Du och ditt fadderbarn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du och ditt fadderbarn"

Transkript

1 Du och ditt fadderbarn 1

2 Fadderskap innebär att man genom ögonen på ett barn kan följa med hur ett samhälle förändras och på det sättet vara en del av en världsomfattande förändring. Sirpa Solehmainen, fadder Chef för World Vision Finlands kundtjänst 2

3 Välkommen att som fadder vara med och skapa en bättre värld Ett hjärtligt tack för att du beslutat att bli World Vision fadder. Världen förbättras bäst just med konkreta handlingar. Som fadder ger du ditt fadderbarn hopp och glädje samt stöder barnets samhälle att utvecklas Vi har som mål att ge varje barn tillräckliga förutsättningar för ett gott liv. Tack vare ditt stöd ges ditt fadderbarn bättre möjligheter till skolgång och hälsovård samt till tillräcklig föda. Vi strävar även efter att påverka familjerna, samhällena och beslutsfattarna så att barnens rättigheter förverkligas. Vi ser barnen som aktiva medlemmar i samhället som har rätt både till åsikter och till lek. De har rätt att delta i beslut som påverkar dem själva och rätt att drömma om ett yrke och en bättre framtid. Världen är inte perfekt. Den är ofta orättvis och t.o.m. grym. Vi behöver dock inte godkänna detta. Man kan alltid välja ifall man endast är åskådare till denna grymhet eller ifall man kämpar emot den. Tack för att du har gjort ditt val. Välkommen som World Vision fadder. Jag önskar dig en mycket givande resa med fadderskapet tillsammans ger vi en bättre och en hoppfull morgondag åt barnen i utvecklingsländer. Tiina Saukko Verksamhetsledare 3 3

4 Så här förändrar fadderskapet ditt fadderbarns liv Genom att bli fadder visar du att du bryr dig. Med fadderskapet får du ett bestående partnerskap med World Vision och med barnets hela samhälle. Tillsammans bekämpar vi fattigdom och åstadkommer bestående förbättringar. Tack vare dig får ditt fadderbarn bättre förutsättningar i livet. Vatten: Rent vatten sätter igång en kedja av positiv utveckling i området. Tillsammans hjälper vi ditt fadderbarns samhälle att bygga nya rena vattenkällor och skydda sådana som redan är i bruk. Tillgång till rent dricksvatten minskar barndödligheten med hälften. Hälsovård och hygien: Med effektiva medel kan man förhindra sjukdomar såsom diarré och malaria som är ödesdigra för barn. Vi utbildar hälsoarbetare och frivilliga i området där ditt fadderbarn bor att anvisa familjerna hur de kan förhindra, känna igen och behandla sjukdomar. De lär även ut om hygien samt för ditt fadderbarn på hälsogranskningar och vaccineringar. 4

5 Föda och jordbruk: Näringsrik föda är ett livsvillkor för ditt växande fadderbarn. Vi hjälper familjerna i området att öka både mat produktionen och födans mångsidighet genom att erbjuda frön, arbetsredskap och utbildning samt genom att förbättra matens förvaringsmöjligheter. På detta sätt minskar undernäringen och barnen är friskare. Utbildning och barnets rättigheter: Utbildning är nyckeln till att avbryta fattigdomens cirkel. Vi stöder ditt fadderbarns skolgång genom att hjälpa till med restaureringen av skolor, genom att utbilda lärare och genom att påverka föräldrarnas attityder angående utbildning och skolgång. Barnen undervisas om sina rättigheter och uppmuntras att delta i ärenden som berör dem själva och samhället. Utkomst: Företagsutbildning, mikrolån och yrkeskurser bidrar till att utvidga familjens utkomst och skapar bättre levnadsförhållanden för barnen. På detta sätt säkerställer vi hållbara försörjningsmöjligheter och en fortsättning på utvecklingen även efter att World Vision har övergått till att stöda ett nytt samhälle. 5

6 Ditt fadderstöd riktas till hela samhället och hjälper alla barnen i byn. 6

7 Jag går i tredje klass och mitt favoritämne är teckning. Jag har en fadder i Finland. Jag vill skriva till henne och berätta om mitt liv. Jag ritade vår ko. Mamma säger att fadderskapet har varit en välsignelse för hela vår familj. Oscar 10 år, Meibeki, Kenya. Fadderskapet är konstant i tankarna och jag ögnar ofta igenom vykort med tanken att skicka dem till Oscar. Det är alldeles härligt att få teckningar och kort av honom och märka hur han hela tiden lär sig nya saker. Fadderskapet har blivit en betydande del av mig och mitt liv. Johanna Puhakka, Oscars fadder 7

8 Vad betyder fadderskapet för ditt fadderbarn? World Vision fadderskapet förändrar ditt fadderbarns liv. Ditt regelbundna stöd ger ditt fadderbarn och hans eller hennes familj hopp om en bättre morgondag. Dessutom får barnet en vän från fjärran Finland. Ditt fadderbarn glädjer sig åt dina brev och skriver eller ritar enligt förmåga tillbaka till dig. I det egna samhället fungerar ditt fadderbarn som ett exempel för alla andra barn i området då han eller hon sedan delar med sig av de inlärda sakerna och lär dem vidare. Ditt fadderskap stöder alla barn i samhället och den nya informationen och kunskaperna dessa barn får hjälper hela samhället att utvecklas och blomstra. Ditt fadderbarn bor i ett av World Vision Finlands utvecklingsprogramområden. Utvecklingssamarbetet förverkligas av områdets invånare tillsammans med lokala World Vision anställda. Utvecklingsprogrammet pågår i år och det finansieras i form av stöd från Finlands utrikesministerium och med hjälp av dig och andra faddrar. Kontakten till fadderbarnet upphör då områdets barn har förutsättningar till en bra framtid och det tidsbundna år långa utvecklingsprogrammet avslutas. I dessa fall erbjuder vi faddern en möjlighet att bli fadder till ett nytt fadderbarn från ett annat utvecklingsprogramområde som fortfarande är i behov av hjälp. I bästa fall är fadderskapet ett livslångt val. 8

9 Så här fungerar ett utvecklingsprogram: Till en början kartlägger vi barnens och familjernas behov i området samt skapar fungerande relationer till de lokala grupperna, ledarna och myndigheterna. Under det första året planerar vi tillsammans med områdets invånare långsiktiga åtgärder för att förbättra barnens och familjernas levnadsförhållanden. Samtidigt berättar vi till områdets fattiga familjer om möjligheten att delta i vårt fadderbarnsprogram. Vi strävar efter att hitta en egen fadder i Finland till varje utvalt barn. Genom uppföljningsresor, regelbunden rapportering och utomstående revision garanterar vi att tillgångarna används rättfärdigt till förmån för alla barn i området. Under utvecklingsprogrammets gång förbättras ditt fadderbarns liv framför allt på följande delområden; rent dricksvatten, näring, hälsa och utbildning. 9

10 Så här får du information om ditt fadderbarn och World Vision I början av fadderskapet a) Direkt då du har blivit fadder skickar vi dig ett fadderpaket. I paketet presenteras ditt fadderbarn och betydelsen av fadderskapet. I paketet ingår fadderkortet som innehåller ett fotografi på ditt fadderbarn samt barnets personuppgifter. På kortet finner du även ditt faddernummer som är bra att använda i samband med brevskrivning eller andra ärenden. b) Efter att du har betalat den första fadderavgiften skickar vi dig ett brevskrivningspaket. I detta skede får även ditt fadderbarn besked om att han eller hon har fått en fadder i Finland. Genom att följa instruktionerna för brevväxlingen är det både lätt och trevligt att skriva brev till ditt fadderbarn. Brevväxlingen är dock en valfri del av fadderskapet. I brevväxlingspaketet finns även ett presentationskort. Det är ett roligt sätt att presentera sig själv för fadderbarnet. På kortet kan du sätta ett fotografi på dig själv och skriva kort om dig själv. c) Efter brevskrivningspaketet skickar vi dig ett World Vision paket. Paketet innehåller mera information om ditt fadderbarns bosättningsområde samt om World Visions arbete. 10

11 Mera information, bilder samt nyheter om det program du stöder får du på innehåller en ny bild på ditt fadderbarn och ett kort meddelande eller en ritning av honom eller henne. I rapporten berättas även närmare om ditt fadderbarns utveckling och om utvecklingsprogrammets framåtskridande. Under fadderskapet Inom fyra månader efter att du har betalat den första fadderavgiften får du ett presentationsbrev av ditt fadderbarn. Genom brevet kan du stifta närmare bekantskap med ditt fadderbarn. En gång i året får du en årsrapport (APR= Annual Progress Report) från det lokala World Vision kontoret. Rapporten World Vision Finland skickar dig också årligen ett årsbrev. I brevet berättar vi om aktuella nyheter om ditt fadderbarns bosättningsområde samt om de resultat man med din hjälp uppnått inom utvecklingsprogrammet. World Vision tidningen utkommer två gånger i året. I den finns det aktuell information om vår verksamhet och vårt arbete runt om i världen. 11

12 Barn från byn Toccas Quesera i Peru på väg till skolan. World Vision har med faddrarnas hjälp stött barnens samhälle t.ex. med att förbättra 12 hälsovården, tillgången till rent vatten samt skolornas verksamhet.

13 13

14 World Vision en bättre värld för barnen Idén om fadderskap fick sin början då den amerikanska korrespondenten och prästen Bob Pierce besökte Kina år Under sin resa där träffade han en lärare som hade tagit hand om en övergiven och misshandlad flicka, Jade. Läraren hade inte råd att ta hand om flickan så Pierce gav honom sin sista femdollars sedel och lovade skicka samma summa pengar varje månad. Tre år senare under Korea kriget blev Pierce djupt berörd av de föräldralösa barnens nöd. Han började söka regelbundna sponsorer, faddrar åt barnen. En människas dröm gav upphov till grundandet av World Vision. Idag är World Vision världens största fadderbarnsorganisation och privata mathjälpsleverantör. 14

15 World Vision Finland grundades i oktober 1983 med Ulla Tervo som första verksamhetsledare. Författaren och föreläsaren Daniel Nylunds enträgenhet var en av orsakerna till att verksamheten kom igång i Finland. Nylund var sedan tidigare insatt i internationella World Visions verksamhet och utvecklingssamarbete. Under de första tjugo verksamhetsåren hade World Vision Finland drygt tusen faddrar. I början på detta årtusende beslöt föreningens finska styrelse att man ville utöka biståndsverksamheten. Detta ledde till att man började satsa mer än tidigare på synlighet. World Vision Finlands hjälp når för tillfället mer än fadderbarn i tre olika världsdelar. World Vision Finland är en kristlig-humanitär utvecklingssamarbetsorganisation som verkar för att hjälpa de mest utsatta människorna oberoende av religion, etniskt ursprung eller kön. World Vision Finland är en självständig organisation och en i Finland registrerad förening som inte eftersträvar vinst. Verksamheten övervakas av föreningens styrelse, Finlands utrikesministerium samt internationella World Vision. Ungefär hälften av organisationens finansiering kommer från faddrar, företag och andra privata donatorer, resten kommer som stöd från utrikesministeriet. Du kan stöda World Vision Finlands verksamhet även genom att köpa en gåva från den etiska nätbutiken Lahjaksi lehmä eller genom att ge en donation till katastroffonden. Vår vision, det här tror vi på: Alla barn skall ha en chans i livet. Alla medverkar i en stor uppgift. Vår mission, så här gör vi: Vi verkar som en långvarig partner för de lokala samhällena i utvecklingsländer för att åstadkomma en bestående förbättring av barnens levnadsförhållanden och för att främja barnens rättigheter. 15

16 Tryckt på miljövänligt papper. World Vision Finland Lönnrotsgatan Helsingfors Mån-ons, fre. kl Tors kl Tfn (lna.) Fax

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET MiKROfiNaNsPROGRaM RaPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET Mikrofinansprogram RAPPORT 2013 Inledning Ett stort tack till alla de företag och individer som under 2013 valde att rikta sina investeringar till Hungerprojektets mikrofinansprogram. I

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp

Framtiden nu. Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Framtiden nu 1 2015 Vår hjälp når barn i nöd Chefen för barnskyddstjänsterna Riitta Hyytinen: Det är modigt att söka hjälp Byn Mobarakpur är fri från barnarbete Bästa stödjare FLICKAN på omslagsbilden,

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

unite for children ÅRSBERÄTTELSE

unite for children ÅRSBERÄTTELSE unite for children ÅRSBERÄTTELSE 2 Finlands UNICEF unite for children Nyckeltal 2009 Medelanskaffning Insamlingar Försäljning Överföring till UNICEFs arbete 14,9 milj. euro 13,5 milj. euro 1,4 milj. euro

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Innehåll BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? Siffror om utvecklingen i världen Copyright: FN:s utvecklingsorgan UNDP Text: Staffan Landin Grafisk design och produktion: Per Wilkens, David Falda Svensson,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer