Regler om barnskydd. World Vision Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler om barnskydd. World Vision Finland"

Transkript

1 Regler om barnskydd World Vision Finland

2 Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras rättigheter. Vi skyddar barnets integritet. Man får inte publicera information om barnet, genom vilken denne kan spåras. Förstår vad som är olämpligt beteende eller kommunikation och undviker att be om eller ge ut telefonnumror, hemadresser, personliga e-postadresser eller annan personlig information. att skicka pengar eller presenter direkt till fadderbarnet utan World Visions övervakning. att be om eller förmedla kulturellt kränkande eller sexuellt provokativ information, frågor eller bilder. Förstår riskerna relaterade till direkt, obevakad kommunikation med fadderbarnet. Du kan till exempel få oönskade gåvo- eller penningförfrågningar av fadderbarnet eller dennes familj. En annan person kan uppträda som ditt fadderbarn eller dennes familjemedlem i syfte att begå bedrägeri.

3 Barn bör endast fotograferas på ett sätt som respekterar dem.

4 För barnens och samarbetspartners bästa World Vision främjar barns levnadsförhållanden och rättigheter runtom i världen. Barnens säkerhet och välfärd är det viktigaste i allt vi gör. Vårt mål är att familjen och samhället beaktar barnens rättigheter och att barnen blir uppskattade, älskade och känner sig trygga. World Vision Finlands barnskyddsregler gäller alla vuxna som deltar i verksamheten; personalen, frivilliga, praktikanter, sponsorer, faddrar, samarbetspartners och förtroendevalda. Reglerna berättar hur var och en av oss kan bidra till att försäkra att barnen skyddas på bästa möjliga sätt. Kommunikation med fadderbarnet World Vision vill försäkra en tillförlitlig och säker kommunikation för faddrar, samarbetspartners och barn som är med i verksamheten. Vår uppgift är att skydda förutom barnen och deras familjer även faddrar och samarbetspartners. Därför sker och övervakas till exempel brevväxlingen mellan faddern och fadderbarnet via oss. Vid olämplig kommunikation ingriper vi. World Vision har inte möjlighet att följa den direkta kommunikationen mellan faddrar och fadderbarn som sker i sociala medier och genom den digitala teknologin. Nackdelen med detta kan vara till exempel oönskade förfrågningar av fadderbarnet eller dennes familj. Dessutom kan faddrarna och samarbetspartners publicera sådana bilder eller uppgifter som kränker eller förvirrar barnet och dennes familj som bor i en annan kultur. På grund av dessa orsaker rekommenderar vi inte direkt kommunikation. Vi önskar att våra faddrar och samarbetspartners informerar oss ifall de trots allt har direkt kontakt med barnet eller dennes familj så att vi vet att beslutet är gemensamt. Skyddandet av barnens privatliv Många faddrar eller samarbetspartners vill dela med sig information om det egna fadderbarnet eller arbetet som görs i de berörda länderna. Barnen och de samhällen som är med i vår verksamhet bidrar med många till talande berättelser som gärna får delges i olika sammanhang. Samtidigt bör man komma ihåg att presentera fakta på ett värdigt sätt för att skydda barnen och familjerna. För att skydda barnets privatliv är det endast tillåtet att berätta barnets förnamn, ålder och programområde. Man får inte berätta så specifik information om barnet att det med hjälp av den går att spåra barnet. Exempelvis får inte barnets hela namn, hemby, exakt födelsedatum eller kontaktnummer publiceras. Berätta om barnen som värdefulla individer, inte som hjälplösa offer. Se till att barnen är lämpligt klädda och att de inte framträder olämpligt eller på ett provokativt sätt då du fotograferar eller filmar dem. Säkerheten eller ryktet av dem som fotograferas får inte äventyras på grund av fotografierna. Bilderna får inte innehålla information om fotograferingsstället dvs ha en Geo -tagging - markering. Observera att detta är en standardinställning i en del nya kameror.

5 Det är säkrare att hålla kontakt med barnet via World Vision än direkt med barnet. I samband med bilder är det tillåtet att nämna barnets förnamn, ålder och programområde: Nioåriga Mark från Kirewa, Uganda.

6 World Visions personal övervakar att personer som förekommer på bilder, i videon och berättelser ger sitt godkännande för det. Således undviks missförstånd samt kränkning av privatliv och ära samt upphovsrättsliga intrång. I fall där användningen av barnets bilder eller uppgifter kräver ett skriftligt godkännande, undertecknar barnets förälder eller vårdnadshavare tillståndet. Ändamålet måste även göras klart för barnet själv på ett sätt som beaktar barnets ålder. För att kunna använda bilderna och berättelserna behövs även ett godkännande från barnet. Besöken till programmen och projekten Faddrarna och samarbetspartners kan besöka World Vision Finlands utvecklingssamarbetsprogram. Under besöket följer man besöksreglerna samt våra uppföranderegler för internationell personal. World Vision Finland samt det nationella World Vision-kontoret för landet där barnet bor måste godkänna besöket på förhand. Kontakta vår kundtjänst minst tre månader före den planerade resan. Besöket kan inte utföras utan ett förhandsbesked. Besökaren måste bekanta sig med World Vision Finlands barnskyddsregler och underteckna ett separat avtal om att följa dem. Försäkra dig om att den fysiska kontakten med barnen är lämplig för den lokala miljön. Att kramas är till exempel inte nödvändigtvis rekommenderat i alla länder. World Visions personal bör alltid vara med under möten med barnen. Du ansvarar för ditt personliga beteende och dina handlingar. Under besöket är du representant för vår organisation och tjänar som exempel för barn. Fadderbarnen kan inte besöka faddrarna. Konsumtion av alkohol eller att vara påverkad av alkohol är strikt förbjudet under besöken. I våra programområden är alkoholism ett problem som förorsakar mycket lidande för barn och mot vilket vi arbetar. Barnens bästa är en gemensam sak Vi kräver att alla som deltar i World Visions verksamhet följer de givna instruktionerna så att barnens säkerhet och välfärd inte äventyras. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst om du undrar över något. Utomlands hjälper kontaktpersonerna vid varje lands nationella kontor. Ifall ditt fadderbarn, dennes familj eller någon du träffat i välgörenhetsmålet kontaktar dig direkt och inte via World Vision, ber vi att du informerar om detta till vår kundtjänst. Ifall du inte vill hålla direkt kontakt, hjälper vi med att förmedla din önskan vidare. World Vision Finland utbildar regelbundet sin personal för att identifiera och ingripa i fall av barnmisshandel. Ifall vår fadder eller samarbetspartner bryter mot våra regler, kontaktar vi den berörda personen. Fadderskapet eller partnerskapet kan avslutas ifall barnets välfärd har äventyrats avsevärt. Vid behov vidtas rättsliga åtgärder i enlighet med finsk lagstiftning. Vårt mål är att försäkra barnens välfärd och säkerhet i alla situationer. Ett varmt tack för att du är med och främjar barnens rättigheter.

7 Grundprinciper i FN:s konvention om barnets rättigheter Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras på grund av utseende, ursprung, åsikt eller andra egenskaper. (Artikel 1) Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. (Artikel 3) Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. (Artikel 6) Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/ honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. (Artikel 12) Godkänd av FN:s generaförsamling Barn Ett barn är varje människa under 18 år. (Barnkonventionen, art. 1) Sårbara barn Barn, vars livskvalitet och förmåga att uppnå sin fulla potential har tagit skada av extrema brister och förbrytningar av rättigheter. Dessa barn bor ofta i katastrofliknande omständigheter och förhållanden som definieras av våld, misshandel, utnyttjande, uteslutning och diskriminering. Barnskydd Alla förpliktelser och åtgärder som tas för att förebygga eller få ett slut på misshandel, utnyttjande och all slags våld mot barn. Misshandel av barn Misshandel av barn innefattar all sådan fysisk och psykisk misshandel, sexuell utnyttjande, negligering eller ekonomisk eller annan exploatering, där det är frågan om ansvar, tillit eller makt och som bidrar till en verklig eller möjlig fara för barnets hälsa, utveckling eller människovärde.

8 World Vision Finland Lönnrotsgatan 20, Helsingfors tel (lna.) worldvision.fi World Vision Finland är en kristlig-humanitär organisation för utvecklingssamarbete, som främjar barnens levnadsförhållanden och rättigheter. Foto: World Vision, Henri Hellsten och Annette Gothóni.

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barn har rätt att bli lyssnade på. Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli lyssnade på Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. BRIS I en dialog som fungerar finns jag tillsammans med andra. Där finns någon som lyssnar på mig och där får jag möjlighet

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa -

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - SE OCH VÅGA HANDLA Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - - omsorgssvikt, misshandel och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i Jämtlands län.

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Du och ditt fadderbarn

Du och ditt fadderbarn Du och ditt fadderbarn 1 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen,

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenummer: Summering av beslutsärendet: Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenamn: Definition av vilka barn som berörs av detta beslut: Åtagande och ansvar (artikel 4) Tar vi det här beslutet på rätt

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år.

Vårt arbete. Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. 89 barn och unga, mellan 7-20 år. Vårt arbete Barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan 89 barn och unga, mellan 7-20 år Barnet som expert Metoden Unga Direkt - läs mer på: www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006

Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Sexuella trakasserier Handlingsplan 2006 Borlänge Kommun Godkänd av Personalutskottet 2006-03-21 Att bli utsatt för sexuella trakasserier... 1 - Trakasserier grundade på kön... 1 - Trakasserier av sexuell

Läs mer

Fadderskapets resa 1

Fadderskapets resa 1 Fadderskapets resa 1 2 Välkommen på fadderskapets resa med oss Vår uppgift är att med din hjälp åstadkomma bestående och positiva förändringar i såväl ditt fadderbarns som i andra barns liv. Anne Pönni

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer