Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val"

Transkript

1 Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val

2 Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den valmöjligheten i många delar av Stockholm. Möjligheten att ombilda i ytterstaden skapar förutsättningar för blandade boendeformer och bidrar till att göra hela Stockholm mer attraktivt.

3 Du som är hyresgäst i allmännyttan i Stockholms ytterstad, med undantag för Liljeholmen och Årsta, har möjlighet att vara med och bestämma om du vill bo i bostadsrätt eller hyresrätt. För att kunna fatta ett beslut är det viktigt att ha tillgång till information. I den här broschyren beskrivs skillnaden mellan de olika boendeformerna, hur det går till att friköpa och ombilda en fastighet, vad det innebär att bo i bostadsrätt och hur det kan påverka din ekonomi. Du kan fortsätta hyra din lägenhet precis som idag Om du vill bo kvar som hyresgäst kan du naturligtvis välja att göra det även om huset du bor i skulle ombildas. Den främsta skillnaden är att bostadsrättsföreningen blir din nya hyresvärd. Dina rättigheter som hyresgäst styrs av hyreslagstiftningen precis som tidigare, och om du skulle bli missnöjd kan du få hjälp av Hyresgästföreningen på samma sätt som idag. OMBILDNINGENS MÖJLIGHETER En investering i ett tryggt boende Att friköpa en fastighet och genomföra en ombildning till bostadsrätter ger möjlighet för dig och dina grannar att öka tryggheten i ert bostadsområde. Erfarenheter visar att de boende tar större ansvar för sin fastighet och sin boendemiljö efter en ombildning. Det är medlemmarna i bostadsrättsföreningen som tillsammans styr över när och hur skötsel och reparationer av fastighetens gemensamma utrymmen ska utföras. i din ekonomiska framtid... Priset för bostadsrätter som ombildas när en fastighet friköps är vanligtvis lägre än för motsvarande bostadsrätter på den öppna marknaden. Anledningen är att fastigheter som friköps inte säljs styckevis utan som hela fastigheter. Därmed har varje enskild lägenhet ett lägre värde jämfört med värdet vid försäljning av enstaka bostadsrättslägenheter. Att köpa och ombilda din hyresrätt till bostadsrätt kan därför vara en god investering på lång sikt. och i ditt framtida boende Som ägare av en bostadsrätt har du möjlighet att påverka din boendekostnad och värdeutvecklingen på ditt boende. När du renoverar och förbättrar en bostadsrätt innebär det ofta en värdeökning, och den dag du vill flytta kan du använda en eventuell vinst till att investera i ditt framtida boende. Ökad valfrihet Ombildningar och byggandet av nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, ska öka blandningen av boendeformer i ytterstaden. När det finns olika boendeformer att

4 välja mellan i ett och samma område ökar valfriheten och det skapar dessutom möten mellan människor med olika bakgrund och i olika skeden av livet. Så ska bostadsbolagen använda pengarna Hur många hyresfastigheter i allmännyttan som friköps och ombildas till bostadsrätter styrs av de boende själva. Stockholms kommunala bostadsbolag ägs av stadens invånare, och vid försäljning av hyresfastigheter frigörs kapital som kommer alla tillgodo. De kommunala bostadsbolagen använder pengarna bland annat till att renovera och rusta upp äldre fastigheter och till att bygga nya hyresrätter för att ge ännu fler möjligheten att bo i Stockholm. SKILLNADEN MELLAN BOSTADS- RÄTTER OCH HYRESRÄTTER BO I BOSTADSRÄTT När du äger en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening, vilket innebär att du och dina grannar äger fastigheten tillsammans. Ni kan påverka hur fastigheten ska rustas upp, hur städningen ska skötas och hur gemensamma utrymmen ska användas. Större frihet, eget ansvar Du kan själv bestämma hur du vill renovera och utrusta din lägenhet och genom styrelsen för din förening har du även ett medansvar för fastigheten. Att äga en bostadsrätt innebär därmed en frihet, men samtidigt ett ansvar. Kostnaderna för fastighetens förvaltnning täcks av månadsavgifterna som alla medlemmar betalar. Eftersom en bostadsrättsförening inte ska gå med vinst används ett eventuellt överskott till att sänka månadsavgifterna eller till investeringar i boendemiljön. Värdeutveckling och boendekostnad En bostadsrätt har ett värde och kan säljas, belånas, ges bort eller ärvas. När du äger en bostadsrätt tar du därför del av den prisutveckling som sker på marknaden. Priserna kan gå både upp och ner, men historiskt har bostadsrätter i Stockholm varit en god investering på lång sikt. Din boendekostnad består av månadsavgiften och räntan för det bolån som du tagit för att kunna köpa din bostadsrätt plus eventuell amortering. BO I HYRESRÄTT När du bor i en hyresrätt bestämmer hyresvärden över renoveringar i din lägenhet och i fastigheten. Du betalar en del av kostnaden för detta genom din hyra.

5 Hyresvärden bestämmer därför hur och om du får förändra din lägenhet, men du behöver å andra sidan inte ta ansvar på samma sätt som för en bostadsrätt. Enkelt, mindre eget inflytande Boendekostnaden är enkel att förutse och större hyresförändringar görs bara i samband med att värden genomför renoveringar. Du har i de flesta fall rätt att byta din lägenhet mot en annan om du hittar en hyresgäst som vill genomföra ett byte. Som hyresgäst i allmännyttan har du även tillgång till den interna bostadskön. Fortsätt hyra om du vill Att friköpa en hyresfastighet och ombilda lägenheterna till bostadsrätter är en möjlighet för dig och dina grannar inte ett tvång. Var och en av er fattar ert eget beslut om att behålla hyresrätten eller att ombilda den till bostadsrätt. Du kan alltid välja att bo kvar som hyresgäst, även om dina grannar skulle bilda en bostadsrättsförening och friköpa fastigheten du bor i.

6 VAD KOSTAR DET ATT OMBILDA EN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT? Inte bara för de rika Många tror att bara de med mycket pengar har råd att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt, men så är det inte. De flesta hyresgäster i ytterstaden som idag har råd att betala sin hyra kan vara med vid en ombildning. Eftersom priset för en bostadsrätt är lägre vid en ombildning än för motsvarande bostadsrätt på den öppna marknaden krävs sällan en kontantinsats. Oberoende värdering När en bostadsrättsförening friköper en hyresfastighet baseras priset på en värdering som utförs av ett oberoende värderingsföretag på uppdrag av hyresvärden. Värderingen tar bland annat hänsyn till fastighetens skick, framtida renoveringsbehov och läge. Priset för en fastighet med stora renoveringsbehov blir därför lägre än priset för en renoverad fastighet. Avgift + ränta = boendekostnad Boendekostnaden för en bostadsrätt består av räntan på dina bostadslån och en månadsavgift som täcker föreningens kostnader för fastighetens drift, skötsel och underhåll. Det är din bank eller ett låneinstitut som avgör om du kan få bostadslån och om du behöver amortera.

7 De flesta hyresgäster i ytterstaden som idag har råd att betala sin hyra kan vara med vid en ombildning.

8 För ca ett år sedan friköpte Ulf Liljeros och hans grannar sin fastighet i Östberga. Här delar han med sig av sina erfarenheter och sin berättelse om hur ombildningen förbättrade både grannsämjan och trivseln. Jag flyttade hit 2002 och var med redan under förra ombildningsperioden, men då kom ju stopplagen som hindrade oss från att gå vidare i processen. När det blev möjligt att ombilda igen samlade vi till ett möte för alla i huset. Till en början var det få som engagerade sig så då trodde jag aldrig att det skulle bli något. Men vi fortsatte att lägga lappar i brevlådor, bjuda in till möten och knacka dörr. Det vi kommunicerade när vi gick runt var de visioner och planer vi hade för fastigheten om den skulle ombildas. Vi har varit noga med att aldrig pressa någon eller tjata. Stämningen har varit god under hela processen. Vi har ända från början haft målsättningen att även de som inte är intresserade av att köpa ska känna sig delaktiga, trivas och uppleva att det blir bättre. För oavsett om man i slutändan väljer att ombilda sin lägenhet eller inte så kommer vi alla vara grannar. När vi fick priserbjudandet av Svenska Bostäder och skulle göra en budget så la vi till kostnaden för de renoveringar vi ville genomföra direkt. Vi tyckte att det var bra att få en bild över vad det skulle innebära för föreningens ekonomi på en gång istället för att behöva höja avgifter och hyror i efterhand. Men boendekostnaden är ändå ungefär densamma som innan ombildningen. Efter tillträdet förra våren fick vi hjälp av vår ombildningskonsult med upphandling av förvaltningstjänster. Vi valde att köpa i stort sett alla tjänster eftersom det var så mycket nytt att hålla koll på. Vi har ända från början haft som målsättning att även de som inte är intresserade av att köpa ska känna sig delaktiga, trivas och uppleva att det blir bättre. Det är rätt mycket som har hänt sedan vi tog över fastigheten. Vi har låtit bygga

9 Välj en konsult som är duktig på att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt och ta referenser. ett trädäck mellan husen där man kan sitta och umgås, vi har genomfört ett stambyte och i julas satte vi upp en stor julgran på gården. Nästa projekt är en fasadrenovering. Där har vi inspirerats av en del av de nybyggda husen i området. Vi har också tänkt göra om gårdarna, plantera blommor och ordna en föreningslokal med bastu och biljardrum. Den största skillnaden mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt är att jag nu kan tänka långsiktigt när jag gör förändringar i min lägenhet. Det är skönt att veta att om man river ut en garderob så ska den aldrig mer tillbaka. Ett tips till dem som är inne i en ombildningsprocess är att välja sin ombildningskonsult med omsorg. Välj en konsult som är duktig på att förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt och ta referenser. Vår konsult har varit ovärderlig för oss. Den största skillnaden mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt är att jag nu kan tänka långsiktigt när jag gör förändringar i min lägenhet.

10 SÅ HÄR GÅR DET TILL Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver engagemang och tålamod. Vi rekommenderar föreningar att anlita en ombildningskonsult för att få hjälp med ombildningsprocessen. På vår hemsida kan du hitta mer information om hur du väljer ombildningskonsult. Det är bra att ta in flera offerter och begära referenser. Du kan även ladda ner vårt startpaket med detaljerade instruktioner, råd, tips och de blanketter som behövs. Det är viktigt att alla boende i huset får information under hela processen, oavsett om de är positiva eller negativa till en ombildning.

11 OMBILDNINGENS 9 STEG 1Prata med dina grannar/bjud in till husmöte Börja med att prata med dina grannar för att ta reda på vilka som är intresserade av att få mer information. Bjud in alla till ett husmöte för att diskutera möjligheten att friköpa fastigheten och ombilda lägenheterna till bostadsrätter. Det är lämpligt att även bjuda in en så kallad ombildningskonsult eller en representant från BildaBostad för att få svar på alla frågor. En lista med olika ombildningskonsulter fi nns på där kan du också kan läsa om vad du ska tänka på när du väljer konsult. Kontakta gärna oss på BildaBostad för tips och råd inför planeringen av husmötet. 2Registrera bostadsrättsförening För att hyresvärden ska kunna ge er ett pris på fastigheten behöver ni bilda en bostadsrättsförening. För att bilda en bostadsrättsförening krävs fem personer (tre medlemmar, en suppleant och en revisor), men det bästa är naturligtvis att så många som möjligt är med från början. För att få rösta på en eventuell framtida köpstämma krävs medlemskap i föreningen. Alla hyresgäster har rätt att vara medlemmar med undantag av lokalhyresgäster. Styrelsen är bostadsrättsföreningens representanter under ombildningsprocessen och sköter kontakten med ombildningskonsulten, hyresvärden och banken. Innan föreningen kan registreras av Bolagsverket behöver föreningens namn och stadgar bestämmas. Färdiga mallar för stadgar och protokoll ingår i vårt startpaket, som kan laddas ner på De kan även beställas på Bolagsverkets hemsida eller på telefon Ni kan också få hjälp av en ombildningskonsult. 3Lämna intresseanmälan till hyresvärden När er förening är registrerad hos Bolagsverket är det dags att lämna in en intresseanmälan till er hyresvärd. Hyresvärden kommer då att anlita ett oberoende värderingsföretag för värdering av er fastighet. För att hyresvärden ska låta göra en värdering måste minst 40 % av de boende i fastigheten skriva under en intresseanmälan. Det är bara de som står på hyreskontraktet och samtidigt är folkbokförda i fastigheten som kan skriva under intresseanmälan (undantag gäller för lokalhyresgäster, som ej behöver vara folkbokförda i fastigheten). Står fl er än en person på hyreskontraktet måste båda underteckna intresseanmälan. OBS! Om du undertecknar en intresseanmälan innebär det att du är intresserad av att få ett pris på fastigheten. Först

12 vid en eventuell köpstämma tar du ställning till om du vill att fastigheten ska ombildas eller inte. När bostadsrättsföreningen lämnat in en intresseanmälan återkommer hyresvärden med information om nästa steg. När värderingen är klar återkommer värden med ett pris på fastigheten. Priset går inte att förhandla. 4Ekonomisk plan När föreningen fått ett priserbjudande av hyresvärden är nästa steg att ta fram en ekonomisk plan. En ekonomisk plan är ett dokument över den blivande bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. Planen utarbetas av föreningens styrelse med hjälp av en ombildningskonsult. I planen beräknas varje bostadsrätts pris och månadsavgift. Först i detta skede kan varje boende få information om vad just deras lägenhet kommer att kosta. I den ekonomiska planen tar man hänsyn till kostnader för kommande renoveringar och underhåll av fastigheten. Planen fastställs av styrelsen. Två utomstående intygsgivare, som utsetts av Boverket, bekräftar att planen är korrekt och att alla kalkyler är realistiska. Den ekonomiska planen måste presenteras för föreningens medlemmar, så att alla vet exakt vilket ekonomiskt ansvar de tar som medlemmar. 5Lån Både föreningen och ni som enskilda medlemmar behöver i de fl esta fall låna pengar för att kunna köpa fastigheten och era bostadsrätter. Räntor och villkor kan variera mellan olika banker och låneinstitut, så det lönar sig att kontakta flera. Er ombildningskonsult kan hjälpa till att förhandla med banken om föreningens och medlemmarnas lån. Det kan vara bra att ta kontakt med banker i ett tidigt skede för att få information om lånevillkor och för att få individuella lånelöften innan köpstämman. 6Köpstämma När den ekonomiska planen är klar skickar styrelsen ut den till alla hyresgäster tillsammans med bilagor och kallelsen till köpstämman. På köpstämman tas det formella beslutet att köpa fastigheten, och därför är det mycket viktigt att samtliga medlemmar känner till alla förutsättningar. Minst två tredjedelar av medlemmarna ska rösta ja till ett köp vid köpstämman för att ombildningen ska kunna genomföras. Även de medlemmar som inte vill ombilda sin lägenhet kan rösta ja, men ändå fortsätta att bo kvar som hyresgäster.

13 7Köp Om minst två tredjedelar av hyresgästerna röstat ja på köpstämman (för att få rösta måste man vara medlem i bostadsrättsföreningen) skriver hyresvärden och bostadsrättsföreningen under ett köpekontrakt. Det är köpekontraktet som är den bindande handlingen. 8Upplåtelseavtal och tillträde Upplåtelseavtal tecknas och föreningen upplåter lägenheterna med bostadsrätt till hyresgästerna, som nu formellt blir ägare till sina egna bostadsrätter. Från och med nu är föreningen ägare av fastigheten och när insatserna för bostadsrätterna betalas till föreningen är ombildningen klar. 9Förvaltning När föreningen är ägare till fastigheten är den också ansvarig för förvaltning och åtaganden mot eventuella hyresgäster. Det är bra att åtminstone till en början ta hjälp av en professionell förvaltare. Mer information om processen, ombildningskonsultens roll, förvaltning m. m. kan du hitta på

14 Christian Kroon är ordförande i bostadsrättsföreningen Plommongården i Enskededalen. Fastigheten på 93 lägenheter ombildades förra sommaren och här berättar Christian om sina erfarenheter av ombildningsprocessen. När det började talas om ombildning i vårt hus visade det sig att intresset var stort. Två boende gick runt och pratade med grannarna och redan då var det över 60 % som var intresserade. Så då kallade vi till stormöte där vi valde en styrelse och efter det var vi igång. Det var en ganska intensiv period i starten och vi knackade mycket dörr och såg till att alla kände sig uppdaterade på vad som hände. Vi prioriterade informationen redan från början och informerade Innan vi började med ombildningen visste jag knappt vem någon i huset var - nu känner jag i princip varenda person och vet vad deras barn heter. hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det uppskattades tror jag, för flera som var emot ombildning från början ändrade sig allt eftersom de fick veta mer om vad en ombildning skulle innebära för dem. Dessutom var det bra för man lärde verkligen känna sina grannar. Innan vi började med ombildningen visste jag knappt vem någon i huset var nu känner jag i princip varenda person och vet vad deras barn heter. Vi anlitade en ombildningskonsult som hjälpte oss väldigt mycket. Hon kom när vi behövde henne och kunde alltid ta fram den information vi ville ha. Dessutom var hon väldigt pedagogisk och kunde förklara på ett enkelt sätt för alla boende vad de behövde veta. Det är viktigt att tänka på, alla personer har olika bakgrund och man måste ta hänsyn till vem man pratar med. Hur kommer den här personen uppfatta det jag säger nu? Vi tog också hjälp av andra bostadsrättsföreningar i området. Någon gång i månaden sågs vi och diskuterade och hjälpte varandra med tips och erfarenheter. Själva övertagandet av fastigheten skedde under midsommarveckan. Då började vi

15 med en gemensam fastighets- och gårdsstädning. Sen hade vi en fest på gården för att fira. Sedan dess har vi haft en del möten, bland annat ett öppet hus på Lucia där vi bjöd in de boende till föreningslokalen för att dricka kaffe och ge förslag till styrelsen. Nu ska vi börja med en återkommande träff varannan månad där alla boende kan umgås och snacka. Största skillnaden mellan att bo i hyresrätt och bostadsrätt? Just nu är det nog att det aldrig är tyst i huset. Varenda lägenhet är under renovering. Efter 20 år av slitage river alla ut kök och badrum så det är hela tiden någon lägenhet som är igång och renoverar. Och man ser ju skillnad också, allting ändras gradvis åt det bättre, vilket är en stor skillnad jämfört med tidigare då det snarare gick åt andra hållet. Vi har lärt oss mycket under resans gång och om jag skulle ge tre tips till andra bostadsrättsföreningar så är det; prata med dina grannar, lär känna dem och anlita en bra ombildningskonsult....om jag skulle ge tre tips till andra bostadsrättsföreningar så är det att prata med dina grannar, lär känna dem och anlita en bra ombildningskonsult.

16 ORDLISTA bostäder som ägs av kommuner eller kommunala bolag och stiftelser. myndighet som bl a sköter registrering av företag och ekonomiska föreningar, t ex bostadsrättsföreningar. boendeform som innebär rätt att nyttja en lägenhet för obegränsad tid. En bostadsrätt kan köpas, säljas, ges bort, belånas eller ärvas. Ägare av en bostadsrätt är medlemmar i en bostadsrättsförening. ekonomisk förening som friköper en fastighet vid en ombildning och ansvarar för driften och skötseln av fastigheten. myndighet som hanterar bostadsfrågor, samhällsplanering, stadsoch bebyggelseutveckling mm. är en budget som upprättas när en bostadsrättsförening friköper en fastighet för att ombilda lägenheterna till bostadsrätter. Planen visar pris och månadsavgift för varje enskild bostadsrätt de närmaste åren och ska ta hänsyn till kommande renoveringar och reparationer så att medlemmarna vet exakt vilket ekonomiskt ansvar de tar. markområde med tillhörande byggnader som vid ett friköp kan delas upp i mindre fastigheter som är enklare att hantera för en bostadsrättsförening. en bostadsrättsförening friköper en fastighet då den förvärvas av ett kommunalt bostadsbolag. Medlemmarna i föreningen kan därefter ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. drift, underhåll och ekonomisk administration av en fastighet. Förvaltningen av en fastighet med bostadsrätter utförs ofta av ett förvaltningsbolag som föreningen anlitar. boendeform som ger hyresgäster rätt att bo i lägenheter som ägs av en hyresvärd. Boende i hyresrätter betalar en månadshyra. de kommunala bostadsbolagens hyresgäster har möjlighet att byta sin lägenhet mot en annan inom respektive bolags fastighetsbestånd. utomstående person som är utsedd av Boverket för att granska den ekonomiska plan som bostadsrättsföreningar upprättar inför en ombildning (två intygsgivare krävs). möte då medlemmarna i en

17 bostadsrättsförening samlas för att ta det formella beslutet att köpa en fastighet. Det är viktigt att samtliga medlemmar känner till alla förutsättningar innan beslutet fattas. Minst två tredjedelar av alla hyresgäster ska rösta ja för att köpet ska kunna genomföras. Även de som inte vill köpa sin lägenhet kan rösta ja, men fortsätta att bo kvar som hyresgäster. bindande handling som hyresvärden och bostadsrättsföreningen skriver under förutsatt att minst två tredjedelar av hyresgästerna röstat ja till att köpa fastigheten på köpstämman. medlemmar i en bostadsrättsförening betalar en månadsavgift som ska täcka föreningens lånekostnader, fastighetens drift, underhåll, reparationer och fastighetsskatt. när en bostadsrättsförening friköpt en hyresfastighet kan hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. specialist som anlitas för att hjälpa en bostadsrättsförening att friköpa och ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter. Ombildningskonsulter tar i de flesta fall inte betalt för sitt arbete förrän ombildningen är genomförd, och bara om de boende beslutar att ombilda. Det fi nns ingen auktorisering för ombildningskonsulter vilket gör det viktigt att ta referenser. person med uppgift att sköta ett företags eller en förenings ekonomiska redovisning. person som tillfälligt ersätter en ordinarie ledamot av en styrelse eller nämnd då den ordinarie ledamoten inte kan närvara vid t ex ett styrelsemöte. vid friköp av vissa hyresfastigheter görs en teknisk besiktning för att hitta eventuella fel, skador, slitage och renoveringsbehov. Besiktningen används som underlag när den ekonomiska planen upprättas. handling som innebär att en bostadsrättsförening upplåter lägenheterna i fastigheten med bostadsrätt till de boende, som därmed formellt blir ägare till sina egna bostadsrätter., en ångerperiod för hyresgäster som väljer att inte ombilda sin lägenhet i en fastighet som friköps. Under de första sex månaderna efter friköpet har en enskild hyresgäst rätt att köpa lägenheten till köpeskillingen i den ekonomiska planen (plus ränta), under de sex nästkommande till marknadspris.

18 VILL DU VETA MER? BildaBostad är ett informationsprojekt initierat av Stockholms stad i syfte att informera stockholmarna om bostadsrättsombildningar. Bakgrunden är att stadens kommunfullmäktige har beslutat att erbjuda hyresgäster i allmännyttan möjlighet att friköpa de fastigheter de bor i och ombilda hyresrätter till bostadsrätter. I oktober 2008 begränsades erbjudandet till att enbart omfatta hyresgäster i ytterstaden (dock inte Liljeholmen och Årsta). På finns mer information. Där kan du också ladda ner vårt startpaket med detaljerade instruktioner och blanketter som du och dina grannar behöver för att komma igång med en ombildning. Du kan även ringa oss för att få svar på dina frågor. Varmt välkommen!

19

20 Den här broschyren fi nns att ladda ner på Där hittar du den på svenska, arabiska, turkiska, persiska, somaliska och spanska. Telefon: E-post: Besök även vår hemsida

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening

Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening 2013-06- 27 1 (3) Så här går det till att bilda en bostadsrättsförening Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en ganska lång process som kräver en hel del tid och engagemang, men många delar kan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Brf Vindsslottet Juli 2007

Brf Vindsslottet Juli 2007 Nyhetsbrev ombildning Vi tänkte med detta brev berätta lite mer om vad en ombildning innebär och förhoppningsvis kunna hjälpa dig i ditt beslut kring ombildningen. Processen Nedan finner du de steg som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT

FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT FASTIGHETSFÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL BOSTADSRÄTT Advokat Maria Wideroth maria.wideroth@landahlohman.se Advokat Susanne Falk susanne.falk@landahlohman.se Landahl Öhman Advokatbyrå KB Box 5209, 102 45 Stockholm

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept.

Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept. Välkommen till Stureby! Brf Parkslingan ett Svanenmärkt bostadskoncept. När du har bestämt dig Bostäderna i Brf Parkslingan säljs genom oberoende mäklare. Detta garanterar att du som kund får professionell

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15

VÄLKOMNA. Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 VÄLKOMNA Brf Staren 1 Informationsmöte 2008-01-15 Dagordning Genomgång av Ekonomisk plan för registrering hos Boverket Att amortera eller inte Köpestämma regler och förfarande Inkomna frågor Hur är intresset?

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Några ord om att bo i. bostadsrätt

Några ord om att bo i. bostadsrätt STOCKHOLM/VÄSTERTORP Några ord om att bo i bostadsrätt ditt boende vår angelägenhet OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger man och innehar sin egen bostad med bostadsrätt,

Läs mer

Du är i trygga händer

Du är i trygga händer OMBYGGNAD Mindre ombyggnader och reparationer inom lägenheten bestämmer du själv över medan större ombyggnader och reparationer måste du bli överens med styrelsen om. Samtliga förändringar på utsidan av

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 i samarbete med HSB

Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11 i samarbete med HSB Kom med, tag steget Ditt hem blir Ditt eget! Llego la hora, decidete Haz de tu hogar tu propiedad.tule mukaan,ota askel. Kotisi on oma Пођем, да корак. Ваш дом је ваш сопствени Dođite zajedno, poduzeti

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT

NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT NÅGRA ORD OM ATT BO I BOSTADSRÄTT 2 DITT BOENDE VÅR ANGELÄGENHET OLIKA BOENDEFORMER I princip finns det tre olika sätt att bo på. Antingen äger och innehar man sin egen bostad med bostadsrätt, äger sin

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2. Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson

Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2. Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson Ombildning till Bostadsrättsförening Tallspinnaren 1 & 2 Presentation inför köpstämma 20080616 Annelie Andersson Agenda Arbetsgruppens och styrelsens arbete, dec 20 07-juni 2008 Nuläge - Frågor om styrelsens-

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11

Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se. Informationsmöte 2013-04-11 Brf Blåsippan i Ursvik www.brfblasippan.se Informationsmöte 2013-04-11 Dagordning Brf Blåsippan Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg

Inkomstuppgift och boendekostnad inom Vård och omsorg Sidan 1 av 3 Inkomstuppgift och boendekostnad inom Dina personuppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Maka/make/sambos uppgifter Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Du som

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Odensvivägen 6 F. Odensvivägen 6 F. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4 rum (3 sovrum) / 83.5 m² Område Nyckelberget Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Inflyttningsklar fyrarummare i ett mycket gott skick! Välskött

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STAPELBÄDDEN 7 1. Allmänna förutsättningar 2. Försäkring 3. Taxeringsvärde 4. Anskaffningskostnad 5. Finansieringsplan 6. Låneförteckning 7. Beräkning av föreningens

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nynäsvägen 342B Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Enskede Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin tvårummare i mycket gott skick! Renoverat badrum, stambytt 2006.

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6

Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Sida 1 av 8 Förvärvet Information om ombildning av fastigheterna Malmö Thora 5 & 6 Ägaren av bolaget Rörsjöborg AB har erbjudit Brf Sankta Thora att förvärva bolaget Rörsjöborg AB, vars enda tillgång är

Läs mer

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER

Bostadsràtt. med en òversikt òver kooperativ hyresràtt. 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER Bostadsràtt med en òversikt òver kooperativ hyresràtt ANDERS VICTORIN / JONNY FLODIN / RICHARD HAGER 2:a upplagan IUSTUS FÒRIAG Innehàll Fòrkortningar 12 KAPITEL i Bostadsràtt, kooperativ hyresràtt och

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Frågor och svar om projektet Framtidskraft

Frågor och svar om projektet Framtidskraft 1 (8) 2011-10-03 Frågor och svar om projektet Framtidskraft Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har beslutat att genomföra projektet Framtidskraft.

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

15 % rabatt. på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30

15 % rabatt. på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30 INFORMATION FRÅN STYRELSEN BRF HAGALUNDEN 15 % rabatt på marknadsvärdet vid köp av din hyresrätt senast 2015-04-30 INFORMATION KRING KÖP AV HYRESRÄTT FÖR HYRESRÄTTSINNEHAVARNA I BRF HAGALUNDEN Brf Hagalunden

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success.

Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm. sep 2010-2011. Accelerating success. Marknadsrapport Ombildningar i Stockholm sep 2010-2011 Accelerating success. Ombildningar i Stockholm 2010-2011 De boende hos allmännyttan som under analysperioden sålt sin nybildade bostadsrätt har i

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En välplanerad och ljus lägenhet högst upp i huset! -- Johan Starell,

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 45 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmig och ljus funkistvåa. Ett stenkast till Slottskogen och Linné med natur

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Elin Wägners gata 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 28 m² Område Fruängen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mysig och yteffektivt planerad lägenhet med gott om förvaringsutrymmen. Badrum

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lönngatan 46 B Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1.5 rum / 47 m² Område Lönngården Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett extra plus att bredband om 100/10 Mbit ingår i avgiften. Goda kommunikationer

Läs mer

Kallforsvägen 17. Kallforsvägen 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Kallforsvägen 17. Kallforsvägen 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 68 m² Område Bandhagen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt område med närhet förskolor, skolor samt Bandängens parklek.

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus

BRF HÄGERN 1 I LULEÅ 2013-03-12. Informationsträff Kulturens Hus I LULEÅ 2013-03-12 Informationsträff Kulturens Hus ÄNTLIGEN! SÄPO tystnadsplikt Steg 2 - omröstningen Idag Information Processen Marknadsvärdet Ekonomi Mål och resultat Inga frågor idag styrelsen på plats

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Bankekind Lerboga Linköpings kommun

Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bankekind Lerboga Linköpings kommun Bo i Bankekind, sydost om Linköping. Älvsbyhus erbjuder 12 attraktiva tomter med 1-planshus eller 1,5-planshus till ett mycket fördelaktigt pris. Fakta om Lerboga,

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08

Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se. Informationsmöte 2012-11-08 Brf Näsby Kulle www.brfnasbykulle.se Informationsmöte 2012-11-08 Dagordning Brf Näsby Kulle Styrelsen Totalentreprenören Att bo i bostadsrättsförening Ekonomisk förvaltning Kommande styrelsearbete Ikano

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Karl Martins väg 4 Kommun Vaxholm Storlek 1 rum / 21 m² Område Alfågeln Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Karl Martins väg 4 Kommun Vaxholm Storlek 1 rum / 21 m² Område Alfågeln Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Vaxholm Storlek 1 rum / 21 m² Område Alfågeln Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräsch och attraktivt belägen bostad - bara att flytta in! Bekvämt läge med entréplan.

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Välkommen till BRF Stapelbädden 7

Välkommen till BRF Stapelbädden 7 Välkommen till BRF Stapelbädden 7 Först av allt vill vi hälsa dig varmt välkommen till vår förening Stapelbädden 7! Du har kanske redan hunnit skaffa dig en första överblick över våra fem bostadshus som

Läs mer