt betygsskalan A-F och där A-E anger i vilken mån eleverna har uppnått kunskapskraven i ämnet; A är högsta betyg och E är lägsta. Har betyget F satts har kunskapskraven inte uppnåtts. Nedan redovisas antal och andel elever per linje som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Resultat 2014 FårösundSlite 3 10,3% 7 18,4% 10 14,9% 13,2% Roma 2 5,9% 1 4,5% 3 5,4% 9,8% Solberga 8 10,7% 8 10,1% 16 10,4% 21,0% Södervärn 7 11,1% 19 20,2% 26 16,6% 11,0% KlinteSudret 7 16,3% 11 22,4% 18 19,6% 17,5%

6 6 (17) Romalinjen tillsammans med Solbergalinjen har högsta andel elever som erhållit betyg A-E i kommunen. I de övriga linjerna varierar andelen dels mellan flickor och pojkar, dels mellan linjerna. Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. Det är en större andel pojkar än flickor som inte har uppnått kunskapskraven för årskurs 6. Skillnaden består mellan könen i alla ämnen utom i de praktiskt estetiska ämnena.

7 7 (17) Resultat åk 7 Årskurs 7 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2014 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 2 11,8% 3 33,3% 5 19,2% 42,9% Solklint 3 15,0% 4 25,0% 7 19,4% 28,6% Roma 7 30,4% 8 44,4% 15 36,6% 18,0% Solberga 10 14,9% 22 25,6% 32 20,9% 21,5% Södervärn 12 21,1% 7 14,6% 19 18,1% 18,0% Klinte inkl Sudermattis 2 18,2% 13 68,4% 15 50,0% 50,0% Högby 3 16,7% 9 25,0% 12 22,2% 28,6% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 7 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 2,1% 2,2% 4,9% 3,1% 5,8% 2,3% 0,9% 2,2% 2,6% 10,9% 1,3% 2,1% 2,1% 0,9% 3,1% 1,8% 2,6% Pojkar 9,0% 5,7% 12,8% 10,5% 9,7% 8,1% 1,8% 7,2% 9,3% 17,6% 4,2% 10,1% 8,9% 4,4% 12,0% 6,0% 2,8% Alla 5,8% 4,0% 9,0% 7,4% 7,8% 5,3% 1,4% 4,8% 6,2% 14,5% 2,9% 6,8% 6,1% 2,7% 7,7% 4,6% 2,7% Matematik och engelska är de ämnen där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå.

8 8 (17) Resultat åk 8 Årskurs 8 bedöms enligt betygsskalan A-F. Nedan redovisas antal och andel elever per skola som inte erhållit betygen A-E. Antal ej betyg A-E i ett eller flera ämnen Resultat 2014 flickor flickor pojkar pojkar totalt totalt Fårösund 5 38,5% 3 37,5% 8 38,1% 28,0% Solklint 2 16,7% 3 20,0% 5 18,5% 31,8% Roma 6 24,0% 3 11,5% 9 17,6% 25,5% Solberga 15 20,0% 22 25,3% 37 22,8% 23,0% Södervärn 11 17,2% 14 25,9% 25 21,2% 16,7% Klinte inkl Sudermattis 8 53,3% 12 60,0% 20 57,1% 29,4% Högby 7 31,8% 5 25,0% 12 28,6% 27,9% Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 8 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 4,8% 2,0% 9,5% 6,4% 4,0% 4,8% 2,8% 4,8% 6,8% 15,4% 2,4% 2,8% 4,4% 4,0% 6,3% 2,4% 1,6% Pojkar 4,9% 5,3% 10,1% 6,1% 6,7% 4,9% 3,6% 4,8% 5,7% 14,9% 3,2% 4,9% 6,1% 2,8% 9,3% 2,4% 4,8% Alla 4,8% 3,6% 9,8% 6,2% 5,4% 4,8% 3,2% 4,8% 6,0% 15,1% 2,8% 3,8% 5,2% 3,4% 7,8% 2,4% 3,4% Matematik är det ämne där flest elever inte uppnått godkänd betygsnivå. Nedan visas på kommunnivå andelen elever som inte fått betyg A-E i årskurserna 6-8

9 9 (17) Resultat åk 9 I årskurs 9 redovisas både antal och andel elever som fått fullständigt betyg, meritvärde, och antal och andel elever som uppnått minst behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Totalt antal elever Andel elever med minst betyg E i En, Ma och Sv samt ytterligare 5 ämnen* Antal Procent 9 vt 2014 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan % 92% 96% 83% Solklintsskolan % 70% 81% 74% Romaskolan % 78% 82% 79% Solbergaskolan % 87% 80% 89% Södervärnsskolan % 89% 91% 90% Klinteskolan % 75% 85% 90% Högbyskolan % 85% 90% 81% KOMMUNEN inkl u-grupper % 85% 85% 86% Atheneskolan % 94% 94% 97% Guteskolan % 100% 77% 76% Orionskolan 8 100% 100% 100% FRISKOLOR % 95% 89% *) Behörighet till minst gymnasiets yrkesprogram Totalt antal elever Andel elever med fullständigt betyg* Antal Procent 9 vt 2014 flickor pojkar flickor pojkar totalt totalt Fårösundsskolan % 85% 92% 58% Solklintsskolan % 70% 81% 64% Romaskolan % 59% 68% 66% Solbergaskolan % 83% 75% 81% Södervärnsskolan % 82% 86% 84% Klinteskolan % 60% 76% 83% Högbyskolan % 74% 82% 74% KOMMUNEN inkl u-grupper % 77% 80% 78% Atheneskolan % 94% 90% 87% Guteskolan % 88% 65% 60% Orionskolan 8 100% 100% 100% FRISKOLOR % 93% 91% *) Inkluderar elever som ej fått betyg i något ämne/har anpassad studiegång Andel elever totalt i regionen med fullständigt betyg samt behörighet till gymnasiets yrkesförberedande program är i stort oförändrat mot Det är stora variationer mellan skolorna och en delförklaring kan vara att det är få elever på fem av skolorna vilket innebär att om ett fåtal elever inte når kunskapskraven ger det stort utslag i procent. Nedan visas andel flickor, pojkar och totalt som inte fått betyg A-E i respektive ämne. Andel elever Årskurs 9 vt 2015 med betyg F eller betygsunderlag saknas Biologi Bild Engelska Fysik Geografi Historia HKK IDH Kemi Matte Musik Religion Samhällsk Slöjd Svenska Teknik Mod.språk Flickor 8,3% 4,2% 8,8% 10,5% 9,2% 10,5% 5,0% 7,5% 10,9% 11,7% 4,6% 10,2% 10,6% 4,1% 9,5% 9,2% 2,1% Pojkar 9,7% 8,2% 8,2% 8,6% 10,0% 9,7% 6,8% 9,0% 10,1% 13,4% 5,6% 10,8% 9,0% 7,1% 7,1% 7,1% 5,5% Alla 9,0% 6,3% 8,4% 9,4% 9,6% 10,0% 5,9% 8,3% 10,4% 12,6% 5,1% 10,6% 9,7% 5,6% 6,9% 8,1% 3,7%

10 10 (17) Nedan visas andelen elever med fullständigt betyg för åren , totalt för regionen och könsfördelat för kommunen. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fårösund -skolan Fullständigt betyg åk 9 regionen % 80% 65% 79% 69% 47% 71% 96% 80% % 75% 85% 83% 82% 73% 73% 96% 85% % 64% 66% 81% 84% 83% 74% 87% 60% % 81% 68% 75% 86% 76% 82% 90% 65% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fullständigt betyg åk 9 kommunen flickor Fårösunds -skolan Södervärn -skolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Södervärnskolan Klinteskolan Högbyskolan Atheneskolan Guteskolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUN EN % 83% 63% 84% 73% 56% 71% 76% % 100% 86% 93% 83% 80% 85% 88% % 63% 80% 82% 78% 82% 76% 79% % 83% 82% 68% 89% 100% 100% 82%

11 11 (17) Fullständigt betyg åk 9 kommunen pojkar 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Fårösunds -skolan Södervärn -skolan Solklintskolan Romaskolan Solbergaskolan Klinteskolan Högbyskolan KOMMUN EN % 76% 68% 73% 67% 40% 71% 70% % 50% 85% 73% 82% 67% 57% 75% % 60% 57% 81% 88% 83% 70% 77% % 70% 59% 83% 82% 60% 74% 77% Diagrammen visar att det är skillnader mellan åren. Genomgående är dock att andelen pojkar som har fullständigt betyg är lägre än flickornas med undantag för Solbergaskolan. Meritvärde* år 9 vårterminen Antal elever flickor pojkar totalt totalt totalt Fårösundsskolan ,5 214, Solklintskolan ,2 195, Romaskolan ,2 186, Solbergaskolan ,5 225, Södervärnsskolan ,7 229, Klinteskolan ,4 186, Högbyskolan ,1 204, KOMMUNEN inkl u-grupper ,9 213, Atheneskolan Guteskolan , *) Meritvärde beräknas på betyg i 16 ämnen samt även för moderna språk, d v s 17 ämnen och maxvärde = 340. Elever utan betyg A-E i något ämne (motsvarande 0 i meritvärde) är inte med i beräkningen Kommunens meritvärde var år så meritvärdet har ökat något, till 225. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde har tidigare ökat något för varje år men 2014 var det ett trendbrott som håller i sig även År 2013 var flickornas snittmeritvärde 34 poäng högre än pojkarnas, 2014 var flickornas snittmeritvärde 24 poäng högre och 2015 är skillnaden 22 poäng. Det kvarstår dock stora skillnader mellan könen på alla skolor utom Solbergaskolan. Följande diagram visar hur meritvärdet har förändrats mellan åren

12 12 (17)

13 13 (17) Jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg åk 9 En jämförelse mellan slutbetyg och ämnesprovbetyg (nationella prov) har sammanställts för engelska, matematik och svenska/svenska som andra språk. I diagrammen anges om slutbetyget är högre, lika eller lägre än ämnesprovbetygen. Medräknat i andel med högre betyg ingår de elever som inte genomfört hela eller delar av provet och därmed inte fått ämnesprovbetyg men har fått betyg A-E i slutbetyg. Medräknat i andel lika betyg ingår elever som inte fått ämnesprovbetyg och som fått betyg F eller (betygsunderlag saknas). Avvikelser som är upp till ca 20% kan anses vara inom acceptabel nivå då betygsbedömningen ska ta hänsyn till fler faktorer än endast resultatet på nationella provet.

14 14 (17) I engelska är avvikelsen mellan NP och slutbetyg inom normalspannet med undantag för Solklintskolan och Klinteskolan. och många elever har fått lägre slutbetyg än ämnesprovbetyg. I Fårösundskolan har eleverna till 100 % fått lika slutbetyg som provbetyg. Jämförelsen för matematik visar på större differenser än för engelska men där har många elever fått ett högre slutbetyg än provbetyg på NP. Största avvikelsen visar Romaskolan, Klinteskolan och Högbyskolan. Jämförelsen för svenska/svenska som andra språk visar att differensen mellan provbetyg och slutbetyg är stor på alla skolor utom Fårösundskolan och Romaskolan där andelen som fått annat slutbetyg än provbetyg är cirka 20 %.

15 15 (17) SKL:s satsning PISA 2015 Region Gotland deltar i SKL:s satsning med syfte att resultatet i matematik ska förbättras såväl på Gotland som i hela Sverige. Nedan följer de kommunala gotländska skolornas resultat i förhållande till de av BUN fastställda målen för satsningen. Betygsresultat * Minst 95% av eleverna i åk 9 ska ha betyget E-A. Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 94% 88% % 91% 89% % 88% 87% * Andelen elever i åk 6-8 med betyget E-A ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 91% 93% % 93% 89% % 91% 93% % 91% 86% % 88% 84% % 89% 81% % 85% 87% % 88% 84% % 85% 85% * Andelen elever med betyget C-A i åk 6-9 ska öka jämfört med Resultat: År Totalt Flickor Pojkar % 58% 54% % 53% 46% % 49% 44% % 37% 31% % 38% 34% % 35% 33% % 39% 32% % 43% 36% % 34% 32% % 38% 31% % 40% 35% % 45% 34% * Skillnaden mellan resultaten utifrån kön ska minska. 2015: Det går inte att dra några slutsatser efter endast tre års uppföljning.

16 16 (17) Resultat på Nationella proven * Minst 90% av eleverna i åk 3 har nått godkänd kravnivå i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt Flickor Pojkar % 70% 66% % 72% 64% % 78% 80% * Minst 95% av eleverna i åk 6 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % % * Minst 92% av eleverna i åk 9 har provbetyg E eller högre i matematik på Nationella proven 2015 jämfört med År Totalt % % %

17 17 (17) * Minst 12 % av eleverna i åk 9 har provbetyg A i matematik på Nationella proven 2015 År Totalt % % % Övrigt * Det ska finnas någon utsedd ämnesansvarig matematiklärare på samtliga skolområden. * Ht 2015: Lärare som undervisar i matematik ska ha rätt behörighet.

Måttbandet nr 229 september 2013

Måttbandet nr 229 september 2013 1 (16) Måttbandet nr 229 september 2013 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik

Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Handläggare Telefon +46 (0)498 26 3391 E-post per_olof.sahlberg@gotland.se Diarienr BUN Datum 2012-08-27 Tjänsteskrivelse Uppföljning måluppfyllelse grundskola - Simkunnighet, LUS, betygsstatistik Expediering

Läs mer

Måttbandet nr 238 september 2014

Måttbandet nr 238 september 2014 1 (15) Måttbandet nr 238 september 2014 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och

Läs mer

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015

Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Måttbandet nr 240 vårterminen 2015 Slutbetyg med Salsa, grundskolan årskurs 9 vårterminen 2014 Betygsstatistik höstterminen 2014 Elionor Briling Verksamhetsuppföljningen Slutbetyg grundskola årskurs 9

Läs mer

Måttbandet nr 224 december 2012

Måttbandet nr 224 december 2012 1 Måttbandet nr 224 december 2012 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2012 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade SALSA-värden för betygsresultat skolår 9 juni 2012 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Måttbandet nr 176 mars 2009

Måttbandet nr 176 mars 2009 Måttbandet nr 176 mars 2009 Enkät till elever i skolår 8 våren 2009 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Måttbandet nr 147 mars 2007

Måttbandet nr 147 mars 2007 Måttbandet nr 147 mars 2007 Eleverna i skolår 8 våren 2007 ger verksamheten ett gott betyg! Sammanställning av elevernas svar. Gunilla Carlson Planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Måttbandet nr 205 maj 2011

Måttbandet nr 205 maj 2011 Måttbandet nr 205 maj 2011 Enkät till elever i skolår 8 våren 2011 Sammanställning av elevernas svar på frågor om, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och kurator.

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon 08-706 82 17 eller monica.vesterlund.olsson@sundbyberg.se Fokus på måluppfyllelse grundskolan

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Måttbandet nr 128 mars 2006

Måttbandet nr 128 mars 2006 Måttbandet nr 128 mars 2006 Enkät till elever i skolår 8 våren 2006 Sammanställning av svaren på årets enkät till eleverna i skolår 8. Gunilla Carlson planeringssekreterare - 1 - GOTLANDS KOMMUN Barn-

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan

Elevers kunskapsutveckling i grundskolan 2016-11-27 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Elevers kunskapsutveckling i grundskolan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter

Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter Barn- och elevhälsans teamlista ht-15 med kontaktuppgifter 2015-10-28 Södervärnslinjen Skolsköterska Södervärns Södervärnskolan 7-9 Jenny Ellebring Joanna Pestalozzi Marie Hagberg Rektor: Per-Olof Sahlberg

Läs mer

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013

Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 R E S U L T A T B E S K R I V N I N G Relationen mellan nationella prov och betyg, årskurs 6 vårterminen 2013 Jämförelser av relationen mellan provbetygen och vårterminsbetygen i årskurs 6 görs i svenska,

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun

Betygsstatistik slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Betygsstatistik 2016 - slutbetyg årskurs 9 Örebro kommun Örebro 2016-06-21 Generellt - I betygsstatistiken ingår i de flesta sammanställningar resultat från alla avgångselevers slutbetyg. Det innebär t

Läs mer

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/328 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 maj 2014 Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Uppföljning kunskapslyft för barn, unga och vuxna

Uppföljning kunskapslyft för barn, unga och vuxna Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Christina Højland Nielsen Ärendenr BUN 2016/386 & GVN 2016/132 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 19 augusti 2016 Barn- och utbildningsnämnden/ Gymnasie-

Läs mer

Förvaltningsinformation - februari

Förvaltningsinformation - februari Tjänsteskrivelse 2015-01-26 BUN 2015.0021 Handläggare: Noomi Calov Barn- utbildningsnämnden Förvaltningsinformation - februari Förskoleklass: Faktisk personaltäthet i förskoleklass: 10-12 barn per pedagog

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Vad är Skola Gotland 2008 En översyn av BUFs verksamhet med särskilt fokus på för-, grund- och gymnasieskolan, förvaltningens ledningsorganisation, samt dess stabs-/stödresurser, i syfte att kontinuerligt

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR

GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR GRUNDSKOLA REDOVISNING DELÅR 2, 2013 ENHET: Södra rektorsområdet SKOLA: Solängsskolan UPPGIFTSLÄMNARE: Sofia Nordell Kvarnebrink, Carina Dahlenlund samt Pernilla Dalborg DATUM: 2013-08-06 1. Föräldraenkät

Läs mer

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14

Tjänsteskrivelse Betygsresultat HT-14 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 0-0- DNR BUN 0.09 SUSANNE MALMER SID / KVALITETSHANDLÄGGARE 08-8 78 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Vårt budskap -Vi vill utveckla och säkra kvaliteten i den gotländska skolan för att ge Gotlands barn och ungdomar: En skola som bygger på hälsofrämjande arbetssätt. En skola som utvecklar och ger förutsättningar

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 1 (26) Dnr UBN 2012/183-610 TJÄNSTESKRIVELSE 2013-09-12 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 6 och behörighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Alsteråskolan/Skytteanska skolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ålem fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-30 962 0,0% Personalkostnader 7 727 683 7 603 848 98,4% Övriga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Stefan Melén 2014-03-23 Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2016 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 29 november 2016 2.0 Matilda Liljeberg Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015

Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Kunskapsresultaten i Malmös skolor 2015 Grundskoleförvaltningen Foto: Tomaz Lundstedt, Malmö stad Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 26 oktober 2015 1.0 Eric Grundström Grundskoleförvaltningen

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen 1 GOTLANDS KOMMUN 2007-02-07 Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen Skolfastigheter Redovisning av driftkostnader och ev. behov av verksamhetsanpassning, periodiskt

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer