Innehåll. Varför Portugal? 3. Populära regioner en översikt 5. Att köpa fastighet i Portugal 6. Köpprocessen 9. Köpeavtalet Det första kontraktet 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Varför Portugal? 3. Populära regioner en översikt 5. Att köpa fastighet i Portugal 6. Köpprocessen 9. Köpeavtalet Det första kontraktet 11"

Transkript

1 Köpguide: Portugal

2 Innehåll Varför Portugal? 3 Populära regioner en översikt 5 Att köpa fastighet i Portugal 6 Köpprocessen 9 Köpeavtalet Det första kontraktet 11 Det slutliga köpebrevet 13 Köpekostnader 14 Visum och uppehållstillstånd 18 Och slutligen...våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal 19

3 Varför Portugal? Portugal erbjuder en fantastisk kust, vacker landsbygd, historiska städer och pittoreska byar. Ovanpå det vänliga människor och ett välkomnande klimat. Allt detta gör landet till ett av de populäraste för utländska fastighetsköpare, framförallt de från Storbritannien, Tyskland och Skandinavien. Många blir också permanentboende, särskilt efter pensionen. Portugals relativt oförstörda kustlinje, i jämförelse med överexploateringen i delar av den spanska, är en huvudattraktion. En ändring av detaljplanerna introducerades 1993 och har tillsammans med noggranna kontroller för att skydda miljön sett till att bebyggelsen till stor del smälter in i omgivningarna. Dessa strikta byggrätter har också hjälpt Portugal att undvika den inkonsekventa bebyggelse och de problem som har drabbat dess grannland. 3

4

5 Populära regioner en översikt Algarve Algarvekusten, som sträcker sig från den spanska gränsen ut till Atlanten, har landets högsta koncentration av utländska ägare och är också ett av Portugals dyraste områden för fastighetsköp. Regionen åtnjuter ett behagligt klimat året runt med Portugals bästa vinterklimat och en sval bris under sommaren. Området erbjuder långa stränder, moderna resorter, traditionella byar och ett paradis för golfare. Strikta byggrätter har hjälpt till att behålla kusten relativt oförstörd, med mestadels glest byggda fastighetsprojekt som är anpassade till dess omgivning. Silverkusten Silverkusten, beläget mellan Porto och Lissabon i centrala Portugal, är hem åt delar av landets mest imponerande arkitektur och viktigaste historiska platser. Kusten erbjuder i stort sett oexploaterade stränder och pittoreska fiskebyar, medan jordbruksmarker sträcker sig längs floder som Tejo i inlandet. Fram tills för några år sedan var Silverkusten i princip oupptäckt av utländska köpare, men har på sista tiden ökat i popularitet. Motorvägen A8 förbinder nu regionen med Lissabons internationella flygplats som ligger mindre än en timme bort. Fastigheter här är avsevärt billigare än på Algarvekusten och regionen erbjuder en mer autentisk känsla av det riktiga Portugal. Costa Verde Costa Verde ligger i den nordöstra delen av Portugal och sträcker sig norr om Porto mot den spanska gränsen och täcker regionerna Minho och Douro Litoral. Som namnet antyder är det här ett område med böljande kullar och bördiga dalar och tack vare större mängder nederbörd är detta den grönaste delen av Portugal. Fastighetspriserna här är bland de lägsta i landet och de bästa fynden hittas i inlandet. Fastigheter vid kusten är dyrare. 5

6 Att köpa fastighet i Portugal Processen kring fastighetsköp i Portugal är relativt okomplicerad. Köpare gagnas av ett starkt skydd i den portugisiska lagen, vilket gör att de flesta utländska fastighetsägare upplever processen som smidig och säker utan några större problem. Att använda fastighetsmäklare I Portugal måste alla fastighetsmäklare (imobiliárias) vara professionellt kvalificerade och auktoriserade (mediador autorizado). Välj en mäklare som är medlem i en professionell organisation som till exempel Associação de Mediadores Imobiliários (AMI), Sociedade de Mediação Imobiliária eller Associação dos Mediadores do Algarve (AMA). Det finns ett antal icke auktoriserade mäklare verksamma i Portugal, särskilt i turistområden, som bör undvikas. Auktoriserade mäklare har oftast sin licens väl synlig. De flesta fastighetsmäklare i turistorterna har engelsktalande personal och det är också möjligt att de talar flera andra språk. En del portugisiska mäklare och byggherrar samarbetar också med mäklare utomlands och delar då deras provision, vilket innebär att du som köpare oftast inte betalar mer om du använder en mäklare som har sitt säte utomlands, men det kan vara värt att dubbelkolla. Om du betalar handpenning till en mäklare, se då till att pengarna placeras på ett separat och helst spärrat konto. Inte alla portugisiska mäklare har ansvarsförsäkring och även om de har det är den begränsad till ett relativt lågt belopp. Många portugisiska fastighetsmäklare åtar sig också det juridiska arbete som krävs vid ett fastighetsköp, men detta kan vara riskabelt. Låt aldrig en mäklare göra det om han eller hon representerar både köparen (comprador) och säljaren (vendedor). 6

7 Att köpa fastighet i Portugal Att hitta en jurist Vid köp av en fastighet utomlands är det en bra idé att vidta vissa försiktighetsåtgärder och att anlita en väl ansedd och erfaren jurist. Du bör aldrig skriva på någonting eller göra en betalning innan du sökt oberoende juridisk rådgivning hos en kvalificerad yrkesman med erfarenhet inom portugisiska fastighetstransaktioner. Den förhållandevis låga kostnaden för juridisk rådgivning är väl värt pengarna för att ge dig sinnesro och det kan, i värsta fall, spara dig tusentals euro. Ha enbart att göra med advokater (advogados eller solicitadores) som är fullt kvalificerade och vars handlande kontrolleras av det Portugisiska Advokatsamfundet. Försök att hitta en jurist genom rekommendation från någon du litar på och inte från byggherren eller mäklaren som du köper fastigheten av. Frestas inte att spara pengar på att använda en jurist som företräder säljaren, eftersom denne främst värnar om säljarens intressen. Din jurist bör också kontrollera att notarien gör sitt jobb ordentligt och därmed ger ett extra skydd under köpprocessen. Du kan också ge din jurist fullmakt att skriva under dokument i ditt namn när du inte kan närvara. 7

8

9 Köpprocessen När en köpare och säljare har kommit överens om en försäljning, kontrollerar din jurist ett antal detaljer och viktiga dokument som rör fastigheten. Dessa juridiska kontroller inkluderar: En sökning i det lokala fastighetsregistret (Conservatora do Registo Predial) för att bekräfta att säljaren är juridisk ägare av fastigheten enligt lagfarten (escritura) eller att denne har försäljningsfullmakt. Säljaren ska visa upp en av notarien bevittnad kopia av escritura och en lagfart (certidão de registro). En kontroll av det offentliga skattedokumentet för fastigheten som kallas en caderneta predial urbana som utfärdas av det lokala skattekontoret. Dokumentet både specificerar fastighetens storlek och tomtgränser och visar dess skattemässiga värde (valor trubutável). Denna information ska stämma överens med den på lagfarten. Bygglov och byggrätter bör också kontrolleras för att säkerställa att fastigheten byggdes enligt planerna. Alla senare tillskott, som exempelvis en pool, måste finnas inkluderade i planerna och vara godkända. Alla nya byggnader måste ha ett bebolighetscertifikat (cédula de habitação eller licença de habitabilidade/ utilização) från det lokala kommunhuset (Camera Municipal). Detta intygar att kommunen har inspekterat fastigheten och att den efterföljer gällande byggrätt och byggnormer och är beboeligt. Det är ytterst viktigt att säkerställa att det inte finns några lån eller skulder på fastigheten innan du skriver under köpebrevet (escritura). I Portugal ärver köparen alla obetalda skulder som finns på fastigheten, och långivare har rätt att kräva fastigheten för att täcka skulderna. Lagfarten (certidão de registro) bekräftar att fastigheten inte har några sådana belastningar och begärs in av notarien (notário) när det slutliga köpebrevet skrivs under. Det kan dock uppstå långa fördröjningar mellan det att ett krav registreras tills att det syns i lagfarten, så därför bör din jurist kontrollera alla uppgifter i fastighetsregistret den dag köpebrevet ska skrivas under. Kontrollera med kommunen att det inte finns några utestående skatter som till exempel fastighetsskatt eller annat 9

10 Köpprocessen på fastigheten och att alla el-, vatten-, telefon- och gasräkningar är betalda. Säljaren bör visa kvitton som bekräftar att allt detta är betalt. Om fastigheten ingår i en förening, säkerställ att alla avgifter till föreningen är betalda under de senaste fem åren. Skaffa kopior på stadgar och föreningens senaste ekonomiska redovisningar för att kontrollera om det finns några nära förestående utgifter som du kommer att vara skyldig att betala. Kontrollera att det inte finns några planer på nybyggnation i närheten som skulle ha en negativ inverkan på värdet på eller användandet av fastigheten, som till exempel vägar, affärer eller annan byggnation. Om du köper ett hus på landet för renovering eller mark att bygga ditt hem på är det viktigt att du är medveten om gällande byggrätt. Kontrollera hur stort hus du kan bygga eller i vilken utsträckning ett befintligt hus kan byggas ut, vilket även inkluderar en eventuell pool eller fristående byggnader som du planerar för. För många bostadshus, särskilt på landsbygden, är det bara tillåtet att bygga på den mark där det redan idag är byggt. Det kan också finnas ytterligare restriktioner kring vad du får och inte får göra på din mark. Det lokala stadsbyggnadskontoret (Câmara) kommer att kunna hjälpa dig med detta. Be om intyget parecer camarário, där det står exakt vad som får byggas på marken och en kopia på licença de utilização som visar vad en fastighet eller en bit mark får användas till. Din jurist kommer också att ansöka om ett personligt skattenummer (numero de contribuinte) på det lokala skattekontoret (finanças). Detta är nödvändigt för att kunna köpa en fastighet i Portugal och behövs för att betala årlig fastighetsskatt eller öppna ett portugisiskt bankkonto. 10

11 Köpeavtalet Det första kontraktet När säljaren och köparen kommit överens om köpvillkoren och alla nödvändiga kontroller är gjorda är nästa steg vanligtvis att man skriver under ett köpeavtal (contrato de promessa de compra e venda). Detta innehåller alla detaljer kring det slutgiltiga köpebrevet (escritura), som säljarens indentitet, detaljer kring fastigheten t.ex. tomtgränser, registrering och skattenummer, köpeskilling och datum för köpebrevet (tillträde). När köpeavtalet skrivs under betalas en handpenning (sinal), normalt sett 10-30% av köpeskillingen. Det är vanligt att handpenningen betalas direkt till säljaren, men detta bör undvikas eftersom det skulle kunna uppstå en dispyt kring köpet i ett senare skede. Notera att många portugisiska fastighetsmäklare och jurister inte har laglig rätt att hålla pengar åt sina klienter och att det rekommenderas att betala in handpenningen på ett separat, helst spärrat konto. Köpeavtal innehåller ofta ett antal villkor, som gäller för händelser utanför både köparens och säljarens kontroll. Dock kan även ett antal andra villkor som parterna kommit överens om finnas med. Din jurist kommer att föreslå lämpliga klausuler som syftar till att skydda dina intressen, som till exempel om du inte skulle få ett banklån godkänt. Om någon av villkoren inte uppfylls kan kontraktet brytas eller ogiltigförklaras och handpenningen återbetalas. Det är också möjligt att inkludera en klausul i kontraktet gällande fullgörelse, vilket betyder att du kan kräva att köpet genomförs istället för att bli kompenserad för kontraktsbrott. I de flesta fall är handpenningen bara återbetalningsbar i enlighet med villkoren och det är viktigt att komma ihåg att om du inte genomför transaktionen inom den i köpeavtalet angivna tidsperioden kan din handpenning gå förlorad. Du förlorar då inte bara din handpenning, utan kan också krävas att betala fastighetsmäklarens provision eller till och med att genomföra köpet. Om säljaren drar sig ur måste denne betala tillbaka din handpenning plus en kompensation som normalt sett är lika stor som handpenningen. Det är viktigt att du till fullo förstår innebörden i alla villkor som rör återbetalning eller förlust av din handpenning. 11

12

13 Det slutliga köpebrevet Vanligtvis 1-2 månader efter köpeavtalet är underskrivet, skrivs också det slutliga köpebrevet under (escritura pública de compra e venda, vanligen kallat escritura). Detta måste göras med en notarie (notário) närvarande och det är brukligt att både köpare och säljare finns på plats. Innan köpebrevet skrivs under kontrollerar notarien att alla villkor i köpeavtalet har uppfyllts och läser sedan escritura högt för båda parter. Både säljare och köpare måste skriva under och därmed visa att de har förstått och accepterat kontraktsvillkoren, vilket sedan intygas och skrivs under av notarien. Om du inte förstår portugisiska så bra bör du ta med dig en erfaren översättare så att du fullt ut förstår alla detaljer i escritura. Det är också möjligt att arrangera en fullmakt (procuração público), vilket är ganska vanligt när utlänningar köper eller säljer fastigheter. Fullmakten är ett officiellt dokument och måste sammanställas av en notarie i Portugal eller på en portugisisk ambassad utomlands. Det är inte nödvändigt, men en rekommendation, att din jurist är närvarande när köpebrevet skrivs under. Notarien måste ta emot den resterande betalningen när escritura skrivs under. För de flesta är det smidigast att använda en bankväxel, vilket också betyder att du besitter betalningen och att notarien kan bekräfta mottagandet direkt. Det ger dig också möjlighet att hålla inne betalningen om ett olösligt problem dyker upp i sista minuten. När escritura är underskriven registrerar notarien en bevittnad kopia i fastighetsregistret (conservatória do registo predial). Det är viktigt att detta görs så snart som möjligt eftersom det är först när escritura är registrerad i fastighetsregistret som du är juridisk ägare av fastigheten. Originalpappren förvaras hos notarien och du bör be om kopior underskrivna av denne. Köpet måste också registreras hos skattemyndigheten (reparticão de finanças), vilket kräver köparens skattenummer och en kopia på dennes pass. Den nye ägaren måste också föra över alla avtal för t.ex. vatten, el och gas till eget namn från dagen då köpebrevet skrivs under. 13

14 Köpekostnader Ett fastighetsköp i Portugal medför en hel del olika avgifter och kostnader och detta kan ha stor påverkan på den slutliga kostnaden för ditt köp. Beloppet varierar beroende på värde på och typ av fastighet och om det ska bli ditt huvudsakliga boende eller en semesterbostad. Det kan uppgå till 10% eller mer av köpeskillingen, men kan också vara mindre. Kontrollera vilka avgifter som är inkluderade i priset och vilka som behöver betalas separat innan du skriver under något kontrakt eller betalar handpenning. De flesta avgifter kring fastighetsköp i Portugal baseras på det deklarerade eller taxerade värdet (valor tributável) på fastigheten, snarare än den faktiska köpeskillingen. Köpare bör vara försiktiga med att deklarera ett pris långt under det faktiska värdet, då detta kan ge stränga böter. Överlåtelseskatt (IMT) Överlåtelseskatt eller IMT ska betalas vid alla fastighetsköp i Portugal förutom för nya fastigheter som säljs för första gången, då mervärdesskatt istället betalas. För bostadshus och lägenheter tas IMT ut enligt den glidande skalan 1-8% och beräknas på fastighetens deklarerade värde samt om du köper en fastighet för fast boende eller som semesterbostad. För landsbygs- eller jordbruksmark där det inte finns någon bebyggelse tas IMT ut enligt en fast procentsats på 5% och för landsbygdsmark med ruiner och obeboeliga byggnader registrerade som urbana fastigheter är procentsatsen 6,5%. Många ruiner taxeras dock lägre eller är undantagna IMT. För byggtomter beräknas IMT på samma sätt som för villor och lägenheter. IMT måste betalas innan köpebrevet (escritura) skrivs under och betalas normalt sett några dagar i förväg. Kvittot ska ges till notarien när det slutliga köpebrevet skrivs under och behålls sedan av denne, så se till att spara en egen kopia. Mervärdesskatt Mervärdesskatt (IVA) på 23% tas ut på nya fastigheter som säljs för första gången. För vidareförsäljningar gäller istället IMT. IVA bör vara inkluderat i det utannonserade eller överenskomna priset för alla fastigheter, med kom ihåg att dubbelkolla detta. Notarie- och lagfartsregistreringsavgifter Notariearvodet för övervakning av en fastighetsförsäljning är lagstadgat och beror på fastighetens värde och på hur många dokument som behandlas, men normalt sett uppgår det till några hundra euro. Avgiften för registering av köpebrevet i fastighetsregistret betalas också den till notarien, normalt runt 0,75-1% av fastighetens deklarerade 14

15 Köpekostnader värde. I de flesta fall uppgår de totala avgifterna till notarien till 1-2% av fastighetens deklarerade värde. Avgifterna bör vara betalda av köparen när escritura skrivs under. Advokatkostnader Kostnaden för juridisk rådgivning inför ett fastighetsköp i Portugal räknas normalt sett ut som en procentandel av fastighetens deklarerade pris, vanligtvis 1-2% med en minimumkostnad på cirka tusen euro. Avgifterna kan dock variera väldigt mycket mellan olika firmor och beroende på hur mycket arbete uppdraget innebär, så det är en bra idé att jämföra ett antal alternativ och be om skriftliga kostnadsförslag. Kontrollera vad som ingår och ifall det är ett fast pris eller bara en uppskattning. Det är valfritt att använda en jurist, men det är verkligen att rekommendera. Mäklararvode Den säljande mäklarens avgifter ligger vanligtvis mellan 3-6% av försäljningspriset, beroende på kostnaden för fastigheten, och är inkluderade i försäljningspriset. Arvode för besiktningsman Om du engagerar en besiktningsman för att inspektera en byggnad eller en bit mark kommer avgiften att bero på vilken typ av besiktning det gäller, om det finns några särskilda krav och fastighetens värde. För en grundläggande besiktning av en fastighet värderad upp till euro blir kostnaden cirka 500 euro och för en mer omfattande besiktning runt 750 euro. Avgifter för banklån Om du tar ett banklån för att finansiera ditt fastighetsköp kan ett flertal avgifter tas ut av långivaren: uppläggningsavgift, administrationsavgift och värderingsavgift. Kostnaderna kan uppgå till 1% av lånesumman eller mer. Anslutningsavgifter Om du köper en ny fastighet kan du behöva betala anslutningsavgifter för el-, gas- och vattenledningar och för installationen av mätare. Om dessa inte ingår i priset bör du be säljaren att tillhandahålla kostnaden skriftligt. Juridiska frågor Det är viktigt att komma ihåg att notarien är statsanställd och inte representerar eller skyddar varken köparens eller säljarens intressen. Förvänta dig inte att notarien pratar något annat språk än portugisiska, förklarar hur portugisiska fastighetslagar fungerar eller erbjuder någon rådgivning. Det är sällsynt att notarien påpekar möjliga fallgropar i en escritura eller verifierar eller garanterar riktigheten i några utsagor. Notariens huvudansvar är att se till att escritura utarbetas korrekt och att köpeskillingen betalas till säljaren. Notarien bekräftar också parternas identiteter, bevittnar underskrifterna, registrerar köpebrevet 15

16 Köpekostnader i fastighetsregistret och ser till att alla skatter och avgifter för transaktionen blir betalda. Det är viktigt att känna till att enligt portugisisk lag säljs alla fastigheter i det skick de befinner sig i när escritura skrivs under och inte när du skriver under köpeavtalet. Därför bör du göra en sista kontroll av fastighetens skick för att säkerställa att ingen skada har skett sedan du senast tittade på den. All inredning och alla inventarier bör finnas kvar när du tar den i besittning om du inte kommit överens om något annat med säljaren. Se till att allt annat ni kommit överens om ska ingå i priset fortfarande finns i fastigheten och är i bra fungerande skick. Om du upptäcker att något saknas eller är trasigt bör du insistera på en omedelbar och lämplig reduktion av priset, eftersom det kommer att bli svårt eller rentav omöjligt att få kompensation vid ett senare tillfälle. Vid sådana här tillfällen kan en lämplig summa tas bort från köpeskillingen för att kunna betala för ersättningar eller reparationer, eller så skjuter notarien upp underskrivandet av escritura tills saken är utagerad. Om du är osäker, be din jurist om hjälp. Det är också viktigt att din jurist på dagen för underskriften av escritura gör en sista kontroll i det lokala fastighetsregistret att inga krav registrerats på fastigheten (conservatória do registo predial) som inte syns i lagfarten (certidão de registro). Fastighetsbeskattning Fastigheter i Portugal beskattas med en lokal fastighetsskatt som kallas Imposto Municipal sobre Imóveis som betalas årligen och baseras på fastighetens deklarerade värde. För stadsfastigheter kan du räkna med 0,2-0,5% och på landsbygden omkring 0,8%. Om du väljer att hyra ut din fastighet måste du skaffa rätt försäkringar och se till att fastigheten möter en rad minimikrav på säkerhet. I sådana fall kommer du att få ett uthyrningstillstånd (Licença de Alojamento Local eller Licença de Utilização Turística) beviljat. Uthyrningsinkomsten måste sedan tas upp i en skattedeklaration och taxeras då med en enhetstaxa på 28%. Kostnader för reparationer och underhåll är avdragsgilla. Vid försäljning av din fastighet kan även en reavinstskatt tas ut, med 28% för icke-bosatta och upp till 48% för bosatta. 16

17

18 Visum och uppehållstillstånd Svenska medborgare behöver inget visum för att resa in i Portugal och har rätt att stanna i upp till tre månader utan andra villkor eller formaliteter än att inneha ett giltigt pass. För vistelser längre än tre månader krävs det att man formaliserar att man är bosatt genom ett uppehållstillstånd (Certificado de Registo). Detta bör göras inom de sista 30 dagarna av dina första tre månader i Portugal. Man ansöker om uppehållstillståndet på den lokala Câmara Municipal och det är giltigt i fem år. Efter att lagligen ha bott i Portugal under en sammanhållen period på fem år har svenska medborgare rätt att söka permanent uppehållstillstånd. Rätten till permanent uppehållstillstånd förverkas endast vid en bortavaro på mer än två efterföljande år. Om du har för avsikt att bli permanent boende i Portugal rekommenderas det att du söker professionell hjälp med att utvärdera din privatekonomiska situation. Och slutligen våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal Bestäm var i landet du vill köpa och vilken typ av fastighet som passar dig bäst. Livsstilen varierar väldigt mycket mellan landsbygdsområdena och det livliga Algarve. Överväg en bostad i ett projekt byggt främst för utländska köpare. Dessa erbjuder ofta en rad bekvämligheter och tjänster, plus att det redan finns en social gemenskap. Köpprocessen i Portugal kan vara ganska dyr, så se till att du budgeterar för den och tar med alla kostnader och avgifter i beräkningen. Se till att din fastighetsmäklare, om du använder en, är auktoriserad och var uppmärksam på icke auktoriserade mäklare. Engagera en bra, oberoende jurist. Det går att ge juristen fullmakt så köpet kan fortskrida även när du inte finns på plats. Kom ihåg att du kan förlora din handpenning om du inte genomför köpet efter att ha skrivit under köpeavtalet. Det portugisiska hälsovårdssystemet har dåligt rykte så det är en god idé att skaffa privat sjukförsäkring. Sök specialiserad finansiell rådgivning innan du köper för att se över dina personliga omständigheter och skattemässiga konsekvenser. Försök lära dig språket lokalbefolkningen kommer att uppskatta om du pratar portugisiska och det är värt besväret om du planerar att spendera mycket tid i landet. 18

19 Och slutligen...våra bästa tips inför ett fastighetsköp i Portugal Bestäm var i landet du vill köpa och vilken typ av fastighet som passar dig bäst. Livsstilen varierar väldigt mycket mellan landsbygdsområdena och det livliga Algarve. Överväg en bostad i ett projekt byggt främst för utländska köpare. Dessa erbjuder ofta en rad bekvämligheter och tjänster, plus att det redan finns en social gemenskap. Köpprocessen i Portugal kan vara ganska dyr, så se till att du budgeterar för den och tar med alla kostnader och avgifter i beräkningen. Se till att din fastighetsmäklare, om du använder en, är auktoriserad och var uppmärksam på icke auktoriserade mäklare. Kom ihåg att du kan förlora din handpenning om du inte genomför köpet efter att ha skrivit under köpeavtalet. Det portugisiska hälsovårdssystemet har dåligt rykte så det är en god idé att skaffa privat sjukförsäkring. Sök specialiserad finansiell rådgivning innan du köper för att se över dina personliga omständigheter och skattemässiga konsekvenser. Försök lära dig språket lokalbefolkningen kommer att uppskatta om du pratar portugisiska och det är värt besväret om du planerar att spendera mycket tid i landet. Engagera en bra, oberoende jurist. Det går att ge juristen fullmakt så köpet kan fortskrida även när du inte finns på plats. 19

20 Är du intresserad av att köpa bostad i andra länder? Besök buyassociation.se för att hitta fler av våra guider. BuyAssociation Nordic AB Mäster Samuelsgatan 60, 8tr Stockholm, Sweden BuyAssociation.se All information är korrekt i skrivande stund och är avsedd enbart som en guide. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en oberoende part när du köper en fastighet utomlands.

Populära områden en översikt

Populära områden en översikt Köpguide: Turkiet Innehåll Varför Turkiet?... 3 Populära områden en översikt... 5 Istanbul... 5 Egeiska kusten... 5 Medelhavskusten... 5 Att köpa en fastighet... 7 Nyproduktion eller begagnat?... 7 Köpprocessen...

Läs mer

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet

Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Köpguide - Villa/fritidshus/fastighet Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 3 Pantbrev... 3 Värdering av nuvarande boende... 3 Planritning... 3 Visning... 4 Kontroll av

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best

Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best Bo-ekonomen Av Lina Gustafsson, Institutet för Privatekonomi Redaktör: Viveca Svenander Produktion: S.A.M. Reklam Tryck: NRS Tryckeri Första upplagan (1) Best nr: 94901004 FöreningsSparbanken/Institutet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Huslängtan i Italiens

Huslängtan i Italiens Huslängtan i Italiens Att köpa eget hus i Italien är inte omöjligt, men se upp för alla fallgropar varnar Katarina och Jan-Yngve Swenson. Foto: Riccardo Scardigli 54 september 2008 Privata affärer sköna

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer