Sammandrag från tutorutbildningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag från tutorutbildningarna"

Transkript

1 Sammandrag från tutorutbildningarna Tutorns/storasyskonets uppgifter är att Introducera till universitetslivet hjälpa studenter lära känna nya människor uppmuntra en öppen och välkomnande stämning ge tips visa kulturutbudet och olika sedvanor introducera till studielivet uppmuntra till studier, motivera och inspirera Visa runt SHVS Studielokaler Studerandeservice AUS serviceställe föreningarnas lokaler biblioteket datorklasserna bespisningarna affären Sköta grundläggande ärenden tillsammans med den nya studeranden skaffa resekort få ordning på bostadsärendena fråga om bostadsärendena är i ordning om studeranden ännu inte har någon bostad, skicka till exempel till HOAS eller AUS (fråga också om den nya studenten behöver hjälp med flytten) berätta om nödinkvartering Hjälpa med att komma igång med studierna hjälpa med anmälan till de första kurserna berätta om ISP om det finns oklarheter Tutorns/storasyskonets uppgift är inte att hantera svåra frågor depression och mental hälsa privatliv problem med livskompetensen kan alltid styras till SHVS att göra uppgifter som riktar sig till nya studenter att avlägga tentamina att göra räkneövningar om studierna orsakar problem kan man skicka studenten vidare till exempel till studierådgivarna, studiepsykologerna eller lärartutorerna

2 påtryckningar att använda rusmedel ekonomisk hjälp att ge eller låna pengar att betala hyran att tvinga till studentverksamhet att agera som förmyndare Samtal i mindre grupper Vad göra om... två förstaårsstuderande börjar reta/antasta en medlem i gruppen? diskutera privat med mobbarna reda ut varför mobbarna agerar som de gör kan det handla om ett missförstånd? försöka samarbeta med andra grupper så gruppdynamiken förändras kontakta SHVS, AUS trakasserikontaktpersoner, studiepsykologerna.. i vilket fall som helst är mobbning förbjudet och kan inte tillåtas fortsätta! delad tutorgrupp en del vill dricka alkohol, andra inte? Storasyskonen/tutorerna gör det klart för gruppen att alla ska få vara sig själva ordna så mångsidiga evenemang som möjligt till exempel klättring, joggning, luncher, filmkvällar också alkoholfria drycker ska finnas på alla evenemang alkoholens betydelse ska inte framhävas i evenemangsmarknadsföringen kom ihåg att storasyskonet/tutorn föregår med gott exempel ingen har något att göra med varför en annan inte vill dricka om alkoholen verkar vara ett problem kan man försöka styra personen ifråga till SHVS ibland kan nykterheten vara ett svepskäl för att inte delta, när den egentliga orsaken är blyghet studenten kan uppleva att han eller hon på grund av sin nykterhet inte riktigt kommer in i studentverksamheten, även om ingen medvetet vill utestänga personen. Därför är det bra att tutorerna/storasyskonen uppmuntrar alla att delta! en medlem i gruppen isolerar sig? fråga privat varför personen inte vill delta i verksamheten om personen känner att gruppen är onödig ska han eller hon inte behöva delta. Kom ändå ihåg att ge personen all nödvändig information. Man kan ändå marknadsföra bland annat klubbar och andra föreningar om han eller hon skulle vara intresserad av att gå med. om personen känner sig för blyg bjud in henne eller honom till alla evenemang, speciellt sådana med "låg tröskel".

3 evenemang med olika aktiviteter är bra: för en tillbakadragen person kan det vara lättare att hänga med och bowla än att umgås på en fest ställ ickevärderande frågor som hur går det? och fråga vad personen är intresserad av du kan uppmuntra henne eller honom att lära känna nya människor bjud personen på lunch på tu man hand ordna aktiviteter parvis/i mindre grupper, så vågar kanske den blyga personen också delta samarbeta med en annan grupp där den blyga kanske hittar en person som är lätt att få kontakt med gör inget nummer av den isolerade personen inom gruppen två av gruppens medlemmar har ett gräl som påverkar gruppdynamiken (t.ex. relationsdrama)? tutorn/storasyskonet får inte ta ställning det lönar sig att föra en konstruktiv diskussion med personerna alla behöver inte gilla alla eller vara vän med alla, men man borde kunna komma överens går det att lösa tvisten? grälet får inte orsaka mobbning kan den andra byta grupp? man får inte glömma resten av gruppen på grund av två personer och deras gräl om grälet inte påverkar gruppdynamiken är det inte tutorns/storasyskonets sak att blanda sig i en person i gruppen har attityder (t.ex rasism, homofobi... ) som påverkar gruppens arbete? man får inte låta påskina att attityden skulle vara acceptabel man kan försöka föra en konstruktiv diskussion med personen Hur radikala är attityderna? Kan man ändra på dem? Varför har de uppstått? Understryk att i denna kultur ska alla accepteras oavsett utseende, läggning, nationalitet osv. om attityden bara beror på fördomar ska man uppmuntra socialt umgänge och att bekanta sig med andra det går inte att ändra på någon annans attityder med våld, men man måste sätta upp regler för beteendet i gruppen (till exempel diskriminerande eller rasistiskt beteende tillåts inte!) om attityderna beror till exempel på ett krig kan man inom gruppen komma överens om att inte prata om ämnet det är svårt att samla deltagare till evenemangen eftersom gruppen består av så olika människor (t.ex. med familj)? skaka av er alla fördomar! fråga gruppens medlemmar vad de vill göra se till att evenemangen är mångsidiga platsen det är bra att variera evenemangsstället så att alla har möjlighet att delta

4 till exempel är det svårt att ta sig bort från Otnäs nattetid, så beakta inkvarteringen om evenemanget pågår sent bestäm tidpunkten för evenemanget på t. ex. doodle, så alla får påverka beslutet beakta mångsidig kommunikation FB, whatsapp, e-post... vilken kanal når alla? ingen får utestängas om någon vill byta grupp är det inget problem bara en aktiv studerande kvar i gruppen efter de första veckorna? det lönar sig att fråga de andra om de fortfarande är intresserade av gruppen om de andra inte vill eller hinner delta i gruppens verksamhet kan man koncentrera sig på dem som är aktiva ingen kan tvingas att delta man kan samarbeta med andra grupper se ändå till att de mindre aktiva får informationen de behöver gruppen är delad i tre grupperingar som inte kommer överens? försök göra något tillsammans (t.ex. film hos någon gruppmedlem) ta reda på vad som orsakar klyftan och vad gruppen vill göra undvik problemet: samarbeta med en annan grupp, så de små grupperingarna inte märks så tydligt uppdelningen är inte nödvändigtvis något problem om de nya studenterna trivs med den en ny studerande kommer in i gruppen först efter de inledande veckorna (t.ex. om studierna börjar i januari?) om situationen är känd på förhand kan man förbereda den nya studentens ankomst ge samma information som de andra fått berätta för resten av gruppen att ni fortfarande väntar på en ny studerande håll igång gruppens verksamhet också efter de första veckorna, så det är lätt för den nya studeranden att komma in i verksamheten ordna en välkomstträff inom gruppen för den nya studenten det är bra att göra en tutor/storasyskon till ansvarsperson som bl.a. sköter anskaffning av resekort, visar de nya runt, hjälper dem komma igång med studierna osv. en ny studerande försvinner under ett evenemang? ring personen kontakta vänner och andra tutorer och fråga om de sett studeranden beakta sammanhanget: Är alkohol inblandad? Är studenten bekant med staden? för att undvika sådana situationer är det bra att göra upp spelregler meddela om man tänker gå mitt i evenemanget utbyt kontaktinformation det gäller vuxna människor, och tutorn/storasyskonet behöver inte dalta. Om studeranden ändå försvinner för en längre tid ska polisen och skolan naturligtvis informeras.

5 den nya studeranden anser att hon eller han vet allt om allt, vilket irriterar tutorn/storasyskonet? om den nya studerandens korrigeringar stämmer är självsäkerheten ingen dålig sak. om personen tänker ta ledarrollen kan man dela upp gruppen i mindre enheter, och låta henne eller honom leda en av dem man kan också samarbeta med en annan grupp, där personen kan hitta vänner om personen avbryter tutorn så att de andras upplevelser och informationsgång hotas måste man ta itu med saken du kan diskutera privat om hur personens agerande påverkar gruppen det lönar sig att behandla studenten ifråga precis som de andra ingen får bli utskämd i diskussionerna och alla måste få delta en ny studerande får inte utestängas ur gruppen för att hon eller han gör sig viktig man borde ändå kunna komma överens med alla, och man kan alltså se umgänget med personen som en lärdom att lära känna varann kan hjälpa, och den nya studentens attityd förändras visa att du är lätt att få kontakt med var dig själv och sprid en positiv stämning svårt att få finländare och utlänningar att mötas? beakta kulturskillnaderna finländarna är glada och vänliga, men ofta måste man vara den som börjar prata först ordna evenemang (t.ex. idrott, matlagning, spel) där det är lätt att lära känna varandra vid sidan av aktiviteterna det är viktigt att riva språkgränser beakta alkoholens roll i olika kulturer och kom ihåg att alla inte gillar att dricka kommunikation informationen ska också ges på engelska, så alla känner sig välkomna t.ex. på Facebook vågar också den blyga skriva (beakta ändå att alla inte nödvändigtvis är med i Facebook) föreningarnas och gillenas s.k. obligatoriska uppgifter för nya studerande kan ordnas så att finländska och utländska studenter kan jobba tillsammans uppmuntra alla att tala engelska förbjud ändå ingen att tala sitt modersmål, för ibland kan det till exempel underlätta informationsgången försök införa gemensamma traditioner och regelbundna träffar, vilket ger upphov till naturliga samtalsämnen BONDFÖRNUFTET RÄCKER LÅNGT Bekanta dig också med dessa FRANK

6 Frank är studenternas egen förmånstjänst som samlar alla Finlands studentrabatter på ett ställe https://myfrank.fi/fi/ NYYTI https://www.nyyti.fi/nyyti-ry/ Nyyti främjar och stödjer studerandenas mentala hälsa, välmående och livskompetens. Tjänster för högskolestuderande är: webbplats Onlinegrupper Chillkvällar Livskunskapskurs

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson

Guide för nätdejting. AV: Dennis Danielsson Guide för nätdejting AV: Dennis Danielsson I den här guiden kommer jag att beröra de viktigaste delarna av nätdejting för att ge dig så bra hjälp som möjligt i ditt nätdejtande. I mina exempel kommer jag

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack

Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun. Hederssnack Ett projekt för att förebygga hedersrelaterad kontroll som vänder sig till ungdomar i Söderhamns kommun Hederssnack Om projekt Hederssnack Hederssnack är ett projekt som socialförvaltningen i Söderhamn

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Internationalisering och jag Med hjälp av uppgifterna i den här delen kan du testa dina egna attityder till internationalisering och fundera på om det skulle passa dig att ge dig ut i världen. Bra, bättre,

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer