Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport"

Transkript

1 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda vägmärken Höstens kurser Dags igen för REV:s kurs för styrelseledamöter Säker trafik Mycket att tänka på för att föreningens väg ska vara trafiksäker Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport berättar REV:s och den enskilda vägens historia Ny jurist Louise Bark presenterar sig 1 Bulletinen Nr

2 Hösttröst Jaha, då var sommaren över för i år. Skulle jag kunna säga och förstöra stämningen redan på första sidan. Men det känns som en ganska dålig start som ny redaktör för Bulletinen. Låt oss i stället förtjust konstatera att än återstår det många sköna och varma kvällar vid grillen, att skogen kryllar av goda svampar och att vinterkläderna får stanna i sin karantän ett bra tag till. För att inte tala om njutningen av att hålla ett pinfärskt nummer av Bulletinen i sina händer, precis som du just nu gör. Nu är jag alltså på plats som ny redaktör för tidningen, och jag ska be att få säga god dag. Mats Karlström är namnet. Jag kommer närmast från några års frilansverksamhet som skribent och webbyggare. Senast vid en tidning i Prag där de uttryckte sin stora förvåning över en regelbundet återkommande tidning som uteslutande behandlar vägar och de frågor som berör dem. För att inte tala om de förbryllade miner som intog deras ansikten när jag tog upp begreppet enskild väg. För dem ett helt okänt begrepp. Men här i Sverige finns de enskilda vägarna. Och jag har mycket att lära om dem. Här på kansliet finns ett enormt kunnande men den absolut största kunskapen finns hos er som har hand om det. Hos er finns vardagsproblemen, hos er är årstider, försäkringsfrågor och olika beslut och lagar en mer eller mindre besvärlig realitet att handskas med. Ni är min stora kunskapsbank om vad som sker och vad ni vill läsa om. Tveka inte att höra av er om stort och smått, mina kontaktuppgifter finns både här i tidningen och på vår webb Saxat ut tidningen: Valår I det här numret ägnar vi flera sidor åt att ta reda på var partierna står i frågan om den enskilda vägens framtid. Mycket att känna till för att den enskilda vägen ska göras trafiksäker på rätt sätt. Vi rätar ut frågetecknen. Revisorn är en av föreningens doldisar, men också en av de viktigaste funktionärerna. REV Bulletinen utges av Riksförbundet Enskilda Vägar Adress: Riddargatan STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: REV Bulletinen utkommer med 4 nr per år. Citera gärna Bulletinen - men ange källan. Ansvarig utgivare: Sven Ivarsson Annonser: Kansliet REV tar inget ansvar för annonsörernas utlovade förpliktelser m m. Kansliet har telefontid: Måndagar Tisdagar, onsdagar, fredagar Torsdagar Lunchstängt På kansliet f inns Maria Sundström, kanslichef , Leif Kronkvist, vägingenjör , Solweig Hultén, administratör Mats Karlström, redaktör Sture Källgården, lantmätare, fredagar Birgit Westlund, kassaförvaltare, torsdagar Valda funktionärer Ordinarie: Sven Ivarsson, ordförande, Kolviks vsf, O län Bengt Nydahl, vice ordf, advokat, Bustamons vsf, Z län Sture Källgården, lantmätare, Evalundsvägens vsf, AB län Mikael Näslund, företagare, Älvåsenvägarnas sff, X län Margareta Vikgren, ekonom, Vidja VF, AB län Kristina Åberg, administratör, Söderåsens sff, AB län Christer Ångström, jurist, Kärrbackastrands sff, S län Suppleanter: Jan Ellström, ingenjör Uno Jakobsson, advokat Jan Johansson, företagare Lotta Thisell, företagare Revisorer: Åke T Carlestam Ulf Crona Revisorssuppleanter: Anders Gejke Berndt Wiklander Valberedning: Curt Carleteg, sammankallande Inger Strömberg Bengt Larsson Omslagsfoto: Mats Karlström. Montage: Ulrika Abrahamsson, ImageBox. Foto där inget annat anges: Mats Karlström Riksförbundet Enskilda Vägar grundades 1968 och har som uppgift att företräda de enskilda väghållarnas intressen. Förbundet bistår medlemsorganisationerna med råd och anvisningar i juridiska, ekonomiska, vägoch lantmäteritekniska frågor, bedriver opinionsbildning och arrangerar utbildningar. Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemsavgifter. I medlemsavgiften ingår ett för väghållare heltäckande försäkringspaket. Trevlig läsning Mats Karlström 2 Bulletinen Nr

3 Ur innehållet VÄGHÅLLNING 12 Rätt och fel med vägmärken och farthinder 14 Åtgärder för en säker trafik 12 JURIDIK 16 Revisorns roll hos enskilda väghållare 17 Skönsjungande jur kand hjälper dig med juridiken ÖVRIGA ARTIKLAR 4 Hur ser partierna på de enskilda vägarnas framtid 15 9 Höstens kurser för styrelsemedlemmar 15 Den enskilda vägens historia 16 Bulletinen Nr

4 Inför valet 2010 Hur ser partierna på de Valår. Många av oss är tveksamma ända fram till valurnan. Vad vill de olika partierna egentligen? Traditionsenligt har REV ställt tre frågor till de olika riksdagspartierna för att ge väghållarna en bättre bild av var respektive parti står i frågan om enskilda vägar. Samtliga partier har haft vänligheten att besvara våra frågor även denna gång. Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fråga 1: Turism och inhemskt friluftsliv ökar stadigt i Sverige. Det genererar både viktiga inkomster och folkhälsa. Då det enskilda vägnätet i betydligt större utsträckning än det statliga går i landsbygdsmiljöer får det ta emot större delen av trafikökningen, och drabbas därmed hårdare av ökad belastning och slitage. Samtidigt är de enskilda vägarna äldst i landet och därmed också i stort behov av underhåll. Ett underhåll som i dag till stor del sker på ideell basis. Hur vill ditt parti säkerställa att det enskilda vägnätet ska kunna svara upp mot de krav som ställs med den ökande trafiken? Lena Hallengren (S) Självfallet är det avgörande att staten tar sitt ansvar genom en rimlig nivå på statsbidragen (se nedan). Det är vidare viktigt att de många olika aktörer, däribland vägföreningarna, som är en förutsättning för besöksnäringen samverkar på ett bättre sätt när det gäller till exempel underhåll av enskilda vägar. Det är bland annat mot den bakgrunden som de rödgröna redan år 2011 vill avsätta 50 miljoner kr för särskilda satsningar riktade mot besöksnäringen. Insatserna syftar inte minst till att koordinera branschens olika aktörer på olika sätt. Peter Pedersen (V) Det är viktigt att komma ihåg att det primärt är den som äger en väg som också har ansvaret för underhållet. Staten för sina vägar, kommunerna för sina vägar och enskilda ägare för sina vägar. Ägaren har därmed valet att själv bestämma vilken underhållsnivå som anses vara rimlig. Men det som skiljer privata vägar från andra privata saker är att dessa även nyttjas av andra än de som äger vägen. För att kompensera ägarna till enskilda vägar för att andra i samhället nyttjar dessa, har staten ett statsbidrag som betalas ut till underhåll på de enskilda vägarna. Storleken på detta statsbidrag kan alltid diskuteras, men i de rödgrönas förslag till Infrastrukturplan för finns det avsatt miljoner kr per år, dvs totalt 12 miljarder kr. Karin Svensson Smith (MP) I första hand vill vi gå till källan av problemet. I dagsläget ökar slitaget på vägarna på främst grund av att en allt större del av godstransporterna görs med lastbil. Tunga fordon sliter på vägarna och ökar kostnaderna för underhållet. För att komma åt detta problem krävs styrmedel som gör att godstransporterna effektiviseras och i större utsträckning till sjöss eller på spår. Detta är en av anledningarna till att vi i det rödgröna samarbetet föreslår en kilometerskatt för tunga lastbilar, med möjlighet till differentiering exempelvis utifrån trängsel, olyckor, slitage på infrastrukturen, utsläpp av luftföroreningar och buller. 4 Bulletinen Nr

5 Inför valet 2010 enskilda vägarnas framtid Svaren visar på en ökande förståelse för de frågor som är viktiga, inte bara för den enskilda vägföreningen, utan även för att Sverige måste ha en väl fungerande infrastruktur som understöd till fortsatt samhällsbyggande, hälsa och välstånd. Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Annelie Enochson (KD) Sven Bergström (C) Folkpartiet Jan-Evert Rådhström (M) Öka det statliga bidraget till enskilda vägar. Satsningarna på vägunderhåll, som alliansregeringen inlett, måste fortsätta. Detta gäller även enskilda vägar. Sedan 2006 har de årliga anslagen till underhållet av vägnätet höjts med cirka 30 procent. Fortfarande är vägnätet emellertid eftersatt i alla delar av landet och underhållet måste fortsatt förbättras. Det enskilda vägnätet skall ha ett rejält stöd som står i proportion till trafikmängderna. Centerpartiet har under de senaste åren i regeringsställning drivit på för att säkerställa en väsentligt höjd nivå jämfört med tidigare. Före 2006 behandlades det enskilda vägnätet som ett dragspel i budgeten. I regeringen har Folkpartiet medverkat till att öka anslaget till de enskilda vägarna med 100 miljoner kronor per år från och med 2008 och tre år framåt. Folkpartiet ser gärna mer satsningar på det enskilda vägnätet under nästa mandatperiod. Alliansregeringen har på ett tydligt sätt visat det enskilda vägnätets betydelse genom höjningen av anslagen. Denna inriktning vill vi ska fortsätta. En bra standard på det enskilda vägnätet är viktigt för samhället och landsbygden och staten ska givetvis bidra för att uppnå detta. Sven Bergström Foto: Centerpartiet Jan-Evert Rådhström Foto: Sveriges Riksdag Bulletinen Nr

6 Inför valet 2010 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fråga 2: De delar av det enskilda vägnätet som i dag uppbär statsbidrag får i dag ungefär en femtedel av motsvarande bidrag till det statliga vägnätet. Vägföreningar och samfälligheter får ta alltmer ur egen ficka för att kunna underhålla sitt åldrade vägnät. Trots att den nuvarande regeringen uppmärksammat problemet och tillfört medel är det fortfarande en kraftig skillnad. Kommer ditt parti att verka för en ytterligare utjämning av skillnaderna? När det gäller innevarande planperiod fram till år 2021 föreslår vi samma nivå som regeringen vad avser statsbidrag till enskilda vägar. Lena Hallengren Foto: Lena Dahlström Se svar under fråga 1. Peter Pedersen Foto: Sveriges Riksdag Vi har inte diskuterat om man kan använda Landsbygdsprogrammets medel på detta sätt, men rent principiellt har vi inget emot att det kan ges stöd till enskilda vägar om den som ansöker om stödet kan påvisa att det leder till en utveckling av regionen och landsbygden. I åtgärdsplaneringen för perioden finns 12 miljarder kronor för statligt bidrag till drift och underhåll av de enskilda vägarna. Vi anser i dagsläget att den nivån är tillräcklig för att få en förbättring av det enskilda vägnätet. Efter Riksrevisionens rapportering om brister i Trafikverkets hantering av vägunderhållet anser vi att det finns stor anledning att skapa en större tydlighet och bättre styrning av de medel till vägunderhåll som riktas till det statliga vägnätet. Ifall en sådan genomgång leder till slutsatsen att det behövs en omfördelning av vägunderhållspengarna till förmån för de enskilda vägarna kan vi idag inte ta ställning till. Fråga 3: EU har anslagit 35 miljarder för utveckling av regioner och landsbygd i Sverige, under en 7-årsperiod. Dessa medel, som fördelas av jordbruksverket, används tyvärr inte fullt ut i dag. Kan ditt parti stödja att delar av bidraget kommer det enskilda vägnätet till del? Vår uppfattning är att de EU-medel som finns tillgängliga för regional utveckling i större utsträckning bör användas på ett sätt som varaktigt påverkar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, det vill säga att medlen i högre utsträckning används till investeringar i till exempel infrastruktur. Alla åtgärder som leder mot målet måste kunna utnyttjas. Som ett närliggande exempel på vår inställning kan nämnas att det rödgröna vill stimulera utbyggnad av bredband i gles- och landsbygd och tycker att dagens ram på 250 miljoner kr är för låg. Vi vill därför se över möjligheterna att kanalisera en större del av Landsbygdsprogrammets resurser till marknadskompletterande utbyggnad av digital infrastruktur i gles- och landsbygd. Vi är öppna för att diskutera en sådan lösning, men vi har i dagsläget inte tagit ställning. Karin Svensson Smith Foto: Malin Hoelstad 6 Bulletinen Nr

7 Inför valet 2010 Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Ja. De enskilda vägföreningarna gör ett mycket bra jobb som ger mycket väg för pengarna. Som framgår av frågan har regeringen med Centerpartiet, som ansvarigt för infrastrukturfrågorna, sett till att ordentligt höja upp anslaget till enskilda vägar de senaste åren. Anslaget uppgår nu till över en miljard per år och kan behöva ökas på ytterligare för att säkerställa en god vägstandard. Vi ser positivt på att det enskilda vägnätet får mer resurser i framtiden. De enskilda vägarna är en viktig del av det svenska vägnätet, och för oss är det av yttersta vikt att hela vägnätet fungerar. Vi har genom kraftiga anslagsökningar visat att vi på allvar vill förstärka det enskilda vägnätet. Nivån år 2009 var t.ex. 50 procent högre än år För oss är politiken klar. Det enskilda vägnätet behövs och staten ska stödja verksamheten. Ja. Foto: Sveriges Riksdag Ja. Det är rimligt att se över principerna för hur dessa pengar fördelas och används så att hela beloppet används för att utveckla landsbygden. Om det ligger inom möjligheternas ram ska vi självfallet också använda pengarna för att främja en god väghållning. I den mån EU-medel går att använda för tillväxtskapande regionala infrastruktursatsningar i Sverige är det naturligtvis fullt rimligt att också tillväxtskapande satsningar på det enskilda vägnätet kan komma ifråga. Sverige kan dock inte ensidigt ändra regelverket för de olika programmen, så det får bedömas från fall till fall. Det viktiga är att EUmedlen används effektivt. Är utnyttjandet lågt kan det vara skäl att minska anslagen. Varje medlemsstat bidrar med en andel till EU-budgeten och varje höjning innebär omprioriteringar i den nationella budgeten. Det är bättre för det enskilda vägnätet om medlen kommer direkt från staten än omvägen runt EU. Annelie Enochson Bulletinen Nr

8 Inför valet 2010 REV:s ordförande Sven Ivarsson kommenterar partiernas svar Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till våra riksdagspartier som tagit sig tid att besvara våra frågor. Det är glädjande att se hur intresset för och kunskapen om våra enskilt skötta men ibland i hög grad offentligt och livligt trafikerade vägar i hög grad ökat under senare år hos politiker. Är det måhända REVs medlemsutveckling till organisationer, omfattande en halv miljon fastigheter som har bidragit? Fråga 1: Turism och inhemskt friluftsliv ökar stadigt i Sverige. Det genererar både viktiga inkomster och folkhälsa. Då det enskilda vägnätet i betydligt större utsträckning än det statliga går i landsbygdsmiljöer får det ta emot större delen av trafikökningen, och drabbas därmed hårdare av ökad belastning och slitage. Samtidigt är de enskilda vägarna äldst i landet och därmed också i stort behov av underhåll. Ett underhåll som i dag till stor del sker på ideell basis. Hur vill ditt parti säkerställa att det enskilda vägnätet ska kunna svara upp mot de krav som ställs med den ökande trafiken? Kommentar till partiernas svar: Vi kan också se, att det statliga engagemanget avseende medfinansiering eller statsbidrag som det tidigare hette verkar tryggat för de närmaste åren. Betydelsen av ett väl fungerande finmaskigt vägnät verkar alla utom Miljöpartiet skriva under på. Vi tolkar MP positivt, att det deras svar aska ses generellt och att avsikten inte är att försöka ersätta våra enskilda vägar med sjötrafik och spår. De planerade insatserna från S avseende extra pengar för att stimulera samverkan är intressanta och ska följas upp av REV. Från alliansen hänvisas till redan gjorda satsningar avseende ökat driftanslag. Vi saknar tyvärr tydliga indikationer, utom kanske från KD och FP, på att det ska satsas på åtgärder avseende det eftersatta underhållet, för bland annat broar. Fråga 2: De delar av det enskilda vägnätet som i dag uppbär statsbidrag får i dag ungefär en femtedel av motsvarande bidrag till det statliga vägnätet. Vägföreningar och samfälligheter får ta alltmer ur egen ficka för att kunna underhålla sitt åldrade vägnät. Trots att den nuvarande regeringen uppmärksammat problemet och tillfört medel är det fortfarande en kraftig skillnad. Kommer ditt parti att verka för en ytterligare utjämning av skillnaderna? Kommentar till partiernas svar: Vi kan konstatera att samtliga partier anser att fördelningen mellan anslagna medel i stort sett är acceptabel. Det innebär att våra krav på ett återförande till Bidragsförordningens nivåer inte ska prioriteras och att fördelningen i dag, som innebar att en fjärdedel av vägnätet får bidrag under det att tre fjärdedelar blir utan anses acceptabel. REV har försökt få gehör för en förutsättningslös översyn om huruvida det inte borde bekräftas att det fortfarande är förenligt med dagens nationella mål att i stort sett samma väghållare får dela på bidragsmedlen nu som för 60 år sen? Fråga 3: EU har anslagit 35 miljarder för utveckling av regioner och landsbygd i Sverige, under en 7-årsperiod. Dessa medel, som fördelas av jordbruksverket, används tyvärr inte fullt ut i dag. Kan ditt parti stödja att delar av bidraget kommer det enskilda vägnätet till del? Kommentar till partiernas svar: Svaren ger dessvärre stöd för våra erfarenheter vad gäller landsbygdsprogrammet; beslutsfattarna vet inte vad det innehåller och känner inte till regelverken för medlens användning (med viss reservation för S). Dagens regelverk innebär att länsstyrelserna kan budgetera för och lämna statsbidrag till omprövningsförrättningar genom lantmäteriet för att uppdatera/modernisera anläggningsbeslut och stadgar för de enskilda vägorganisationerna. Åren går och förhållandena förändras men det tar emot för styrelserna att göra extra uttaxeringar av medlemmarna för uppgradering av det regelverk som beslutats av myndigheterna även om det gått många år. Flera länsstyrelser har inte budgeterat eller budgeterat otillräckligt och från REV ifrågasätter vi om denna fråga inte borde hanteras som nationellt projekt, som inte skulle behöva konkurrera med olika lokala Leader projekt till exempel. Vi har också bett om ytterligare intervjukommentarer från Åsa Torstensson och Lena Hallengren. Dessvärre har de inte haft tid att avsätta för detta. Från REV önskar vi partierna Lycka Till i valet! Vi ses i Trafikutskottet! Sven Ivarsson Checklista när vindkraftverk anläggs vid den enskilda vägen, nu klar Checklistan vi aviserade i nummer är klar och finns att hämta på vår hemsida. Den är ett avsedd som ett stöd till våra medlemmar, bland annat vid medverkan i planeringen, för att avgöra när det krävs förrättning och för att avgöra vem som har har rätt att teckna avtal på ömse sidor. Även Lantmäteriet och LRF har medverkat i framtagandet av checklistan. 8 Bulletinen Nr

9 VÅRFINA VÄGAR När våren kommer efter en lång och kall vinter, upptäcker man allt för ofta att vägarna blivit slitna, ibland till och med ofarbara. Vi erbjuder allt ifrån enkelt underhåll av grusvägar till olika typer av asfaltbeläggningar skräddarsydda efter vägens behov. Vi hanterar stora och små jobb med samma noggrannhet. Vår erfarenhet och kunskap gör att vi kan bygga och underhålla grus vägar med dammbindning, samt beläggning med olika typer av asfalt. Förutom själva vägen erbjuder vi vägservicetjänster såsom dikning, dikesrensning och trumbyten. Vi besiktar även broar och reparerar eller sätter in nya vägräcken. Du hittar oss över hela landet. Läs gärna mer om oss på vår webbplats. Utbildning för styrelseledamöter i vägorganisationer Nu börjar åter REV:s, Lantmäteriets och Trafikverkets gemensamma kurser runt om i landet. Kom och lär dig mer om väg- och trafiktekniska frågor, lagar och förordningar, förvaltningsfrågor, statsbidragsfrågor och mycket mer. Platserna går åt snabbt så anmäl dig så snart du kan. Kursavgiften är 575:-/deltagare. Kursdokumentation och enklare förtäring ingår. Mer information finns på Anmäl dig via hemsidan, på e-post eller på telefon Ange antal personer, eventuellt medlemsnummer, föreningsnamn och fakturaadress. Ort Datum Malå 5 oktober Dorotea 6 oktober Vänersborg 18 oktober Karlstad 19 oktober Rimforsa 19 oktober Örebro 20 oktober Tierp 26 oktober Stockholm 27 oktober Ljungby 2 november Västervik 3 november Östersund 9 november Ängelholm 9 november Sveg 10 november Tomelilla 10 november Bulletinen Nr

10 REV NYTT Finska vägföreningen på besök I mitten av augusti gästades REV:s kansli av vår finska systerorganisation Vägföreningen i Finland (Suomen Tieyhdistys). Det är en anrik släkting som kom på visit. Redan 1917 bildades föreningen och den är därmed troligen en av de äldsta vägorganisationerna i världen. En stor uppgift för Vägföreningen i Finland är att bedriva opinionsbildning och lobbyverksamhet för sina medlemmars frågor, på samma sätt som REV gör det i Sverige. Det som främst skiljer föreningarna åt är medlemsprofilen. REV:s medlemskår består uteslutande av föreningar som förvaltar en enskild väg medan Vägföreningen i Finland även har industrier, transportföretag, advokatbyråer och många andra organisationer som medlemmar. Dessutom är föreningens arbetsområde inte, som i Sverige, avgränsat till enskilda vägar. Det stämmer, säger Jaakko Rahja, VD på Vägföreningen i Finland. Våra frågeställningar spänner över hela infrastrukturen eftersom vi har medlemmar med så skiftande intressen. En kommun prioriterar inte samma frågor som ett åkeri till exempel. Föreningens besök på REV var fyllt av aktiviteter. Efter en inledande förmiddag med diskussioner och föredragningar från Trafikverket, Lantmäteriet och regeringskansliet ägnades eftermiddagen åt besök hos två vägsamfälligheter med mycket olika förutsättningar. De två föreningar som besöktes var Gustavsbergs vägförening och Beatelunds samfällighetsförening. I synnerhet den förstnämna väckte stort intresse eftersom den mer påminner om ett mindre samhälle med asfalterade vägar, trottoarer och tät villa- och flerfamiljshusbebyggelse. I Finland är enskilda vägar av det slaget mer eller mindre obefintliga. Ingen tid att förspilla. Agneta Ericsson från Lantmäteriet berättade om möjligheterna till EU-stöd, i bussen på väg mot Gustavsberg mycket intressant. Jag ser fram emot att fördjupa vårt samarbete. Vi har mycket att lära av varandra. Text: Mats Karlström Jaakko Rahja i samspråk med kassören i Beatelunds samfällighetsförening, Eva Bergström Besöket har gett oss väldigt mycket, konstaterar Jaakko. Bland annat är den avgiftsmodell som tillämpas i Sverige 10 Bulletinen Nr

11 Vi sköter om din enskilda väg. På Svevia har vi lång erfarenhet av att sköta om vägar. Vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur både i stort och smått, från norr till söder. Det finns många åtgärder som kan förbättra vägen och med vår kunskap kan vi hjälpa dig att sänka underhållskostnaden på lång sikt. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och kostnadsförslag. Du hittar oss på svevia.se. Bulletinen Nr Alltid på väg

12 VÄGHÅLLNING Rätt och fel med vägmärken Visste ni att det inte är tillåtet för enskilda vägägare att besluta om hastighetsbegränsningar på den egna vägen? Eller att förbjuda parkering. Däremot går det för sig att helt stänga av vägen för motordriven trafik. Radikalt, men inte direkt den bästa lösningen för att hålla ordning på trafiken. Men vad är egentligen tillåtet och hur ska vägägaren göra för att det ska bli rätt från början? Leif Kronkvist på REV:s kansli förklarar. Till att börja med ska vägmärken naturligtvis sättas upp så att de blir väl synliga. Det normala är att ett vägmärke placeras på vägens högra kant. (Avstånd från vägkant och höjd över körbanan kan ni läsa om i EVA-REV under avsnitt Trafikfrågor.) Den som rubbar eller på något sätt ändrar ett vägmärke måste återställa märket i ursprungligt skick. Har man ingen möjlighet till detta måste polismyndighet eller väghållare kontaktas. Normalt beslutas trafikregler genom en Lokal Trafikföreskrift (LTF). När det gäller enskilda vägar beslutar vägens ägare, om trafik med motordrivet fordon ska tillåtas. Ni har dock inte rätt att förbjuda parkering eller hastighetsbegränsa er väg. För dessa beslut krävs det ett så kallat myndighetsbeslut. Beroende på var er väg är belägen så är det antingen kommunen eller Länsstyrelsen som är den beslutande instansen. Som vägens ägare kan ni besluta om förbud för trafik med motordrivna fordon eller visst slag av sådana. Det kan till exempel gälla fordon med viss största bredd, längd eller vikt. Har ni statsbidrag för er väg är det bra att samråda med Trafikverket innan ni utför inskränkningar, eftersom ändringar kan påverka statsbidraget. Vissa föreskrifter meddelas från beslutande myndighet utan vägägarens medgivande, exempel på detta är hastighetsbegränsning, stopp och väjningsplikt. Farthinder som alternativ till skyltar? REV får många frågor om farthinder. Får vi sätta upp farthinder på vår väg och vad gäller då? Vad är lämpligt att använda för vår väg? Vilka effekter får vi av farthindren? Vilken typ bör vi välja? Hur ska vi märka ut dem? Hur kommer det att fungera när bussar i linjetrafik passerar vår väg? Jag brukar rekommendera att frågan om farthinder hanteras av stämman, via en motion från medlemmarna. Styrelsen får då tid att fördjupa sig i frågan, utreda och ta fram kostnadsuppgifter och därefter redovisa för och nackdelar med farthindren. Fartgupp är den mest effektiva metoden att dämpa fordonens hastigheter. Normalt utförs guppen av asfalt med en längd av cirka 3,6 meter med en cirkulär överyta, höjden bör inte överstiga 10 cm. Det så kallade wattska guppet håller dessa mått. Avståndet mellan varje gupp bör vara 60 till 80 meter, för att få en varaktig hastighetsdämpande effekt. Vill man som väghållare ha ett farthinder av mer tillfällig art kan olika typer av gummigupp bli ett alternativ. Ibland förekommer också att väghållaren placerar ut blomlådor på körbanan för att begränsa bredden på vägen. Avsmalning av körbanan med hjälp av kantsten och markeringsskärmar är ännu en variant. Denna åtgärd kräver dock relativt omfattande trafik i båda riktningar för att få en hasighetsdämpande effekt. När bussen kommer Har ni buss i linjetrafik på er väg är det viktigt att ni också kontaktar trafikhuvudmannen/trafikutövaren och rådgör med dem om lämpliga farthinder. Det har visat sig att bussförarnas hälsa har påverkats negativt av felaktigt byggda gupp. Därför vill jag understryka vikten 12 Bulletinen Nr

13 VÄGHÅLLNING och farthinder av rätt utformade gupp när ni har busstrafik på er väg. Kontakta gärna REVs kansli för ytterligare upplysningar. Som enskilda väghållare behöver ni normalt inte några myndighetsbeslut för att anlägga gupp eller farthinder. Det räcker med att samråda med Trafikverket och kommunens trafikingenjörer, som förhoppningsvis kan delge er sina erfarenheter av farthinder. Farthinder ska skyltas När väl farthindren är på plats måste de märkas ut på ett sådant sätt att trafikanterna varnas i tid. Vägmärket E11 (rekommenderad lägre hastighet) anger vägsträcka eller område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket (Vägmärkesförordningen VMF 2kap). Alternativet är vägmärke A9, varning för farthinder. Farthindren kompletteras med vägmärke X3, markeringsskärm för sidohinder, farthinder m m. Text: Leif Kronkvist REV-fakta Vägmärkesförordningen reglerar regler för vägmärken och Trafikförordningen reglerar bestämmelser om trafik på väg och i terräng. Vägmärken indelas i varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Vanliga vägmärken på enskild väg: C2 Förbud med trafik med fordon, innebär att förbudet gäller trafik i båda riktningar med fordon av alla slag. Uppsättning kräver beslut av kommunal trafiknämnd. C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2. Beslut om uppsättning tas av enskild väghållare. Får inte sättas upp på väg med statsbidrag. C20 Begränsad bruttovikt på fordon. Väghållaren fattar beslut om uppsättning. C23 Begränsat axeltryck. Väghållaren beslutar om uppsättning. E11 rekommenderad lägre hastighet. Märket innebär att åtgärder har vidtagits exempelvis i form av gupp vilket innebär att det inte är lämpligt att hålla en högre hastighet. Enskild vägvisare som sätts upp vid enskild vägs anslutning till allmän väg sätts upp och underhålls av väghållningsmyndigheten. Bulletinen Nr

14 VÄGHÅLLNING Som väghållare har du ett ansvar för att din väg är säker, både för de som färdas på den och de som på annat sätt vistas i vägens närhet. Eftersatt underhåll är i första hand en fara för den som riskerar drabbas av det, med person- eller fordonsskador. Men även du som väghållare kan råka illa ut om vägen är trafikfarlig. Åtgärder för en säker trafik Det sägs ofta att hastigheten är en av de största orsakerna till olyckor och hur svåra följderna blir av dem. Men även eftersatt underhåll kan ställa till med en hel del bekymmer. Att hastighetsbegränsa med skyltning eller farthinder är både kostbart och besvärligt. Du kan läsa mer om det på annan plats i tidningen. Dessutom har föreningen inget ansvar för att se till att bilisterna håller rådande hastighet. Däremot finns ett ansvar för att vägen är trafiksäker. Bulletinen påminner här om några enkla åtgärder för att hålla vägområdet i bra skick. Besiktiga vägen regelbundet. Återkommande inspektioner gör att ni upptäcker slaghål och andra skador innan de orsakar skador. Upptäcks någon skada i beläggningen så bör man skyndsamt åtgärda skadan. Märk ut skadan med varningsmärke eller annan anordning som varnar trafikan- ten, i väntan på reparation. Att grusvägen dammbinds och formas till är naturligtvis åtgärder som krävs för en god trafiksäkerhet. Håll vägområdet rent från vegetation. Genomför årliga röjningar av sly, gärna tidigt på sommaren medan slyet är färskt. Maskinröjning gör arbetet mer effektivt och mindre tidsödande. Vad många glömmer är att det är minst lika viktigt att röjningen även görs på höjden, upp till 4,6 meter över körbanans hela bredd. Ploga och halkbekämpa. Det är vinterväghållningens viktigaste göromål, viktiga för både framkomlighet och trafiksäkerhet. Se till att nivåerna för vinterunderhållet slås fast på er föreningsstämma och inte blir en överenskommelse som görs upp vid brevlådorna, när någon tycker det behövs. Text: Leif Kronkvist Kostnadsfri rådgivning i vägjuridik till REVs medlemmar Särskild inriktning mot: fastighetsrätt, vägjuridik, miljöskador, boutredningar och arvsrätt. Bengt Nydahl, Uno Jakobsson Line Zandén Louise Bark Riddargatan Stockholm Tel i samarbete med REV sedan Bulletinen Nr

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar Väghistorik Från 1400-talets landskapslagar, i princip som i dag! -För väg och bro svare var och en, så långt hans egendom sig sträcke - 1907 Väglotter - 1926 Vägsamfälligheter - 1939 Vägföreningar byggnadsplan

Läs mer

Vanliga vägmärken på enskild väg

Vanliga vägmärken på enskild väg Vanliga vägmärken på enskild väg Augusti 2015 Nedan följer information om vanligen förekommande vägmärken på enskild väg Saknas något kan ni vända er till REVs trafikingenjör för ytterligare information.

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

Trafikverkets Bildspel REV kurs

Trafikverkets Bildspel REV kurs Trafikverkets Bildspel REV kurs Svenskt vägnät i mil Statliga vägar 9 850 Kommunala vägar och gator 4 150 Enskilda vägar med statsbidrag 7 700 Enskilda vägar utan statsbidrag 36 000 2 2016-01-28 Trafikverkets

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Svar på motion daterad 2014-05-03 från Maria Mattsson Norrtälje Västanvik 4:19, Mellanbergsvägen 3 Maria Mattsson påstår helt felaktigt att Västanviks samfällighetsförening enligt stadgarna skall ha en

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318. 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren Sibble vägförening, ordinarie styrelsemöte 140318 Plats: Annelötsvägen 53, Kl 19:00 Närvarande: Lars Nygren Susanne Unnerfalk Leif Dahlstedt Helena Rydberg Granath 1. Mötet öppnas kl. 19:00 av Lars Nygren

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Arbete på kommunala gator

Arbete på kommunala gator Arbete på kommunala gator Hur garanterar vi trafiksäkerhet och framkomlighet och hur försäkra vi oss om en tillfredställande arbetsmiljö Hur ser det ut. Statliga vägnätet Kommunala gatunätet VAKT Bättre

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Vallda Parks Samfällighetsförening

Vallda Parks Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma Vallda Parks Samfällighetsförening Tidpunkt: Torsdagen 22 april 2010, kl 18.30-20.30 Plats: Vallda Församlingshem, Vallda Deltagare: 34 personer närvarande, representerande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Blomlådor som farthinder

Blomlådor som farthinder Blomlådor som farthinder 2 ANSÖKAN Blomlådor Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. Mölndals stad ger tillstånd för att ställa ut blomlådor. Blomlådorna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen

Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Trafikregler innanför & utanför arbetsplatsen Niclas Nilsson, utredare sektion vägtrafik, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen 1 Disposition Lagstiftning Trafikregler, vägmärken Lokala trafikföreskrifter

Läs mer

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012.

Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. Protokoll fört vid kvarterssamfälligheten Hamborg - Lybäcks ordinarie föreningsstämma 26 april, 2012. 1 Stämmans öppnande Ordförande Domingo Paine hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer