Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1"

Transkript

1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning

2 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010)

3 De allra flesta fastighetsförvärv finansieras genom lån. Kan inte lämna in en fastighet på banken, köparen har för avsikt att bo i/använda fastigheten hypotekarisk panträtt Jfr lös egendom; säkerhet om traderats, i långivarens besittning som HR, sk handpanträtt

4 Räntan kostnaden för att låna - styrs av riksbankens ränta, lånets storlek och fastighetens värde (hur bra säkerhet som lämnas). Reporänta: den ränta en marknads banker kan låna till i nationens riksbank. Förändringar i reporäntan får direkt effekt på marknadsräntan, kallas därför även styrränta

5 SBAB 3 mån: 2,83%, 1 år: 2,79% 5 år: 3,57% Swedbank 3 mån: 2,84%, 1 år: 2,84% 5 år: 3,64% SEB 3 mån: 2,87%, 1 år: 2,87% 5 år: 3,66% SHB 3 mån: 2,84, 1 år: 2,78%, 5 år 3,56%

6 Swedbank: Ränta: 5,97 % - 9,95 % Lånebelopp: kr kr Åldersgräns: Från 18 år Ellos: Ränta från 30,00 % (effektiv 34,49) Lånebelopp: kr kr Åldersgräns: Från 25 år Resurs Bank: Ränta 5,57 % 19,95 %

7 Pant=säkerhet Fastighetspant Vid köp av fastighet eller om man använder fastighet som säkerhet vid köp av annat Realisation av panten om lånet ej betalas tillbaka fastigheten säljs på exekutiv auktion (Kronofogdemyndigheten)

8 6 kap JB om panträtten + vissa sakrättsliga regler 18 kap JB fler sakrättsliga regler 22 kap JB om inteckningar Utsökningsbalken (12 kap UB) bl a om exekutiva auktioner Förmånsrättslagen ordningen bland fordringsägarna vid betalning

9 Vad är en inteckning respektive ett pantbrev? Skillnaden, 6 kap. 1 JB Inteckning/pantbrev Skriftliga pantbrev/datapantbrev Pantbrevsregistret drivs av Lantmäteriet, registrerar panthavare

10 1) Ansökan om inteckning skrivs in i fastigh-registret och pantbrev utfärdas som bevis 2) Pantavtal upprättas; pantbrevet lämnas till långivaren eller registreras pantbrevsregistret 3) Utmätning, exekutiv auktion Långivarna får betalt ur köpeskillingen Får pantbrevsbeloppet + vissa tillägg i den mån köpeskillingen räcker

11 Behörig att ansöka om inteckningar? 22 kap 1-2 JB fastighetens ägare =här den som senast SÖKT lagfart Behöver ej vara den civilrättsliga ägaren Missbruksmöjligheter Mellan kontrakt och tillträde 18:2, 4:16 reglerar

12 Ansökan; 22 kap 2 JB (till IM) IM gör prövning av för dem kända omständigheter Avslagsgrunder; 22 kap 3 JB Vilandegrunder; 22 kap 4 JB

13 Lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 1 : skall erläggas till staten för förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar 24 Stämpelskatten är vid inteckning i fast egendom och tomträtt tjugo kronor för varje fullt tusental kronor av det belopp som intecknas

14 Vad intecknas? HELA fastigheten. Går inte att inteckna en del. 22 kap 2 3 st JB Gemensamma inteckningar; inteckningar i flera fastigheter. Lyftes bort genom s k relaxation, 22:11 JB

15 Förutsättningar för giltig pant Andrahandspantsättning Sakrätt

16 För giltig pantsättning krävs att alla rekvisit i 6 kap 2 JB är uppfyllda 1) Fastighetsägaren skall pantsätta 2) Pantbrevet skall svara mot en fordran 3) Pantavtal skall upprättas 4) Pantbrevet skall traderas till borgenären

17 1. Fastighetsägaren ska pantsätta Den civilrättsliga ägaren köpekontraktet avgörande I en överlåtelsesituation Säljaren: kan ansöka om inteckningar men ej pantsätta Köparen: kan pantsätta men ej ansöka om inteckningar (såvida inte lagfarten söks samtidigt) Missbruk; 4 kap 16 JB - rättsligt fel? Pantsättning av befintliga pantbrev kan göras av köparen. (även framtida pantbrev)

18 Söka info om inteckningar från IM Kräva befintliga pantbrev eller bevis om pantsättning Söka (vilande) lagfart genast när skrivit på kontrakt Använda villkorat kontrakt Avvakta med betalning

19 Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling möjliggör dödande av förkommet pb (efteråt utfärdas nytt). Ansökan om dödning från den som förlorat, till LANTMÄTERIET. Bifoga kopia eller uppgift om handlingen, hur den förkommit, vem som berörs. Föreläggande, kungör i PoIT. Beslut om dödning tidigast efter drygt 6 mån

20 2. Pantbrevet ska svara mot en fordran Vanligaste fallet; lån 500, pant 500 Fordran behöver ej vara bestämd exakt i kronor måste dock kunna identifieras Egna skulder Andras skulder Krav på specialitet! (klart utpekad fordran)

21 3. Pantavtal/Pantförskrivningshandling 1) Fastigheten ska framgå 2) Pantbreven ska framgå 3) Fordran ska framgå Pantavtalet måste inte vara skriftligt. Pantbrevet ska traderas, överlämnas till långivaren/panthavaren

22 Med belopp, inskrivningsdag och aktnummer: ex kr, inskr dag , akt nr Med inomlägen : kr mbr /inom kr kr inom kr kr inom kr

23 Såsom säkerhet för mitt lån om kr i Svenska Handelsbanken pantsätter jag fastigheten Lund Värpinge 1:19 och lämnar följande pantbrev som säkerhet: Nuvarande pantbrev: inom , inom Framtida pantbrev: inom

24 Kan innehålla föreskrifter som fastighetsägaren/låntagaren ska iaktta, ex: Förbinda sig vårda panten väl Garantera att fastigheten är fullvärdesförsäkrad Att inte sälja vissa fastighetstillbehör (jfr JB 6:6) Att inte stycka av mark etc

25 4. Traditionskrav/motsvarande Pantbrev ska överlämnas till panthavaren alt. om det är fråga om datapantbrev; panthavaren antecknas i registret

26 Vid t.ex. amortering av lån utrymme uppstår: om ej pantsatt: ägarhypotek, om pantsätts till annan långivare kallas det överhypotek Pantsättning av överhypotek kan göras Tradition ersätts med denuntiation = meddelande till 1:ahandspanthavare

27 Dubbeldispositioner: 6:7 1 led JB Pantsättaren varit rätt ägare men är det inte längre när pantsättningen sker. HR: JB 6:2 fastighetens ägare har rätt att pantsätta: ogiltig om pantsätts av annan Und: Panthavaren vinner enligt 6:7 om han är i god tro Köparen hålla inne köpeskilling enl 4:16 el åberopa 4:

28 God tro presumeras om panthavaren förlitat sig på ett högst 1 månad gammalt gravationsbevis (om ej andra omständigheter motsäger det) Skydd för försiktig köpare: söka vilande lagfart på kontraktet

29 Gammal term för det bevis IM utfärdar över vilka inteckningar som finns i fastigheten. Annat ord för utdrag ur inskrivningsregistret. Aktualiteten beror på Fastighetsinskrivningens handläggningstid

30 Ägaren A säljer fastighet först till B och sedan till C, som upplåter panträtt till D. B ansöker först om lagfart och vinner fastigheten framför C. Om D är i god tro kan hans panträtt stå sig gentemot B

31 Förvärv från obehörig pantsättare (6 kap 8 1 st JB), dvs från någon som aldrig varit fastighetens ägare och därför måste ge vika för andras anspråk Huvudregeln: banken förlorar sin pant (men har kvar fordran mot den obehörige) Undantag: vid godtrosförvärv jämlikt 18 kap 2 JB om den obehörige haft lagfart och panthavaren i god tro

32 Om köpet hävs? Skilj mellan om köpet häves av överlåtaren eller av köparen. Säljaren häver: köparens pantsättn ogiltig Köparen häver: köparens pantsättn står sig och regleras mht säljaren genom 4:

33 Panträtt upplåtits av ngn som inte var rätt ägare (hans eller hans företrädares åtkomst var ogiltig) ändå giltig om Upplåtaren hade lagfart Borgenären i god tro om äganderätten Panträtten ändå inte giltig om situation enligt 18:3 är aktuell (stark ogiltighet)

34 Nyinteckning 22:1-2 Dödning av inteckning 22:10 Relaxation 22:11 Utsträckning 22:7 Utbyte 22:8 Sammanföring 22:8a

35 Vad är det som pantsätts? Fastighet inkl tillbehör. Är det hela fastigheten som pantsätts eller bara ett visst belopp? Kan en fastighet pantsättas om det finns flera ägare? Fastighetens ägare pantsätter Vad händer med panten vid försäljning? Vad händer med panten vid avstyckning? Vad händer med panten vid försäljning av fastighetstillbehör? JB 6:

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU

DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU DET SVENSKA INSKRIVNINGSVÄSENDET FÖRR OCH NU FASTIGHETSKÖP OCH FASTIGHETSPANT UNDER ÄLDRE TID Våra kunskaper om den äldsta svenska rätten sträcker sig bakåt till 1100-talet och bygger under den första

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser

Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Fastigheter belastade med avtalsservitut - Problematik vid fastighetsöverlåtelser Linda Fahlqvist Vt 2010 Examensarbete, 30 hp Handledare: Signe Lagerkvist Juristprogrammet 270 hp 1Inledning...4 1.1Bakgrund...4

Läs mer

Lösöreköp och registerpant

Lösöreköp och registerpant Lösöreköp och registerpant Betänkande av Lösöreköpskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

9 Tillgångar och skulder

9 Tillgångar och skulder 81 9 Tillgångar och skulder 9.1 Inledning De grundläggande civilrättsliga bestämmelserna om vad en bouppteckning ska innehålla med avseende på egendomsredovisning finns i 20 kap. 4 och 5 ÄB. För dödsbon

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat?

Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? Juridiska Institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier Vårterminen 2008 Traditionsprincipen, avtalsprincipen eller något annat? En sakrättslig studie med fokus på kommersiella närståendetransaktioner

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer