rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man?"

Transkript

1

2 rätten till en sak Hur skyddas mitt anspråk på en sak mot 3:e man? Vem är 3.e man? Någon man inte har avtal med som t ex: ägaren av en stulen TV som du köpt säljarens borgenärer (personer som har olika anspråk på säljaren) Köparens borgenärer (personer med anspråk på den person som köpt något av dig)

3 Äganderätt Laga fång Derivativa fång Exstinktiva fång Originära fång Besittning

4 Denuntiation Tradition God tro Vindikation

5 Skilj mellan Omsättningsskyddet Obehörig överlåtare Godtrosförvärvsregler Regler om tvesala Borgenärsskyddet Säljaren utsatt för exekution Köparen utsatt för exekution

6 Lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre, GFL lagändring 2003 A B C ägare 1 boven ägare 2 =rätt ägare =godtroende köpare

7 A fick sin TV stulen av B, som sålde den vidare till C A lämnade in sin päls för sommarförvaring hos B, men B sålde den till C A lämnade in sin bil på reparation hos B, men B sålde den till C

8 Extinktionsprincipen innebär att en godtroende köpares (Cs) rätt till den köpta saken består om C i god tro vid överlåtelsen Tradition av saken ägt rum från B till C B haft besittning till saken vid överlåtelsen Undantag: vid stöld / rån har rätte ägaren rätt att återfå saken från nye ägaren Vindikationsprincipen Innebär att rätt ägare kan få tillbaka sin sak utan lösen i undantagsfallet

9 Vindikationsprincipen, 3 GFL C får (sedan 2003) inte behålla egendomen trots god tro och tradition A får tillbaka den utan inlösen om han framställer krav! Gäller även vid råntvång 6-månaders regeln

10 Gäller i övriga fall Godtrosförvärv, 2 GFL C får behålla egendomen om Han var i god tro vid köpet Han fått saken i sin besittning (tradition ägt rum) B hade saken i sin besittning vid försäljningen

11 2 2 st GFL C är i god tro om han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen Avgörs med hänsyn till Egendomens beskaffenhet De förhållanden under vilka den utbjöds Omständigheterna i övrigt Köparen har undersökningsplikt Säljaren ska ha framstått som rätt ägare

12 Har utvecklats i praxis ej längre möjlighet att förfoga över egendomen förlorat den fysiska kontrollen över egendomen förlorat rådigheten över egendomen

13 Om C:s rätt består vad händer med den rätte ägaren? Rätt att återköpa, 5 GFL A måste alltså betala för att återfå sin sak om C gjort ett godtrosförvärv Priset: det som C betalade plus ev förbättringar som C gjort Rätten kan utnyttjas under 6 månader

14 Om A vill ha tillbaka sak som C har köpt: A stämmer C för bättre rätt till egendomen A som påstår att han har bättre rätt, har bevisbördan för att det är så, exv. att C var i ond tro vid förvärvet. Domstolen tittar på rekvisit i GFL och bedömer Cs onda/goda tro utifrån 2 2 st

15 B säljer vara vidare trots att han köpt den på avbetalning under villkor att den ska vara säljarens egendom tills slutbetald. Vem har rätt till varan; ny köpare eller säljaren? Ny ägare i god tro gör godtrosförvärv Ny ägare i ond tro säljaren får tillbaka

16 HB 1:5 Säljer man tvem ett; gälde skadan åter [och böte tio daler] och den behålle godset som först köpte. B säljer först till A, sedan till C vem får varan?

17 Om varan kvar hos B, får den som först köpte varan, bli ny ägare enligt HB 1:5 Annars gäller den vanliga huvudregeln den som i god tro köpt varan och fått den i sin besittning vinner! A får lösenrätt eller krav mot B

18 Hur får man skydd mot köparens/säljarens borgenärer? Juridisk hantering av civilrättsligt giltiga, men oförenliga, rättigheter Uppstår p.g.a. att avsteg från samtidighetsprincipen innebär risker

19 Exempel: 1. Säljaren går i konkurs innan köparen fått bilen han redan betalat för 2. Köparen går i konkurs innan säljarens fått betalt för tvättmaskinen som köparen redan fått levererad (Obs! Lite lag - mycket rättspraxis här!!!)

20 Konkurs: generalexekution aktuellt när skulderna överstiger tillgångarna och gäldenären är på obestånd Beslutas av domstol efter ansökan Konkursförvaltare utses. Säljer tillgångarna och delar ut inkomna medel till borgenärerna Utdelning sker efter sk förmånsrätt Prioriterade fordringar Särskild förmånsrätt Allmän förmånsrätt Oprioriterade fordringar

21 A B C Borgenärer säljaren köparen Exempel: A har krav på B pga obetalda hyror B har sålt en bil till C; B går i konkurs trots detta C som köpt bilen har inte hunnit hämta ut den A och C har anspråk på samma pengar Konkursförvaltaren vill sälja bilen i B:s konkurs

22 Den som har en sak i sin besittning är rättmätig ägare till den Presumtionen i ovanstående fall: B äger bilen konkursförvaltaren får alltså sälja den? Eller bryts presumtionen? Skilj mellan Vanliga köp Konsumentköp

23 Presumtionen bryts inte För sakrättsligt skydd krävs att tradition ägt rum Det räcker inte med ett giltigt köpeavtal Vad händer med C? Kan inte göra anspråk på bilen Får istället bevaka sin (oprioriterade) fordran i B:s konkurs

24 Traditionskravet finns inte kvar Helt ny lagstiftning från konsumentköplagen Borgenärsskydd i och med avtalet

25 som köparen låter i säljarens vård kvarbliva. Ett alternativ till tradition lösöresköplagen (LkL) Ger borgenärsskydd till lösöre som kvarlämnats hos säljaren om villkor uppfyllda: Formkrav, publiceringskrav och tidsfrister (Det lagstöd som brukar åberopas e.c.)

26 Ved eller annat virke, som någon tillhandlat sig, må, ändå att virket är kvar i säljarens vård, ej tagas i anspråk för betalning av dennes gäld, om virket i fråga blivit tydligt märkt för köparens räkning och det vid sådant köp är brukligt att genom märkning angiva vad som tillkommer köparen

27 A B C Borgenärer köparen säljaren Exempel: A har krav på B pga obetalda hyror B har köpt en bil av C; B har inte betalat men har fått bilen trots detta; B går i konkurs C (säljaren) har inte fått betalt A och C har anspråk på samma pengar Konkursförvaltaren vill sälja bilen i B:s konkurs

28 Huvudregeln: C kan inte få tillbaka bilen; dvs bilen säljs i B:s konkurs eftersom bilen är i B:s besittning Undantag: C får tillbaka bilen om den sålts med s k återtagandeförbehåll 54 4 st köplagen 40 3 st konsumentköplagen

29 Kallas också äganderättsförbehåll, hävningsförbehåll Förbehåller sig äganderätten till egendomen trots att tradition skett Vanligast vid avbetalningsköp Säkerhet för säljaren Formella krav

30 Inget återtagandeförbehåll: C får bevaka (oprioriterad) fordran i B:s konkurs Giltigt återtagandeförbehåll: C har rätt till hävning/avräkning (OBS! Ingen skillnad mellan konsumentköp och andra köp!)

31 Borgenärsskyddet vid Lån (Lag om redovisningsmedel) Förvaring Reparation Hyra Leasing Vad händer om bilverkstan går i konkurs? KL 3:3 Spar alla inlämningskvitton!

Godtrosförvärvslagens krav på besittning

Godtrosförvärvslagens krav på besittning Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt sakrätt 30 högskolepoäng Godtrosförvärvslagens krav på besittning Författare: Lina Jonsson Handledare: Mikael Möller Innehållsförteckning

Läs mer

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Reviderad april 2005 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Umeå Universitet Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, ht 2006 Handledare: Anders Bergman Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Sara Hellsten Innehållsförteckning

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Godtrosförvärv av lösöre

Godtrosförvärv av lösöre UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-28 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

Allmän avtalsrätt. ! Den som utsätts för avtalsbrott måste begränsa skadeverkningarna - netigation of! harm

Allmän avtalsrätt. ! Den som utsätts för avtalsbrott måste begränsa skadeverkningarna - netigation of! harm Allmän avtalsrätt Lösningsschema 1. Finns avtalsbundenhet? a. Culpa in Contrahendo? b. Ogiltighet? 2. Avtalets innehåll! -Tolkning! -Jämkning 3. Avtalsbrott? 4. Påföljder! - Skadestånd (Det positiva kontraktsintresset

Läs mer

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt

GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt Simon Lilja & Peter Larsson GODTROSFÖRVÄRV AV FRITIDSBÅTAR En komparativ studie gällande köparens undersökningsplikt GOOD FAITH PURCHASE OF RECREATIONAL BOATS A comparative study regarding the buyer s

Läs mer

Köp av fordon och reparationer

Köp av fordon och reparationer Åkerihandbok 2013 Köp av fordon och reparationer Köp och reparation 29 ALLMÄNT Inte sällan blir vi på Åkeriföreningen kontaktade av medlemmar som fått problem i samband med ett fordonsköp. Många bekymmer

Läs mer

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Höstterminen 2001 Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning samt något om pantsättning och överlåtelse av pensionsrättigheter.

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Betydelsen av rådighetsavskärande inom svensk sakrätt

Betydelsen av rådighetsavskärande inom svensk sakrätt JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Jönsson Betydelsen av rådighetsavskärande inom svensk sakrätt Examensarbete 20 poäng Lars Gorton Sakrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen

Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Sakrättsliga aspekter på säkerhetsöverlåtelse av vindkraftverk Författare: Mikaela Laaksonen Examensarbete i Civilrätt (Sakrätt), 30 hp Examinator: Ronney

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 T 4101-06 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist CH MOTPART Svenska

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning

Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Andras pengar om separationsrätt vid sammanblandning Vala Karimi Examensarbete i Sakrätt, 30 hp Examinator: Göran Millqvist Stockholm, Vårterminen 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2012 T 2542-10 KLAGANDE Bilgallerian Thomas Jönsson AB:s konkursbo, 556513-1108 Box 678 581 07 Linköping Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs

C-UPPSATS. Återvinning i konkurs C-UPPSATS 2009:095 Återvinning i konkurs - den allmänna otillbörlighetsregeln Helene Sjöman Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förvärv av bostadsrätt som underårig. Nils Mattjus. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Förvärv av bostadsrätt som underårig. Nils Mattjus. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Förvärv av bostadsrätt som underårig Nils Mattjus Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Förord Jag skulle vilja

Läs mer

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal

Svenska Kennelklubben. avtal. information från juridiska avdelningen. Svenska Kennelklubben. avtal Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen Svenska Kennelklubben avtal information från juridiska avdelningen AVTAL BRA FÖR ALLA! Att skriva avtal ska det verkligen vara nödvändig

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer