Innehåll. Varför Portugal? 3. Populära regioner en översikt 5. Att köpa fastighet i Portugal 6. Köpprocessen 9. Köpeavtalet Det första kontraktet 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Varför Portugal? 3. Populära regioner en översikt 5. Att köpa fastighet i Portugal 6. Köpprocessen 9. Köpeavtalet Det första kontraktet 11"

Transkript

1 Köpguide: Portugal

2 Innehåll Varför Portugal? 3 Populära regioner en översikt 5 Att köpa fastighet i Portugal 6 Köpprocessen 9 Köpeavtalet Det första kontraktet 11 Det slutliga köpebrevet 13 Köpekostnader 14 Visum och uppehållstillstånd 18 Och slutligen...våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal 19

3 Varför Portugal? Portugal erbjuder en fantastisk kust, vacker landsbygd, historiska städer och pittoreska byar. Ovanpå det vänliga människor och ett välkomnande klimat. Allt detta gör landet till ett av de populäraste för utländska fastighetsköpare, framförallt de från Storbritannien, Tyskland och Skandinavien. Många blir också permanentboende, särskilt efter pensionen. Portugals relativt oförstörda kustlinje, i jämförelse med överexploateringen i delar av den spanska, är en huvudattraktion. En ändring av detaljplanerna introducerades 1993 och har tillsammans med noggranna kontroller för att skydda miljön sett till att bebyggelsen till stor del smälter in i omgivningarna. Dessa strikta byggrätter har också hjälpt Portugal att undvika den inkonsekventa bebyggelse och de problem som har drabbat dess grannland. 3

4

5 Populära regioner en översikt Algarve Algarvekusten, som sträcker sig från den spanska gränsen ut till Atlanten, har landets högsta koncentration av utländska ägare och är också ett av Portugals dyraste områden för fastighetsköp. Regionen åtnjuter ett behagligt klimat året runt med Portugals bästa vinterklimat och en sval bris under sommaren. Området erbjuder långa stränder, moderna resorter, traditionella byar och ett paradis för golfare. Strikta byggrätter har hjälpt till att behålla kusten relativt oförstörd, med mestadels glest byggda fastighetsprojekt som är anpassade till dess omgivning. Silverkusten Silverkusten, beläget mellan Porto och Lissabon i centrala Portugal, är hem åt delar av landets mest imponerande arkitektur och viktigaste historiska platser. Kusten erbjuder i stort sett oexploaterade stränder och pittoreska fiskebyar, medan jordbruksmarker sträcker sig längs floder som Tejo i inlandet. Fram tills för några år sedan var Silverkusten i princip oupptäckt av utländska köpare, men har på sista tiden ökat i popularitet. Motorvägen A8 förbinder nu regionen med Lissabons internationella flygplats som ligger mindre än en timme bort. Fastigheter här är avsevärt billigare än på Algarvekusten och regionen erbjuder en mer autentisk känsla av det riktiga Portugal. Costa Verde Costa Verde ligger i den nordöstra delen av Portugal och sträcker sig norr om Porto mot den spanska gränsen och täcker regionerna Minho och Douro Litoral. Som namnet antyder är det här ett område med böljande kullar och bördiga dalar och tack vare större mängder nederbörd är detta den grönaste delen av Portugal. Fastighetspriserna här är bland de lägsta i landet och de bästa fynden hittas i inlandet. Fastigheter vid kusten är dyrare. 5

6 Att köpa fastighet i Portugal Processen kring fastighetsköp i Portugal är relativt okomplicerad. Köpare gagnas av ett starkt skydd i den portugisiska lagen, vilket gör att de flesta utländska fastighetsägare upplever processen som smidig och säker utan några större problem. Att använda fastighetsmäklare I Portugal måste alla fastighetsmäklare (imobiliárias) vara professionellt kvalificerade och auktoriserade (mediador autorizado). Välj en mäklare som är medlem i en professionell organisation som till exempel Associação de Mediadores Imobiliários (AMI), Sociedade de Mediação Imobiliária eller Associação dos Mediadores do Algarve (AMA). Det finns ett antal icke auktoriserade mäklare verksamma i Portugal, särskilt i turistområden, som bör undvikas. Auktoriserade mäklare har oftast sin licens väl synlig. De flesta fastighetsmäklare i turistorterna har engelsktalande personal och det är också möjligt att de talar flera andra språk. En del portugisiska mäklare och byggherrar samarbetar också med mäklare utomlands och delar då deras provision, vilket innebär att du som köpare oftast inte betalar mer om du använder en mäklare som har sitt säte utomlands, men det kan vara värt att dubbelkolla. Om du betalar handpenning till en mäklare, se då till att pengarna placeras på ett separat och helst spärrat konto. Inte alla portugisiska mäklare har ansvarsförsäkring och även om de har det är den begränsad till ett relativt lågt belopp. Många portugisiska fastighetsmäklare åtar sig också det juridiska arbete som krävs vid ett fastighetsköp, men detta kan vara riskabelt. Låt aldrig en mäklare göra det om han eller hon representerar både köparen (comprador) och säljaren (vendedor). 6

7 Att köpa fastighet i Portugal Att hitta en jurist Vid köp av en fastighet utomlands är det en bra idé att vidta vissa försiktighetsåtgärder och att anlita en väl ansedd och erfaren jurist. Du bör aldrig skriva på någonting eller göra en betalning innan du sökt oberoende juridisk rådgivning hos en kvalificerad yrkesman med erfarenhet inom portugisiska fastighetstransaktioner. Den förhållandevis låga kostnaden för juridisk rådgivning är väl värt pengarna för att ge dig sinnesro och det kan, i värsta fall, spara dig tusentals euro. Ha enbart att göra med advokater (advogados eller solicitadores) som är fullt kvalificerade och vars handlande kontrolleras av det Portugisiska Advokatsamfundet. Försök att hitta en jurist genom rekommendation från någon du litar på och inte från byggherren eller mäklaren som du köper fastigheten av. Frestas inte att spara pengar på att använda en jurist som företräder säljaren, eftersom denne främst värnar om säljarens intressen. Din jurist bör också kontrollera att notarien gör sitt jobb ordentligt och därmed ger ett extra skydd under köpprocessen. Du kan också ge din jurist fullmakt att skriva under dokument i ditt namn när du inte kan närvara. 7

8

9 Köpprocessen När en köpare och säljare har kommit överens om en försäljning, kontrollerar din jurist ett antal detaljer och viktiga dokument som rör fastigheten. Dessa juridiska kontroller inkluderar: En sökning i det lokala fastighetsregistret (Conservatora do Registo Predial) för att bekräfta att säljaren är juridisk ägare av fastigheten enligt lagfarten (escritura) eller att denne har försäljningsfullmakt. Säljaren ska visa upp en av notarien bevittnad kopia av escritura och en lagfart (certidão de registro). En kontroll av det offentliga skattedokumentet för fastigheten som kallas en caderneta predial urbana som utfärdas av det lokala skattekontoret. Dokumentet både specificerar fastighetens storlek och tomtgränser och visar dess skattemässiga värde (valor trubutável). Denna information ska stämma överens med den på lagfarten. Bygglov och byggrätter bör också kontrolleras för att säkerställa att fastigheten byggdes enligt planerna. Alla senare tillskott, som exempelvis en pool, måste finnas inkluderade i planerna och vara godkända. Alla nya byggnader måste ha ett bebolighetscertifikat (cédula de habitação eller licença de habitabilidade/ utilização) från det lokala kommunhuset (Camera Municipal). Detta intygar att kommunen har inspekterat fastigheten och att den efterföljer gällande byggrätt och byggnormer och är beboeligt. Det är ytterst viktigt att säkerställa att det inte finns några lån eller skulder på fastigheten innan du skriver under köpebrevet (escritura). I Portugal ärver köparen alla obetalda skulder som finns på fastigheten, och långivare har rätt att kräva fastigheten för att täcka skulderna. Lagfarten (certidão de registro) bekräftar att fastigheten inte har några sådana belastningar och begärs in av notarien (notário) när det slutliga köpebrevet skrivs under. Det kan dock uppstå långa fördröjningar mellan det att ett krav registreras tills att det syns i lagfarten, så därför bör din jurist kontrollera alla uppgifter i fastighetsregistret den dag köpebrevet ska skrivas under. Kontrollera med kommunen att det inte finns några utestående skatter som till exempel fastighetsskatt eller annat 9

10 Köpprocessen på fastigheten och att alla el-, vatten-, telefon- och gasräkningar är betalda. Säljaren bör visa kvitton som bekräftar att allt detta är betalt. Om fastigheten ingår i en förening, säkerställ att alla avgifter till föreningen är betalda under de senaste fem åren. Skaffa kopior på stadgar och föreningens senaste ekonomiska redovisningar för att kontrollera om det finns några nära förestående utgifter som du kommer att vara skyldig att betala. Kontrollera att det inte finns några planer på nybyggnation i närheten som skulle ha en negativ inverkan på värdet på eller användandet av fastigheten, som till exempel vägar, affärer eller annan byggnation. Om du köper ett hus på landet för renovering eller mark att bygga ditt hem på är det viktigt att du är medveten om gällande byggrätt. Kontrollera hur stort hus du kan bygga eller i vilken utsträckning ett befintligt hus kan byggas ut, vilket även inkluderar en eventuell pool eller fristående byggnader som du planerar för. För många bostadshus, särskilt på landsbygden, är det bara tillåtet att bygga på den mark där det redan idag är byggt. Det kan också finnas ytterligare restriktioner kring vad du får och inte får göra på din mark. Det lokala stadsbyggnadskontoret (Câmara) kommer att kunna hjälpa dig med detta. Be om intyget parecer camarário, där det står exakt vad som får byggas på marken och en kopia på licença de utilização som visar vad en fastighet eller en bit mark får användas till. Din jurist kommer också att ansöka om ett personligt skattenummer (numero de contribuinte) på det lokala skattekontoret (finanças). Detta är nödvändigt för att kunna köpa en fastighet i Portugal och behövs för att betala årlig fastighetsskatt eller öppna ett portugisiskt bankkonto. 10

11 Köpeavtalet Det första kontraktet När säljaren och köparen kommit överens om köpvillkoren och alla nödvändiga kontroller är gjorda är nästa steg vanligtvis att man skriver under ett köpeavtal (contrato de promessa de compra e venda). Detta innehåller alla detaljer kring det slutgiltiga köpebrevet (escritura), som säljarens indentitet, detaljer kring fastigheten t.ex. tomtgränser, registrering och skattenummer, köpeskilling och datum för köpebrevet (tillträde). När köpeavtalet skrivs under betalas en handpenning (sinal), normalt sett 10-30% av köpeskillingen. Det är vanligt att handpenningen betalas direkt till säljaren, men detta bör undvikas eftersom det skulle kunna uppstå en dispyt kring köpet i ett senare skede. Notera att många portugisiska fastighetsmäklare och jurister inte har laglig rätt att hålla pengar åt sina klienter och att det rekommenderas att betala in handpenningen på ett separat, helst spärrat konto. Köpeavtal innehåller ofta ett antal villkor, som gäller för händelser utanför både köparens och säljarens kontroll. Dock kan även ett antal andra villkor som parterna kommit överens om finnas med. Din jurist kommer att föreslå lämpliga klausuler som syftar till att skydda dina intressen, som till exempel om du inte skulle få ett banklån godkänt. Om någon av villkoren inte uppfylls kan kontraktet brytas eller ogiltigförklaras och handpenningen återbetalas. Det är också möjligt att inkludera en klausul i kontraktet gällande fullgörelse, vilket betyder att du kan kräva att köpet genomförs istället för att bli kompenserad för kontraktsbrott. I de flesta fall är handpenningen bara återbetalningsbar i enlighet med villkoren och det är viktigt att komma ihåg att om du inte genomför transaktionen inom den i köpeavtalet angivna tidsperioden kan din handpenning gå förlorad. Du förlorar då inte bara din handpenning, utan kan också krävas att betala fastighetsmäklarens provision eller till och med att genomföra köpet. Om säljaren drar sig ur måste denne betala tillbaka din handpenning plus en kompensation som normalt sett är lika stor som handpenningen. Det är viktigt att du till fullo förstår innebörden i alla villkor som rör återbetalning eller förlust av din handpenning. 11

12

13 Det slutliga köpebrevet Vanligtvis 1-2 månader efter köpeavtalet är underskrivet, skrivs också det slutliga köpebrevet under (escritura pública de compra e venda, vanligen kallat escritura). Detta måste göras med en notarie (notário) närvarande och det är brukligt att både köpare och säljare finns på plats. Innan köpebrevet skrivs under kontrollerar notarien att alla villkor i köpeavtalet har uppfyllts och läser sedan escritura högt för båda parter. Både säljare och köpare måste skriva under och därmed visa att de har förstått och accepterat kontraktsvillkoren, vilket sedan intygas och skrivs under av notarien. Om du inte förstår portugisiska så bra bör du ta med dig en erfaren översättare så att du fullt ut förstår alla detaljer i escritura. Det är också möjligt att arrangera en fullmakt (procuração público), vilket är ganska vanligt när utlänningar köper eller säljer fastigheter. Fullmakten är ett officiellt dokument och måste sammanställas av en notarie i Portugal eller på en portugisisk ambassad utomlands. Det är inte nödvändigt, men en rekommendation, att din jurist är närvarande när köpebrevet skrivs under. Notarien måste ta emot den resterande betalningen när escritura skrivs under. För de flesta är det smidigast att använda en bankväxel, vilket också betyder att du besitter betalningen och att notarien kan bekräfta mottagandet direkt. Det ger dig också möjlighet att hålla inne betalningen om ett olösligt problem dyker upp i sista minuten. När escritura är underskriven registrerar notarien en bevittnad kopia i fastighetsregistret (conservatória do registo predial). Det är viktigt att detta görs så snart som möjligt eftersom det är först när escritura är registrerad i fastighetsregistret som du är juridisk ägare av fastigheten. Originalpappren förvaras hos notarien och du bör be om kopior underskrivna av denne. Köpet måste också registreras hos skattemyndigheten (reparticão de finanças), vilket kräver köparens skattenummer och en kopia på dennes pass. Den nye ägaren måste också föra över alla avtal för t.ex. vatten, el och gas till eget namn från dagen då köpebrevet skrivs under. 13

14 Köpekostnader Ett fastighetsköp i Portugal medför en hel del olika avgifter och kostnader och detta kan ha stor påverkan på den slutliga kostnaden för ditt köp. Beloppet varierar beroende på värde på och typ av fastighet och om det ska bli ditt huvudsakliga boende eller en semesterbostad. Det kan uppgå till 10% eller mer av köpeskillingen, men kan också vara mindre. Kontrollera vilka avgifter som är inkluderade i priset och vilka som behöver betalas separat innan du skriver under något kontrakt eller betalar handpenning. De flesta avgifter kring fastighetsköp i Portugal baseras på det deklarerade eller taxerade värdet (valor tributável) på fastigheten, snarare än den faktiska köpeskillingen. Köpare bör vara försiktiga med att deklarera ett pris långt under det faktiska värdet, då detta kan ge stränga böter. Överlåtelseskatt (IMT) Överlåtelseskatt eller IMT ska betalas vid alla fastighetsköp i Portugal förutom för nya fastigheter som säljs för första gången, då mervärdesskatt istället betalas. För bostadshus och lägenheter tas IMT ut enligt den glidande skalan 1-8% och beräknas på fastighetens deklarerade värde samt om du köper en fastighet för fast boende eller som semesterbostad. För landsbygs- eller jordbruksmark där det inte finns någon bebyggelse tas IMT ut enligt en fast procentsats på 5% och för landsbygdsmark med ruiner och obeboeliga byggnader registrerade som urbana fastigheter är procentsatsen 6,5%. Många ruiner taxeras dock lägre eller är undantagna IMT. För byggtomter beräknas IMT på samma sätt som för villor och lägenheter. IMT måste betalas innan köpebrevet (escritura) skrivs under och betalas normalt sett några dagar i förväg. Kvittot ska ges till notarien när det slutliga köpebrevet skrivs under och behålls sedan av denne, så se till att spara en egen kopia. Mervärdesskatt Mervärdesskatt (IVA) på 23% tas ut på nya fastigheter som säljs för första gången. För vidareförsäljningar gäller istället IMT. IVA bör vara inkluderat i det utannonserade eller överenskomna priset för alla fastigheter, med kom ihåg att dubbelkolla detta. Notarie- och lagfartsregistreringsavgifter Notariearvodet för övervakning av en fastighetsförsäljning är lagstadgat och beror på fastighetens värde och på hur många dokument som behandlas, men normalt sett uppgår det till några hundra euro. Avgiften för registering av köpebrevet i fastighetsregistret betalas också den till notarien, normalt runt 0,75-1% av fastighetens deklarerade 14

15 Köpekostnader värde. I de flesta fall uppgår de totala avgifterna till notarien till 1-2% av fastighetens deklarerade värde. Avgifterna bör vara betalda av köparen när escritura skrivs under. Advokatkostnader Kostnaden för juridisk rådgivning inför ett fastighetsköp i Portugal räknas normalt sett ut som en procentandel av fastighetens deklarerade pris, vanligtvis 1-2% med en minimumkostnad på cirka tusen euro. Avgifterna kan dock variera väldigt mycket mellan olika firmor och beroende på hur mycket arbete uppdraget innebär, så det är en bra idé att jämföra ett antal alternativ och be om skriftliga kostnadsförslag. Kontrollera vad som ingår och ifall det är ett fast pris eller bara en uppskattning. Det är valfritt att använda en jurist, men det är verkligen att rekommendera. Mäklararvode Den säljande mäklarens avgifter ligger vanligtvis mellan 3-6% av försäljningspriset, beroende på kostnaden för fastigheten, och är inkluderade i försäljningspriset. Arvode för besiktningsman Om du engagerar en besiktningsman för att inspektera en byggnad eller en bit mark kommer avgiften att bero på vilken typ av besiktning det gäller, om det finns några särskilda krav och fastighetens värde. För en grundläggande besiktning av en fastighet värderad upp till euro blir kostnaden cirka 500 euro och för en mer omfattande besiktning runt 750 euro. Avgifter för banklån Om du tar ett banklån för att finansiera ditt fastighetsköp kan ett flertal avgifter tas ut av långivaren: uppläggningsavgift, administrationsavgift och värderingsavgift. Kostnaderna kan uppgå till 1% av lånesumman eller mer. Anslutningsavgifter Om du köper en ny fastighet kan du behöva betala anslutningsavgifter för el-, gas- och vattenledningar och för installationen av mätare. Om dessa inte ingår i priset bör du be säljaren att tillhandahålla kostnaden skriftligt. Juridiska frågor Det är viktigt att komma ihåg att notarien är statsanställd och inte representerar eller skyddar varken köparens eller säljarens intressen. Förvänta dig inte att notarien pratar något annat språk än portugisiska, förklarar hur portugisiska fastighetslagar fungerar eller erbjuder någon rådgivning. Det är sällsynt att notarien påpekar möjliga fallgropar i en escritura eller verifierar eller garanterar riktigheten i några utsagor. Notariens huvudansvar är att se till att escritura utarbetas korrekt och att köpeskillingen betalas till säljaren. Notarien bekräftar också parternas identiteter, bevittnar underskrifterna, registrerar köpebrevet 15

16 Köpekostnader i fastighetsregistret och ser till att alla skatter och avgifter för transaktionen blir betalda. Det är viktigt att känna till att enligt portugisisk lag säljs alla fastigheter i det skick de befinner sig i när escritura skrivs under och inte när du skriver under köpeavtalet. Därför bör du göra en sista kontroll av fastighetens skick för att säkerställa att ingen skada har skett sedan du senast tittade på den. All inredning och alla inventarier bör finnas kvar när du tar den i besittning om du inte kommit överens om något annat med säljaren. Se till att allt annat ni kommit överens om ska ingå i priset fortfarande finns i fastigheten och är i bra fungerande skick. Om du upptäcker att något saknas eller är trasigt bör du insistera på en omedelbar och lämplig reduktion av priset, eftersom det kommer att bli svårt eller rentav omöjligt att få kompensation vid ett senare tillfälle. Vid sådana här tillfällen kan en lämplig summa tas bort från köpeskillingen för att kunna betala för ersättningar eller reparationer, eller så skjuter notarien upp underskrivandet av escritura tills saken är utagerad. Om du är osäker, be din jurist om hjälp. Det är också viktigt att din jurist på dagen för underskriften av escritura gör en sista kontroll i det lokala fastighetsregistret att inga krav registrerats på fastigheten (conservatória do registo predial) som inte syns i lagfarten (certidão de registro). Fastighetsbeskattning Fastigheter i Portugal beskattas med en lokal fastighetsskatt som kallas Imposto Municipal sobre Imóveis som betalas årligen och baseras på fastighetens deklarerade värde. För stadsfastigheter kan du räkna med 0,2-0,5% och på landsbygden omkring 0,8%. Om du väljer att hyra ut din fastighet måste du skaffa rätt försäkringar och se till att fastigheten möter en rad minimikrav på säkerhet. I sådana fall kommer du att få ett uthyrningstillstånd (Licença de Alojamento Local eller Licença de Utilização Turística) beviljat. Uthyrningsinkomsten måste sedan tas upp i en skattedeklaration och taxeras då med en enhetstaxa på 28%. Kostnader för reparationer och underhåll är avdragsgilla. Vid försäljning av din fastighet kan även en reavinstskatt tas ut, med 28% för icke-bosatta och upp till 48% för bosatta. 16

17

18 Visum och uppehållstillstånd Svenska medborgare behöver inget visum för att resa in i Portugal och har rätt att stanna i upp till tre månader utan andra villkor eller formaliteter än att inneha ett giltigt pass. För vistelser längre än tre månader krävs det att man formaliserar att man är bosatt genom ett uppehållstillstånd (Certificado de Registo). Detta bör göras inom de sista 30 dagarna av dina första tre månader i Portugal. Man ansöker om uppehållstillståndet på den lokala Câmara Municipal och det är giltigt i fem år. Efter att lagligen ha bott i Portugal under en sammanhållen period på fem år har svenska medborgare rätt att söka permanent uppehållstillstånd. Rätten till permanent uppehållstillstånd förverkas endast vid en bortavaro på mer än två efterföljande år. Om du har för avsikt att bli permanent boende i Portugal rekommenderas det att du söker professionell hjälp med att utvärdera din privatekonomiska situation. Och slutligen våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal Bestäm var i landet du vill köpa och vilken typ av fastighet som passar dig bäst. Livsstilen varierar väldigt mycket mellan landsbygdsområdena och det livliga Algarve. Överväg en bostad i ett projekt byggt främst för utländska köpare. Dessa erbjuder ofta en rad bekvämligheter och tjänster, plus att det redan finns en social gemenskap. Köpprocessen i Portugal kan vara ganska dyr, så se till att du budgeterar för den och tar med alla kostnader och avgifter i beräkningen. Se till att din fastighetsmäklare, om du använder en, är auktoriserad och var uppmärksam på icke auktoriserade mäklare. Engagera en bra, oberoende jurist. Det går att ge juristen fullmakt så köpet kan fortskrida även när du inte finns på plats. Kom ihåg att du kan förlora din handpenning om du inte genomför köpet efter att ha skrivit under köpeavtalet. Det portugisiska hälsovårdssystemet har dåligt rykte så det är en god idé att skaffa privat sjukförsäkring. Sök specialiserad finansiell rådgivning innan du köper för att se över dina personliga omständigheter och skattemässiga konsekvenser. Försök lära dig språket lokalbefolkningen kommer att uppskatta om du pratar portugisiska och det är värt besväret om du planerar att spendera mycket tid i landet. 18

19 Och slutligen...våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal Bestäm var i landet du vill köpa och vilken typ av fastighet som passar dig bäst. Livsstilen varierar väldigt mycket mellan landsbygdsområdena och det livliga Algarve. Överväg en bostad i ett projekt byggt främst för utländska köpare. Dessa erbjuder ofta en rad bekvämligheter och tjänster, plus att det redan finns en social gemenskap. Köpprocessen i Portugal kan vara ganska dyr, så se till att du budgeterar för den och tar med alla kostnader och avgifter i beräkningen. Se till att din fastighetsmäklare, om du använder en, är auktoriserad och var uppmärksam på icke auktoriserade mäklare. Kom ihåg att du kan förlora din handpenning om du inte genomför köpet efter att ha skrivit under köpeavtalet. Det portugisiska hälsovårdssystemet har dåligt rykte så det är en god idé att skaffa privat sjukförsäkring. Sök specialiserad finansiell rådgivning innan du köper för att se över dina personliga omständigheter och skattemässiga konsekvenser. Försök lära dig språket lokalbefolkningen kommer att uppskatta om du pratar portugisiska och det är värt besväret om du planerar att spendera mycket tid i landet. Engagera en bra, oberoende jurist. Det går att ge juristen fullmakt så köpet kan fortskrida även när du inte finns på plats. 19

20 Är du intresserad av att köpa bostad i andra länder? Besök buyassociation.se för att hitta fler av våra guider. BuyAssociation Nordic AB Mäster Samuelsgatan 60, 8tr Stockholm, Sweden BuyAssociation.se All information är korrekt i skrivande stund och är avsedd enbart som en guide. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en oberoende part när du köper en fastighet utomlands.

Populära områden en översikt

Populära områden en översikt Köpguide: Turkiet Innehåll Varför Turkiet?... 3 Populära områden en översikt... 5 Istanbul... 5 Egeiska kusten... 5 Medelhavskusten... 5 Att köpa en fastighet... 7 Nyproduktion eller begagnat?... 7 Köpprocessen...

Läs mer

Populära områden - en översikt

Populära områden - en översikt Köpguide: Spanien Innehåll Varför Spanien?... 3 Populära områden - en översikt... 5 Balearerna... 7 Costa Blanca... 8 Costa del Sol... 9 Att köpa en fastighet... 11 Köpprocessen... 11 Kostnader... 12 Beskattning...

Läs mer

kommer alla att svara samma sak; den italienska livsstilen och den fantastiska miljön.

kommer alla att svara samma sak; den italienska livsstilen och den fantastiska miljön. Köpguide: Italien Innehåll Varför Italien?... 3 Populära områden - en översikt... 5 Kalabrien... 6 Le Marche... 6 Abruzzo... 7 Att köpa en fastighet... 9 Köpprocessen... 9 Kostnader... 10 Investeringspotential...

Läs mer

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten, Advokater

Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten, Advokater Diana Zuuring S.L. Ricardo Soriano nr 20, 3C 29601 Marbella, Nueva Andalucia Tel: (34) 952906185 Fax: (34) 952816813 www.zuuring.com E-mail: info@zuuring.com Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten,

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Kontrakt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontrakt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prov på vårt specialkontrakt för jordbruksmark. Kontrakt xxxxxxxxxxxxxx Säljare 1 Namn Fälten fylls i för hand med penna Viss text är i provet ersatt med xxxxxxxxx (dokumentskydd) Säljare 2 Namn Ägarandel

Läs mer

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Minneslista för den som åker ut i världen

Minneslista för den som åker ut i världen Minneslista för den som åker ut i världen Det behövs mod och ihärdighet för att åka utomlands. Vardagen utomlands fungerar smidigare om man planerar sin vistelse omsorgsfullt i förväg. Minneslistan ger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

Information om TripTo:s stuguthyrning

Information om TripTo:s stuguthyrning Information om TripTo:s stuguthyrning Få en högre beläggning under uthyrningsperioden av er semesterbostad med hjälp av oss. Via TripTo kommer er annons att vara med på flera internetsidor i ditt hemland

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Vi ger dig råd i ditt nya land

Vi ger dig råd i ditt nya land Vi ger dig råd i ditt nya land 1 Vi ger dig råd i ditt nya land - finansiera din bostad i utlandet med hjälp av Nykredit Att köpa bostad utomlands och flytta bort under en kortare eller längre tid är ett

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen

Frivilligt kapitaltillskott. Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Frivilligt kapitaltillskott Information till medlemmar i RB Brf Silfverdalen Agenda Presentation av Stefan Engberg, Fristående Affärsutveckling AB En titt bakåt i tiden Balansräkningen och avgiften idag

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Det är nu du ska slå till

Det är nu du ska slå till SVALKAR SIG I NERJA Håkan Eklund och sambon Anna Frånlund slog till på ett trevåningshus i Neja nära Malaga i januari i år. Och nu under sommaren har priset fallit ännu mer. Foto: Patrik Lundin Det är

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ)

AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) AIG QuickGuard - Vanliga frågor (FAQ) Här presenteras ett antal frågor och svar med avsikt att tillhandahålla support till förmedlare

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor

Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor 2013-08-22 Välkommen på informationsmöte om balkongfrågor Sedan bygglov meddelats kallas medlemmarna i Bf Eldaren 1 härmed till ett allmänt informationsmöte om läget i pågående förberedelser inför ett

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p

Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro. ./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p AHM-PROVET 16.11.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (7) Fråga 1 Fastighetens anskaffningsutgift 416 000 euro 2 p./. från detta belopp avskiljs tomtens andel jämte överlåtelseskatt 2 p./. från detta belopp

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Välkommen som god man!

Välkommen som god man! Välkommen som god man! Välkommen till ditt uppdrag som God man! Du skall nu ta hand om förvaltningen av Din huvudmans egendom och i övrigt agera inom ditt uppdrag. Du bör utan dröjsmål gå igenom följande

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vissa områden har hög status och därför högre priser. Samtidigt är det en garanti för att bostaden går att sälja igen. Foto: Richard Björkman

Vissa områden har hög status och därför högre priser. Samtidigt är det en garanti för att bostaden går att sälja igen. Foto: Richard Björkman Vissa områden har hög status och därför högre priser. Samtidigt är det en garanti för att bostaden går att sälja igen. Foto: Richard Björkman Publicerad 2012-09-03 07:59:00 Rätt tid köpa hus om man gör

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1

Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 Informationsmaterial ang Balkongbygge i Brf Bolmen 1 1. Bakgrund I början av 2011 visade en enkät att intresset av att bygga balkonger var stort bland bostadsrättsföreningens medlemmar. Därefter bilades

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01)

2. Uppdragets omfattning. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEXIQ AB:s TJÄNSTER (per 2015-01- 01) 1. Allmänt och tillämpning Dessa villkor ( Villkoren ) gäller för alla tjänster, uppdrag och all rådgivning som Lexiq AB ( Lexiq ) tillhandahåller

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer