Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten, Advokater

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten, Advokater"

Transkript

1 Diana Zuuring S.L. Ricardo Soriano nr 20, 3C Marbella, Nueva Andalucia Tel: (34) Fax: (34) Rechtsanwälte, Lawyers, Abogados, Advocaten, Advokater Att Köpa & Sälja fastighet i Spanien Introduktion Diana Zuuring Lawyers Diana Zuuring Lawyers är en flersprákig juridisk firma/ advokatbyrá och oberoende lagfirma som har sin bas i Marbella, pá Costa del Sol i Spanien, men fungerande alltigenom SPANIEN Företagets grundare, Diana Zuuring, den initialt erfarna lagen i Tyskland och har en djupgående kunskap av lag med att erfara i de mest prestigefulla lagfirmorna i Málaga och Marbella.Hon är registreringsadvokat sáväl i Tyskland och Spanien och talar flytande Tyska, Spanska, Engelska och Hollänska. Diana Zuuring advokater erbjuder en av mest fokuserad, och hängivet tjänster tillgängligt till upprättande av överlátelsehandlingar i Spanien. De förstår att bekymmren av att vara en utländsk medborgareaktieägare i ett annat land och det är deras primära mål som ger ett yrkesmässigt, vänligt och effektivt serva den garanterade alltigenom din transaktion. På Diana Zuuring advokater ger vi ett färdig lagligt, skatt och ledning tjänste- t båda utländska sitizens och företag i Spanien. Vi erbjuder utvalda och fokuserade tjänster i efter områdena: - Upprättande av överlåtelsehandling och det Fastighet Lag Civilrätt - Urbanistic Lag - Företag fundament, skatter och bokföring - Rådgivning på personlig, fastighet Lag och affársskatt - Bevakning och testament - Rets- tvistar - Borgerlig, skatter, merkantil och handel - Om du söker efter en fred och vara besvärad, och ätt dina angelägenheter är i yrkesmässigt räcker, behar därefter kontaktar oss eller besöker oss på vårt kontor i Marbella. Vi ser framåtriktat för att möta dig! 1

2 PROCESS AV KÖPET Val av rätt Fastighetsmäklare Det är rekommenderat att Ni väljer en etablerad och erkänd fastighetsmäklare som kommer att finna den rätta fastigheten och som har möjlighet att guida Er genom de förberedande avtalsförhandlingarna med säljaren/exploatören. Val av rätt jurist Vi rekommenderar Er starkt att använda Er av en juristbyrá som har sitt säte i Spanien och som kan förse Er med de rättsliga garantier som krävs för köpet av Er fastighet och som försäkrar att de spanska lagliga kraven uppfylls. Er advokat kommer att kontrollera fastigheten för att försäkra Er om att den köps utan nágra hinder, avgifter eller skulder och att alla betalningar av lokala bidrag och samhällskostnader är genomförda. Letande efter Fastighet Letandet efter fastighet kan variera beroende pá vilken typ av fastighet Ni valt att köpa. Att använda Er av en jurist frán Ert hemland kan höja Era rättsliga avgifter avsevärt och kommer dessutom att fördröja sälj-processen. Reservation, deposition och kontrakt När Ni har funnit den rätta fastigheten, kommer köp-processen att pábörjas med en reservations överenskommelse, som tar fastigheten frán marknaden och som fryser inköps-priset. Depositionen som bör betalas i detta skede är mellan euros. Innan Ni kommer till Spanien, försäkra Er om att Ni har tillgáng till kapital. Det enklaste sättet att betala reservationsavgiften är via kreditkort eller kontant. Det är inte rekomenderat att betala med check, särskilt om de dras frán ett utländskt bankkonto, eftersom det kan ta upp till 14 dagar för att godkännas av den spanska banken. En sádan försening kan göra att ni gár miste om Er fastighet. Utbyte av privata kontrakt Inom 28 dagar efter det att reservationsavtalet skrivits under, bör det privata kontraktet mellan köparen och säljaren skrivas pá (eller av deras auktoriserade representant). Under den här tiden, skall juristen ha slutfört alla undersökningar i relation till fastigheten och skall ha gjort upp med säljaren annulerings proceduren av obetalda skulder. Det är vanligt att man vid den här punkten betala mellan 10-50% av köpspriset. Betalningen kan deponeras pá Ert spanska konto och er advokat kan anordna öppningen av ett bankkonto át Er. Diana Zuuring Lawyers har förhandlat sig fram till konkurrenskraftiga räntor med lokala spanska banker át sina kunder. 2

3 Formellt fullständigande och utbyte hos Notarien Ett fastighetsköp är fullständigat i Spanien först när det skriftliga avtalsdokumentet (escritura de compraventa) är underskrivet inför Notarius Publicus i Spanien, överenskommelsen om de slutliga betalningarna är fastställd och besittningen av egendomen övergár till den nya ägaren. När det gäller nya konstruktioner kan det ta upp till 18 mánader innan köpet fullständigats och vanligtvis sker avbetalningarna i etapper pá tvá till fyra mánader, t.ex. genom växling, check frán det spanska kontot eller överföring. Registrering / Inskrivning När det skriftliga avtalsdokumentet är undertecknat, kommer notarien att faxa en kopia till det lokala fastighetsregistret. Er jurist kommer att betala á Era vägar alla relevanta överföringsskatter och kommer att ta itu med formaliteterna som registreringen av avtalet innebär. Slutlig registrering av avtalsdokumentet kan ta ett par mánader. Er advokat kommer att anordna med bankkontot sá att överföringarna för samhällsservice, sásom betalning av vatten och elekticitet, gár via ert spanska konto. Köp av fastighet frán ny bebyggelse Vid köp av fastighet frán ny bebyggelse, bör exploatören förse en med bankgarantier mot varje betalning som görs i förskott pá köppriset. Flera exploatörer erbjuder dessa bankgarantier utan nágra kostnadstillägg, medans andra tar ut en andelskostnad. En bankgaranti beräknar Era betalningar. I det osannolika fallet att exploatören skulle gá i konkurs och inte fulländar fastigheten, sätts den inför likvidering för att slutföras pá utsatt tid, och om Ni inte önskar vänta, returneras alla Era betalningar i sin helhet. En ny fastighet överlämnas utan vatten- och elekticitets anslutning. Detta kan dock anordnas av Er advokat. Sádan serviceansluting kan ta upp till fyra veckor, därför rekomenderar vi Er att inte planera att använda fastigheten under den här perioden. Enligt spansk lag, har exploatören ansvarsskyldighet att utge en kostruktionsgaranti. Kostnader Det finns i princip tre avgifter och tvá skatter att betala dá man köper fastighet i Spanien. Ni bör budgetsätta att kostnaderna som medkommer vid ett fastighetsköp i Spanien rör sig omkring 11-14% av köppriset. Om Ni har beláningar tillkommer det en kostnad pá ungefär 2% av fastighetens köppris. Avgifterna 1) Juridiska avgifter: avgiften beroende av vilket tjänste- du plogar att be för, plus moms (IVA) pá 21%. Denna avgift tillkommer oavsett on Ni kóper eller säljer. 2) Notarie avgifter: notarkostnaderna ár faststälda efter en skala och beror pá det officiella värdet av fastigheten. Kostnaden kan vara frán euros. 3) Registrering av avtalsdokumentet: 60-80% av notarkostnaderna 3

4 Skatterna 1) Vid áterförsäljning av fastighet, tillämpbas en överföringsskatten (ITP) pá 8%, tillämpbar på köp upp till euros, och från euros ändrartill 9%, och från euros - > 10%. Exempel: Köpeskilling av euros; av dig betala därefter 8% (skatt/moms) de första euros, och 9% (skatt/moms) av de euros till den tillämpbara. Vid köp frán en exploatör, betalas moms (VAT ) pá 10% plus stämpelskatt pá 1.5% av fastighetens köppris. Moms är betalbart vid varje avbetalning, överföringsskatten betalas vid fullständigande av fastigheten. En mervárdeskatt/moms av 21% är tillämpbar när köp av permisies, täppan av landet eller garange utrymmen. Övriga kostnader att tänka pá: - Byte av samhällsservice kontrakt (vatten,el) och anordning av betalning via automatisk debitering. - Skatte representation - Samhällsrepresentation - Testamente - Försäkringar - Vatten- och el anslutningskostnader Tänk pá den Ärliga Fastighetskostnaden 1) Samhälls avgifter 2) Lokal fastighetsskatt och sophämtning skatt 3) Árlig inkomstskatt 4) Vatten- och el 5) Försäkring Beláningar Spanska banker är villiga att ge ut lán till icke bofasta köpare av fastighet i Spanien. Perioden av lánet beror pá áldern men Ni kan utöka det till max 30 ár. Den lánade summan är 60 till 70% av fastighetens värde, beroende pá Er inkomst och tillgángar. Ni kommer att behöva tillhandahálla med bevis pá Er förmága att betala tillbaks pá lánet och de flesta banker kommer att begära en mánadsinkomst tre ganger sá stor som den förväntade áterbetalningssumman pá lánet per mánad. Dokument som fordras av den Spanska banken för att fá lán: 1) De tre senaste lönebeskeden. 2) Senaste självdeklarationen 4

5 3) Bank referenser, inkluderat telefonnummer, fax nummer, direktörens namn, kontonummer 4) De senaste tre kontoutdragen/ balansräkningarna frán ert bankkonto. 5) Översikt över nuvarande tillgángar och skulder 6) Om Ni arbetar som anställd, brev frán arbetsgivaren som framför om tiden som Ni varit anställd, lönen etc. Om Ni är egen företagare bör Ni visa upp vinster och förluster, undertecknade av en auktoriserad revisor. Testamenten Ni bör göra ett separat spanskt testament, som enbart rör Era tillgángar i Spanien, pá sá sätt undviker Ni tidskrävande och dyra ráttsliga problem för era arvtagare. Som utlänning kommer Ni vanligtvis att upptäcka att spanska myndigheter inte tvingar Er att följa spanska lagen om arv. Ni kan lämna Er fastighet till vem Ni väljer, sá länge Er nations lag tilláter det. Att sälja en fastighet 1) Realisationsvinsten skall betalas vid försäljning av en fastighet. Skatten är uträknad pá skillnaden mellan värdet dá fastigheten införskaffades och värdet dá den sálts. Skatten är 21% sáväl för icke bofasta som för bofasta. 2) Om säljaren inte är bofast i Spanien kommer köpet att behöva bibehálla 3% av köppriset och betala in lyxskatt till skattekontoret, dá det uppstár skyldighet att betala vinstskatt(treasury). Er jurist kommer att informera Er om existerande undantag. 3) Plus Valia: Detta är en skatt som betalas vid värdehöjning av marken frán föregáende köp och fastställs av den lokala skattemyndigheten. Den beräknas pá markytans storlek. Enligt lagen är säljaren skyldig att betala denna skatt, även om det har blivit vanligt att fórhandla om detta, och det är inte helt ovanligt att köparen likviderar hela summan. 4) Advokat avgifter 5) Kommissionen til fastighetsmäklare 6) Om det finns lán på egenskapen, måste du beakta bankens kostnader för annullering av lånet, notarien- och registreringavgifter ved sälj. 5

Vi ger dig råd i ditt nya land

Vi ger dig råd i ditt nya land Vi ger dig råd i ditt nya land 1 Vi ger dig råd i ditt nya land - finansiera din bostad i utlandet med hjälp av Nykredit Att köpa bostad utomlands och flytta bort under en kortare eller längre tid är ett

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad

Ditt Europa dina rättigheter. En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ditt Europa dina rättigheter En praktisk guide om rättigheter och möjligheter för privatpersoner och företag på EU:s inre marknad Ta reda på dina rättigheter i EU Avgiftsfritt telefonnummer (*) 00 800

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

Huslängtan i Italiens

Huslängtan i Italiens Huslängtan i Italiens Att köpa eget hus i Italien är inte omöjligt, men se upp för alla fallgropar varnar Katarina och Jan-Yngve Swenson. Foto: Riccardo Scardigli 54 september 2008 Privata affärer sköna

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531

PARVUS ESTONIA. Parvus Group World Trade Center Jõe 9-11, 101 51 Tallinn info@parvus.ee +460855921531 PARVUS ESTONIA Hur går det till att köpa / bilda Estland AB Våra kompletta Estniskt Aktiebolag överlämnas av PARVUS Gruppens svensktalande personal på plats i Tallinn. Dom tar hand om allt med myndighetskontakter

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer