För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller"

Transkript

1

2 För mer information kontakta: Monica Vesterlund Olsson kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen telefon eller

3 Fokus på måluppfyllelse grundskolan 2011 Fokus på måluppfyllelse är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen. Avsikten är att statistiken ska ge en bild av måluppfyllelsen i kommunen och på varje skola. Redogörelsen är ett led i nämndens systematiska kvalitetsarbete och har som mål att tillhandahålla en gemensam bild av verkligheten och syftet är att det ska kunna tjäna som underlag till diskussion, analys och beslut. Strävan har varit att använda officiella databaser som källa för tabeller och diagram. När officiell statistik inte varit tillgänglig har interna verksamhetssystem använts. Grundskole- och gymnasienämnden antog en plan för systematiskt kvalitetsarbete under hösten I denna plan ingår vissa studieresultat som betydelsefulla kvalitetsindikatorer. De nu redovisade uppgifterna för läsåret 2010/2011 utgör utgångsläget för nämndens systematiska kvalitetsarbete eftersom planen antogs för innevarande läsår 2011/2012. Uppföljningen visar vissa skillnader ifråga om skriftliga omdömen i olika ämnen och årskurser på skolorna, till viss del kan det förklaras med att det för aktuellt läsår 2010/2011 saknades gemensam lokal timplan för kommunens grundskolor. Nämnden antog dock även en lokal timplan inför innevarande läsår 2011/2012. Kommunövergripande resultat Olika data presenteras tabeller och/eller grafer för kommunen. Uppgifterna 1 är antals- och andelsuppgifter avseende, lärare, provresultat och betyg. Efter de kommunövergripande resultaten presenteras de olika skolornas uppgifter. Tabellerna avser: 1. Resultat på nationella ämnesprov åk 3 vårterminen 2011, Jämförelse mellan 2010 och 2011 för Sundbyberg, samtliga kommuner i riket och Stockholms län, nationella ämnesprov åk 3 matematik, 1 A matematik, 1 B svenska Resultat på nationella ämnesprov åk 9 vårterminen Slutbetyg i alla ämnen åk 9 vårterminen Jämförelse mellan samtliga kommuner i riket och Stockholms län avseende studieresultat åk 9, 4 A genomsnittligt meritvärde, 4 B andel i % som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen 5. Jämförelse mellan samtliga kommuner i riket och Stockholms län avseende slutbetyg årskurs 9 uppdelat per kön 5 A, per bakgrund 5 B, per vårdnadshavares utbildningsnivå 5 C 6. Relationen mellan nationella prov och slutbetyg för kommunen och riket 7. Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen 8. Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för i kommunens skolor 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 2 Nationell statistik för ämnesprov svenska som åk 3 finns ej att tillgå

4 Resultat på nationella ämnesprov åk 3 vårterminen 2011 Tabell 1 Resultat på nationella ämnesprov åk 3 vårterminen 2011, Totalt i kommunen Totalt i riket Ämne Delprov Antal Matematik Mönster och linjal ,2 93 Massa och tid ,1 83,8 Taluppfattning ,8 91,4 Räkna i huvudet ,8 87,9 Matematiska problem ,8 90 Skriftliga räknemetoder ,4 81,6 Kommunikation och begrepp ,5 91,4 Svenska Muntlig uppgift ,2 94,9 Läsning skönlitterär text ,2 93,9 Läsning faktatext ,9 89,7 Elevens högläsning ,9 91,9 Skrivuppgift: berättande text ,6 91,6 Skrivuppgift: stavning och interpunktion ,1 87,9 Skrivuppgift: läsbarhet ,1 94,5 Skrivuppgift: beskrivande text ,2 92,1 Muntlig uppgift 71 87,3 81,9 Läsning skönlitterär text 71 73,2 74,3 Läsning faktatext ,2 Elevens högläsning 71 77,5 74,9 Skrivuppgift: berättande text 71 81,7 76,7 Skrivuppgift: stavning och interpunktion 71 71,8 70,8 Skrivuppgift: läsbarhet 71 84,5 85,8 Skrivuppgift: beskrivande text 71 81,7 75,2 Tabellbeskrivning Om resultat baseras på färre än tio markeras det med.. Om data saknas markeras det med. Andel som nått kravninvån av samtliga Andel som nått kravninvån av samtliga Röda siffror färre än riket Grön ring fler än riket

5 Tabell 1 A Resultat på nationella prov årskurs 3 matematik Sundbyberg Samtliga kommuner Stockholms län Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov A, mönster och linjal 88 91,2 81,8 92,9 84,4 93,8 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov B, massa och tid 92,8 86,1 91,3 83,8 93,1 86,5 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov C, taluppfattning 87,3 89,8 89,7 91,5 90,6 92,5 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov D, räkna i huvudet 90,9 89,8 91,2 87,9 92,2 90 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov E, matematiska problem 92 90,9 92,1 90, ,6 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov F, skriftliga räknemetoder 81,5 85,4 81,1 81,9 83,4 84,7 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov G, kommunikation och begrepp 93,5 92,5 89,9 91,4 90,6 92,6 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov G, kommunikation och begrepp Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov F, skriftliga räknemetoder Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov A, mönster och linjal Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov B, massa och tid Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov C, taluppfattning Sundbyberg 2010 Sundbyberg 2011 Samtliga kommuner 2010 Samtliga kommuner 2011 Stockholms län 2010 Stockholms län 2011 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov E, matematiska problem Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov D, räkna i huvudet Tabell 1 B Resultat på nationella prov årskurs 3 svenska Sundbyberg Samtliga kommuner Stockholms län Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov A, muntlig uppgift 98,9 90,2 96,2 94,9 96,8 95,9 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov B, läsning skönlitterär text 98,4 90,2 92, ,7 95,3 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov C, läsning faktatext 92, ,4 89,7 93,2 92,3 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov D, elevens högläsning 95, ,6 91,8 94,5 92,8 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov E, skrivuppgift: berättande text 89,8 86, ,7 92,2 92,7 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov F, skrivuppgift:stavning och interpunktion 88,8 87,1 87, ,8 90,1 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov G, skrivuppgift:läsbarhet 95,7 91,1 94,9 94,6 95,7 95,1 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov H, skrivuppgift: beskrivande text 94,7 90,2 94,7 92,2 95,3 92,9 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov H, skrivuppgift: beskrivande Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov G, skrivuppgift:läsbarhet Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov A, muntlig uppgift Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov B, läsning skönlitterär text Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov C, läsning faktatext Sundbyberg 2010 Sundbyberg 2011 Samtliga kommuner 2010 Samtliga kommuner 2011 Stockholms län 2010 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov F, skrivuppgift:stavning och Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov D, elevens högläsning Stockholms län 2011 Andel (%) som uppnått kravnivån i delprov E, skrivuppgift: berättande text

6 Skriftlig produktion ,4 40,7 7, ,7 52, ,7 28,4.... Skriftlig produktion ,8 31, , Tabell 2 Resultat på ämnesprov årskurs 9 Totalt prov Flickor Pojkar Andel (%) av som gjort Antal Andel (%) av Antal Andel (%) av Antal Antal Antal Sundbybergs Antal delprov som gjort delprovet som gjort delprovet kommunala delprov G VG MVG Ej nått del- G VG MVG Ej nått del- G VG MVG Ej nått grundskolor målen prov målen målen Engelska Provbetyg ,4 51,1 8, ,6 62, ,8 38,8.... Läsförståelse , , ,7 46, ,8 43,3.... Muntlig kommunikation ,1 45,3 24, ,7 56,9 26, ,3 32,8 22,4.. Provbetyg , , , Läsförståelse ,5 24,4.. 29, , Muntlig kommunikation , , Matematik Provbetyg ,9 16,6 12,4 33, ,9 15,9.. 35, ,6 17,3 17,3 30,9 Engelska Provbetyg ,8 43,8 20, , , ,1 36,9 26,2.. Muntlig kommunikation ,5 32,2 24, ,7 32,6 30, ,9 31,8 18,8.. Receptiv förmåga ,1 37,3 25,4 6, ,4 37,6 21, ,4 36,9 29,8.. Skriftlig produktion ,7 33,9 16,9 8, ,8 37, ,7 29,8 20,2.. Tabell beskrivning Om resultat baseras på färre än tio markeras det med.. Om data saknas markeras det med. Röda siffror sämre än riket Grön ring bättre än riket I svenska/svenska som och engelska bedöms och betygsätts varje delprov separat. Resultaten på de olika delarna vägs sedan samman till ett sammanvägt provresultat. I matematik ges inga delprovsbetyg. För att få ett provbetyg i matematik ska eleven ha deltagit i samtliga delprov

7 Resultat på ämnesprov årskurs 9 Riket Flickor Pojkar Andel (%) av Andel (%) av Andel (%) av som gjort delprovet som gjort delprovet som gjort delprovet G VG MVG Ej nått G VG MVG Ej nått G VG MVG Ej nått målen målen målen 40,4 47,7 9 2,9 29,5 55,2 13,7 1,6 50,7 40,6 4,6 4 29,1 49,8 12,7 8,3 23,3 52,6 17,9 6,2 34,6 47,2 7,9 10,3 37,7 44,3 16,2 1,8 28,2 48,6 22 1,2 46,8 40,2 10,7 2,3 47,3 35,4 10,4 7 36,8 43,5 15,4 4,3 57,2 27,6 5,6 9,6 55,7 24,4 1,6 18,3 52,3 28,9 2,3 16,5 58,6 20,6 1 19,8 37,1 24,5 2,7 35,8 36,2 26,3 3,6 33,8 37,7 23 1,9 37, ,8 6 9,2 49,3 35,3 6,8 8, ,4 9,6 54,4 20,6 3,1 21,9 51,9 25,1 4,4 18,6 56,4 17 2,1 24,5 46,5 23,1 10,4 20,1 45, ,9 20,6 47,4 23,2 9,8 19,6 30,8 46,4 19,2 3,6 30,6 46,6 19,5 3, ,2 18,9 3,9 36,6 39,6 20,4 3,4 35,2 40,3 21,2 3,3 37,9 38,9 19,7 3,5 28,7 44,1 22 5,3 29,6 44,3 20,9 5,2 27, ,9 5,3 41,6 37,6 14,9 5,9 39,6 39,8 16 4,6 43,5 35,5 14 7

8 Tabell 3 Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9 Andel (%) som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet Antal Ej nått Ej nått målen målen Röda siffror sämre än riket, grön ring bättre än riket. När större andel erhållit högre betyg i något betyg än riket jämförs ej de övriga betygen. Totalt Flickor Pojkar Ämne Ej nått Total Flickor Pojkar G VG MVG målen G VG MVG G VG MVG Bild ,9 44,9 25,4 4,9 19,6 43,3 32 5,2 30,7 46,6 18,2 4,5 Engelska ,8 35,8 20,9 8,6 32,3 38,4 19,2 10,1 37, ,7 6,8 Hem och konsumentkunskap ,7 32,1 36,9 5,3 14,1 34,3 45,5 6,1 38,6 29,5 27,3 4,5 Idrott och hälsa ,4 40,1 34,8 10,7 15,2 51,5 20,2 13,1 13,6 27,3 51,1 8 Matematik ,1 21,9 13,4 9,6 59,6 21,2 8,1 11, ,7 19,3 8 Moderna språk, elevens val Moderna språk, språkval ,5 29,5 29,5 10, ,6 18,9 7,5 26,2 16,7 42,9 14,3 Modersmål ,6 27,9 58,1 2,3 8,3 41, ,8 10,5 68,4 5,3 Musik ,3 35,3 29,9 6,4 17,2 46,5 29,3 7,1 40,9 22,7 30,7 5,7 NO Biologi ,2 17,2 17,2 13,4 54,5 18,2 14,1 13,1 49,4 16,1 20,7 13,8 Fysik , ,1 15,6 49,5 21,2 13,1 16,2 42, ,5 14,9 Kemi ,2 25,8 15,6 13,4 52,5 23,2 11,1 13,1 36,8 28,7 20,7 13,8 Slöjd ,9 27,3 5,9 19,2 52,5 23,2 5,1 27,3 34,1 31,8 6,8 SO Geografi ,5 32,4 16,2 11,9 39,4 35,4 14,1 11,1 39,5 29,1 18,6 12,8 Historia ,4 35,7 19,5 12,4 35,4 33,3 20,2 11,1 29,1 38,4 18,6 14 Religion ,1 34,1 15,7 9,2 40,4 35,4 17,2 7,1 41,9 32, ,6 Samhällskunskap ,3 38,9 11,4 12,4 35,4 41,4 9,1 14,1 39, ,5 Svenska ,7 48,6 12,1 3, ,1 12,5 1,4 47,1 35,3 11,8 5, ,3 36,2 12,8 12, ,3 18,5 11, Teckenspråk Teknik ,5 35,3 25,7 8,6 24,2 42,4 23,2 10,1 37,5 27,3 28,4 6,8

9 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal Antal som har slutat i årskurs 9 enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, samt antal pojkar, resp flickor. Elever som saknade betyg i alla ämnen ingår ej. * Andel (%) som erhållit Andel som erhållit ett visst betyg eller ej nått målen i ämnet av samtliga, därav flickor resp. pojkar. visst betyg eller ej nått målen i ämnet Betyget G=Godkänd, VG=Väl godkänd och MVG=Mycket Väl Godkänd. Elever som saknade betyg i alla ämnen ingår ej. * NO * SO Här redovisas som fått ett gemensamt betyg i naturorienterande ämnen, d v s biologi, fysik och kemi. Här redovisas som fått ett gemensamt betyg i samhällsorienterande ämnen, d v s geografi, historia, religion och samhällskunskap.

10 Jämförelse mellan samtliga kommuner i riket och Stockholms län avseende studieresultat åk 9 Studieresultat åk 9 Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Andel ( %) som ej uppnått måle 2010/2011 Samtliga I ett Flickor Pojkar Tabell 4 A ämne I ett, flera eller alla ämnen Samtliga kommuner 207,7 219,3 196,9 7,8 23,6 Stockholms län 217,5 227,9 208,0 7,5 22,9 Sundbyberg 208,6 209,1 208,0 11,1 32,6 Tabellbeskrivning Röda siffror sämre än riket Grön ring bättre än riket Studieresultat åk /2011 Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Samtliga 230,0 220,0 210,0 200,0 190,0 Samtliga kommuner Stockholms län Sundbyberg Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Pojkar Genomsnittlig meritvärde i åk 9 Flickor Studieresultat åk /2011 Tabell 4 B Samtliga kommuner 7,8 Stockholms län 7,5 Sundbyberg 11,1 Tabellbeskrivning Röda siffror sämre än riket Andel ( % ) som ej uppnått målen I ett ämne I ett, flera eller alla ämnen 23,6 22,9 32,6 Andel % som ej uppnått målen Samtliga kommuner 40,0 30,0 20,0 10,0 I ett ämne 0,0 I ett, flera eller alla ämnen Sundbyberg Stockholms län

11 Riket, Kommun Tabell 5 A Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9 Läsåret 2010/2011 Uppdelat per kön Flickor Pojkar Antal Andel % Andel i % uppnått målen i alla ämnen Andel i % EUM i ett ämne Andel i % EUM i två eller fler ämnen Antal Andel i % Andel i % uppnått målen i alla ämnen Andel i % EUM i ett ämne Andel i % EUM i två eller fler ämnen Stockholms län, Kommun Sundbyberg, Kommun Rissneskolan Ängskolan Rapportbeskrivning och definitioner etc. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal Denna statistikuppgift visar det totala antalet som var inskrivna i grundskolan i oktober valt år. * Andel (%) Denna statistikuppgift visar andelen av det totala antalet. * Andel uppnått målen i alla Andel med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg i alla ämnen ämnen enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel som saknade betyg i ett ämne. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och * Andel EUM i ett ämne kunskapsrelaterade betygssystemet. * Andel EUM i två eller flera ämnen * Utländsk bakgrund Andel som saknade betyg i två eller flera ämnen (men inte i alla). Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. För att en elev ska kunna söka till gymnasieskolan krävs lägst betyget Godkänt (G) i ämnena svenska/svenska som, engelska och matematik. Med att ha utländsk bakgrund menas dels personer som är födda utomlands, dels personer som är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Det innebär att om man är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands definieras man inte som att man har "utländsk bakgrund". Föräldrarnas högsta utbildningsnivå delas upp i tre grupper: förgymnasial (högst grundskola), gymnasial (högst gymnasieskola) och eftergymnasial * Föräldrarnas utbildningsnivå (minst 30 poäng på universitet eller högskola eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning). Röda siffror sämre än riket, grön ring bättre än riket och kursiva siffror skolans resultat är sämre än kommunens

12 Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund Tabell 5 B Riket, Kommun Svensk bakgrund Utl. bakgrund, födda i Sverige Utl. bakgrund, födda utomlands Andel i % Andel i Andel i Andel i % Andel i % Andel i % Andel i % Andel uppnått % % Andel i % Andel Andel i Antal Antal Andel uppnått EUM i två Antal uppnått EUM i två målen i EUM i EUM i EUM i % EUM i % målen i eller fler målen i eller fler % alla ett två ett ämne % ett ämne alla ämnen ämnen alla ämnen ämnen ämnen ämne eller fler Stockholms län, kommun Sundbyberg, Kommun Rissneskolan Ängskolan Rapportbeskrivning och definitioner etc. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal * Andel (%) * Andel uppnått målen i alla ämnen * Andel EUM i ett ämne * Andel EUM i två eller flera ämnen * Utländsk bakgrund Denna statistikuppgift visar det totala antalet som var inskrivna i grundskolan i oktober valt år. Denna statistikuppgift visar andelen av det totala antalet. Andel med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg i alla ämnen enligt det måloch kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel som saknade betyg i ett ämne. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel som saknade betyg i två eller flera ämnen (men inte i alla). Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. För att en elev ska kunna söka till gymnasieskolan krävs lägst betyget Godkänt (G) i ämnena svenska/svenska som, engelska och matematik. Med att ha utländsk bakgrund menas dels personer som är födda utomlands, dels personer som är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Det innebär att om man är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands definieras man inte som att man har "utländsk bakgrund". * Föräldrarnas Föräldrarnas högsta utbildningsnivå delas upp i tre grupper: förgymnasial (högst grundskola), gymnasial (högst gymnasieskola) och eftergymnasial (minst 30 utbildnings-nivå poäng på universitet eller högskola eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning). Röda siffror sämre än riket, grön ring bättre än riket och kursiva siffror skolans resultat är sämre än kommunens

13 Uppdelat per Okänd/saknas Andel Andel Andel Andel EUM i EUM i två i % målen i uppnått ett eller flera ämne ämnen alla Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning vårdnadsh. Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel högsta Andel EUM i Andel Andel EUM i EUM i EUM i EUM i två EUM i utbildningsnivå % målen i flera % målen i i % målen i flera i uppnått två eller i uppnått uppnått två eller ett ett eller flera ett ämne ämne ämnen ämne Tabell 5 C alla ämnen alla alla ämnen Riket, ämnen ämnen ämnen Kommun ämnen Stockholms län, Kommun Sundbyberg, Kommun Rissneskolan Ängskolan Rapportbeskrivning och definitioner etc. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal Denna statistikuppgift visar det totala antalet som var inskrivna i grundskolan i oktober valt år. * Andel (%) Denna statistikuppgift visar andelen av det totala antalet. * Andel uppnått målen i alla ämnen * Andel EUM i ett ämne * Andel EUM i två eller flera ämnen * Utländsk bakgrund Föräldrarnas utbildningsnivå Andel med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg i alla ämnen enligt det måloch kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel som saknade betyg i ett ämne. Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Andel som saknade betyg i två eller flera ämnen (men inte i alla). Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. För att en elev ska kunna söka till gymnasieskolan krävs lägst betyget Godkänt (G) i ämnena svenska/svenska som, engelska och matematik. Med att ha utländsk bakgrund menas dels personer som är födda utomlands, dels personer som är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Det innebär att om man är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands definieras man inte som att man har "utländsk bakgrund". Föräldrarnas högsta utbildningsnivå delas upp i tre grupper: förgymnasial (högst grundskola), gymnasial (högst gymnasieskola) och eftergymnasial (minst 30 poäng på universitet eller högskola eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning). Röda siffror sämre än riket, grön ring bättre än riket och kursiva siffror skolans resultat är sämre än kommunens

14 Lägre Lika Högre Lägre Lika Högre Svenska ,6 73,7 20, ,4 78,1 15, ,4 58, ,6 75,4 20 Matematik , , ,9 71,3 27,7 Engelska ,5 80,3 8, ,9 85,1 6,9 I statistiken ingår skolor som harminst 15 i årskurs 9 med både slutbetyg och provbetyg i ämnena svenska, matematik elller engelska. I ämnena svenska och engelska ska ett provbetyg om minst Godkänt baseras på minst två delprov med lägst betyget Godkänt, annars redovisas provbetyget som EUM ( ej uppnått målen). Tabell 6 Relationen mellan nationella prov och slutbetyg åk 9, läsåret 10/11 Kommun Riket Antal Andel i % med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med Antal provbetyget med prov-betyg och slutbetyg Antal Antal med provbetyg och slutbetyg Andel i % med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget

15 Tabell 7 IUP skriftligt omdöme VT 11 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen, RM % andel som riskerar att inte nå målen Ämne Åk 1 RM RM %Åk 2 RM RM %Åk 3 RM RM %Åk 4 RM RM %Åk 5 RM RM %Åk 6 RM RM % Åk 7 RM RM % Åk 8 RM RM % Åk 9 RM RM % SB Bild % % % % % 1 Biologi % % % % % 14 Engelska % % % % % % % % % 2 Fysik % % % % % 12 Geografi % % % % 7 Hem och konsumentk % % %. Historia % % % % % 11 Idrott o hälsa % % % % % % % % % 9 Kemi % %. 9 M språk/ franska % % % 1 M språk/spanska % % % % 4 M språk/tyska Matematik % % % % % % % % % 7 Modersmål % % % % Musik % % % % % 1 NO % % %.. Religionskunsk % % % % % % 8 Samhällskunsk % % % % % % 9 Slöjd % % % % % 9 SO % % % % % % % % % % % % % % 0 Svenska % % % % % % % % 4 Teknik % % % 0 Antal med dokumenterad IUP ( individuell utvecklingsplan) Antal registrerade SB Skriftlig bedömning

16 Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för i kommunens skolor Studieresultat och övergång till gymnasieskolan Tabell 8 Andelen ( %) som är behöriga till Högskoleförberedande program Ekonomom, Naturvetenskap och teknik humanist, samhällsv Estetisk Yrkesprogram Samtliga kommuner 82,6 84,4 85,9 87,0 Stockholms län 83,6 85,2 86,7 87,7 Sundbyberg 78,4 77,9 81,1 83,7 Tabellbeskrivning Röda siffror sämre än riket Andel ( %) som är behöriga till Yrkes-program Naturvetenskap och teknik 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 Ekonomom, humanist, samhällsv Samtliga kommuner Stockholms län Sundbyberg Estetisk De kommunala grundskolornas måluppfyllelse Alla kommunens grundskolor redovisas var för sig. De uppgifter som redovisas för varje grundskola är: o Antal på skolan o Antal berättigad till modersmålsundervisning o Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket o Resultat på ämnesprovet i årskurs 3 med jämförelse med riket o Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen 2011 o Resultat från IUP/skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen För skolorna med årskurs nio ingår även resultat på ämnesprov årskurs 9, slutbetyg, relationen mellan prov och betyg samt behörigheter till gymnasiet.

17 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs 3 med en jämförelse med riket 5. Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt Förskoleklass Totalt inkl. förskoleklass I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan. De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

18 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Antal heltidstjänster per 100 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens skolor Kommunala Kommunens skolor Skola skolor i riket Skola 9 4,8 7,8 8,3.. 4,3 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov. Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som och matematik. Här presenteras resultaten från vårterminen Andel är antal som

19 uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Grön ring visar ett resultat bättre än riket, röda siffror sämre än riket. Tabell 4 Ämnesprov i årskurs 3, 10/11 Ämne Delprov Skolan antal Skolan, andel som nått kravnivån av samtliga Riket, andel som nått kravnivån av samtliga Matematik Mönster och linjal 34 97,1 93 Matematik Massa och tid ,8 Matematik Taluppfattning ,4 Matematik Räkna i huvudet 34 97,1 87,9 Matematik Matematiska problem 34 97,1 90 Matematik Skriftliga räknemetoder 34 97,1 81,6 Matematik Kommunikation och begrepp 34 97,1 91,4 Svenska Muntlig uppgift ,9 Svenska Läsning skönlitterär text ,9 Svenska Läsning faktatext ,7 Svenska Elevens högläsning ,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text ,6 Svenska Skrivuppgift: stavning + interpunktion ,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet ,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text ,1 Muntlig uppgift ,9 Läsning skönlitterär text ,3 Läsning faktatext ,2 Elevens högläsning ,9 Skrivuppgift: berättande text ,7 Skrivuppgift: stavning och interpunktion... 70,8 Skrivuppgift: läsbarhet ,8 Skrivuppgift: beskrivande text... 75,2

20 Kommunens egen uppföljning 2 Läsutveckling Sundbybergs skolor följer upp na utifrån en läsutvecklingsmodell, LUS. Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Läraren kan också snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier. Ambitionen är att na ska ha nått värdet: 10 vid slutet av skolår 1, 15 vid slutet av skolår 3, 18 A vid slutet av skolår 5. Måluppfyllelse andel Tabell 5 Åk 1 punkt 10 Åk 3 punkt 15 Åk 5 punkt 18 A 95 % 97 % 90 % Individuell utvecklingsplan inklusive skriftliga omdömen Skolan är skyldig att minst en gång varje termin ge vårdnadshavaren ett skriftligt omdöme i varje ämne som eleven får undervisning i. De skriftliga omdömena innehåller en utvärdering av elevens kunskaper i relation till de nationella målen i varje ämne samt beskriver hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Informationen i omdömena ska också visa om skolan bedömer att eleven riskerar att inte nå målen. Den bedömningen utgör en viktig faktor för att skolan i tid ska uppmärksamma elevens behov av särskilt stöd för att nå målen. I tabell 6 framgår resultaten av de skriftliga omdömena för alla i alla ämnen och årskurser inklusive bedömningar avseende som riskerar att inte nå målen. Antalet som har dokumenterade individuella utvecklingsplaner i systemet ingår i redovisningen. Eftersom antalet dokumenterade kan variera av olika skäl 3 redovisas även hur många som var registrerade i kommunens elevregister vid vårterminens slut. 2 Uppgifter av bedömda kommer från kommunens uppföljningssystem för skolornas dokumentation 3 Elever kan ha slutat eller börjat under terminen, skolans lokala timplan kan variera mellan skolor eller att skolan inte har fört in dokumentationen i systemet.

21 Tabell 6 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen Ämne Åk 1 RM Åk 2 RM Åk 3 RM Åk 4 RM Åk 5 RM Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Modersmål Musik Naturorienterade ämnen..... Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Samhällsorienterade ämnen Svenska Teknik Antal med dokumenterad IUP (individuell utvecklingsplan) Antal registrerade i elevregistret

22 Lilla Alby skola; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs 3 med en jämförelse med riket 5. Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt Förskoleklass Totalt inkl. förskoleklass I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan. De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

23 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal heltidstjänster per 100 Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens Kommunala Kommunens Skola skolor skolor i riket Skola skolor 12,8 6,5 7,8 8,3 12,0 6,1 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov. Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som och matematik. Här presenteras resultaten från vårterminen Andel är antal som

24 uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Grön ring visar ett resultat bättre än riket, röda siffror sämre än riket. Tabell 4 Ämnesprov i årskurs 3, 10/11 Ämne Delprov Skolan antal Skolan, andel som nått kravnivån av samtliga Riket, andel som nått kravnivån av samtliga Matematik Mönster och linjal 39 94,9 93 Matematik Massa och tid 39 89,7 83,8 Matematik Taluppfattning 39 87,2 91,4 Matematik Räkna i huvudet 39 89,7 87,9 Matematik Matematiska problem 39 92,3 90 Matematik Skriftliga räknemetoder 39 87,2 81,6 Matematik Kommunikation och begrepp 39 94,9 91,4 Svenska Muntlig uppgift 35 91,4 94,9 Svenska Läsning skönlitterär text 35 88,6 93,9 Svenska Läsning faktatext 35 88,6 89,7 Svenska Elevens högläsning 33 88,6 91,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text 35 85,7 91,6 Svenska Skrivuppgift: stavning + interpunktion 35 88,6 87,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet 35 94,3 94,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text 35 94,3 92,1 Muntlig uppgift ,9 Läsning skönlitterär text ,3 Läsning faktatext ,2 Elevens högläsning ,9 Skrivuppgift: berättande text ,7 Skrivuppgift: stavning och interpunktion ,8 Skrivuppgift: läsbarhet ,8 Skrivuppgift: beskrivande text ,2

25 Kommunens egen uppföljning 2 Läsutveckling Sundbybergs skolor följer upp na utifrån en läsutvecklingsmodell, LUS. Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Läraren kan också snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier. Ambitionen är att na ska ha nått värdet: 10 vid slutet av skolår 1, 15 vid slutet av skolår 3, 18 A vid slutet av skolår 5. Måluppfyllelse andel Åk 1 punkt 10 Åk 3 punkt 15 Åk 5 punkt 18 A 66 % 82 % 50 % Tabell 5 Individuell utvecklingsplan inklusive skriftliga omdömen Skolan är skyldig att minst en gång varje termin ge vårdnadshavaren ett skriftligt omdöme i varje ämne som eleven får undervisning i. De skriftliga omdömena innehåller en utvärdering av elevens kunskaper i relation till de nationella målen i varje ämne samt beskriver hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Informationen i omdömena ska också visa om skolan bedömer att eleven riskerar att inte nå målen. Den bedömningen utgör en viktig faktor för att skolan i tid ska uppmärksamma elevens behov av särskilt stöd för att nå målen. I tabell 6 framgår resultaten av de skriftliga omdömena för alla i alla ämnen och årskurser inklusive bedömningar avseende som riskerar att inte nå målen. Antalet som har dokumenterade individuella utvecklingsplaner i systemet ingår i redovisningen. Eftersom antalet dokumenterade kan variera av olika skäl 3 redovisas även hur många som var registrerade i kommunens elevregister vid vårterminens slut. 2 Uppgifter av bedömda kommer från kommunens uppföljningssystem för skolornas dokumentation 3 Elever kan ha slutat eller börjat under terminen, skolans lokala timplan kan variera mellan skolor eller att skolan inte har fört in dokumentationen i systemet.

26 Tabell 6 Individuell utvecklingsplan skriftligt omdöme vt 2011 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen Ämne Åk 1 RM Åk 2 RM Åk3 RM Åk 4 RM Åk5 RM Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Modersmål Musik Naturorienterade ämnen Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Samhällsorienterade ämnen Svenska Teknik Antal med dokumenterad IUP (individuell utvecklingsplan) Antal registrerade i elevregistret

27 Miklagårdskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs 3 med en jämförelse med riket 5. Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt Förskoleklass Totalt inkl. förskoleklass I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan. De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

28 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal heltidstjänster per 100 Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens Kommunala Kommunens Skola skolor skolor i riket Skola skolor 10,9 6,1 7,8 8,3 9,8 5,5 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov. Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som och matematik. Här presenteras resultaten från vårterminen Andel är antal som

29 uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Grön ring visar ett resultat bättre än riket, röda siffror sämre än riket. Tabell 4 Ämnesprov i årskurs 3, 10/11 Ämne Delprov Skolan antal Skolan, andel som nått kravnivån av samtliga Riket, andel som nått kravnivån av samtliga Matematik Mönster och linjal 39 87,2 93 Matematik Massa och tid 39 87,2 83,8 Matematik Taluppfattning 39 87,2 91,4 Matematik Räkna i huvudet 39 87,2 87,9 Matematik Matematiska problem 39 87,2 90 Matematik Skriftliga räknemetoder 39 84,6 81,6 Matematik Kommunikation och begrepp 39 87,2 91,4 Svenska Muntlig uppgift ,9 Svenska Läsning skönlitterär text ,9 Svenska Läsning faktatext ,7 Svenska Elevens högläsning ,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text ,6 Svenska Skrivuppgift: stavning + interpunktion ,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet ,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text ,1 Muntlig uppgift 31 83,9 81,9 Läsning skönlitterär text 31 71,0 74,3 Läsning faktatext 31 61,3 71,2 Elevens högläsning 31 71,0 74,9 Skrivuppgift: berättande text 31 77,4 76,7 Skrivuppgift: stavning och interpunktion 31 61,3 70,8 Skrivuppgift: läsbarhet 31 83,9 85,8 Skrivuppgift: beskrivande text 31 74,2 75,2

30 Kommunens egen uppföljning 2 Läsutveckling Sundbybergs skolor följer upp na utifrån en läsutvecklingsmodell, LUS. Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Läraren kan också snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier. Ambitionen är att na ska ha nått värdet: 10 vid slutet av skolår 1, 15 vid slutet av skolår 3, 18 A vid slutet av skolår 5. Tabell 5 Måluppfyllelse andel Åk 1 punkt 10 Åk 3 punkt 15 Åk 5 punkt 18 A 94 % 74 % 70 % Individuell utvecklingsplan inklusive skriftliga omdömen Skolan är skyldig att minst en gång varje termin ge vårdnadshavaren ett skriftligt omdöme i varje ämne som eleven får undervisning i. De skriftliga omdömena innehåller en utvärdering av elevens kunskaper i relation till nationella mål i varje ämne samt beskriver hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Informationen i omdömena visar också om skolan bedömer att eleven riskerar att inte nå målen. Det utgör en viktig faktor för att skolan i tid ska uppmärksamma elevens behov av särskilt stöd för att få förutsättningar för att nå målen. I tabell 6 framgår resultaten av de skriftliga omdömena för alla i alla ämnen och årskurser inklusive bedömningar avseende som riskerar att inte nå målen. Antalet som har dokumenterade individuella utvecklingsplaner i systemet ingår i redovisningen. Eftersom antalet dokumenterade kan variera av olika skäl 3 redovisas även hur många som var registrerade i kommunens elevregister vid vårterminens slut. 2 Uppgifter av bedömda kommer från kommunens uppföljningssystem för skolornas dokumentation 3 Elever kan ha slutat eller börjat under terminen, skolans lokala timplan kan variera mellan skolor eller att skolan inte har fört in dokumentationen i systemet.

31 Tabell 6 Individuell utvecklingsplan skriftligt omdöme vt 2011 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen Ämne Åk 1 RM Åk 2 RM Åk3 RM Åk 4 RM Åk5 RM Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Modersmål Musik Naturorienterade ämnen Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Samhällsorienterade ämnen Svenska Teknik Antal med dokumenterad IUP ( individuell utvecklingsplan) Antal registrerade i elevregistret

32 Rissneskolan, åk 6-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs Slutbetyg årskurs 9 vårterminen 2011 i alla ämnen 6. Relationen mellan nationella prov och slutbetyg åk 9, läsåret 10/11 7. Betygsuppgifter, meritvärde och behörigheter till gymnasiet 8. Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen. Samt den skriftlig bedömningen som utgör ett komplement till slutbetyget årskurs 9. Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

33 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Antal heltidstjänster per 100 Lärare med pedagogisk högskoleexamen Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens Kommunala Kommunens Skola skolor skolor i riket Skola skolor 19,9 8,9 7,8 8,3 17,3 7,8 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 9, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort delprovet/provet och avslutat årskurs 9, dvs med slutbetyg från såväl det mål- och kunskapsrelaterade betygssystem och som lämnat grundskolan utan betyg i något ämne

34 Tabell 4 Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 9 Totalt Flickor Pojkar Antal Antal som gjorde Andel (%) av som gjort delprovet Ej nått Antal Antal som gjorde Andel (%) av som gjort delprovet Ej nått Antal del- G VG MVG målen delprov G VG MVG målen Antal som gjorde delprovet Andel (%) av som gjort delprovet Ej nått G VG MVG målen Svenska Provbetyg , , Läsförståelse ,1 48, Muntlig kommunikation ,4 44, , Skriftlig produktion , Provbetyg ,4 45, , Läsförståelse , , Muntlig kommunikation ,3 36, Skriftlig produktion ,5 39, Matematik Provbetyg , , , ,5 Engelska Provbetyg ,5 46, ,8 55, , Muntlig kommunikation ,3 34,9 23, ,1 33, , Receptiv förmåga ,1 40, ,1 41, ,5 38,5.... Skriftlig produktion ,6 35,5.. 22, ,8 38, Rapportbeskrivning och definitioner etc. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall * Uppgifterna anger antal och andel (%) av som gjort delprovet I svenska/svenska som och engelska bedöms och betygsätts varje delprov separat. Resultaten på de olika delarna vägs sedan samman till ett sammanvägt provresultat. För att få ett sammanvägt provresultat ska eleven ha deltagit i samtliga delprov. I matematik ges inga delprovsbetyg och eleven har deltagit i samtliga delprov.

35 Tabell 5 Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9 Andel (%) som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet Antal Ej nått målen Totalt Flickor Pojkar Ämne Ej nått Ej nått Total Flickor Pojkar G VG MVG målen G VG MVG målen G VG MVG Bild ,9 40,6 17,4 10,1 32, , ,3 10,3 10,3 Engelska ,5 37,7 17,4 17,4 22,5 37,5 22,5 17,5 34,5 37,9 10,3 17,2 Hem och konsumentkunskap ,3 37,7 23,2 1 5,8 32,5 32,5 27,5 7,5 34,5 44,8 17,2 3,4 Idrott och hälsa ,5 46,4 26, ,5 47,5 17,5 17,5 10,3 44,8 37,9 6,9 Matematik ,7 14,5 5, ,5 17,5 2,5 12,5 65,5 10,3 10,3 13,8 Moderna språk, språkval ,1 51,7. 6,9 17, Modersmål , ,2 4,2 14,3 35, Musik ,4 39,1 26,1 4,3 22,5 47,5 22,5 7,5 41,4 27, NO Biologi ,3 14,7 10,3 14, , ,5 60,7. 17,9 10,7 10,7 Fysik ,4 17,6 7,4 20,6 52,5 17, ,1 17,9 10,7 14,3 Kemi ,2 17,6 2,9 16,2 62,5 17, ,3 17,9 7,1 10,7 Slöjd ,1 13 2,9 27, , ,2 13,8 0 SO Geografi ,2 22,4 9 16, ,6 18,5 14,8 11,1 Historia ,8 29,9 14,9 13,4 47,5 22, ,3 40,7 14,8 11,1 Religion ,2 31,3 6 10,4 52,5 32, ,9 29,6 7,4 11,1 Samhällskunskap ,7 25,4 6 17,9 47, ,5 55,6 25,9 7,4 11,1 Svenska ,5 45,5 6,1 3 33,3 61,1 5, ,7 6,7 6, ,7 36,1 13,9 8,3 45,5 31,8 18,2 4,5 35,7 42,9 7,1 14,3 Teckenspråk Teknik , ,8 14,5 17,5 47,5 17,5 17,5 34,5 34,5 20,7 10,3 Röda siffror sämre än riket, grön ring bättre än riket. När större andel erhållit högre betyg i något betyg än riket jämförs ej de övriga betygen.

36 Rapportbeskrivning och definitioner etc. Samtliga uppgifter avser i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. * Antal * Andel (%) som erhållit visst betyg eller ej nått målen i * NO * SO Antal som har slutat i årskurs 9 enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, samt antal pojkar, resp flickor. Elever som saknade betyg i alla ämnen ingår ej. Andel som erhållit ett visst betyg eller ej nått målen i ämnet av samtliga, därav flickor resp. pojkar. Betyget G=Godkänd, VG=Väl godkänd och MVG=Mycket Väl Godkänd. Elever som saknade betyg i alla ämnen ingår ej. Här redovisas som fått ett gemensamt betyg i naturorienterande ämnen, d v s biologi, fysik och kemi. Här redovisas som fått ett gemensamt betyg i samhällsorienterande ämnen, d v s geografi, historia, religion och samhällskunskap.

37 I statistiken ingår skolor som harminst 15 i årskurs 9 med både slutbetyg och provbetyg i ämnena svenska, matematik elller engelska. I ämnena svenska och engelska ska ett provbetyg om minst Godkänt baseras på minst två delprov med lägst betyget Godkänt, annars redovisas provbetyget som EUM ( ej uppnått målen). Röde siffror betydligt större skillnad än riket Tabell 6 Relationen mellan nationella prov och slutbetyg åk 9, läsåret 10/11 Rissneskolan Kommun Riket Antal Antal med provbetyg och slutbetyg Andel i % med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget Antal med prov-betyg Andel i % med lägre, lika eller högre slutbetyg Andel i % med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget Antal Antal jämfört med provbetyget Antal med provbetyg och och Lägre Lika Högre slutbetyg Lägre Lika Högre slutbetyg Lägre Lika Högre Svenska ,9 80,6 6, ,6 73,7 20, ,4 78,1 15, ,6 33, ,4 58, ,6 75,4 20 Matematik ,8 67, , , ,9 71,3 27,7 Engelska ,6 72,1 21, ,5 80,3 8, ,9 85,1 6,9

38 Tabell 7 Betygsuppgifter 10/11 Skolan Kommunen Riket Genomsnittligt meritvärde ,6 210,6 - därav flickor 188,1 209,1 220,1 -- därav sv bakgr 205,6 221,8 226,7 -- därav utl bakgr 183,1 193,9 201,2 - därav pojkar 192, ,6 -- därav sv bakgr 176,5 206,9 203,3 -- därav utl bakgr 201,1 209,7 183,1 Andel (%) som nått målen i alla ämnen 61,1 67,4 81,7 - % av alla flickor 54,8 68,3 84,2 -- % av alla flickor med sv bakgr.. 76,4 86,8 -- % av alla flickor med utl bakgr 50 58,7 72,4 - % av alla pojkar 70 66,3 79,4 -- % av alla pojkar med sv bakgr.. 64,2 82,2 -- % av alla pojkar med utl bakgr 70 69,4 67,7 Behörighetsuppgifter 10/11 Andel (%) behöriga till yrkesprogram 75 83,7 87,7 - % av alla flickor 73,8 83,2 88,9 -- % av alla flickor med sv bakgr.. 87,3 91,8 -- % av alla flickor med utl bakgr 75 78,3 75,7 - % av alla pojkar 76,7 84,3 86,7 -- % av alla pojkar med sv bakgr.. 84,9 89,6 -- % av alla pojkar med utl bakgr ~100 83,3 73,8 Andel (%) behöriga till estetiskt program 70,8 81,1 86,7 - % av alla flickor 66,7 80,2 88,1 -- % av alla flickor med sv bakgr.. 87, % av alla flickor med utl bakgr 65,6 71, % av alla pojkar 76, ,4 -- % av alla pojkar med sv bakgr ,4 -- % av alla pojkar med utl bakgr ~100 80,6 72,3 Andel (%) behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskappr. 68,1 77,9 85,2 - % av alla flickor 61,9 77,2 86,9 -- % av alla flickor med sv bakgr.. 85,5 89,9 -- % av alla flickor med utl bakgr 59,4 67,4 73,4 - % av alla pojkar 76,7 78,7 83,6 -- % av alla pojkar med sv bakgr.. 79,2 86,7 -- % av alla pojkar med utl bakgr ~100 77,8 69,9 Andel (%) behöriga till naturvetenskapligt och tekniskt pr. 69,4 78,4 83,5 - % av alla flickor 64,3 78,2 85,3 -- % av alla flickor med sv bakgr.. 87,3 88,4 -- % av alla flickor med utl bakgr 62,5 67,4 71,4 - % av alla pojkar 76,7 78,7 81,8 -- % av alla pojkar med sv bakgr.. 77, % av alla pojkar med utl bakgr ~100 80,6 67,5 Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, visas två prickar (..) som utfall, saknas data visas en prick (.). Om antalet ej behöriga är 1-4 visas andelen som behörig ~100. Röda siffror är sämre än riket, grön ring resultatet bättre än riket. Gröna siffror bättre än kommunen. Kursiv text sämre än kommunen

39 Kommunens egen uppföljning 2 Individuell utvecklingsplan inklusive skriftliga omdömen Skolan är skyldig att minst en gång varje termin ge vårdnadshavaren ett skriftligt omdöme i varje ämne som eleven får undervisning i. De skriftliga omdömena innehåller en utvärdering av elevens kunskaper i relation till de nationella målen i varje ämne samt beskriver hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Informationen i omdömena ska också visa om skolan bedömer att eleven riskerar att inte nå målen. Den bedömningen utgör en viktig faktor för att skolan i tid ska uppmärksamma elevens behov av särskilt stöd för att nå målen. I tabell 8 framgår resultaten av de skriftliga omdömena för alla i alla ämnen och årskurser inklusive bedömningar avseende som riskerar att inte nå målen. Antalet som har dokumenterade individuella utvecklingsplaner i systemet ingår i redovisningen. Eftersom antalet dokumenterade kan variera av olika skäl 3 redovisas även hur många som var registrerade i kommunens elevregister vid vårterminens slut. Om det i grundskolan sätts ett icke godkänt betyg i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Dessa bedömningar ska dokumenteras i kommunens uppföljningssystem och skolans antal av skriftliga bedömningar i alla ämnen framgår i tabellen. 2 Uppgifter av bedömda kommer från kommunens uppföljningssystem för skolornas dokumentation 3 Elever kan ha slutat eller börjat under terminen, skolans lokala timplan kan variera mellan skolor eller att skolan inte har fört in dokumentationen i systemet.

40 Tabell 8 Individuell utvecklingsplan skriftligt omdöme vt 2011 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen Ämne Åk 6 RM Åk 7 RM Åk 8 RM Åk 9 RM SB 4 Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Modersmål Moderna språk/franska Moderna språk/spanska Moderna språk/tyska Musik Naturorienterade ämnen Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Samhällsorienterade ämnen Svenska Teknik Antal med dokumenterad IUP (individuell utvecklingsplan) Antal registrerade i elevregistret Skriftlig bedömning

41 Skvadronskolan, förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs 3 med en jämförelse med riket 5. Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt Förskoleklass Totalt inkl. förskoleklass I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan. De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

42 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal heltidstjänster per 100 Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens Kommunala Kommunens Skola skolor skolor i riket Skola skolor 13,2 7,2 7,8 8,3 13,2 7,2 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov. Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som och matematik. Här presenteras resultaten från vårterminen Andel är antal som

43 uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört ämnesprovet. Observera att om uppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Grön ring visar ett resultat bättre än riket, röda siffror sämre än riket. Tabell 4 Ämnesprov i årskurs 3, 10/11 Delprov Skolan antal Skolan, andel som nått kravnivån av samtliga Riket, andel som nått kravnivån av samtliga Matematik Mönster och linjal 44 88,6 93 Matematik Massa och tid 44 90,9 83,8 Matematik Taluppfattning 44 90,9 91,4 Matematik Räkna i huvudet 44 88,6 87,9 Matematik Matematiska problem 44 90,9 90 Matematik Skriftliga räknemetoder 44 86,4 81,6 Matematik Kommunikation och begrepp 44 93,2 91,4 Svenska Muntlig uppgift 30 86,7 94,9 Svenska Läsning skönlitterär text 30 76,7 93,9 Svenska Läsning faktatext 30 80,0 89,7 Svenska Elevens högläsning 30 73,3 91,9 Svenska Skrivuppgift: berättande text 30 76,7 91,6 Svenska Skrivuppgift: stavning + interpunktion 30 80,0 87,9 Svenska Skrivuppgift: läsbarhet 30 83,3 94,5 Svenska Skrivuppgift: beskrivande text 30 80,0 92,1 Muntlig uppgift ,0 81,9 Läsning skönlitterär text ,0 74,3 Läsning faktatext ,0 71,2 Elevens högläsning ,0 74,9 Skrivuppgift: berättande text ,0 76,7 Skrivuppgift: stavning och interpunktion ,0 70,8 Skrivuppgift: läsbarhet ,0 85,8 Skrivuppgift: beskrivande text ,0 75,2

44 Kommunens egen uppföljning 2 Läsutveckling Sundbybergs skolor följer upp na utifrån en läsutvecklingsmodell, LUS. Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Läraren kan också snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier. Ambitionen är att na ska ha nått värdet: 10 vid slutet av skolår 1, 15 vid slutet av skolår 3, 18 A vid slutet av skolår 5. Tabell 5 Måluppfyllelse andel Åk 1 punkt 10 Åk 3 punkt 15 Åk 5 punkt 18 A 84 % 67 % 84 % Tabell 5 Individuell utvecklingsplan inklusive skriftliga omdömen Skolan är skyldig att minst en gång varje termin ge vårdnadshavaren ett skriftligt omdöme i varje ämne som eleven får undervisning i. De skriftliga omdömena innehåller en utvärdering av elevens kunskaper i relation till de nationella målen i varje ämne samt beskriver hur eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Dessa omdömen är en del av elevens individuella utvecklingsplan, IUP. Informationen i omdömena ska också visa om skolan bedömer att eleven riskerar att inte nå målen. Den bedömningen utgör en viktig faktor för att skolan i tid ska uppmärksamma elevens behov av särskilt stöd för att nå målen. I tabell 6 framgår resultaten av de skriftliga omdömena för alla i alla ämnen och årskurser inklusive bedömningar avseende som riskerar att inte nå målen. Antalet som har dokumenterade individuella utvecklingsplaner i systemet ingår i redovisningen. Eftersom antalet dokumenterade kan variera av olika skäl 3 redovisas även hur många som var registrerade i kommunens elevregister vid vårterminens slut. 2 Uppgifter av bedömda kommer från kommunens uppföljningssystem för skolornas dokumentation 3 Elever kan ha slutat eller börjat under terminen, skolans lokala timplan kan variera mellan skolor eller att skolan inte har fört in dokumentationen i systemet.

45 Tabell 6 Individuell utvecklingsplan skriftligt omdöme vt 2011 Dokumenterade, RM = riskerar att inte nå målen Ämne Åk 1 RM Åk 2 RM Åk3 RM Åk 4 RM Åk5 RM Bild Biologi Engelska Fysik Geografi Hem och konsumentkunskap Historia Idrott och hälsa Kemi Matematik Modersmål Musik Naturorienterade ämnen Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Samhällsorienterade ämnen Svenska Teknik Antal med dokumenterad IUP ( individuell utvecklingsplan) Antal registrerade i elevregistret

46 Ursvikskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat. Tabellerna avser: 1. Antal på skolan. 2. Antal berättigad till modersmålsundervisning. 3. Behöriga lärare på skolan med en jämförelse med kommunens skolor och riket. 4. Resultatet på ämnesprovet i årskurs 3 med en jämförelse med riket 5. Resultat från LUS (läsutveckling) vårterminen Resultat från IUP/ skriftligt omdöme vårterminen 2011 alla årskurser och alla ämnen. Uppföljningen inkluderar även antalet som riskerar att inte nå målen Tabell 1 Antal 10/11 Totalt Flickor Pojkar Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Totalt Förskoleklass Totalt inkl. förskoleklass 178 I ovanstående tabell presenteras skolans senast publicerade statistikuppgifter från SCB. Andel berättigade till modersmålsundervisning läsåret 10/11 Uppgifterna är insamlade 15 okt 2010 och avser på skolan vid mättillfället. Elever i förskoleklass ingår ej i totalen för skolan. De ingår inte heller i några andra uppgifter i detta skolblad. 1 Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

47 Tabell 2 Diagrammet presenterar andelen som är berättigade till modersmålsundervisning, andelen av de berättigade som deltar samt andelen som deltar i undervisning i svenska som (SVA). Andelarna som deltar i modersmålsundervisning är beräknade utifrån antalet berättigade och andelen som deltar i undervisning i SVA är beräknat utifrån alla på skolan. Som jämförelsemått presenteras kommunsnittet för samtliga skolor i kommunen samt rikssnittet (samtliga skolor). Uppgifterna samlas in under hösten i början av läsåret. Lärare läsåret 10/11 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totala antalet lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Heltidstjänster - Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster Tabell 3 Lärare 10/11 Samtliga lärare Lärare med pedagogisk högskoleexamen Antal heltidstjänster per 100 Heltidstjänster Heltidstjänster Antal heltidstjänster per 100 Kommunens Kommunala Kommunens Skola skolor skolor i riket Skola skolor 9,3 6,0 7,8 8,3.. 4,8 6,3 7,3 Kommunala skolor i riket Ämnesprov årskurs 3, läsåret 10/11 Nedan presenteras som har gjort nationella prov, sk ämnesprov. Dessa ges i grundskolans årskurs 3 i svenska/svenska som och matematik. Här presenteras resultaten från vårterminen Andel är antal som uppnått kravnivån delat med totalt antal som genomfört eller inte genomfört

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Kommunens läsmål åk 2

Kommunens läsmål åk 2 Kommunens läsmål åk 2 Måluppfyllese av läskunnighet pojkar flickor totalt Svenska som modersmål 84 % 92 % 88 % Annat modersmål än 64 % 85 % 74 % svenska Samtliga elever 82 % 91 % 86 % Resultat av delproven

Läs mer

Grundskolans resultat

Grundskolans resultat Grundskolans resultat Innehåll: Resultat Falkenberg och riket över tid: Meritvärde, elever som når mål i alla ämnen, nationella prov, behöriga till gymnasiet. Sid 2 7. Resultat Falkenberg 2011: Meritvärde,

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax wwworsase Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Skolform Orsa 34 Grundskola Skolenhetskod 3400401 Skolid 03947 Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Dalsjöskolan 4-9 Dalsjövägen 16 51634 DALSJÖFORS Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Borås 1490 Grundskola 95015820 http://wwwborasse Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Kyrkenorumskolan Kyrkenorumsvägen 44446 STENUNGSUND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Stenungsund 15 Grundskola 57205367 http://wwwstenungsundse/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/grundskola/ko

Läs mer

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte.

Skolblad avseende Kinnareds skola. Faktaruta. Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Skolenhetskod 32214820. Kommunen. http://www.hylte. Skolblad avseende Kinnareds skola Brovägen 31405 KINNARED Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Hylte Kommunkod 1315 Skolform Grundskola Skolenhetskod 32214820 http://www.hylte.se/kinnared Skolbladet presenterar

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg

Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg Resultat från de nationella proven 2015 för årskurs 3, 6 och 9. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2016-01-12 Skolverket publicerade i december 2015 resultat från de nationella proven

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016.

Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 Resultat i grundskolans årskurs 9 2016 Följande redovisning avser slutbetyg och nationella prov i årskurs 9 vårterminen 2016. Våren 2016 avslutade 105 513

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Rosengårdsskolan 7-9 von Rosens väg 43 21368 MALMÖ Tel Fax wwwmalmose Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Malmö 1280 Grundskola Skolkod 128021201 Skolid 20307 Nedan presenteras

Läs mer

Ämnesprov för grundskolans Lärare

Ämnesprov för grundskolans Lärare 2015-01-29 Ämnesprov för grundskolans Lärare Ämnesprov 2015 Registrering av provresultat, Matematik år 3 Resultat delprov A - G Ange uppnådda resultat för varje delprov 0 = Ej uppnått kravnivån för delprovet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar

Elever med godkänt provbetyg per ämnesprov åk 9 Skola: Sjöängsskolan Läsår: 2013-2014 Årskurs: 9 Pojkar Elever med godkänt per ämnesprov åk 9 Årskurs: 9 Pojkar den 27 juni 2014 Andel (%) elever med godkänt Engelska åk 9 - EN 55 55 100 (90,9) Matematik åk 9 - MA 58 51 87,9 (71,7) NO-ämnen åk 9 - KE 56 43

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16

Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2015/16 Skolblad avseende Pihlskolan gymnasium Klockarvägen 4 4 HÄLLEFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hällefors 6 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 0606 http://wwwhelleforsse Nedan presenteras

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016

Slutbetyg i grundskolan, våren 2016 PM Enheten för förskole- och grundskolestatistik Dokumentdatum: 16-09-9 0 (16) Slutbetyg i grundskolan, våren 16 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen

Läs mer

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan).

Registrera resultaten enligt vad som gäller för respektive årskurs och delprov (se nedan). SID 1(1) INSTRUKTION TILL LÄRARE SOM SKA REGISTRERA ÄMNESPROVSRESULTAT VIA STOCKHOLM SKOLWEBB Logga in i Skolwebben Klicka på ikonen Ämnesprov under Tjänster Välj klass eller grupp genom att klicka på

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan

Resultatprofil. Läsåret Thunmanskolan Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Thunmanskolan Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 4 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7

Ökning/minskning från året innan ÅK9. Meritvärden VT åk Ökning/minskning från året innan ÅK8. Meritvärden VT åk8. Meritvärden VT åk 7 Meritvärden VT åk9 2014 2015 2013 2014 2015 flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt flickor pojkar totalt AO 204,7 182,4 193,2 172,5 158,8 166,8 217,7 192,3

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2015-02-09 Lärare Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2016 Kontroll av registreringar Procapita har en kontrollfunktion som gör det möjligt att definiera vilka värden som kan registreras i en resultatcell.

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren 2014. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014. LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 1 (16) Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren. Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren. Göran Haag LUDVIKA KOMMUN RAPPORT 2 (16) Sammanfattning Meritvärdet

Läs mer

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21)

Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån. Köping (22) Åkerbo (19) Viktoria A (21) Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 3-2011 Utbildningsförvaltningen A. Uppföljning av nationella mål Ämnesprov årskurs 3 Ämnesprov 2011 årskurs 3 - andel elever som nått kravnivån 100 90 80 70 ma

Läs mer

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar

Nationella prov Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och Anneli Jöesaar Nationella prov 2017 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2017-12-04 Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund... 3 2. Resultat Nationella prov 2017... 3 2.1 Engelska...

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Nylandsskolan Borgargatan 46 87052 NYLAND Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Kramfors 2282 Grundskola 43334647 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun

Dnr 2010/BUN Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Dnr 2010/BUN 0045-41 Resultatbok för grundskolan i Tyresö kommun Läsåret 2008/2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRKORTNINGAR I DIAGRAM... 3 SAMMANFATTNING... 4 LÄRARHÖGSKOLANS UTVÄRDERING I MATEMATIK,

Läs mer

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län

Kunskapsresultat för grundskolan i Örebro län Rapport 2012:06 Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Johan Jonsson Lena Öijen Kunskapsresultat för grundskolan i Augusti 2012 Av Johan Jonsson och Lena Öijen Regionförbundet Örebro Rapport 2012:06

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Karstorpskolan Skolskeppsgatan 5 23443 LOMMA Tel Fax http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200203 Skolid 02065 Nedan presenteras

Läs mer

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013

Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Stefan Melén 2014-03-23 Fokus på måluppfyllelse i Sundbybergs grundskolor läsåret 2012/2013 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Kunskapsresultat Örebro län Grundskolan

Kunskapsresultat Örebro län Grundskolan 2012-05-14 Kunskapsresultat Grundskolan Regional skolstödsgrupp Sammanfattning De låga kunskapsresultaten i är inte någon ny företeelse utan har funnits länge. Det genomsnittliga meritvärdet i har varit

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Nationella prov 2016

Nationella prov 2016 Nationella prov 2016 Statistisk analys för Sjöängsskolans resultat årskurs 6 och 9 2016-12-06 Anneli Jöesaar Forskningssamordnare Sjöängsskolan, Askersund anneli.joesaar@skola.askersund.se 070-23 88 958

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014

Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Datum: 140322 Handläggare: Rachel Törnell Direktnr: 0322-61 70 67 Kunskapsuppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Nytt betygssystem I och med att ett nytt betygssystem har införts i svensk skola

Läs mer

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010

Resultat nationella ämnesprov årskurs 3 läsåret 2009/2010 Bilaga 1 RAPPORT 2010-09-10 Resultat nationella ämnesprov årskurs läsåret 2009/2010 Det är andra året som nationella prov genomförs i årskurs. 1. Matematik Av eleverna i årskurs är det 88,0 % som sammantaget

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Segerstaskolan Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Annbritt Öqvist 2012-01-27 Rev 2012-02-08 BUN-2012-0065 Barn- och ungdomsnämnden Kunskapsutveckling i Uppsalas grundskolor 2011

Läs mer

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet Unnegatan 1 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 64270497 http://wwwvildmarksgymnasietse Nedan presenteras

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Måttbandet nr 246 hösten 2015

Måttbandet nr 246 hösten 2015 1 (17) Måttbandet nr 246 hösten 2015 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 I detta måttband redovisas elevernas uppnående av kunskapskraven för godtagbara kunskaper inom respektive årskurs och ämne

Läs mer

Bokslut 2015 Tabellbilaga

Bokslut 2015 Tabellbilaga Bokslut 215 Tabellbilaga Innehållsförteckning Kommunbladet, Skolverket... 3 Personal... 3 Gruppstorlek... 4 Barn och elevantal... 4 Resultat Förskola... 5 Föräldra- och barnenkät... 5 Självvärdering...

Läs mer

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2

Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 2016-03-07 1 (14) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Redovisning av elevresultat våren 2015, del 2 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun

Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Nyckeltal vårterminen 2016 Grundskola Melleruds kommun Innehåll Sida Bemanning 15/5 2016 1 Elevenkät vt 2016 2 Ämnesprov åk 3 3 Ämnesprov åk 6 4 Bedömn åk 1-6 5 Åk 6 betygssammanställning 7 Åk 7-9 betyg

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010

Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9. Andel elever i 1-6 och 7-9 som ej nådde målen ht 2010 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1, 2011 A. av de nationella målen Måluppfyllelse alla ämnen alla årskurser Jämförelse av måluppfyllelse mellan årskurs 1-6 och 7-9 Andel elever i 1-6 och 7-9 som

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Måttbandet nr 215 december 2011

Måttbandet nr 215 december 2011 Måttbandet nr 215 december 2011 BETYGSSTATISTIK SKOLÅR 9 VÅREN 2011 Sammanställning över Skolverkets betygsstatistik och modellberäknade Salsavärden för betygsresultat skolår 9 juni 2011 Verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014

Tjänsteskrivelse Resultatrapport VT 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-08-18 DNR BUN 2014.360 SUSANNE MALMER SID 1/2 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Betygsregistrering. Grundskola Grundsärskola

Betygsregistrering. Grundskola Grundsärskola Betygsregistrering Grundskola Grundsärskola Logga in på www.edwise.se Välj Betyg under pusselbiten i verktygsraden Genom att klicka på visas de aktiviteter som är registrerade i Procapita och ska betygsättas.

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer