Lagstiftning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagstiftning 2013-09-23 2"

Transkript

1

2 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap

3 Terminologi Borgenär - Borgensman Gäldenär Fordran - Skuld Lån eller försträckning Kredit Skuldebrev, förskrivning el. revers

4 Hur uppkommer en skuld/fordran? Inga formkrav avtalslagen gäller Undantag: konsumentkrediter (14 KKrL) Skriftlig handling som undertecknas av konsumenten Kredit= ensidigt betalningsåtagande Bara ett original tillhör kreditgivaren Skälet till utformningen: fordringar går att överlåta

5 Skuldebrev Skuldebrev = en fristående, ensidig utfästelse att betala ett penningbelopp Löpande skuldebrev (11 SkbrL) Orderskuldebrev till X eller order Innehavarskuldebrev till innehavaren Enkelt skuldebrev (26 SkbrL) Ställt till viss man

6 Löpande skuldebrev 1 Till innehavaren betalar undertecknad tio tusen (10 000) kronor jämte 12 % årlig ränta vid anfordran. Lund 11 september 2008 Nina Nilsson

7 Löpande skuldebrev 2 Till Anna Andersson eller order betalar undertecknad vid anfordran tiotusen (10 000) kr jämte 6 % årlig ränta från idag. Svalöv 12 juni 2010 Nina Tulpan

8 Enkelt skuldebrev Till Anna Andersson betalar undertecknad vid anfordran tiotusen (10 000) kr. Ränta ska utgå med 6 % årligen från idag. Svalöv 12 juni 2010 Nina Tulpan

9 Vad ska presteras? Kapital, ränta, ev andra avgifter Räntelagen Löpande ränta, 2 förutsätter avtal! Dröjsmålsränta, 3, 4 och 6 lagstadgad Exempel Kapitalbelopp årig amorteringstid 4 förfallodagar/år 4% ränta

10 Vem ska prestera? Presumtionsregeln - 1 SkbrL Överlåtelse av skuld gäldenärsbyte Kräver borgenärens samtycke Vanligaste exemplet: övertag av lån vid fastighetsköp Flera gäldenärer? Solidariskt ansvariga (2 1 st SkbrL) Regressrätt sinsemellan (2 2st SkbrL)

11 Till vem ska prestation ske? Gäldenärens ansvar att betala till rätt borgenär Presumtion: innehavare av skuldebrev = rätt borgenär Överlåtelse av fordran cession Kräver EJ gäldenärens samtycke Nytt skuldebrev upprättas inte Vanligaste exemplet: kreditköp, fordran överlåts av säljaren till bank Flera borgenärer betalning till var och en

12 När/var ska prestation ske? Betalning ska ske i B:s bostad eller affärslokal (3 SkbrL) Betalning ska ske efter B:s anfordran, eller när G själv vill betala (5 SkbrL) Bestämmelserna här, liksom resten av SkbrL, är dispositiva! Avtalet gäller före båda!

13 Preskriptionslagen Huvudregel: 10 år efter tillkomsten (2 1 st) Undantag: 3 år för konsumentfordringar (2 2 st) Preskriptionsavbrott (5 ) Betalar, erkänner betalningsskyldighet Räkning, påminnelse B väcker talan om betalning

14 Konsumentkreditlagen (2010:1846) Skyddsregler till förmån för konsument Informationsskyldighet för NI Dokumentationskrav Betalningsplan

15 Om G inte vill eller kan betala Dröjsmålsränta enligt räntelagen Påminnelser Inkassolag (1974:182) Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning Ansöka om stämning vid TR

16 Om gäldenären inte betalar, forts Utsökningsbalken verkställande av en exekutionstitel (dom, beslut, utslag) Utmätning 4 kap (viss egendom) Konkurslagen (1987:672) Gäldenär på obestånd (KL 1:2) Gäldenärens samlade tillgångar tas i anspråk för betalning av hans samtliga skulder (1:1)

17 Säkerheter Kreditprövningar ett sätt för långivare att försäkra sig om gäldenärens betalningsförmåga Borgen Pant Panthavare, Pantsättare Panträtt

18 Säkerheter, forts Pant i lös egendom 10 kap HB 1 4 Tradition vid pantsättning av lös sak måste denna lämnas till borgenären Denuntiation vid pantsättning av ex bankkonto eller bostadsrätt måste man underrätta bank/brf etc. för att pantsättningen ska bli känd Pant i fast egendom läsperiod

19 Borgen 10 kap HB Proprieborgen såsom för egen skuld 9 Enkel borgen 8 Generell borgen utan begränsningar Solidariskt ansvar m regressrätt 11 Bankgaranti

20 Konsumentkreditlagen (KkrL) Ändrad, konsumentkreditlag (2010:1846) Övergångsbestämmelser! Båda lagarna kan tillämpas men det beror på när avtal ingåtts! Brytpunkt; 1 januari 2011 HR Gamla lagen gäller avtal som ingåtts före Und: gamla avtal m obestämd löptid vissa i nya lagen gäller

21 Mer om löpande skuldebrev En handling som "för varje behörig innehavare medför en självständig, av föregående innehavares förhållanden oberoende, rätt att göra handlingen gällande" (SOU 1935:14 s. 70)

22 Löpande skuldebrev, forts. Löpande skuldebrev enl 11 SkbrL är; Legitimationshandling (13 SkbrL) Bärare av fordringen Värdepapper Omsättningsbart, negotiabelt Inte ok vid kreditköp enl 30 KKrL

23 Överlåtelser Huvudregel: Gäldenären ansvarar för att betalning sker till rätt borgenär Betalning med befriande verkan till rätt B Legitimering enligt skuldebrevslagen (innehavare eller viss man/ngn som finns i orderkedja) Deposition hos Länsstyrelsen enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet För konsumenter gäller 28 KkrL

24 Begränsad invändningsrätt 15 SkbrL Mot godtroende förvärvare av löpande skuldebrev får G inte åberopa; Annat tvång än råntvång (jfr. 29 AvtL) Svek mm (30-33 AvtL) Att betingat vederlag inte tillkommit G Förändringar/upphörande av skuldförhållandet Jfr. vad man kan invända enl 28 KkrL!

25 Starka invändningar 17 Mot godtroende förvärvare av löpande skuldebrev får G åberopa; Tidigare betalning av förfallen ränta el. amortering Råntvång (28 AvtL) Förfalskning Bristande behörighet/rättslig handlingsförmåga hos utställaren (även omyndig eller psykiskt störd) Att fordringen preskriberats eller dödats

26 Enkla skuldebrev Endast bevismedel att skulden finns Betala med befriande verkan till ny/tidigare innehavare? SkbrL Bibehållen invändningsrätt 27 SkbrL Samma som 28 KKrL

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments

Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Examensarbete. C-uppsats inom Fastighetsvetenskap Problematiken kring dold och anonym pant i bostadsrätt The problems associated with hidden and anonymous pledge of tenant-owned apartments Jennie Fasth

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter Nr FINANSINSPEKTIONEN ANVISNING 102.1 Dnr 50/520/96 Datum 28.5.1996 Gäller fr.o.m. 15.8.1996 tills vidare Ersätter anvisningarna: Till kreditinstituten 1(7) Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Läs mer

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden

Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden 34 Torbjörn Ingvarsson Något om konsumentskyddsaspekter på privatpersoners borgensåtaganden TORBJÖRN INGVARSSON * Av en undersökning Konsumentverket publicerat framgår att tio procent av alla privatpersoner

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Kunskapskrav 2016 LICENSIERINGSTEST BOLÅN

Kunskapskrav 2016 LICENSIERINGSTEST BOLÅN Kunskapskrav 2016 LICENSIERINGSTEST BOLÅN Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för bolån... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer